Poziom oporu

Przydatność:określenie wielkości zwyżki, podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Wolumen:rośnie przy wyznaczeniu oporu
Częstość występowania:duża
Ruch cen po przebiciu:najczęściej do następnego wsparcia
Sygnał kupna:przebicie poziomu oporu w górę
Sygnał sprzedaży:wzrost kursu w pobliże oporu