Podwójny szczyt

Przydatność:podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania:kilka tygodni
Wolumen:patrz opis poniżej
Częstość występowania:średnia
Ruch cen po wybiciu:co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał kupna:spadek poniżej minimalnego poziomu pomiędzy szczytami