Podwójne dno

Przydatność:podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania:kilka tygodni
Wolumen:patrz opis poniżej
Częstość występowania:średnia
Ruch cen po wybiciu:co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał kupna:wybicie ponad maksymalny poziom pomiędzy dnami