Odwrócone formacje

Przydatność:podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania:od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen:nieregularny lub rosnący
Częstość występowania:średnia
Ruch cen po wybiciu:co najmniej równy wysokości formacji
Sygnał sprzedaży:przebicie dolnej krawędzi