Klin zniżkujący

Przydatność:podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania:1-3 miesiące
Wolumen:maleje
Częstość występowania:średnia
Ruch cen po wybiciu:proporcjonalny do wielkości klina
Sygnał kupna:przebicie górnej krawędzi klina