Kanał zniżkujący

Przydatność:podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania:od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen:rośnie przy minimach kursu
Częstość występowania:średnia
Ruch cen:zależy od rozmiaru kanału
Sygnał sprzedaży:wzrost w okolicę górnej krawędzi