Kanał horyzontalny

Przydatność:podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania:od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen:rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania:średnia
Ruch cen:zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna:spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży:wzrost w okolicę górnej krawędzi