Diament

Przydatność:podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania:od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen:najpierw rośnie lub nieregularny, w drugiej części maleje
Częstość występowania:mała
Ruch cen po wybiciu:zależy od rozmiarów formacji
Sygnał kupna:wybicie w górę potwierdzone wzrostem obrotów
Sygnał sprzedaży:wybicie w dół