Co trzeba wiedzieć
o zleceniach

Zlecenie, czyli informacja o tym, co i na jakich warunkach inwestor chce kupić lub sprzedać na giełdzie, może być złożone tylko za pośrednictwem biura maklerskiego.

Zlecenia można składać na kilka sposobów:

  • przez Internet,
  • telefonicznie,
  • osobiście w biurze maklerskim.

Składając zlecenie inwestor musi określić następujące elementy:

  • rodzaj zlecenia - czyli czy chce kupić, czy sprzedać,
  • nazwę instrumentu finansowego, który ma być przedmiotem transakcji,
  • cenę, po której chce dokonać transakcji, czyli tzw. limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny,
  • liczbę instrumentów, które chce kupić lub sprzedać (tzw. wolumen zlecenia),
  • termin ważności zlecenia,
  • dodatkowe warunki realizacji zlecenia.

Zlecenia złożone przez inwestorów w Punktach Obsługi Klienta, telefonicznie lub przez Internet, przekazywane są za pośrednictwem Domów Maklerskich do systemu giełdowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Szczegóły przekazywania oraz wykonywania zleceń zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Dzięki pełnej automatyzacji oraz zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, proces przekazania zlecenia na Giełdę trwa zazwyczaj bardzo krótko.

Zlecenie maklerskie złożone na giełdę trafia do tzw. arkusza zleceń. W arkuszu zleceń, wszystkie zlecenia na dany instrument są automatycznie porządkowane i czekają na realizację. Ponieważ arkusz zleceń jest cały czas widoczny dla inwestorów, mogą oni na bieżąco, w miarę napływających zleceń, śledzić sytuację na rynku.

Jak już wspomnieliśmy, o kolejności w jakiej realizowane są zlecenia, decyduje przede wszystkim cena zgłoszona przez inwestora, a następnie czas złożenia zlecenia. Ci, którzy chcą kupić drożej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą kupić taniej, a ci, którzy chcą sprzedać taniej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą sprzedać drożej. W przypadku, gdy dwóch lub więcej inwestorów złożyło zlecenia z tą samą ceną, o kolejności, w jakiej będą realizowane ich zlecenia decyduje czas zgłoszenia tych zleceń do systemu giełdowego.

Wszystkie złożone przez inwestorów zlecenia są anonimowe, co oznacza, że inwestorzy nie wiedzą z kim mogą potencjalnie zawrzeć transakcje.

źródło: www.gpw.pl