Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

Jesteś członkiem SII?

Poznaj ofertę specjalną!

W tym roku można skorzystać ze specjalnej oferty internetowej przygotowanej przez Biuro Maklerskie we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Oferta dla Klientów będących członkami SII wprowadza następujące stawki opłat i prowizji:

 • bezpłatne otwarcie rachunku inwestycyjnego,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku do końca roku kalendarzowego (z możliwością przedłużenia na kolejne lata po potwierdzeniu ciągłości członkostwa w SII),
 • prowizja od zleceń instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej, składanych za pośrednictwem Aplikacji interentowych (w tym aplikacji mobilnych):
  0,29%
  minimalnie 5 PLN,
 • prowizja od zleceń kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem Aplikacji interentowych (w tym aplikacji mobilnych), naliczana od każdego kontraktu wynosi:
  5 PLN za kontrakt indeksowy,
  0,50 PLN
  za kontrakt walutowy.

Obniżone stawki opłat i prowizji będą obowiązywać do 31 marca 2024 r. i obejmują zlecenia kupna lub sprzedaży składane za pośrednictwem Aplikacji internetowych (w tym aplikacji mobilnych). Szczegóły znajdują się w Komunikacie 14 Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Jak można skorzystać z oferty?

 • otworzyć lub posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego,
 • w Punkcie Obsługi Klienta lub w serwisie PKO supermakler złożyć wniosek o przystąpienie do oferty dla członków SII, potwierdzając tym samym opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia.

Rachunek inwestycyjny można otworzyć w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Ważne!

Do 31 marca każdego roku Klienci, którzy skorzystali z oferty, zobligowani są do aktualizacji informacji o ciągłości członkostwa w Stowarzyszeniu. Brak potwierdzenia członkostwa w podanym terminie spowoduje przywrócenie standardowych warunków prowizji obowiązujących w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz naliczenie bezzwrotnej opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego.
Oferta nie obowiązuje na rachunkach SUPER IKE.

 

Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

Pamiętaj o ryzyku. Inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem. Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.