OBLIGACJE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. serii PPO, PPP1, PPP4, PPS, PPR

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego dostępnych na stronie Emitenta oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.