Kontrakty terminowe - zlecenia intraday

Opis usługi

Już dziś możesz skorzystać z oferty, dzięki której obniżysz prowizję oraz depozyt zabezpieczający

   - Maksymalnie 5 zł od kontraktu przez Internet

   - Zaledwie połowa właściwego depozytu

   - Formatka DayTrader do szybkiego składania zleceń

Więcej.

 

Usługa w zakresie obrotu derywatami - zlecenia intraday umożliwia składanie zleceń na kontrakty terminowe na WIG20 przy zabezpieczeniu równym połowie standardowego właściwego depozytu zabezpieczającego w KDPW.

Zlecenia intraday to zlecenia nabycia lub zbycia derywatów mające za przedmiot otwarcie lub zamknięcie tej samej pozycji w derywatach w jednym dniu sesyjnym.

Prowizje od zleceń intraday:

 • składane przez internet (w tym urządzenia mobilne): 5zł od kontraktu
 • składane osobiście lub telefonicznie: 7zł od kontraktu

Jak to działa?

Po otwarciu rachunku inwestycyjnego i zawarciu Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w zakresie obrotu derywatami - zlecenia intraday umożliwimy Ci otwieranie w ramach danej sesji giełdowej ponad dwukrotnie więcej pozycji w kontraktach na WIG20 niż dotychczas przy danym stanie posiadanych środków finansowych.

Przykład 1

Założenia:

Środki pieniężne Klienta: 15 000 PLN, Kurs kontraktu FW20H1520: 2 500 pkt.
Depozyt wstępny standardowy (8,9%)Depozyt wstępny intraday (3,7%)
2 500 * 20 * 8,9% = 4 4502 500 * 20 * 3,7% = 1 850

Przy posiadanych środkach finansowych Klient mógłby otworzyć:

ZABEZPIECZENIE STANDARDOWEZABEZPIECZENIE INTRADAY
3 kontrakty8 kontraktów

Przykład 2  (założenia z przykładu 1, dodatkowo założenie zamknięcia pozycji z zyskiem 10 pkt. na kontrakcie)

Zabezpieczenie standardowe:Zabezpieczenie intraday:
Zainwestowany kapitał =  4 450 * 3 + 8,50 * 3 = 13 225,50
Zysk =  3 * 20 * 10 – 3 * 8,50 = 574,50
Zainwestowany kapitał =  1 850 * 8  + 5 * 8 = 14 840
Zysk =  8 * 20 * 10 – 8 * 5 = 1 560
Zysk/zaangażowany kapitał = 4,34%Zysk/zaangażowany kapitał = 10,51%

O czym należy pamiętać?

 • Pozycje intraday należy zamknąć do godz. 16:30
 • Jeśli chcesz utrzymać pozycję na kolejny dzień, o godz. 16:30 na Twoim rachunku inwestycyjnym muszą znajdować się środki na pokrycie pełnego standardowego depozytu właściwego w KDPW. W przeciwnym razie Twoje pozycje mogą zostać interwencyjnie zamknięte.

Poniżej, dla ułatwienia przedstawiamy harmonogram działań związanych ze składaniem zleceń intraday:

Sprawdź z czego możesz dodatkowo skorzystać podpisując Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w zakresie obrotu derywatami - zlecenia intraday.

Jeżeli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na temat oferty zleceń intraday skontaktuj się z jednym z Punktów Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego.

Jak aktywować?

 • Jak aktywować?

  W celu aktywowania Usługi w zakresie obrotu derywatami - zlecenia intraday odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

  Wyszukiwarka placówek.

   

  Podczas jednej wizyty będziesz mógł otworzyć rachunek inwestycyjny oraz zawrzeć Aneks do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w zakresie obrotu derywatami - zlecenia intraday.

  Poniżej przedstawiamy dokumenty i dane niezbędne do aktywacji usługi:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • nazwa i adres Urzędu Skarbowego, w którym dokonujesz rozliczeń podatkowych,
  • NKK (Numer Klasyfikacji Klienta) - tylko w przypadku, gdy posiadasz taki numer.

  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami oferty, które dostępne są w Komunikacie nr 24 Dyrektora Biura Maklerskiego oraz z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Korzyści/ Ryzyka

Co zyskujesz dzięki usłudze zleceń intraday?

 • inwestujesz zawsze z połową depozytu w porównaniu do standardowego rachunku inwestycyjnego, dzięki czemu za ten sam wkład gotówki, na rachunku intraday można otworzyć 2 razy więcej pozycji.
  Sprawdź aktualny depozyt właściwy dla kontraktów WIG20 i podziel go na pół!
 • możesz przetrzymać pozycję na następny dzień bez zbędnych formalności - wystarczy tylko zapewnić środki na pokrycie pełnego standardowego depozytu właściwego w KDPW.
 • jeżeli składasz zlecenia przez internet - prowizja to jedyne 5 zł od kontraktu,
  składając zlecenie telefonicznie lub osobiście - płacisz 7 zł od kontraktu.
 • jesteś członikiem SII i chciałbyś zawierać również transakcje na akcje?
  Aktywuj ofertę dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i składaj zlecenia z prowizją 0,29% min. 5 zł od zlecenia na rynku akcji.
 • bez zbędnych przelewów. Dzięki usłudze powiązania rachunku inwestycyjnego z rachunkiem bankowym ROR, środki na otwarcie pozycji pobierane będą bezpośrednio z rachunku ROR.
 • reagujesz na rynek niezależnie od tego gdzie się znajdujesz dzięki dostępowi do rachunku przez internet, aplikację mobilną oraz osobiście i telefonicznie w POK.
 • szybkie składanie zleceń przez formatkę Daytrader dostępna przez zaawansowany program do notowań ePromak Professional.

Ryzyka

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z określonym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na temat ryzyk zamieszczone są w Katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępnym na stronie.

Niezamknięcie wszystkich pozycji otwartych w czasie trwania tej samej sesji do godziny określonej przez BM PKO Banku Polskiego, oraz niezapewnienie środków finansowych na rachunku inwestycyjnym na opłacenie właściwego depozytu zabezpieczającego jest jednoznaczne z decyzją o utrzymaniu otwartych pozycji na derywatach na kolejną sesję. W takim przypadku Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego dokonuje przeliczenia takich pozycji oraz zablokowania środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym pod właściwy depozyt zabezpieczający.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego od zleceń intraday, w wykonaniu których zostały otwarte pozycje, a które zostały utrzymane na kolejną sesję, naliczy dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby pozostawionych pozycji i prowizji w standardowej wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, według standardowej opłaty od zleceń.

Podstawowe informacje o kontrakcie terminowym na WIG20:

Kurs na powyższym kontrakcie określany jest w punktach indeksowych, z dokładnością równą minimalnemu krokowi notowania, który wynosi 1 punkt indeksowy.

Handel kontraktami terminowymi na indeks WIG20 odbywa się w systemie notowań ciągłych w godz. 8:45 - 17:05. Sprawdź harmonogram sesji

Jak rozpoznać kontrakt terminowy na WIG20?

FW20krr20  (kontrakty z mnożnikiem 20 zł),

LEGENDA:
F – rodzaj instrumentu (kontrakt terminowy),
W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego (indeks WIG20),
k - miesiąc wykonania kontraktu, gdzie:

H - marzecM - czerwiecU - wrzesieńZ - grudzień

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania,
20 - wartość mnożnika (dla kontraktów z mnożnikiem 20).

PRZYKŁAD

Co oznacza następująca nazwa skrócona kontraktu?

FW20U1920 - jest to kontrakt terminowy futures (F) na indeks WIG20 (W20), który wygasa we wrześniu (U) w 2019 r. (14) z mnożnikiem 20 (20).

Terminy wygasania kontraktów indeksowych:

Ostatnim dniem obrotu danej serii kontraktu indeksowego oraz jednocześnie dniem wygaśnięcia jest trzeci piątek miesiąca, w którym dana seria wygasa. Jeśli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W szczególnych sytuacjach GPW może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

 • kontrakty na WIG20 - cztery najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Kurs rozliczeniowy, wartość kontraktu, mnożnik:

Dzienny kurs rozliczeniowy kontraktu wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli jednak w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia stosuje się zasady określone w standardzie danego kontraktu.

Ostateczny kurs rozliczeniowy kontraktu jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości.

Mnożnik to wielkość, która służy do obliczenia wartości kontraktu.

Wartość kontraktu = mnożnik * kurs kontraktu

Dokładna charakterystyka poszczególnych kontraktów opisana jest w ich standardach oraz warunkach obrotu, które dostępne są m. in. na stronie internetowej GPW.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o rodzajach zleceń zapoznaj się z materiałem dostępnym w dziale EDUKACJA.