Inwestuj w iPKO/Inteligo

iPKO/ Inteligo

Jeden login, jedno hasło – wiele możliwości!

Już dziś możesz mieć dostęp do pełnej oferty elektronicznych usług maklerskich oferowanych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego z poziomu swojego konta osobistego poprzez aplikację iPKO/Inteligo. Korzystając z dotychczasowych zalet konta osobistego, możesz rozpocząć inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynkach zagranicznych.

Powiąż rachunek bankowy iPKO/ Inteligo z rachunkiem inwestycyjnym i poznaj główne funkcje serwisu transakcyjnego supermakler:

 • kupno i sprzedaż wszystkich instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (np. akcji, obligacji, kontraktów terminowych i opcji), w tym mozliwość szybkiej rejestracji zleceń bezpośrednio z poziomu notowań giełdowych
 • zaawansowany kalkulator rejestracji zleceń
 • wycena portfela – szczegółowa informacja o bieżącej i historycznej strukturze aktywów na rachunku inwestycyjnym
 • zaawansowany program do notowan ePromak Professional, wzbogacony o moduł analizy technicznej
 • szczegółowa historia rachunku – (finanse, operacje na instrumentach finansowych, zlecenia, transakcje oraz Dzienny Rejestr Rozliczeń – CRR)
 • rozbudowany moduł kredytowy, analizator zobowiazań OTP oraz koszyki zleceń
 • elektroniczna dystrybucja informacji PIT-8C
 • informacja o wyniku finansowym ze zrealizowanych inwestycji
 • możliwość rejestracji dodatkowych wniosków do Umowy drogą elektroniczną
 • obsługa zapisów w ofercie publicznej – oferta pierwotna (IPO) oraz z prawem poboru

Wykorzystaj możliwości swojego rachunku już dzisiaj!

Zaloguj sie do konta bankowego, wybierz zakładkę "Moje produkty", "Inwestycje" a następnie "Usługi Maklerskie"
i przekonaj sie jak łatwe jest zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym:

 • masz jednoczesny wgląd do stanu rachunku bankowego oraz rachunku inwestycyjnego bez konieczności dodatkowej autoryzacji
 • w każdej chwili możesz zainwestować środki w wybrane instrumenty finansowe
 • środki pienieżne na pokrycie zlecenia są pobierane bezpośrednio z Twojego konta osobistego
 • w pełni kontrolujesz wysokość kwot przekazywanych na rachunek inwestycyjny, wskazując maksymalną kwotę środków przeznaczonych na inwestycje
 • korzystasz z internetowych niższych stawek prowizji od transakcji zawieranych na rachunku inwestycyjnym

Dokonując powiązania rachunków ustalasz m.in. limit kwotowy dla umowy, do wysokości którego będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na potrzeby realizacji zleceń kierowanych na rynek zorganizowany. Dzięki temu w sytuacji, gdy na rachunku maklerskim nie będziesz posiadał wystarczających środków na realizację zlecenia, środki zostaną pobrane z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Jak uruchomić usługę