Aktualności BM

2020.09.07

Zapisy na obligacje serii PPS spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę Ghelamco Invest sp. z o.o. o.

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

 

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII PPS
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów7 września 2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:17 września 2020 r.
Przewidywany termin przydziału:18 września 2020 r.
Przewidywany Dzień Emisji:29 września 2020 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:18 września 2020 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:6 października 2020 r.

 

 

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII PPS
Liczba oferowanych Obligacji:do 550 000
Dni Ustalenia Praw do Odsetek:

8 styczna 2021 r.
8 lipca 2021 r.
10 stycznia 2022 r.
8 lipca 2022 r.
9 stycznia 2023 r.
10 lipca 2023 r.
8 stycznia 2024 r.

Dni Płatności Odsetek:15 styczna 2021 r.
15 lipca 2021 r.
15 stycznia 2022 r.
15 lipca 2022 r.
15 stycznia 2023 r.
15 lipca 2023 r.
15 stycznia 2024 r.
Rodzaj oprocentowania:stałe
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:5,5%

 

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 502 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii (w przypadku serii PPS - 550 000).
 • Wartość nominalna: 100 zł.
 • Cena emisyjna zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:

 

 L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
17 września 2020 r.99,67
28 września 2020 r.99,68
39 września 2020 r.99,70
410 września 2020 r.99,71
511 września 2020 r.99,73
612 września 2020 r.99,74
713 września 2020 r.99,76
814 września 2020 r.99,77
915 września 2020 r.99,79
1016 września 2020 r.99,80
1117 września 2020 r.99,82
 • Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju pochodzenia oraz Prawa Dewizowego.
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy znajdujący się w negatywnej grupie w ramach oferty mogą składać zapisy tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy.
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Zapisy mogą być przyjmowane wyłącznie od Inwestorów Indywidualnych, posiadających w chwili składania zapisu otwarty rachunek papierów wartościowych.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w serwisie supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również w wyznaczonych placówkach.