Aktualności BM

2022.09.01

Zapisy na obligacje serii O Echo Investment S.A. - informacje dla Inwestorów

Pełne informacje na temat Emitenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunków i Prospektu Podstawowego oraz ewentualnych suplementów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Podstawowego łącznie.

Ostateczne warunki oferty obligacji serii O Echo Investment S.A., podsumowanie prospektu oraz miejsce przyjmowania zapisów znajdują się na dole strony, w sekcji "Pliki do pobrania".

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII O
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów6 września 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:20 września 2022 r.
Przewidywany termin przydziału:21 września 2022 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:21 września 2022 r.
Przewidywany Dzień Emisji:10 października 2022 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst:17 października 2022 r.

 

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII O
Liczba oferowanych Obligacji:do 250 000
Dni Ustalenia Uprawnionych do Odsetek:

24 lutego 2023 r.
29 sierpnia 2023 r.
27 lutego 2024 r.
29 sierpnia 2024 r.
26 lutego 2025 r.
29 sierpnia 2025 r.
26 lutego 2026 r.
28 sierpnia 2026 r.

Dni Płatności Odsetek:6 marca 2023 r.
6 września 2023 r.
6 marca 2024 r.
6 września 2024 r.
6 marca 2025 r.
6 września 2025 r.
6 marca 2026 r.
6 września 2026 r.
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:WIBOR dla 6 miesięcznych kredytów
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:4% w skali roku

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji w zapisie złożonym przez Inwestora, nie może być mniejsza niż 500 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii (w przypadku serii O - 250 000).
 • Wartość nominalna: 100 zł.
 • Przydział: "Proporcjonalna redukcja" w przypadku gdy liczba obligacji w zapisach przekroczy łączną liczbę oferowanych obligacji, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
 • Cena emisyjna zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:
 L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
16 września 2022100,00
27 września 2022100,03
38 września 2022100,06
49 września 2022100,09
510 września 2022100,12
611 września 2022100,15
712 września 2022100,19
813 września 2022100,22
914 września 2022100,25
1015 września 2022100,28
1116 września 2022

100,31

1217 września 2022

100,34

1318 września 2022

100,37

1419 września 2022

100,40

1520 września 2022

100,43

 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Zapisy przyjmowane będą wyłącznie od tych inwestorów, którzy w chwili składania zapisów posiadają otwarte Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunki Zbiorcze w podmiocie biorącym udział w Ofercie i przyjmującym zapis od tego inwestora.
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje Echo Investment S.A.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w serwisie PKO supermakler,
 • w aplikacji mobilnej PKO supermakler,
 • za pomocą serwisu iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim połączony z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w serwisie supermakler,
 • w programie ePromak Professional.

Zapis można złożyć również:
Telefonicznie (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny.

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZENIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki Echo Investment S.A. („Spółka”). Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce.

NIE PODLEGA ROZPOWSZENIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki Echo Investment S.A. („Spółka”). Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce.

Deponowanie obligacji z zapisów przyjętych przez Biuro Maklerskie PKO BP wyłącznie w Biurze Maklerskim PKO BP