ZUE SA

skrót: ZUE

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa projektuje oraz realizuje w formule generalnego wykonawstwa kompleksowe usługi budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Nowak Wiesław14 400 32062,52%14 400 32062,52%
PKO BP Bankowy OFEportfel1 712 3847,43%1 712 3847,43%
NN Investment Partners TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ1 671 3457,26%1 691 3457,43%
MetLife OFEportfel1 461 6596,34%1 461 6596,34%
ZUE SA264 6521,14%264 6521,16%

Kategoria • 17.12.2020 13:53

  ZUE SA (39/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

 • 11.12.2020 13:42

  ZUE ma umowę na przebudowę torowiska w Szczecinie o wartości 141,8 mln zł netto

 • 11.12.2020 13:28

  ZUE SA (38/2020) Zawarcie umowy z Gminą Miasta Szczecin.

 • 07.12.2020 17:26

  ZUE SA (37/2020) Aktualizacja informacji o zaskarżeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

 • 25.11.2020 09:34

  ZUE pozytywnie ocenia perspektywy rynku kolejowego na '21 (wywiad)

 • 24.11.2020 12:48

  ZUE SA (36/2020) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.

 • 18.11.2020 17:13

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 09.11.2020 17:01

  Grupa ZUE miała po trzech kw. 2,9 mln zł zysku netto; backlog wynosi ok. 1,6 mld zł - wstępne wyniki

 • 09.11.2020 16:41

  ZUE SA (35/2020) Wstępne wyniki finansowe za III kwartały 2020 roku.

 • 19.10.2020 18:16

  ZUE SA (34/2020) Informacja o zaskarżeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

 • 05.10.2020 10:20

  ZUE SA (33/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 30.09.2020 11:33

  KIO unieważniła wybór oferty ZUE za 382,2 mln zł w przetargu na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie

 • 30.09.2020 11:17

  ZUE SA (32/2020) Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

 • 11.09.2020 21:07

  ZUE SA (31/2020) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.

 • 01.09.2020 11:42

  ZUE SA (30/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 20.08.2020 16:31

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 20.08.2020 16:14

  ZUE SA (29/2020) Korekta wybranych informacji zawartych w skonsolidowanym raporcie Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku.

 • 19.08.2020 11:34

  ZUE chce zwiększyć działalność na rynku infrastruktury miejskiej

 • 19.08.2020 08:48

  Backlog ZUE wynosi obecnie 1,76 mld zł; zysk netto w I półr. wyniósł 0,9 mln zł

 • 19.08.2020 07:59

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 17.08.2020 17:22

  ZUE SA (28/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 24.06.2020 21:03

  ZUE SA (19/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 18.06.2020 13:16

  ZUE SA (18/2020) Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

 • 28.05.2020 10:29

  ZUE z optymizmem patrzy na wyniki '20, chce zwiększyć portfel zamówień (wywiad)

 • 26.05.2020 17:17

  ZUE SA (17/2020) Informacja nt. współpracy z mBank S.A.

 • 21.05.2020 14:14

  Fundusze NN Investment Partners TFI mają poniżej 5 proc. ZUE

 • 21.05.2020 14:08

  ZUE SA (16/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 20.05.2020 18:48

  Strata netto grupa ZUE w I kw. '20 wyniosła 0,7 mln zł

 • 20.05.2020 17:20

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.05.2020 14:55

  Oferta ZUE za 174,4 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę torowiska w Szczecinie

 • 14.05.2020 14:42

  ZUE SA (15/2020) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 06.05.2020 11:30

  ZUE ma ugodę z PKP PLK ws. kontynuacji prac między Łodzią Kaliską i Zduńską Wolą

 • 06.05.2020 11:08

  ZUE SA (14/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 04.05.2020 12:53

  ZUE SA (13/2020) Informacja o aneksie do umowy z KUKE S.A.

 • 22.04.2020 11:37

  ZUE SA (12/2020) Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019.

 • 16.04.2020 12:57

  ZUE SA (11/2020) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

 • 15.04.2020 15:26

  ZUE SA (10/2020) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.

 • 17.03.2020 14:24

  ZUE odstąpiło od umowy na roboty na liniach kolejowych między Łodzią Kaliską i Zduńską Wolą

 • 17.03.2020 14:01

  ZUE SA (9/2020) Informacja o złożeniu przez Emitenta odstąpienia od umowy.

 • 16.03.2020 19:55

  Grupa ZUE miała 3,8 mln zł zysku netto w '19, zgodnie z szacunkami

 • 16.03.2020 18:51

  ZUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.03.2020 18:48

  ZUE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 12.03.2020 17:57

  ZUE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok.

 • 13.02.2020 14:52

  ZUE SA (6/2020) Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

 • 12.02.2020 14:43

  ZUE SA (5/2020) Zawarcie aneksu do umowy z podwykonawcą.

 • 05.02.2020 11:17

  Grupa ZUE miała 3,8 mln zł zysku netto w '19

 • 05.02.2020 11:02

  ZUE SA (4/2020) Wstępne wyniki finansowe za rok 2019.

 • 31.01.2020 14:23

  Wartość portfela zamówień ZUE wynosi 1,92 mld zł

 • 31.01.2020 14:08

  ZUE SA (3/2020) Zawarcie umowy z Strabag sp. z o.o.

 • 29.01.2020 11:57

  ZUE SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

 • 28.01.2020 15:25

  ZUE SA (1/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 18.12.2019 06:30

  ZUE z optymizmem patrzy na '20, chce zwiększyć wartość potfela zamówień (wywiad)

 • 04.12.2019 14:59

  ZUE SA (42/2019) Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

 • 29.11.2019 14:38

  ZUE SA (41/2019) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 22.11.2019 13:44

  ZUE SA (40/2019) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 19.11.2019 17:40

  Grupa ZUE miała w III kw. 2,8 mln zł zysku netto; wartość portfela zamówień to 2 mld zł

 • 19.11.2019 17:15

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 19.11.2019 11:00

  ZUE SA (39/2019) Zawarcie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy pożyczki.

 • 04.11.2019 14:21

  ZUE SA (38/2019) Zawarcie umowy z Gminą Miasta Szczecin.

 • 01.10.2019 15:27

  ZUE SA (37/2019) Zawarcie umowy dotyczącej gwarancji kontraktowej.

 • 25.09.2019 14:19

  ZUE SA (36/2019) Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 17.09.2019 15:12

  Wartość portfela zamówień ZUE wynosi 2,1 mld zł

 • 17.09.2019 14:50

  ZUE SA (35/2019) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 06.09.2019 14:28

  ZUE SA (34/2019) Zawarcie umów z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

 • 22.08.2019 09:15

  Oferta konsorcjum Torpolu o wartości 178,8 mln zł ponownie wybrana przez Elektrownię Ostrołęka

 • 21.08.2019 12:11

  ZUE ocenia, że cel 1 mld zł przychodów w '19 jest do osiągnięcia

 • 20.08.2019 18:53

  Otoczenie rynkowe w infrastrukturze pozostaje trudne, ale są pozytywne sygnały - prezes ZUE

 • 20.08.2019 18:34

  ZUE SA (33/2019) Zawarcie aneksu do umowy z podwykonawcą.

 • 20.08.2019 17:52

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.08.2019 17:28

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 14.08.2019 18:38

  Sąd nakazał El. Ostrołęka ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu z Torpolem i ZUE

 • 14.08.2019 18:07

  ZUE SA (32/2019) Informacja o wyroku Sądu Okręgowego w sprawie postępowania przetargowego.

 • 23.05.2019 12:48

  ZUE SA (16/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2019 r.

 • 23.05.2019 12:32

  ZUE SA (15/2019) Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018.

 • 22.05.2019 18:24

  KIO unieważniła wybór oferty konsorcjum Torpolu przez Elektrownię Ostrołęka

 • 22.05.2019 17:43

  Portfel zamówień ZUE wynosi obecnie 1,8 mld zł

 • 22.05.2019 17:32

  ZUE SA (14/2019) Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

 • 22.05.2019 17:12

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 28.03.2019 17:39

  Portfel zamówień ZUE wynosi 1,9 mld zł, grupa miała 62,6 mln zł straty netto w '18

 • 28.03.2019 17:24

  ZUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 17:20

  ZUE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.03.2019 15:33

  Przetarg PKP PLK z najkorzystniejszą ofertą ZUE za 69,1 mln zł netto unieważniony

 • 28.03.2019 15:25

  ZUE SA (9/2019) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 15.03.2019 13:15

  ZUE SA (8/2019) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 13.03.2019 17:43

  ZUE SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok.

 • 08.03.2019 08:25

  ZUE szacuje stratę netto w '18 w kwocie 62,6 mln zł; ma backlog o wartości 2 mld zł

 • 08.03.2019 07:42

  ZUE SA (6/2019) Wstępne wyniki finansowe za rok 2018.

 • 01.03.2019 11:58

  ZUE SA (5/2019) Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

 • 07.02.2019 11:54

  ZUE SA (4/2019) Informacja nt. złożonego pozwu o zapłatę.

 • 06.02.2019 20:10

  MPK w Poznaniu domaga się od Elektrobudowy i ZUE ok. 20,2 mln zł

 • 06.02.2019 14:37

  ZUE SA (3/2019) Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

 • 29.01.2019 08:37

  ZUE SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

 • 22.01.2019 13:51

  ZUE SA (1/2019) Zawarcie z CaixaBank umowy o limit na gwarancje.

 • 28.12.2018 13:21

  ZUE SA (52/2018) Informacja nt. współpracy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

 • 14.12.2018 15:43

  Oferta ZUE najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na roboty budowlane

 • 14.12.2018 15:28

  ZUE SA (51/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 05.12.2018 17:23

  ZUE SA (50/2018) Informacja nt. realizacji prac budowlanych dla PKP PLK S.A.

 • 30.11.2018 08:32

  ZUE chce nadal rozbudowywać backlog, będzie selektywnie podchodzić do ofertowania (wywiad)

 • 27.11.2018 19:17

  Backlog grupy ZUE na koniec III kw. wyniósł 2,2 mld zł netto

 • 27.11.2018 18:49

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 07.11.2018 10:52

  ZUE SA (49/2018) Informacja o zamówieniu materiałów budowlanych w ramach działalności handlowej.

 • 01.11.2018 11:50

  ZUE ma otrzymać zamówienie z PKP PLK za 30 mln zł netto

 • 31.10.2018 22:27

  ZUE SA (48/2018) Informacja nt. wszczęcia procedury z wolnej ręki przez PKP PLK S.A.

 • 29.10.2018 15:04

  ZUE SA (47/2018) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 29.10.2018 14:44

  Oferta ZUE najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na roboty w obrębie stacji Skarżysko Kamienna

 • 29.10.2018 14:33

  ZUE SA (46/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 11.10.2018 12:39

  ZUE SA (45/2018) Zawarcie aneksu z PKP PLK S.A. na prace dodatkowe.

 • 06.09.2018 15:02

  Przetarg na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie unieważniony - ZUE

 • 06.09.2018 14:42

  ZUE SA (44/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 05.09.2018 14:31

  ZUE SA (43/2018) Rejestracja zmian Statutu ZUE S.A.

 • 05.09.2018 14:01

  ZUE selektywnie podchodzi do ofertowania; skupia się na infrastrukturze miejskiej i kolejowej

 • 04.09.2018 17:41

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 09:15

  ZUE SA (42/2018) Zawarcie umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 • 24.08.2018 15:27

  ZUE złożyła jedyną ofertę na utrzymanie i naprawę infrastruktury tramwajowej w Krakowie

 • 24.08.2018 15:02

  ZUE SA (41/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 21.08.2018 15:46

  Backlog ZUE wynosi ok. 2,3 mld zł; grupa szacuje 1,2 mln zł zysku netto w I półr. '18 (opis)

 • 21.08.2018 15:25

  Backlog ZUE wynosi obecnie ok. 2,3 mld zł; grupa szacuje 1,2 mln zł zysku netto w I półr. '18

 • 09.08.2018 17:10

  ZUE SA (39/2018) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 20.07.2018 14:12

  ZUE SA (38/2018) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o linię gwarancyjną.

 • 19.07.2018 12:20

  ZUE SA (37/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 • 17.07.2018 14:38

  ZUE ma umowę za 82,6 mln zł na przebudowę trasy tramwajowej w Poznaniu

 • 17.07.2018 13:57

  ZUE SA (36/2018) Zawarcie umowy z Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

 • 11.07.2018 15:27

  Oferta ZUE za 77 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu w Krakowie

 • 11.07.2018 15:05

  ZUE SA (35/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 05.07.2018 13:37

  ZUE SA (34/2018) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.

 • 29.06.2018 12:55

  Przetarg na torowisko tramwajowe i drogi rowerowe przy Toruńskiej w Bydgoszczy unieważniony

 • 29.06.2018 12:41

  ZUE SA (33/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 26.06.2018 15:07

  ZUE SA (32/2018) Informacja nt. współpracy z kontrahentem.

 • 26.06.2018 12:51

  ZUE ma umowę za 52,8 mln zł netto na przebudowę trasy tramwajowej w Bydgoszczy

 • 26.06.2018 12:34

  ZUE SA (31/2018) Zawarcie umowy z Miastem Bydgoszcz.

 • 26.06.2018 12:27

  Fundusze NN Investment Partners TFI mają powyżej 5 proc. ZUE

 • 26.06.2018 12:09

  ZUE SA (30/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 25.06.2018 17:41

  ZUE SA (29/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 20.06.2018 17:01

  Oferta ZUE za 953,9 mln zł brutto najniższa w przetargu PKP PLK

 • 20.06.2018 16:50

  ZUE SA (28/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 18.06.2018 09:31

  ZUE SA (27/2018) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.

 • 14.06.2018 15:41

  ZUE SA (26/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 12.06.2018 16:21

  ZUE SA (25/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 11.06.2018 19:49

  ZUE SA (24/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 06.06.2018 10:55

  ZUE SA (23/2018) Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

 • 05.06.2018 15:39

  ZUE SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 05.06.2018 15:33

  ZUE SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku.

 • 28.05.2018 16:48

  ZUE SA (20/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 28.05.2018 14:47

  ZUE SA (19/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2018 r.

 • 28.05.2018 12:24

  ZUE SA (18/2018) Informacja o zawarciu umowy ramowej sprzedaży na dostawę materiałów budowlanych.

 • 24.05.2018 08:42

  Wartość zleceń ZUE na bieżący rok wyższa rdr; spółka z optymizmem patrzy w przyszłość (wywiad)

 • 22.05.2018 18:53

  Portfel zamówień grupy ZUE wynosi około 2,3 mld zł

 • 22.05.2018 17:12

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 09:08

  ZUE SA (17/2018) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na prace dodatkowe.

 • 16.05.2018 12:24

  ZUE SA (16/2018) Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

 • 14.05.2018 16:02

  ZUE SA (15/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 09.05.2018 16:47

  ZUE SA (14/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

 • 09.05.2018 16:09

  ZUE SA (13/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2018 r.

 • 09.05.2018 16:00

  ZUE SA (12/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 09.05.2018 15:27

  ZUE SA (11/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 08.05.2018 14:52

  ZUE SA (10/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 24.04.2018 13:22

  ZUE SA (9/2018) Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017.

 • 18.04.2018 12:26

  ZUE SA (8/2018) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 23.03.2018 13:10

  ZUE SA (7/2018) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 21.03.2018 13:56

  ZUE SA (6/2018) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 21.03.2018 12:36

  ZUE jest spokojne o backlog, do przetargów będzie podchodzić wybiórczo

 • 20.03.2018 20:44

  Backlog ZUE na roboty budowlano montażowe wynosi ok. 2,03 mld zł netto

 • 20.03.2018 20:03

  ZUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 20:01

  ZUE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 12:55

  ZUE ma umowę z PKP PLK o wartości 330 mln zł netto

 • 19.03.2018 12:46

  ZUE SA (5/2018) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 15.03.2018 16:54

  ZUE SA (4/2018) Informacja w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 15.02.2018 10:00

  ZUE SA (3/2018) Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok.

 • 14.02.2018 11:37

  ZUE SA (2/2018) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 31.01.2018 09:04

  ZUE SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 28.12.2017 16:07

  ZUE SA (81/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 28.12.2017 12:05

  ZUE SA (80/2017) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 08.12.2017 07:00

  ZUE pozytywnie ocenia sytuację na kolei, nie rezygnuje z linii tramwajowych (wywiad)

 • 07.12.2017 14:18

  ZUE SA (79/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 06.12.2017 18:27

  Oferta ZUE o wartości 330,1 mln zł ponownie wybrana przez PKP PLK

 • 06.12.2017 18:19

  ZUE SA (78/2017) Aktualizacja informacji o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 01.12.2017 13:35

  ZUE SA (77/2017) Informacja o zamówieniu materiałów budowlanych w ramach działalności handlowej.

 • 24.11.2017 10:39

  ZUE SA (76/2017) Aktualizacja informacji nt. wyroku zasądzającego na rzecz ZUE S.A. świadczenie pieniężne.

 • 22.11.2017 15:57

  Konsorcjum ZUE i Unibepu ma umowę z Miastem Katowice za ok. 54 mln zł netto

 • 22.11.2017 15:41

  ZUE SA (75/2017) Zawarcie umowy z Miastem Katowice.

 • 07.11.2017 17:46

  Obecny backlog ZUE wynosi ok. 2,19 mld zł netto

 • 07.11.2017 17:16

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 12:10

  ZUE SA (74/2017) Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

 • 30.10.2017 17:57

  ZUE SA (73/2017) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 27.10.2017 12:05

  ZUE SA (72/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 25.10.2017 11:55

  ZUE SA (71/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 17.10.2017 14:20

  ZUE SA (70/2017) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 13.10.2017 13:52

  ZUE szacuje, że miało w III kw. 3 mln zł zysku netto przy 112,2 mln zł przychodów

 • 13.10.2017 13:35

  ZUE SA (69/2017) Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku.

 • 13.10.2017 13:09

  ZUE SA (68/2017) Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

 • 13.10.2017 12:12

  PKP PLK unieważniło przetarg, w którym ZUE złożyła najkorzystniejszą ofertę

 • 13.10.2017 12:02

  ZUE SA (67/2017) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 • 09.10.2017 09:51

  ZUE ma zlecenie o wartości ponad 31 mln zł

 • 09.10.2017 09:40

  ZUE SA (66/2017) Zawarcie zlecenia podwykonawczego na wykonanie robót budowlanych.

 • 05.10.2017 17:42

  ZUE SA (65/2017) Informacja o zamówieniu materiałów budowlanych w ramach działalności handlowej.

 • 03.10.2017 14:17

  Oferta ZUE o wartości 330,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 03.10.2017 14:10

  ZUE SA (64/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 02.10.2017 12:05

  ZUE ma umowę z PKP PLK o wartości do 303,1 mln zł

 • 02.10.2017 11:49

  ZUE SA (63/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 29.09.2017 17:41

  ZUE SA (62/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 29.09.2017 13:18

  ZUE SA (61/2017) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 26.09.2017 14:37

  Oferta ZUE najkorzystniejsza w przetargu na linię Czarnca-Włoszczowa Północ

 • 26.09.2017 14:30

  ZUE SA (60/2017) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 22.09.2017 12:57

  ZUE SA (59/2017) Informacja nt. współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 15.09.2017 15:27

  Sąd zasądził na rzecz ZUE kwotę 3,2 mln zł z odsetkami ustawowymi od PKP PLK

 • 15.09.2017 15:12

  ZUE SA (58/2017) Informacja nt. wyroku zasądzającego na rzecz ZUE S.A. świadczenie pieniężne.

 • 23.08.2017 13:49

  ZUE SA (57/2017) Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska S.A. umowy o linię gwarancyjną.

 • 23.08.2017 12:35

  ZUE widzi ożywienie na rynku, liczy na dobre kolejne okresy

 • 22.08.2017 18:10

  Obecny backlog ZUE wynosi ok. 1,51 mld zł netto

 • 22.08.2017 17:15

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.08.2017 11:51

  ZUE SA (56/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 18.08.2017 16:10

  ZUE SA (55/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017.

 • 18.08.2017 14:00

  Obecny backlog ZUE wynosi 1,43 mld zł

 • 18.08.2017 13:39

  ZUE SA (54/2017) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku.

 • 17.08.2017 14:16

  ZUE SA (53/2017) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 11.08.2017 15:10

  ZUE SA (52/2017) Informacja nt. współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 • 08.08.2017 14:23

  ZUE SA (51/2017) Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

 • 31.07.2017 15:22

  ZUE SA (50/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 28.07.2017 13:28

  ZUE SA (49/2017) Zawarcie umowy z podwykonawcą.

 • 20.07.2017 12:24

  ZUE ma umowę z PKP PLK za 457 mln zł brutto

 • 20.07.2017 12:15

  ZUE SA (48/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 06.07.2017 14:34

  ZUE SA (47/2017) Informacja o zawarciu aneksów do umów z BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 05.07.2017 13:51

  Oferta ZUE za 378,8 mln zł netto wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza

 • 05.07.2017 13:40

  ZUE SA (46/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 29.06.2017 10:08

  Oferta ZUE o wartości 79,8 mln zł netto wybrana jako najkorzystniejsza

 • 29.06.2017 09:48

  ZUE SA (45/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 26.06.2017 17:55

  ZUE SA (44/2017) Aneks do umowy zawartej z mBankiem S.A.

 • 23.06.2017 14:43

  ZUE SA (43/2017) Aneks do umowy zawartej z mBankiem S.A.

 • 08.06.2017 15:04

  ZUE SA (42/2017) Informacja o zawarciu umowy ramowej sprzedaży na dostawę materiałów budowlanych.

 • 06.06.2017 15:34

  ZUE SA (41/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ZUE S.A.

 • 06.06.2017 15:27

  ZUE SA (40/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 06.06.2017 15:19

  ZUE SA (39/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku.

 • 05.06.2017 13:59

  ZUE ma umowę z PKP PLK za 214,7 mln zł brutto

 • 05.06.2017 13:32

  ZUE SA (38/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 05.06.2017 13:04

  ZUE SA (37/2017) Informacja o podpisaniu umowy na dostawę materiałów budowlanych.

 • 22.05.2017 16:31

  ZUE SA (36/2017) Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 15.05.2017 15:55

  Oferta ZUE za 372,8 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 15.05.2017 15:46

  ZUE SA (35/2017) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

 • 15.05.2017 15:28

  Oferta ZUE o wartości ok. 192 mln zł odrzucona przez PKP PLK

 • 15.05.2017 15:14

  ZUE SA (34/2017) Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 15.05.2017 10:20

  ZUE SA (33/2017) Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 r.

 • 11.05.2017 15:34

  ZUE SA (32/2017) Informacja o wartości umów z producentem materiałów budowlanych.

 • 10.05.2017 11:28

  ZUE SA (31/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 r.

 • 10.05.2017 11:17

  ZUE SA (30/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.05.2017 17:07

  Oferta ZUE za 371,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 05.05.2017 16:58

  ZUE SA (29/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 05.05.2017 16:06

  ZUE SA (28/2017) Informacja o zawarciu porozumienia w sprawie zmiany stron ramowej umowy dotyczącej dostaw materiałów budowlanych

 • 26.04.2017 17:35

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 24.04.2017 18:32

  ZUE SA (27/2017) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku.

 • 11.04.2017 11:38

  ZUE ma umowę z PKP PLK; portfel zamówień spółki wzrósł do ok. 977 mln zł

 • 11.04.2017 10:58

  ZUE SA (26/2017) Zawarcie umowy pomiędzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum z udziałem Emitenta.

 • 10.04.2017 15:05

  ZUE SA (25/2017) Informacja o wartości obrotów ze spółką zależną Railway gft Polska sp. z o.o.

 • 06.04.2017 09:56

  Konsorcjum z ZUE w składzie, zawarło umowę o wartości 179 mln zł brutto

 • 06.04.2017 09:30

  ZUE SA (24/2017) Zawarcie umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 • 05.04.2017 11:32

  Obecny backlog ZUE ma wartość ok. 846 mln zł

 • 05.04.2017 11:21

  ZUE SA (23/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 04.04.2017 15:17

  Oferta ZUE za 465,9 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK (aktl.)

 • 04.04.2017 15:02

  Oferta ZUE za 465,9 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 04.04.2017 13:09

  ZUE SA (22/2017) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 30.03.2017 13:11

  ZUE SA (21/2017) Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

 • 23.03.2017 12:53

  ZUE SA (20/2017) Zawarcie z PEKAO S.A. umowy o wielocelowy limit kredytowy.

 • 21.03.2017 17:54

  Oferta ZUE za 174,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 21.03.2017 17:42

  ZUE SA (19/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 16.03.2017 12:45

  ZUE zabiega o kontrakty w kraju i za granicą; bakclog może wzrosnąć do ok. 1,6 mld zł

 • 15.03.2017 22:39

  Portfel zamówień ZUE ma wartość 613 mln zł

 • 15.03.2017 20:16

  ZUE SA (18/2017) Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2016.

 • 15.03.2017 19:54

  ZUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 19:48

  ZUE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.03.2017 10:37

  ZUE ma umowę z PKP PLK za 345,6 mln zł brutto

 • 13.03.2017 10:32

  ZUE SA (17/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

 • 10.03.2017 13:52

  ZUE złożyło najniższą ofertę o wartości 371,6 mln zł netto na budowę linii kolejowej

 • 10.03.2017 13:41

  ZUE SA (16/2017) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 08.03.2017 18:08

  Obecny backlog ZUE wynosi ok. 332 mln zł

 • 08.03.2017 17:35

  ZUE SA (15/2017) Wstępne wyniki finansowe za 2016 rok.

 • 06.03.2017 17:33

  ZUE SA (14/2017) Informacja o wartości umów z Track Tec S.A

 • 02.03.2017 18:31

  ZUE SA (13/2017) Informacja o wartości umów z Wytwórnią Podkładów Strunobetonowych S.A.

 • 23.02.2017 14:48

  Oferta ZUE za 192 mln zł najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 23.02.2017 14:41

  ZUE SA (12/2017) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 23.02.2017 09:23

  ZUE wycofał się z przetargu na linię tramwajową w Krakowie za 253 mln zł brutto

 • 23.02.2017 09:00

  ZUE SA (11/2017) Aktualizacja informacji nt. oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym dotyczącym inwestycji w Krakowie.

 • 22.02.2017 09:16

  DM BDM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla ZUE od zalecenia "kupuj"

 • 17.02.2017 11:43

  ZUE SA (10/2017) Zawarcie umowy pomiędzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum z udziałem Emitenta.

 • 17.02.2017 08:32

  ZUE SA (9/2017) Zawarcie z AXA TUiR S.A. umowy zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu.

 • 13.02.2017 13:56

  ZUE SA (8/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 13.02.2017 12:29

  PKP PLK wybrała ofertę Budimeksu, ZUE i Strabagu na prace na odcinku Żychlin-Barłogi

 • 10.02.2017 18:29

  Oferta konsorcjum ZUE i Budimeksu za 560 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 06.02.2017 14:56

  ZUE SA (7/2017) Aktualizacja informacji nt. rozliczenia realizacji budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu.

 • 06.02.2017 10:08

  Oferta Trakcji za 0,53 mld zł wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 06.02.2017 07:41

  Backlog ZUE to ok. 274 mln zł, spółka spodziewa się ożywienia na rynku w II poł. '17 (wywiad)

 • 03.02.2017 13:29

  ZUE SA (6/2017) Informacja nt. organu zarządzającego

 • 24.01.2017 16:52

  Oferta konsorcjum ZUE i Budimeksu o wartości 266,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 24.01.2017 16:41

  ZUE SA (5/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 20.01.2017 13:31

  ZUE SA (4/2017) Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 05.01.2017 12:30

  ZUE SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

 • 04.01.2017 14:47

  ZUE SA (2/2017) Informacja o złożeniu pozwu sądowego przez Konsorcjum z udziałem Emitenta.

 • 03.01.2017 12:52

  Oferta ZUE za 173,8 mln zł najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 03.01.2017 12:41

  ZUE SA (1/2017) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 30.12.2016 13:43

  ZUE SA (65/2016) Informacja o wartości umów z MORIS sp. z o.o.

 • 29.12.2016 20:40

  Oferta ZUE za 345,6 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 29.12.2016 20:17

  ZUE SA (64/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 28.12.2016 15:25

  ZUE SA (63/2016) Informacja o wartości umów z Wizbud sp. z o.o.

 • 20.12.2016 10:01

  Oferta konsorcjum Trakcji za 0,53 mld zł najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 19.12.2016 11:00

  Oferta konsorcjum ZUE za 145,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu ZIKiT w Krakowie

 • 19.12.2016 10:47

  ZUE SA (62/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 16.12.2016 13:07

  ZUE SA (61/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 16.12.2016 12:47

  Oferta konsorcjum Budimeksu i ZUE najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 15.12.2016 12:49

  Oferta konsorcjum ZUE i Budimeksu najtańsza w przetargu PKP PLK, Torpolu druga (opis)

 • 15.12.2016 12:08

  Oferta konsorcjum ZUE, Budimeksu i Strabagu za 560 mln zł netto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 15.12.2016 12:00

  ZUE SA (60/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 14.12.2016 10:27

  ZUE SA (59/2016) Informacja o wartości obrotów ze spółką zależną Railway gft Polska sp. z o.o.

 • 01.12.2016 13:56

  ZUE i Elektrobudowa zawarły ugodę ws. budowy zajezdni tramwajowej

 • 01.12.2016 13:37

  ZUE SA (58/2016) Informacja o zawarciu ugody z Elektrobudowa S.A. w związku z realizacją budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu.

 • 25.11.2016 14:50

  ZUE i PORR złożyły ofertę z najniższą ceną na linię tramwajową w grodzie Kraka

 • 25.11.2016 14:31

  ZUE SA (57/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 14.11.2016 10:55

  Oferta konsorcjum z Trakcją i ZUE za 373,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 14.11.2016 10:42

  ZUE SA (56/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 07.11.2016 18:55

  Konsorcjum z ZUE rozwiązało umowę z PSE; backlog ZUE stopniał do 214 mln zł

 • 07.11.2016 18:34

  ZUE SA (55/2016) Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z PSE S.A.

 • 07.11.2016 08:53

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 20:50

  Obecny backlog ZUE wynosi ok. 683 mln zł

 • 03.11.2016 20:40

  ZUE SA (54/2016) Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń-wrzesień 2016 roku.

 • 24.10.2016 19:49

  Sześć ofert w przetargu PKP PLK na modernizację linii w centrum Krakowa

 • 21.10.2016 11:16

  ZUE SA (53/2016) Korekta raportu bieżącego nr 53/2016 dotyczącego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 21.10.2016 08:52

  Oferta konsorcjum z Budimeksem i ZUE najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 21.10.2016 08:38

  ZUE SA (53/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 19.10.2016 12:24

  ZUE SA (52/2016) Informacja o umowie z TUiR Allianz Polska S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

 • 14.10.2016 15:58

  ZUE SA (51/2016) Informacja o wartości obrotów ze spółką zależną Railway gft Polska sp. z o.o.

 • 14.10.2016 15:19

  Oferta konsorcjum z ZUE i Trakcją najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 14.10.2016 15:01

  ZUE SA (50/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 14.10.2016 13:17

  ZUE SA (49/2016) Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 07.10.2016 14:26

  ZUE z najniższą ofertą w przetargu ogłoszonym przez PKP PLK

 • 07.10.2016 14:07

  ZUE SA (48/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 05.10.2016 09:16

  Kontrakt ZUE za 577 mln zł niezagrożony; sytuacja na rynku kolejowym poprawia się (wywiad)

 • 03.10.2016 14:34

  ZUE SA (47/2016) Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 27.09.2016 14:43

  Elektrobudowa cofnęła pozew przeciwko ZUE o zapłatę 24,8 mln zł

 • 27.09.2016 14:33

  ZUE SA (46/2016) Aktualizacja informacja o wszczęciu postępowania sądowego

 • 23.09.2016 15:41

  Elektrobudowa chce od ZUE 24,8 mln zł

 • 23.09.2016 15:23

  ZUE SA (45/2016) Informacja o wszczęciu postępowania sądowego

 • 02.09.2016 13:54

  ZUE SA (44/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 02.09.2016 12:46

  ZUE SA (43/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 24.08.2016 12:48

  ZUE optymistycznie patrzy w przyszłość, liczy na poprawę marży

 • 23.08.2016 20:01

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 11:14

  Obecny backlog ZUE wynosi ok. 641 mln zł

 • 19.08.2016 09:06

  ZUE SA (42/2016) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku.

 • 18.08.2016 14:34

  ZUE SA (41/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016.

 • 11.08.2016 15:10

  ZUE z najniższą ofertą na roboty budowlane na przejściu Medyka-Mościska II

 • 11.08.2016 15:00

  ZUE SA (40/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 02.08.2016 14:58

  ZUE SA (39/2016) Informacja o aneksie do umowy z PKP PLK S.A.

 • 28.07.2016 15:11

  ZUE SA (38/2016) Informacja o wartości obrotów ze spółką zależną Railway gft Polska sp. z o.o.

 • 28.07.2016 14:47

  ZUE SA (37/2016) Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 25.07.2016 15:17

  ZUE SA (36/2016) Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym.

 • 29.06.2016 15:27

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z mBank S.A.

 • 21.06.2016 10:06

  ZUE SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 07.06.2016 15:14

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

 • 06.06.2016 08:00

  Obecny backlog ZUE wynosi ok. 650 mln zł; spółka chce rozwijać eksport (wywiad)

 • 25.05.2016 18:13

  ZUE SA Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję

 • 25.05.2016 17:22

  ZUE SA Informacja nt. dywidendy

 • 25.05.2016 17:07

  ZUE SA Powołanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję

 • 25.05.2016 16:37

  ZUE wypłaci 0,33 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.05.2016 16:36

  ZUE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 25.05.2016 16:25

  ZUE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 25 maja 2016 roku

 • 24.05.2016 15:47

  ZUE z najniższą ofertą na odcinek linii kolejowej Kraków Mydlniki-Podłęże

 • 24.05.2016 15:29

  ZUE SA Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym

 • 18.05.2016 19:58

  Oferta ZUE i Strabagu najkorzystniejsza w przetargu na budowę trasy tramwajowej w Warszawie

 • 16.05.2016 15:06

  ZUE SA Informacja o wartości obrotów ze spółką zależną Railway gft Polska Sp. z o.o.

 • 11.05.2016 12:12

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 29.04.2016 17:47

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 28.04.2016 15:47

  ZUE SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2016 r.

 • 28.04.2016 15:36

  ZUE SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 27.04.2016 15:45

  ZUE SA Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016.

 • 27.04.2016 14:59

  Backlog ZUE to ok. 606 mln zł; w I kw. '16 grupa miała 34,58 mln zł przychodów

 • 27.04.2016 14:24

  ZUE SA Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku.

 • 25.04.2016 13:13

  ZUE SA Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 18.04.2016 14:40

  ZUE SA Informacja nt. znaczącej umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych.

 • 15.04.2016 10:27

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 08.04.2016 14:45

  Oferta ZUE najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 01.04.2016 14:57

  ZUE SA Informacja o aneksie do umowy z PKP PLK S.A.

 • 25.03.2016 13:42

  Oferta ZUE najtańsza w przetargu na prace na linii kolejowej Lublin - Dorohusk, Etap 1

 • 15.03.2016 14:16

  ZUE liczy na zwiększenie sprzedaży w '16, ale trudno będzie poprawić marże

 • 14.03.2016 21:36

  ZUE chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję

 • 14.03.2016 21:27

  ZUE SA Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 14.03.2016 20:43

  ZUE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 20:29

  ZUE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 08.03.2016 13:50

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 07.03.2016 16:04

  ZUE SA Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 25.02.2016 13:38

  ZUE SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 23.02.2016 15:12

  ZUE SA Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 15.02.2016 13:58

  ZUE SA Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym

 • 11.02.2016 15:10

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 11.02.2016 12:00

  ZUE SA Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 09.02.2016 15:52

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z ARCELORMITTAL POLAND S.A.

 • 09.02.2016 15:14

  ZUE SA Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 05.02.2016 16:11

  ZUE SA Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym.

 • 29.01.2016 14:58

  ZUE SA Aktualizacja informacji w sprawie uczestnictwa ZUE S.A. w postępowaniu przetargowym

 • 13.01.2016 11:29

  ZUE SA Zawiadomienia o transakcjach dokonanych przez członka Rady Nadzorczej, których łączna wartość w roku 2015 nie przekroczyła równowartości 5.000 euro.

 • 08.01.2016 14:36

  ZUE SA Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym

 • 07.01.2016 13:10

  ZUE SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

 • 23.12.2015 18:09

  ZUE SA Informacja o ugodzie i wyroku Sądu Arbitrażowego w postępowaniu sądowym w sprawie realizacji kontraktu "Budowa Trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo"

 • 22.12.2015 16:37

  ZUE SA Zawarcie aneksu do umowy współpracy

 • 17.12.2015 13:33

  ZUE SA Informacja o umowie o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach limitu gwarancyjnego.

 • 11.12.2015 12:11

  ZUE SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.12.2015 17:53

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z KZA Katowice S.A.

 • 09.12.2015 14:01

  ZUE SA Informacja o aneksie do umowy z KUKE S.A.

 • 17.11.2015 12:35

  Backlog ZUE wynosi ok. 700 mln zł, większość na ‘16

 • 13.11.2015 19:01

  ZUE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.10.2015 12:59

  ZUE SA Informacja o wartości obrotów ze spółką zależną Railway gft Polska sp. z o.o.

 • 28.10.2015 19:58

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 26.10.2015 14:50

  ZUE SA Informacja o aneksie do umowy z KUKE S.A.

 • 20.10.2015 14:42

  ZUE SA Informacja o umowach zawartych w ramach współpracy z KUKE S.A.

 • 01.10.2015 10:47

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z STRABAG Sp. z o.o.

 • 25.08.2015 13:59

  ZUE startuje w przetargach za 1,6 mld zł; seg. handlowy pozytywnie wpłynie na wynik

 • 25.08.2015 08:49

  Backlog ZUE to 950 mln zł; w II kw. przychody spadły, ale wzrosła rentowność

 • 24.08.2015 20:26

  ZUE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 11:30

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 • 10.08.2015 13:33

  Oferta Torpolu za 1,28 mld zł druga w przetargu na zachodni odcinek II linii metra

 • 10.08.2015 07:54

  ZUE SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015.

 • 30.07.2015 14:11

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 22.07.2015 08:06

  Obecny portfel zleceń ZUE wynosi ok. 900 mln zł; spółka liczy na boom w '16 r. (wywiad)

 • 22.07.2015 08:01

  ZUE rozmawia z firmami o współpracy przy produkcji elementów do infrastruktury szynowej (wywiad)

 • 17.07.2015 11:17

  ZUE ma umowę za 42,3 mln zł netto dot. infrastruktury tramwajowej w Krakowie

 • 17.07.2015 10:45

  ZUE SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z ZIKiT.

 • 15.07.2015 07:50

  Oferta ZUE na modernizację trasy tramwajowej o wartości 53 mln zł najkorzystniejsza

 • 14.07.2015 22:27

  ZUE SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 08.07.2015 11:23

  ZUE SA Zakończenie odkupu akcji własnych.

 • 06.07.2015 22:05

  Konsorcjum ZUE ma kontrakt z PKP PLK o wartości 45,9 mln zł netto

 • 06.07.2015 21:08

  ZUE SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 03.07.2015 18:34

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 03.07.2015 08:58

  ZUE SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 30.06.2015 17:30

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 30.06.2015 17:21

  ZUE SA Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 29.06.2015 19:35

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 26.06.2015 17:38

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 25.06.2015 19:56

  ZUE złożyło najtańszą ofertę na trasę tramwajową w Warszawie

 • 25.06.2015 19:30

  ZUE SA Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym

 • 24.06.2015 18:01

  ZUE ma najniższą ofertę w przetargu dot. infrastruktury tramwajowej w Krakowie

 • 24.06.2015 17:48

  ZUE SA Informacja o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym

 • 18.06.2015 20:24

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 18.06.2015 20:03

  ZUE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 18.06.2015 19:55

  ZUE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 18 czerwca 2015 roku

 • 16.06.2015 19:17

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 15.06.2015 21:11

  ZUE SA Zawarcie aneksu do umowy współpracy

 • 12.06.2015 20:57

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 10.06.2015 21:21

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

 • 08.06.2015 20:39

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 08.06.2015 20:16

  ZUE SA Informacja o wartości umów zawartych z Railway gft Polska Sp. z o.o.

 • 03.06.2015 20:07

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

 • 01.06.2015 19:23

  ZUE SA Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.