Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji

skrót: ZRE

Ostatnie notowanie z: 06.08.2020 16:43

Aktualny kurs0,82   0 %0 zł
Otwarcie0,820,61%
Minimum0,820,00%
Maksimum0,820,61%
Wolumen (szt.) 1113
Kurs odniesienia0,82
Widełki dolne0,74
Widełki górne0,90
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11600,81
21 5910,80
37 7470,80
11200,79
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,833 426 4
0,841 050 1
0,841 000 1
0,841 550 1
Producent konstrukcji stalowych oraz kontenerów dla wojska, biurowych, wykorzystywanych w branży off-shore czy transportu odpadów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof2 440 36121,26%2 440 36121,38%
Navimor-Z sp. z o.o.744 8006,49%744 8006,53%
Garus Marcin729 0636,35%729 0636,39%
Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji63 3160,55%63 3130,55%

Kategoria • 25.06.2020 14:21

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (18/2020) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.

 • 25.06.2020 14:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25.06.2020r.

 • 18.06.2020 16:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (16/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 16.06.2020 14:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (15/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 29.05.2020 13:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 27.05.2020 12:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2020) Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"

 • 25.05.2020 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 21.05.2020 10:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2020) Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"

 • 19.05.2020 08:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2020) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I kwartał 2020 roku.

 • 08.05.2020 17:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 08.05.2020 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2020) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

 • 28.04.2020 17:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

 • 23.04.2020 21:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.04.2020 21:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.04.2020 13:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za 2019 rok.

 • 30.03.2020 14:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 23.03.2020 14:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Wpływ epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

 • 10.03.2020 14:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Operacyjny inteligentny Rozwój"

 • 02.03.2020 10:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Operacyjny inteligentny Rozwój"

 • 24.02.2020 14:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta

 • 23.01.2020 13:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.

 • 21.01.2020 14:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 13.12.2019 12:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (59/2019) Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań i aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 06.12.2019 13:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (58/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 06.12.2019 13:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (57/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 06.12.2019 13:03

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (56/2019) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 04.12.2019 18:23

  GPW: do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA

 • 29.11.2019 07:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 26.11.2019 10:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (55/2019) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za III kwartał 2019 roku

 • 20.11.2019 15:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (54/2019) Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 20.11.2019 14:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (53/2019) Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 18.11.2019 14:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (52/2019) Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

 • 01.10.2019 12:09

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (51/2019) Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.

 • 30.09.2019 19:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 11:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2019) Informacja o szacowanym wpływie MSSF 16 na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

 • 23.09.2019 13:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2019) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I półrocze 2019 r.

 • 10.09.2019 13:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2019) Otrzymanie zarządzenia z sądu.

 • 02.09.2019 13:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2019) Otrzymanie zamówień na wykonanie elementów obudów.

 • 28.08.2019 13:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 26.08.2019 15:51

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (45/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 21.08.2019 14:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 20.08.2019 12:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (43/2019) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 14.08.2019 22:03

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (42/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 30.05.2019 07:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 21.05.2019 12:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie informacji.

 • 15.04.2019 15:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 15.04.2019 15:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 15.04.2019 14:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 29.03.2019 09:40

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 28.03.2019 11:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 27.03.2019 16:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2019) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 27.03.2019 16:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 27.03.2019 16:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 27.03.2019 16:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 27.03.2019 15:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 25.03.2019 15:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 25.03.2019 13:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 28.02.2019 19:41

  GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA

 • 26.02.2019 15:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

 • 20.02.2019 13:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2019) Otrzymanie zamówień z branży offshore.

 • 01.02.2019 10:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2019) Uchwała zarządu dotycząca dalszych działań związanych z wykreśleniem akcji Emitenta z segmentu Listy Alertów i przywrócenia obrotu akcjami na GPW.

 • 16.01.2019 14:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2019) Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.

 • 16.01.2019 14:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 14.01.2019 14:13

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 28.12.2018 13:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 28.12.2018 11:23

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 05.12.2018 10:31

  Sąd zatwierdził układ ZBM Zremb-Chojnice

 • 05.12.2018 10:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2018) Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli.

 • 29.11.2018 08:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 26.11.2018 11:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za III kwartał 2018 r.

 • 15.11.2018 16:02

  Zgromadzenie wierzycieli ZBM Zremb-Chojnice pozytywnie przegłosowało propozycje układowe

 • 15.11.2018 15:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2018) Informacja o przyjęciu układu na Zgromadzeniu Wierzycieli ZBM"ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji.

 • 09.11.2018 15:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 09.11.2018 15:29

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie ścian kontenerów.

 • 26.10.2018 09:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 01.10.2018 14:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 01.10.2018 14:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu.

 • 01.10.2018 14:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 28.09.2018 19:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 18:51

  GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA

 • 25.09.2018 08:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2018) Aktualizacja szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji za I półrocze roku 2018.

 • 12.09.2018 14:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2018 r.

 • 06.09.2018 14:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 05.09.2018 10:19

  15 XI głosowanie wierzycieli ZBM Zremb-Chojnice nad propozycjami układowymi

 • 05.09.2018 10:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2018) Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

 • 31.08.2018 13:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2018) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

 • 16.07.2018 17:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2017) Przekazanie do sądu zaktualizowanych propozycji układowych.

 • 10.07.2018 13:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2018) Zawarcie Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 08.06.2018 17:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 8 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 17:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2018) Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie , a nie zostały podjęte. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji

 • 07.06.2018 13:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 30.05.2018 17:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 28.05.2018 16:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - uzupełnienie informacji.

 • 25.05.2018 20:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018r.

 • 25.05.2018 15:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2018) Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.

 • 19.05.2018 13:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2018) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 12 maja 2018 roku.

 • 12.05.2018 14:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 10.05.2018 16:14

  GK Immobile zdecydowała o zaprzestaniu rozmów ws. objęcia akcji Zrembu-Chojnice

 • 08.05.2018 15:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów

 • 30.04.2018 10:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2018) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 28.04.2018 23:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.04.2018 23:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 13:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2018) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.

 • 26.04.2018 23:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

 • 24.04.2018 15:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2018) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 19.04.2018 14:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2017 rok.

 • 29.03.2018 20:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 28.03.2018 13:13

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 09.02.2018 09:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Otrzymanie istotnego zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 06.02.2018 15:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2017) Zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań.

 • 30.01.2018 09:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 26.01.2018 15:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 23.01.2018 12:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2018) Otrzymanie istotnych zamówień od nowego kontrahenta.

 • 03.01.2018 13:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 21.12.2017 19:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2017) Odpowiedź Zarządu na otrzymaną ofertę objęcia akcji.

 • 18.12.2017 16:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2017) Otrzymanie oferty objęcia akcji

 • 18.12.2017 16:10

  GK Immobile chce objąć akcji nowej emisji Zrembu-Chojnice za 6,75 mln zł

 • 12.12.2017 18:20

  ZBM Zremb-Chojnice prognozuje 22,4 mln zł przychodów i 6,6, mln zł straty netto w '17

 • 12.12.2017 17:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2017) Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

 • 07.12.2017 17:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2017) Otrzymanie zamówienia na wykonanie elementów wyposażenia statku wraz ich montażem.

 • 07.12.2017 16:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2017) Zaprzestanie konsolidowania wyników finansowych spółki zależnej

 • 29.11.2017 16:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 28.11.2017 15:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (45/2017) Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej od Emitenta.

 • 27.11.2017 16:56

  Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładu Budowy Maszyn Zremb-Chojnice

 • 27.11.2017 16:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 27.11.2017 16:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (43/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacy

 • 27.11.2017 16:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (42/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu

 • 07.11.2017 15:19

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2017) Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW.

 • 06.11.2017 20:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (40/2017) Utworzenie Spółki zależnej.

 • 18.10.2017 11:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 18 października 2017 roku.

 • 18.10.2017 10:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2017) Uzasadnienie Postanowienia sporządzone przez Sąd.

 • 29.09.2017 22:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.09.2017 19:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2017) Odmowa przez Sąd zatwierdzenia układu.

 • 20.09.2017 17:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

 • 12.09.2017 13:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2017) Odroczenie przez sąd terminu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

 • 02.08.2017 13:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2017) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie uchylenia części uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017 r. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.

 • 27.07.2017 17:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2017) Informacja o zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 26.07.2017 12:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2017) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017r

 • 26.07.2017 12:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017 roku.

 • 19.07.2017 11:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej 20%

 • 18.07.2017 10:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 05.07.2017 15:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2017) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów oraz ścian kontenerowych i blokad kontenerowych.

 • 29.06.2017 15:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2017) Korekta RB 26/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 29.06.2017 14:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2017) Zmiana daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza.

 • 27.06.2017 15:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (25/2017) Zmiana przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji.

 • 26.06.2017 16:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (24/2017) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017r.

 • 26.06.2017 16:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (23/2017) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 26.06.2017 16:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (22/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017 roku.

 • 26.06.2017 15:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (21/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 22.06.2017 18:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (20/2017) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 31.05.2017 22:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (19/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 30.05.2017 17:39

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 17.05.2017 18:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (18/2017) Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2017 roku i za miesiąc kwiecień 2017 roku

 • 17.05.2017 17:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (17/2017) Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

 • 28.04.2017 18:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.04.2017 13:26

  ZBM Zremb-Chojnice opublikował plan restrukturyzacji i 5-letnią prognozę wyników (opis)

 • 10.04.2017 12:57

  Nadzorca sądowy złożył wniosek o plan restrukturyzacyjny ZBM Zremb-Chojnice

 • 10.04.2017 12:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (16/2017) Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego uzupełnionego o prognozę finansową.

 • 16.03.2017 09:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 10.03.2017 13:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (14/2017) Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

 • 07.03.2017 15:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (13/2017) Powołanie Członka Zarządu.

 • 07.03.2017 09:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (12/2017) Otrzymanie zamówienia na wykonanie specjalnych żaluzji okiennych na rynek francuski.

 • 02.03.2017 14:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (11/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 • 28.02.2017 08:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (10/2017) Szczególne oznaczenie akcji spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji.

 • 27.02.2017 18:05

  GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SA W RESTRUKTURYZACJI

 • 24.02.2017 15:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 24.02.2017 14:28

  ZBM Zremb-Chojnice złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (opis)

 • 24.02.2017 14:27

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (9/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 24.02.2017 14:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (8/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 24.02.2017 13:59

  ZBM Zremb-Chojnice planuje przygotować wniosek o postępowanie sanacyjne

 • 24.02.2017 13:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (7/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restruktu

 • 06.02.2017 10:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (6/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot od niego zależny.

 • 24.01.2017 14:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (5/2017) Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

 • 24.01.2017 13:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (4/2017) Odwołanie Członków Zarządu.

 • 17.01.2017 16:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (3/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej negocjacji z Bankiem Handlowym S.A.

 • 17.01.2017 16:45

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 13.01.2017 15:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (1/2017) Wezwanie do zapłaty tytułem spłaty hipoteki.

 • 15.12.2016 14:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (30/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 15.12.2016 11:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (29/2016) Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.

 • 14.12.2016 10:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (28/2016) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 12.12.2016 13:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (27/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 24.11.2016 13:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (26/2016) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów na rynek szkocki.

 • 16.11.2016 14:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (25/2016) Otrzymanie zamówień na wykonanie zbiorników do paszowozów.

 • 16.11.2016 11:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (24/2016) Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 15.11.2016 16:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (23/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

 • 14.11.2016 17:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 07.10.2016 08:53

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (22/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 19.09.2016 14:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (21/2016) Zbycie wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - Almor Sp. z o.o.

 • 31.08.2016 17:27

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 13.07.2016 12:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (20/2016) Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Członka Zarządu spółki zależnej Almor Sp. z o.o.

 • 30.06.2016 09:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji Spółki.

 • 23.06.2016 09:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

 • 16.06.2016 09:13

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną.

 • 25.05.2016 16:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 25.05.2016 16:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej VIII kadencji.

 • 25.05.2016 15:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 maja 2016r.

 • 25.05.2016 15:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 maja 2016 roku.

 • 17.05.2016 11:37

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Korekta raportu bieżącego nr 9/2016-Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 16.05.2016 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 14:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 28.04.2016 14:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2016r.

 • 28.04.2016 14:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

 • 22.04.2016 14:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 21.04.2016 14:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zbycie przez jednostkę Zależną od Emitenta papierów wartościowych Emitenta.

 • 21.04.2016 14:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie od osoby zobowiazanej do notyfikacji.

 • 20.04.2016 10:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Sprostowanie Informacji przekazywanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 01.04.2016 15:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 21.03.2016 18:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.02.2016 15:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 10.02.2016 15:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 - Rozwiązanie umów z podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A.

 • 10.02.2016 14:37

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Rozwiązanie umów z podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A.

 • 25.01.2016 14:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.

 • 11.01.2016 10:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.

 • 17.12.2015 10:21

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.12.2015 13:45

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie umowy kredytowej.

 • 15.12.2015 10:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 16.11.2015 08:03

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 12.11.2015 10:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

 • 10.11.2015 13:51

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.

 • 09.11.2015 14:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 09.11.2015 13:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F3 ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A.

 • 23.10.2015 13:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F3.

 • 23.10.2015 11:31

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Odwołanie prokurenta Spółki.

 • 19.10.2015 11:19

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 08.10.2015 10:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S-A.

 • 30.09.2015 18:58

  GPW: komunikat

 • 15.09.2015 14:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 11.09.2015 11:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 10.09.2015 13:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 08.09.2015 11:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 07.09.2015 09:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 04.09.2015 08:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 31.08.2015 20:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 17.08.2015 12:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zniesienie ograniczeń w dostawach energi elektrycznej.

 • 11.08.2015 15:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Ograniczenia dostaw energii elektrycznej.

 • 28.07.2015 11:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 22.07.2015 08:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 20.07.2015 08:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 08.07.2015 10:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 30.06.2015 11:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 29.06.2015 08:27

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 24.06.2015 10:45

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 16.06.2015 09:29

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 11.06.2015 11:17

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Skup akcji własnych.

 • 28.05.2015 08:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 26.05.2015 09:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 21.05.2015 14:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 19.05.2015 10:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Rozpoczęcie realizacji programu skupu akcji własnych.

 • 15.05.2015 07:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 28.04.2015 13:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2015r.

 • 28.04.2015 13:31

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

 • 15.04.2015 10:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015r.dotyczącego Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - uzupełnienie raportu w zakresie projektu uchwały nr 19 w sprawie: upoważnienia Zarządu S

 • 02.04.2015 09:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji.

 • 31.03.2015 09:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 30.03.2015 09:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.03.2015 17:17

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.01.2015 11:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 12.01.2015 11:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.

 • 22.12.2014 12:33

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 19.12.2014 09:58

  ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 16.12.2014 09:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.12.2014 11:33

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 25.11.2014 09:25

  Noble Funds TFI ma mniej niż 5 proc. ZBM Zremb-Chojnice

 • 25.11.2014 09:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów.

 • 14.11.2014 07:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 21.10.2014 13:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.

 • 21.10.2014 10:55

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB - CHOJNICE SA

 • 21.10.2014 07:48

  ZREMB-CHOJNICE SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3

 • 10.10.2014 11:42

  ZREMB-CHOJNICE SA informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji

 • 10.10.2014 09:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zmiana uchwały zarządu KDPW

 • 22.09.2014 11:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji

 • 18.09.2014 10:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F3.

 • 10.09.2014 12:06

  ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 08.09.2014 14:34

  ZREMB-CHOJNICE SA informacja na podstawie § 24 Regulaminu Giełdy

 • 01.09.2014 06:31

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 23.07.2014 11:09

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

 • 09.07.2014 14:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji.

 • 08.07.2014 09:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 25.06.2014 09:20

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.06.2014 10:29

  ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 06.06.2014 08:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 22.05.2014 08:07

  ZREMB-CHOJNICE SA uhwała zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki (scalenie).

 • 15.05.2014 11:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.

 • 15.05.2014 07:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 14.05.2014 18:38

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SA

 • 13.05.2014 14:09

  ZREMB-CHOJNICE SA złożenie wniosków do KDPW SA i GPW SA w ramach procedury scalenia akcji

 • 08.05.2014 13:30

  ZREMB-CHOJNICE SA rejestracja przez Sąd scalenia akcji oraz zmiany statutu spółki

 • 29.04.2014 11:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA dokooptowanie członka rady nadzorczej.

 • 22.04.2014 12:39

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 17.04.2014 14:38

  ZREMB-CHOJNICE SA tekst jednolity Statutu Spółki

 • 17.04.2014 14:32

  ZREMB-CHOJNICE SA powołanie członków zarządu spółki na kolejną kadencję

 • 17.04.2014 14:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.04.2014 14:13

  ZREMB-CHOJNICE SA uchwały podjęte przez ZWZA 17 kwietnia 2014 r.

 • 09.04.2014 09:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 07.04.2014 14:06

  ZREMB-CHOJNICE SA podpisanie przez emitenta umowy z akcjonariuszem

 • 04.04.2014 10:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od spółki zależnej o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów głosów na WZ

 • 04.04.2014 09:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od prezesa zarządu o zmianie zaangażowania.

 • 03.04.2014 09:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki.

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 13.03.2014 14:18

  ZREMB-CHOJNICE SA dokooptowanie członka rady nadzorczej

 • 05.03.2014 13:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 05.03.2014 09:19

  ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o przekroczniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 04.03.2014 09:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 28.02.2014 14:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zwiększenie udziału emitenta w spółce zależnej.

 • 27.02.2014 09:29

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F3.

 • 27.02.2014 09:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.02.2014 09:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawiadomienie od osoby zobowiązanej do notyfikacji

 • 26.02.2014 09:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - objęcie akcji w ramach kapitału docelowego

 • 21.02.2014 12:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.

 • 22.01.2014 11:25

  ZREMB-CHOJNICE SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 22.01.2014 10:36

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie umowy opcji sprzedaży akcji

 • 22.01.2014 10:00

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 21.01.2014 10:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od osoby zobowiazanej do notyfikacji.

 • 21.01.2014 10:53

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od spółki zależnej NAVIMOR-Z Sp. z o. o.

 • 21.01.2014 09:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji przez prezesa zarządu.

 • 21.01.2014 09:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

 • 08.01.2014 11:56

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.01.2014 11:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki

 • 08.01.2014 11:44

  ZREMB-CHOJNICE SA korekta raportu nr 43/2013- zawarcie umowy kredytowej

 • 20.12.2013 11:43

  ZREMB-CHOJNICE SA zawiązanie spółki zależnej oraz powołanie osób zarządzających w spółce zależnej

 • 20.12.2013 09:38

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 19.12.2013 12:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA sprostowanie wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału docelowego.

 • 17.12.2013 12:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie umowy kredytowej.

 • 31.10.2013 09:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.09.2013 09:29

  ZREMB-CHOJNICE SA informacja o zmianie podmiotu pełniącego funkcję sponsora emisji

 • 20.09.2013 09:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 10.09.2013 09:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.08.2013 17:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.08.2013 13:19

  ZREMB-CHOJNICE SA komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych

 • 31.07.2013 07:40

  ZREMB-CHOJNICE SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii F2

 • 19.07.2013 10:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F2

 • 15.07.2013 10:17

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - nabycie akcji

 • 04.07.2013 09:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.06.2013 17:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013r.

 • 26.06.2013 16:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wybór rady nadzorczej na VII kadencję.

 • 26.06.2013 16:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 czerwca 2013 roku.

 • 26.06.2013 10:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 25.06.2013 11:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczacej umowy

 • 12.06.2013 10:13

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.05.2013 13:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji przez prezesa zarządu.

 • 17.05.2013 12:27

  ZREMB-CHOJNICE SA tekst jednolity statutu spółki.

 • 17.05.2013 12:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA korekta raportu nr 20/2013- Objęcie akcji w ramach kapitału docelowego

 • 17.05.2013 11:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA objęcie akcji w ramach kapitału docelowego.

 • 16.05.2013 16:59

  ZREMB-CHOJNICE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2013 07:43

  ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS