Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji

skrót: ZRE

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:14

Aktualny kurs0,76   0 %0 zł
Otwarcie0,782,65%
Minimum0,74-1,99%
Maksimum0,782,65%
Wolumen (szt.) 5717
Kurs odniesienia0,76
Widełki dolne0,70
Widełki górne0,85
Obroty (tyś. zł)4
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0000,74
35 3400,74
35 8000,74
24 4000,73
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,7810 355 4
0,7825 219 4
0,801 600 1
0,818 000 1
Producent konstrukcji stalowych oraz kontenerów dla wojska, biurowych, wykorzystywanych w branży off-shore czy transportu odpadów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof2 440 36121,26%2 440 36121,38%
Navimor-Z sp. z o.o.744 8006,49%744 8006,53%
Garus Marcin729 0636,35%729 0636,39%
Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji63 3160,55%63 3130,55%

Kategoria • 15.01.2021 13:32

  ZREMB-CHOJNICE SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

 • 12.01.2021 10:38

  ZREMB-CHOJNICE SA (1/2021) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 28.12.2020 15:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (40/2020) Otrzymanie subwencji finansowej z PFR.

 • 17.12.2020 11:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (39/2020) Zakończenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 • 11.12.2020 15:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (38/2020) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 09.12.2020 09:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (37/2020) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 08.12.2020 12:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (36/2020) Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe oraz na elementy zabezpieczające stosowane na elektrowniach jądrowych.

 • 23.11.2020 07:19

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 18.11.2020 10:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (35/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 17.11.2020 14:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (34/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 16.11.2020 16:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (33/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 16.11.2020 09:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (32/2020) Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S. A. za III kwartał 2020 roku.

 • 08.10.2020 13:17

  ZREMB-CHOJNICE SA (31/2020) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 01.10.2020 14:32

  ZREMB-CHOJNICE SA (30/2020) Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.

 • 23.09.2020 20:24

  ZREMB-CHOJNICE SA (29/2020) Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

 • 21.09.2020 17:57

  ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 15.09.2020 09:33

  ZREMB-CHOJNICE SA (28/2020) Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2020 roku.

 • 11.09.2020 09:48

  ZREMB-CHOJNICE SA (27/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 28.08.2020 14:23

  ZREMB-CHOJNICE SA (26/2020) Aktualizacja terminarza publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 28.08.2020 14:21

  ZREMB-CHOJNICE SA (25/2020) Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF.

 • 07.08.2020 18:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (24/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 07.08.2020 18:21

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (23/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 07.08.2020 18:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (22/2020) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 25.06.2020 14:21

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (18/2020) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.

 • 25.06.2020 14:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25.06.2020r.

 • 18.06.2020 16:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (16/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 16.06.2020 14:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (15/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 29.05.2020 13:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 27.05.2020 12:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2020) Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"

 • 25.05.2020 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 21.05.2020 10:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2020) Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"

 • 19.05.2020 08:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2020) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I kwartał 2020 roku.

 • 08.05.2020 17:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 08.05.2020 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2020) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

 • 28.04.2020 17:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

 • 23.04.2020 21:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.04.2020 21:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.04.2020 13:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za 2019 rok.

 • 30.03.2020 14:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

 • 23.03.2020 14:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Wpływ epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

 • 10.03.2020 14:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Operacyjny inteligentny Rozwój"

 • 02.03.2020 10:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Operacyjny inteligentny Rozwój"

 • 24.02.2020 14:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta

 • 23.01.2020 13:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.

 • 21.01.2020 14:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 13.12.2019 12:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (59/2019) Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań i aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 06.12.2019 13:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (58/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 06.12.2019 13:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (57/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 06.12.2019 13:03

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (56/2019) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 04.12.2019 18:23

  GPW: do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA

 • 29.11.2019 07:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 26.11.2019 10:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (55/2019) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za III kwartał 2019 roku

 • 20.11.2019 15:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (54/2019) Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 20.11.2019 14:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (53/2019) Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 18.11.2019 14:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (52/2019) Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

 • 01.10.2019 12:09

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (51/2019) Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.

 • 30.09.2019 19:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 11:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2019) Informacja o szacowanym wpływie MSSF 16 na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

 • 23.09.2019 13:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2019) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I półrocze 2019 r.

 • 10.09.2019 13:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2019) Otrzymanie zarządzenia z sądu.

 • 02.09.2019 13:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2019) Otrzymanie zamówień na wykonanie elementów obudów.

 • 28.08.2019 13:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 26.08.2019 15:51

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (45/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 21.08.2019 14:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 20.08.2019 12:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (43/2019) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 14.08.2019 22:03

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (42/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 30.05.2019 07:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 21.05.2019 12:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie informacji.

 • 15.04.2019 15:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 15.04.2019 15:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 15.04.2019 14:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 29.03.2019 09:40

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 28.03.2019 11:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2019) Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 27.03.2019 16:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2019) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 27.03.2019 16:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 27.03.2019 16:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 27.03.2019 16:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 27.03.2019 15:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 25.03.2019 15:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 25.03.2019 13:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 28.02.2019 19:41

  GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA

 • 26.02.2019 15:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

 • 20.02.2019 13:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2019) Otrzymanie zamówień z branży offshore.

 • 01.02.2019 10:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2019) Uchwała zarządu dotycząca dalszych działań związanych z wykreśleniem akcji Emitenta z segmentu Listy Alertów i przywrócenia obrotu akcjami na GPW.

 • 16.01.2019 14:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2019) Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.

 • 16.01.2019 14:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 14.01.2019 14:13

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 28.12.2018 13:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 28.12.2018 11:23

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 05.12.2018 10:31

  Sąd zatwierdził układ ZBM Zremb-Chojnice

 • 05.12.2018 10:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2018) Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli.

 • 29.11.2018 08:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 26.11.2018 11:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za III kwartał 2018 r.

 • 15.11.2018 16:02

  Zgromadzenie wierzycieli ZBM Zremb-Chojnice pozytywnie przegłosowało propozycje układowe

 • 15.11.2018 15:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2018) Informacja o przyjęciu układu na Zgromadzeniu Wierzycieli ZBM"ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji.

 • 09.11.2018 15:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 09.11.2018 15:29

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie ścian kontenerów.

 • 26.10.2018 09:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 01.10.2018 14:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 01.10.2018 14:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu.

 • 01.10.2018 14:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 28.09.2018 19:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 18:51

  GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA

 • 25.09.2018 08:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2018) Aktualizacja szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji za I półrocze roku 2018.

 • 12.09.2018 14:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2018 r.

 • 06.09.2018 14:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 05.09.2018 10:19

  15 XI głosowanie wierzycieli ZBM Zremb-Chojnice nad propozycjami układowymi

 • 05.09.2018 10:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2018) Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

 • 31.08.2018 13:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2018) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

 • 16.07.2018 17:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2017) Przekazanie do sądu zaktualizowanych propozycji układowych.

 • 10.07.2018 13:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2018) Zawarcie Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 08.06.2018 17:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 8 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 17:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2018) Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie , a nie zostały podjęte. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji

 • 07.06.2018 13:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 30.05.2018 17:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 28.05.2018 16:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - uzupełnienie informacji.

 • 25.05.2018 20:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018r.

 • 25.05.2018 15:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2018) Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.

 • 19.05.2018 13:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2018) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 12 maja 2018 roku.

 • 12.05.2018 14:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 10.05.2018 16:14

  GK Immobile zdecydowała o zaprzestaniu rozmów ws. objęcia akcji Zrembu-Chojnice

 • 08.05.2018 15:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2018) Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów

 • 30.04.2018 10:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2018) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 28.04.2018 23:58

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.04.2018 23:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 13:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2018) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.

 • 26.04.2018 23:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

 • 24.04.2018 15:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2018) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 19.04.2018 14:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2017 rok.

 • 29.03.2018 20:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 28.03.2018 13:13

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 09.02.2018 09:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Otrzymanie istotnego zamówienia na wykonanie kontenerów.

 • 06.02.2018 15:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2017) Zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań.

 • 30.01.2018 09:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 26.01.2018 15:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 23.01.2018 12:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2018) Otrzymanie istotnych zamówień od nowego kontrahenta.

 • 03.01.2018 13:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 21.12.2017 19:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2017) Odpowiedź Zarządu na otrzymaną ofertę objęcia akcji.

 • 18.12.2017 16:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2017) Otrzymanie oferty objęcia akcji

 • 18.12.2017 16:10

  GK Immobile chce objąć akcji nowej emisji Zrembu-Chojnice za 6,75 mln zł

 • 12.12.2017 18:20

  ZBM Zremb-Chojnice prognozuje 22,4 mln zł przychodów i 6,6, mln zł straty netto w '17

 • 12.12.2017 17:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2017) Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

 • 07.12.2017 17:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2017) Otrzymanie zamówienia na wykonanie elementów wyposażenia statku wraz ich montażem.

 • 07.12.2017 16:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2017) Zaprzestanie konsolidowania wyników finansowych spółki zależnej

 • 29.11.2017 16:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 28.11.2017 15:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (45/2017) Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej od Emitenta.

 • 27.11.2017 16:56

  Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładu Budowy Maszyn Zremb-Chojnice

 • 27.11.2017 16:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 27.11.2017 16:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (43/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacy

 • 27.11.2017 16:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (42/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu

 • 07.11.2017 15:19

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2017) Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW.

 • 06.11.2017 20:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (40/2017) Utworzenie Spółki zależnej.

 • 18.10.2017 11:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 18 października 2017 roku.

 • 18.10.2017 10:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2017) Uzasadnienie Postanowienia sporządzone przez Sąd.

 • 29.09.2017 22:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.09.2017 19:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2017) Odmowa przez Sąd zatwierdzenia układu.

 • 20.09.2017 17:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

 • 12.09.2017 13:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2017) Odroczenie przez sąd terminu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

 • 02.08.2017 13:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2017) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie uchylenia części uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017 r. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.

 • 27.07.2017 17:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2017) Informacja o zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 26.07.2017 12:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2017) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017r

 • 26.07.2017 12:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017 roku.

 • 19.07.2017 11:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej 20%

 • 18.07.2017 10:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 05.07.2017 15:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2017) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów oraz ścian kontenerowych i blokad kontenerowych.

 • 29.06.2017 15:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2017) Korekta RB 26/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 29.06.2017 14:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2017) Zmiana daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza.

 • 27.06.2017 15:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (25/2017) Zmiana przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji.

 • 26.06.2017 16:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (24/2017) Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017r.

 • 26.06.2017 16:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (23/2017) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 26.06.2017 16:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (22/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017 roku.

 • 26.06.2017 15:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (21/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 22.06.2017 18:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (20/2017) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 31.05.2017 22:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (19/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 30.05.2017 17:39

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 17.05.2017 18:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (18/2017) Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2017 roku i za miesiąc kwiecień 2017 roku

 • 17.05.2017 17:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (17/2017) Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

 • 28.04.2017 18:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.04.2017 13:26

  ZBM Zremb-Chojnice opublikował plan restrukturyzacji i 5-letnią prognozę wyników (opis)

 • 10.04.2017 12:57

  Nadzorca sądowy złożył wniosek o plan restrukturyzacyjny ZBM Zremb-Chojnice

 • 10.04.2017 12:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (16/2017) Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego uzupełnionego o prognozę finansową.

 • 16.03.2017 09:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 10.03.2017 13:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (14/2017) Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

 • 07.03.2017 15:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (13/2017) Powołanie Członka Zarządu.

 • 07.03.2017 09:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (12/2017) Otrzymanie zamówienia na wykonanie specjalnych żaluzji okiennych na rynek francuski.

 • 02.03.2017 14:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (11/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 • 28.02.2017 08:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (10/2017) Szczególne oznaczenie akcji spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji.

 • 27.02.2017 18:05

  GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SA W RESTRUKTURYZACJI

 • 24.02.2017 15:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 24.02.2017 14:28

  ZBM Zremb-Chojnice złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (opis)

 • 24.02.2017 14:27

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (9/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 24.02.2017 14:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (8/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 24.02.2017 13:59

  ZBM Zremb-Chojnice planuje przygotować wniosek o postępowanie sanacyjne

 • 24.02.2017 13:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (7/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restruktu

 • 06.02.2017 10:01

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (6/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot od niego zależny.

 • 24.01.2017 14:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (5/2017) Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

 • 24.01.2017 13:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (4/2017) Odwołanie Członków Zarządu.

 • 17.01.2017 16:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (3/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej negocjacji z Bankiem Handlowym S.A.

 • 17.01.2017 16:45

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 13.01.2017 15:08

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (1/2017) Wezwanie do zapłaty tytułem spłaty hipoteki.

 • 15.12.2016 14:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (30/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 15.12.2016 11:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (29/2016) Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.

 • 14.12.2016 10:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (28/2016) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

 • 12.12.2016 13:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (27/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 24.11.2016 13:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (26/2016) Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów na rynek szkocki.

 • 16.11.2016 14:46

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (25/2016) Otrzymanie zamówień na wykonanie zbiorników do paszowozów.

 • 16.11.2016 11:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (24/2016) Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 15.11.2016 16:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (23/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

 • 14.11.2016 17:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 07.10.2016 08:53

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (22/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

 • 19.09.2016 14:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (21/2016) Zbycie wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - Almor Sp. z o.o.

 • 31.08.2016 17:27

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 13.07.2016 12:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA (20/2016) Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Członka Zarządu spółki zależnej Almor Sp. z o.o.

 • 30.06.2016 09:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji Spółki.

 • 23.06.2016 09:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

 • 16.06.2016 09:13

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną.

 • 25.05.2016 16:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 25.05.2016 16:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej VIII kadencji.

 • 25.05.2016 15:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 maja 2016r.

 • 25.05.2016 15:35

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 maja 2016 roku.

 • 17.05.2016 11:37

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Korekta raportu bieżącego nr 9/2016-Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 16.05.2016 17:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 14:38

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 28.04.2016 14:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2016r.

 • 28.04.2016 14:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

 • 22.04.2016 14:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 21.04.2016 14:23

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zbycie przez jednostkę Zależną od Emitenta papierów wartościowych Emitenta.

 • 21.04.2016 14:12

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie od osoby zobowiazanej do notyfikacji.

 • 20.04.2016 10:56

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Sprostowanie Informacji przekazywanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 01.04.2016 15:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 21.03.2016 18:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.02.2016 15:32

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 10.02.2016 15:05

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 - Rozwiązanie umów z podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A.

 • 10.02.2016 14:37

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Rozwiązanie umów z podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A.

 • 25.01.2016 14:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.

 • 11.01.2016 10:06

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.

 • 17.12.2015 10:21

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.12.2015 13:45

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie umowy kredytowej.

 • 15.12.2015 10:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 16.11.2015 08:03

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 12.11.2015 10:26

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

 • 10.11.2015 13:51

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.

 • 09.11.2015 14:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

 • 09.11.2015 13:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F3 ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A.

 • 23.10.2015 13:41

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F3.

 • 23.10.2015 11:31

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Odwołanie prokurenta Spółki.

 • 19.10.2015 11:19

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 08.10.2015 10:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S-A.

 • 30.09.2015 18:58

  GPW: komunikat

 • 15.09.2015 14:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 11.09.2015 11:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 10.09.2015 13:25

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 08.09.2015 11:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 07.09.2015 09:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 04.09.2015 08:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 31.08.2015 20:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 17.08.2015 12:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zniesienie ograniczeń w dostawach energi elektrycznej.

 • 11.08.2015 15:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Ograniczenia dostaw energii elektrycznej.

 • 28.07.2015 11:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 22.07.2015 08:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 20.07.2015 08:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 08.07.2015 10:10

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 30.06.2015 11:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 29.06.2015 08:27

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 24.06.2015 10:45

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 16.06.2015 09:29

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 11.06.2015 11:17

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Skup akcji własnych.

 • 28.05.2015 08:44

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 26.05.2015 09:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 21.05.2015 14:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji własnych.

 • 19.05.2015 10:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Rozpoczęcie realizacji programu skupu akcji własnych.

 • 15.05.2015 07:40

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 28.04.2015 13:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2015r.

 • 28.04.2015 13:31

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.

 • 15.04.2015 10:55

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015r.dotyczącego Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - uzupełnienie raportu w zakresie projektu uchwały nr 19 w sprawie: upoważnienia Zarządu S

 • 02.04.2015 09:57

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Nabycie akcji.

 • 31.03.2015 09:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 30.03.2015 09:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.03.2015 17:17

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.01.2015 11:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 12.01.2015 11:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.

 • 22.12.2014 12:33

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 19.12.2014 09:58

  ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 16.12.2014 09:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.12.2014 11:33

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 25.11.2014 09:25

  Noble Funds TFI ma mniej niż 5 proc. ZBM Zremb-Chojnice

 • 25.11.2014 09:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów.

 • 14.11.2014 07:59

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 21.10.2014 13:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.

 • 21.10.2014 10:55

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB - CHOJNICE SA

 • 21.10.2014 07:48

  ZREMB-CHOJNICE SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3

 • 10.10.2014 11:42

  ZREMB-CHOJNICE SA informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji

 • 10.10.2014 09:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zmiana uchwały zarządu KDPW

 • 22.09.2014 11:02

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji

 • 18.09.2014 10:33

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F3.

 • 10.09.2014 12:06

  ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 08.09.2014 14:34

  ZREMB-CHOJNICE SA informacja na podstawie § 24 Regulaminu Giełdy

 • 01.09.2014 06:31

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 23.07.2014 11:09

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

 • 09.07.2014 14:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji.

 • 08.07.2014 09:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 25.06.2014 09:20

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.06.2014 10:29

  ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 06.06.2014 08:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 22.05.2014 08:07

  ZREMB-CHOJNICE SA uhwała zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki (scalenie).

 • 15.05.2014 11:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.

 • 15.05.2014 07:42

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 14.05.2014 18:38

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" SA

 • 13.05.2014 14:09

  ZREMB-CHOJNICE SA złożenie wniosków do KDPW SA i GPW SA w ramach procedury scalenia akcji

 • 08.05.2014 13:30

  ZREMB-CHOJNICE SA rejestracja przez Sąd scalenia akcji oraz zmiany statutu spółki

 • 29.04.2014 11:30

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA dokooptowanie członka rady nadzorczej.

 • 22.04.2014 12:39

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 17.04.2014 14:38

  ZREMB-CHOJNICE SA tekst jednolity Statutu Spółki

 • 17.04.2014 14:32

  ZREMB-CHOJNICE SA powołanie członków zarządu spółki na kolejną kadencję

 • 17.04.2014 14:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.04.2014 14:13

  ZREMB-CHOJNICE SA uchwały podjęte przez ZWZA 17 kwietnia 2014 r.

 • 09.04.2014 09:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 07.04.2014 14:06

  ZREMB-CHOJNICE SA podpisanie przez emitenta umowy z akcjonariuszem

 • 04.04.2014 10:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od spółki zależnej o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów głosów na WZ

 • 04.04.2014 09:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od prezesa zarządu o zmianie zaangażowania.

 • 03.04.2014 09:04

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki.

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 13.03.2014 14:18

  ZREMB-CHOJNICE SA dokooptowanie członka rady nadzorczej

 • 05.03.2014 13:43

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 05.03.2014 09:19

  ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o przekroczniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 04.03.2014 09:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 28.02.2014 14:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zwiększenie udziału emitenta w spółce zależnej.

 • 27.02.2014 09:29

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F3.

 • 27.02.2014 09:24

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.02.2014 09:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawiadomienie od osoby zobowiązanej do notyfikacji

 • 26.02.2014 09:18

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - objęcie akcji w ramach kapitału docelowego

 • 21.02.2014 12:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.

 • 22.01.2014 11:25

  ZREMB-CHOJNICE SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 22.01.2014 10:36

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie umowy opcji sprzedaży akcji

 • 22.01.2014 10:00

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 21.01.2014 10:54

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od osoby zobowiazanej do notyfikacji.

 • 21.01.2014 10:53

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawiadomienie od spółki zależnej NAVIMOR-Z Sp. z o. o.

 • 21.01.2014 09:34

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji przez prezesa zarządu.

 • 21.01.2014 09:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

 • 08.01.2014 11:56

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.01.2014 11:50

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki

 • 08.01.2014 11:44

  ZREMB-CHOJNICE SA korekta raportu nr 43/2013- zawarcie umowy kredytowej

 • 20.12.2013 11:43

  ZREMB-CHOJNICE SA zawiązanie spółki zależnej oraz powołanie osób zarządzających w spółce zależnej

 • 20.12.2013 09:38

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 19.12.2013 12:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA sprostowanie wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału docelowego.

 • 17.12.2013 12:22

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie umowy kredytowej.

 • 31.10.2013 09:11

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.09.2013 09:29

  ZREMB-CHOJNICE SA informacja o zmianie podmiotu pełniącego funkcję sponsora emisji

 • 20.09.2013 09:47

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji

 • 10.09.2013 09:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.08.2013 17:20

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.08.2013 13:19

  ZREMB-CHOJNICE SA komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych

 • 31.07.2013 07:40

  ZREMB-CHOJNICE SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii F2

 • 19.07.2013 10:16

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F2

 • 15.07.2013 10:17

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - nabycie akcji

 • 04.07.2013 09:48

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.06.2013 17:00

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013r.

 • 26.06.2013 16:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA wybór rady nadzorczej na VII kadencję.

 • 26.06.2013 16:52

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 czerwca 2013 roku.

 • 26.06.2013 10:49

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 25.06.2013 11:07

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczacej umowy

 • 12.06.2013 10:13

  ZREMB-CHOJNICE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.05.2013 13:28

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA nabycie akcji przez prezesa zarządu.

 • 17.05.2013 12:27

  ZREMB-CHOJNICE SA tekst jednolity statutu spółki.

 • 17.05.2013 12:14

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA korekta raportu nr 20/2013- Objęcie akcji w ramach kapitału docelowego

 • 17.05.2013 11:36

  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA objęcie akcji w ramach kapitału docelowego.

 • 16.05.2013 16:59

  ZREMB-CHOJNICE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2013 07:43

  ZREMB-CHOJNICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS