Zamet SA

skrót: ZMT

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest dostawcą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji i urządzeń dla przemysłu offshore (urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia na platformy wiertnicze), urządzeń przeładunkowych oraz maszyn dla górnictwa i energetyki (koparki wielonaczyniowe, ładowarko – zwałowarki, urządzenia wyciągowe, systemy nawęglania oraz urządzenia do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych). Oferuje także usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych i spawania.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Domogała Tomaszpoprzez TDJ Equity III sp. z o.o.59 770 37256,43%59 770 37556,43%
NN OFEportfel12 984 00712,25%12 984 00712,25%
Quercus TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne5 368 3365,07%5 368 3365,07%

Kategoria • 09.12.2020 07:53

  TDJ nie rozważa przeprowadzania wezwania na akcje Famuru i Zametu

 • 30.11.2020 13:03

  ZAMET SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020 r.

 • 30.11.2020 13:00

  ZAMET SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

 • 24.11.2020 17:23

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 20.11.2020 17:09

  ZAMET SA (15/2020) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 03.11.2020 15:29

  ZAMET SA (14/2020) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2020 roku.

 • 03.11.2020 15:27

  ZAMET SA (13/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.09.2020 18:17

  ZAMET SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 22.06.2020 08:07

  ZAMET SA (8/2020) Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów.

 • 19.06.2020 19:50

  ZAMET SA (7/2020) Informacja o przystąpieniu do testów na utratę wartości aktywów.

 • 21.04.2020 19:08

  ZAMET SA (6/2020) Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.

 • 21.04.2020 19:03

  ZAMET SA (5/2020) Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta.

 • 17.04.2020 16:44

  ZAMET SA (4/2020) Zwiększenie limitu kredytowego w ramach umowy o linię wieloproduktową z mBank.

 • 25.03.2020 11:45

  ZAMET SA (3/2020) Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.

 • 17.02.2020 17:32

  ZAMET SA (2/2020) Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.

 • 30.01.2020 13:08

  ZAMET SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 29.11.2019 14:49

  ZAMET SA (11/2019) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 12.11.2019 20:39

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 18:06

  ZAMET SA (10/2019) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 22.10.2019 18:13

  ZAMET SA (9/2019) Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.

 • 23.09.2019 19:04

  ZAMET SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 17:21

  ZAMET SA (4/2019) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

 • 31.05.2019 16:43

  ZAMET SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 30.01.2019 15:34

  ZAMET SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.12.2018 10:58

  ZAMET SA (30/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 05.12.2018 16:24

  ZAMET SA (29/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 19.11.2018 21:15

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 17:05

  ZAMET SA (28/2018) Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.10.2018 22:56

  ZAMET SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.

 • 10.10.2018 22:39

  ZAMET SA (26/2018) Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

 • 10.10.2018 22:01

  ZAMET SA (25/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.

 • 03.10.2018 15:45

  ZAMET SA (24/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza, niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 26.09.2018 08:31

  ZAMET SA (23/2018) Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta, w tym o powołaniu osoby zarządzającej.

 • 26.09.2018 08:21

  ZAMET SA (22/2018) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 26.09.2018 08:18

  ZAMET SA (21/2018) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 17.09.2018 08:29

  ZAMET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 16:41

  ZAMET SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. oraz projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad NWZ.

 • 13.09.2018 12:08

  ZAMET SA (19/2018) Informacja o rezygnacji członka rady nadzorczej Emitenta

 • 29.06.2018 18:40

  ZAMET SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 18:12

  ZAMET SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 • 29.06.2018 16:36

  ZAMET SA (16/2018) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną.

 • 12.06.2018 21:16

  ZAMET SA (15/2018) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.

 • 07.06.2018 19:44

  TDJ chce zmian w statutach Famuru, PGO i Zametu, które przyznają mu uprawnienia osobiste

 • 07.06.2018 19:11

  ZAMET SA (14/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał.

 • 30.05.2018 21:18

  ZAMET SA (13/2018) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku.

 • 30.05.2018 20:59

  ZAMET SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 24.05.2018 06:55

  TDJ chce dywersyfikować działalność; pozostanie inwestorem w obecnie kontrolowanych firmach

 • 21.05.2018 19:25

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 14:03

  Zamet rozpoczął poszukiwania inwestora strategicznego dla zakładu Mostostal Chojnice

 • 10.05.2018 13:48

  ZAMET SA (11/2018) Informacja o zamiarze poszukiwania strategicznego inwestora dla Mostostal Chojnice.

 • 27.04.2018 18:29

  ZAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:28

  ZAMET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 21:02

  ZAMET SA (10/2018) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017.

 • 06.04.2018 20:59

  ZAMET SA (9/2018) Aktualizacja informacji poufnej, przekazanej raportem nr 8/2018

 • 30.03.2018 14:23

  ZAMET SA (8/2018) Informacja dotycząca rezerwy na należność wynikającą z kontraktu.

 • 12.03.2018 17:35

  ZAMET SA (7/2018) Zawarcie przez spółkę zależną, aneksu do umowy z mBank.

 • 06.03.2018 16:28

  ZAMET SA (6/2018) Zawarcie istotnej umowy handlowej, przez spółkę zależną Emitenta.

 • 23.02.2018 14:36

  ZAMET SA (5/2018) Informacja o zmianach warunków współpracy z mBank.

 • 16.02.2018 12:59

  ZAMET SA (4/2018) Informacja o zawarciu listu intencyjnego z kontrahentem.

 • 06.02.2018 23:51

  ZAMET INDUSTRY SA (3/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Emitenta, w tym zmiany nazwy.

 • 31.01.2018 12:00

  ZAMET INDUSTRY SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 02.01.2018 20:44

  ZAMET INDUSTRY SA (1/2018) Informacja o wniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta, obejmujących zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, do spółek komandytowych będących jednostkami zależnymi Emitenta.

 • 29.12.2017 16:00

  ZAMET INDUSTRY SA (39/2017) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 31.10.2017 17:06

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.10.2017 19:23

  ZAMET INDUSTRY SA (38/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 20.10.2017 17:53

  ZAMET INDUSTRY SA (37/2017) Informacja o wejściu w życie aneksu do umowy z kontrahentem.

 • 19.10.2017 14:42

  ZAMET INDUSTRY SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku.

 • 19.10.2017 14:33

  ZAMET INDUSTRY SA (35/2017) Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

 • 19.10.2017 12:44

  ZAMET INDUSTRY SA (34/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • 16.10.2017 17:39

  ZAMET INDUSTRY SA (33/2017) Zgłoszenie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 19 października 2017 roku.

 • 13.10.2017 11:41

  ZAMET INDUSTRY SA (32/2017) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 22.09.2017 16:41

  ZAMET INDUSTRY SA (31/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

 • 20.09.2017 18:22

  ZAMET INDUSTRY SA (30/2017) Informacja o zawarciu aneksu do umowy z kontrahentem.

 • 19.09.2017 19:01

  ZAMET INDUSTRY SA (29/2017) Informacja o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta, kierunkowych działań na rzecz rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Zamet Industry.

 • 18.09.2017 16:05

  ZAMET INDUSTRY SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 18.09.2017 15:54

  ZAMET INDUSTRY SA (27/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. w dniu 18.09.2017 r.

 • 14.09.2017 14:33

  ZAMET INDUSTRY SA (26/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 07.09.2017 12:40

  Zamet Industry chce wyodrębnić dwa zakłady jako samodzielne spółki i utworzyć holding

 • 07.09.2017 12:20

  ZAMET INDUSTRY SA (25/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd istotnych decyzji w sprawie rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 31.08.2017 13:19

  ZAMET INDUSTRY SA (24/2017) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 21.08.2017 18:56

  ZAMET INDUSTRY SA (23/2017) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 18 września 2017 roku.

 • 21.08.2017 18:48

  ZAMET INDUSTRY SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 27.06.2017 21:49

  ZAMET INDUSTRY SA (21/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 27.06.2017 21:48

  ZAMET INDUSTRY SA (20/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 27.06.2017 21:39

  ZAMET INDUSTRY SA (19/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

 • 27.06.2017 21:37

  ZAMET INDUSTRY SA (18/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez akcjonariusza.

 • 22.06.2017 17:27

  ZAMET INDUSTRY SA (17/2017) Otrzymanie od akcjonariusza, zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

 • 08.06.2017 16:51

  ZAMET INDUSTRY SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 31.05.2017 11:16

  ZAMET INDUSTRY SA (15/2017) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku.

 • 31.05.2017 11:15

  ZAMET INDUSTRY SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 12.05.2017 17:20

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 11:41

  ZAMET INDUSTRY SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 28.04.2017 20:11

  Zamet Industry miał w '16 77,1 mln zł straty netto; pozytywnie ocenia perspektywy na ten rok

 • 28.04.2017 18:06

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:06

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 07:44

  Zamet Industry szacuje, że w '16 miał około 80,4 mln zł straty netto

 • 04.04.2017 21:33

  ZAMET INDUSTRY SA (12/2017) Informacje o zdarzeniach jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe oraz szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.

 • 04.04.2017 07:35

  ZAMET INDUSTRY SA (11/2017) Informacja o uzgodnieniu warunków transakcji i zawarciu umowy sprzedaży udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o.

 • 24.03.2017 17:22

  ZAMET INDUSTRY SA (10/2017) Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej Fugo Zamet Sp. z o.o.

 • 24.03.2017 11:38

  ZAMET INDUSTRY SA (9/2017) Informacja o zawarciu umowy z kontrahentem fińskim.

 • 13.03.2017 23:39

  ZAMET INDUSTRY SA (8/2017) Informacja o powołaniu osoby zarządzającej.

 • 01.03.2017 16:04

  ZAMET INDUSTRY SA (7/2017) Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

 • 17.02.2017 17:33

  ZAMET INDUSTRY SA (6/2017) Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

 • 16.02.2017 08:09

  ZAMET INDUSTRY SA (5/2017) Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. oraz o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o przeznaczeniu udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. do sprzedaży.

 • 03.02.2017 18:02

  ZAMET INDUSTRY SA (4/2017) Zawarcie aneksów do umów o współpracy z mBank S.A.

 • 01.02.2017 17:01

  ZAMET INDUSTRY SA (3/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

 • 31.01.2017 20:12

  ZAMET INDUSTRY SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 19.01.2017 21:00

  ZAMET INDUSTRY SA (1/2017) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

 • 14.12.2016 14:27

  Zamet ma list intencyjny z kontrahentem fińskim ws. dostawy konstrukcji przeładunkowych

 • 14.12.2016 13:50

  ZAMET INDUSTRY SA (45/2016) Podpisanie listu intencyjnego z kontrahentem fińskim.

 • 30.11.2016 16:59

  ZAMET INDUSTRY SA (44/2016) Informacja o odwołaniu prokury.

 • 25.11.2016 18:07

  ZAMET INDUSTRY SA (43/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 25.11.2016 18:06

  ZAMET INDUSTRY SA (42/2016) Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

 • 25.11.2016 18:00

  ZAMET INDUSTRY SA (41/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 23.11.2016 16:41

  ZAMET INDUSTRY SA (40/2016) Informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

 • 14.11.2016 20:33

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 15:59

  ZAMET INDUSTRY SA (39/2016) Informacja dotycząca finansowania obrotowego Emitenta.

 • 26.10.2016 14:48

  ZAMET INDUSTRY SA (38/2016) Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 26.10.2016 14:46

  ZAMET INDUSTRY SA (37/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 27.09.2016 17:36

  GPW: Komunikat - KORPORACJA KGL, ZAMET INDUSTRY

 • 13.09.2016 18:03

  ZAMET INDUSTRY SA (36/2016) Zawarcie umowy z kontrahentem hiszpańskim.

 • 01.09.2016 20:18

  ZAMET INDUSTRY SA (35/2016) Informacja o powołaniu osób zarządzających.

 • 01.09.2016 19:18

  ZAMET INDUSTRY SA (34/2016) Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 31.08.2016 18:12

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 13:25

  ZAMET INDUSTRY SA (33/2016) Informacja o odwołaniu prokury.

 • 26.08.2016 20:48

  ZAMET INDUSTRY SA (32/2016) Informacja o zmianie warunków umowy.

 • 27.06.2016 15:34

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych spółki Zamet Budowa Maszyn S.A.

 • 24.06.2016 15:27

  ZAMET INDUSTRY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

 • 24.06.2016 15:24

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

 • 24.06.2016 15:22

  ZAMET INDUSTRY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

 • 21.06.2016 16:28

  ZAMET INDUSTRY SA Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 17.06.2016 15:23

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o rezygnacji osób nadzorujących.

 • 16.06.2016 15:02

  ZAMET INDUSTRY SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 25.05.2016 17:38

  ZAMET INDUSTRY SA Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 17:31

  ZAMET INDUSTRY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 19:32

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 13:58

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o rejestracji akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 • 11.05.2016 18:19

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

 • 11.05.2016 18:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ZAMET INDUSTRY SA

 • 10.05.2016 16:39

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o udzieleniu prokury.

 • 04.05.2016 10:04

  ZAMET INDUSTRY SA Warunkowa rejestracja akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 • 29.04.2016 17:51

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:48

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 20.04.2016 17:10

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 19.04.2016 16:35

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie od Pana Tomasza Domogały, zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 • 19.04.2016 16:34

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie od TDJ S.A. zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 • 19.04.2016 16:32

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie od TDJ Equity III Sp. z o.o. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 • 18.04.2016 14:15

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 14.04.2016 16:33

  ZAMET INDUSTRY SA Zarejestrowanie przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Zamet Industry S.A.

 • 12.04.2016 12:00

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy znaczącej z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

 • 01.04.2016 15:46

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o wejściu w życie umowy warunkowej

 • 24.03.2016 18:48

  GPW: MILLENNIUM DM animatorem ZAMET INDUSTRY i LOKUM DEWELOPER

 • 22.03.2016 15:02

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o zawarciu umowy kredytowej

 • 15.03.2016 13:38

  ZAMET INDUSTRY SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 08.03.2016 16:41

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza

 • 29.02.2016 18:35

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 25.02.2016 16:45

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 17.02.2016 21:36

  ZAMET INDUSTRY SA Zmiana statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

 • 17.02.2016 21:28

  ZAMET INDUSTRY SA Zakończenie subskrypcji akcji serii C

 • 27.01.2016 18:07

  ZAMET INDUSTRY SA Nabycie przez Emitenta udziałów w Fugo Sp. z o.o. oraz informacja o podjęciu decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

 • 21.01.2016 13:44

  ZAMET INDUSTRY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 20.01.2016 16:49

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy na wykonanie, dostawę i zmontowanie konstrukcji stalowej mostu w Norwegii.

 • 13.01.2016 13:04

  ZAMET INDUSTRY SA Rozszerzenie zakresu umowy dotyczącej inwestycji "Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III"

 • 16.11.2015 18:47

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.10.2015 16:27

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy znaczącej

 • 08.10.2015 15:35

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 24.09.2015 13:35

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej inwestycji "Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III"

 • 23.09.2015 17:48

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A.

 • 31.08.2015 20:07

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 31.07.2015 18:20

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z Aker Solutions

 • 01.07.2015 15:32

  ZAMET INDUSTRY SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

 • 26.06.2015 15:37

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

 • 23.06.2015 10:01

  ZAMET INDUSTRY SA Rejestracja zmian statutu

 • 19.06.2015 10:53

  ZAMET INDUSTRY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

 • 18.06.2015 16:53

  ZAMET INDUSTRY SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A. na kolejną kadencję

 • 18.06.2015 16:51

  ZAMET INDUSTRY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

 • 18.06.2015 15:39

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z GE Oil & Gas

 • 18.06.2015 09:25

  ZAMET INDUSTRY SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

 • 08.06.2015 17:19

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z Aker Solutions

 • 03.06.2015 17:30

  ZAMET INDUSTRY SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 22.05.2015 19:55

  ZAMET INDUSTRY SA Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

 • 22.05.2015 19:53

  ZAMET INDUSTRY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r.

 • 20.05.2015 18:17

  ZAMET INDUSTRY SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 20.05.2015 18:14

  ZAMET INDUSTRY SA Zmiany w składzie organu zarządzającego

 • 15.05.2015 20:16

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 20:07

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.05.2015 20:04

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.05.2015 20:02

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

 • 07.05.2015 19:59

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

 • 07.05.2015 19:57

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

 • 29.04.2015 18:40

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 24.04.2015 21:01

  ZAMET INDUSTRY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 24.04.2015 20:48

  ZAMET INDUSTRY SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.

 • 23.04.2015 19:22

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja od odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów ogłoszonego porządku obrad

 • 23.04.2015 19:19

  ZAMET INDUSTRY SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.04.2015 10:11

  ZAMET INDUSTRY SA Opinia Zarządu do projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A.

 • 22.04.2015 14:30

  ZAMET INDUSTRY SA Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Equity III TDJ Finanace Sp. z o.o. S.K.A.

 • 22.04.2015 14:00

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie

 • 27.03.2015 20:02

  ZAMET INDUSTRY SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.

 • 27.03.2015 18:04

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie

 • 19.03.2015 16:31

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA

 • 02.03.2015 19:31

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 22.01.2015 17:16

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

 • 22.01.2015 17:09

  ZAMET INDUSTRY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 22.12.2014 18:56

  ZAMET INDUSTRY SA wypowiedzenie przez Zamet Budowa Maszyn S.A. umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego.

 • 19.12.2014 18:14

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z MBank S.A.

 • 10.12.2014 16:25

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 21.11.2014 16:05

  ZAMET INDUSTRY SA zmiana terminu wykonania umowy z ThyssenKrupp Industrial Solutions

 • 14.11.2014 07:56

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 17:23

  ZAMET INDUSTRY SA informacja o udzieleniu prokury

 • 31.10.2014 15:34

  ZAMET INDUSTRY SA rejestracja zmian statutu

 • 31.10.2014 11:52

  ZAMET INDUSTRY SA powołanie osób zarządzających

 • 31.10.2014 08:32

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 15.09.2014 16:02

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z National Oilwell Varco

 • 08.09.2014 18:38

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 01.09.2014 11:47

  ZAMET INDUSTRY SA podpisanie listu intencyjnego

 • 27.08.2014 17:13

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 27.06.2014 16:19

  ZAMET INDUSTRY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 27.06.2014 16:15

  ZAMET INDUSTRY SA powołanie osoby nadzorującej

 • 27.06.2014 16:14

  ZAMET INDUSTRY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 27.06.2014 16:07

  ZAMET INDUSTRY SA odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

 • 27.06.2014 16:05

  ZAMET INDUSTRY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta

 • 27.06.2014 09:25

  ZAMET INDUSTRY SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej

 • 27.06.2014 09:23

  ZAMET INDUSTRY SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 12.06.2014 16:30

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 15.05.2014 20:13

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 07:51

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

 • 30.04.2014 18:20

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 18:16

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 22.04.2014 15:34

  ZAMET INDUSTRY SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 16.04.2014 18:24

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 14.04.2014 17:23

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

 • 27.03.2014 18:25

  ZAMET INDUSTRY SA - zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

 • 18.03.2014 16:39

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 28.02.2014 07:54

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 25.02.2014 10:41

  Vistal szuka kontraktów w Brazylii, Petrobras partnerów w Polsce

 • 18.02.2014 12:45

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza ING PTE o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry SA

 • 07.02.2014 15:45

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

 • 05.02.2014 22:55

  ZAMET INDUSTRY SA Nabycie zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • 03.02.2014 22:06

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z ThyssenKrupp Industrial Solutions GmbH

 • 29.01.2014 16:27

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.01.2014 18:31

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2014 18:49

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie znaczącej umowy z Fabryką Maszyn Glinik S.A.

 • 27.01.2014 18:39

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie pana Tomasza Domogały o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

 • 27.01.2014 18:32

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

 • 27.01.2014 18:31

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

 • 22.01.2014 18:10

  ZAMET INDUSTRY SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 14:52

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z General Electric

 • 07.01.2014 07:31

  ZAMET INDUSTRY SA informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice SA w upadłości likwidacyjnej

 • 03.01.2014 14:35

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 14:34

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 14:32

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.12.2013 13:58

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.12.2013 13:54

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza INVEST 11 TDJ FINANCE sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.12.2013 13:50

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza TDJ SA o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry SA

 • 19.12.2013 19:36

  ZAMET INDUSTRY SA informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice SA w upadłości likwidacyjnej

 • 18.12.2013 17:46

  ZAMET INDUSTRY SA zgoda Sędziego komisarza na sprzedaż z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • 16.12.2013 17:55

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.12.2013 17:54

  Zamet Industry z najkorzystniejszą ofertą na zakup majątku upadłego Mostostalu Chojnice

 • 11.12.2013 17:34

  ZAMET INDUSTRY SA powzięcie informacji o wyborze oferty emitenta w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • 22.11.2013 14:31

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 18.09.2013 16:39

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 18.09.2013 16:37

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 05.09.2013 19:32

  Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Zamet Industry do poniżej 5 proc.

 • 05.09.2013 19:00

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 30.08.2013 07:12

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 19.08.2013 19:52

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca w ramach Grupy Zamet

 • 13.08.2013 17:11

  Bank centralny Norwegii ma ponad 5 proc. Zamet Industry

 • 13.08.2013 16:56

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 26.07.2013 15:25

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z General Electric

 • 16.07.2013 16:57

  ZAMET INDUSTRY SA - rejestracja zmian statutu emitenta

 • 02.07.2013 11:10

  ZAMET INDUSTRY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta

 • 28.06.2013 14:17

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie znaczącej umowy - modernizacja instalacji nawęglania dla Dalkia Łódź S.A.

 • 25.06.2013 11:27

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 14.06.2013 15:45

  ZAMET INDUSTRY SA - umowa znacząca w ramach grupy

 • 11.06.2013 16:31

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 04.06.2013 16:18

  ZAMET INDUSTRY SA - zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 16.05.2013 17:36

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

 • 15.05.2013 20:41

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 14:47

  ZAMET INDUSTRY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 13.05.2013 16:59

  Zamet Industry wypłaci łącznie 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 13.05.2013 16:46

  ZAMET INDUSTRY SA powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

 • 13.05.2013 16:42

  ZAMET INDUSTRY SA wypłata dywidendy za rok obrotowy 2012

 • 13.05.2013 16:38

  ZAMET INDUSTRY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ.

 • 13.05.2013 16:36

  ZAMET INDUSTRY SA odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ

 • 10.05.2013 15:03

  ZAMET INDUSTRY SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do rady nadzorczej

 • 06.05.2013 11:45

  Fundusze Altus TFI mają powyżej 5 proc. w Zamet Industry

 • 06.05.2013 11:38

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA