Zamet SA

skrót: ZMT

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:00

Aktualny kurs0,92   2,78 %0,02 zł
Otwarcie0,88-1,67%
Minimum0,87-3,33%
Maksimum0,922,78%
Wolumen (szt.) 14750
Kurs odniesienia0,90
Widełki dolne0,80
Widełki górne0,97
Obroty (tyś. zł)13
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
26 4800,87
22 6770,86
310 7200,86
11 9700,86
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,901 937 1
0,918 823 2
0,921 990 1
0,921 920 1
Grupa jest dostawcą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji i urządzeń dla przemysłu offshore (urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia na platformy wiertnicze), urządzeń przeładunkowych oraz maszyn dla górnictwa i energetyki (koparki wielonaczyniowe, ładowarko – zwałowarki, urządzenia wyciągowe, systemy nawęglania oraz urządzenia do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych). Oferuje także usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych i spawania.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Domogała Tomaszpoprzez TDJ Equity III sp. z o.o.59 770 37256,43%59 770 37556,43%
NN OFEportfel12 984 00712,25%12 984 00712,25%
Quercus TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne5 368 3365,07%5 368 3365,07%

Kategoria • 22.06.2020 08:07

  ZAMET SA (8/2020) Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów.

 • 19.06.2020 19:50

  ZAMET SA (7/2020) Informacja o przystąpieniu do testów na utratę wartości aktywów.

 • 21.04.2020 19:08

  ZAMET SA (6/2020) Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.

 • 21.04.2020 19:03

  ZAMET SA (5/2020) Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta.

 • 17.04.2020 16:44

  ZAMET SA (4/2020) Zwiększenie limitu kredytowego w ramach umowy o linię wieloproduktową z mBank.

 • 25.03.2020 11:45

  ZAMET SA (3/2020) Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.

 • 17.02.2020 17:32

  ZAMET SA (2/2020) Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.

 • 30.01.2020 13:08

  ZAMET SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 29.11.2019 14:49

  ZAMET SA (11/2019) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 12.11.2019 20:39

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 18:06

  ZAMET SA (10/2019) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 22.10.2019 18:13

  ZAMET SA (9/2019) Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.

 • 23.09.2019 19:04

  ZAMET SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 17:21

  ZAMET SA (4/2019) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

 • 31.05.2019 16:43

  ZAMET SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 30.01.2019 15:34

  ZAMET SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.12.2018 10:58

  ZAMET SA (30/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 05.12.2018 16:24

  ZAMET SA (29/2018) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 19.11.2018 21:15

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 17:05

  ZAMET SA (28/2018) Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.10.2018 22:56

  ZAMET SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.

 • 10.10.2018 22:39

  ZAMET SA (26/2018) Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

 • 10.10.2018 22:01

  ZAMET SA (25/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.

 • 03.10.2018 15:45

  ZAMET SA (24/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza, niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 26.09.2018 08:31

  ZAMET SA (23/2018) Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta, w tym o powołaniu osoby zarządzającej.

 • 26.09.2018 08:21

  ZAMET SA (22/2018) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 26.09.2018 08:18

  ZAMET SA (21/2018) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 17.09.2018 08:29

  ZAMET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 16:41

  ZAMET SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. oraz projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad NWZ.

 • 13.09.2018 12:08

  ZAMET SA (19/2018) Informacja o rezygnacji członka rady nadzorczej Emitenta

 • 29.06.2018 18:40

  ZAMET SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 18:12

  ZAMET SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 • 29.06.2018 16:36

  ZAMET SA (16/2018) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną.

 • 12.06.2018 21:16

  ZAMET SA (15/2018) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.

 • 07.06.2018 19:44

  TDJ chce zmian w statutach Famuru, PGO i Zametu, które przyznają mu uprawnienia osobiste

 • 07.06.2018 19:11

  ZAMET SA (14/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał.

 • 30.05.2018 21:18

  ZAMET SA (13/2018) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku.

 • 30.05.2018 20:59

  ZAMET SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 24.05.2018 06:55

  TDJ chce dywersyfikować działalność; pozostanie inwestorem w obecnie kontrolowanych firmach

 • 21.05.2018 19:25

  ZAMET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 14:03

  Zamet rozpoczął poszukiwania inwestora strategicznego dla zakładu Mostostal Chojnice

 • 10.05.2018 13:48

  ZAMET SA (11/2018) Informacja o zamiarze poszukiwania strategicznego inwestora dla Mostostal Chojnice.

 • 27.04.2018 18:29

  ZAMET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:28

  ZAMET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 21:02

  ZAMET SA (10/2018) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017.

 • 06.04.2018 20:59

  ZAMET SA (9/2018) Aktualizacja informacji poufnej, przekazanej raportem nr 8/2018

 • 30.03.2018 14:23

  ZAMET SA (8/2018) Informacja dotycząca rezerwy na należność wynikającą z kontraktu.

 • 12.03.2018 17:35

  ZAMET SA (7/2018) Zawarcie przez spółkę zależną, aneksu do umowy z mBank.

 • 06.03.2018 16:28

  ZAMET SA (6/2018) Zawarcie istotnej umowy handlowej, przez spółkę zależną Emitenta.

 • 23.02.2018 14:36

  ZAMET SA (5/2018) Informacja o zmianach warunków współpracy z mBank.

 • 16.02.2018 12:59

  ZAMET SA (4/2018) Informacja o zawarciu listu intencyjnego z kontrahentem.

 • 06.02.2018 23:51

  ZAMET INDUSTRY SA (3/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Emitenta, w tym zmiany nazwy.

 • 31.01.2018 12:00

  ZAMET INDUSTRY SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 02.01.2018 20:44

  ZAMET INDUSTRY SA (1/2018) Informacja o wniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta, obejmujących zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, do spółek komandytowych będących jednostkami zależnymi Emitenta.

 • 29.12.2017 16:00

  ZAMET INDUSTRY SA (39/2017) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 31.10.2017 17:06

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.10.2017 19:23

  ZAMET INDUSTRY SA (38/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 20.10.2017 17:53

  ZAMET INDUSTRY SA (37/2017) Informacja o wejściu w życie aneksu do umowy z kontrahentem.

 • 19.10.2017 14:42

  ZAMET INDUSTRY SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku.

 • 19.10.2017 14:33

  ZAMET INDUSTRY SA (35/2017) Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

 • 19.10.2017 12:44

  ZAMET INDUSTRY SA (34/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • 16.10.2017 17:39

  ZAMET INDUSTRY SA (33/2017) Zgłoszenie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 19 października 2017 roku.

 • 13.10.2017 11:41

  ZAMET INDUSTRY SA (32/2017) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 22.09.2017 16:41

  ZAMET INDUSTRY SA (31/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

 • 20.09.2017 18:22

  ZAMET INDUSTRY SA (30/2017) Informacja o zawarciu aneksu do umowy z kontrahentem.

 • 19.09.2017 19:01

  ZAMET INDUSTRY SA (29/2017) Informacja o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta, kierunkowych działań na rzecz rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Zamet Industry.

 • 18.09.2017 16:05

  ZAMET INDUSTRY SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 18.09.2017 15:54

  ZAMET INDUSTRY SA (27/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. w dniu 18.09.2017 r.

 • 14.09.2017 14:33

  ZAMET INDUSTRY SA (26/2017) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

 • 07.09.2017 12:40

  Zamet Industry chce wyodrębnić dwa zakłady jako samodzielne spółki i utworzyć holding

 • 07.09.2017 12:20

  ZAMET INDUSTRY SA (25/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd istotnych decyzji w sprawie rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 31.08.2017 13:19

  ZAMET INDUSTRY SA (24/2017) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 21.08.2017 18:56

  ZAMET INDUSTRY SA (23/2017) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 18 września 2017 roku.

 • 21.08.2017 18:48

  ZAMET INDUSTRY SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 27.06.2017 21:49

  ZAMET INDUSTRY SA (21/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 27.06.2017 21:48

  ZAMET INDUSTRY SA (20/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 27.06.2017 21:39

  ZAMET INDUSTRY SA (19/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

 • 27.06.2017 21:37

  ZAMET INDUSTRY SA (18/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez akcjonariusza.

 • 22.06.2017 17:27

  ZAMET INDUSTRY SA (17/2017) Otrzymanie od akcjonariusza, zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

 • 08.06.2017 16:51

  ZAMET INDUSTRY SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 31.05.2017 11:16

  ZAMET INDUSTRY SA (15/2017) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku.

 • 31.05.2017 11:15

  ZAMET INDUSTRY SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 12.05.2017 17:20

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 11:41

  ZAMET INDUSTRY SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 28.04.2017 20:11

  Zamet Industry miał w '16 77,1 mln zł straty netto; pozytywnie ocenia perspektywy na ten rok

 • 28.04.2017 18:06

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:06

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 07:44

  Zamet Industry szacuje, że w '16 miał około 80,4 mln zł straty netto

 • 04.04.2017 21:33

  ZAMET INDUSTRY SA (12/2017) Informacje o zdarzeniach jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe oraz szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.

 • 04.04.2017 07:35

  ZAMET INDUSTRY SA (11/2017) Informacja o uzgodnieniu warunków transakcji i zawarciu umowy sprzedaży udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o.

 • 24.03.2017 17:22

  ZAMET INDUSTRY SA (10/2017) Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej Fugo Zamet Sp. z o.o.

 • 24.03.2017 11:38

  ZAMET INDUSTRY SA (9/2017) Informacja o zawarciu umowy z kontrahentem fińskim.

 • 13.03.2017 23:39

  ZAMET INDUSTRY SA (8/2017) Informacja o powołaniu osoby zarządzającej.

 • 01.03.2017 16:04

  ZAMET INDUSTRY SA (7/2017) Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

 • 17.02.2017 17:33

  ZAMET INDUSTRY SA (6/2017) Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

 • 16.02.2017 08:09

  ZAMET INDUSTRY SA (5/2017) Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. oraz o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o przeznaczeniu udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. do sprzedaży.

 • 03.02.2017 18:02

  ZAMET INDUSTRY SA (4/2017) Zawarcie aneksów do umów o współpracy z mBank S.A.

 • 01.02.2017 17:01

  ZAMET INDUSTRY SA (3/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

 • 31.01.2017 20:12

  ZAMET INDUSTRY SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 19.01.2017 21:00

  ZAMET INDUSTRY SA (1/2017) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

 • 14.12.2016 14:27

  Zamet ma list intencyjny z kontrahentem fińskim ws. dostawy konstrukcji przeładunkowych

 • 14.12.2016 13:50

  ZAMET INDUSTRY SA (45/2016) Podpisanie listu intencyjnego z kontrahentem fińskim.

 • 30.11.2016 16:59

  ZAMET INDUSTRY SA (44/2016) Informacja o odwołaniu prokury.

 • 25.11.2016 18:07

  ZAMET INDUSTRY SA (43/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 25.11.2016 18:06

  ZAMET INDUSTRY SA (42/2016) Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

 • 25.11.2016 18:00

  ZAMET INDUSTRY SA (41/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

 • 23.11.2016 16:41

  ZAMET INDUSTRY SA (40/2016) Informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

 • 14.11.2016 20:33

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 15:59

  ZAMET INDUSTRY SA (39/2016) Informacja dotycząca finansowania obrotowego Emitenta.

 • 26.10.2016 14:48

  ZAMET INDUSTRY SA (38/2016) Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 26.10.2016 14:46

  ZAMET INDUSTRY SA (37/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 27.09.2016 17:36

  GPW: Komunikat - KORPORACJA KGL, ZAMET INDUSTRY

 • 13.09.2016 18:03

  ZAMET INDUSTRY SA (36/2016) Zawarcie umowy z kontrahentem hiszpańskim.

 • 01.09.2016 20:18

  ZAMET INDUSTRY SA (35/2016) Informacja o powołaniu osób zarządzających.

 • 01.09.2016 19:18

  ZAMET INDUSTRY SA (34/2016) Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 31.08.2016 18:12

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 13:25

  ZAMET INDUSTRY SA (33/2016) Informacja o odwołaniu prokury.

 • 26.08.2016 20:48

  ZAMET INDUSTRY SA (32/2016) Informacja o zmianie warunków umowy.

 • 27.06.2016 15:34

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych spółki Zamet Budowa Maszyn S.A.

 • 24.06.2016 15:27

  ZAMET INDUSTRY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

 • 24.06.2016 15:24

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

 • 24.06.2016 15:22

  ZAMET INDUSTRY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

 • 21.06.2016 16:28

  ZAMET INDUSTRY SA Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 17.06.2016 15:23

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o rezygnacji osób nadzorujących.

 • 16.06.2016 15:02

  ZAMET INDUSTRY SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 25.05.2016 17:38

  ZAMET INDUSTRY SA Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 17:31

  ZAMET INDUSTRY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 19:32

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 13:58

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o rejestracji akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 • 11.05.2016 18:19

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

 • 11.05.2016 18:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ZAMET INDUSTRY SA

 • 10.05.2016 16:39

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o udzieleniu prokury.

 • 04.05.2016 10:04

  ZAMET INDUSTRY SA Warunkowa rejestracja akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 • 29.04.2016 17:51

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:48

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 20.04.2016 17:10

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 19.04.2016 16:35

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie od Pana Tomasza Domogały, zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 • 19.04.2016 16:34

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie od TDJ S.A. zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 • 19.04.2016 16:32

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie od TDJ Equity III Sp. z o.o. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 • 18.04.2016 14:15

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 14.04.2016 16:33

  ZAMET INDUSTRY SA Zarejestrowanie przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Zamet Industry S.A.

 • 12.04.2016 12:00

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy znaczącej z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

 • 01.04.2016 15:46

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o wejściu w życie umowy warunkowej

 • 24.03.2016 18:48

  GPW: MILLENNIUM DM animatorem ZAMET INDUSTRY i LOKUM DEWELOPER

 • 22.03.2016 15:02

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o zawarciu umowy kredytowej

 • 15.03.2016 13:38

  ZAMET INDUSTRY SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 08.03.2016 16:41

  ZAMET INDUSTRY SA Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza

 • 29.02.2016 18:35

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 25.02.2016 16:45

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 17.02.2016 21:36

  ZAMET INDUSTRY SA Zmiana statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

 • 17.02.2016 21:28

  ZAMET INDUSTRY SA Zakończenie subskrypcji akcji serii C

 • 27.01.2016 18:07

  ZAMET INDUSTRY SA Nabycie przez Emitenta udziałów w Fugo Sp. z o.o. oraz informacja o podjęciu decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

 • 21.01.2016 13:44

  ZAMET INDUSTRY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 20.01.2016 16:49

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy na wykonanie, dostawę i zmontowanie konstrukcji stalowej mostu w Norwegii.

 • 13.01.2016 13:04

  ZAMET INDUSTRY SA Rozszerzenie zakresu umowy dotyczącej inwestycji "Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III"

 • 16.11.2015 18:47

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.10.2015 16:27

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy znaczącej

 • 08.10.2015 15:35

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 24.09.2015 13:35

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej inwestycji "Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III"

 • 23.09.2015 17:48

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A.

 • 31.08.2015 20:07

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 31.07.2015 18:20

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z Aker Solutions

 • 01.07.2015 15:32

  ZAMET INDUSTRY SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

 • 26.06.2015 15:37

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

 • 23.06.2015 10:01

  ZAMET INDUSTRY SA Rejestracja zmian statutu

 • 19.06.2015 10:53

  ZAMET INDUSTRY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

 • 18.06.2015 16:53

  ZAMET INDUSTRY SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A. na kolejną kadencję

 • 18.06.2015 16:51

  ZAMET INDUSTRY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

 • 18.06.2015 15:39

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z GE Oil & Gas

 • 18.06.2015 09:25

  ZAMET INDUSTRY SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

 • 08.06.2015 17:19

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z Aker Solutions

 • 03.06.2015 17:30

  ZAMET INDUSTRY SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 22.05.2015 19:55

  ZAMET INDUSTRY SA Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

 • 22.05.2015 19:53

  ZAMET INDUSTRY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r.

 • 20.05.2015 18:17

  ZAMET INDUSTRY SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 20.05.2015 18:14

  ZAMET INDUSTRY SA Zmiany w składzie organu zarządzającego

 • 15.05.2015 20:16

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 20:07

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.05.2015 20:04

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.05.2015 20:02

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

 • 07.05.2015 19:59

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

 • 07.05.2015 19:57

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

 • 29.04.2015 18:40

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 24.04.2015 21:01

  ZAMET INDUSTRY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 24.04.2015 20:48

  ZAMET INDUSTRY SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.

 • 23.04.2015 19:22

  ZAMET INDUSTRY SA Informacja od odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów ogłoszonego porządku obrad

 • 23.04.2015 19:19

  ZAMET INDUSTRY SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.04.2015 10:11

  ZAMET INDUSTRY SA Opinia Zarządu do projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A.

 • 22.04.2015 14:30

  ZAMET INDUSTRY SA Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Equity III TDJ Finanace Sp. z o.o. S.K.A.

 • 22.04.2015 14:00

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie

 • 27.03.2015 20:02

  ZAMET INDUSTRY SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.

 • 27.03.2015 18:04

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie

 • 19.03.2015 16:31

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA

 • 02.03.2015 19:31

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 22.01.2015 17:16

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

 • 22.01.2015 17:09

  ZAMET INDUSTRY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 22.12.2014 18:56

  ZAMET INDUSTRY SA wypowiedzenie przez Zamet Budowa Maszyn S.A. umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego.

 • 19.12.2014 18:14

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z MBank S.A.

 • 10.12.2014 16:25

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 21.11.2014 16:05

  ZAMET INDUSTRY SA zmiana terminu wykonania umowy z ThyssenKrupp Industrial Solutions

 • 14.11.2014 07:56

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 17:23

  ZAMET INDUSTRY SA informacja o udzieleniu prokury

 • 31.10.2014 15:34

  ZAMET INDUSTRY SA rejestracja zmian statutu

 • 31.10.2014 11:52

  ZAMET INDUSTRY SA powołanie osób zarządzających

 • 31.10.2014 08:32

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 15.09.2014 16:02

  ZAMET INDUSTRY SA Umowa znacząca z National Oilwell Varco

 • 08.09.2014 18:38

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 01.09.2014 11:47

  ZAMET INDUSTRY SA podpisanie listu intencyjnego

 • 27.08.2014 17:13

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 27.06.2014 16:19

  ZAMET INDUSTRY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 27.06.2014 16:15

  ZAMET INDUSTRY SA powołanie osoby nadzorującej

 • 27.06.2014 16:14

  ZAMET INDUSTRY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 27.06.2014 16:07

  ZAMET INDUSTRY SA odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

 • 27.06.2014 16:05

  ZAMET INDUSTRY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta

 • 27.06.2014 09:25

  ZAMET INDUSTRY SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej

 • 27.06.2014 09:23

  ZAMET INDUSTRY SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 12.06.2014 16:30

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 15.05.2014 20:13

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 07:51

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

 • 30.04.2014 18:20

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 18:16

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 22.04.2014 15:34

  ZAMET INDUSTRY SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 16.04.2014 18:24

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 14.04.2014 17:23

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

 • 27.03.2014 18:25

  ZAMET INDUSTRY SA - zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

 • 18.03.2014 16:39

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 28.02.2014 07:54

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 25.02.2014 10:41

  Vistal szuka kontraktów w Brazylii, Petrobras partnerów w Polsce

 • 18.02.2014 12:45

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza ING PTE o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry SA

 • 07.02.2014 15:45

  ZAMET INDUSTRY SA Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

 • 05.02.2014 22:55

  ZAMET INDUSTRY SA Nabycie zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • 03.02.2014 22:06

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z ThyssenKrupp Industrial Solutions GmbH

 • 29.01.2014 16:27

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.01.2014 18:31

  ZAMET INDUSTRY SA Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2014 18:49

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie znaczącej umowy z Fabryką Maszyn Glinik S.A.

 • 27.01.2014 18:39

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie pana Tomasza Domogały o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

 • 27.01.2014 18:32

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

 • 27.01.2014 18:31

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

 • 22.01.2014 18:10

  ZAMET INDUSTRY SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 14:52

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z General Electric

 • 07.01.2014 07:31

  ZAMET INDUSTRY SA informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice SA w upadłości likwidacyjnej

 • 03.01.2014 14:35

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 14:34

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.01.2014 14:32

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.12.2013 13:58

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.12.2013 13:54

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza INVEST 11 TDJ FINANCE sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.12.2013 13:50

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza TDJ SA o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry SA

 • 19.12.2013 19:36

  ZAMET INDUSTRY SA informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice SA w upadłości likwidacyjnej

 • 18.12.2013 17:46

  ZAMET INDUSTRY SA zgoda Sędziego komisarza na sprzedaż z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • 16.12.2013 17:55

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.12.2013 17:54

  Zamet Industry z najkorzystniejszą ofertą na zakup majątku upadłego Mostostalu Chojnice

 • 11.12.2013 17:34

  ZAMET INDUSTRY SA powzięcie informacji o wyborze oferty emitenta w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej

 • 22.11.2013 14:31

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 18.09.2013 16:39

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 18.09.2013 16:37

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 05.09.2013 19:32

  Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Zamet Industry do poniżej 5 proc.

 • 05.09.2013 19:00

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 30.08.2013 07:12

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 19.08.2013 19:52

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca w ramach Grupy Zamet

 • 13.08.2013 17:11

  Bank centralny Norwegii ma ponad 5 proc. Zamet Industry

 • 13.08.2013 16:56

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 26.07.2013 15:25

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z General Electric

 • 16.07.2013 16:57

  ZAMET INDUSTRY SA - rejestracja zmian statutu emitenta

 • 02.07.2013 11:10

  ZAMET INDUSTRY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta

 • 28.06.2013 14:17

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie znaczącej umowy - modernizacja instalacji nawęglania dla Dalkia Łódź S.A.

 • 25.06.2013 11:27

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 14.06.2013 15:45

  ZAMET INDUSTRY SA - umowa znacząca w ramach grupy

 • 11.06.2013 16:31

  ZAMET INDUSTRY SA umowa znacząca z Aker Solutions

 • 04.06.2013 16:18

  ZAMET INDUSTRY SA - zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 16.05.2013 17:36

  ZAMET INDUSTRY SA zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

 • 15.05.2013 20:41

  ZAMET INDUSTRY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 14:47

  ZAMET INDUSTRY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 13.05.2013 16:59

  Zamet Industry wypłaci łącznie 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 13.05.2013 16:46

  ZAMET INDUSTRY SA powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

 • 13.05.2013 16:42

  ZAMET INDUSTRY SA wypłata dywidendy za rok obrotowy 2012

 • 13.05.2013 16:38

  ZAMET INDUSTRY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ.

 • 13.05.2013 16:36

  ZAMET INDUSTRY SA odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ

 • 10.05.2013 15:03

  ZAMET INDUSTRY SA zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do rady nadzorczej

 • 06.05.2013 11:45

  Fundusze Altus TFI mają powyżej 5 proc. w Zamet Industry

 • 06.05.2013 11:38

  ZAMET INDUSTRY SA zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA