Work Service SA

skrót: WSE

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 17:00

Aktualny kurs1,04   -3,17 %-0,03 zł
Otwarcie1,04-2,79%
Minimum1,01-5,96%
Maksimum1,070,00%
Wolumen (szt.) 98840
Kurs odniesienia1,07
Widełki dolne0,94
Widełki górne1,15
Obroty (tyś. zł)102
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
22 6001,03
29 2851,03
11 1801,02
12 9281,02
24 0001,02
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,041 911 2
1,043 471 1
1,042 000 1
1,052 000 1
1,051 444 1
Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Grupa działa w Polsce i 16 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300 mobilnych doradców personalnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
WorkSource Investments s.a.r.l.WZA13 714 28620,92%13 714 28620,92%
Central Fund of Immovables sp. z o.o.NWZ11 560 00017,63%11 560 00017,63%
ProLogics LLP10 466 20015,96%10 466 20015,96%
Misiak TomaszNWZ9 553 96114,57%9 553 96114,57%
MetLife PTE SAportfel6 433 7269,81%6 433 7269,81%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.3 593 9685,48%3 593 9685,48%
Hanczarek TomaszNWZ3 336 4205,09%3 336 4205,09%

Kategoria • 22.10.2019 16:44

  WORK SERVICE SA (82/2019) Position of the Supervisory Board of WORK SERVICE S.A.

 • 22.10.2019 16:39

  WORK SERVICE SA (82/2019) Stanowisko Rady Nadzorczej Work Service S.A.

 • 22.10.2019 12:34

  WORK SERVICE SA (81/2019) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions

 • 22.10.2019 11:47

  WORK SERVICE SA (81/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.

 • 21.10.2019 14:11

  Work Service kontynuuje rozmowy z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych

 • 18.10.2019 18:53

  Akcjonariusze Work Service zdecydują 12 listopada ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

 • 18.10.2019 17:16

  WORK SERVICE SA (80/2019) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions

 • 18.10.2019 17:10

  WORK SERVICE SA (80/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał

 • 18.10.2019 15:20

  WORK SERVICE SA (79/2019) Appointment of members of the supervisory board

 • 18.10.2019 15:13

  WORK SERVICE SA (79/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 18.10.2019 15:02

  NWZ Work Service odstąpiło od głosowania ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

 • 18.10.2019 15:01

  WORK SERVICE SA (78/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.

 • 18.10.2019 14:55

  WORK SERVICE SA (78/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.

 • 18.10.2019 14:47

  WORK SERVICE SA (77/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.

 • 18.10.2019 14:40

  WORK SERVICE SA (77/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.

 • 17.10.2019 12:34

  WORK SERVICE SA (75/2019) Correction of the current report no 75/3019 - Resignation of the supervisory person

 • 17.10.2019 12:23

  WORK SERVICE SA (75/2019) Korekta raportu bieżącego nr 75/3019 - Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 17.10.2019 11:42

  WORK SERVICE SA (76/2019) Notification by the shareholder of the Company candidacy for Chairmen of the Supervisory Board

 • 17.10.2019 11:36

  WORK SERVICE SA (76/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.10.2019 10:52

  WORK SERVICE SA (75/2019) Resignation of the supervisory person

 • 17.10.2019 10:41

  WORK SERVICE SA (75/3019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 09.10.2019 19:05

  WORK SERVICE SA (74/2019) Resignation of the supervisory person

 • 09.10.2019 18:56

  WORK SERVICE SA (74/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 09.10.2019 16:11

  WORK SERVICE SA (73/2019) supplement to current report no. 70/2019 - Appointment of members of the Supervisory Board

 • 09.10.2019 16:06

  WORK SERVICE SA (73/2019) uzupełnienie raportu bieżącego nr 70/2019 - Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 09.10.2019 10:44

  WORK SERVICE SA (68/2019) Correction of the current report no 68/2019 List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 8th October 2019.

 • 09.10.2019 10:36

  WORK SERVICE SA (68/2019) Korekta raportu bieżącego nr 68/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

 • 08.10.2019 19:34

  WORK SERVICE SA (72/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 08.10.2019 19:28

  WORK SERVICE SA (72/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 08.10.2019 19:17

  WORK SERVICE SA (71/2019) Provide information to the public.

 • 08.10.2019 19:10

  WORK SERVICE SA (71/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 08.10.2019 18:52

  WORK SERVICE SA (70/2019) Appointment of members of the supervisory board

 • 08.10.2019 18:42

  WORK SERVICE SA (70/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 08.10.2019 18:13

  WORK SERVICE SA (67/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 8th October 2019.

 • 08.10.2019 18:07

  WORK SERVICE SA (69/2019) Dismissal of members of the supervisory board

 • 08.10.2019 18:01

  NWZ Work Service przerwane do 18 października

 • 08.10.2019 17:53

  WORK SERVICE SA (69/2019) odwołanie członków Rady Nadzorczej

 • 08.10.2019 17:44

  WORK SERVICE SA (68/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 8th October 2019.

 • 08.10.2019 17:37

  WORK SERVICE SA (68/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

 • 08.10.2019 17:27

  WORK SERVICE SA (67/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

 • 01.10.2019 08:59

  Work Service planuje pozyskać dodatkowe finansowanie w '19

 • 01.10.2019 08:45

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 08:39

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 00:55

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 00:47

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 30.09.2019 17:49

  WORK SERVICE SA (66/2019) Update assessment of the review of policy options

 • 30.09.2019 17:45

  WORK SERVICE SA (66/2019) Aktualizacja oceny procesu przeglądu opcji strategicznych

 • 30.09.2019 17:23

  WORK SERVICE SA (65/2019) No payment to the Issuer of the price for shares in ProService

 • 30.09.2019 17:18

  WORK SERVICE SA (65/2019) Brak zapłaty na rzecz Emitenta ceny za udziały w ProService

 • 18.09.2019 16:25

  WORK SERVICE SA (64/2019) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions.

 • 18.09.2019 16:15

  WORK SERVICE SA (64/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.

 • 16.09.2019 17:22

  WORK SERVICE SA (63/2019) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions drafts

 • 16.09.2019 17:07

  WORK SERVICE SA (63/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 11.09.2019 18:46

  NWZ Work Service zdecyduje o emisji obligacji zamiennych oraz akcji

 • 11.09.2019 18:04

  WORK SERVICE SA (62/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 11.09.2019 17:57

  WORK SERVICE SA (62/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 10.09.2019 16:51

  WORK SERVICE SA (61/2019) Dismissal of the managing person

 • 10.09.2019 16:46

  WORK SERVICE SA (61/2019) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 14.08.2019 17:27

  WORK SERVICE SA (60/2019) Provide information to the public

 • 14.08.2019 17:22

  WORK SERVICE SA (60/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 14.08.2019 17:17

  WORK SERVICE SA (59/2019) Summary of the issue of Y-series stocks as part of the conditional increase of the Company's share capital

 • 14.08.2019 17:12

  WORK SERVICE SA (59/2019) Podsumowanie emisji akcji serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 04.06.2019 10:32

  Work Service dzięki dezinwestycjom planuje w II kw. 2020 całkowitą spłatę zadłużenia

 • 29.05.2019 16:58

  WORK SERVICE SA (53/2019) Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 29.05.2019 16:50

  WORK SERVICE SA (53/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 22.05.2019 18:39

  WORK SERVICE SA (52/2019) Court registration of the change in the amount and structure of the Issuer's share capital.

 • 22.05.2019 18:24

  WORK SERVICE SA (52/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.

 • 22.05.2019 17:18

  WORK SERVICE SA (47/2019) Correction of the current report 47/2019 on the content of resolutions voted on by the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 7 May 2019

 • 22.05.2019 17:02

  WORK SERVICE SA (47/2019) Korekta raportu bieżącego nr 47/2019 nt. treści uchwał poddanych pod głosowanie na NWZA w dniu 7 maja 2019

 • 12.04.2019 16:49

  WORK SERVICE SA (39/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 16:41

  WORK SERVICE SA (39/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.04.2019 15:11

  WORK SERVICE SA (38/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 15:04

  WORK SERVICE SA (38/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.04.2019 13:59

  WORK SERVICE SA (37/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 13:38

  WORK SERVICE SA (37/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.04.2019 11:43

  WORK SERVICE SA (36/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 11:25

  WORK SERVICE SA (36/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 28.03.2019 17:42

  WORK SERVICE SA (32/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 28.03.2019 17:38

  WORK SERVICE SA (32/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 22.03.2019 09:07

  Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

 • 22.03.2019 09:03

  WORK SERVICE SA (31/2019) Decision to launch a review of policy options.

 • 22.03.2019 08:57

  WORK SERVICE SA (31/2019) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

 • 19.03.2019 14:32

  WORK SERVICE SA (30/2019) Provide information to the public.

 • 19.03.2019 14:25

  WORK SERVICE SA (30/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 14.03.2019 13:17

  WORK SERVICE SA (29/2019) KDPW's decision regarding the registration of the Company's R, U and W series shares.

 • 14.03.2019 13:13

  WORK SERVICE SA (29/2019) Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii R, U i W

 • 28.02.2019 16:40

  WORK SERVICE SA (28/2019) Conclusion of the instalment arrangement with the Social Insurance Institution (ZUS)

 • 28.02.2019 15:51

  Work Service zawarł układy ratalne z ZUS dot. spłaty zobowiązań o wartości ok. 69 mln zł

 • 28.02.2019 15:16

  WORK SERVICE SA (28/2019) Zawarcie układu ratalnego z ZUS.

 • 26.02.2019 17:13

  WORK SERVICE SA (27/2019) Provide information to the public.

 • 26.02.2019 17:08

  WORK SERVICE SA (27/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 26.02.2019 16:56

  Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwały ws. ustalenia polityki dywidendowej

 • 26.02.2019 16:37

  WORK SERVICE SA (26/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 26th February 2019.

 • 26.02.2019 16:33

  WORK SERVICE SA (26/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 26 lutego 2019 r.

 • 26.02.2019 16:20

  WORK SERVICE SA (25/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 26th February 2019.

 • 26.02.2019 16:14

  WORK SERVICE SA (25/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 26 lutego 2019 r.

 • 25.02.2019 15:01

  WORK SERVICE SA (24/2019) Submission by a shareholder of the Company of a draft resolutions on the issues introduced to the agenda of the general meeting

 • 25.02.2019 14:08

  WORK SERVICE SA (24/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

 • 22.02.2019 14:32

  WORK SERVICE SA (23/2019) Appointment of the managing persons.

 • 22.02.2019 14:26

  WORK SERVICE SA (23/2019) Powołanie osób zarządzających

 • 20.02.2019 18:59

  WORK SERVICE SA (22/2019) Notification by the Company's shareholder of the candidature within the item "Adoption of a resolution regarding changes in the Supervisory Board of the Company" of the agenda of the General Meeting convened for February 26, 2019

 • 20.02.2019 18:54

  WORK SERVICE SA (22/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki kandydatury w ramach punktu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki" porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2019 r.

 • 20.02.2019 11:23

  WORK SERVICE SA (21/2019) Provide information to the public

 • 20.02.2019 11:16

  WORK SERVICE SA (21/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 20.02.2019 11:04

  WORK SERVICE SA (20/2019) Provide information to the public

 • 20.02.2019 10:54

  WORK SERVICE SA (20/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 19.02.2019 14:13

  WORK SERVICE SA (19/2019) Accession of a subsidiary to the Credit Agreement

 • 19.02.2019 14:07

  WORK SERVICE SA (19/2019) Przystąpienie spółki zależnej do Umowy Kredytowej

 • 06.02.2019 15:57

  WORK SERVICE SA (18/2019) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions.

 • 06.02.2019 15:37

  WORK SERVICE SA (18/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy wraz z treścią projektów uchwał.

 • 06.02.2019 11:00

  WORK SERVICE SA (17/2019) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions drafts.

 • 06.02.2019 10:52

  Akcjonariusz Work Service chce, by spółka miała politykę dywidendową

 • 06.02.2019 10:25

  WORK SERVICE SA (17/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 31.01.2019 16:55

  WORK SERVICE SA (14/2019) Increasing the commitment threshold over next 2% of the total number of votes in the Company.

 • 31.01.2019 16:49

  WORK SERVICE SA (14/2019) Przekroczenie progu zaangażowania o kolejne 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.01.2019 11:23

  Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółek zagranicznych

 • 31.01.2019 10:56

  WORK SERVICE SA (13/2019) Provide information to the public

 • 31.01.2019 10:49

  WORK SERVICE SA (13/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 31.01.2019 10:44

  WORK SERVICE SA (12/2019) Beginning of the sale process of foreign companies.

 • 31.01.2019 10:41

  WORK SERVICE SA (12/2019) Rozpoczęcie procesu sprzedaży spółek zagranicznych.

 • 30.01.2019 18:01

  WORK SERVICE SA (11/2019) Establishment of a mortgage on real estate

 • 30.01.2019 17:56

  WORK SERVICE SA (11/2019) Ustanowienie hipoteki

 • 30.01.2019 15:14

  WORK SERVICE SA (10/2019) Time limits for the submission of periodical reports in 2019.

 • 30.01.2019 15:03

  WORK SERVICE SA (10/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 30.01.2019 09:38

  WORK SERVICE SA (9/2019) Provide information to the public

 • 30.01.2019 09:29

  WORK SERVICE SA (9/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 30.01.2019 08:41

  WORK SERVICE SA (8/2019) Establishment of collaterals to Factoring Agreements

 • 30.01.2019 08:35

  WORK SERVICE SA (8/2019) Ustanowienie zabezpieczeń do Umów Faktoringowych

 • 28.01.2019 14:23

  WORK SERVICE SA (7/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 28.01.2019 14:19

  WORK SERVICE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 25.01.2019 09:18

  WORK SERVICE SA (6/2019) Resignation of the managing person

 • 25.01.2019 09:13

  WORK SERVICE SA (6/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 25.01.2019 09:11

  Maciej Witucki zrezygnował z funkcji prezesa Work Service

 • 25.01.2019 09:08

  WORK SERVICE SA (5/2019) Resignation of the managing person

 • 25.01.2019 09:04

  WORK SERVICE SA (5/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 17.01.2019 16:02

  WORK SERVICE SA (4/2019) Registration of the changes in Articles of Association of the Company.

 • 17.01.2019 15:59

  WORK SERVICE SA (4/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

 • 15.01.2019 20:44

  WORK SERVICE SA (3/2019) Increasing the commitment threshold over next 2% of the total number of votes in the Company.

 • 15.01.2019 20:25

  WORK SERVICE SA (3/2019) Przekroczenie progu zaangażowania o kolejne 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 15.01.2019 09:52

  WORK SERVICE SA (2/2019) Provide information to the public.

 • 15.01.2019 09:40

  WORK SERVICE SA (2/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 11.01.2019 18:29

  CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania w Work Service

 • 11.01.2019 13:56

  WORK SERVICE SA (1/2019) Increasing the commitment threshold over 10% of the total number of votes in the Company.

 • 11.01.2019 13:49

  WORK SERVICE SA (1/2019) Zwiększenie progu zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 14.12.2018 17:07

  WORK SERVICE SA (96/2018) Korekta raportu bieżącego numer 96/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 16:49

  WORK SERVICE SA (98/2018) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 14th December 2018.

 • 14.12.2018 16:44

  WORK SERVICE SA (98/2018) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 16:38

  WORK SERVICE SA (97/2018) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 14th December 2018.

 • 14.12.2018 16:29

  WORK SERVICE SA (96/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 10:05

  WORK SERVICE SA (96/2018) Provide information to the public

 • 14.12.2018 09:56

  WORK SERVICE SA (96/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 13.12.2018 13:37

  WORK SERVICE SA (95/2018) Provide information to the public

 • 13.12.2018 13:30

  WORK SERVICE SA (95/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.12.2018 15:53

  WORK SERVICE SA (94/2018) Provide information to the public

 • 12.12.2018 15:47

  WORK SERVICE SA (94/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.12.2018 10:50

  WORK SERVICE SA (93/2018) Provide information to the public

 • 12.12.2018 10:44

  WORK SERVICE SA (93/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 11.12.2018 16:44

  WORK SERVICE SA (92/2018) Submission by the shareholder justification to the submitted resolution

 • 11.12.2018 16:40

  WORK SERVICE SA (92/2018) Złożenie przez akcjonariusza Spółki uzasadnienia do zgłoszonej przez siebie uchwały

 • 11.12.2018 15:20

  WORK SERVICE SA (91/2018) Entry of Annex 4 to the Credit Agreement into force

 • 11.12.2018 15:14

  WORK SERVICE SA (90/2018) Issue of ICO-series, X-series, Z-series and SHB-series bonds, redemption of T-series and Y-series bonds as well as change of the terms & conditions of the issue of W-series bonds

 • 11.12.2018 09:48

  Work Service zakończył restrukturyzację zadłużenia, finansowanie bankowe przedłużone do '20 (opis)

 • 11.12.2018 09:28

  Work Service zakończył restrukturyzację zadłużenia, finansowanie bankowe przedłużone do '20

 • 11.12.2018 09:00

  WORK SERVICE SA (91/2018) Wejście w życie Aneksu nr 4 do Umowy Kredytowej

 • 11.12.2018 08:56

  WORK SERVICE SA (90/2018) Emisja obligacji serii ICO, serii X, serii Z i serii SHB, wykup obligacji serii T i serii Y oraz zmiana warunków obligacji serii W

 • 10.12.2018 14:41

  WORK SERVICE SA (89/2018) Fulfillment of a significant condition precedent

 • 10.12.2018 14:37

  WORK SERVICE SA (89/2018) Spełnienie istotnego warunku zawieszającego

 • 07.12.2018 12:28

  WORK SERVICE SA (88/2018) Conclusion of the Agreement with Bondholders

 • 07.12.2018 09:28

  Work Service ma warunkowe porozumienie z obligatariuszami

 • 07.12.2018 08:58

  WORK SERVICE SA (88/2018) Zawarcie Porozumienia z Obligatariuszami

 • 06.12.2018 20:43

  WORK SERVICE SA (87/2018) Execution of a material annex to the preliminary and definitive share purchase agreement regarding sale of shares in Exact Systems S.A.

 • 06.12.2018 20:36

  WORK SERVICE SA (87/2018) Zawarcie istotnego aneksu do przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Exact Systems S.A.

 • 06.12.2018 12:49

  WORK SERVICE SA (86/2018) Execution by the Issuer of Annex 4 to the Credit Agreement

 • 06.12.2018 12:39

  Work Service podpisał z bankami aneks do umowy kredytowej

 • 06.12.2018 11:02

  WORK SERVICE SA (86/2018) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 4 Umowy Kredytowej

 • 05.12.2018 12:13

  WORK SERVICE SA (85/2018) Conclusion of Factoring Agreements by the Issuer and Issuer's Subsidiaries

 • 05.12.2018 08:28

  WORK SERVICE SA (85/2018) Zawarcie Umów Faktoringowych przez Emitenta oraz Jednostki Zależne od Emitenta

 • 04.12.2018 19:46

  WORK SERVICE SA (84/2018) No buyout of the T Series Bonds.

 • 04.12.2018 19:38

  WORK SERVICE SA (84/2018) Brak wykupu Obligacji Serii T

 • 04.12.2018 17:07

  WORK SERVICE SA (82/2018) Correction of the current report no 82/2018 - No buyout of the Y Series Bonds and W Series Bonds and continuation of negotiation of the conditions for restructuring the Group's debt financing.

 • 04.12.2018 17:04

  WORK SERVICE SA (82/2018) Korekta raportu bieżącego numer 82/2018 - Brak wykupu Obligacji Serii Y oraz Obligacji Serii W oraz kontynuacja negocjacji warunków restrukturyzacji finansowania dłużnego Grupy.

 • 02.12.2018 20:53

  WORK SERVICE SA (83/2018) Delayed public disclosure of the inside information related to the closure of all factoring limits of the Company and Subsidiaries leaded by Santander Factoring sp. z o..o.

 • 02.12.2018 20:09

  WORK SERVICE SA (83/2018) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z zamknięciem wszystkich limitów faktoringowych Spółki i spółek z grupy Spółki prowadzonych przez Santander Factoring sp. z o.o.

 • 01.12.2018 18:25

  Work Service nie wykupił obligacji w terminie, kontynuuje rozmowy z obligatairuszami

 • 01.12.2018 11:57

  WORK SERVICE SA (82/2018) No buyout of the Y Series Bonds and W Series Bonds and continuation of negotiation of the conditions for restructuring the Group's debt financing

 • 01.12.2018 11:28

  WORK SERVICE SA (82/2018) Brak wykupu Obligacji Serii Y oraz Obligacji Serii W oraz kontynuacja negocjacji warunków restrukturyzacji finansowania dłużnego Grupy

 • 30.11.2018 22:20

  WORK SERVICE SA (81/2018) Termination of Factoring Agreements of the Issuer and Subsidiaries

 • 30.11.2018 22:13

  WORK SERVICE SA (81/2018) Rozwiązanie Umów Faktoringowych Emitenta oraz Jednostek Zależnych

 • 29.11.2018 17:39

  WORK SERVICE SA (80/2018) Meeting of Bondholders of Y series bonds

 • 29.11.2018 17:35

  WORK SERVICE SA (80/2018) Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii Y

 • 29.11.2018 17:30

  WORK SERVICE SA (79/2018) Meeting of Bondholders of T series bonds

 • 29.11.2018 17:26

  WORK SERVICE SA (79/2018) Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii T

 • 29.11.2018 17:20

  WORK SERVICE SA (78/2018) Meeting of Bondholders of W series bonds

 • 29.11.2018 17:15

  WORK SERVICE SA (78/2018) Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii W

 • 29.11.2018 15:31

  WORK SERVICE SA (77/2018) Request for early redemption of Y-series bonds

 • 29.11.2018 15:25

  WORK SERVICE SA (77/2018) Żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii Y

 • 29.11.2018 09:32

  WORK SERVICE SA (76/2018) Request for early redemption of Y-series bonds

 • 29.11.2018 09:27

  Work Service spodziewa się, że rozmowy z obligatariuszami zakończą się do 14 grudnia

 • 29.11.2018 09:04

  WORK SERVICE SA (76/2018) Żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii Y

 • 29.11.2018 06:21

  WORK SERVICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.11.2018 06:18

  WORK SERVICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.11.2018 14:12

  WORK SERVICE SA (75/2018) Correction of the current report number 75/2018 - Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions.

 • 28.11.2018 14:08

  WORK SERVICE SA (75/2018) Korekta raportu bieżącego numer 75/2018 - Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy wraz z treścią projektów uchwał.

 • 26.11.2018 17:36

  WORK SERVICE SA (75/2018) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions.

 • 26.11.2018 17:28

  WORK SERVICE SA (75/2018) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy wraz z treścią projektów uchwał.

 • 23.11.2018 16:11

  WORK SERVICE SA (74/2018) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions drafts.

 • 23.11.2018 16:06

  WORK SERVICE SA (74/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 22.11.2018 10:04

  WORK SERVICE SA (73/2018) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions drafts.

 • 22.11.2018 10:00

  WORK SERVICE SA (73/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 16.11.2018 16:04

  WORK SERVICE SA (72/2018) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 16.11.2018 16:02

  WORK SERVICE SA (72/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 13.11.2018 14:34

  WORK SERVICE SA (71/2018) Registration of the changes in Articles of Association of the Company.

 • 13.11.2018 14:31

  WORK SERVICE SA (71/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

 • 13.11.2018 13:30

  Work Service zmniejszył zadłużenie o 104 mln zł, liczy na przesunięcie spłaty kredytów i obligacji

 • 09.11.2018 09:04

  WORK SERVICE SA (70/2018) Commencement of talks regarding changes of terms in the Loan Agreement.

 • 09.11.2018 08:53

  Work Service prowadzi negocjacje ws. zmiany daty wykupu obligacji serii T, W i Y

 • 09.11.2018 08:47

  WORK SERVICE SA (70/2018) Rozpoczęcie rozmów w sprawie zmiany warunków Umowy Kredytowej.

 • 09.11.2018 08:14

  WORK SERVICE SA (69/2018) Commencement of talks regarding changes of terms in the issue of T series, W series and Y series bonds.

 • 09.11.2018 08:09

  WORK SERVICE SA (69/2018) Rozpoczęcie rozmów w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii T, serii W oraz serii Y.

 • 08.11.2018 16:19

  WORK SERVICE SA (68/2018) Announcement about convening the meeting of holders of bonds of series Y

 • 08.11.2018 16:14

  WORK SERVICE SA (67/2018) Announcement about convening the meeting of holders of bonds of series T

 • 08.11.2018 16:10

  WORK SERVICE SA (66/2018) Announcement about convening the meeting of holders of bonds of series W

 • 08.11.2018 13:28

  WORK SERVICE SA (68/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii Y

 • 08.11.2018 13:23

  WORK SERVICE SA (67/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii T

 • 08.11.2018 13:18

  WORK SERVICE SA (66/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii W

 • 05.11.2018 17:27

  Central Fund of Immovables przekroczył 5 proc. w akcjonariacie Work Service

 • 05.11.2018 17:19

  WORK SERVICE SA (65/2018) Increasing the commitment threshold over 5% of the total number of votes in the Company.

 • 05.11.2018 17:18

  WORK SERVICE SA (65/2018) Zwiększenie progu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 02.11.2018 16:17

  WORK SERVICE SA (64/2018) Sale of 100% of shares in Exact Systems GmbH

 • 02.11.2018 16:13

  WORK SERVICE SA (64/2018) Sprzedaż 100% udziałów w spółce Exact Systems GmbH

 • 02.11.2018 16:09

  Citigroup Global Markets Limited zmniejszył zaangażowanie w Work Service poniżej 5 proc.

 • 02.11.2018 16:02

  WORK SERVICE SA (63/2018) Decreasing the commitment threshold below 5% of the total number of votes in the Company.

 • 02.11.2018 15:54

  WORK SERVICE SA (63/2018) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 31.10.2018 19:55

  Work Service zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji Exact Systems

 • 31.10.2018 19:45

  WORK SERVICE SA (62/2018) Sale of shares in Exact Systems S.A.

 • 31.10.2018 19:39

  WORK SERVICE SA (62/2018) Sprzedaż akcji w spółce Exact Systems S.A.

 • 30.10.2018 15:15

  WORK SERVICE SA (61/2018) Fulfillment of the last condition precedent described in the preliminary conditional share purchase agreement regarding shares in Exact Systems S.A.

 • 30.10.2018 15:12

  WORK SERVICE SA (61/2018) Spełnienie ostatniego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 30.10.2018 11:19

  WORK SERVICE SA (60/2018) Correction of current report 60/2018 - Fulfillment of another condition precedent described in the preliminary conditional share purchase agreement regarding shares in Exact Systems S.A.

 • 30.10.2018 11:14

  WORK SERVICE SA (60/2018) Korekta raportu bieżącego nr 60/2018 - Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 29.10.2018 17:31

  WORK SERVICE SA (60/2018) Fulfillment of another condition precedent described in the preliminary conditional share purchase agreement regarding shares in Exact Systems S.A.

 • 29.10.2018 17:27

  WORK SERVICE SA (60/2018) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 26.10.2018 17:20

  WORK SERVICE SA (59/2018) Fulfillment of certain conditions precedent described in the preliminary conditional share purchase agreement regarding the shares in Exact Systems S.A.

 • 26.10.2018 17:16

  WORK SERVICE SA (59/2018) Spełnienie części warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 25.10.2018 19:49

  WORK SERVICE SA (58/2018) Fulfillment of one of the conditions precedent described in the preliminary conditional share purchase agreement regarding the shares in Exact Systems S.A.

 • 25.10.2018 19:43

  WORK SERVICE SA (58/2018) Spełnienie jednego z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 15.10.2018 15:24

  WORK SERVICE SA (57/2018) Resignation of the managing person

 • 15.10.2018 15:19

  WORK SERVICE SA (57/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 04.10.2018 17:49

  Work Service ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Exact Systems (opis)

 • 04.10.2018 17:28

  Work Service ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Exact Systems

 • 04.10.2018 17:09

  WORK SERVICE SA (56/2018) Concluding the preliminary conditional share purchase agreement regarding the shares in Exact Systems S.A.

 • 04.10.2018 17:07

  WORK SERVICE SA (56/2018) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 04.10.2018 15:52

  WORK SERVICE SA (55/2018) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 4th October 2018.

 • 04.10.2018 15:47

  WORK SERVICE SA (55/2018) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 4 października 2018 r.

 • 04.10.2018 15:36

  WORK SERVICE SA (54/2018) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 4th October 2018.

 • 04.10.2018 15:33

  WORK SERVICE SA (54/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 4 października 2018 r.

 • 03.10.2018 15:30

  WORK SERVICE SA (53/2018) Submission of draft resolutions by the Company's shareholder regarding matters included in the agenda of the General Meeting.

 • 03.10.2018 15:24

  WORK SERVICE SA (53/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 • 01.10.2018 11:49

  Work Service chce rozpocząć proces sprzedaży Prohuman w najbliższych tygodniach

 • 01.10.2018 09:22

  Work Service zamierza sprzedać udziały w węgierskiej spółce Prohuman 2004 Kft.

 • 01.10.2018 09:04

  WORK SERVICE SA (52/2018) decision about intention to sell shares in subsidiary PROHUMÁN 2004 KFT

 • 01.10.2018 09:00

  WORK SERVICE SA (52/2018) Zamiar zbycia udziałów w spółce zależnej PROHUMÁN 2004 KFT. z siedzibą w Budapeszcie

 • 01.10.2018 06:34

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.10.2018 06:32

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 20.09.2018 13:55

  UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Remango Investments kontroli nad spółką Exact Systems

 • 20.09.2018 13:28

  WORK SERVICE SA (51/2018) Receiving consent for the concentration.

 • 20.09.2018 13:27

  WORK SERVICE SA (51/2018) Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji.

 • 17.09.2018 15:12

  WORK SERVICE SA (50/2018) Provide information to the public.

 • 17.09.2018 15:05

  WORK SERVICE SA (50/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 13.09.2018 14:29

  WORK SERVICE SA (49/2018) Provide information to the public.

 • 13.09.2018 14:25

  WORK SERVICE SA (49/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 07.09.2018 13:21

  WORK SERVICE SA (48/2018) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 07.09.2018 13:13

  WORK SERVICE SA (48/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 04.09.2018 10:33

  WORK SERVICE SA (47/2018) Change in the date of the submission of the consolidated periodic report.

 • 04.09.2018 10:30

  WORK SERVICE SA (47/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 28.08.2018 13:57

  WORK SERVICE SA (46/2018) Acquisition of own shares by Issuer's subsidiary for purpose of their redemption

 • 28.08.2018 13:54

  WORK SERVICE SA (46/2018) Nabycie przez spółkę zależną Emitenta akcji własnych w celu umorzenia

 • 20.08.2018 15:12

  WORK SERVICE SA (45/2018) Provide information to the public.

 • 20.08.2018 15:08

  WORK SERVICE SA (45/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 16.08.2018 13:26

  WORK SERVICE SA (44/2018) Receiving confirmation regarding filing for competition clearance

 • 16.08.2018 13:22

  WORK SERVICE SA (44/2018) Otrzymanie potwierdzenia o zgłoszeniu zamiaru koncentracji

 • 16.08.2018 09:38

  WORK SERVICE SA (43/2018) Extension of exclusivity period in the head of terms regarding sale of shares of Exact Systems S.A. and obtaining knowledge about application for granting consent for concentration

 • 16.08.2018 09:37

  WORK SERVICE SA (43/2018) Przedłużenie wyłączności w porozumieniu odnośnie ramowych warunków transakcji sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. oraz powzięcie wiadomości w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji

 • 07.08.2018 09:38

  WORK SERVICE SA (42/2018) Provide information to the public.

 • 07.08.2018 09:33

  WORK SERVICE SA (42/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 02.08.2018 12:20

  WORK SERVICE SA (41/2018) Decreasing the commitment threshold below 5% of the total number of votes in the Company.

 • 02.08.2018 12:12

  WORK SERVICE SA (41/2018) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 01.08.2018 17:08

  WORK SERVICE SA (40/2018) Transfer of share ownership in a Subsidiary.

 • 01.08.2018 17:05

  WORK SERVICE SA (40/2018) Przeniesienie własności udziałów w Spółce Zależnej.

 • 01.08.2018 07:42

  WORK SERVICE SA (39/2018) Addendum to the Share Purchase Agreement in a Subsidiary.

 • 01.08.2018 07:36

  WORK SERVICE SA (39/2018) Aneks do Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Zależnej.

 • 31.07.2018 18:07

  Work Service przedłużył wyłączność na sprzedaż Exact Systems do 14 sierpnia

 • 31.07.2018 17:57

  WORK SERVICE SA (38/2018) Extension of exclusivity period in the head of terms regarding sale of shares of Exact Systems S.A.

 • 31.07.2018 17:52

  WORK SERVICE SA (38/2018) Przedłużenie wyłączności w porozumieniu odnośnie ramowych warunków transakcji sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 20.07.2018 18:05

  Work Service przedłużył wyłączność na sprzedaż Exact Systems do 31 lipca

 • 20.07.2018 17:28

  WORK SERVICE SA (37/2018) Extension of exclusivity period in the head of terms regarding sale of shares of Exact Systems S.A.

 • 20.07.2018 17:23

  WORK SERVICE SA (37/2018) Przedłużenie wyłączności w porozumieniu odnośnie ramowych warunków transakcji sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 06.07.2018 15:06

  WORK SERVICE SA (36/2018) Change in significant conditions of factoring agreement by the Issuer

 • 06.07.2018 15:00

  WORK SERVICE SA (36/2018) Zmiana warunków znaczących Umów Faktoringowych przez Emitenta

 • 04.07.2018 15:58

  WORK SERVICE SA (35/2018) Correction of the current report - Change in significant conditions of factoring agreement by the Issuer's Subsidiary

 • 04.07.2018 15:54

  WORK SERVICE SA (35/2018) Korekta raportu bieżącego pt. Zmiana warunków znaczących Umów Faktoringowych przez Jednostkę Zależną od Emitenta

 • 04.07.2018 11:37

  WORK SERVICE SA (34/2018) Change in significant conditions of factoring agreement by the Issuer's Subsidiary

 • 04.07.2018 11:32

  WORK SERVICE SA (34/2018) Zmiana warunków znaczących Umów Faktoringowych przez Jednostkę Zależną od Emitenta

 • 02.07.2018 11:42

  Work Service przedłużył wyłączność na sprzedaż Exact Systems do 20 lipca

 • 02.07.2018 11:35

  WORK SERVICE SA (34/2018) Extension of exclusivity period in the head of terms regarding sale of shares of Exact Systems S.A.

 • 02.07.2018 11:30

  WORK SERVICE SA (34/2018) Przedłużenie wyłączności w porozumieniu odnośnie ramowych warunków transakcji sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 29.06.2018 17:40

  WORK SERVICE SA (33/2018) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 29th June 2018.

 • 29.06.2018 17:34

  WORK SERVICE SA (33/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 17:27

  WORK SERVICE SA (32/2018) Content of resolutions subject to voting at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 29th June 2018.

 • 29.06.2018 17:20

  WORK SERVICE SA (32/2018) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 15:23

  WORK SERVICE SA (31/2018) Conclusion of an annex to the Share Purchase Agreement

 • 29.06.2018 15:17

  WORK SERVICE SA (31/2018) Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy sprzedaży udziałów

 • 28.06.2018 17:31

  WORK SERVICE SA (30/2018) Notification of draft resolutions concerning the issues entered into the agenda of the ordinary meeting of Work Service S.A. with its registered seat in Wrocław ("Company")

 • 28.06.2018 13:15

  WORK SERVICE SA (30/2018) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • 21.06.2018 16:10

  WORK SERVICE SA (29/2018) Change in significant conditions of factoring agreements by the Issuer and Issuer's Subsidiaries

 • 21.06.2018 16:05

  WORK SERVICE SA (29/2018) Zmiana warunków znaczących Umów Faktoringowych przez Emitenta i Jednostki Zależne od Emitenta

 • 11.06.2018 16:11

  WORK SERVICE SA (28/2018) Changes in Agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 11.06.2018 16:00

  WORK SERVICE SA (28/2018) Zmiana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 11.06.2018 14:19

  WORK SERVICE SA (27/2018) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 11.06.2018 14:09

  WORK SERVICE SA (27/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 01.06.2018 11:16

  WORK SERVICE SA (26/2018) Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 01.06.2018 11:06

  WORK SERVICE SA (26/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 30.05.2018 06:50

  WORK SERVICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 06:48

  WORK SERVICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.05.2018 20:51

  WORK SERVICE SA (25/2018) Warranty Granted by the Issuer

 • 29.05.2018 20:46

  WORK SERVICE SA (25/2018) Udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 29.05.2018 20:42

  WORK SERVICE SA (24/2018) Bond Issue by the Issuer's Subsidiary

 • 29.05.2018 20:38

  WORK SERVICE SA (24/2018) Emisja obligacji przez spółkę zależną Emitenta

 • 28.05.2018 16:59

  WORK SERVICE SA (23/2018) Appointment of the statutory auditor

 • 28.05.2018 16:56

  WORK SERVICE SA (23/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 23.05.2018 16:52

  WORK SERVICE SA (22/2018) Appointment of the managing persons

 • 23.05.2018 16:47

  WORK SERVICE SA (22/2018) Powołanie osób zarządzających

 • 23.05.2018 16:27

  WORK SERVICE SA (21/2018) Resignation of the managing person

 • 23.05.2018 16:23

  WORK SERVICE SA (21/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 22.05.2018 15:23

  WORK SERVICE SA (20/2018) Provide information to the public

 • 22.05.2018 15:15

  WORK SERVICE SA (20/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 21.05.2018 21:26

  Work Service zawarł porozumienie ws. transakcji wykupu menadżerskiego Exact Systems

 • 21.05.2018 20:28

  WORK SERVICE SA (19/2018) Signing of the head of terms regarding sale of shares of Exact Systems S.A.

 • 21.05.2018 20:25

  WORK SERVICE SA (19/2018) Podpisanie porozumienia odnośnie ramowych warunków transakcji sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A.

 • 21.05.2018 20:17

  WORK SERVICE SA (18/2018) Delayed public disclosure of the inside information relating to termination of the preliminary conditional share purchase agreement regarding shares in Exact Systems S.A. and recommencing the process of sale of shares of Exact Sy

 • 21.05.2018 20:12

  WORK SERVICE SA (18/2018) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wygaśnięcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. oraz wznowienia procesu sprzedaży akcji Exact Systems S.A.

 • 18.05.2018 15:18

  WORK SERVICE SA (17/2018) Provide information to the public

 • 18.05.2018 15:11

  WORK SERVICE SA (17/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 16.05.2018 16:39

  WORK SERVICE SA (16/2018) Establishment of registered pledge

 • 16.05.2018 16:34

  WORK SERVICE SA (16/2018) Ustanowienie zastawów rejestrowych

 • 14.05.2018 15:12

  WORK SERVICE SA (15/2018) Provide information to the public

 • 14.05.2018 15:06

  WORK SERVICE SA (15/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 11.05.2018 16:02

  WORK SERVICE SA (14/2018) Provide information to the public

 • 11.05.2018 15:57

  WORK SERVICE SA (14/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 07.05.2018 12:15

  WORK SERVICE SA (13/2018) Correction of the current report no 13/2018 - Pre-selected consolidated financial data of Work Service S.A. for the first quarter of financial year 2018

 • 07.05.2018 12:08

  WORK SERVICE SA (13/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018 - Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. za I kwartał 2018 roku

 • 27.04.2018 08:29

  WORK SERVICE SA (13/2018) Pre-selected consolidated financial data of Work Service S.A. for the first quarter of financial year 2018

 • 27.04.2018 08:24

  WORK SERVICE SA (13/2018) Wstępne wybrane dane finansowe Work Service S.A. za I kwartał 2018 roku

 • 27.04.2018 06:32

  WORK SERVICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 06:30

  WORK SERVICE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 06:29

  WORK SERVICE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 06:27

  WORK SERVICE SA Raport okresowy roczny za 2017 R