Wikana SA

skrót: WIK

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 17:00

Aktualny kurs1,34   0 %0 zł
Otwarcie1,361,49%
Minimum1,30-2,99%
Maksimum1,361,49%
Wolumen (szt.) 1535
Kurs odniesienia1,34
Widełki dolne1,23
Widełki górne1,49
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15 0381,27
16 1001,26
11 0651,24
21 7801,22
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,351 600 1
1,3611 418 5
1,375 425 2
1,384 637 4
Grupa operuje na rynku mieszkaniowym województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
AgioFunds TFI SApoprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 113 009 76665,00%13 009 76665,78%
Palametra Holdings Ltd.1 612 0008,00%1 612 0008,00%
Ryżkowski, Mariusz Franciszekbezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ1 080 6175,40%1 080 6175,40%
Wikana SA237 0061,18%237 0061,18%

Kategoria • 16.01.2020 16:59

  WIKANA SA (6/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 14.01.2020 15:37

  WIKANA SA (5/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 14.01.2020 15:11

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 13.01.2020 07:40

  Wikana chce skupić do 1,26 mln akcji własnych po cenie 1,4 zł za akcję

 • 13.01.2020 07:25

  WIKANA SA (4/2020) Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.

 • 09.01.2020 16:51

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)

 • 08.01.2020 12:29

  WIKANA SA (3/2020) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2019 r.

 • 02.01.2020 12:28

  WIKANA SA (2/2020) Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 02.01.2020 12:25

  WIKANA SA (1/2020) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 20.12.2019 16:21

  WIKANA SA (36/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 20.12.2019 16:20

  WIKANA SA (35/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 17.12.2019 17:26

  WIKANA SA (34/2019) Otrzymanie decyzji w sprawie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego

 • 29.11.2019 18:30

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.10.2019 16:16

  WIKANA SA (33/2019) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 17.10.2019 14:41

  WIKANA SA (32/2019) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 09.10.2019 15:40

  Wikana kupiła 237.006 akcji własnych w celu umorzenia

 • 09.10.2019 15:27

  WIKANA SA (31/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 09.10.2019 15:22

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2019 roku (tabela)

 • 02.10.2019 18:48

  WIKANA SA (30/2019) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 02.10.2019 16:06

  WIKANA SA (29/2019) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2019 r.

 • 01.10.2019 13:20

  WIKANA SA (28/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

 • 30.09.2019 15:35

  WIKANA SA (27/2019) Zawarcie istotnej umowy

 • 19.09.2019 07:45

  Wikana ogłosiła ofertę zakupu do 1,5 mln akcji własnych, po 1 zł/szt.

 • 19.09.2019 07:26

  WIKANA SA (26/2019) Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.

 • 18.09.2019 20:31

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.09.2019 20:18

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 18.09.2019 14:33

  WIKANA SA (25/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

 • 16.09.2019 15:49

  WIKANA SA (24/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 31.05.2019 17:44

  WIKANA SA (18/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 31.05.2019 17:17

  WIKANA SA (17/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 31.05.2019 17:17

  WIKANA SA (16/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 17:32

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.04.2019 14:53

  WIKANA SA (13/2019) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 12.04.2019 17:57

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.04.2019 17:55

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.04.2019 15:36

  WIKANA SA (12/2019) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 29.03.2019 15:32

  WIKANA SA (8/2019) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

 • 13.03.2019 15:50

  WIKANA SA (7/2019) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

 • 21.02.2019 17:13

  WIKANA SA (6/2019) Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

 • 14.02.2019 16:54

  WIKANA SA (5/2019) Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 25.01.2019 16:42

  WIKANA SA (4/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A.

 • 23.01.2019 15:43

  WIKANA SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 11.01.2019 10:28

  WIKANA SA (2/2019) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu

 • 04.01.2019 15:20

  WIKANA SA (1/2019) Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano - hipotecznego

 • 21.12.2018 15:18

  WIKANA SA (44/2018) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

 • 21.12.2018 11:25

  WIKANA SA (42/2018) Korekta raportu bieżącego nr 42/2018

 • 20.12.2018 17:41

  WIKANA SA (43/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 20.12.2018 17:40

  WIKANA SA (42/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 20.12.2018 17:35

  WIKANA SA (41/2018) Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 20.12.2018 12:47

  WIKANA SA (40/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej

 • 07.12.2018 15:38

  WIKANA SA (39/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 30.11.2018 15:12

  WIKANA SA (38/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 29.11.2018 16:37

  WIKANA SA (37/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 27.11.2018 17:50

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.11.2018 20:53

  WIKANA SA (36/2018) Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 26.11.2018 19:27

  WIKANA SA (35/2018) Uzgodnienie wzorów gwarancji do zawartych przez spółkę zależną istotnych umów

 • 23.11.2018 16:43

  WIKANA SA (34/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2018 roku

 • 19.11.2018 20:49

  Spółka Wikany ma umowy za łącznie 60,5 mln zł netto

 • 19.11.2018 20:19

  WIKANA SA (33/2018) Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów

 • 12.10.2018 16:00

  WIKANA SA (32/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 01.10.2018 16:58

  Wikana sprzedała po trzech kwartałach 2018 r. 170 lokali

 • 01.10.2018 16:34

  WIKANA SA (31/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2018 r.

 • 28.09.2018 17:25

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 14:41

  WIKANA SA (30/2018) Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.

 • 13.09.2018 15:00

  WIKANA SA (29/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 10.09.2018 14:44

  WIKANA SA (28/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

 • 05.09.2018 11:36

  WIKANA SA (27/2018) Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 31.08.2018 20:21

  Wikana zakończyła przegląd opcji strategicznych, będzie realizować dotychczasową strategię

 • 31.08.2018 19:47

  WIKANA SA (26/2018) Informacja o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta

 • 31.08.2018 16:07

  WIKANA SA (25/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 31.08.2018 16:07

  WIKANA SA (24/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

 • 20.07.2018 15:25

  WIKANA SA (23/2018) Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 02.07.2018 18:11

  WIKANA SA (22/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2018 r.

 • 22.06.2018 14:09

  WIKANA SA (21/2018) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 21.06.2018 16:35

  WIKANA SA (20/2018) Informacja o powołaniu osób zarządzających na kadencję obejmującą lata 2018 - 2021

 • 21.06.2018 10:48

  WIKANA SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 21.06.2018 10:45

  WIKANA SA (18/2018) Informacja o powołaniu osób nadzorujących na kadencję obejmującą lata 2018 - 2023

 • 21.06.2018 10:44

  WIKANA SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 17:13

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 15:59

  WIKANA SA (16/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.

 • 24.05.2018 15:58

  WIKANA SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 21 czerwca 2018 r.

 • 22.05.2018 16:49

  WIKANA SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 10.05.2018 14:14

  WIKANA SA (13/2018) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 20.04.2018 17:36

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 17:35

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.04.2018 19:56

  WIKANA SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok

 • 13.04.2018 09:55

  WIKANA SA (11/2018) Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umów budowlanych dotyczących realizacji inwestycji deweloperskiej

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.04.2018 15:04

  Wikana sprzedała w I kw. 2018 r. 74 lokale

 • 05.04.2018 14:58

  WIKANA SA (10/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 15:16

  WIKANA SA (9/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 06.03.2018 19:27

  WIKANA SA (8/2018) Informacja nt. wyroku sądowego w sporze z kontrahentem

 • 05.03.2018 16:44

  WIKANA SA (7/2018) Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umowy o wykonanie robót budowlanych

 • 23.02.2018 12:25

  WIKANA SA (6/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 31.01.2018 16:32

  WIKANA SA (5/2018) Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 25.01.2018 21:07

  WIKANA SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 23.01.2018 17:03

  WIKANA SA (3/2018) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 23.01.2018 17:01

  WIKANA SA (2/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 10:06

  Wikana sprzedała w 2017 r. 270 lokali

 • 09.01.2018 09:55

  WIKANA SA (1/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2017 r.

 • 29.12.2017 17:25

  WIKANA SA (46/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 29.12.2017 17:25

  WIKANA SA (45/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 17.11.2017 18:47

  Wikana rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 17.11.2017 18:03

  WIKANA SA (44/2017) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta

 • 16.11.2017 17:22

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 17:56

  WIKANA SA (43/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2017 roku

 • 27.10.2017 16:46

  WIKANA SA (42/2017) Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego pn. "Osiedle Marina B" w Lublinie

 • 27.10.2017 16:46

  WIKANA SA (41/2017) Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego pn. "Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie

 • 19.10.2017 15:20

  WIKANA SA (40/2017) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 19.10.2017 15:20

  WIKANA SA (39/2017) Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 05.10.2017 17:49

  WIKANA SA (38/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

 • 05.10.2017 16:52

  WIKANA SA (37/2017) Informacja nt. umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 03.10.2017 17:56

  Wikana sprzedała po trzech kwartałach '17 r. 191 lokali

 • 03.10.2017 17:43

  WIKANA SA (36/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2017 r.

 • 02.10.2017 17:45

  WIKANA SA (35/2017) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 20.09.2017 18:02

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 13:05

  WIKANA SA (34/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 31.08.2017 17:09

  WIKANA SA (33/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytu budowlanego

 • 24.08.2017 18:20

  WIKANA SA (32/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

 • 22.08.2017 15:18

  WIKANA SA (31/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 11.08.2017 12:33

  WIKANA SA (30/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 05.07.2017 09:14

  Wikana sprzedała 123 lokale w I połowie '17

 • 05.07.2017 08:58

  WIKANA SA (29/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2017 r.

 • 30.06.2017 15:55

  WIKANA SA (28/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 30.06.2017 15:14

  WIKANA SA (27/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 30.06.2017 15:13

  WIKANA SA (26/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 28.06.2017 14:30

  WIKANA SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 14:30

  WIKANA SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 14:58

  WIKANA SA (23/2017) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 13.06.2017 14:51

  WIKANA SA (22/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 13.06.2017 14:29

  WIKANA SA (21/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do istotnych umów

 • 09.06.2017 16:41

  WIKANA SA (20/2017) Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego - ustanowienie zabezpieczenia

 • 01.06.2017 16:59

  WIKANA SA (19/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 16:58

  WIKANA SA (18/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 17:35

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 19:30

  WIKANA SA (17/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 09.05.2017 19:30

  WIKANA SA (16/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 04.05.2017 17:59

  WIKANA SA (15/2017) Życiorysy osób zarządzających

 • 27.04.2017 15:33

  WIKANA SA (14/2017) Zmiany w Zarządzie Emitenta. Powołanie osób zarządzających.

 • 27.04.2017 15:32

  WIKANA SA (13/2017) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 20.04.2017 18:13

  WIKANA SA (12/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 03.04.2017 13:36

  Wikana sprzedała w I kwartale 65 lokali

 • 03.04.2017 13:29

  WIKANA SA (11/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2017 r.

 • 31.03.2017 14:22

  WIKANA SA (10/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 31.03.2017 08:02

  Wikana będzie uzupełniać bank ziemi i ciąć koszty, zmieniając strukturę długu

 • 31.03.2017 05:42

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 05:40

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.03.2017 13:17

  WIKANA SA (9/2017) Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną

 • 28.03.2017 18:53

  WIKANA SA (8/2017) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok

 • 10.02.2017 13:09

  WIKANA SA (7/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 06.02.2017 11:43

  WIKANA SA (6/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 24.01.2017 15:42

  WIKANA SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 23.01.2017 16:23

  WIKANA SA (4/2017) Przydział obligacji spółki zależnej

 • 18.01.2017 18:36

  WIKANA SA (3/2017) Zawiadomienie od podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej WIKANA S.A. przekazane w trybie art. 19 ust. 3 MAR

 • 17.01.2017 16:34

  WIKANA SA (2/2017) Uchwała w sprawie emisji obligacji spółki zależnej

 • 12.01.2017 09:33

  Wikana chce ruszyć w '17 z projektami na ponad 770 lokali

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 14:18

  Wikana sprzedała 270 lokali w '16

 • 05.01.2017 13:55

  WIKANA SA (1/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2016r.

 • 02.01.2017 18:54

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji WIKANA SA

 • 30.12.2016 15:15

  WIKANA SA (63/2016) Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 29.12.2016 18:12

  WIKANA SA (62/2016) Zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 29.12.2016 18:11

  WIKANA SA (61/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 29.12.2016 18:10

  WIKANA SA (60/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 16.12.2016 12:34

  WIKANA SA (59/2016) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 05.12.2016 16:17

  WIKANA SA (58/2016) Niedojście do skutku emisji obligacji WIKANA S.A.

 • 16.11.2016 10:01

  Wikana w IV kw. planuje oddać do użytkowania cztery projekty

 • 14.11.2016 17:20

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 15:16

  WIKANA SA (57/2016) Uchwały Zarządu WIKANA S.A. w sprawie emisji obligacji

 • 10.11.2016 12:01

  WIKANA SA (56/2016) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 05.10.2016 10:31

  Wikana sprzedała 159 lokali w okresie styczeń-wrzesień '16

 • 04.10.2016 08:56

  Spółki Wikany po III kwartałach mają umowy przenoszące własność 104 lokali

 • 04.10.2016 08:38

  WIKANA SA (55/2016) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2016 r.

 • 28.09.2016 17:36

  WIKANA SA (54/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.

 • 28.09.2016 17:33

  WIKANA SA (53/2016) Informacja o powołaniu osób nadzorujących

 • 28.09.2016 17:32

  WIKANA SA (52/2016) Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.

 • 27.09.2016 09:37

  WIKANA SA (51/2016) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 23.09.2016 16:41

  WIKANA SA (50/2016) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 07.09.2016 14:36

  WIKANA SA (49/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. w wyniku ogłoszonego wezwania

 • 05.09.2016 15:24

  Value FIZ Subfundusz1 kupił w wezwaniu 9.382 akcje Wikany po 2,03 zł za papier

 • 01.09.2016 15:31

  WIKANA SA (48/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 września 2016 r.

 • 31.08.2016 17:56

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 18:33

  WIKANA SA (47/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 18.08.2016 13:34

  WIKANA SA (46/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 18.08.2016 10:33

  WIKANA SA (45/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 05.08.2016 16:35

  WIKANA SA (44/2016) Stanowisko Zarządu WIKANA S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

 • 27.07.2016 15:57

  WIKANA SA (43/2016) Zawarcie pakietu umów związanych z pozyskaniem przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 26.07.2016 17:36

  Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 9.382 akcji Wikany po 2,03 zł za papier

 • 18.07.2016 23:42

  WIKANA SA (42/2016) Zawarcie ugody przez spółki zależne

 • 15.07.2016 16:17

  WIKANA SA (41/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 05.07.2016 09:40

  WIKANA SA (40/2016) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2016 r.

 • 05.07.2016 07:26

  Wikana sprzedała 99 lokali w I połowie '16

 • 30.06.2016 19:16

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 30.06.2016 19:12

  WIKANA SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 29.06.2016 19:39

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 21.06.2016 15:41

  KNF nałożyła kary na Noble Securities i Wikanę

 • 30.05.2016 17:00

  WIKANA SA Informacja nt. postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 13.05.2016 06:51

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 18:38

  WIKANA SA Zmiana terminu opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

 • 09.05.2016 18:38

  WIKANA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

 • 09.05.2016 18:38

  WIKANA SA Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

 • 06.05.2016 22:16

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 06.05.2016 22:11

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 06.05.2016 11:59

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.05.2016 11:57

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 29.04.2016 09:51

  WIKANA SA Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:27

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:27

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:25

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:25

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:25

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 14.04.2016 13:25

  WIKANA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego podmiotu zależnego

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 08.04.2016 20:10

  WIKANA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 9 maja 2016 r.

 • 08.04.2016 20:09

  WIKANA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 9 maja 2016 r.

 • 08.04.2016 20:09

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 08.04.2016 20:09

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.04.2016 12:02

  WIKANA SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2016 20:14

  WIKANA SA Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 05.04.2016 17:38

  Wikana sprzedała w I kwartale 50 lokali

 • 05.04.2016 17:22

  WIKANA SA Informacja o wynikach sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2016 r.

 • 05.04.2016 09:10

  Wikana liczy w ’16 na wzrost sprzedaży lokali i poprawę marży brutto (wywiad)

 • 31.03.2016 16:22

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 21.03.2016 23:51

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 24.02.2016 12:38

  WIKANA SA Przydział obligacji spółki zależnej

 • 18.02.2016 22:32

  WIKANA SA Uchwała w sprawie emisji obligacji spółki zależnej

 • 10.02.2016 10:13

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 08.02.2016 22:32

  WIKANA SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2016

 • 28.01.2016 16:39

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 19.01.2016 18:52

  WIKANA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 14.01.2016 11:06

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 11.01.2016 09:15

  Wikana sprzedała w IV kwartale 103 lokale

 • 11.01.2016 09:06

  WIKANA SA Informacja o wynikach sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2015 r.

 • 29.12.2015 17:05

  WIKANA SA Aktualizacja informacji nt. obligacji serii B WIKANA S.A.

 • 09.12.2015 20:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji WIKANA SA

 • 26.11.2015 18:34

  WIKANA SA Zbycie akcji własnych WIKANA S.A.

 • 24.11.2015 14:17

  Wikana chce zamknąć '15 z zyskiem i sprzedać ponad 200 lokali

 • 13.11.2015 07:30

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 12.11.2015 16:30

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 10.11.2015 19:40

  WIKANA SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 16.10.2015 15:45

  WIKANA SA Emisja i wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 15.10.2015 17:55

  WIKANA SA Spełnienie się warunków zawieszających. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 30.09.2015 22:00

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 30.09.2015 22:00

  WIKANA SA Zakończenie negocjacji. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 25.09.2015 21:35

  WIKANA SA Wcześniejsza amortyzacja obligacji

 • 15.09.2015 21:05

  WIKANA SA Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 15.09.2015 14:45

  WIKANA SA Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja

 • 04.09.2015 18:45

  WIKANA SA Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.09.2015 18:45

  WIKANA SA Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja

 • 03.09.2015 14:20

  Wikana chce zwiększyć marżę brutto do ok. 20 proc. (popr.)

 • 03.09.2015 12:00

  Wikana chce zwiększyć marżę brutto do ok. 20 proc.

 • 17.08.2015 14:25

  WIKANA SA Korekta raportu bieżącego nr 21/2015

 • 14.08.2015 21:40

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną przyrzeczonej umowy znaczącej.

 • 17.07.2015 22:15

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 08.07.2015 13:21

  Wikana chce w II poł. '15 ruszyć z budową projektów na co najmniej 14 tys. m kw. PU (wywiad)

 • 03.07.2015 09:39

  Wikana sprzedała w II kwartale 67 lokali netto

 • 29.06.2015 23:41

  WIKANA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 29.06.2015 23:40

  WIKANA SA Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 17:41

  WIKANA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.06.2015 17:40

  WIKANA SA Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 02.06.2015 20:41

  WIKANA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 02.06.2015 20:40

  WIKANA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:30

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 16:35

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej

 • 08.04.2015 15:41

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela, aktl.)

 • 08.04.2015 09:25

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela)

 • 01.04.2015 08:45

  WIKANA SA Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 31.03.2015 14:21

  Celem Wikany jest zysk netto grupy na koniec 2015 r. (opis)

 • 31.03.2015 13:10

  Celem Wikany jest zysk netto grupy na koniec 2015 r.

 • 24.03.2015 08:46

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 24.03.2015 08:20

  WIKANA SA Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.

 • 24.03.2015 01:10

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.03.2015 01:06

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.03.2015 18:05

  WIKANA SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 20.02.2015 18:37

  WIKANA SA Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki

 • 19.02.2015 15:40

  WIKANA SA Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki

 • 17.02.2015 13:41

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 17.02.2015 13:41

  WIKANA SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 11.02.2015 17:12

  GPW: Komunikat - WIKANA SA, B3SYSTEM SA

 • 10.02.2015 16:25

  WIKANA SA Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki

 • 06.02.2015 15:56

  Wikana chce sprzedać działkę w Piasecznie

 • 06.02.2015 15:31

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy znaczącej

 • 06.02.2015 15:30

  WIKANA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy.

 • 30.01.2015 22:00

  WIKANA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 23.01.2015 18:35

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej

 • 31.12.2014 11:04

  WIKANA SA wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną

 • 31.12.2014 11:02

  WIKANA SA zawiadomienie w trybie art. 160

 • 19.12.2014 17:46

  WIKANA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ 21.11.2014 r./19.12.2014 r.

 • 19.12.2014 17:43

  WIKANA SA uchwały podjęte przez NWZ, kontynuujące obrady po przerwie, w dniu 19 grudnia 2014 r.

 • 19.12.2014 17:11

  WIKANA SA uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w zarządzie emitenta

 • 17.12.2014 07:51

  WIKANA SA emisja obligacji przez spółkę zależną

 • 15.12.2014 07:45

  WIKANA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 11.12.2014 07:52

  WIKANA SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego

 • 08.12.2014 07:42

  WIKANA SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 05.12.2014 10:06

  WIKANA SA przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA - aktualizacja

 • 04.12.2014 12:46

  WIKANA SA przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA

 • 03.12.2014 07:39

  WIKANA SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

 • 02.12.2014 18:18

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki WIKANA S.A.

 • 02.12.2014 16:03

  WIKANA SA uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji emitenta, wyznaczenie dnia referencyjnego

 • 28.11.2014 14:08

  Wikana sprzedała działki w Lublinie za 10,5 mln zł

 • 28.11.2014 13:59

  WIKANA SA zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 28.11.2014 13:58

  WIKANA SA nabycie akcji własnych w celu wyrównania niedoborów scaleniowych

 • 25.11.2014 12:03

  WIKANA SA rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie akcji

 • 07.11.2014 18:25

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 18:17

  WIKANA SA sprzedaż nieruchomości komercyjnej

 • 06.11.2014 19:23

  WIKANA SA nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 06.11.2014 19:22

  WIKANA SA wykaz akcjonariuszy

 • 06.11.2014 19:18

  WIKANA SA uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu

 • 06.11.2014 19:13

  WIKANA SA - uchwały podjęte przez NWZ

 • 05.11.2014 18:32

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 03.11.2014 07:50

  WIKANA SA ogłoszenie przerwy w obradach NWZ

 • 16.10.2014 07:44

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii B - Ustanowienie hipoteki

 • 03.10.2014 18:02

  WIKANA SA projekty uchwał na NWZ zwołane na 31 października 2014 r.

 • 03.10.2014 18:01

  WIKANA SA zwołanie NWZ na 31 października 2014 r.

 • 02.10.2014 07:40

  WIKANA SA postępowanie likwidacyjne spółki zależnej

 • 24.09.2014 07:38

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 24.09.2014 07:37

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 24.09.2014 07:36

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 19.09.2014 07:49

  WIKANA SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta

 • 13.09.2014 18:29

  WIKANA SA Ustanowienie hipoteki

 • 10.09.2014 18:33

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii B - Ustanowienie hipoteki

 • 10.09.2014 18:28

  WIKANA SA emisja obligacji serii B - ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 08.09.2014 07:45

  WIKANA SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H

 • 08.09.2014 07:44

  WIKANA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.09.2014 07:41

  WIKANA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.09.2014 07:40

  WIKANA SA umowa potrącenia wierzytelności

 • 04.09.2014 18:34

  WIKANA SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 04.09.2014 18:28

  WIKANA SA rejestracja zmiany statutu spółki

 • 31.08.2014 22:34

  WIKANA SA Uchwały NWZA WIKANA S.A. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu

 • 31.08.2014 22:33

  WIKANA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA WIKANA S.A. w dniu 29 sierpnia 2014 r.

 • 26.08.2014 17:49

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 06.08.2014 14:28

  Akcjonariusz Wikany wpłacił do spółki 6,3 mln zł pozyskanych ze sprzedaży akcji

 • 06.08.2014 14:16

  WIKANA SA wpłata zaliczki na planowane podwyższenie kapitału

 • 06.08.2014 14:12

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 05.08.2014 16:39

  GPW: Komunikat - WIKANA

 • 31.07.2014 16:23

  GPW: Animator dla pięciu spółek

 • 31.07.2014 12:58

  Wikana chce od '16 mieć w budowie 1.200 lokali i sprzedawać ok. 600 lokali rocznie (wywiad)

 • 31.07.2014 10:05

  Akcjonariusz Wikany chce sprzedać akcje w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (opis)

 • 31.07.2014 09:44

  Akcjonariusz Wikany chce sprzedać akcje w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu

 • 31.07.2014 09:43

  WIKANA SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 29 sierpnia 2014 r.

 • 31.07.2014 09:36

  WIKANA SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 r.

 • 31.07.2014 09:31

  WIKANA SA zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building

 • 24.07.2014 07:55

  WIKANA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 24.07.2014 07:50

  WIKANA SA program Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii B

 • 15.07.2014 19:22

  WIKANA SA spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie znaczącej umowy

 • 08.07.2014 20:46

  WIKANA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.07.2014 19:30

  WIKANA SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 04.07.2014 16:40

  Wikana sprzedała w II kwartale 54 mieszkania netto

 • 30.06.2014 07:40

  WIKANA SA uchwały ZWZ z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu

 • 30.06.2014 07:39

  WIKANA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 r.

 • 30.06.2014 07:39

  WIKANA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 27.06.2014 19:05

  WIKANA SA sprzedaż nieruchomości komercyjnej

 • 26.06.2014 13:37

  GPW: Uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia spółki WIKANA

 • 26.06.2014 11:27

  GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki WIKANA

 • 25.06.2014 20:48

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 20.06.2014 17:58

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

 • 18.06.2014 18:22

  WIKANA SA załącznik do projektu uchwały na ZWZ

 • 13.06.2014 13:42

  WIKANA SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 11.06.2014 18:18

  WIKANA SA nabycie nieruchomości

 • 10.06.2014 18:18

  WIKANA SA przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA

 • 10.06.2014 18:14

  WIKANA SA informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 10.06.2014 18:11

  WIKANA SA spłata znaczącej umowy kredytowej

 • 02.06.2014 19:14

  WIKANA SA zawarcie umów sprzedaży wierzytelności

 • 02.06.2014 19:09

  WIKANA SA emisja obligacji serii A - ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 30.05.2014 19:45

  WIKANA SA Proponowana zmiana statutu emitenta

 • 30.05.2014 19:35

  WIKANA SA Projekty uchwał na ZWZ na dzień 27 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 19:19

  WIKANA SA Zwołanie ZWZ na dzień 27 czerwca 2014 r.

 • 29.05.2014 17:53

  WIKANA SA - zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży wierzytelności emitenta i spółki zależnej

 • 27.05.2014 01:15

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 27.05.2014 01:01

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 26.05.2014 12:51

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki WIKANA SA

 • 19.05.2014 17:47

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii A - Ustanowienie hipoteki

 • 13.05.2014 11:41

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

 • 09.05.2014 19:03

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki WIKANA SA

 • 07.05.2014 09:33

  Wikana wchodzi na rynek warszawski; wybuduje 84 lokale w Piasecznie

 • 06.05.2014 18:16

  WIKANA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 06.05.2014 18:14

  WIKANA SA - zawarcie znaczącej umowy z Strabag Sp. z o.o.

 • 02.05.2014 13:00

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki WIKANA S.A.

 • 02.05.2014 11:30

  GPW zawiesiła na żądanie KNF notowania PZ Cormay, Wikany, Alterco i e-Kancelaria GPF (opis)

 • 02.05.2014 10:38

  GPW zawiesiła na żądanie KNF notowania PZ Cormay, Wikany, Alterco, e-Kancelaria GPF

 • 24.04.2014 19:41

  WIKANA SA powołanie osób zarządzających

 • 24.04.2014 19:28

  WIKANA SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 10.04.2014 21:56

  WIKANA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 10.04.2014 21:55

  WIKANA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej

 • 10.04.2014 21:54

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii A - ustanowienie hipoteki

 • 07.04.2014 13:41

  Za deweloperami b. dobry sprzedażowo I kw.; kolejne również powinny być udane (analiza)

 • 07.04.2014 10:05

  Wikana sprzedała w I kwartale 38 mieszkań netto

 • 04.04.2014 13:46

  WIKANA SA Rejestracja obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.03.2014 12:04

  WIKANA SA emisja obligacji spółki zależnej - ustanowienie hipoteki

 • 18.03.2014 11:52

  WIKANA SA wykreślenie hipoteki

 • 20.02.2014 13:25

  WIKANA SA rozpoczęcie programu emisji obligacji spółki zależnej - emisja obligacji serii A

 • 18.02.2014 22:27

  WIKANA SA obligacje serii A

 • 05.02.2014 17:39

  AgioFunds TFI ma ponad 5 proc. Wikany

 • 05.02.2014 17:37

  WIKANA SA nabycie znacznego pakietu akcji emitenta - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 05.02.2014 17:34

  WIKANA SA informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 05.02.2014 17:33

  WIKANA SA informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 31.01.2014 19:13

  WIKANA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.01.2014 19:05

  WIKANA SA informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 31.01.2014 18:27

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii A - ustanowienie hipoteki

 • 30.01.2014 17:38

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii A - zmiana warunków

 • 30.01.2014 17:35

  WIKANA SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 30.01.2014 17:32

  WIKANA SA - życiorys prezesa zarządu Pana Sławomira Horbaczewskiego

 • 30.01.2014 09:42

  Wikana wprowadza do oferty 70 lokali z inwestycji Miasteczko Wikana

 • 30.01.2014 07:43

  WIKANA SA zawarcie znaczącej umowy z NORDON Sp. z o. o.

 • 28.01.2014 17:46

  Sławomir Horbaczewski nowym prezesem Wikany

 • 15.01.2014 10:15

  Wikana wprowadzi w I kw. do oferty 53 mieszkania z projektu Oranżeria w Lublinie

 • 09.01.2014 08:19

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2013 r. (tabela,aktl.)

 • 08.01.2014 16:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2013 r. (tabela)

 • 08.01.2014 12:19

  Wikana sprzedała 162 mieszkania w 2013 r.

 • 24.12.2013 13:23

  WIKANA SA przydział obligacji serii A

 • 24.12.2013 13:22

  WIKANA SA uchwała zarządu spółki zależnej emitenta w sprawie emisji obligacji

 • 23.12.2013 14:26

  Wikana ma pozwolenie na użytkowanie 175 mieszkań w trzech inwestycjach

 • 20.12.2013 21:08

  WIKANA SA zawarcie umowy

 • 10.12.2013 18:49

  WIKANA SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 29.11.2013 15:49

  WIKANA SA Zawarcie umowy pomiędzy spółkami zależnymi

 • 22.11.2013 14:32

  WIKANA SA rozwiązanie za porozumieniem umów znaczących