Wikana SA

skrót: WIK

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:49

Aktualny kurs2,66   1,53 %0,04 zł
Otwarcie2,54-3,05%
Minimum2,54-3,05%
Maksimum2,661,53%
Wolumen (szt.) 148
Kurs odniesienia2,62
Widełki dolne2,30
Widełki górne2,78
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 1862,40
1882,20
17002,16
12862,08
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,76250 1
2,781 109 1
2,88720 2
2,901 000 1
Grupa operuje na rynku mieszkaniowym województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
AgioFunds TFI SApoprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 113 009 76665,00%13 009 76665,78%
Palametra Holdings Ltd.1 612 0008,00%1 612 0008,00%
Ryżkowski, Mariusz Franciszekbezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ1 080 6175,40%1 080 6175,40%
Wikana SA237 0061,18%237 0061,18%

Kategoria • 11.01.2021 17:52

  WIKANA SA (4/2021) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2020 roku

 • 11.01.2021 15:25

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)

 • 07.01.2021 15:58

  WIKANA SA (3/2021) Wykup obligacji spółki zależnej

 • 04.01.2021 16:41

  WIKANA SA (2/2021) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 04.01.2021 16:41

  WIKANA SA (1/2021) Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 29.12.2020 13:54

  WIKANA SA (51/2020) Przydział obligacji serii C

 • 28.12.2020 15:29

  WIKANA SA (50/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 23.12.2020 18:19

  WIKANA SA (49/2020) Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano - hipotecznego

 • 23.12.2020 16:51

  WIKANA SA (48/2020) Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej

 • 21.12.2020 17:24

  WIKANA SA (47/2020) Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano - hipotecznego

 • 18.12.2020 16:36

  WIKANA SA (46/2020) Uchwała Zarządu WIKANA S.A. w sprawie emisji obligacji

 • 11.12.2020 15:23

  WIKANA SA (45/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 09.12.2020 18:06

  WIKANA SA (44/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 09.12.2020 18:06

  WIKANA SA (43/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 27.11.2020 17:40

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 26.11.2020 18:11

  WIKANA SA (42/2020) Zbycie przez spółkę zależną nieruchomości komercyjnej

 • 26.11.2020 15:50

  WIKANA SA (41/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 25.11.2020 15:08

  WIKANA SA (40/2020) Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnych

 • 05.11.2020 12:03

  WIKANA SA (39/2020) Otrzymanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego

 • 28.10.2020 15:13

  WIKANA SA (38/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 15.10.2020 17:53

  WIKANA SA (37/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.10.2020 17:49

  WIKANA SA (36/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 08.10.2020 16:14

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)

 • 07.10.2020 16:10

  WIKANA SA (35/2020) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2020 r.

 • 07.10.2020 15:56

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)

 • 05.10.2020 18:03

  WIKANA SA (34/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.10.2020 17:55

  WIKANA SA (33/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.10.2020 15:09

  WIKANA SA (32/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 05.10.2020 09:35

  WIKANA SA (31/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 03.10.2020 21:36

  WIKANA SA (30/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 03.10.2020 21:26

  WIKANA SA (29/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A.

 • 02.10.2020 14:01

  WIKANA SA (28/2020) Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.09.2020 17:00

  WIKANA SA (27/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 25.09.2020 19:22

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 19:00

  WIKANA SA (26/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 22.09.2020 12:57

  WIKANA SA (25/2020) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 28.08.2020 14:27

  Grupa Wikana planuje sprzedaż nieruchomości za 3,5 mln zł netto

 • 28.08.2020 14:15

  WIKANA SA (24/2020) Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej. Informacja o planowanym odpisie aktualizującym.

 • 18.08.2020 10:56

  WIKANA SA (23/2020) Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A. Umorzenie akcji własnych.

 • 25.06.2020 12:56

  WIKANA SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 25.06.2020 12:55

  WIKANA SA (18/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 19.06.2020 18:28

  WIKANA SA (17/2020) Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, przekazane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.05.2020 19:55

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 29.05.2020 18:46

  WIKANA SA (16/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. oraz projekty uchwał

 • 18.05.2020 20:02

  Wikana obserwuje w drugim kwartale spadek zawieranych umów

 • 18.05.2020 19:44

  WIKANA SA (15/2020) Uaktualnienie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA

 • 30.04.2020 19:01

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 19:01

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 10.04.2020 11:27

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)

 • 03.04.2020 18:55

  WIKANA SA (14/2020) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2020 r.

 • 02.04.2020 18:38

  WIKANA SA (13/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. przez jednego z członków Porozumienia Akcjonariuszy

 • 26.03.2020 17:29

  WIKANA SA (12/2020) Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA

 • 09.03.2020 16:38

  WIKANA SA (11/2020) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 06.03.2020 17:08

  WIKANA SA (10/2020) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 19.02.2020 20:37

  Wikana dokona odpisów na 4,6 mln zł; obciążą wynik z działalności operacyjnej

 • 19.02.2020 20:09

  WIKANA SA (9/2020) Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 odpisów aktualizujących

 • 30.01.2020 18:21

  WIKANA SA (8/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 20.01.2020 18:42

  WIKANA SA (7/2020) Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zwołanego na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 16.01.2020 16:59

  WIKANA SA (6/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 14.01.2020 15:37

  WIKANA SA (5/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 14.01.2020 15:11

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 13.01.2020 07:40

  Wikana chce skupić do 1,26 mln akcji własnych po cenie 1,4 zł za akcję

 • 13.01.2020 07:25

  WIKANA SA (4/2020) Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.

 • 09.01.2020 16:51

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)

 • 08.01.2020 12:29

  WIKANA SA (3/2020) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2019 r.

 • 02.01.2020 12:28

  WIKANA SA (2/2020) Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 02.01.2020 12:25

  WIKANA SA (1/2020) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 20.12.2019 16:21

  WIKANA SA (36/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 20.12.2019 16:20

  WIKANA SA (35/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 17.12.2019 17:26

  WIKANA SA (34/2019) Otrzymanie decyzji w sprawie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego

 • 29.11.2019 18:30

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.10.2019 16:16

  WIKANA SA (33/2019) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 17.10.2019 14:41

  WIKANA SA (32/2019) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 09.10.2019 15:40

  Wikana kupiła 237.006 akcji własnych w celu umorzenia

 • 09.10.2019 15:27

  WIKANA SA (31/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 09.10.2019 15:22

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2019 roku (tabela)

 • 02.10.2019 18:48

  WIKANA SA (30/2019) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 02.10.2019 16:06

  WIKANA SA (29/2019) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2019 r.

 • 01.10.2019 13:20

  WIKANA SA (28/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej

 • 30.09.2019 15:35

  WIKANA SA (27/2019) Zawarcie istotnej umowy

 • 19.09.2019 07:45

  Wikana ogłosiła ofertę zakupu do 1,5 mln akcji własnych, po 1 zł/szt.

 • 19.09.2019 07:26

  WIKANA SA (26/2019) Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.

 • 18.09.2019 20:31

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.09.2019 20:18

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 18.09.2019 14:33

  WIKANA SA (25/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

 • 16.09.2019 15:49

  WIKANA SA (24/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 31.05.2019 17:44

  WIKANA SA (18/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 31.05.2019 17:17

  WIKANA SA (17/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 31.05.2019 17:17

  WIKANA SA (16/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 17:32

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.04.2019 14:53

  WIKANA SA (13/2019) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 12.04.2019 17:57

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.04.2019 17:55

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.04.2019 15:36

  WIKANA SA (12/2019) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 29.03.2019 15:32

  WIKANA SA (8/2019) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

 • 13.03.2019 15:50

  WIKANA SA (7/2019) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

 • 21.02.2019 17:13

  WIKANA SA (6/2019) Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

 • 14.02.2019 16:54

  WIKANA SA (5/2019) Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 25.01.2019 16:42

  WIKANA SA (4/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A.

 • 23.01.2019 15:43

  WIKANA SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 11.01.2019 10:28

  WIKANA SA (2/2019) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu

 • 04.01.2019 15:20

  WIKANA SA (1/2019) Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano - hipotecznego

 • 21.12.2018 15:18

  WIKANA SA (44/2018) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

 • 21.12.2018 11:25

  WIKANA SA (42/2018) Korekta raportu bieżącego nr 42/2018

 • 20.12.2018 17:41

  WIKANA SA (43/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 20.12.2018 17:40

  WIKANA SA (42/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 20.12.2018 17:35

  WIKANA SA (41/2018) Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 20.12.2018 12:47

  WIKANA SA (40/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej

 • 07.12.2018 15:38

  WIKANA SA (39/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 30.11.2018 15:12

  WIKANA SA (38/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 29.11.2018 16:37

  WIKANA SA (37/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 27.11.2018 17:50

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.11.2018 20:53

  WIKANA SA (36/2018) Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 26.11.2018 19:27

  WIKANA SA (35/2018) Uzgodnienie wzorów gwarancji do zawartych przez spółkę zależną istotnych umów

 • 23.11.2018 16:43

  WIKANA SA (34/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2018 roku

 • 19.11.2018 20:49

  Spółka Wikany ma umowy za łącznie 60,5 mln zł netto

 • 19.11.2018 20:19

  WIKANA SA (33/2018) Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów

 • 12.10.2018 16:00

  WIKANA SA (32/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 01.10.2018 16:58

  Wikana sprzedała po trzech kwartałach 2018 r. 170 lokali

 • 01.10.2018 16:34

  WIKANA SA (31/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2018 r.

 • 28.09.2018 17:25

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 14:41

  WIKANA SA (30/2018) Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.

 • 13.09.2018 15:00

  WIKANA SA (29/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 10.09.2018 14:44

  WIKANA SA (28/2018) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

 • 05.09.2018 11:36

  WIKANA SA (27/2018) Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 31.08.2018 20:21

  Wikana zakończyła przegląd opcji strategicznych, będzie realizować dotychczasową strategię

 • 31.08.2018 19:47

  WIKANA SA (26/2018) Informacja o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta

 • 31.08.2018 16:07

  WIKANA SA (25/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 31.08.2018 16:07

  WIKANA SA (24/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

 • 20.07.2018 15:25

  WIKANA SA (23/2018) Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 02.07.2018 18:11

  WIKANA SA (22/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2018 r.

 • 22.06.2018 14:09

  WIKANA SA (21/2018) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 21.06.2018 16:35

  WIKANA SA (20/2018) Informacja o powołaniu osób zarządzających na kadencję obejmującą lata 2018 - 2021

 • 21.06.2018 10:48

  WIKANA SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 21.06.2018 10:45

  WIKANA SA (18/2018) Informacja o powołaniu osób nadzorujących na kadencję obejmującą lata 2018 - 2023

 • 21.06.2018 10:44

  WIKANA SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 17:13

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 15:59

  WIKANA SA (16/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.

 • 24.05.2018 15:58

  WIKANA SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 21 czerwca 2018 r.

 • 22.05.2018 16:49

  WIKANA SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 10.05.2018 14:14

  WIKANA SA (13/2018) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 20.04.2018 17:36

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 17:35

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.04.2018 19:56

  WIKANA SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok

 • 13.04.2018 09:55

  WIKANA SA (11/2018) Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umów budowlanych dotyczących realizacji inwestycji deweloperskiej

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.04.2018 15:04

  Wikana sprzedała w I kw. 2018 r. 74 lokale

 • 05.04.2018 14:58

  WIKANA SA (10/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 15:16

  WIKANA SA (9/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 06.03.2018 19:27

  WIKANA SA (8/2018) Informacja nt. wyroku sądowego w sporze z kontrahentem

 • 05.03.2018 16:44

  WIKANA SA (7/2018) Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umowy o wykonanie robót budowlanych

 • 23.02.2018 12:25

  WIKANA SA (6/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 31.01.2018 16:32

  WIKANA SA (5/2018) Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 25.01.2018 21:07

  WIKANA SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 23.01.2018 17:03

  WIKANA SA (3/2018) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 23.01.2018 17:01

  WIKANA SA (2/2018) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 10:06

  Wikana sprzedała w 2017 r. 270 lokali

 • 09.01.2018 09:55

  WIKANA SA (1/2018) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2017 r.

 • 29.12.2017 17:25

  WIKANA SA (46/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 29.12.2017 17:25

  WIKANA SA (45/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 17.11.2017 18:47

  Wikana rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 17.11.2017 18:03

  WIKANA SA (44/2017) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta

 • 16.11.2017 17:22

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 17:56

  WIKANA SA (43/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2017 roku

 • 27.10.2017 16:46

  WIKANA SA (42/2017) Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego pn. "Osiedle Marina B" w Lublinie

 • 27.10.2017 16:46

  WIKANA SA (41/2017) Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego pn. "Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie

 • 19.10.2017 15:20

  WIKANA SA (40/2017) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 19.10.2017 15:20

  WIKANA SA (39/2017) Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 05.10.2017 17:49

  WIKANA SA (38/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

 • 05.10.2017 16:52

  WIKANA SA (37/2017) Informacja nt. umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 03.10.2017 17:56

  Wikana sprzedała po trzech kwartałach '17 r. 191 lokali

 • 03.10.2017 17:43

  WIKANA SA (36/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2017 r.

 • 02.10.2017 17:45

  WIKANA SA (35/2017) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

 • 20.09.2017 18:02

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 13:05

  WIKANA SA (34/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 31.08.2017 17:09

  WIKANA SA (33/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytu budowlanego

 • 24.08.2017 18:20

  WIKANA SA (32/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich

 • 22.08.2017 15:18

  WIKANA SA (31/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 11.08.2017 12:33

  WIKANA SA (30/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 05.07.2017 09:14

  Wikana sprzedała 123 lokale w I połowie '17

 • 05.07.2017 08:58

  WIKANA SA (29/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2017 r.

 • 30.06.2017 15:55

  WIKANA SA (28/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 30.06.2017 15:14

  WIKANA SA (27/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 30.06.2017 15:13

  WIKANA SA (26/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 28.06.2017 14:30

  WIKANA SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 14:30

  WIKANA SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 14:58

  WIKANA SA (23/2017) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 13.06.2017 14:51

  WIKANA SA (22/2017) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 13.06.2017 14:29

  WIKANA SA (21/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do istotnych umów

 • 09.06.2017 16:41

  WIKANA SA (20/2017) Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego - ustanowienie zabezpieczenia

 • 01.06.2017 16:59

  WIKANA SA (19/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 16:58

  WIKANA SA (18/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 17:35

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 19:30

  WIKANA SA (17/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 09.05.2017 19:30

  WIKANA SA (16/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 04.05.2017 17:59

  WIKANA SA (15/2017) Życiorysy osób zarządzających

 • 27.04.2017 15:33

  WIKANA SA (14/2017) Zmiany w Zarządzie Emitenta. Powołanie osób zarządzających.

 • 27.04.2017 15:32

  WIKANA SA (13/2017) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 20.04.2017 18:13

  WIKANA SA (12/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 03.04.2017 13:36

  Wikana sprzedała w I kwartale 65 lokali

 • 03.04.2017 13:29

  WIKANA SA (11/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2017 r.

 • 31.03.2017 14:22

  WIKANA SA (10/2017) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 31.03.2017 08:02

  Wikana będzie uzupełniać bank ziemi i ciąć koszty, zmieniając strukturę długu

 • 31.03.2017 05:42

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 05:40

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.03.2017 13:17

  WIKANA SA (9/2017) Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną

 • 28.03.2017 18:53

  WIKANA SA (8/2017) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok

 • 10.02.2017 13:09

  WIKANA SA (7/2017) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 06.02.2017 11:43

  WIKANA SA (6/2017) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 24.01.2017 15:42

  WIKANA SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 23.01.2017 16:23

  WIKANA SA (4/2017) Przydział obligacji spółki zależnej

 • 18.01.2017 18:36

  WIKANA SA (3/2017) Zawiadomienie od podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej WIKANA S.A. przekazane w trybie art. 19 ust. 3 MAR

 • 17.01.2017 16:34

  WIKANA SA (2/2017) Uchwała w sprawie emisji obligacji spółki zależnej

 • 12.01.2017 09:33

  Wikana chce ruszyć w '17 z projektami na ponad 770 lokali

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 14:18

  Wikana sprzedała 270 lokali w '16

 • 05.01.2017 13:55

  WIKANA SA (1/2017) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2016r.

 • 02.01.2017 18:54

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji WIKANA SA

 • 30.12.2016 15:15

  WIKANA SA (63/2016) Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 29.12.2016 18:12

  WIKANA SA (62/2016) Zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 29.12.2016 18:11

  WIKANA SA (61/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 29.12.2016 18:10

  WIKANA SA (60/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 16.12.2016 12:34

  WIKANA SA (59/2016) Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej

 • 05.12.2016 16:17

  WIKANA SA (58/2016) Niedojście do skutku emisji obligacji WIKANA S.A.

 • 16.11.2016 10:01

  Wikana w IV kw. planuje oddać do użytkowania cztery projekty

 • 14.11.2016 17:20

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 15:16

  WIKANA SA (57/2016) Uchwały Zarządu WIKANA S.A. w sprawie emisji obligacji

 • 10.11.2016 12:01

  WIKANA SA (56/2016) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 05.10.2016 10:31

  Wikana sprzedała 159 lokali w okresie styczeń-wrzesień '16

 • 04.10.2016 08:56

  Spółki Wikany po III kwartałach mają umowy przenoszące własność 104 lokali

 • 04.10.2016 08:38

  WIKANA SA (55/2016) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2016 r.

 • 28.09.2016 17:36

  WIKANA SA (54/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.

 • 28.09.2016 17:33

  WIKANA SA (53/2016) Informacja o powołaniu osób nadzorujących

 • 28.09.2016 17:32

  WIKANA SA (52/2016) Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.

 • 27.09.2016 09:37

  WIKANA SA (51/2016) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 23.09.2016 16:41

  WIKANA SA (50/2016) Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 07.09.2016 14:36

  WIKANA SA (49/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. w wyniku ogłoszonego wezwania

 • 05.09.2016 15:24

  Value FIZ Subfundusz1 kupił w wezwaniu 9.382 akcje Wikany po 2,03 zł za papier

 • 01.09.2016 15:31

  WIKANA SA (48/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 września 2016 r.

 • 31.08.2016 17:56

  WIKANA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 18:33

  WIKANA SA (47/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 18.08.2016 13:34

  WIKANA SA (46/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 18.08.2016 10:33

  WIKANA SA (45/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 05.08.2016 16:35

  WIKANA SA (44/2016) Stanowisko Zarządu WIKANA S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

 • 27.07.2016 15:57

  WIKANA SA (43/2016) Zawarcie pakietu umów związanych z pozyskaniem przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

 • 26.07.2016 17:36

  Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 9.382 akcji Wikany po 2,03 zł za papier

 • 18.07.2016 23:42

  WIKANA SA (42/2016) Zawarcie ugody przez spółki zależne

 • 15.07.2016 16:17

  WIKANA SA (41/2016) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 05.07.2016 09:40

  WIKANA SA (40/2016) Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2016 r.

 • 05.07.2016 07:26

  Wikana sprzedała 99 lokali w I połowie '16

 • 30.06.2016 19:16

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 30.06.2016 19:12

  WIKANA SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 29.06.2016 19:39

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 21.06.2016 15:41

  KNF nałożyła kary na Noble Securities i Wikanę

 • 30.05.2016 17:00

  WIKANA SA Informacja nt. postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 13.05.2016 06:51

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 18:38

  WIKANA SA Zmiana terminu opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

 • 09.05.2016 18:38

  WIKANA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

 • 09.05.2016 18:38

  WIKANA SA Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

 • 06.05.2016 22:16

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 06.05.2016 22:11

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 06.05.2016 11:59

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.05.2016 11:57

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 29.04.2016 09:51

  WIKANA SA Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:27

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:27

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:26

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:25

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:25

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 26.04.2016 10:25

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 14.04.2016 13:25

  WIKANA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego podmiotu zależnego

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 08.04.2016 20:10

  WIKANA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 9 maja 2016 r.

 • 08.04.2016 20:09

  WIKANA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 9 maja 2016 r.

 • 08.04.2016 20:09

  WIKANA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 08.04.2016 20:09

  WIKANA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.04.2016 12:02

  WIKANA SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2016 20:14

  WIKANA SA Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 05.04.2016 17:38

  Wikana sprzedała w I kwartale 50 lokali

 • 05.04.2016 17:22

  WIKANA SA Informacja o wynikach sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2016 r.

 • 05.04.2016 09:10

  Wikana liczy w ’16 na wzrost sprzedaży lokali i poprawę marży brutto (wywiad)

 • 31.03.2016 16:22

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 21.03.2016 23:51

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 24.02.2016 12:38

  WIKANA SA Przydział obligacji spółki zależnej

 • 18.02.2016 22:32

  WIKANA SA Uchwała w sprawie emisji obligacji spółki zależnej

 • 10.02.2016 10:13

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 08.02.2016 22:32

  WIKANA SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2016

 • 28.01.2016 16:39

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 19.01.2016 18:52

  WIKANA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 14.01.2016 11:06

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 11.01.2016 09:15

  Wikana sprzedała w IV kwartale 103 lokale

 • 11.01.2016 09:06

  WIKANA SA Informacja o wynikach sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2015 r.

 • 29.12.2015 17:05

  WIKANA SA Aktualizacja informacji nt. obligacji serii B WIKANA S.A.

 • 09.12.2015 20:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji WIKANA SA

 • 26.11.2015 18:34

  WIKANA SA Zbycie akcji własnych WIKANA S.A.

 • 24.11.2015 14:17

  Wikana chce zamknąć '15 z zyskiem i sprzedać ponad 200 lokali

 • 13.11.2015 07:30

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 12.11.2015 16:30

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 10.11.2015 19:40

  WIKANA SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 16.10.2015 15:45

  WIKANA SA Emisja i wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 15.10.2015 17:55

  WIKANA SA Spełnienie się warunków zawieszających. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 30.09.2015 22:00

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 30.09.2015 22:00

  WIKANA SA Zakończenie negocjacji. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 25.09.2015 21:35

  WIKANA SA Wcześniejsza amortyzacja obligacji

 • 15.09.2015 21:05

  WIKANA SA Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 15.09.2015 14:45

  WIKANA SA Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja

 • 04.09.2015 18:45

  WIKANA SA Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.09.2015 18:45

  WIKANA SA Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja

 • 03.09.2015 14:20

  Wikana chce zwiększyć marżę brutto do ok. 20 proc. (popr.)

 • 03.09.2015 12:00

  Wikana chce zwiększyć marżę brutto do ok. 20 proc.

 • 17.08.2015 14:25

  WIKANA SA Korekta raportu bieżącego nr 21/2015

 • 14.08.2015 21:40

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną przyrzeczonej umowy znaczącej.

 • 17.07.2015 22:15

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 08.07.2015 13:21

  Wikana chce w II poł. '15 ruszyć z budową projektów na co najmniej 14 tys. m kw. PU (wywiad)

 • 03.07.2015 09:39

  Wikana sprzedała w II kwartale 67 lokali netto

 • 29.06.2015 23:41

  WIKANA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 29.06.2015 23:40

  WIKANA SA Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 17:41

  WIKANA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.06.2015 17:40

  WIKANA SA Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 02.06.2015 20:41

  WIKANA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 02.06.2015 20:40

  WIKANA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:30

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 16:35

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej

 • 08.04.2015 15:41

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela, aktl.)

 • 08.04.2015 09:25

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela)

 • 01.04.2015 08:45

  WIKANA SA Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 31.03.2015 14:21

  Celem Wikany jest zysk netto grupy na koniec 2015 r. (opis)

 • 31.03.2015 13:10

  Celem Wikany jest zysk netto grupy na koniec 2015 r.

 • 24.03.2015 08:46

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 24.03.2015 08:20

  WIKANA SA Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.

 • 24.03.2015 01:10

  WIKANA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.03.2015 01:06

  WIKANA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.03.2015 18:05

  WIKANA SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 20.02.2015 18:37

  WIKANA SA Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki

 • 19.02.2015 15:40

  WIKANA SA Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki

 • 17.02.2015 13:41

  WIKANA SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 17.02.2015 13:41

  WIKANA SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 11.02.2015 17:12

  GPW: Komunikat - WIKANA SA, B3SYSTEM SA

 • 10.02.2015 16:25

  WIKANA SA Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki

 • 06.02.2015 15:56

  Wikana chce sprzedać działkę w Piasecznie

 • 06.02.2015 15:31

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy znaczącej

 • 06.02.2015 15:30

  WIKANA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy.

 • 30.01.2015 22:00

  WIKANA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 23.01.2015 18:35

  WIKANA SA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej

 • 31.12.2014 11:04

  WIKANA SA wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną

 • 31.12.2014 11:02

  WIKANA SA zawiadomienie w trybie art. 160

 • 19.12.2014 17:46

  WIKANA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ 21.11.2014 r./19.12.2014 r.

 • 19.12.2014 17:43

  WIKANA SA uchwały podjęte przez NWZ, kontynuujące obrady po przerwie, w dniu 19 grudnia 2014 r.

 • 19.12.2014 17:11

  WIKANA SA uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w zarządzie emitenta

 • 17.12.2014 07:51

  WIKANA SA emisja obligacji przez spółkę zależną

 • 15.12.2014 07:45

  WIKANA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 11.12.2014 07:52

  WIKANA SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego

 • 08.12.2014 07:42

  WIKANA SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 05.12.2014 10:06

  WIKANA SA przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA - aktualizacja

 • 04.12.2014 12:46

  WIKANA SA przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA

 • 03.12.2014 07:39

  WIKANA SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

 • 02.12.2014 18:18

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki WIKANA S.A.

 • 02.12.2014 16:03

  WIKANA SA uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji emitenta, wyznaczenie dnia referencyjnego

 • 28.11.2014 14:08

  Wikana sprzedała działki w Lublinie za 10,5 mln zł

 • 28.11.2014 13:59

  WIKANA SA zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 28.11.2014 13:58

  WIKANA SA nabycie akcji własnych w celu wyrównania niedoborów scaleniowych

 • 25.11.2014 12:03

  WIKANA SA rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie akcji

 • 07.11.2014 18:25

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 18:17

  WIKANA SA sprzedaż nieruchomości komercyjnej

 • 06.11.2014 19:23

  WIKANA SA nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 06.11.2014 19:22

  WIKANA SA wykaz akcjonariuszy

 • 06.11.2014 19:18

  WIKANA SA uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu

 • 06.11.2014 19:13

  WIKANA SA - uchwały podjęte przez NWZ

 • 05.11.2014 18:32

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 03.11.2014 07:50

  WIKANA SA ogłoszenie przerwy w obradach NWZ

 • 16.10.2014 07:44

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii B - Ustanowienie hipoteki

 • 03.10.2014 18:02

  WIKANA SA projekty uchwał na NWZ zwołane na 31 października 2014 r.

 • 03.10.2014 18:01

  WIKANA SA zwołanie NWZ na 31 października 2014 r.

 • 02.10.2014 07:40

  WIKANA SA postępowanie likwidacyjne spółki zależnej

 • 24.09.2014 07:38

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 24.09.2014 07:37

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 24.09.2014 07:36

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 19.09.2014 07:49

  WIKANA SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Emitenta

 • 13.09.2014 18:29

  WIKANA SA Ustanowienie hipoteki

 • 10.09.2014 18:33

  WIKANA SA zabezpieczenie obligacji serii B - Ustanowienie hipoteki

 • 10.09.2014 18:28

  WIKANA SA emisja obligacji serii B - ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 08.09.2014 07:45

  WIKANA SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H

 • 08.09.2014 07:44

  WIKANA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.09.2014 07:41

  WIKANA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.09.2014 07:40

  WIKANA SA umowa potrącenia wierzytelności

 • 04.09.2014 18:34

  WIKANA SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 04.09.2014 18:28

  WIKANA SA rejestracja zmiany statutu spółki

 • 31.08.2014 22:34

  WIKANA SA Uchwały NWZA WIKANA S.A. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu

 • 31.08.2014 22:33

  WIKANA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA WIKANA S.A. w dniu 29 sierpnia 2014 r.

 • 26.08.2014 17:49

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 06.08.2014 14:28

  Akcjonariusz Wikany wpłacił do spółki 6,3 mln zł pozyskanych ze sprzedaży akcji

 • 06.08.2014 14:16

  WIKANA SA wpłata zaliczki na planowane podwyższenie kapitału

 • 06.08.2014 14:12

  WIKANA SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 05.08.2014 16:39

  GPW: Komunikat - WIKANA

 • 31.07.2014 16:23

  GPW: Animator dla pięciu spółek

 • 31.07.2014 12:58

  Wikana chce od '16 mieć w budowie 1.200 lokali i sprzedawać ok. 600 lokali rocznie (wywiad)

 • 31.07.2014 10:05

  Akcjonariusz Wikany chce sprzedać akcje w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (opis)

 • 31.07.2014 09:44

  Akcjonariusz Wikany chce sprzedać akcje w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu

 • 31.07.2014 09:43

  WIKANA SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 29 sierpnia 2014 r.

 • 31.07.2014 09:36

  WIKANA SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 sierpnia 2014 r.

 • 31.07.2014 09:31

  WIKANA SA zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu Accelerated Book Building

 • 24.07.2014 07:55

  WIKANA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 24.07.2014 07:50

  WIKANA SA program Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii B

 • 15.07.2014 19:22

  WIKANA SA spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie znaczącej umowy

 • 08.07.2014 20:46

  WIKANA SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.07.2014 19:30

  WIKANA SA ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 04.07.2014 16:40

  Wikana sprzedała w II kwartale 54 mieszkania netto

 • 30.06.2014 07:40

  WIKANA SA uchwały ZWZ z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu

 • 30.06.2014 07:39

  WIKANA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 r.

 • 30.06.2014 07:39

  WIKANA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 27.06.2014 19:05

  WIKANA SA sprzedaż nieruchomości komercyjnej

 • 26.06.2014 13:37

  GPW: Uchylenie uchwały w sprawie zawieszenia spółki WIKANA

 • 26.06.2014 11:27

  GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki WIKANA

 • 25.06.2014 20:48

  WIKANA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 20.06.2014 17:58

  WIKANA SA zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

 • 18.06.2014 18:22

  WIKANA SA załącznik do projektu uchwały na ZWZ

 • 13.06.2014 13:42

  WIKANA SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 11.06.2014 18:18

  WIKANA SA nabycie nieruchomości

 • 10.06.2014 18:18

  WIKANA SA przekroczenie progu ogólnej liczby głosów na WZA

 • 10.06.2014 18:14

  WIKANA SA informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 10.06.2014 18:11

  WIKANA SA spłata znaczącej umowy kredytowej