Wasko SA

skrót: WAS

Brak kursu dla wybranej firmy

Zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizacją kompleksowych usług w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Klientami są średnie i duże przedsiębiorstwa, głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego i ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, a także administracja rządowa i samorządowa.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wajda Wojciech60 859 78666,00%60 859 78666,00%
Wajda Krystyna13 226 86714,50%13 226 86714,50%

Kategoria • 30.12.2020 15:22

  WASKO SA (42/2020) Informacja o przedterminowym wykupie obligacji imiennych serii C

 • 29.12.2020 13:11

  WASKO SA (41/2020) Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 14.12.2020 17:38

  WASKO SA (40/2020) Zawarcie z Bankiem przez Spółkę Zależną Emitenta umowy o udzielenie gwarancji oraz udzielenie poręczeń przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta COIG S.A.

 • 20.11.2020 17:14

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 10.11.2020 15:13

  WASKO SA (39/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 14.10.2020 15:31

  WASKO SA (38/2020) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

 • 05.10.2020 15:19

  WASKO SA (37/2020) Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.

 • 30.09.2020 20:42

  WASKO SA (36/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.

 • 28.09.2020 10:43

  WASKO SA (35/2020) Informacja dot. otrzymania, przez spółkę zależną COIG S.A., odpowiedzi na pozew oraz pozwu wzajemnego, wniesionych przez Miasto Katowice w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Ws

 • 22.09.2020 16:05

  WASKO SA (34/2020) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

 • 18.09.2020 18:02

  Wasko zawarło ugodę z GITD, nie musi płacić 102,4 mln zł kar umownych

 • 18.09.2020 17:44

  WASKO SA (33/2020) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

 • 18.09.2020 17:28

  WASKO SA (32/2020) Informacja o zawarciu ugody ze Skarbem Państwa - Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

 • 04.09.2020 17:17

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 04.09.2020 16:04

  WASKO SA (31/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 02.09.2020 08:40

  WASKO SA (30/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 01.09.2020 13:55

  WASKO SA (29/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 31.08.2020 14:26

  WASKO SA (28/2020) Treść uchwał podjętych oraz uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 31.08.2020r.

 • 31.08.2020 14:11

  WASKO SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 31.08.2020 r.

 • 19.08.2020 16:51

  WASKO SA (26/2020) Informacja o zawarciu Porozumienia z NEXERA Sp. z o.o.

 • 18.08.2020 14:28

  WASKO SA (25/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej

 • 10.08.2020 12:47

  WASKO SA (24/2020) Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do umowy wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

 • 04.08.2020 14:46

  WASKO SA (23/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

 • 03.06.2020 15:41

  WASKO SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.

 • 02.06.2020 15:48

  Zarząd Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2020 15:43

  WASKO SA (11/2020) Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

 • 02.06.2020 08:44

  WASKO SA (10/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 01.06.2020 09:44

  Oferta spółki zależnej Wasko najkorzystniejsza w przetargu PGG

 • 01.06.2020 09:37

  WASKO SA (9/2020) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

 • 25.05.2020 11:32

  Wasko domaga się od Miasta Katowice 18,2 mln zł

 • 25.05.2020 11:16

  WASKO SA (8/2020) Informacja dotycząca złożenia pozwu o zapłatę przeciwko Miastu Katowice z tytułu wykonania zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach".

 • 22.05.2020 07:58

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 13:21

  WASKO SA (7/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 29.04.2020 18:07

  WASKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 29.04.2020 17:54

  WASKO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.04.2020 15:05

  WASKO SA (6/2020) Informacja o podpisaniu aneksu do umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o.

 • 12.03.2020 16:03

  WASKO SA (5/2020) Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 28.02.2020 00:53

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 13.02.2020 12:09

  WASKO SA (4/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 13.02.2020 12:08

  WASKO SA (3/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 28.01.2020 13:52

  WASKO SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2020 roku

 • 07.01.2020 15:36

  WASKO SA (1/2020) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 31.12.2019 14:24

  WASKO SA (42/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.

 • 30.12.2019 15:45

  WASKO SA (41/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 24.12.2019 13:29

  WASKO SA (40/2019) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

 • 23.12.2019 15:00

  WASKO SA (39/2019) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

 • 16.12.2019 15:57

  WASKO SA (38/2019) Informacja o przystąpieniu do procedury podpisania umowy

 • 13.12.2019 21:24

  Konsorcjum z Wasko złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu GDDKiA

 • 13.12.2019 21:11

  WASKO SA (37/2019) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej

 • 11.12.2019 16:35

  WASKO SA (36/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 03.12.2019 12:28

  WASKO SA (35/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 02.12.2019 17:13

  WASKO SA (34/2019) Informacja o podpisaniu umowy pożyczki z NOVUM S.A.

 • 28.11.2019 12:38

  Miasto Katowice odstąpiło od umowy ze spółką zależną Wasko o wartości 23,9 mln zł brutto

 • 28.11.2019 12:23

  WASKO SA (33/2019) Informacja o odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice

 • 25.11.2019 17:15

  WASKO SA (32/2019) Informacja o podpisaniu umów przez spółkę zależną od WASKO S.A.

 • 22.11.2019 17:25

  WASKO SA (31/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 15.11.2019 17:44

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 14:09

  WASKO SA (30/2019) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

 • 29.10.2019 15:29

  WASKO SA (29/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 22.10.2019 14:17

  Oferta spółki zależnej Wasko najkorzystniejsza w przetargu Centrum Zasobów Informatycznych

 • 22.10.2019 14:06

  WASKO SA (28/2019) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

 • 16.10.2019 16:04

  WASKO SA (27/2019) Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną od WASKO S.A.

 • 31.08.2019 00:58

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 13.08.2019 16:43

  WASKO SA (26/2019) Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

 • 07.08.2019 16:03

  WASKO SA (25/2019) Informacja o podpisaniu umowy pożyczki z COIG S.A.

 • 04.06.2019 12:16

  WASKO SA (22/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.05.2019 17:26

  WASKO SA (21/2019) Informacja o zawarciu ugody z NEXERA Sp. z o.o.

 • 30.05.2019 18:08

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.04.2019 16:34

  WASKO SA (17/2019) Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem

 • 17.04.2019 14:31

  WASKO SA (16/2019) Informacja o otrzymaniu noty obciążeniowej

 • 27.03.2019 16:53

  WASKO SA (13/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.03.2019 17:33

  Oferta Wasko o wartości ok. 37,96 mln zł najkorzystniejsza w przetargu NASK

 • 22.03.2019 17:13

  WASKO SA (12/2019) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 22.03.2019 12:58

  WASKO SA (11/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 20.03.2019 17:50

  WASKO SA (10/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.03.2019 17:03

  WASKO SA (9/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.03.2019 15:30

  WASKO SA (8/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.02.2019 17:16

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QSr

 • 07.02.2019 15:06

  WASKO SA (4/2019) Korekta raportu bieżącego nr 4/2019

 • 30.01.2019 13:46

  WASKO SA (7/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.01.2019 16:09

  WASKO SA (6/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 28.01.2019 15:48

  WASKO SA (5/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.01.2019 19:02

  WASKO SA (4/2019) Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2019 roku

 • 25.01.2019 18:15

  WASKO SA (3/2019) Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.01.2019 13:01

  WASKO SA (2/2019) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.

 • 08.01.2019 21:42

  Spółka z grupy Wasko może wdrożyć platformę e-usług w szpitalu w Radomiu za 9,4 mln zł

 • 08.01.2019 20:06

  WASKO SA (1/2019) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

 • 24.12.2018 12:47

  WASKO SA (42/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 06.12.2018 17:04

  Wasko ma umowę o wartości 6,1 mln zł brutto

 • 06.12.2018 16:51

  WASKO SA (41/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 27.11.2018 17:48

  WASKO SA (40/2018) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej

 • 16.11.2018 07:31

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 13:34

  WASKO SA (39/2018) Informacja o podpisaniu umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o.

 • 08.11.2018 12:29

  WASKO SA (38/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 29.10.2018 16:57

  Oferta Wasko o wartości 6 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PAŻP

 • 29.10.2018 16:44

  WASKO SA (37/2018) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 19.10.2018 14:33

  WASKO SA (36/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 01.10.2018 17:16

  Oferta Wasko o wartości 15,3 mln zł najkorzystniejsza w przetargu we Wrocławiu

 • 01.10.2018 16:55

  WASKO SA (35/2018) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 26.09.2018 14:32

  WASKO SA (34/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 26.09.2018r.

 • 26.09.2018 14:04

  WASKO SA (33/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 26.09.2018 r.

 • 24.09.2018 17:06

  WASKO SA (32/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 14.09.2018 16:35

  Konsorcjum z Wasko podpisało umowę z oddziałem GDDKiA za 37,6 mln zł brutto

 • 14.09.2018 16:28

  WASKO SA (31/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 04.09.2018 17:00

  Oferta Wasko o wartości 16,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Urzędu Morskiego w Gdyni

 • 04.09.2018 16:31

  WASKO SA (30/2018) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 31.08.2018 18:12

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 16:49

  WASKO SA (29/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 26 września 2018 r.

 • 31.08.2018 16:31

  WASKO SA (28/2018) Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 09.08.2018 16:15

  Wasko ma umowę z NASK o maksymalnej wartości 44,1 mln zł

 • 09.08.2018 15:54

  WASKO SA (27/2018) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 27.07.2018 11:24

  WASKO SA (26/2018) Informacja o wyborze ofert WASKO S.A. jako najkorzystniejszych w przetargu

 • 20.07.2018 17:34

  Konsorcjum Wasko z najkorzystniejszą ofertą o wartości 37,4 mln zł

 • 20.07.2018 17:12

  WASKO SA (25/2018) Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 18.07.2018 15:35

  WASKO SA (24/2018) Wybór 4Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta WASKO S.A.

 • 11.07.2018 18:03

  WASKO SA (23/2018) Zakup nieruchomości przez Spółkę zależną COIG S.A.

 • 19.06.2018 16:35

  WASKO SA (22/2018) Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 19.06.2018 16:28

  WASKO SA (21/2018) Podpisanie przez spółkę zależną COIG S.A. umowy dot. zbycia udziałów na rzecz Advicom Sp. z o.o.

 • 11.06.2018 13:22

  WASKO SA (20/2018) Korekta do Raportu Bieżącego nr 19/2018

 • 07.06.2018 17:30

  WASKO SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 07.06.2018 r.

 • 07.06.2018 16:56

  WASKO SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 07.06.2018 r.

 • 07.06.2018 16:07

  WASKO SA (17/2018) Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

 • 07.06.2018 15:45

  WASKO SA (16/2018) Powołanie Pana Zygmunta Łukaszczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A.

 • 07.06.2018 15:33

  WASKO SA (15/2018) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

 • 18.05.2018 07:31

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 16:24

  WASKO SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 7 czerwca 2018 r.

 • 11.05.2018 16:19

  WASKO SA (13/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2017

 • 04.05.2018 16:13

  DM mBanku "neutralnie" podchodzi do spółek informatycznych, faworytem Atende

 • 27.04.2018 19:02

  WASKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:58

  WASKO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 14:59

  Wasko chce pracować nad rozwiązaniami dla elektromobilności

 • 23.04.2018 13:47

  WASKO SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 06.04.2018 17:24

  WASKO SA (11/2018) Zawarcie z Bankiem przez Spółkę Zależną Emitenta umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 05.04.2018 16:52

  DM mBanku zaleca "przeważanie" akcji Asseco SEE, Atende i Wasko

 • 29.03.2018 11:54

  Wasko oczekuje, że umowa na GSM-R zacznie wyraźnie wpływać na wyniki od '19

 • 29.03.2018 10:53

  WASKO SA (10/2018) Informacja o podpisaniu istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od WASKO S.A. i odpowiedzialności Emitenta za realizację umowy

 • 29.03.2018 10:36

  Konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem podpisało z PKP PLK umowę za 2,3 mld zł

 • 26.03.2018 16:37

  WASKO SA (9/2018) Zawarcie z Bankiem przez Spółkę Zależną Emitenta umowy o udzielenie gwarancji oraz udzielenie poręczeń przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta COIG S.A.

 • 28.02.2018 17:45

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 30.01.2018 15:04

  WASKO SA (8/2018) Informacja o zakończeniu niepublicznej emisji obligacji serii C.

 • 26.01.2018 18:15

  WASKO SA (7/2018) Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w roku obrotowym 2018

 • 23.01.2018 14:10

  WASKO SA (6/2018) Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.

 • 23.01.2018 13:59

  WASKO SA (5/2018) Rezygnacja Członków Zarządu WASKO S.A. z pełnionej funkcji

 • 19.01.2018 13:47

  WASKO SA (4/2018) Informacja o oddaleniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

 • 10.01.2018 16:33

  WASKO SA (3/2018) Powołanie Pana Marka Rokickiego w skład Komitetu Audytu WASKO S.A.

 • 08.01.2018 17:02

  WASKO SA (2/2018) Informacja o przydzieleniu obligacji serii C o łącznej wartości 15 mln zł

 • 04.01.2018 15:17

  WASKO SA (1/2018) Powołanie Pana Marka Rokickiego do Rady Nadzorczej WASKO S.A.

 • 31.12.2017 15:12

  WASKO SA (44/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 08.12.2017 16:32

  WASKO SA (43/2017) Emisja obligacji serii C

 • 04.12.2017 16:20

  DM mBanku zaleca przeważanie w portfelu akcji Comarchu, Asseco SEE, Wasko i Atende

 • 29.11.2017 15:22

  WASKO SA (42/2017) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 20.11.2017 21:30

  WASKO SA (41/2017) Korekta raportu bieżącego nr 40

 • 20.11.2017 20:36

  Wasko ma umowę o wartości 17,2 mln zł netto

 • 20.11.2017 20:24

  WASKO SA (40/2017) Informacja o podpisaniu umowy wykonawczej

 • 13.11.2017 17:22

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 03.11.2017 21:25

  WASKO SA (39/2017) Informacja o podpisaniu umowy wykonawczej

 • 27.10.2017 15:58

  Oferta Wasko za 17,5 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na budowę sieci NGA

 • 27.10.2017 15:49

  WASKO SA (38/2017) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 26.10.2017 12:38

  Oferta konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.10.2017 12:22

  WASKO SA (37/2017) Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 20.10.2017 20:31

  WASKO SA (36/2017) Powołanie Komitetu Audytu WASKO S.A.

 • 20.10.2017 16:43

  WASKO SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 20.10.2017 r.

 • 20.10.2017 15:59

  WASKO SA (34/2017) Informacja o wyborze Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.

 • 20.10.2017 15:49

  WASKO SA (33/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 20.10.2017 r.

 • 20.10.2017 12:54

  WASKO SA (32/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 11:37

  DM BDM podniósł cenę docelową dla Wasko do 2,86 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 11.10.2017 21:05

  Oferta Wasko najkorzystniejsza na budowę sieci światłowodowej dostępu do internetu

 • 11.10.2017 20:55

  WASKO SA (31/2017) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 10.10.2017 15:54

  WASKO SA (30/2017) Informacja o podpisaniu umowy wykonawczej

 • 04.10.2017 22:23

  WASKO SA (29/2017) Informacja o podpisaniu umowy wykonawczej przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 27.09.2017 23:06

  WASKO SA (28/2017) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej

 • 24.09.2017 15:02

  WASKO SA (27/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. na dzień 20 października 2017 r.

 • 22.09.2017 16:54

  Konsorcjum z Wasko złożyło w przetargu najniższą ofertę o wartości 2,3 mld zł netto

 • 22.09.2017 15:48

  WASKO SA (26/2017) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną oferty z najkorzystniejszą ceną

 • 22.09.2017 09:48

  WASKO SA (25/2017) Informacja o nabyciu udziałów

 • 05.09.2017 20:25

  WASKO SA (24/2017) Nabycie udziałów przez spółkę zależną

 • 05.09.2017 17:05

  WASKO SA (23/2017) Informacja o podpisaniu umów wykonawczych

 • 31.08.2017 18:53

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 16:19

  WASKO SA (22/2017) Informacja o unieważnieniu przetargu

 • 14.08.2017 15:14

  Wasko ma umowę o wartości 24,6 mln zł netto

 • 14.08.2017 15:04

  WASKO SA (21/2017) Zawarcie umowy z kontrahentem

 • 09.08.2017 21:43

  WASKO SA (20/2017) Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. w przetargu

 • 18.07.2017 22:14

  WASKO SA (19/2017) Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

 • 14.07.2017 21:41

  WASKO SA (18/2017) Informacja o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy podwykonawczej przez WASKO S.A.

 • 13.07.2017 23:16

  WASKO SA (17/2017) Informacja o podpisaniu umów z kontrahentami

 • 27.06.2017 14:46

  WASKO SA (16/2017) Powołanie Prezesa Zarządu WASKO S.A.

 • 16.06.2017 16:05

  Oferty Wasko o wartości 107,4 mln zł netto wybrane jako najkorzystniejsze

 • 16.06.2017 15:55

  WASKO SA (15/2017) Informacja o wyborze ofert WASKO S.A. przzez kontrahentów

 • 13.06.2017 14:20

  WASKO SA (14/2017) Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

 • 13.06.2017 09:14

  DM BDM podniósł cenę docelową dla Wasko do 2,22 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 09.06.2017 20:50

  WASKO SA (13/2017) Informacja o jednostronnym podpisaniu umowy podwykonawczej

 • 06.06.2017 22:17

  WASKO SA (12/2017) Powołanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję

 • 06.06.2017 21:55

  WASKO SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 06.06.2017 r.

 • 06.06.2017 20:38

  WASKO SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 06.06.2017 r.

 • 22.05.2017 15:17

  WASKO SA (9/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2016

 • 12.05.2017 19:41

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 19:35

  WASKO SA (8/2017) Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I kwartał 2017 r.

 • 12.05.2017 08:08

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 21:45

  WASKO SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 6 czerwca 2017 r.

 • 11.05.2017 21:31

  WASKO SA (6/2017) Wniosek Zarządu WASKO S.A. dotyczący podziału zysku neto za rok obrotowy 2016

 • 28.04.2017 23:42

  WASKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 23:33

  WASKO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.02.2017 23:17

  WASKO SA (5/2017) Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 28.02.2017 22:59

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 28.02.2017 22:39

  WASKO SA (4/2017) Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za IV kwartał 2016 r

 • 28.02.2017 08:25

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 22.02.2017 14:53

  WASKO SA (3/2017) Informacja o podpisaniu umowy

 • 30.01.2017 17:52

  Oferta konsorcjum z Wasko i Compem za 39,9 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza

 • 30.01.2017 17:37

  WASKO SA (2/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 28.01.2017 17:21

  WASKO SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w roku obrotowym 2017

 • 25.01.2017 09:14

  DM BDM podniósł rekomendację dla Wasko do "kupuj"

 • 05.12.2016 20:47

  WASKO SA (24/2016) Informacja o odesłaniu otrzymanej noty obciążeniowej

 • 14.11.2016 17:25

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 12.10.2016 10:36

  WASKO SA (23/2016) Zawarcie umowy z kontrahentem

 • 15.09.2016 14:52

  WASKO SA (22/2016) Powołanie Członków Zarządu WASKO S.A.

 • 15.09.2016 13:56

  WASKO SA (21/2016) Rezygnacja Wiceprezesów Zarządu WASKO S.A. z pełnionej funkcji.

 • 31.08.2016 20:08

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 05.08.2016 16:47

  Główny akcjonariusz Wasko wyjdzie na wolność, prokuratura uchyla areszt

 • 04.08.2016 13:18

  Areszt dla głównego akcjonariusza Wasko przedłużony o kolejny miesiąc

 • 19.07.2016 12:59

  WASKO SA (20/2016) Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku.

 • 18.07.2016 20:35

  WASKO SA (19/2016) Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 • 08.07.2016 16:04

  Areszt dla głównego akcjonariusza Wasko przedłużony o miesiąc

 • 02.07.2016 07:20

  WASKO SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.06.2016 15:12

  Obecny backlog Wasko to 250 mln zł, spółka rozgląda się za akwizycjami

 • 17.06.2016 22:38

  WASKO SA Wybór 4Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta WASKO S.A.

 • 17.06.2016 21:55

  WASKO SA Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

 • 17.06.2016 16:00

  Wasko wypłaci 7 groszy dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 17.06.2016 15:56

  WASKO SA Informacja o wypłacie dywidendy za 2015 rok

 • 17.06.2016 15:50

  WASKO SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 16.06.2016 13:48

  Wasko zdobyło kontrakty z Gaz-Systemem i PAŻP

 • 02.06.2016 22:16

  WASKO SA Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

 • 02.06.2016 22:12

  WASKO SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2016 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

 • 01.06.2016 19:24

  Spółka zależna Wasko ma kontrakt z Polską Grupą Górniczą za 102,9 mln zł

 • 01.06.2016 19:14

  WASKO SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną COIG S.A.

 • 20.05.2016 17:51

  WASKO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

 • 20.05.2016 17:14

  Wasko chce wypłacić 4 grosze dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 20.05.2016 17:09

  WASKO SA Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

 • 18.05.2016 11:48

  Wojciech Wajda rezygnuje z funkcji prezesa Wasko

 • 18.05.2016 11:23

  WASKO SA Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji

 • 13.05.2016 19:44

  WASKO SA Informacja o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec Pana Wojciecha Wajdy - Prezesa Zarządu

 • 13.05.2016 17:10

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 19:25

  WASKO SA Informacja o zatrzymaniu Prezesa Zarządu WASKO S.A. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

 • 11.05.2016 10:54

  Prezes Wasko oraz współwłaściciel Nowego Stylu zatrzymani przez CBA - media

 • 09.05.2016 15:47

  Cztery oferty na system ERP dla Łodzi, w grze Asseco, Comarch, spółki Wasko i Atende

 • 29.04.2016 22:30

  BDM rekomenduje "akumuluj" Wasko, cena docelowa 2,51 zł

 • 29.04.2016 20:16

  WASKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 20:11

  WASKO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.04.2016 19:56

  WASKO SA Zasady Ładu Korporacyjnego - odstępstwa od stosowania zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

 • 14.04.2016 20:32

  Główny Inspektor Transportu Drogowego domaga się zapłaty przez Wasko 50,67 mln zł

 • 14.04.2016 19:40

  WASKO SA Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Emitentowi

 • 12.04.2016 08:47

  WASKO SA Zmiany w składzie Zarządu WASKO S.A.

 • 29.02.2016 19:48

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 01.02.2016 19:27

  WASKO SA Zmiana funkcji Członka Zarządu pełnionej dotychczasowo przez Pana Tomasza Macalika na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie Pana Przemysława Ligenzy w skład Zarządu WASKO S.A. na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 26.01.2016 08:51

  WASKO SA Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2016.

 • 31.12.2015 17:38

  WASKO SA Informacja o wcześniejszym wykupie 15 obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 15mln zł.

 • 23.12.2015 09:30

  WASKO SA Wybór Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na biegłego rewidenta WASKO S.A.

 • 22.12.2015 09:14

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Wasko, cena docelowa 2,51 zł

 • 21.12.2015 17:19

  WASKO SA Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną COIG S.A. o wartości 27,2 mln zł brutto

 • 17.11.2015 17:09

  Spółka zależna Wasko ma kontrakt z KHW na 77,1 mln zł brutto

 • 17.11.2015 16:49

  WASKO SA Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną COIG S.A. o wartości 77,1 mln zł brutto

 • 16.11.2015 18:09

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 22:08

  Spółka zależna Wasko blisko kontraktu z KHW na 77,1 mln zł brutto

 • 09.11.2015 21:55

  WASKO SA Wybór oferty spółki zależnej - COIG S.A. o wartości 77,1 mln zł (brutto) jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • 02.11.2015 08:27

  WASKO SA Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

 • 20.10.2015 16:50

  WASKO SA Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

 • 09.10.2015 17:34

  WASKO SA Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

 • 02.09.2015 20:46

  WASKO SA Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

 • 02.09.2015 20:42

  WASKO SA Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

 • 31.08.2015 17:43

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 04.08.2015 09:22

  WASKO SA Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę nadzorującą

 • 31.07.2015 18:54

  WASKO SA Informacja o transakcji zbycia akcji WASKO S.A. przez Stala Holding S.à.r.l. SPF

 • 29.07.2015 14:29

  Wojciech Wajda, główny akcjonariusz Wasko, chce przejąć kontrolę nad Novum

 • 15.07.2015 22:37

  WASKO SA Transakcje zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 01.07.2015 22:07

  WASKO SA Informacja o zakończeniu i objęciu niepublicznej emisji obligacji imiennych serii B

 • 30.06.2015 20:01

  WASKO SA Informacja o wykupie 20 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 20 mln zł.

 • 24.06.2015 20:30

  WASKO SA Emisja obligacji serii B o wartości 20 mln zł.

 • 17.06.2015 19:57

  Wasko wypłaci 4 grosze dywidendy na akcję

 • 17.06.2015 19:42

  WASKO SA Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 16 czerwca 2015 roku.

 • 17.06.2015 19:38

  WASKO SA Informacja o wypłacie dywidendy za 2014 rok

 • 17.06.2015 19:34

  WASKO SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 16 czerwca 2015 roku

 • 21.05.2015 22:11

  WASKO SA Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez WASKO S.A. w roku 2014.

 • 21.05.2015 21:35

  WASKO SA Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał.

 • 20.05.2015 21:49

  Wasko chce wypłacić 4 grosze dywidendy na akcję

 • 20.05.2015 20:08

  WASKO SA Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014

 • 15.05.2015 21:04

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 23:24

  WASKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 23:05

  WASKO SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 06.03.2015 12:03

  WASKO SA Korekta raportu bieżącego nr 5/2015 o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 06.03.2015 12:00

  WASKO SA Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 06.03.2015 11:58

  WASKO SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 06.03.2015 11:57

  WASKO SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 o transakcjach zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 02.03.2015 21:59

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 16.02.2015 18:57

  WASKO SA Transakcje zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 06.02.2015 22:07

  WASKO SA Transakcje zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 05.02.2015 21:33

  WASKO SA Korekta raportu bieżacego nr 1/2015 dotyczącego informacji o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

 • 02.02.2015 21:56

  WASKO SA Transakcje zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 27.01.2015 21:36

  WASKO SA Transakcje zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą.

 • 27.01.2015 21:28

  WASKO SA Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

 • 17.12.2014 07:38

  WASKO SA informacja o otrzymaniu noty obciążeniowej

 • 14.11.2014 23:01

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 16.09.2014 14:41

  Oferta Wasko najkorzystniejsza na dostawę serwerów dla Politechniki Wrocławskiej

 • 03.09.2014 07:45

  WASKO SA informacja o zakończeniu i objęciu niepublicznej emisji obligacji imiennych serii A

 • 01.09.2014 23:03

  WASKO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 22.08.2014 23:21

  WASKO SA Emisja obligacji imiennych o wartości 20 mln zł.

 • 14.06.2014 21:44

  WASKO SA powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 14.06.2014 21:39

  WASKO SA Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 13.06.2014 15:27

  Wasko wypłaci 1 grosz dywidendy na akcję

 • 13.06.2014 15:13

  WASKO SA znaczący akcjonariusze na ZWZA 12 czerwca 2014 r.

 • 13.06.2014 15:12

  WASKO SA informacja o wypłacie dywidendy za 2013 r.

 • 13.06.2014 15:11

  WASKO SA treść uchwał podjętych przez ZWZA 12 czerwca 2014 r.

 • 03.06.2014 22:45

  WASKO SA Zmiana treści projektu uchwały WZA w sprawie podziału zysku za rok 2013.

 • 03.06.2014 22:43

  Wasko chce wypłacić 1 grosz dywidendy na akcję

 • 03.06.2014 22:35

  WASKO SA propozycja zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

 • 03.06.2014 22:34

  WASKO SA Sprzedaż spółki zależnej (ISA Sp. z o.o.) na rzecz innej spółki zależnej (COIG S.A.)

 • 15.05.2014 20:25

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 22:31

  WASKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 22:27

  WASKO SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 03.03.2014 23:13

  WASKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 29.01.2014 07:48

  WASKO SA informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 13.01.2014 07:48

  WASKO SA powołanie Andrzeja Sapierzyńskiego i Michała Matusaka do rady nadzorczej

 • 12.12.2013 22:57

  WASKO SA rezygnacja dwóch członków rady nadzorczej

 • 07.11.2013 10:10

  WASKO SA wybór Ernst & Young Audit Sp. z o.o. sp.k. na biegłego rewidenta spółki.

 • 05.11.2013 06:01

  WASKO SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 03.09.2013 13:39

  WASKO SA sprzedaż przedsiębiorstwa spółki zależnej na rzecz inne spółki zależnej za kwotę 4,95 mln zł.

 • 02.08.2013 07:38

  WASKO SA przedłużenie okresu obowiązywania znaczącej umowy

 • 21.06.2013 10:22

  WASKO SA informacja o rezygnacji Wiesława Rozłuckiego - przewodniczącego RN z pełnienia tej funkcji

 • 07.06.2013 06:54

  Akcjonariusze Wasko zdecydowali o wypłacie 4 gr dywidendy na akcję

 • 07.06.2013 06:14

  WASKO SA wypłata dywidendy za 2012 rok

 • 07.06.2013 06:11

  WASKO SA znaczący akcjonariusze na ZWZA

 • 09.05.2013 22:03

  Wasko chce wypłacić 4 grosze dywidendy na akcję

 • 09.05.2013 21:57

  WASKO SA propozycja zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012