Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji

skrót: VTL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs2,95   -2,80 %-0,08 zł
Otwarcie3,040,00%
Minimum2,94-2,97%
Maksimum3,040,00%
Wolumen (szt.) 18245
Kurs odniesienia3,04
Widełki dolne2,74
Widełki górne3,34
Obroty (tyś. zł)54
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14982,94
15002,92
16882,92
12 7002,90
11 0002,89
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,99700 1
3,003 000 1
3,008 696 1
3,043 999 1
3,044 006 2
Grupa wytwarza i montuje stalowe konstrukcje spawane wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto realizuje kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Matyka Ryszardpoprzez BMMR Investments sp. z o.o.7 500 00045,51%7 500 00045,51%
Matyka Bożena2 500 00015,17%2 500 00015,17%
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA1 423 3658,64%1 423 3658,64%

Kategoria • 22.01.2021 14:34

  VISTAL GDYNIA SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 23.12.2020 20:12

  VISTAL GDYNIA SA (20/2020) Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

 • 02.12.2020 14:54

  VISTAL GDYNIA SA (19/2020) Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych

 • 27.11.2020 17:15

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.09.2020 17:16

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 19.09.2020 12:49

  PKO BP wezwał Vistal Gdynię do wykupu dwóch weksli

 • 19.09.2020 09:16

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2020) Otrzymanie wezwań do wykupu weksli od PKO BP

 • 25.06.2020 12:46

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2020) Zawarcie bezwarunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 05.06.2020 13:28

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2020) Zawarcie umowy na wykonanie montażu mostu

 • 03.06.2020 12:30

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2020) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 29.05.2020 17:24

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2020) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 26 czerwca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.05.2020 17:15

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.05.2020 17:10

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 13.05.2020 10:34

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2020) Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na sprzedaż nieruchomości

 • 30.04.2020 18:48

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 18:39

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 25.03.2020 13:10

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 17.03.2020 09:08

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Rejestracja akcji serii C w KDPW - wydanie komunikatu przez KDPW

 • 17.03.2020 09:02

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C

 • 16.03.2020 14:41

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki VISTAL GDYNIA S.A.

 • 02.03.2020 10:52

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji

 • 20.02.2020 11:08

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Zawarcie umowy wykonawczej na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu

 • 07.02.2020 18:20

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Zmiany w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

 • 22.01.2020 13:03

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 10:38

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Mostu Stągiewnego w Gdańsku

 • 29.11.2019 17:15

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.11.2019 08:30

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2019) Zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji konstrukcji stalowej mostu

 • 21.11.2019 13:51

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

 • 18.11.2019 20:47

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2019) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

 • 15.11.2019 11:20

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Vistal Gdynia S.A.

 • 02.10.2019 08:46

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2019) Zawarcie umowy na świadczenie usług doradztwa finansowego i prawnego

 • 01.10.2019 08:59

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2019) Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej w Szwecji

 • 30.09.2019 17:19

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 05.09.2019 19:07

  GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA SA

 • 04.09.2019 14:56

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2019) Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu

 • 10.07.2019 18:23

  Zgromadzenie wierzycielu Vistalu przegłosowało zawarcie układu

 • 10.07.2019 18:16

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2019) Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

 • 03.06.2019 14:15

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2019) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 30.05.2019 17:13

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 23.05.2019 12:31

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2019) Aktualizacja propozycji układowych

 • 21.05.2019 19:21

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2019) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 19 czerwca 2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 21.05.2019 19:15

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 15.04.2019 08:53

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2019) Zawarcie umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej

 • 12.04.2019 10:03

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Zawarcie warunkowej umowy na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii

 • 08.03.2019 15:58

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowych

 • 08.03.2019 15:45

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 04.03.2019 16:31

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 01.03.2019 15:46

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Zawarcie umowy na wykonanie remontu statku

 • 21.02.2019 14:25

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2019) Zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 • 31.01.2019 15:09

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 22.01.2019 13:40

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2019) Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 • 17.01.2019 14:31

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2019) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowych

 • 15.01.2019 16:09

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji stalowej

 • 11.12.2018 10:00

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (63/2018) Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 • 06.12.2018 14:32

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (62/2018) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure Sp. z o.o.

 • 29.11.2018 17:23

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.11.2018 10:19

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (61/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowych

 • 22.11.2018 15:17

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (60/2018) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rynkach skandynawskich

 • 16.11.2018 11:37

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (59/2018) Rejestracja połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

 • 09.11.2018 17:27

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (58/2018) Zawarcie umowy na wykonanie i montaż obiektu mostowego na Islandii

 • 09.11.2018 17:17

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (57/2018) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowych

 • 26.10.2018 17:03

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (56/2018) Aktualizacja propozycji układowych

 • 15.10.2018 15:03

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (55/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 15 października 2018 r.

 • 15.10.2018 14:55

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (54/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 15 października 2018 r.

 • 05.10.2018 15:40

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (53/2018) Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji stalowej

 • 04.10.2018 16:30

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (52/2018) Rozstrzygnięcie w postępowaniu arbitrażowym z udziałem Spółki

 • 01.10.2018 15:53

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (51/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

 • 01.10.2018 14:38

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowych

 • 28.09.2018 20:16

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (49/2018) Zawarcie porozumienia w sprawie płatności na rzecz Spółki

 • 28.09.2018 19:59

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 12:54

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (48/2018) Zawarcie porozumień o współpracy ze Stocznią Gdańsk S.A. oraz GSG Towers Sp. z o.o.

 • 14.09.2018 18:28

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2018) Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora

 • 12.09.2018 15:59

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (46/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

 • 12.09.2018 15:10

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (45/2018) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 15 października 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 12.09.2018 15:00

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (44/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 12.09.2018 14:43

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (43/2018) Zamiar połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

 • 06.08.2018 16:06

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (42/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 25.07.2018 14:26

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2018) Informacja o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

 • 20.07.2018 11:36

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (40/2018) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Ocynkownia Sp. z o.o.

 • 06.07.2018 15:41

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (39/2018) Zawarcie umowy na wykonanie i montaż kładki dla pieszych

 • 27.06.2018 13:58

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (38/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 25.06.2018 10:34

  Plan restrukturyzacyjny Vistalu zatwierdzony przez sędziego komisarza

 • 25.06.2018 10:11

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (37/2018) Zatwierdzenie Planu restrukturyzacyjnego

 • 22.06.2018 14:15

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2018) Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2018r.

 • 22.06.2018 14:04

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 13:55

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:23

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 09:28

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2018) Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o.

 • 25.05.2018 15:02

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2018) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 22 czerwca 2018r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.05.2018 14:54

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.05.2018 11:14

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2018) Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o.

 • 17.05.2018 17:20

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2018) Zawarcie warunkowej umowy dzierżawy przez spółkę zależną

 • 15.05.2018 12:10

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (28/2018) Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 28.04.2018 16:57

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.04.2018 16:40

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 16:50

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2018) Zmian terminu publikacji raportów rocznych za 2017 r.

 • 25.04.2018 16:38

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej

 • 24.04.2018 18:57

  Odpisy Vistalu obniżą skonsolidowany wynik finansowy spółki za '17 o 149,6 mln zł

 • 24.04.2018 17:44

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2018) Informacja o zamiarze ujęcia w raportach rocznych za 2017 rok odpisów aktualizujących

 • 18.04.2018 16:42

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2018) Prawomocność postanowienia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych

 • 16.04.2018 16:25

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2018) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o.

 • 28.03.2018 18:34

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2018) Zawarcie porozumienia z Duro Felguera S.A.

 • 15.03.2018 10:10

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2018) Zawarcie umowy bezwarunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 13.03.2018 14:16

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2018) Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 12.03.2018 17:50

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2018) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej VS NDT sp. z o.o.

 • 08.03.2018 10:46

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2018) Odstąpienie od umów przez Spółkę

 • 02.03.2018 16:58

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2018) Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowe

 • 27.02.2018 17:51

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2018) Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 19.02.2018 18:15

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2018) Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowych

 • 15.02.2018 18:10

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2018) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o.

 • 08.02.2018 16:26

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2018) Sprzedaż udziałów spółki zależnej

 • 06.02.2018 19:57

  Vistal w planie restrukturyzacyjnym zakłada konwersję części długu na kapitał

 • 06.02.2018 18:51

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2018) Złożenie planu restrukturyzacji

 • 05.02.2018 17:57

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2018) Odstąpienie od umów przez Spółkę

 • 30.01.2018 18:27

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 30.01.2018 18:18

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 30.01.2018 18:06

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2018) Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 24.01.2018 15:12

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2018) Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od umów.

 • 24.01.2018 15:05

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych.

 • 23.01.2018 15:44

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2018) Ustanowienie Rady Wierzycieli

 • 19.01.2018 15:54

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2018) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Pref sp. z o.o.

 • 08.01.2018 16:03

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2018) Pismo z AXA S.A.

 • 08.01.2018 15:53

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2018) Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych

 • 03.01.2018 17:29

  VISTAL GDYNIA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2018) Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych

 • 27.12.2017 12:58

  VISTAL GDYNIA SA (109/2017) Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na sprzedaż Nabrzeża Węgierskiego.

 • 22.12.2017 13:50

  VISTAL GDYNIA SA (108/2017) Pismo z AXA S.A.

 • 21.12.2017 15:50

  VISTAL GDYNIA SA (107/2017) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Construction sp. z o.o.

 • 18.12.2017 15:30

  VISTAL GDYNIA SA (106/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej.

 • 18.12.2017 15:19

  VISTAL GDYNIA SA (105/2017) Zmiana w składzie Zarządu i Komitecie Audytu Emitenta.

 • 11.12.2017 13:10

  VISTAL GDYNIA SA (104/2017) Porozumienie PKO BP S.A. i Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. Pismo z BOŚ S.A.

 • 30.11.2017 16:56

  VISTAL GDYNIA SA (103/2017) Ponowne złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego upadłości spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o.

 • 30.11.2017 16:48

  VISTAL GDYNIA SA (102/2017) Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Komitetu Audytu.

 • 29.11.2017 19:33

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.11.2017 17:40

  VISTAL GDYNIA SA (101/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A.

 • 27.11.2017 15:24

  VISTAL GDYNIA SA (100/2017) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta

 • 24.11.2017 17:01

  VISTAL GDYNIA SA (99/2017) Nakaz zapłaty przeciwko spółce zależnej od Emitenta.

 • 23.11.2017 12:51

  GPW: w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1168/2017 Zarządu Giełdy z dnia 2 października 2017 r.

 • 21.11.2017 19:21

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

 • 21.11.2017 19:21

  GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW

 • 21.11.2017 12:31

  VISTAL GDYNIA SA (98/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej.

 • 20.11.2017 09:01

  VISTAL GDYNIA SA (97/2017) Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta.

 • 20.11.2017 08:47

  VISTAL GDYNIA SA (96/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej.

 • 16.11.2017 10:45

  VISTAL GDYNIA SA (95/2017) Zawiadomienie od PKO Faktoring S.A.

 • 13.11.2017 12:15

  Vistal Gdynia ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 39,5 mln zł

 • 13.11.2017 11:54

  VISTAL GDYNIA SA (94/2017) Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A.

 • 09.11.2017 16:49

  VISTAL GDYNIA SA (93/2017) Odstąpienie od umowy na wykonanie mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

 • 09.11.2017 10:23

  VISTAL GDYNIA SA (92/2017) Wezwanie z banku Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 09.11.2017 08:55

  VISTAL GDYNIA SA (91/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o.

 • 07.11.2017 16:14

  VISTAL GDYNIA SA (90/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej.

 • 03.11.2017 13:18

  VISTAL GDYNIA SA (89/2017) Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. spółce zależnej

 • 03.11.2017 08:11

  GDDKiA domaga się od Vistalu Gdynia blisko 20 mln zł

 • 03.11.2017 07:40

  VISTAL GDYNIA SA (88/2017) Wezwanie do zapłaty od GDDKiA.

 • 02.11.2017 13:46

  VISTAL GDYNIA SA (87/2017) Wypowiedzenie umowy kredytowej Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 02.11.2017 13:27

  VISTAL GDYNIA SA (86/2017) Zmiana w składzie Komitetu Audytu

 • 27.10.2017 14:12

  VISTAL GDYNIA SA (85/2017) Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.

 • 27.10.2017 09:58

  VISTAL GDYNIA SA (84/2017) Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Pref sp. z o.o.

 • 25.10.2017 16:10

  VISTAL GDYNIA SA (83/2017) Pisma z banków PKO BP S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 25.10.2017 15:03

  VISTAL GDYNIA SA (82/2017) Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o.

 • 24.10.2017 17:21

  VISTAL GDYNIA SA (81/2017) Wezwanie do zapłaty z PZU S.A.

 • 23.10.2017 15:58

  VISTAL GDYNIA SA (80/2017) Odstąpienie przez kontrahenta od umowy na wykonanie konstrukcji dźwigu portowego.

 • 23.10.2017 08:43

  VISTAL GDYNIA SA (79/2017) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.

 • 20.10.2017 15:50

  VISTAL GDYNIA SA (78/2017) Rezygnacja Członka Komitetu Audytu

 • 20.10.2017 15:44

  VISTAL GDYNIA SA (77/2017) Pisma z banków PKO BP S.A i Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 20.10.2017 12:10

  GDDKiA odstąpiła od umowy z Vistalem o wartości 79,7 mln zł

 • 20.10.2017 11:30

  VISTAL GDYNIA SA (76/2017) Odstąpienie przez GDDKiA od Umowy na wykonanie Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

 • 18.10.2017 12:47

  VISTAL GDYNIA SA (75/2017) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.

 • 18.10.2017 12:38

  VISTAL GDYNIA SA (74/2017) Odstąpienie od Umowy przez Budimex S.A.

 • 17.10.2017 14:29

  VISTAL GDYNIA SA (73/2017) Wezwania do zapłaty od ING Bank Śląski S.A.

 • 16.10.2017 16:09

  VISTAL GDYNIA SA (72/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Emitenta.

 • 16.10.2017 16:05

  VISTAL GDYNIA SA (71/2017) Zmiana Lidera Konsorcjum na zadaniu Obwodnica Skawiny.

 • 10.10.2017 12:50

  VISTAL GDYNIA SA (70/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.

 • 09.10.2017 16:42

  VISTAL GDYNIA SA (69/2017) Wypowiedzenie umowy przez Deutsche Bank Polska S.A.

 • 09.10.2017 13:59

  VISTAL GDYNIA SA (68/2017) Wypowiedzenie umowy przez PORR S.A.

 • 09.10.2017 13:42

  VISTAL GDYNIA SA (67/2017) Wezwania z banków Credit Agricole i PKO.

 • 06.10.2017 19:25

  GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA SA

 • 06.10.2017 14:36

  VISTAL GDYNIA SA (66/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta.

 • 05.10.2017 08:32

  Vistal złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

 • 05.10.2017 08:23

  VISTAL GDYNIA SA (65/2017) Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

 • 04.10.2017 12:32

  VISTAL GDYNIA SA (64/2017) Wypowiedzenie umowy spółce zależnej przez PKO Faktoring S.A.

 • 04.10.2017 10:11

  VISTAL GDYNIA SA (63/2017) Wypowiedzenie umowy przez Duro Felguera.

 • 04.10.2017 10:03

  VISTAL GDYNIA SA (62/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej.

 • 03.10.2017 17:29

  GPW: Komunikat - VISTAL

 • 03.10.2017 14:07

  VISTAL GDYNIA SA (61/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej.

 • 03.10.2017 07:29

  Strata netto grupy Vistalu w II kw. 2017 roku wyniosła 107,1 mln zł

 • 02.10.2017 23:49

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.10.2017 18:46

  GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych VISTAL GDYNIA SA

 • 02.10.2017 13:50

  VISTAL GDYNIA SA (60/2017) Odstąpienie od umowy.

 • 29.09.2017 19:33

  VISTAL GDYNIA SA (59/2017) Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej.

 • 29.09.2017 15:35

  VISTAL GDYNIA SA (58/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.

 • 29.09.2017 15:17

  VISTAL GDYNIA SA (57/2017) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.

 • 29.09.2017 10:24

  VISTAL GDYNIA SA (56/2017) Wypowiedzenie umów kredytowych BOŚ spółką zależnym od Emitenta.

 • 29.09.2017 10:13

  VISTAL GDYNIA SA (55/2017) Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta i wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta.

 • 28.09.2017 14:23

  Vistal złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (opis)

 • 28.09.2017 14:17

  Vistal złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

 • 28.09.2017 14:14

  VISTAL GDYNIA SA (54/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

 • 28.09.2017 14:10

  VISTAL GDYNIA SA (53/2017) Podjęcia przez Vistal Gdynia S.A. decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

 • 28.09.2017 10:30

  VISTAL GDYNIA SA (52/2017) Wypowiedzenie umowy kredytu PKO BP S.A.

 • 28.09.2017 09:15

  VISTAL GDYNIA SA (51/2017) Roszczenie Duro Felguera

 • 27.09.2017 15:56

  VISTAL GDYNIA SA (50/2017) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure sp. z o.o.

 • 27.09.2017 15:44

  VISTAL GDYNIA SA (49/2017) Wypowiedzenie umowy z BOŚ S.A. spółce zależnej.

 • 27.09.2017 12:41

  VISTAL GDYNIA SA (48/2017) Wypowiedzenie umów z BOŚ S.A.

 • 26.09.2017 17:40

  VISTAL GDYNIA SA (47/2017) Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.

 • 26.09.2017 17:31

  VISTAL GDYNIA SA (46/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki za I półrocze 2017 r.

 • 26.09.2017 09:20

  VISTAL GDYNIA SA (45/2017) Odstąpienie od Umowy z Metrostav S.A.

 • 25.09.2017 12:40

  VISTAL GDYNIA SA (44/2017) Wypowiedzenie umowy kredytowej BGŻ BNP Paribas spółce zależnej.

 • 25.09.2017 11:41

  VISTAL GDYNIA SA (43/2017) Wypowiedzenie umów kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 25.09.2017 08:40

  VISTAL GDYNIA SA (42/2017) Wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku bieżącym Bank BGŻ BNP Paribas S.A. spółce zależnej.

 • 22.09.2017 15:53

  VISTAL GDYNIA SA (41/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę zależną Vistal Construction sp. z o.o.

 • 22.09.2017 14:11

  VISTAL GDYNIA SA (40/2017) Wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku bieżącym PKO BP S.A. spółce zależnej.

 • 22.09.2017 10:02

  VISTAL GDYNIA SA (39/2017) Wypowiedzenie Umowy kredytu PKO BP S.A. spółki zależnej.

 • 22.09.2017 09:15

  Wynik brutto Vistalu za I półr. '17 niższy dodatkowo o 44,7 mln zł (popr.)

 • 22.09.2017 09:10

  Wynik netto Vistalu za I półr. '17 niższy dodatkowo o 44,7 mln zł

 • 22.09.2017 08:42

  VISTAL GDYNIA SA (38/2017) Korekta aktualizacji wyceny długoterminowych kontraktów.

 • 21.09.2017 14:43

  VISTAL GDYNIA SA (37/2017) Pisma z Banków ING i BOŚ.

 • 21.09.2017 13:20

  Bank BGŻ BNP Paribas wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe

 • 21.09.2017 13:06

  VISTAL GDYNIA SA (36/2017) Wypowiedzenia umów kredytowych Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.09.2017 13:26

  VISTAL GDYNIA SA (35/2017) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o.

 • 19.09.2017 15:55

  VISTAL GDYNIA SA (34/2017) Informacje od BGK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz PKO Faktoring S.A.

 • 19.09.2017 12:35

  VISTAL GDYNIA SA (33/2017) Cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o.

 • 18.09.2017 11:09

  BGK wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe

 • 18.09.2017 10:52

  VISTAL GDYNIA SA (32/2017) Wypowiedzenie umów kredytowych BGK S.A.

 • 15.09.2017 20:46

  VISTAL GDYNIA SA (31/2017) Cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Eko sp. z o.o.

 • 15.09.2017 20:41

  VISTAL GDYNIA SA (30/2017) Pismo z PZU S.A.

 • 15.09.2017 08:00

  Vistal Gdynia rozmawia z bankami o dalszej współpracy; zamierza sprzedać zbędne aktywa

 • 14.09.2017 17:37

  PKO BP wypowiedział Vistalowi umowę kredytową, ING zablokował limity kredytowe

 • 14.09.2017 17:15

  VISTAL GDYNIA SA (29/2017) Informacja o rozmowach z Bankami i statusie umów kredytowych

 • 13.09.2017 19:15

  VISTAL GDYNIA SA (28/2017) Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta.

 • 11.09.2017 12:00

  Vistal może być zmuszony do dezinwestycji, po odpisach trudno o finansowanie - DM mBanku (opinia)

 • 09.09.2017 15:57

  VISTAL GDYNIA SA (27/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki za I półrocze 2017 r.

 • 09.09.2017 15:48

  VISTAL GDYNIA SA (26/2017) Aktualizacja wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych oraz odpisy aktualizujące wartość należności

 • 29.08.2017 20:07

  Vistal Gdynia ma umowę w Norwegii o wartości ok. 23 mln zł netto

 • 29.08.2017 19:25

  VISTAL GDYNIA SA (25/2017) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii.

 • 28.08.2017 09:14

  Vistal rozpoczął negocjacje ws. sprzedaży nieruchomości na rzecz Portu Gdynia

 • 28.08.2017 08:58

  VISTAL GDYNIA SA (24/2017) Rozpoczęcie negocjacji z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 16.08.2017 15:51

  VISTAL GDYNIA SA (23/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

 • 16.08.2017 15:45

  VISTAL GDYNIA SA (22/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.07.2017 14:21

  VISTAL GDYNIA SA (21/2017) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu

 • 04.07.2017 09:53

  Oferta konsorcjum z Vistal Gdynia za 34,9 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza

 • 04.07.2017 09:33

  VISTAL GDYNIA SA (20/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu.

 • 20.06.2017 14:18

  VISTAL GDYNIA SA (19/2017) Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych

 • 31.05.2017 13:29

  Backlog Vistalu na koniec I kw. wyniósł 476,2 mln zł, więcej rdr o 26,4 proc. (opis)

 • 31.05.2017 12:30

  Backlog Vistalu na koniec I kw. wyniósł 476,2 mln zł, więcej rdr o 26,4 proc.

 • 30.05.2017 20:13

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 29.05.2017 18:20

  VISTAL GDYNIA SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielanie gwarancji

 • 29.05.2017 09:15

  VISTAL GDYNIA SA (17/2017) Rejestracja spółki zależnej

 • 12.05.2017 15:54

  VISTAL GDYNIA SA (16/2017) Zmiana Statutu Spółki

 • 12.05.2017 15:43

  VISTAL GDYNIA SA (15/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2017r.

 • 12.05.2017 15:36

  VISTAL GDYNIA SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r.

 • 12.05.2017 15:29

  VISTAL GDYNIA SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r.

 • 12.05.2017 15:22

  VISTAL GDYNIA SA (12/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 09.05.2017 14:05

  VISTAL GDYNIA SA (11/2017) Rejestracja spółki zależnej.

 • 28.04.2017 17:37

  VISTAL GDYNIA SA (10/2017) Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

 • 26.04.2017 14:57

  VISTAL GDYNIA SA (9/2017) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji mostu w Norwegii.

 • 14.04.2017 15:12

  VISTAL GDYNIA SA (8/2017) Zmiany w Statucie Spółki

 • 14.04.2017 14:54

  VISTAL GDYNIA SA (7/2017) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 12 maja 2017r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 14.04.2017 14:06

  VISTAL GDYNIA SA (6/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 11.04.2017 16:13

  VISTAL GDYNIA SA (5/2017) Utworzenie spółek zależnych

 • 03.04.2017 15:45

  VISTAL GDYNIA SA (4/2017) Zawarcie szeregu umów z Konecranes

 • 03.04.2017 13:15

  Backlog Vistalu na koniec '16 wyniósł 500,5 mln zł, więcej rdr o 34 proc. (opis)

 • 03.04.2017 11:06

  Backlog Vistalu na koniec '16 wyniósł 500,5 mln zł, więcej rdr o 34 proc.

 • 03.04.2017 00:18

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.04.2017 00:06

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 16:42

  VISTAL GDYNIA SA (3/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 21.02.2017 09:00

  Vistal Gdynia stawia w ’17 na infrastrukturę - głównie szwedzką i norweską (wywiad)

 • 31.01.2017 10:43

  VISTAL GDYNIA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.01.2017 00:00

  VISTAL GDYNIA SA (1/2017) Zawiązanie spółki przez spółki zależne

 • 29.11.2016 15:00

  VISTAL GDYNIA SA (60/2016) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zadania pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii.

 • 28.11.2016 15:38

  VISTAL GDYNIA SA (59/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.11.2016 09:13

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Vistalu do "trzymaj"

 • 23.11.2016 12:31

  Vistal Gdynia ma umowę z GDDKiA o wartości 79,7 mln zł brutto

 • 23.11.2016 12:20

  VISTAL GDYNIA SA (58/2016) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.

 • 18.11.2016 15:24

  VISTAL GDYNIA SA (57/2016) Zawarcie aneksu do umowy z AXA TUiR S.A.

 • 16.11.2016 18:22

  VISTAL GDYNIA SA (56/2016) Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

 • 16.11.2016 15:16

  VISTAL GDYNIA SA (55/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 15.11.2016 17:38

  VISTAL GDYNIA SA (54/2016) Odwołanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii.

 • 14.11.2016 14:46

  VISTAL GDYNIA SA (53/2016) Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

 • 14.11.2016 14:38

  VISTAL GDYNIA SA (52/2016) Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 14.11.2016 14:36

  Vistal stawia na eksport; liczy na poprawę warunków na rynku krajowym od '17

 • 14.11.2016 11:48

  Backlog Vistalu na koniec III kw. '16 wyniósł 462,2 mln zł (opis)

 • 14.11.2016 11:08

  Backlog Vistalu na koniec III kw. '16 wyniósł 462,2 mln zł

 • 14.11.2016 00:34

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 15:07

  VISTAL GDYNIA SA (51/2016) Zawarcie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

 • 04.11.2016 15:10

  Konsorcjum z Vistalem wybrane do budowy mostu w Norwegii (opis)

 • 04.11.2016 14:57

  Oferta konsorcjum z Vistalem na 158,4 mln zł wybrana do realizacji zadania w Norwegii

 • 04.11.2016 14:50

  VISTAL GDYNIA SA (50/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii.

 • 04.11.2016 13:55

  VISTAL GDYNIA SA (49/2016) Zawarcie szeregu umów na wykonanie konstrukcji stalowych

 • 27.10.2016 14:24

  VISTAL GDYNIA SA (48/2016) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji dźwigu portowego

 • 05.10.2016 16:20

  VISTAL GDYNIA SA (47/2016) Oddalenie przez KIO odwołania Budimex S.A. w przetargu na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

 • 03.10.2016 13:39

  Vistal Gdynia ma umowę na konstrukcje stalowe kontenerów hotelowych za 77,5 mln zł

 • 03.10.2016 13:18

  VISTAL GDYNIA SA (46/2016) Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie kontenerów hotelowych

 • 27.09.2016 14:59

  VISTAL GDYNIA SA (45/2016) Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 21.09.2016 19:24

  VISTAL GDYNIA SA (44/2016) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia Remont mostu Cłowego nad rzeką Odrą w Szczecinie

 • 12.09.2016 14:41

  VISTAL GDYNIA SA (43/2016) Odwołanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

 • 06.09.2016 16:00

  VISTAL GDYNIA SA (42/2016) Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

 • 02.09.2016 14:45

  VISTAL GDYNIA SA (41/2016) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia Budowa Mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie

 • 31.08.2016 12:45

  Oferta Vistal Gdynia i KPRD o wartości 79,7 mln zł brutto wybrana jako najkorzystniejsza

 • 31.08.2016 12:37

  VISTAL GDYNIA SA (40/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

 • 31.08.2016 12:14

  Backog Vistalu na koniec II kw. wzrósł o 24 proc. rdr do 402 mln zł

 • 31.08.2016 00:13

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 14:00

  VISTAL GDYNIA SA (39/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w Szczecinie

 • 22.08.2016 14:30

  VISTAL GDYNIA SA (38/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Budowa mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie

 • 22.08.2016 14:13

  Konsorcjum Metrostav i Vistal wykona most na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku

 • 09.08.2016 12:31

  Vistal Gdynia zwiększa wartość ubiegłorocznej umowy na dostawę kontenerów do 87,3 mln zł brutto

 • 09.08.2016 12:16

  VISTAL GDYNIA SA (37/2016) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych

 • 05.07.2016 17:56

  Vistal Gdynia ma umowę na sprzedaż dźwigów do Afryki za 50,9 mln zł (opis)

 • 05.07.2016 17:18

  Vistal Gdynia ma umowę na dwa dźwigi za 50,9 mln zł

 • 05.07.2016 17:07

  VISTAL GDYNIA SA (36/2016) Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż dźwigów

 • 29.06.2016 14:16

  VISTAL GDYNIA SA Aktualizacja hipoteki na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 21.06.2016 14:37

  VISTAL GDYNIA SA Aktualizacja hipoteki i zastawu na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 09.06.2016 12:59

  VISTAL GDYNIA SA Rejestracja połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o. o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

 • 31.05.2016 15:29

  VISTAL GDYNIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r.

 • 31.05.2016 15:23

  VISTAL GDYNIA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r.

 • 16.05.2016 13:17

  Backlog Vistalu na koniec I kw. '16 wyniósł 376,8 mln zł (opis)

 • 16.05.2016 11:27

  Backlog Vistalu na koniec I kw. '16 wyniósł 376,8 mln zł

 • 16.05.2016 00:15

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 14:44

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 12.05.2016 09:42

  VISTAL GDYNIA SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o. o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

 • 10.05.2016 14:16

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielanie gwarancji

 • 29.04.2016 17:20

  Walne Vistalu przegłosowało 0,40 zł dywidendy na akcję

 • 29.04.2016 17:17

  VISTAL GDYNIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 29 kwietnia 2016r.

 • 29.04.2016 17:10

  VISTAL GDYNIA SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 29.04.2016 17:05

  VISTAL GDYNIA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 29 kwietnia 2016r.

 • 28.04.2016 10:44

  VISTAL GDYNIA SA Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 31 maja 2016r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 28.04.2016 10:18

  VISTAL GDYNIA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 28.04.2016 09:46

  VISTAL GDYNIA SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o. o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

 • 27.04.2016 11:46

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych

 • 25.04.2016 21:24

  VISTAL GDYNIA SA Zamiar połączenia Vistal Gdynia S.A. ze spółkami zależnymi Marsing Investments sp. z o.o. i Holby Investments sp. z o.o.

 • 20.04.2016 16:19

  Vistal Gdynia ma umowę o wartości 49,9 mln zł brutto

 • 20.04.2016 16:06

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy z Metrostav AS o wartości 49,9 mln złotych

 • 30.03.2016 21:59

  VISTAL GDYNIA SA Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 29 kwietnia 2016r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.03.2016 21:43

  VISTAL GDYNIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.03.2016 15:27

  VISTAL GDYNIA SA Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 30.03.2016 15:13

  VISTAL GDYNIA SA Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 29.03.2016 15:01

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia pn. Obwodnica Skawiny Etap II

 • 21.03.2016 14:00

  Backlog Vistalu na koniec ‘15 wzrósł do 374,3 mln zł (opis)

 • 21.03.2016 12:35

  Backlog Vistalu na koniec ‘15 wzrósł do 374,3 mln zł

 • 21.03.2016 07:55

  Vistal Gdynia za wypłatą 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 21.03.2016 06:33

  VISTAL GDYNIA SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 21.03.2016 00:25

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 00:10

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 13:59

  VISTAL GDYNIA SA Transakcja na udziałach spółek zależnych

 • 11.03.2016 14:42

  VISTAL GDYNIA SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Obwodnica Skawiny Etap II

 • 12.02.2016 10:42

  VISTAL GDYNIA SA Podpisanie znaczących umów na wykonanie kontenerów hotelowych

 • 12.02.2016 08:32

  VISTAL GDYNIA SA Transakcja na udziałach w spółkach zależnych

 • 11.02.2016 15:50

  VISTAL GDYNIA SA Zmiana nazwy spółki zależnej

 • 29.01.2016 17:37

  Obecny backlog Vistalu Gdynia wynosi ponad 300 mln zł (wywiad)

 • 29.01.2016 06:30

  Obecny backlog Vistalu Gdynia wynosi ponad 300 mln zł (wywiad)

 • 28.01.2016 15:52

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie hipotek

 • 27.01.2016 16:50

  VISTAL GDYNIA SA Przeniesienie Działu Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej.

 • 21.01.2016 19:02

  Vistal Gdynia ma umowę o wartości 58,2 mln zł

 • 21.01.2016 12:28

  VISTAL GDYNIA SA Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy z Budimex S.A. o wartości 71,6 mln złotych

 • 21.01.2016 12:10

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie umowy z AXA TUiR S.A. o udzielanie gwarancji w ramach limitu

 • 20.01.2016 15:26

  VISTAL GDYNIA SA Przedterminowy wykup obligacji serii B

 • 19.01.2016 14:01

  VISTAL GDYNIA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.01.2016 14:44

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie hipoteki

 • 30.12.2015 14:33

  VISTAL GDYNIA SA Podpisanie umowy ramowej przez spółkę zależną Vistal Gdynia S.A.

 • 23.12.2015 13:22

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim SA

 • 22.12.2015 13:00

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 15.12.2015 18:59

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

 • 15.12.2015 16:18

  VISTAL GDYNIA SA Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A.

 • 15.12.2015 16:06

  VISTAL GDYNIA SA Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii B

 • 04.12.2015 15:24

  Vistal ma kontrakt z Budimeksem za 71,6 mln zł na wykonanie konstrukcji mostu

 • 04.12.2015 15:07

  VISTAL GDYNIA SA Podpisanie znaczącej umowy z Budimex S.A. o wartości 71,6 mln złotych.

 • 26.11.2015 21:03

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektów mostowych w Sztokholmie.

 • 18.11.2015 16:39

  VISTAL GDYNIA SA Podpisanie umowy z firmą z branży offshore.

 • 16.11.2015 12:28

  Backlog Vistalu na koniec III kw. wyniósł 271,3 mln zł, o 25 proc. więcej rdr

 • 13.11.2015 20:51

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.09.2015 17:06

  VISTAL GDYNIA SA Aneksy do Umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

 • 28.09.2015 17:27

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie aneksu do umowy limitu gwarancyjnego z STU Ergo Hestia SA

 • 28.09.2015 13:54

  Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia za 35,9 mln zł najniższa na obwodnicę Skawiny

 • 28.09.2015 13:27

  VISTAL GDYNIA SA Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie odcinka Obwodnicy Skawiny Etap II.

 • 25.09.2015 16:23

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Alior Bank SA

 • 22.09.2015 14:37

  VISTAL GDYNIA SA Aktualizacja hipoteki

 • 22.09.2015 14:14

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA - KOREKTA

 • 22.09.2015 13:44

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA

 • 31.08.2015 13:57

  Backlog Vistalu na koniec II kw. wynosił 325,1 mln zł, o 55 proc. więcej rdr

 • 31.08.2015 00:26

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 15:35

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

 • 25.08.2015 08:41

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy z firmą z branży marine na wykonanie bloków statku

 • 19.08.2015 12:41

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie hipoteki

 • 04.08.2015 09:55

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg

 • 30.07.2015 08:06

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie zastawu na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 24.07.2015 12:55

  VISTAL GDYNIA SA Informacja o zmianie nazwy akcjonariusza

 • 23.07.2015 19:38

  VISTAL GDYNIA SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg

 • 23.07.2015 18:24

  VISTAL GDYNIA SA Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Vistal Gdynia S.A.

 • 23.07.2015 18:17

  VISTAL GDYNIA SA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

 • 23.07.2015 18:08

  VISTAL GDYNIA SA Otrzymanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu akcji Vistal Gdynia S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

 • 21.07.2015 11:31

  VISTAL GDYNIA SA Aneks do Umowy Wielocelowej linii kredytowej

 • 14.07.2015 13:59

  Vistal ma umowę ramową na produkcję kontenerów hotelowych za 42,5 mln zł

 • 14.07.2015 13:48

  VISTAL GDYNIA SA Podpisanie znaczącej umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych

 • 07.07.2015 15:40

  VISTAL GDYNIA SA Raport bieżący nr 43/2015 - KOREKTA - Rejestracja podziału spółki zależnej przez wydzielenie

 • 07.07.2015 13:59

  VISTAL GDYNIA SA Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu koło miejscowości Elbląg.

 • 07.07.2015 10:25

  VISTAL GDYNIA SA Rejestracja podziału spółki zależnej przez wydzielenie

 • 06.07.2015 19:23

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii B

 • 23.06.2015 14:53

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

 • 19.06.2015 17:15

  VISTAL GDYNIA SA Podpisanie umowy ramowej przez spółkę zależną Vistal Gdynia S.A.

 • 19.06.2015 11:45

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej dźwigów przeładunkowych.

 • 15.06.2015 17:24

  Vistal ma umowę na wykonanie elementów platformy wiertniczej za 75,5 mln zł

 • 15.06.2015 17:24

  VISTAL GDYNIA SA Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania listu intencyjnego z kontrahentem zagranicznym

 • 15.06.2015 17:16

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy z firmą z branży offshore - AIBEL AS na wykonanie elementów platformy wiertniczej.

 • 28.05.2015 15:13

  VISTAL GDYNIA SA Raport bieżący nr 36/2015 - KOREKTA - Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

 • 28.05.2015 12:01

  VISTAL GDYNIA SA Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

 • 26.05.2015 15:13

  VISTAL GDYNIA SA Zmiana siedziby spółki zależnej

 • 21.05.2015 16:04

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 19.05.2015 13:52

  Backlog Vistalu na koniec I kw. to 251,7 mln zł, w tym ok. 230 mln zł na '15

 • 15.05.2015 20:46

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 16:02

  VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Komitetu Audytu

 • 08.05.2015 13:56

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie

 • 07.05.2015 15:14

  VISTAL GDYNIA SA Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A.

 • 30.04.2015 17:55

  VISTAL GDYNIA SA Zmiana siedziby spółki zależnej

 • 30.04.2015 17:51

  VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r.

 • 30.04.2015 17:41

  Vistal Gdynia wypłaci 30 groszy dywidendy na akcję

 • 30.04.2015 17:39

  VISTAL GDYNIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

 • 30.04.2015 17:30

  VISTAL GDYNIA SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 30.04.2015 17:20

  VISTAL GDYNIA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

 • 24.04.2015 16:09

  VISTAL GDYNIA SA Zmiana nazwy i adresu siedziby spółki zależnej

 • 20.04.2015 14:13

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

 • 17.04.2015 11:03

  VISTAL GDYNIA SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie.

 • 15.04.2015 14:50

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

 • 13.04.2015 15:25

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A.

 • 03.04.2015 18:43

  VISTAL GDYNIA SA Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 30 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 03.04.2015 18:25

  VISTAL GDYNIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 02.04.2015 14:43

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A.

 • 02.04.2015 14:32

  VISTAL GDYNIA SA Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 01.04.2015 15:42

  VISTAL GDYNIA SA Zarejestrowanie Spółki zależnej w Szwecji

 • 31.03.2015 16:30

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie zastawu na rzecz PKO BP S.A.

 • 25.03.2015 15:59

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie hipoteki na rzecz PKO BP S.A.

 • 23.03.2015 12:01

  Backlog Vistalu na koniec '14 to 245,9 mln zł

 • 20.03.2015 20:14

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 19:18

  Zarząd Vistal Gdynia rekomenduje 30 groszy dywidendy na akcję

 • 20.03.2015 19:12

  VISTAL GDYNIA SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 13.03.2015 16:15

  VISTAL GDYNIA SA Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na rzecz PKO BP S.A.

 • 12.03.2015 16:03

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych.

 • 11.03.2015 21:24

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA

 • 24.02.2015 15:02

  VISTAL GDYNIA SA Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind & offshore oraz podpisanie aneksu do tej umowy.

 • 20.02.2015 15:25

  VISTAL GDYNIA SA Utworzenie spółki zależnej w Szwecji

 • 30.01.2015 13:35

  VISTAL GDYNIA SA Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego spółki zależnej z PKO BP

 • 30.01.2015 13:28

  VISTAL GDYNIA SA Zawarcie umów kredytowych z PKO BP S.A. oraz umów poręczenia tych kredytów

 • 26.01.2015 15:44

  VISTAL GDYNIA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 14.01.2015 14:49

  VISTAL GDYNIA SA Skarga na orzeczenie KIO w sprawie przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

 • 13.01.2015 12:10

  VISTAL GDYNIA SA Zwiększenie kwoty limitu do udzielania gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 • 05.01.2015 17:19

  VISTAL GDYNIA SA otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki

 • 05.01.2015 17:13

  VISTAL GDYNIA SA otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki

 • 31.12.2014 13:55

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 19.12.2014 07:42

  VISTAL GDYNIA SA zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

 • 18.12.2014 13:02

  VISTAL GDYNIA SA uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali instalacji ciągu antykorozyjnego oraz infrastruktury technicznej w ramach inwestycji na Nabrzeżu Indyjskim w Gdyni

 • 12.12.2014 17:51

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 12.12.2014 11:58

  VISTAL GDYNIA SA otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez członka Rady nadzorczej spółki

 • 04.12.2014 16:17

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie umów o znaczącej wartości z konsorcjum duńsko-szwedzkim

 • 04.12.2014 13:49

  KIO unieważniła wybór oferty Vistal Gdynia na budowę mostu w Malborku

 • 04.12.2014 13:32

  VISTAL GDYNIA SA wyrok KIO w sprawie odwołania od decyzji GDDKiA dotyczącej wyboru oferty na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

 • 02.12.2014 13:50

  VISTAL GDYNIA SA łączna wartość umów zawartych z Budimex SA

 • 20.11.2014 13:21

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind&offshore

 • 18.11.2014 10:34

  Portfel zamówień Vistalu Gdynia na koniec III kw. wyniósł 217 mln zł (popr.)

 • 17.11.2014 14:04

  Portfel zamówień Vistalu Gdynia na koniec III kw. wyniósł 217 mln zł

 • 14.11.2014 22:29

  Wyniki Vistalu w III kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2014 22:11

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.11.2014 18:36

  VISTAL GDYNIA SA odwołanie od decyzji GDDKiA w sprawie wyboru oferty na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

 • 14.11.2014 18:33

  VISTAL GDYNIA SA zawarcie umowy dotyczącej linii gwarancyjnej w BOŚ SA

 • 04.11.2014 14:19

  Oferta Vistalu za 67,3 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza przez GDDKiA

 • 04.11.2014 14:03

  VISTAL GDYNIA SA informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

 • 22.10.2014 15:57

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie Umowy przez Konsorcjum Firm Alusta SA i Vistal Gdynia SA z PKP PLK SA

 • 21.10.2014 15:56

  DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Vistalu do 16,9 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 17.10.2014 18:26

  VISTAL GDYNIA SA - podpisanie umów ramowych przez spółki zależne

 • 08.10.2014 19:41

  VISTAL GDYNIA SA informacja o wyborze oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. w przetargu nieograniczonym

 • 01.10.2014 18:22

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie porozumienia z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 • 15.09.2014 09:27

  DM BPS rekomenduje "kupuj" Vistal Gdynia, cena docelowa 16,2 zł

 • 05.09.2014 08:40

  Vistal Gdynia złożył najniższą ofertę na budowę mostu w Malborku, cena to 67,3 mln zł

 • 05.09.2014 07:52

  VISTAL GDYNIA SA złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na budowę mostu

 • 02.09.2014 12:55

  Celem Vistalu jest wzrost przychodów do 400 mln zł do 2016-2017 r.

 • 01.09.2014 07:14

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 18.08.2014 07:56

  VISTAL GDYNIA SA zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA - korekta

 • 14.08.2014 15:26

  VISTAL GDYNIA SA zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

 • 07.08.2014 14:40

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie znaczącej umowy z CG Jensen A/S

 • 06.08.2014 17:44

  VISTAL GDYNIA SA łączna wartość umów zawartych z grupą spółek

 • 01.08.2014 15:45

  VISTAL GDYNIA SA zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

 • 27.06.2014 15:09

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie umowy z Bilfinger Infrastructure SA

 • 27.06.2014 14:13

  VISTAL GDYNIA SA zawezwanie do próby ugodowej

 • 23.06.2014 18:34

  VISTAL GDYNIA SA aneksy do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

 • 18.06.2014 17:09

  VISTAL GDYNIA SA aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej

 • 29.05.2014 13:45

  VISTAL GDYNIA SA Łączna wartość umów zawartych z Konecranes

 • 16.05.2014 13:42

  Portfel zamówień Vistalu Gdynia na koniec I kw. wyniósł 377 mln zł

 • 15.05.2014 11:20

  VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 15:32

  VISTAL GDYNIA SA - zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A.

 • 05.05.2014 15:11

  VISTAL GDYNIA SA łączna wartość umów zawartych ze Skanska Sverige

 • 29.04.2014 15:00

  VISTAL GDYNIA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 29.04.2014 14:51

  VISTAL GDYNIA SA aneks do umowy udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych

 • 25.04.2014 16:21

  VISTAL GDYNIA SA treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta

 • 25.04.2014 15:58

  VISTAL GDYNIA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 18.04.2014 11:21

  VISTAL GDYNIA SA emisja obligacji serii B

 • 10.04.2014 18:41

  VISTAL GDYNIA SA podpisanie umowy z Metrostav a.s.

 • 10.04.2014 18:32

  VISTAL GDYNIA SA prawomocny wyrok w sprawie Spółka przeciwko Gminie Miasta Gdańsk