Venture Inc SA

skrót: VTI

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną typu venture capital i private equity. Inwestuje w dwa segmenty: IT (projekty w początkowej fazie wzrostu) i doradczo-finansowy (spółki serwisowe, których zadaniem poza bieżącą działalnością jest wspieranie innych spółek portfelowych w działalności biznesowej).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Jarzębowski Maciejporozumienie8 454 66728,33%8 454 66728,33%
Sitarz Jakubporozumienie8 454 66728,33%8 454 66728,33%
Ciepły Mariuszporozumienie8 454 66728,33%8 454 66728,33%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 23.03.2020 17:21

  VENTURE INC SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 19.03.2020 18:15

  VENTURE INC SA (5/2020) Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 05.03.2020 20:59

  VENTURE INC SA (4/2020) Objęcie udziałów w Sundose sp. z o.o.

 • 27.02.2020 21:56

  VENTURE INC SA (3/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.02.2020 19:19

  VENTURE INC SA (2/2020) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

 • 22.01.2020 15:01

  VENTURE INC SA (1/2020) Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 17:51

  VENTURE INC SA (17/2019) Podpisanie listu intencyjnego przez spółki portfelowe Emitenta

 • 29.11.2019 19:49

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 06.11.2019 23:58

  VENTURE INC SA (16/2019) Objęcie udziałów w Central Europe Genomics Center sp. z o.o.

 • 06.11.2019 23:57

  VENTURE INC SA (15/2019) Podpisanie umowy zlecenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • 01.10.2019 17:08

  VENTURE INC SA (14/2019) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 30.08.2019 20:19

  VENTURE INC SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 13.08.2019 19:50

  VENTURE INC SA (13/2019) Podpisanie umowy pożyczki z Agencja Rozwoju Innowacji SA

 • 02.06.2019 15:33

  VENTURE INC SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

 • 30.05.2019 20:22

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 22.03.2019 18:28

  GPW: Komunikat - VENTURE INC SA, YOLO SA

 • 15.03.2019 17:13

  VENTURE INC SA (2/2019) Objęcie udziałów w spółce Effectively sp. z o.o. w organizacji

 • 16.01.2019 19:34

  VENTURE INC SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 15.11.2018 19:17

  VENTURE INC SA (12/2018) Wypowiedzenie umowy przez spółkę portfelową Science.Fund sp. z o.o.

 • 15.11.2018 19:11

  VENTURE INC SA (11/2018) Korekta raportu kwartalnego 1/2018 Q z dnia 14 listopada 2018 r.

 • 14.11.2018 20:38

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 11.09.2018 15:05

  Brand24 może osiągnąć próg rentowności wcześniej niż zakładał

 • 30.08.2018 22:01

  VENTURE INC SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 30.07.2018 22:38

  VENTURE INC SA (10/2018) Powołanie Prokurenta

 • 06.07.2018 18:36

  VENTURE INC SA (9/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.06.2018 20:51

  VENTURE INC SA (8/2018) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 8 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 18:46

  VENTURE INC SA (7/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 08.06.2018 r.

 • 30.05.2018 17:39

  VENTURE INC SA (6/2018) Podpisanie umowy inwestycyjnej

 • 14.05.2018 23:59

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 07.05.2018 22:35

  VENTURE INC SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

 • 29.04.2018 17:20

  VENTURE INC SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 17:49

  VENTURE INC SA (1/2018) Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

 • 29.03.2018 17:42

  VENTURE INC SA (4/2018) Nabycie udziałów w Spółce Intelliseq sp. z o.o.

 • 21.03.2018 17:18

  VENTURE INC SA (3/2018) Nabycie udziałów w Spółce Intelliseq sp. z o.o.

 • 09.02.2018 18:21

  VENTURE INC SA (2/2018) Objęcie akcji w spółce portfelowej Patent Fund SA

 • 23.01.2018 16:36

  VENTURE INC SA (7/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.12.2017 18:23

  VENTURE INC SA (6/2017) Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Portfelową Science.Fund Sp. z o.o.

 • 30.11.2017 16:48

  VENTURE INC SA (5/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.11.2017 17:29

  VENTURE INC SA (4/2017) Objecie udziałów w Spółce Portfelowej

 • 20.11.2017 18:08

  VENTURE INC SA (3/2017) Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii G Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 października 2017 r.

 • 17.11.2017 19:45

  VENTURE INC SA (2/2017) Zakończenie subskrypcji akcji nowej emisji spółki Brand 24 S.A.

 • 14.11.2017 17:41

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 08.11.2017 19:26

  VENTURE INC S.A. (1/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez spółę portfelową.

 • 08.11.2017 17:53

  GPW: listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland zostaną uzupełnione o akcje VENTUREIN

 • 06.11.2017 09:02

  Kurs akcji spółki Venture Inc wzrósł w debiucie na rynku głównym GPW o 11,11 proc. do 5 zł

 • 03.11.2017 18:05

  GPW: wykreślenie akcji spółki VENTUREIN z listy uczestników indeksu NCIndex

 • 02.11.2017 23:28

  VENTURE INC SA (20/2017) Pozyskanie Inwestorów przez spółkę portfelową

 • 02.11.2017 23:02

  VENTURE INC SA (19/2017) Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 31.10.2017 18:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki VENTURE INC S.A.

 • 31.10.2017 18:12

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki VENTURE INC S.A.

 • 31.10.2017 18:12

  GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki VENTURE INC S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 31.10.2017 18:04

  VENTURE INC SA (18/2017) Uchwały Zarządu GPW

 • 30.10.2017 23:04

  VENTURE INC SA (17/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 23.10.2017 19:11

  VENTURE INC SA (16/2017) Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

 • 19.10.2017 14:39

  VENTURE INC SA (15/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 18.10.2017 18:22

  VENTURE INC SA (15/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Venture Inc S.A. / Zmiany statutu

 • 13.10.2017 17:00

  VENTURE INC SA (14/2017) Zakończenie oferty publicznej akcji serii G Venture Inc S.A.

 • 06.10.2017 18:44

  VENTURE INC SA (13/2017) Informacja o transakcjach osób pełniacych obowiązki zarządcze - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • 06.10.2017 18:35

  VENTURE INC SA (12/2017) Informacja o transakcjach osób pełniacych obowiazki zarządcze - Wiceprezes Zarządu

 • 06.10.2017 18:08

  VENTURE INC SA (11/2017) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze - Prezes Zarządu

 • 06.10.2017 17:32

  VENTURE INC SA (10/2017) Przydział Akcji Oferowanych

 • 04.10.2017 22:35

  VENTURE INC SA (9/2017) Warunkowa rejestracja akcji istniejących serii D, E i F w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 02.10.2017 18:33

  Venture Inc ustalił cenę akcji oferowanych na 2 zł za sztukę

 • 02.10.2017 18:06

  VENTURE INC SA (8/2017) Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie

 • 26.09.2017 08:39

  Venture Inc liczy, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł (opis)

 • 26.09.2017 08:19

  Venture Inc zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G

 • 25.09.2017 19:01

  VENTURE INC SA (7/2017) Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

 • 25.09.2017 17:45

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Venture Inc

 • 21.09.2017 00:45

  VENTURE INC SA (14/2017) Skorygowany Raport Kwartalny za II kw. 2017 r.

 • 04.09.2017 17:30

  VENTURE INC SA (6/2017) Wpis do Rejestru Zarządzających ASI

 • 23.08.2017 23:39

  VENTURE INC SA (13/2017) Rejestracja Zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 14.08.2017 19:20

  VENTURE INC SA (12/2017) Raport Okresowy za II kw. 2017 roku spółki Venture Inc SA

 • 30.06.2017 17:54

  VENTURE INC SA (5/2017) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 18:32

  VENTURE INC SA (11/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Inc SA

 • 29.06.2017 18:19

  VENTURE INC SA (10/2017) Zmiany w Statucie Spółki Venture Inc SA

 • 29.06.2017 17:42

  VENTURE INC SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 07.06.2017 18:32

  VENTURE INC SA (8/2017) Skorygowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta obejmującym opinię i raport z badania

 • 05.06.2017 19:18

  VENTURE INC SA (4/2017) Przyjęcie i Zatwierdzenie Polityki Inwestycyjnej, Strategii Inwestycyjnej oraz Zasad wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki Venture Inc SA

 • 05.06.2017 18:59

  VENTURE INC SA (3/2017) Zawarcie umowy dot. objęcia akcji nowej emisji spółki portfelowej

 • 01.06.2017 20:15

  VENTURE INC SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc SA na dzień 29 czerwca 2017

 • 01.06.2017 19:41

  VENTURE INC SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc SA na dzień 29 czerwca 2017

 • 12.05.2017 22:47

  VENTURE INC SA (6/2017) Raport Okresowy Venture Inc SA za I kwartał 2017 roku

 • 21.03.2017 23:24

  VENTURE INC SA (5/2017) Raport Roczny Venture Inc S.A. za rok obrotowy 2016

 • 09.03.2017 18:42

  VENTURE INC SA (4/2017) Podpisanie Umowy z Biegłym Rewidentem

 • 21.02.2017 22:29

  VENTURE INC SA (1/2017) Informacja Poufna

 • 07.02.2017 23:58

  VENTURE INC SA (3/2017) Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 10.01.2017 17:01

  VENTURE INC SA (2/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 16:51

  VENTURE INC SA (1/2017) Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

 • 21.12.2016 17:19

  VENTURE INC SA (38/2016) Uzupełnienie raportów o zmianach w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 21.12.2016 17:06

  VENTURE INC SA (32/2016) Zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy i przekroczenie progu 75% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 21.12.2016 16:58

  VENTURE INC SA (31/2016) Umowa o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock Up)

 • 16.11.2016 18:34

  VENTURE INC SA (29/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii E i F w KDPW

 • 16.11.2016 18:22

  VENTURE INC SA (28/2016) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Venture Inc S.A. w dniu 10 listopada 2016 roku

 • 14.11.2016 23:48

  VENTURE INC SA (37/2016) Raport Okresowy za III kwartał 2016

 • 10.11.2016 22:52

  VENTURE INC SA (36/2016) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania nowych Członków Zarządu Venture Inc S.A.

 • 10.11.2016 22:46

  VENTURE INC SA (35/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

 • 10.11.2016 22:38

  VENTURE INC SA (34/2016) Zmiany w Statucie Spółki

 • 10.11.2016 22:21

  VENTURE INC SA (33/2016) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 10.11.2016 r.

 • 19.10.2016 20:32

  VENTURE INCUBATOR SA (32/2016) Rejestracja zmian Statutu Emitenta

 • 17.10.2016 21:19

  VENTURE INCUBATOR SA (26/2016) Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 13.10.2016 17:27

  VENTURE INCUBATOR SA (31/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 listopada 2016 roku

 • 13.10.2016 17:19

  VENTURE INCUBATOR SA (25/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 listopada 2016 roku

 • 24.08.2016 16:05

  VENTURE INCUBATOR SA (24/2016) Nabycie akcji w spółce GeekDeck Ltd.

 • 16.08.2016 23:23

  VENTURE INCUBATOR SA (30/2016) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2016 roku

 • 05.08.2016 15:15

  VENTURE INCUBATOR SA (23/2016) Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 05.08.2016 15:11

  VENTURE INCUBATOR SA (22/2016) Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 05.08.2016 15:05

  VENTURE INCUBATOR SA (21/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.08.2016 14:59

  VENTURE INCUBATOR SA (20/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.08.2016 14:52

  VENTURE INCUBATOR SA (19/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.08.2016 14:45

  VENTURE INCUBATOR SA (18/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.08.2016 17:46

  VENTURE INCUBATOR SA (29/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu

 • 29.07.2016 17:20

  VENTURE INCUBATOR SA (10/2016) Nabycie akcji spółki Inno-Gene S.A.

 • 26.07.2016 17:26

  VENTURE INCUBATOR SA (28/2016) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania nowych członków Zarządu Venture Incubator SA

 • 22.07.2016 10:46

  VENTURE INCUBATOR SA (27/2016) Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 20.07.2016 17:12

  VENTURE INCUBATOR SA (9/2016) Powzięcie istotnej informacji

 • 20.07.2016 16:48

  VENTURE INCUBATOR SA (8/2016) Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 06.07.2016 18:07

  VENTURE INCUBATOR SA (26/2016) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F

 • 30.06.2016 20:48

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 30.06.2016 20:44

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiany w Statucie Spółki

 • 30.06.2016 20:41

  VENTURE INCUBATOR SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Incubator S.A. w dniu 30.06.2016 r.

 • 30.06.2016 17:04

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Venture Incubator S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 18:41

  VENTURE INCUBATOR SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 15.06.2016 15:54

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie udziałów w Spółce Time Solutions Sp. z o.o.

 • 15.06.2016 15:47

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie udziałów w Spółce Ardeo Sp. z o.o.

 • 10.06.2016 22:19

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 10.06.2016 22:02

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 10.06.2016 21:56

  VENTURE INCUBATOR SA Raport Roczny Venture Incubator za rok obrotowy 2015

 • 03.06.2016 21:59

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

 • 03.06.2016 21:28

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

 • 01.06.2016 18:44

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

 • 31.05.2016 17:22

  VENTURE INCUBATOR SA Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

 • 16.05.2016 22:29

  VENTURE INCUBATOR SA Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2016 roku

 • 06.05.2016 19:06

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie Akcji w spółce Patent Fund SA

 • 06.05.2016 18:30

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie Akcji w Spółce Brand 24 SA

 • 02.05.2016 18:38

  VENTURE INCUBATOR SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.03.2016 16:04

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji w spółce Patent Fund S.A.

 • 26.02.2016 14:45

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2016

 • 26.02.2016 13:12

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Venture Incubator S.A. w dniu 25 lutego 2016 roku

 • 26.02.2016 12:36

  VENTURE INCUBATOR SA Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Incubator S.A. w dniu 25.02.2016 r.

 • 16.02.2016 23:59

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

 • 15.02.2016 23:59

  VENTURE INCUBATOR SA Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2015 roku

 • 29.01.2016 17:13

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2016 roku

 • 29.01.2016 16:57

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2016 roku

 • 26.01.2016 14:49

  VENTURE INCUBATOR SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 25.01.2016 16:31

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji w spółce Infermedica sp. z o.o.

 • 07.01.2016 09:22

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji w spółce Brand 24 S.A.

 • 30.11.2015 15:47

  VENTURE INCUBATOR SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.11.2015 15:40

  VENTURE INCUBATOR SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 23.11.2015 15:15

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

 • 13.11.2015 18:32

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.

 • 13.11.2015 18:27

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał III 2015

 • 03.11.2015 16:45

  VENTURE INCUBATOR SA Powzięcie informacji o zarejestrowaniu akcji serii D spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 • 28.10.2015 20:24

  VENTURE INCUBATOR SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitetnta w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu

 • 08.10.2015 14:23

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu rocznego Venture Incubator S.A. za 2014 r.

 • 28.09.2015 14:04

  VENTURE INCUBATOR SA Przyjęcie polityki informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich Venture Incubator S.A.

 • 24.09.2015 17:56

  VENTURE INCUBATOR SA Powzięcie informacji o przydziale akcji serii D spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 • 24.09.2015 13:11

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

 • 21.09.2015 17:40

  VENTURE INCUBATOR SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E

 • 17.09.2015 17:16

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 • 14.08.2015 15:26

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał II 2015

 • 24.07.2015 10:16

  VENTURE INCUBATOR SA Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 30.06.2015 11:33

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Venture Incubator S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 29.06.2015 16:30

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 29.06.2015 15:53

  VENTURE INCUBATOR SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Incubator S.A. w dniu 29.06.2015 r.

 • 11.06.2015 22:15

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 11.06.2015 21:59

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 03.06.2015 17:41

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 03.06.2015 17:03

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 29.05.2015 16:41

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

 • 19.05.2015 14:57

  VENTURE INCUBATOR SA Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 15.05.2015 23:09

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał I 2015

 • 13.02.2015 19:31

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał IV 2014

 • 29.01.2015 14:28

  VENTURE INCUBATOR SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 16.12.2014 16:27

  VENTURE INCUBATOR SA otrzymanie zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na WZ

 • 14.11.2014 23:46

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał III 2014

 • 06.10.2014 16:40

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. - sprostowanie treści uchwały nr 14/6/ZWZ/2014 podjętej przez ZWZ w dniu 30.06.2014 r.

 • 17.09.2014 16:01

  VENTURE INCUBATOR SA - zmiana udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym

 • 17.09.2014 15:46

  VENTURE INCUBATOR SA informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.09.2014 14:59

  VENTURE INCUBATOR SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitetnta w wyniku emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu

 • 14.08.2014 20:57

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał II 2014

 • 22.07.2014 10:30

  VENTURE INCUBATOR SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D

 • 01.07.2014 12:21

  VENTURE INCUBATOR SA lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

 • 01.07.2014 10:55

  VENTURE INCUBATOR Treść uchwał podjętych na ZWZ

 • 03.06.2014 17:15

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 roku

 • 03.06.2014 17:11

  VENTURE INCUBATOR SA Raport roczny Venture Incubator S.A. za 2013 rok

 • 03.06.2014 17:01

  VENTURE INCUBATOR SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2014

 • 30.05.2014 17:45

  VENTURE INCUBATOR SA Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 • 30.05.2014 17:38

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

 • 15.05.2014 18:26

  VENTURE INCUBATOR SA Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

 • 14.02.2014 22:04

  VENTURE INCUBATOR SA Raport kwartalny za Q4 2013 roku

 • 05.02.2014 18:20

  VENTURE INCUBATOR SA znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez emitenta zawiadomień o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na WZ

 • 05.02.2014 17:47

  VENTURE INCUBATOR SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.01.2014 16:37

  VENTURE INCUBATOR SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 31.10.2013 11:29

  VENTURE INCUBATOR SA transakcje osób zobowiązanych

 • 31.10.2013 11:02

  VENTURE INCUBATOR SA znaczne pakiety akcji

 • 14.08.2013 21:14

  VENTURE INCUBATOR SA Raport Kwartalny za II kwartał 2013 roku.

 • 09.07.2013 22:37

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

 • 06.07.2013 20:44

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta i Uzupełnienie Raportu nr 10/2013

 • 02.07.2013 09:08

  VENTURE INCUBATOR SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 1.07.2013 r.

 • 02.07.2013 09:01

  VENTURE INCUBATOR SA powołanie nowego członka do rady nadzorczej

 • 01.07.2013 08:16

  VENTURE INCUBATOR SA Raport Roczny Venture Incubator S.A.

 • 28.06.2013 06:25

  VENTURE INCUBATOR SA incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 • 28.06.2013 06:23

  VENTURE INCUBATOR SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

 • 04.06.2013 15:57

  VENTURE INCUBATOR SA - ogłoszenie o zwołaniu WZA na 1 lipca 2013 r.

 • 04.06.2013 15:56

  VENTURE INCUBATOR SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 1 lipca 2013 r.

 • 15.05.2013 20:38

  VENTURE INCUBATOR SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r.