Venture Inc SA

skrót: VTI

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs2,32   1,75 %0,04 zł
Otwarcie2,280,00%
Minimum2,24-1,75%
Maksimum2,405,26%
Wolumen (szt.) 2026
Kurs odniesienia2,28
Widełki dolne2,06
Widełki górne2,50
Obroty (tyś. zł)5
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13 3802,22
23 5002,06
23 0002,02
11 0001,98
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,403 800 3
2,445 200 2
2,462 000 2
2,481 000 1
Spółka prowadzi działalność inwestycyjną typu venture capital i private equity. Inwestuje w dwa segmenty: IT (projekty w początkowej fazie wzrostu) i doradczo-finansowy (spółki serwisowe, których zadaniem poza bieżącą działalnością jest wspieranie innych spółek portfelowych w działalności biznesowej).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Jarzębowski Maciejporozumienie8 454 66728,33%8 454 66728,33%
Sitarz Jakubporozumienie8 454 66728,33%8 454 66728,33%
Ciepły Mariuszporozumienie8 454 66728,33%8 454 66728,33%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 17.12.2020 12:20

  VENTURE INC ASI (28/2020) Przystąpienie do umowy inwestycyjnej

 • 04.12.2020 16:17

  VENTURE INC ASI (27/2020) Podpisanie umowy inwestycyjnej

 • 01.12.2020 14:39

  VENTURE INC ASI (27/2020) Zarejestrowanie zmiany nazwy Emitenta

 • 25.11.2020 19:09

  VENTURE INC ASI (26/2020) Podpisanie umowy inwestycyjnej

 • 25.11.2020 18:59

  VENTURE INC ASI (24/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie negocjacji sprzedaży akcji Patent Fund SA w likwidacji

 • 16.11.2020 19:04

  VENTURE INC ASI Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 19.10.2020 17:12

  VENTURE INC ASI SA (23/2020) Udzielenie pożyczki spółce portfelowej

 • 09.10.2020 15:04

  VENTURE INC ASI SA (22/2020) Zmiana adresu Emitenta

 • 29.09.2020 07:25

  VENTURE INC ASI SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 28.09.2020 23:41

  VENTURE INC ASI SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 28.09.2020 20:50

  VENTURE INC ASI SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 26.08.2020 12:56

  VENTURE INC SA (21/2020) Rejestracja zmian Statutu Emitenta

 • 17.06.2020 18:01

  VENTURE INC SA (12/2020) Objęcie udziałów w spółki Exit Plan sp. z o.o.

 • 17.06.2020 18:00

  VENTURE INC SA (11/2020) Objęcie udziałów w spółce Grenade Hub sp. z o.o.

 • 15.05.2020 17:27

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 06.05.2020 17:55

  VENTURE INC SA (10/2020) Informacja dotycząca terminu podjęcia decyzji o przyszłości spółki portfelowej

 • 30.04.2020 19:05

  VENTURE INC SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.04.2020 20:03

  VENTURE INC SA (9/2020) Wycena spółki portfelowej

 • 23.04.2020 09:00

  VENTURE INC SA (8/2019) Wycena spółek portfelowych

 • 09.04.2020 22:56

  VENTURE INC SA (7/2019) Zbycie akcji spółki portfelowej

 • 23.03.2020 17:21

  VENTURE INC SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 19.03.2020 18:15

  VENTURE INC SA (5/2020) Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 05.03.2020 20:59

  VENTURE INC SA (4/2020) Objęcie udziałów w Sundose sp. z o.o.

 • 27.02.2020 21:56

  VENTURE INC SA (3/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.02.2020 19:19

  VENTURE INC SA (2/2020) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

 • 22.01.2020 15:01

  VENTURE INC SA (1/2020) Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 17:51

  VENTURE INC SA (17/2019) Podpisanie listu intencyjnego przez spółki portfelowe Emitenta

 • 29.11.2019 19:49

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 06.11.2019 23:58

  VENTURE INC SA (16/2019) Objęcie udziałów w Central Europe Genomics Center sp. z o.o.

 • 06.11.2019 23:57

  VENTURE INC SA (15/2019) Podpisanie umowy zlecenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 • 01.10.2019 17:08

  VENTURE INC SA (14/2019) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 30.08.2019 20:19

  VENTURE INC SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 13.08.2019 19:50

  VENTURE INC SA (13/2019) Podpisanie umowy pożyczki z Agencja Rozwoju Innowacji SA

 • 02.06.2019 15:33

  VENTURE INC SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

 • 30.05.2019 20:22

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 22.03.2019 18:28

  GPW: Komunikat - VENTURE INC SA, YOLO SA

 • 15.03.2019 17:13

  VENTURE INC SA (2/2019) Objęcie udziałów w spółce Effectively sp. z o.o. w organizacji

 • 16.01.2019 19:34

  VENTURE INC SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 15.11.2018 19:17

  VENTURE INC SA (12/2018) Wypowiedzenie umowy przez spółkę portfelową Science.Fund sp. z o.o.

 • 15.11.2018 19:11

  VENTURE INC SA (11/2018) Korekta raportu kwartalnego 1/2018 Q z dnia 14 listopada 2018 r.

 • 14.11.2018 20:38

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 11.09.2018 15:05

  Brand24 może osiągnąć próg rentowności wcześniej niż zakładał

 • 30.08.2018 22:01

  VENTURE INC SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 30.07.2018 22:38

  VENTURE INC SA (10/2018) Powołanie Prokurenta

 • 06.07.2018 18:36

  VENTURE INC SA (9/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.06.2018 20:51

  VENTURE INC SA (8/2018) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 8 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 18:46

  VENTURE INC SA (7/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 08.06.2018 r.

 • 30.05.2018 17:39

  VENTURE INC SA (6/2018) Podpisanie umowy inwestycyjnej

 • 14.05.2018 23:59

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 07.05.2018 22:35

  VENTURE INC SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

 • 29.04.2018 17:20

  VENTURE INC SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 17:49

  VENTURE INC SA (1/2018) Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

 • 29.03.2018 17:42

  VENTURE INC SA (4/2018) Nabycie udziałów w Spółce Intelliseq sp. z o.o.

 • 21.03.2018 17:18

  VENTURE INC SA (3/2018) Nabycie udziałów w Spółce Intelliseq sp. z o.o.

 • 09.02.2018 18:21

  VENTURE INC SA (2/2018) Objęcie akcji w spółce portfelowej Patent Fund SA

 • 23.01.2018 16:36

  VENTURE INC SA (7/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.12.2017 18:23

  VENTURE INC SA (6/2017) Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Portfelową Science.Fund Sp. z o.o.

 • 30.11.2017 16:48

  VENTURE INC SA (5/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.11.2017 17:29

  VENTURE INC SA (4/2017) Objecie udziałów w Spółce Portfelowej

 • 20.11.2017 18:08

  VENTURE INC SA (3/2017) Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii G Spółki - uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 października 2017 r.

 • 17.11.2017 19:45

  VENTURE INC SA (2/2017) Zakończenie subskrypcji akcji nowej emisji spółki Brand 24 S.A.

 • 14.11.2017 17:41

  VENTURE INC SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 08.11.2017 19:26

  VENTURE INC S.A. (1/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez spółę portfelową.

 • 08.11.2017 17:53

  GPW: listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland zostaną uzupełnione o akcje VENTUREIN

 • 06.11.2017 09:02

  Kurs akcji spółki Venture Inc wzrósł w debiucie na rynku głównym GPW o 11,11 proc. do 5 zł

 • 03.11.2017 18:05

  GPW: wykreślenie akcji spółki VENTUREIN z listy uczestników indeksu NCIndex

 • 02.11.2017 23:28

  VENTURE INC SA (20/2017) Pozyskanie Inwestorów przez spółkę portfelową

 • 02.11.2017 23:02

  VENTURE INC SA (19/2017) Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 31.10.2017 18:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki VENTURE INC S.A.

 • 31.10.2017 18:12

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki VENTURE INC S.A.

 • 31.10.2017 18:12

  GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki VENTURE INC S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 31.10.2017 18:04

  VENTURE INC SA (18/2017) Uchwały Zarządu GPW

 • 30.10.2017 23:04

  VENTURE INC SA (17/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 23.10.2017 19:11

  VENTURE INC SA (16/2017) Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

 • 19.10.2017 14:39

  VENTURE INC SA (15/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 18.10.2017 18:22

  VENTURE INC SA (15/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Venture Inc S.A. / Zmiany statutu

 • 13.10.2017 17:00

  VENTURE INC SA (14/2017) Zakończenie oferty publicznej akcji serii G Venture Inc S.A.

 • 06.10.2017 18:44

  VENTURE INC SA (13/2017) Informacja o transakcjach osób pełniacych obowiązki zarządcze - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • 06.10.2017 18:35

  VENTURE INC SA (12/2017) Informacja o transakcjach osób pełniacych obowiazki zarządcze - Wiceprezes Zarządu

 • 06.10.2017 18:08

  VENTURE INC SA (11/2017) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze - Prezes Zarządu

 • 06.10.2017 17:32

  VENTURE INC SA (10/2017) Przydział Akcji Oferowanych

 • 04.10.2017 22:35

  VENTURE INC SA (9/2017) Warunkowa rejestracja akcji istniejących serii D, E i F w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 02.10.2017 18:33

  Venture Inc ustalił cenę akcji oferowanych na 2 zł za sztukę

 • 02.10.2017 18:06

  VENTURE INC SA (8/2017) Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie

 • 26.09.2017 08:39

  Venture Inc liczy, że wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą ok. 35 mln zł (opis)

 • 26.09.2017 08:19

  Venture Inc zaoferuje inwestorom instytucjonalnym do 15 mln nowych akcji serii G

 • 25.09.2017 19:01

  VENTURE INC SA (7/2017) Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

 • 25.09.2017 17:45

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Venture Inc

 • 21.09.2017 00:45

  VENTURE INC SA (14/2017) Skorygowany Raport Kwartalny za II kw. 2017 r.

 • 04.09.2017 17:30

  VENTURE INC SA (6/2017) Wpis do Rejestru Zarządzających ASI

 • 23.08.2017 23:39

  VENTURE INC SA (13/2017) Rejestracja Zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 14.08.2017 19:20

  VENTURE INC SA (12/2017) Raport Okresowy za II kw. 2017 roku spółki Venture Inc SA

 • 30.06.2017 17:54

  VENTURE INC SA (5/2017) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 18:32

  VENTURE INC SA (11/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Inc SA

 • 29.06.2017 18:19

  VENTURE INC SA (10/2017) Zmiany w Statucie Spółki Venture Inc SA

 • 29.06.2017 17:42

  VENTURE INC SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 07.06.2017 18:32

  VENTURE INC SA (8/2017) Skorygowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta obejmującym opinię i raport z badania

 • 05.06.2017 19:18

  VENTURE INC SA (4/2017) Przyjęcie i Zatwierdzenie Polityki Inwestycyjnej, Strategii Inwestycyjnej oraz Zasad wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki Venture Inc SA

 • 05.06.2017 18:59

  VENTURE INC SA (3/2017) Zawarcie umowy dot. objęcia akcji nowej emisji spółki portfelowej

 • 01.06.2017 20:15

  VENTURE INC SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc SA na dzień 29 czerwca 2017

 • 01.06.2017 19:41

  VENTURE INC SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc SA na dzień 29 czerwca 2017

 • 12.05.2017 22:47

  VENTURE INC SA (6/2017) Raport Okresowy Venture Inc SA za I kwartał 2017 roku

 • 21.03.2017 23:24

  VENTURE INC SA (5/2017) Raport Roczny Venture Inc S.A. za rok obrotowy 2016

 • 09.03.2017 18:42

  VENTURE INC SA (4/2017) Podpisanie Umowy z Biegłym Rewidentem

 • 21.02.2017 22:29

  VENTURE INC SA (1/2017) Informacja Poufna

 • 07.02.2017 23:58

  VENTURE INC SA (3/2017) Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 10.01.2017 17:01

  VENTURE INC SA (2/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 16:51

  VENTURE INC SA (1/2017) Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

 • 21.12.2016 17:19

  VENTURE INC SA (38/2016) Uzupełnienie raportów o zmianach w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 21.12.2016 17:06

  VENTURE INC SA (32/2016) Zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy i przekroczenie progu 75% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 21.12.2016 16:58

  VENTURE INC SA (31/2016) Umowa o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock Up)

 • 16.11.2016 18:34

  VENTURE INC SA (29/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii E i F w KDPW

 • 16.11.2016 18:22

  VENTURE INC SA (28/2016) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Venture Inc S.A. w dniu 10 listopada 2016 roku

 • 14.11.2016 23:48

  VENTURE INC SA (37/2016) Raport Okresowy za III kwartał 2016

 • 10.11.2016 22:52

  VENTURE INC SA (36/2016) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania nowych Członków Zarządu Venture Inc S.A.

 • 10.11.2016 22:46

  VENTURE INC SA (35/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Inc S.A.

 • 10.11.2016 22:38

  VENTURE INC SA (34/2016) Zmiany w Statucie Spółki

 • 10.11.2016 22:21

  VENTURE INC SA (33/2016) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 10.11.2016 r.

 • 19.10.2016 20:32

  VENTURE INCUBATOR SA (32/2016) Rejestracja zmian Statutu Emitenta

 • 17.10.2016 21:19

  VENTURE INCUBATOR SA (26/2016) Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 13.10.2016 17:27

  VENTURE INCUBATOR SA (31/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 listopada 2016 roku

 • 13.10.2016 17:19

  VENTURE INCUBATOR SA (25/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 listopada 2016 roku

 • 24.08.2016 16:05

  VENTURE INCUBATOR SA (24/2016) Nabycie akcji w spółce GeekDeck Ltd.

 • 16.08.2016 23:23

  VENTURE INCUBATOR SA (30/2016) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2016 roku

 • 05.08.2016 15:15

  VENTURE INCUBATOR SA (23/2016) Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 05.08.2016 15:11

  VENTURE INCUBATOR SA (22/2016) Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 05.08.2016 15:05

  VENTURE INCUBATOR SA (21/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.08.2016 14:59

  VENTURE INCUBATOR SA (20/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.08.2016 14:52

  VENTURE INCUBATOR SA (19/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.08.2016 14:45

  VENTURE INCUBATOR SA (18/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.08.2016 17:46

  VENTURE INCUBATOR SA (29/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu

 • 29.07.2016 17:20

  VENTURE INCUBATOR SA (10/2016) Nabycie akcji spółki Inno-Gene S.A.

 • 26.07.2016 17:26

  VENTURE INCUBATOR SA (28/2016) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania nowych członków Zarządu Venture Incubator SA

 • 22.07.2016 10:46

  VENTURE INCUBATOR SA (27/2016) Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 20.07.2016 17:12

  VENTURE INCUBATOR SA (9/2016) Powzięcie istotnej informacji

 • 20.07.2016 16:48

  VENTURE INCUBATOR SA (8/2016) Znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 06.07.2016 18:07

  VENTURE INCUBATOR SA (26/2016) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F

 • 30.06.2016 20:48

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 30.06.2016 20:44

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiany w Statucie Spółki

 • 30.06.2016 20:41

  VENTURE INCUBATOR SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Incubator S.A. w dniu 30.06.2016 r.

 • 30.06.2016 17:04

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Venture Incubator S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 18:41

  VENTURE INCUBATOR SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 15.06.2016 15:54

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie udziałów w Spółce Time Solutions Sp. z o.o.

 • 15.06.2016 15:47

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie udziałów w Spółce Ardeo Sp. z o.o.

 • 10.06.2016 22:19

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 10.06.2016 22:02

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 10.06.2016 21:56

  VENTURE INCUBATOR SA Raport Roczny Venture Incubator za rok obrotowy 2015

 • 03.06.2016 21:59

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

 • 03.06.2016 21:28

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku

 • 01.06.2016 18:44

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

 • 31.05.2016 17:22

  VENTURE INCUBATOR SA Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

 • 16.05.2016 22:29

  VENTURE INCUBATOR SA Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2016 roku

 • 06.05.2016 19:06

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie Akcji w spółce Patent Fund SA

 • 06.05.2016 18:30

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie Akcji w Spółce Brand 24 SA

 • 02.05.2016 18:38

  VENTURE INCUBATOR SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.03.2016 16:04

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji w spółce Patent Fund S.A.

 • 26.02.2016 14:45

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2016

 • 26.02.2016 13:12

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Venture Incubator S.A. w dniu 25 lutego 2016 roku

 • 26.02.2016 12:36

  VENTURE INCUBATOR SA Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Incubator S.A. w dniu 25.02.2016 r.

 • 16.02.2016 23:59

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

 • 15.02.2016 23:59

  VENTURE INCUBATOR SA Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2015 roku

 • 29.01.2016 17:13

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2016 roku

 • 29.01.2016 16:57

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2016 roku

 • 26.01.2016 14:49

  VENTURE INCUBATOR SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 25.01.2016 16:31

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji w spółce Infermedica sp. z o.o.

 • 07.01.2016 09:22

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji w spółce Brand 24 S.A.

 • 30.11.2015 15:47

  VENTURE INCUBATOR SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.11.2015 15:40

  VENTURE INCUBATOR SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 23.11.2015 15:15

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

 • 13.11.2015 18:32

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.

 • 13.11.2015 18:27

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał III 2015

 • 03.11.2015 16:45

  VENTURE INCUBATOR SA Powzięcie informacji o zarejestrowaniu akcji serii D spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 • 28.10.2015 20:24

  VENTURE INCUBATOR SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitetnta w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany Statutu

 • 08.10.2015 14:23

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu rocznego Venture Incubator S.A. za 2014 r.

 • 28.09.2015 14:04

  VENTURE INCUBATOR SA Przyjęcie polityki informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich Venture Incubator S.A.

 • 24.09.2015 17:56

  VENTURE INCUBATOR SA Powzięcie informacji o przydziale akcji serii D spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 • 24.09.2015 13:11

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

 • 21.09.2015 17:40

  VENTURE INCUBATOR SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E

 • 17.09.2015 17:16

  VENTURE INCUBATOR SA Nabycie akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

 • 14.08.2015 15:26

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał II 2015

 • 24.07.2015 10:16

  VENTURE INCUBATOR SA Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 30.06.2015 11:33

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Venture Incubator S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

 • 29.06.2015 16:30

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

 • 29.06.2015 15:53

  VENTURE INCUBATOR SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Incubator S.A. w dniu 29.06.2015 r.

 • 11.06.2015 22:15

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 11.06.2015 21:59

  VENTURE INCUBATOR SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 03.06.2015 17:41

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 03.06.2015 17:03

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 29.05.2015 16:41

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

 • 19.05.2015 14:57

  VENTURE INCUBATOR SA Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 15.05.2015 23:09

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał I 2015

 • 13.02.2015 19:31

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał IV 2014

 • 29.01.2015 14:28

  VENTURE INCUBATOR SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 16.12.2014 16:27

  VENTURE INCUBATOR SA otrzymanie zawiadomienia o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na WZ

 • 14.11.2014 23:46

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał III 2014

 • 06.10.2014 16:40

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. - sprostowanie treści uchwały nr 14/6/ZWZ/2014 podjętej przez ZWZ w dniu 30.06.2014 r.

 • 17.09.2014 16:01

  VENTURE INCUBATOR SA - zmiana udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym

 • 17.09.2014 15:46

  VENTURE INCUBATOR SA informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.09.2014 14:59

  VENTURE INCUBATOR SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitetnta w wyniku emisji akcji serii D oraz zmiany Statutu

 • 14.08.2014 20:57

  VENTURE INCUBATOR SA Raport za kwartał II 2014

 • 22.07.2014 10:30

  VENTURE INCUBATOR SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D

 • 01.07.2014 12:21

  VENTURE INCUBATOR SA lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

 • 01.07.2014 10:55

  VENTURE INCUBATOR Treść uchwał podjętych na ZWZ

 • 03.06.2014 17:15

  VENTURE INCUBATOR SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 roku

 • 03.06.2014 17:11

  VENTURE INCUBATOR SA Raport roczny Venture Incubator S.A. za 2013 rok

 • 03.06.2014 17:01

  VENTURE INCUBATOR SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2014

 • 30.05.2014 17:45

  VENTURE INCUBATOR SA Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 • 30.05.2014 17:38

  VENTURE INCUBATOR SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

 • 15.05.2014 18:26

  VENTURE INCUBATOR SA Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

 • 14.02.2014 22:04

  VENTURE INCUBATOR SA Raport kwartalny za Q4 2013 roku

 • 05.02.2014 18:20

  VENTURE INCUBATOR SA znaczne pakiety akcji - otrzymanie przez emitenta zawiadomień o zmianach w progach ogólnej liczby głosów na WZ

 • 05.02.2014 17:47

  VENTURE INCUBATOR SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.01.2014 16:37

  VENTURE INCUBATOR SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 31.10.2013 11:29

  VENTURE INCUBATOR SA transakcje osób zobowiązanych

 • 31.10.2013 11:02

  VENTURE INCUBATOR SA znaczne pakiety akcji

 • 14.08.2013 21:14

  VENTURE INCUBATOR SA Raport Kwartalny za II kwartał 2013 roku.

 • 09.07.2013 22:37

  VENTURE INCUBATOR SA Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

 • 06.07.2013 20:44

  VENTURE INCUBATOR SA Korekta i Uzupełnienie Raportu nr 10/2013

 • 02.07.2013 09:08

  VENTURE INCUBATOR SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 1.07.2013 r.

 • 02.07.2013 09:01

  VENTURE INCUBATOR SA powołanie nowego członka do rady nadzorczej

 • 01.07.2013 08:16

  VENTURE INCUBATOR SA Raport Roczny Venture Incubator S.A.

 • 28.06.2013 06:25

  VENTURE INCUBATOR SA incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 • 28.06.2013 06:23

  VENTURE INCUBATOR SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

 • 04.06.2013 15:57

  VENTURE INCUBATOR SA - ogłoszenie o zwołaniu WZA na 1 lipca 2013 r.

 • 04.06.2013 15:56

  VENTURE INCUBATOR SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 1 lipca 2013 r.

 • 15.05.2013 20:38

  VENTURE INCUBATOR SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 r.