Voxel SA

skrót: VOX

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 15:29

Aktualny kurs43,10   0,23 %0,10 zł
Otwarcie43,601,40%
Minimum430,00%
Maksimum43,701,63%
Wolumen (szt.) 1287
Kurs odniesienia43
Widełki dolne39,30
Widełki górne47,90
Obroty (tyś. zł)56
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
316542,60
317242,50
215042,40
15042,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
43,3050 1
43,40250 2
43,5070 2
43,60473 4
Sieć Medycznych Centrów Diagnostycznych, które świadczą wysokospecjalistyczne usługi w dziedzinie radiologii oraz oferują kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Voxel International s.a.r.l.ZWZ5 184 85649,37%8 184 95660,62%
TFI PZU SAporozumienie1 533 47914,00%1 533 47911,00%
Allianz Polska OFEportfel681 8836,49%681 8835,04%

Kategoria • 08.01.2021 17:46

  Voxel przyjął politykę dywidendową na lata 2021-2025

 • 08.01.2021 17:34

  VOXEL SA (2/2021) Przyjęcie polityki dywidendowej VOXEL S.A. na lata 2021-2025

 • 08.01.2021 17:16

  VOXEL SA (1/2021) Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.12.2020 09:31

  VOXEL SA (20/2020) Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.12.2020 12:45

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 54,7 zł

 • 23.11.2020 18:19

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 09:49

  VOXEL SA (19/2020) Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.10.2020 17:00

  VOXEL SA (18/2020) Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu sierpniu 2020 r.

 • 30.09.2020 16:49

  VOXEL SA (17/2020) Wezwanie do złożenia dokumentów akcji VOXEL S.A.

 • 08.09.2020 17:19

  VOXEL SA (16/2020) Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta

 • 26.08.2020 11:27

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 50,4 zł

 • 21.08.2020 00:11

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 20.08.2020 17:57

  VOXEL SA (15/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 20.08.2020 11:08

  VOXEL SA (14/2020) Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu czerwcu i lipcu 2020 r.

 • 19.08.2020 19:00

  VOXEL SA (13/2020) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2020 r.

 • 19.08.2020 18:57

  Voxel wypłaci 0,91 zł dywidendy na akcję

 • 19.08.2020 18:50

  VOXEL SA (12/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r.

 • 19.08.2020 18:30

  VOXEL SA (11/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r

 • 05.08.2020 10:49

  VOXEL SA (10/2020) Informacja o liczbie badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta

 • 25.06.2020 21:25

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 21.05.2020 18:30

  VOXEL SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 07.04.2020 17:18

  VOXEL SA (5/2020) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

 • 23.03.2020 20:32

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.03.2020 20:30

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 29.01.2020 17:45

  VOXEL SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 21.01.2020 17:27

  VOXEL SA (3/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.

 • 07.01.2020 21:30

  VOXEL SA (2/2020) Zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.

 • 03.01.2020 16:55

  VOXEL SA (1/2020) Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.12.2019 10:38

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 38,4 zł

 • 25.11.2019 22:29

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 17:31

  VOXEL SA (16/2019) Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Scanix sp. z o.o.

 • 21.08.2019 19:58

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.04.2019 17:07

  VOXEL SA (8/2019) Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 10.04.2019 r.

 • 10.04.2019 16:11

  VOXEL SA (8/2019) Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta

 • 26.03.2019 17:13

  Voxel może objąć 81,7 proc. udziałów spółki Scanix

 • 26.03.2019 16:54

  VOXEL SA (7/2019) Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta

 • 25.03.2019 20:32

  Voxel chce wypłacić 0,99 zł dywidendy na akcję

 • 25.03.2019 20:07

  VOXEL SA (6/2019) Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

 • 25.03.2019 19:57

  VOXEL SA (5/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%

 • 25.03.2019 19:21

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 25.03.2019 19:19

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 05.02.2019 16:38

  VOXEL SA (4/2019) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 05.02.2019 16:20

  VOXEL SA (3/2019) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 28.01.2019 14:36

  VOXEL SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 18.01.2019 16:52

  VOXEL SA (1/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego VITO-MED sp. z o.o.

 • 21.12.2018 12:30

  VOXEL SA (53/2018) Zawarcie umów znaczących

 • 14.12.2018 17:41

  VOXEL SA (52/2018) Odstąpienie od umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 22.11.2018 02:39

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 07.11.2018 17:03

  VOXEL SA (51/2018) Wydanie przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • 30.10.2018 17:51

  VOXEL SA (50/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K

 • 29.10.2018 18:38

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii K spółki VOXEL SA

 • 29.10.2018 18:37

  GPW: Komunikat - VOXEL SA

 • 26.10.2018 18:20

  VOXEL SA (49/2018) Zawarcie umowy nabycia udziałów Exira Gamma Knife sp. z o.o.

 • 19.10.2018 18:40

  GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii K spółki VOXEL SA

 • 19.10.2018 18:20

  VOXEL SA (48/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii K

 • 28.09.2018 18:48

  VOXEL SA (47/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 11.09.2018 17:17

  Rockbridge TFI ma powyżej 5 proc. na walnym spółki Voxel

 • 11.09.2018 17:07

  VOXEL SA (46/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 06.09.2018 19:49

  PlayWay zastąpi Medicalgorithmics w indeksie mWIG40 po sesji 21 września

 • 06.09.2018 17:58

  VOXEL SA (45/2018) Warunkowa rejestracja obligacji serii K w KDPW

 • 31.08.2018 20:52

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 18:36

  VOXEL SA (44/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

 • 31.08.2018 11:58

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii J spółki VOXEL S.A.

 • 30.08.2018 18:58

  VOXEL SA (43/2018) Uchwała Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

 • 30.08.2018 18:32

  VOXEL SA (42/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii J

 • 30.08.2018 13:27

  GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki VOXEL S.A.

 • 20.08.2018 17:08

  VOXEL SA (41/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii K

 • 16.08.2018 18:15

  GPW: Komunikat - VOXEL SA

 • 16.08.2018 17:14

  VOXEL SA (40/2018) Zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta

 • 09.08.2018 18:00

  VOXEL SA (38/2018) korekta raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.

 • 09.08.2018 16:32

  VOXEL SA (38/2018) przydział obligacji serii K

 • 01.08.2018 15:47

  VOXEL SA (38/2018) Wykup i umorzenie obligacji serii H

 • 01.08.2018 15:36

  VOXEL SA (37/2018) Emisja obligacji serii K

 • 26.07.2018 16:03

  VOXEL SA (36/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2018

 • 25.07.2018 14:41

  VOXEL SA (35/2018) wykup i umorzenie obligacji serii G

 • 24.07.2018 17:25

  VOXEL SA (34/2018) Promesa udzielenia finansowania

 • 18.07.2018 19:05

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki VOXEL S.A.

 • 17.07.2018 14:32

  VOXEL SA (33/2018) podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii H

 • 05.07.2018 18:39

  GPW: Komunikat - VOXEL SA

 • 05.07.2018 16:15

  VOXEL SA (32/2018) Przydział obligacji serii J

 • 28.06.2018 10:02

  VOXEL SA (31/2018) zmiana wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z Obligacji serii H

 • 15.06.2018 19:02

  VOXEL SA (30/2018) Uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii J oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

 • 07.06.2018 12:30

  VOXEL SA (29/2018) Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychwybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.06.2018 12:01

  VOXEL SA (28/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej

 • 25.05.2018 09:34

  VOXEL SA (27/2018) emisja obligacji

 • 25.05.2018 08:28

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 08:17

  VOXEL SA (26/2018) Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 24.05.2018 17:58

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 15:27

  VOXEL SA (25/2018) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku

 • 17.05.2018 15:21

  VOXEL SA (24/2018) powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 17.05.2018 15:19

  Voxel wypłaci 10,5 mln zł dywidendy za '17

 • 17.05.2018 15:16

  VOXEL SA (23/2018) uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2018 roku

 • 17.05.2018 15:10

  VOXEL SA (22/2018) treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku

 • 16.05.2018 14:33

  VOXEL SA (21/2018) rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 11.05.2018 19:43

  VOXEL SA (19/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 09.05.2018 17:52

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.05.2018 17:23

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.05.2018 17:11

  VOXEL SA (18/2018) Uzupełnienie danych do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 19.04.2018 16:56

  VOXEL SA (17/2018) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 maja 2018 roku

 • 19.04.2018 16:51

  VOXEL SA (16/2018) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.04.2018 16:28

  VOXEL SA (15/2018) informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 10.04.2018 16:07

  Voxel chce wypłacić 10,5 mln zł dywidendy za 2017 r.

 • 10.04.2018 15:58

  VOXEL SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 04.04.2018 15:30

  VOXEL SA (13/2018) Zmiana w Zarządzie spółki zależnej od Emitenta

 • 04.04.2018 13:59

  VOXEL SA (12/2018) Udzielenie gwarancji oraz zabezpieczenia spłaty pożyczki dla spółki Exira Gamma Knife sp. z o.o.

 • 28.03.2018 16:11

  VOXEL SA (11/2018) informacja o zmianie wpisu dla zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności obligatariuszy obligacji serii H

 • 23.03.2018 20:29

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 20:23

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.03.2018 11:56

  VOXEL SA (11/2018) uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 23.02.2018 r.

 • 23.02.2018 11:55

  VOXEL SA (9/2018) uchylenie uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji serii I

 • 22.02.2018 12:25

  VOXEL SA (8/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.02.2018 15:48

  VOXEL SA (7/2018) Zawarcie umowy nabycia udziałów Exira Gamma Knife sp. z o.o.

 • 31.01.2018 12:36

  VOXEL SA (6/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 31.01.2018 12:32

  VOXEL SA (5/2018) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 31.01.2018 12:28

  VOXEL SA (4/2018) Zawarcie umowy zastawu rejestrowego

 • 31.01.2018 12:23

  VOXEL SA (3/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.01.2018 13:02

  VOXEL SA (2/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2018 10:51

  VOXEL SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 19.12.2017 16:45

  VOXEL SA (42/2017) Powołanie Członka Zarządu VOXEL S. A.

 • 19.12.2017 16:32

  VOXEL SA (41/2017) Rezygnacja z funkcji członka Zarządu

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 17.11.2017 08:59

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.11.2017 17:32

  VOXEL SA (40/2017) Podpodpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 09.11.2017 14:30

  VOXEL SA (39/2017) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2017r.

 • 17.10.2017 15:24

  VOXEL SA (38/2017) treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 października 2017 roku

 • 17.10.2017 15:18

  VOXEL SA (37/2017) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 października 2017 roku

 • 29.09.2017 16:30

  VOXEL SA (36/2017) informacja o realizacji umowy przedwstępnej sprzedaży akcji spółki RODE-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach

 • 20.09.2017 14:02

  VOXEL SA (35/2017) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2017r.

 • 20.09.2017 13:56

  VOXEL SA (34/2017) ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.09.2017 16:22

  VOXEL SA (33/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

 • 31.08.2017 18:53

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 30.08.2017 16:31

  VOXEL SA (32/2017) Zawarcie aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki RODE-MED. Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach

 • 29.08.2017 12:05

  VOXEL SA (31/2017) dokonane zmiany Statutu Spółki Emitenta

 • 22.08.2017 16:52

  VOXEL SA (30/2017) wpis hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z Obligacji serii H i I

 • 03.08.2017 13:31

  VOXEL SA (29/2017) Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki RODE-MED. Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach

 • 01.08.2017 12:07

  VOXEL SA (28/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.07.2017 16:09

  VOXEL SA (27/2017) informacja o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 10.07.2017 11:14

  VOXEL SA (26/2017) Uchwała Zarządu GPW S. A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

 • 06.07.2017 12:19

  VOXEL SA (25/2017) Uchwała Zarządu GPW S. A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A.

 • 05.07.2017 19:14

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii H spółki VOXEL S.A.

 • 23.06.2017 16:17

  Voxel wpłaci 0,55 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.06.2017 16:10

  VOXEL SA (24/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.06.2017 16:08

  VOXEL SA (23/2017) powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 23.06.2017 16:05

  VOXEL SA (22/2017) treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

 • 23.06.2017 16:03

  VOXEL SA (21/2017) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

 • 22.06.2017 15:48

  VOXEL SA (20/2017) podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 22.06.2017 14:25

  VOXEL SA (19/2017) rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 13 czerwca 2017r.

 • 20.06.2017 15:29

  VOXEL SA (18/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 10:50

  VOXEL SA (17/2017) warunkowa rejestracja obligacji serii H w KDPW

 • 14.06.2017 11:35

  VOXEL SA (16/2017) zamknięcie subskrypcji obligacji serii H

 • 13.06.2017 12:01

  VOXEL SA (15/2017) rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 07.06.2017 13:17

  VOXEL SA (14/2017) zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2017 09:13

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki VOXEL S.A.

 • 01.06.2017 13:43

  VOXEL SA (13/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki RODE- MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach

 • 31.05.2017 11:59

  VOXEL SA (12/2017) przydział obligacji serii H

 • 24.05.2017 12:31

  VOXEL SA (11/2017) wykup i umorzenie obligacji serii F

 • 23.05.2017 15:38

  VOXEL SA (10/2017) zamierzona zmiana statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku

 • 23.05.2017 15:33

  VOXEL SA (9/2017) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2017 roku

 • 23.05.2017 15:27

  VOXEL SA (8/2017) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.05.2017 17:53

  VOXEL SA (7/2017) emisja obligacji serii H i I

 • 15.05.2017 17:38

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 09:27

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami VOXEL S.A.

 • 09.05.2017 16:23

  VOXEL SA (6/2017) podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii F

 • 19.04.2017 17:05

  VOXEL SA (5/2017) Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.03.2017 19:32

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 19:27

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 16:43

  VOXEL SA (4/2017) Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wygaśnięcia porozumienia akcjonariuszy

 • 15.02.2017 12:53

  VOXEL SA (3/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

 • 14.02.2017 13:48

  VOXEL SA (2/2017) Zakończenie procesu aneksowania umów z NFZ

 • 26.01.2017 15:31

  VOXEL SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 roku

 • 30.12.2016 16:06

  VOXEL SA (67/2016) Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną od Emitenta

 • 22.12.2016 16:23

  VOXEL SA (66/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2016 16:57

  VOXEL SA (65/2016) Informacja od znaczącego akcjonariusza

 • 10.11.2016 21:14

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 27.10.2016 16:14

  VOXEL SA (64/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.10.2016 16:01

  VOXEL SA (63/2016) wpis hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z Obligacji serii F

 • 10.10.2016 16:06

  VOXEL SA (62/2016) Dokonane zmiany Statutu Spółki Emitenta

 • 29.09.2016 16:20

  VOXEL SA (61/2016) informacja o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 15.09.2016 18:43

  GPW: Komunikat - VOXEL SA

 • 15.09.2016 12:50

  VOXEL SA (60/2016) Uchwała Zarządu GPW S. A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

 • 14.09.2016 17:55

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki VOXEL S.A.

 • 09.09.2016 13:46

  VOXEL SA (59/2016) Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki Voxel S. A.

 • 31.08.2016 19:37

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 17:28

  GPW: animator rynku dla obligacji VOXEL SA

 • 26.08.2016 11:51

  VOXEL SA (58/2016) Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 25.08.2016 18:40

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji VOXEL SA

 • 22.08.2016 14:48

  VOXEL SA (57/2016) Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki Voxel S. A.

 • 19.08.2016 18:32

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki VOXEL SA

 • 19.08.2016 13:53

  VOXEL SA (56/2016) Warunkowa rejestracja obligacji serii G w KDPW

 • 10.08.2016 15:50

  VOXEL SA (55/2016) Informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego

 • 04.08.2016 14:34

  VOXEL SA (54/2016) zamknięcie subskrypcji obligacji serii G

 • 01.08.2016 13:12

  VOXEL SA (53/2016) Wykup i umorzenie obligacji serii D

 • 28.07.2016 12:31

  VOXEL SA (52/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.07.2016 14:29

  VOXEL SA (51/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.07.2016 17:28

  VOXEL SA (50/2016) przydział obligacji serii G

 • 21.07.2016 17:35

  VOXEL SA (49/2016) warunkowa rejestracja obligacji serii F w KDPW

 • 12.07.2016 15:48

  VOXEL SA (48/2016) zamknięcie subskrypcji obligacji serii F

 • 12.07.2016 15:35

  VOXEL SA (47/2016) uzupełnienie informacji nt. Członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 11.07.2016 14:16

  VOXEL SA (46/2016) wykup i umorzenie obligacji serii E

 • 08.07.2016 16:37

  VOXEL SA (45/2016) emisja obligacji serii G

 • 01.07.2016 15:27

  VOXEL SA Przydział obligacji serii F

 • 29.06.2016 14:46

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 24.06.2016 18:06

  VOXEL SA Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.06.2016 17:56

  VOXEL SA Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.06.2016 17:45

  VOXEL SA Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 23.06.2016 19:46

  VOXEL SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.06.2016 19:38

  VOXEL SA powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 23.06.2016 19:35

  Voxel wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję za '15

 • 23.06.2016 19:29

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku

 • 23.06.2016 19:20

  VOXEL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku

 • 22.06.2016 17:17

  GPW: 29 czerwca 2016 r. ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii E spółki VOXEL S.A.

 • 20.06.2016 16:10

  VOXEL SA Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.06.2016 16:03

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku

 • 20.06.2016 15:47

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 16:38

  VOXEL SA emisja obligacji serii F

 • 17.06.2016 16:30

  VOXEL SA Program Emisji Obligacji VOXEL S.A.

 • 17.06.2016 12:12

  VOXEL SA zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 18.05.2016 13:25

  VOXEL SA Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

 • 18.05.2016 08:51

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 18.05.2016 08:26

  VOXEL SA Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego GK Vovel za 1Q 2016

 • 13.05.2016 22:46

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 17:17

  VOXEL SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2016 roku

 • 09.05.2016 17:04

  VOXEL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2016 roku

 • 05.05.2016 10:19

  Voxel koryguje proponowany dzień dywidendy na 19 IX, a termin jej wypłaty na 4 X

 • 05.05.2016 09:56

  VOXEL SA korekta raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 25.04.2016 r.

 • 05.05.2016 09:47

  VOXEL SA korekta raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 25.04.2016 r.

 • 28.04.2016 16:29

  VOXEL SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.04.2016 16:21

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 • 28.04.2016 16:15

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 • 26.04.2016 18:38

  VOXEL SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 25.04.2016 18:06

  VOXEL SA Zamierzona zmiana statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku

 • 25.04.2016 17:56

  VOXEL SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2016 r.

 • 25.04.2016 17:43

  VOXEL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.04.2016 17:39

  Voxel chce wypłacić 55 gr dywidendy na akcję za '15

 • 25.04.2016 17:31

  VOXEL SA Rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 14.04.2016 15:57

  VOXEL SA Odwołanie prokury

 • 08.04.2016 19:03

  VOXEL SA Transakcja na instrumentach finansowych VOXEL S.A. dokonana przez osobę blisko związaną z prokurentem Emitenta

 • 08.04.2016 18:55

  VOXEL SA Transakcja na instrumentach finansowych VOXEL S.A. dokonana przez osobę blisko związaną z prokurentem Emitenta

 • 08.04.2016 18:46

  VOXEL SA Transakcja na instrumentach finansowych VOXEL S.A. dokonana przez osobę będącą prokurentem Emitenta

 • 01.04.2016 14:20

  VOXEL SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 • 01.04.2016 14:13

  VOXEL SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.03.2016 17:27

  VOXEL SA Odwołanie członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

 • 29.03.2016 19:15

  VOXEL SA Wniosek o rozszerzenie składu Zarządu

 • 18.03.2016 23:09

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 23:02

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 22:47

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.02.2016 16:14

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.02.2016 16:04

  VOXEL SA Zawarcie umów znaczących z mBankiem S.A.

 • 22.02.2016 08:32

  VOXEL SA Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL za 2015 rok

 • 20.02.2016 16:53

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.01.2016 10:58

  VOXEL SA Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową

 • 26.01.2016 10:52

  VOXEL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 20.01.2016 10:56

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 02.12.2015 17:17

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 02.12.2015 17:11

  VOXEL SA Wykup obligacji zamiennych na akcje

 • 26.11.2015 13:17

  VOXEL SA List intencyjny w sprawie współpracy z NU- Med Grupa S.A. oraz jej spółkami zależnymi

 • 20.11.2015 14:43

  VOXEL SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

 • 05.11.2015 09:06

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 08:44

  VOXEL SA korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

 • 03.11.2015 21:14

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 11:24

  VOXEL SA zmiana daty publikacji raportów okresowych

 • 15.10.2015 17:25

  Właściciel Voxela rozważa sprzedaż akcji spółki

 • 15.10.2015 17:14

  VOXEL SA Informacja od znaczącego akcjonariusza

 • 18.09.2015 14:01

  VOXEL SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 18.09.2015 13:51

  VOXEL SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 31.08.2015 21:05

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 08:17

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Medicalgorithmics, podtrzymał zalecenia Synektika i Voxela

 • 10.08.2015 17:35

  VOXEL SA zawiadomienie o pośrednim osiągnięciu i przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce VOXEL S.A

 • 17.07.2015 10:26

  VOXEL SA oświadczenie biegłego rewidenta

 • 10.07.2015 18:24

  VOXEL SA rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki

 • 10.07.2015 18:19

  VOXEL SA wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.07.2015 15:37

  VOXEL SA zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 29.06.2015 17:32

  VOXEL SA rezygnacja z funkcji członka Zarządu

 • 25.06.2015 15:30

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 15:07

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 27.05.2015 16:02

  VOXEL SA treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2015 r.

 • 27.05.2015 15:57

  VOXEL SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 12:02

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.04.2015 14:52

  VOXEL SA powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 29.04.2015 14:46

  VOXEL SA wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

 • 29.04.2015 14:41

  VOXEL SA wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta

 • 24.04.2015 19:42

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 25.03.2015 15:46

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.03.2015 19:55

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.03.2015 14:02

  VOXEL SA korekta raportu okresowego nr 6/2015 dotyczącego raportu rocznego za 2014 rok z dnia 20.03.2015 r.

 • 20.03.2015 20:31

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 19:46

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 15:06

  VOXEL SA zmiana daty publikacji raportów okresowych

 • 12.03.2015 13:45

  VOXEL SA uzyskanie przez Emitenta zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków

 • 06.03.2015 08:37

  DM BZ WBK obniżył ceny docelowe Synektika i Voxela, podniósł Medicalgorithmics

 • 27.01.2015 08:30

  VOXEL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.01.2015 12:34

  VOXEL SA Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową

 • 23.01.2015 12:30

  VOXEL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 15.01.2015 12:16

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.12.2014 15:44

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 01.12.2014 11:17

  Voxel może powtórzyć wynik z '13; liczy na 5 mln zł od NFZ za nadwykonania (wywiad)

 • 14.11.2014 17:20

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.10.2014 15:05

  Fundusze TFI PZU mają 14,6 proc. akcji spółki Voxel

 • 29.10.2014 14:34

  VOXEL SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 28.10.2014 09:13

  Ipopema TFI wyszła z akcjonariatu spółki Voxel

 • 28.10.2014 09:11

  VOXEL SA zmiana stanu posiadania akcji VOXEL S.A.

 • 22.10.2014 10:00

  Sprzedającym 11,1 proc. akcji Voxela mógł być Total FIZ (opinia)

 • 26.09.2014 16:19

  VOXEL SA zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

 • 29.08.2014 07:43

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.08.2014 07:07

  Wyniki Voxel w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 28.08.2014 14:06

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.08.2014 13:37

  VOXEL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.08.2014 15:36

  GPW: Komunikat - VOXEL SA

 • 06.08.2014 13:53

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.08.2014 10:55

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki VOXEL

 • 31.07.2014 19:19

  GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji VOXEL

 • 30.07.2014 13:09

  VOXEL SA Wykup i umorzenie obligacji serii C

 • 15.07.2014 09:22

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki VOXEL S.A.

 • 14.07.2014 15:52

  VOXEL SA korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku

 • 11.07.2014 17:37

  VOXEL SA podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii C

 • 11.07.2014 17:28

  VOXEL SA ustanowienie zabezpieczeń związanych z emisją obligacji serii E

 • 07.07.2014 12:37

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 07.07.2014 11:46

  VOXEL SA korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.

 • 23.06.2014 08:13

  Dr Kalliwoda podniósł wyceny Polmedu, Enel-Medu, Synektiku; obniżył dla Voxela

 • 15.05.2014 19:14

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 07.05.2014 16:27

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku

 • 07.05.2014 16:17

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 7 maja 2014 r.

 • 07.05.2014 14:38

  VOXEL SA wybór przez radę nadzorczą podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • 09.04.2014 15:41

  VOXEL SA treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 7 maja 2014 roku

 • 09.04.2014 15:38

  VOXEL SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 25.03.2014 16:20

  Wprowadzenie embarga na import sprzętu med. do Rosji bez wpływu na spółki z GPW (analiza)

 • 14.03.2014 18:47

  VOXEL SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 14.03.2014 18:38

  VOXEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 14.03.2014 15:58

  VOXEL SA powołanie członka rady nadzorczej emitenta

 • 14.03.2014 15:52

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na NWZ 13 marca 2014 r.

 • 14.03.2014 15:48

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 14.02.2014 13:35

  VOXEL SA treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ 13 marca 2014 r.

 • 14.02.2014 13:28

  VOXEL SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 30.01.2014 12:48

  VOXEL SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

 • 28.01.2014 13:24

  VOXEL SA zawiadomienie dot. transakcji zawartej przez osobę, która wchodzi w skład organu nadzorczego

 • 21.01.2014 11:48

  VOXEL SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 21.01.2014 11:48

  VOXEL SA oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową

 • 17.01.2014 15:22

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 13.01.2014 12:31

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 08.01.2014 17:21

  VOXEL SA zawarcie przez Emitenta umowy na dostawę radiofarmaceutyku

 • 31.12.2013 09:20

  VOXEL SA umowy zawarte przez emitenta z jednym podmiotem

 • 31.12.2013 09:12

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 18.12.2013 15:47

  VOXEL SA wybór oferty emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym

 • 04.12.2013 17:40

  VOXEL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.12.2013 16:09

  VOXEL SA powołanie członków rady nadzorczej emitenta

 • 04.12.2013 15:23

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 3 grudnia 2013 roku

 • 02.12.2013 15:34

  VOXEL SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

 • 29.11.2013 11:31

  VOXEL SA zgłoszenie kandydatów na członków rady nadzorczej

 • 08.11.2013 14:54

  Alteris z grupy Voxel spodziewa się w '13 wyniku netto na niewielkim plusie

 • 30.10.2013 09:39

  Voxel odwołał prognozę na '13 (opis)

 • 30.10.2013 08:34

  Voxel odwołuje prognozę na '13

 • 30.10.2013 08:19

  VOXEL SA odwołanie prognoz wyników finansowych

 • 25.10.2013 15:05

  VOXEL SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

 • 25.10.2013 14:32

  VOXEL SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

 • 03.10.2013 08:16

  Dr. Kalliwoda Research zaleca kupno Synektiku i Voxela

 • 11.09.2013 14:53

  Voxel podtrzymuje prognozę na '13; wyniki III kw. lepsze niż I i II kw.

 • 07.09.2013 21:08

  GPW: animator dla obligacji spółki VOXEL

 • 05.09.2013 14:13

  VOXEL SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii D

 • 05.09.2013 13:29

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki VOXEL SA

 • 02.09.2013 15:21

  VOXEL SA uchwała GPW SA w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D

 • 30.08.2013 20:26

  VOXEL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.08.2013 13:01

  VOXEL SA warunkowa rejestracja obligacji serii D w KDPW

 • 09.08.2013 13:01

  VOXEL SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.08.2013 11:09

  VOXEL SA zamknięcie subskrypcji obligacji serii D

 • 07.08.2013 10:38

  VOXEL SA - ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 01.08.2013 17:29

  Alteris chce budować szpitale lub ich oddziały, pierwszą inwestycję oddaje we IX (wywiad)

 • 01.08.2013 15:27

  VOXEL SA zmiany osobowe w organach spółki zależnej od emitenta

 • 31.07.2013 15:59

  VOXEL SA - przydział obligacji serii D

 • 23.07.2013 19:07

  GPW: Wykluczenie z obrotu obligacji spółki Voxel

 • 19.07.2013 19:05

  GPW: animator dla obligacji VOXEL

 • 19.07.2013 15:32

  VOXEL SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 18.07.2013 14:17

  VOXEL SA zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii D

 • 17.07.2013 18:27

  GPW: pierwszy dzień obrotu obligacji akcji VOXEL S.A.

 • 16.07.2013 14:06

  VOXEL SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 16.07.2013 13:50

  VOXEL SA wykup i umorzenie obligacji serii B

 • 11.07.2013 22:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji VOXEL

 • 03.07.2013 14:48

  VOXEL SA emisja obligacji serii D

 • 01.07.2013 16:09

  VOXEL SA zamierzona zmiana statutu emitenta na NWZ w dniu 29 lipca 2013 roku

 • 01.07.2013 16:00

  VOXEL SA treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lipca 2013 roku

 • 01.07.2013 15:58

  VOXEL SA - ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 01.07.2013 15:18

  VOXEL SA transakcja osoby blisko związanej z osobą, która wchodzi w skład organu zarządzającego emitenta

 • 28.06.2013 19:15

  GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami VOXEL

 • 26.06.2013 14:41

  VOXEL SA podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B

 • 21.06.2013 12:28

  VOXEL SA zakończenie procesu mającego na celu komercyjną sprzedaż radiofarmaceutyków

 • 14.06.2013 15:29

  VOXEL SA zawiadomienie dot. transakcji zawartej przez osobę blisko związaną

 • 06.06.2013 14:02

  VOXEL SA rejestracja akcji serii K i L w KDPW

 • 06.06.2013 13:58

  VOXEL SA - podwyższenie kapitału zakładowego

 • 06.06.2013 13:52

  VOXEL SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 06.06.2013 13:44

  VOXEL SA treść uchwał podjętych na ZWZ 5 czerwca 2013 r.

 • 06.06.2013 13:35

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 15.05.2013 17:48

  VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 14:11

  VOXEL SA korekta raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 08.05.2013 r.

 • 14.05.2013 14:03

  VOXEL SA korekta raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 26.04.2013 r.

 • 14.05.2013 13:52

  VOXEL SA korekta raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 26.04.2013 r.

 • 10.05.2013 15:05

  VOXEL SA treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 5 czerwca 2013 roku

 • 10.05.2013 14:51

  VOXEL SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 09.05.2013 10:30

  VOXEL SA informacja na temat ZWZ

 • 09.05.2013 10:22

  VOXEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 08.05.2013 15:22

  VOXEL SA złożenie oświadczeń o objęciu akcji serii L

 • 26.04.2013 12:37

  VOXEL SA dokonane zmiany statutu spółki (rejestracja w KRS) i sporządzenie tekstu jednolitego

 • 26.04.2013 12:27

  VOXEL SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego