Votum SA

skrót: VOT

Brak kursu dla wybranej firmy

Oferuje konsumentom rynku ubezpieczeniowego kompleksową pomoc w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentom rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Dadełło Andrzejwraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło6 733 00056,11%6 733 00056,11%
Copernicus Capital TFI SApoprzez fundusz inwestycyjny671 6545,60%671 6545,60%

Kategoria • 18.01.2021 16:25

  VOTUM SA (4/2021) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.01.2021 11:05

  Votum chce w '21 pozyskać 8 tys. klientów w sprawach CHF, liczy na wzrost przychodów z success fee (wywiad)

 • 07.01.2021 10:25

  VOTUM SA (3/2021) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 07.01.2021 10:24

  VOTUM SA (2/2021) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.01.2021 14:54

  VOTUM SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021

 • 11.12.2020 08:52

  VOTUM SA (53/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.12.2020 15:53

  VOTUM SA (52/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 01.12.2020 08:51

  VOTUM SA (51/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.11.2020 13:52

  Votum liczy na wyraźny wzrost przychodów oraz poprawę wyników w 2021 roku

 • 30.11.2020 13:40

  VOTUM SA (50/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.11.2020 17:52

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 26.11.2020 10:42

  VOTUM SA (49/2020) Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 30.10.2020 16:46

  Votum wytoczył w III kw. ok. 1,1 tys. powództw w sprawach frankowych, w X ponad 400

 • 12.10.2020 16:18

  Votum zakończyło przegląd opcji strategicznych, zakłada utworzenie segmentu OZE

 • 12.10.2020 16:01

  VOTUM SA (48/2020) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

 • 12.10.2020 16:00

  VOTUM SA (47/2020) Zakończenie procesu due diligence

 • 12.10.2020 15:58

  VOTUM SA (46/2020) Zakończenie procesu due diligence

 • 12.10.2020 15:56

  VOTUM SA (45/2020) Zakończenie procesu due diligence

 • 06.10.2020 14:02

  W III kwartale 91 proc. sądowych wyroków dot. kredytów CHF było korzystnych dla konsumentów - Votum

 • 16.09.2020 10:24

  VOTUM SA (44/2020) Rejestracja zmian Statutu Votum S.A.

 • 10.09.2020 13:27

  Votum liczy na podobne przychody z segmentu bankowego w kolejnych kwartałach

 • 09.09.2020 13:38

  VOTUM SA (43/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.09.2020 10:19

  VOTUM SA (42/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.09.2020 19:54

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.09.2020 08:45

  DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Votum, cena docelowa 30,4 zł

 • 17.08.2020 14:29

  VOTUM SA (41/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 sierpnia 2020 roku

 • 17.08.2020 14:28

  VOTUM SA (40/2020) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Votum S.A.

 • 17.08.2020 14:23

  VOTUM SA (39/2020) Korekta raportu bieżącego nr 39/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 sierpnia 2020 roku

 • 17.08.2020 14:20

  WZ Votum zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał rezerwowy i zapasowy

 • 17.08.2020 14:00

  VOTUM SA (39/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 sierpnia 2020 roku

 • 03.08.2020 09:49

  VOTUM SA (38/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.06.2020 10:27

  Votum liczy, że w II kwartale wytoczy ponad 2 tys. powództw w sprawach frankowych

 • 27.05.2020 15:36

  VOTUM SA (29/2020) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.05.2020 13:35

  Votum chce być spółką dywidendową - prezes

 • 27.05.2020 11:49

  VOTUM SA (28/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.05.2020 10:19

  VOTUM SA (27/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.05.2020 17:31

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 26.05.2020 12:13

  Votum rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 na kapitał rezerwowy i zapasowy

 • 26.05.2020 12:05

  VOTUM SA (26/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 26.05.2020 09:29

  VOTUM SA (25/2020) Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

 • 04.05.2020 13:23

  Votum chce miesięcznie mieć ok. 800 nowych umów dot. roszczeń bankowych

 • 28.04.2020 17:12

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 17:10

  VOTUM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 21.04.2020 12:49

  W I kw. ok. 88 proc. sądowych wyroków dot. kredytów frankowych było korzystne dla konsumentów - Votum

 • 01.04.2020 14:48

  Votum w I kw. 2020 r. złożył ponad 1,5 tys. powództw w sprawach frankowych

 • 27.03.2020 15:45

  VOTUM SA (24/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.03.2020 13:20

  VOTUM SA (23/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.03.2020 14:59

  VOTUM SA (22/2020) Zawarcie umowy wieloproduktowej z Bankiem

 • 23.03.2020 19:16

  VOTUM SA (21/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.03.2020 12:56

  Wg Votum przerwanie ciągłości pracy sądów jest bez istotnego wpływu na wyniki finansowe

 • 19.03.2020 12:01

  VOTUM SA (20/2020) Informacja dotycząca wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

 • 13.03.2020 13:34

  VOTUM SA (19/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.03.2020 14:41

  VOTUM SA (18/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.03.2020 12:14

  VOTUM SA (17/2020) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.03.2020 16:48

  VOTUM SA (16/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.03.2020 15:18

  Votum powołuje spółkę, która ma zajmować się energią odnawialną

 • 10.03.2020 15:03

  VOTUM SA (15/2020) Powołanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej Votum

 • 10.03.2020 14:57

  VOTUM SA (14/2020) Zakończenie procesu due diligence

 • 06.03.2020 15:20

  Votum ma umowę zakupu 51 proc. udziałów w spółce Ekosynergia

 • 06.03.2020 15:05

  VOTUM SA (13/2020) Nabycie udziałów w spółce Ekosynergia sp. z o.o.

 • 05.03.2020 10:38

  VOTUM SA (12/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.03.2020 13:46

  VOTUM SA (11/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.03.2020 08:35

  VOTUM SA (10/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.02.2020 16:11

  Votum planuje w tym roku wytoczyć 8 tys. powództw w sprawach kredytów frankowych

 • 27.02.2020 08:59

  Zysk netto Votum w IV kw. wyniósł 4,9 mln zł, spółka podpisała 3.524 umowy dot. roszczeń bankowych

 • 27.02.2020 07:20

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 07.02.2020 15:10

  VOTUM SA (9/2020) Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

 • 28.01.2020 13:06

  Votum ma umowę o zachowaniu poufności ze spółką z sektora energii odnawialnej

 • 28.01.2020 12:50

  VOTUM SA (8/2020) Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

 • 24.01.2020 10:15

  VOTUM SA (7/2020) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.01.2020 15:29

  Votum chce w '20 wytoczyć 8 tys. nowych powództw w sprawach frankowych

 • 21.01.2020 09:56

  VOTUM SA (6/2020) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 17.01.2020 12:16

  UOKiK postawił zarzuty czterem kancelariom odszkodowawczym, w tym m.in. Votum (aktl.)

 • 17.01.2020 09:49

  UOKiK postawił zarzuty czterem kancelariom odszkodowawczym, w tym m.in. Votum

 • 15.01.2020 12:34

  W IV kw. ok. 74 proc. sądowych wyroków dot. kredytów frankowych była korzystna dla konsumentów - Votum

 • 15.01.2020 09:29

  VOTUM SA (5/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.01.2020 13:52

  Votum po wyroku dot. p.Dziubak widzi znaczący wzrost zainteresowania frankowiczów swoją ofertą

 • 07.01.2020 11:31

  VOTUM SA (4/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020

 • 07.01.2020 09:40

  VOTUM SA (3/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 07.01.2020 09:27

  VOTUM SA (2/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.01.2020 14:58

  VOTUM SA (1/2020) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.12.2019 13:21

  VOTUM SA (53/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.12.2019 10:05

  VOTUM SA (52/2019) Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 17.12.2019 13:38

  VOTUM SA (51/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.11.2019 12:42

  Votum chce w '20 poprawić wyniki; zmienia ofertę bankową i rozszerza ją o tzw. małe TSUE

 • 27.11.2019 16:49

  VOTUM SA (50/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.11.2019 16:35

  VOTUM SA (49/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.11.2019 11:00

  VOTUM SA (48/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.11.2019 09:11

  Zysk netto Votum w III kw. wyniósł 4,1 mln zł, w X spółka podpisała 2.417 umów dot. roszczeń bankowych

 • 26.11.2019 17:35

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.10.2019 10:58

  Votum chce w X podpisać ponad 1.500 umów dot. roszczeń bankowych, trzy razy więcej niż wcześniej

 • 19.09.2019 15:35

  VOTUM SA (47/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.09.2019 10:08

  VOTUM SA (46/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.09.2019 11:01

  VOTUM SA (45/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 16.09.2019 10:11

  VOTUM SA (44/2019) Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji.

 • 09.09.2019 14:14

  Votum widzi rosnącą sprzedaż w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych

 • 06.09.2019 14:06

  VOTUM SA (43/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.09.2019 07:41

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.06.2019 11:11

  Votum przyjął politykę dywidendową; dywidenda wyniesie od 25 do 50 proc. zysku netto

 • 03.06.2019 10:15

  VOTUM SA (34/2019) Polityka dywidendy na lata 2019-2021

 • 20.05.2019 13:55

  VOTUM SA (30/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 20.05.2019 13:49

  VOTUM SA (29/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 20.05.2019 13:33

  VOTUM SA (28/2019) Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 20.05.2019 13:27

  VOTUM SA (27/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Votum S.A.

 • 15.04.2019 08:30

  VOTUM SA (22/2019) Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

 • 27.03.2019 09:14

  VOTUM SA (20/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.03.2019 09:13

  VOTUM SA (19/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.03.2019 09:47

  VOTUM SA (18/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.03.2019 09:44

  VOTUM SA (17/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.03.2019 12:17

  VOTUM SA (16/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.03.2019 09:18

  VOTUM SA (15/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.03.2019 09:42

  VOTUM SA (14/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.03.2019 10:30

  VOTUM SA (13/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.03.2019 09:59

  VOTUM SA (12/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.03.2019 11:56

  VOTUM SA (11/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.03.2019 14:09

  Votum chce wypłacać dywidendę, w '19 liczy na wzrost segmentu roszczeń bankowych

 • 04.03.2019 12:31

  VOTUM SA (10/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 01.03.2019 12:06

  VOTUM SA (9/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.02.2019 15:54

  VOTUM SA (8/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.02.2019 10:15

  VOTUM SA (7/2019) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.02.2019 07:42

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QSr

 • 18.02.2019 15:12

  VOTUM SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 • 18.01.2019 14:27

  VOTUM SA (3/2019) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

 • 17.01.2019 16:08

  VOTUM SA (5/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2019 roku

 • 17.01.2019 16:06

  VOTUM SA (4/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

 • 17.01.2019 16:01

  VOTUM SA (3/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

 • 07.01.2019 14:55

  VOTUM SA (2/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

 • 02.01.2019 15:53

  VOTUM SA (1/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu VOTUM S.A.

 • 21.12.2018 16:38

  VOTUM SA (88/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 21.12.2018 15:46

  VOTUM SA (87/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z pełnienia funkcji

 • 21.12.2018 13:29

  VOTUM SA (86/2018) Nabycie 100% akcji DSA Investment S.A.

 • 21.12.2018 13:25

  VOTUM SA (85/2018) Zawarcie umowy sprzedaży 59% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

 • 20.12.2018 15:57

  VOTUM SA (81/2018) Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 20.12.2018 15:55

  VOTUM SA (80/2018) Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 20.12.2018 15:52

  VOTUM SA (79/2018) Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 20.12.2018 15:28

  VOTUM SA (84/2018) Zawarcie umowy sprzedaży 16% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

 • 20.12.2018 15:26

  VOTUM SA (83/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 04.12.2018 16:03

  VOTUM SA (82/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 04.12.2018 13:14

  Votum liczy na 150 mln zł przychodów grupy w 2019 roku

 • 04.12.2018 11:45

  VOTUM SA (81/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 04.12.2018 11:45

  VOTUM SA (80/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 04.12.2018 11:44

  VOTUM SA (79/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 03.12.2018 16:19

  VOTUM SA (75/2018) Korekta raportu nr 75/2018 - Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.12.2018 11:29

  VOTUM SA (78/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.11.2018 16:13

  VOTUM SA (77/2018) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.11.2018 14:50

  VOTUM SA (76/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.11.2018 16:27

  VOTUM SA (75/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.11.2018 15:05

  VOTUM SA (74/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.11.2018 12:44

  VOTUM SA (73/2018) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.11.2018 11:46

  VOTUM SA (72/2018) Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.11.2018 17:14

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.11.2018 16:26

  VOTUM SA (71/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 59% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

 • 28.11.2018 16:25

  VOTUM SA (70/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 16% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

 • 28.11.2018 14:26

  VOTUM SA (69/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

 • 28.11.2018 14:25

  VOTUM SA (68/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

 • 28.11.2018 14:23

  VOTUM SA (67/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie 100% akcji w DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • 28.11.2018 10:58

  VOTUM SA (66/2018) Zmiana programu opcji menedżerskich

 • 16.11.2018 13:23

  Votum rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 16.11.2018 13:06

  VOTUM SA (65/2018) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 19.10.2018 10:06

  VOTUM SA (64/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.10.2018 11:21

  VOTUM SA (63/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 17.10.2018 13:37

  VOTUM SA (62/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 16.10.2018 10:09

  VOTUM SA (61/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 15.10.2018 11:05

  VOTUM SA (60/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 15.10.2018 10:40

  Altus TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na WZ Votum

 • 15.10.2018 10:28

  VOTUM SA (59/2018) Korekta raportu bieżącego nr 59/2018 (niewłaściwy załącznik)

 • 15.10.2018 10:04

  VOTUM SA (59/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.10.2018 12:16

  VOTUM SA (58/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.10.2018 12:10

  VOTUM SA (57/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.10.2018 12:00

  VOTUM SA (56/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego z pełnienia funkcji

 • 10.10.2018 11:56

  VOTUM SA (55/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.10.2018 09:31

  VOTUM SA (54/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.10.2018 10:40

  VOTUM SA (53/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.10.2018 10:04

  VOTUM SA (52/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.10.2018 12:28

  VOTUM SA (51/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.10.2018 10:44

  VOTUM SA (50/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.10.2018 13:16

  VOTUM SA (49/2018) Poręczenie weksla in blanco wystawionego przez spółkę zależną

 • 02.10.2018 13:14

  VOTUM SA (48/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 01.10.2018 11:32

  VOTUM SA (47/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.09.2018 13:46

  VOTUM SA (46/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.09.2018 16:14

  VOTUM SA (45/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.09.2018 10:38

  VOTUM SA (44/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.09.2018 15:37

  VOTUM SA (43/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.09.2018 16:05

  VOTUM SA (42/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.09.2018 13:25

  Votum liczy, że wypracuje w II poł. '18 lepsze wyniki niż w pierwszym półroczu

 • 11.09.2018 17:14

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.08.2018 14:34

  VOTUM SA (41/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 10.08.2018 14:32

  VOTUM SA (40/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.08.2018 09:46

  VOTUM SA (39/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.08.2018 12:16

  VOTUM SA (38/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 07.08.2018 12:56

  VOTUM SA (37/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.08.2018 12:42

  VOTUM SA (36/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.08.2018 12:32

  VOTUM SA (35/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 31.07.2018 09:57

  VOTUM SA (34/2018) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy

 • 24.07.2018 13:31

  VOTUM SA (33/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.07.2018 09:58

  VOTUM SA (32/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.07.2018 13:38

  VOTUM SA (31/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.07.2018 13:29

  VOTUM SA (30/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 17.07.2018 09:19

  VOTUM SA (29/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 16.07.2018 09:16

  VOTUM SA (28/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.07.2018 17:11

  VOTUM SA (27/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.07.2018 16:38

  VOTUM SA (26/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.07.2018 17:01

  VOTUM SA (25/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.06.2018 15:50

  Zysk Votum za '17 trafił na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

 • 29.06.2018 15:43

  VOTUM SA (24/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 roku

 • 29.06.2018 15:40

  VOTUM SA (23/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

 • 29.06.2018 15:38

  VOTUM SA (22/2018) Przeznaczenie zysku za rok 2017

 • 29.06.2018 15:37

  VOTUM SA (21/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 13:02

  Votum liczy, że wyniki w '18 będą istotnie wyższe niż w '17

 • 30.05.2018 14:18

  VOTUM SA (20/2018) Nabycie udziałów w spółce Redeem Sp. z o.o.

 • 30.05.2018 14:16

  VOTUM SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 29.05.2018 18:56

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 28.05.2018 16:41

  VOTUM SA (18/2018) Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 28.05.2018 16:40

  VOTUM SA (17/2018) Powołanie Zarządu Spółki VII kadencji

 • 28.05.2018 16:38

  VOTUM SA (16/2018) Odwołanie prokury

 • 28.05.2018 16:36

  VOTUM SA (15/2018) Odwołanie prokury

 • 28.05.2018 16:34

  VOTUM SA (14/2018) Odwołanie prokury

 • 23.05.2018 16:15

  Votum chce, by zysk za '17 trafił na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

 • 23.05.2018 16:02

  VOTUM SA (13/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 23.05.2018 15:59

  VOTUM SA (12/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 23.05.2018 15:57

  VOTUM SA (11/2018) Zmiana polityki dywidendy na lata 2016-2018

 • 26.04.2018 17:25

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 17:24

  VOTUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 17:04

  VOTUM SA (10/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę Zależną

 • 06.03.2018 15:26

  VOTUM SA (9/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 02.03.2018 14:13

  Votum chce wejść na rynek internetowy od września '18 r.; w '19 oczekuje poprawy zysków

 • 28.02.2018 20:18

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 23.02.2018 17:37

  VOTUM SA (8/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 09.02.2018 12:20

  VOTUM SA (7/2018) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki VOTUM S.A.

 • 09.02.2018 12:18

  VOTUM SA (6/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji

 • 01.02.2018 15:31

  VOTUM SA (5/2018) Znacząca umowa Spółki Zależnej

 • 25.01.2018 17:14

  Quercus Parasolowy SFIO ma w Votum mniej niż 5 proc. udziału głosów na WZ (popr.)

 • 25.01.2018 14:44

  VOTUM SA (4/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 25.01.2018 14:07

  Quercus TFI ma w Votum mniej niż 5 proc. udziału głosów na WZ

 • 25.01.2018 13:56

  VOTUM SA (4/2018) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.01.2018 15:32

  VOTUM SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 10.01.2018 14:31

  VOTUM SA (2/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 04.01.2018 16:50

  VOTUM SA (1/2018) Odwołanie prokury

 • 08.12.2017 12:05

  VOTUM SA (82/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 07.12.2017 13:09

  VOTUM SA (81/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.12.2017 12:01

  VOTUM SA (80/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.12.2017 16:51

  VOTUM SA (79/2017) Powołanie prokurenta Spółki

 • 05.12.2017 12:09

  VOTUM SA (78/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.12.2017 13:31

  VOTUM SA (77/2017) Powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Łebkowi

 • 04.12.2017 12:41

  VOTUM SA (76/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.12.2017 12:05

  VOTUM SA (75/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.11.2017 13:35

  Votum spodziewa się w IV kw. wzrostu przychodów kdk, może mieć zysk

 • 27.11.2017 17:29

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 14:42

  VOTUM SA (74/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z pełnienia funkcji

 • 27.10.2017 14:37

  VOTUM SA (73/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.10.2017 12:46

  VOTUM SA (72/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.10.2017 19:22

  VOTUM SA (69/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.10.2017 19:22

  VOTUM SA (70/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 października 2017

 • 24.10.2017 16:24

  VOTUM SA (71/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2017 r.

 • 05.10.2017 16:56

  VOTUM SA (68/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.10.2017 10:57

  VOTUM SA (67/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.10.2017 15:36

  VOTUM SA (66/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.10.2017 13:06

  Votum liczy na wzrost zysku w '18, rezygnuje z prowadzenia spraw o najniższej wartości (wywiad)

 • 03.10.2017 12:20

  VOTUM SA (65/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.10.2017 12:19

  VOTUM SA (64/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.10.2017 15:17

  VOTUM SA (63/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.10.2017 15:12

  VOTUM SA (62/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.09.2017 15:08

  VOTUM SA (61/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.09.2017 14:52

  VOTUM SA (60/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.09.2017 14:52

  VOTUM SA (59/2017) Zawarcie umowy poręczenia kredytu spółek zależnych.

 • 27.09.2017 14:50

  VOTUM SA (58/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez Spółki Zależne

 • 26.09.2017 14:15

  VOTUM SA (57/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.09.2017 13:55

  VOTUM SA (56/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 25.09.2017 13:29

  VOTUM SA (55/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.09.2017 12:35

  VOTUM SA (54/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.09.2017 11:51

  VOTUM SA (53/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.09.2017 11:47

  VOTUM SA (52/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.09.2017 15:33

  VOTUM SA (51/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.09.2017 15:32

  VOTUM SA (50/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.09.2017 16:47

  VOTUM SA (49/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.09.2017 16:44

  VOTUM SA (48/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.09.2017 11:34

  VOTUM SA (47/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 15.09.2017 19:47

  VOTUM SA (46/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 15.09.2017 14:39

  VOTUM SA (45/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.09.2017 15:20

  VOTUM SA (44/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.09.2017 15:16

  VOTUM SA (43/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.09.2017 17:17

  VOTUM SA (42/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.09.2017 13:36

  VOTUM SA (41/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.09.2017 13:35

  VOTUM SA (40/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.09.2017 13:03

  VOTUM SA (39/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 07.09.2017 12:17

  VOTUM SA (38/2017) Przyjęcie programu opcji menedżerskich

 • 07.09.2017 12:14

  VOTUM SA (37/2017) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie udziałów w Spółce Redeem Sp. z o.o.

 • 05.09.2017 15:30

  Altus TFI przekroczył 5 proc. próg w Votum

 • 05.09.2017 15:23

  VOTUM SA (36/2017) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 01.09.2017 11:41

  VOTUM SA (35/2017) Warunkowe nabycie udziałów w Spółce Redeem Sp. z o.o.

 • 31.08.2017 17:53

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.08.2017 12:25

  VOTUM SA (34/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 31.07.2017 13:06

  VOTUM SA (33/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 31.07.2017 12:52

  VOTUM SA (32/2017) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 31.07.2017 12:51

  VOTUM SA (31/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.07.2017 09:52

  VOTUM SA (30/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.07.2017 15:55

  VOTUM SA (29/2017) Powołanie prokurenta Spółki

 • 29.06.2017 16:14

  VOTUM SA (28/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 13:06

  Votum wypłaci 0,67 zł dywidendy na akcję za '16

 • 29.06.2017 12:56

  VOTUM SA (27/2017) Dywidenda z zysku za rok 2016

 • 29.06.2017 12:55

  VOTUM SA (26/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017

 • 29.06.2017 12:54

  VOTUM SA (25/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok

 • 27.06.2017 12:40

  VOTUM SA (24/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.06.2017 15:36

  VOTUM SA (23/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.05.2017 17:57

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 24.05.2017 17:17

  VOTUM SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 23.05.2017 15:06

  VOTUM SA (21/2017) Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 17.05.2017 11:49

  VOTUM SA (20/2017) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

 • 16.05.2017 10:45

  Votum chce wypłacić 0,67 zł dywidendy na akcję za '16

 • 16.05.2017 10:24

  VOTUM SA (19/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 08.05.2017 15:07

  VOTUM SA (18/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.05.2017 11:00

  VOTUM SA (17/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.04.2017 18:31

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 18:29

  VOTUM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 12:36

  VOTUM SA (16/2017) Powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Czyżowi

 • 24.04.2017 14:41

  VOTUM SA (15/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 24.04.2017

 • 24.04.2017 12:04

  VOTUM SA (14/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017

 • 24.04.2017 11:45

  VOTUM SA (13/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

 • 24.04.2017 07:56

  VOTUM SA (1/2017) Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA

 • 19.04.2017 17:36

  VOTUM SA (12/2017) Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

 • 04.04.2017 12:48

  VOTUM SA (11/2017) Powołanie Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki VOTUM S.A.

 • 28.03.2017 11:31

  VOTUM SA (10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 28.03.2017 11:30

  VOTUM SA (9/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji

 • 27.03.2017 11:17

  VOTUM SA (8/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.03.2017 14:55

  VOTUM SA (7/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 14.03.2017 13:47

  VOTUM SA (6/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.03.2017 13:54

  VOTUM SA (5/2017) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.02.2017 18:08

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 24.02.2017 14:53

  VOTUM SA (4/2017) Odwołanie prokury łącznej

 • 30.01.2017 15:03

  VOTUM SA (3/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 23.01.2017 14:43

  VOTUM SA (2/2017) Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji

 • 03.01.2017 18:28

  VOTUM SA (1/2017) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 29.12.2016 18:27

  VOTUM SA (68/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 29.12.2016 18:23

  VOTUM SA (67/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.12.2016 16:10

  VOTUM SA (66/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.12.2016 15:18

  VOTUM SA (65/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.12.2016 15:36

  VOTUM SA (64/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.12.2016 14:48

  VOTUM SA (63/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.12.2016 11:49

  VOTUM SA (62/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.12.2016 12:09

  VOTUM SA (61/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.12.2016 10:29

  VOTUM SA (60/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 16.12.2016 13:51

  VOTUM SA (59/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 15.12.2016 13:20

  VOTUM SA (58/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.11.2016 09:53

  Quercus TFI przekroczył 5 proc. próg w Votum

 • 21.11.2016 09:40

  VOTUM SA (57/2016) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.11.2016 21:14

  Votum obniża prognozy na 2016, zysk netto ma wynieść 13 mln zł

 • 14.11.2016 21:13

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 21:08

  VOTUM SA (56/2016) Korekta prognozy za rok 2016

 • 14.10.2016 18:29

  Votum rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 14.10.2016 17:26

  VOTUM SA (55/2016) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 28.09.2016 14:07

  VOTUM SA (54/2016) Powołanie prokurenta Spółki

 • 12.09.2016 15:16

  VOTUM SA (53/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.09.2016 16:06

  VOTUM SA (52/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.09.2016 13:54

  VOTUM SA (51/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.09.2016 13:53

  VOTUM SA (50/2016) Korekta raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 7 września 2016 roku.

 • 07.09.2016 15:04

  VOTUM SA (49/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.09.2016 15:09

  VOTUM SA (48/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.09.2016 15:01

  VOTUM SA (47/2016) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 31.08.2016 18:13

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.07.2016 13:18

  VOTUM SA (46/2016) Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 29.06.2016 13:55

  VOTUM SA Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2016

 • 20.06.2016 18:19

  Votum prognozuje 16,5 mln zł zysku netto w 2016 r.

 • 20.06.2016 17:57

  VOTUM SA Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2016

 • 14.06.2016 15:51

  Votum na dywidendę przeznaczy 0,78 zł na akcję

 • 14.06.2016 15:38

  VOTUM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2016

 • 14.06.2016 15:38

  VOTUM SA Powołanie Rady Nadzorczej V kadencji

 • 14.06.2016 15:36

  VOTUM SA Dywidenda z zysku za rok 2015

 • 14.06.2016 15:36

  VOTUM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 r.

 • 09.06.2016 16:13

  VOTUM SA Powołanie Zarządu Spółki VI kadencji

 • 23.05.2016 12:25

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 23.05.2016 12:18

  VOTUM SA Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 z dnia 27 kwietnia 2016

 • 23.05.2016 08:04

  Votum ogłasza politykę dywidendową na lata 2016-2018

 • 23.05.2016 07:46

  VOTUM SA Polityka dywidendy na lata 2016-2018

 • 18.05.2016 16:50

  VOTUM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 18.05.2016 16:23

  VOTUM SA Cofnięcie prokury

 • 18.05.2016 15:19

  VOTUM SA Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

 • 16.05.2016 20:39

  Votum chce wypłacić jeszcze 0,46 zł dywidendy na akcję za 2015 rok

 • 16.05.2016 20:25

  VOTUM SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

 • 16.05.2016 17:53

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 14:09

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.04.2016 17:06

  VOTUM SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

 • 27.04.2016 07:59

  VOTUM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 07:57

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 07.04.2016 22:25

  VOTUM SA Warunkowe powołanie Członka Zarządu VOTUM S.A.

 • 24.03.2016 06:50

  VOTUM SA Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

 • 24.03.2016 06:50

  VOTUM SA Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

 • 24.03.2016 06:49

  VOTUM SA Zawarcie umowy nabycia nieruchomości

 • 22.03.2016 13:10

  VOTUM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2016

 • 22.03.2016 13:08

  VOTUM SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 17.03.2016 11:49

  VOTUM SA Cofnięcie prokury

 • 08.03.2016 09:14

  VOTUM SA Powołanie prokurenta Spółki

 • 07.03.2016 09:19

  DM BZ WBK obniża cenę docelową Votum do 19 zł

 • 04.03.2016 12:55

  VOTUM SA Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

 • 29.02.2016 18:39

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 23.02.2016 16:04

  VOTUM SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 19.02.2016 15:10

  VOTUM SA Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

 • 05.02.2016 15:15

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.02.2016 15:13

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.02.2016 15:08

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.02.2016 12:38

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.02.2016 12:34

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.02.2016 13:03

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.02.2016 13:02

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.02.2016 11:32

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.01.2016 14:49

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.01.2016 13:37

  VOTUM SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2015 roku

 • 29.01.2016 13:31

  VOTUM SA Powołanie prokurentów Spółki

 • 28.01.2016 16:01

  VOTUM SA Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie nieruchomości

 • 26.01.2016 17:03

  VOTUM SA Przedłożenie Radzie Nadzorczej wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

 • 26.01.2016 09:46

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.01.2016 10:44

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.01.2016 11:49

  VOTUM SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 08.01.2016 14:48

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.01.2016 14:47

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.01.2016 14:46

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.12.2015 13:03

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.12.2015 14:51

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.12.2015 14:50

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.12.2015 16:10

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.12.2015 16:04

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.12.2015 15:30

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.12.2015 10:39

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.11.2015 15:32

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.11.2015 08:17

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 21.09.2015 19:08

  Votum wypłaci 0,32 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.

 • 21.09.2015 18:10

  VOTUM SA Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty zaliczki na dywidendę

 • 18.09.2015 17:56

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.09.2015 17:55

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.09.2015 15:26

  VOTUM SA Rejestracja zmian statutu spółki VOTUM S.A.

 • 04.09.2015 15:27

  VOTUM SA Zarejestrowanie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.

 • 03.09.2015 18:19

  VOTUM SA Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2015

 • 03.09.2015 18:08

  VOTUM SA Zamiar wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015

 • 28.08.2015 07:35

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 10.07.2015 14:35

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.07.2015 14:32

  VOTUM SA Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2015

 • 24.06.2015 07:10

  Votum liczy na współpracę z firmami leasingowymi i odszkodowania za śmiertelne wypadki (wywiad)

 • 11.06.2015 09:09

  DM BZ WBK podwyższa cenę docelową Votum do 25,8 zł

 • 09.06.2015 15:32

  Votum wypłaci 0,67 zł dywidendy na akcję za '14

 • 09.06.2015 15:26

  VOTUM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015

 • 09.06.2015 15:25

  VOTUM SA Dywidenda z zysku za rok 2014

 • 09.06.2015 15:24

  VOTUM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2015 r.

 • 08.06.2015 15:13

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.06.2015 07:53

  Votum prognozuje 13,66 mln zł zysku netto grupy w 2015 r.

 • 05.06.2015 07:44

  VOTUM SA Prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2015

 • 28.05.2015 15:09

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 28.05.2015 15:06

  VOTUM SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2014 roku

 • 15.05.2015 17:57

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 15:22

  VOTUM SA Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 13.05.2015 14:35

  VOTUM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

 • 06.05.2015 16:16

  VOTUM SA Utworzenie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.

 • 04.05.2015 15:17

  Votum chce wypłacić 0,67 zł dywidendy na akcję za '14

 • 04.05.2015 15:09

  VOTUM SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014

 • 04.05.2015 15:08

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.05.2015 15:07

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 29.04.2015 14:21

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 28.04.2015 08:36

  VOTUM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 28.04.2015 08:36

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 02.03.2015 18:31

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 26.02.2015 11:30

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla EuCo, Magellana i Votum

 • 03.02.2015 20:22

  VOTUM SA Korekta prognozy za rok 2014

 • 23.01.2015 15:03

  VOTUM SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 20.01.2015 15:24

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.01.2015 15:23

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.01.2015 14:59

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 02.01.2015 13:14

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 69

 • 29.12.2014 15:51

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.12.2014 15:49

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie Art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 22.12.2014 15:38

  VOTUM SA nabycie akcji spółki

 • 19.12.2014 12:27

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.12.2014 15:04

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 17.12.2014 15:04

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.12.2014 14:26

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.12.2014 14:20

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.12.2014 15:01

  VOTUM SA nabycie akcji spółki

 • 08.12.2014 15:00

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.11.2014 16:02

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.11.2014 15:58

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.11.2014 14:42

  VOTUM SA sprzedaż akcji spółki

 • 21.11.2014 12:44

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.11.2014 12:38

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 19.11.2014 13:50

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 19.11.2014 13:50

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie Art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 12.11.2014 18:13

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 20.10.2014 13:31

  VOTUM SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2014

 • 29.09.2014 18:23

  Votum prognozuje 6 mln zł zysku netto w 2014 r.

 • 29.09.2014 18:03

  VOTUM SA prognoza wyników grupy kapitałowej VOTUM na rok 2014

 • 29.08.2014 08:19

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 16.07.2014 13:45

  VOTUM SA korekta rb nr 35/2014 dot. wyboru biegłego rewidenta do badani sprawozdań finansowych za rok 2014 r.

 • 15.07.2014 15:07

  VOTUM SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

 • 07.07.2014 15:31

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.07.2014 16:49

  VOTUM SA połączenie spółek zależnych od emitenta

 • 30.06.2014 12:02

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.06.2014 19:52

  Votum wypłaci 0,51 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2014 19:46

  VOTUM SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ 24 czerwca 2014

 • 24.06.2014 19:38

  VOTUM SA dywidenda z zysku za rok 2013

 • 24.06.2014 19:28

  VOTUM SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 15:38

  VOTUM SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 04.06.2014 18:57

  VOTUM SA polityka dywidendy na lata 2014-2015

 • 04.06.2014 18:54

  Zarząd Votum przyjął politykę dywidendową na lata 2014-2015

 • 28.05.2014 15:27

  VOTUM SA korekta raportu bieżącego nr 23/2014

 • 20.05.2014 14:20

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.05.2014 14:17

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.05.2014 17:41

  VOTUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 17:36

  VOTUM SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 12.05.2014 17:27

  VOTUM SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013

 • 12.05.2014 15:03

  VOTUM SA powołanie zarządu spółki V kadencji

 • 12.05.2014 15:01

  VOTUM SA nabycie akcji spółki

 • 09.05.2014 08:51

  Zarząd Votum proponuje 0,51 zł dywidendy na akcję za '13

 • 09.05.2014 08:42

  VOTUM SA Uzupełnienie do rekomendacji zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013

 • 22.04.2014 18:01

  VOTUM SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 22.04.2014 18:00

  VOTUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 17.04.2014 13:27

  VOTUM SA informacja na temat publikacji prognozy wyników finansowych na rok 2014

 • 02.04.2014 15:26

  VOTUM SA informacja na temat publikacji prognozy wyników finansowych na rok 2014.

 • 26.03.2014 08:08

  Votum rekomenduje wypłatę 100 proc. zysku na dywidendę, jeśli wyniesie do 6 mln zł

 • 26.03.2014 07:35

  VOTUM SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013

 • 18.03.2014 16:59

  VOTUM SA informacja dotycząca wolumenu spraw prowadzonych w spółkach Grupy kapitałowej VOTUM

 • 03.03.2014 18:52

  VOTUM SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 03.03.2014 18:28

  VOTUM SA korekta prognozy za rok 2013

 • 10.02.2014 16:01

  VOTUM SA połączenie spółek zależnych od emitenta

 • 10.02.2014 10:37

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.01.2014 14:10

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.01.2014 12:54

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.01.2014 12:40

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.01.2014 12:01

  VOTUM SA zbycie akcji spólki

 • 28.01.2014 10:19

  VOTUM SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 17.01.2014 14:38

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.01.2014 14:50

  VOTUM SA Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.01.2014 14:10

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.12.2013 11:01

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.12.2013 14:53

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.12.2013 14:52

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.12.2013 12:04

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.12.2013 10:36

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.12.2013 14:54

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.11.2013 14:41

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.11.2013 15:34

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.10.2013 11:46

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.10.2013 18:43

  VOTUM SA nabycie większościowych udziałów spółki VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o.

 • 25.10.2013 15:03

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.10.2013 15:00

  VOTUM SA informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.10.2013 13:54

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.10.2013 13:25

  VOTUM SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.09.2013 14:12

  VOTUM SA nabycie akcji spółki

 • 10.09.2013 14:58

  VOTUM SA zmiana w statucie spółki

 • 30.08.2013 08:55

  VOTUM SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 02.08.2013 13:56

  VOTUM SA nabycie akcji spółki