GPM Vindexus SA

skrót: VIN

Brak kursu dla wybranej firmy

Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kuchno, Jan Piotr4 570 00039,13%4 570 00039,31%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne1 555 77613,32%1 555 77613,38%
Kuchno Piotr1 030 0008,82%1 030 0008,86%
Rockbridge TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne978 3538,38%978 3538,42%
GPM Vindexus SA54 0000,46%54 0000,46%

Kategoria • 13.01.2021 12:05

  FRAM FIZ żąda zwołania przez Vindexus NWZ ws. buybacku oraz programu motywacyjnego

 • 13.01.2021 11:21

  GPM VINDEXUS SA (1/2021) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 30.11.2020 22:21

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 04.11.2020 18:46

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (23/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 04.11.2020 14:34

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (22/2020) Transakcje na akcjach spółki - korekta raportu nr 22 z dnia 26.10.2020

 • 26.10.2020 21:28

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (22/2020) Transakcje na akcjach spółki.

 • 26.10.2020 21:12

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (21/2020) Transakcje na akcjach spółki.

 • 30.09.2020 23:48

  GPM VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 17.09.2020 12:04

  GPM VINDEXUS SA (21/2020) Rejestracja zmian statutu.

 • 01.09.2020 12:02

  GPM VINDEXUS SA (20/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 15.06.2020 17:21

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (14/2020) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 13.06.2020 22:38

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (13/2020) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lipca 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

 • 08.06.2020 22:51

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (12/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 08.06.2020 22:38

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 28.05.2020 16:06

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 20.04.2020 22:58

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.04.2020 20:37

  Vindexus chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 20.04.2020 20:24

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (9/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 08.04.2020 17:30

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 06.04.2020 12:16

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (7/2020) Informacja o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej GPM Vindexus S.A.

 • 04.04.2020 14:03

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (6/2020) zmiana warunków emisji obligacji serii B2

 • 04.04.2020 13:55

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (5/2020) przedterminowy wykup części obligacji serii A2

 • 20.03.2020 11:57

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (4/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i L do obrotu

 • 19.03.2020 19:44

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii K i L spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SA

 • 15.03.2020 11:33

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 05.02.2020 11:17

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (2/20) Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 • 28.01.2020 10:41

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (1/20) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 18.12.2019 13:21

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (32/19) Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii L Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 22.11.2019 19:02

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 20.11.2019 16:43

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (31/2019) Transakcje na akcjach spółki.

 • 18.11.2019 12:28

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (30/2019) Zmina terminu publikacji raporti okresowego.

 • 25.10.2019 07:54

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (29/2019) Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie .01.2019 - 30.09.2019

 • 24.10.2019 14:47

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (28/2019) Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku.

 • 26.09.2019 21:51

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (27/2019) Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii K Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 21.09.2019 18:53

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (26/2019) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 10.09.2019 23:13

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 27.08.2019 10:00

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (25/2019) Transakcje na akcjach spółki/

 • 01.06.2019 18:56

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (14/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

 • 01.06.2019 18:47

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

 • 30.05.2019 19:45

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 12.04.2019 13:23

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (7/2019) Odwołanie Zarządu i powołanie Zarządu nowej kadencji

 • 28.03.2019 12:10

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (5/2019) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 26.02.2019 07:52

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (4/2019) Transakcje na akcjach spki.

 • 22.02.2019 10:34

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (3/2019) Transakcje na akcjach spółki.

 • 29.01.2019 11:25

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (2/2019) Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności w 2018 roku.

 • 29.01.2019 10:59

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 20.11.2018 19:29

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 01.10.2018 16:13

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (16/2018) Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie do dnia 28.09.2018 r.

 • 28.09.2018 22:09

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 27.09.2018 14:45

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (15/2018) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.08.2018 10:37

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 10.08.2018 10:06

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (13/2018) Transakcje na akcjach spółki.

 • 26.06.2018 10:50

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (12/2018) Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie do dnia 25 czerwca 2018 roku.

 • 20.06.2018 11:13

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (11/2018) Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Vindexus' S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku o wypłacie dywideny.

 • 19.06.2018 15:16

  Vindexus wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2018 15:07

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2018 roku.

 • 19.06.2018 12:40

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

 • 30.05.2018 20:44

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 16:46

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (8/2018) Transakcje na akcjach spółki

 • 24.05.2018 09:12

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (7/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 24.05.2018 09:02

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (6/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 04.05.2018 15:22

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (5/2018) Transakcje na akcjach spółki.

 • 28.04.2018 17:04

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 11:44

  Zarząd Vindexusa rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 26.04.2018 11:34

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (4/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 25.04.2018 14:33

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 25.04.2018 12:10

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (2/2018) Szacunkowy wynik finansowy Grupy Kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. za 2017 rok

 • 02.03.2018 08:25

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Vindexusa do 11,7 zł

 • 31.01.2018 14:43

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018,

 • 20.12.2017 08:47

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (19/2017) Korekta raportu bieżącego 19/2017 Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z Supergrosz Sp. z o.o.

 • 18.12.2017 15:06

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (19/2017) Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z Supergosz Sp. o.o.

 • 20.11.2017 19:36

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 02.11.2017 12:46

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (18/2017) Transakcje na akcjach spółki.

 • 13.09.2017 10:28

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (17/2017) Zbycie akcji własnych

 • 11.09.2017 16:49

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 11.08.2017 15:26

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (16/2017) Zawarcie porozumienia w przedmiocie zaangażowania kapitałowego Spółki w TUW Medicum

 • 14.07.2017 12:18

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (15/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 30.06.2017 13:35

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (14/2017) Emisja obligacji serii A2.

 • 20.06.2017 10:11

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (13/2017) Wybór biegłego rewidenta.

 • 14.06.2017 14:12

  GPM Vindexus wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję za '16

 • 14.06.2017 14:03

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (12/2017) Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Vindexus" S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku o wypłacie dywidendy.

 • 14.06.2017 13:40

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (11/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 roku.

 • 14.06.2017 11:48

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku.

 • 02.06.2017 09:17

  GPM Vindexus chce, by wartość dywidendy na akcję rosła co roku co najmniej o 5 gr

 • 02.06.2017 09:02

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (9/2017) Polityka dywidendowa.

 • 30.05.2017 19:22

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 25.05.2017 07:22

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Vindexusa do 13,9 zł

 • 18.05.2017 08:39

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (8/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 18.05.2017 08:32

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (7/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 28.04.2017 22:54

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 18:17

  GPM Vindexus chce wypłacić 0,20 zł dywidendy na akcję za '16

 • 28.04.2017 17:51

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (6/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 13.04.2017 08:01

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Vindeksusa do 13,3 zł

 • 14.02.2017 11:35

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (5/2017) Nabycie akcji własnych.

 • 13.02.2017 11:24

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (4/2017) Połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z jej spółką zależną.

 • 01.02.2017 12:09

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (3/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. serii Y1 w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

 • 31.01.2017 12:08

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 25.01.2017 09:18

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (1/2017) Wprowadzenie obligacji serii Y1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 • 24.01.2017 18:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GPM VINDEXUS S.A.

 • 28.12.2016 14:30

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (34/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2016 roku.

 • 28.12.2016 12:39

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (33/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spóki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku.

 • 22.12.2016 08:59

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (32/2016) Korekta numeru raporu; "Rejestracja obligacji serii Y1 Giełdy Parw Majątkowych Vindexus S.A.

 • 21.12.2016 13:18

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (30/2016) Rejestracja obligacji serii Y1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w KDPW

 • 12.12.2016 10:16

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (29/2016) Korekta RB 29/2016 - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z jej spółką zależną.

 • 28.11.2016 11:33

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (31/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 28.11.2016 11:21

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (30/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 28.11.2016 10:57

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (29/2016) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z jej spółką zależną.

 • 28.11.2016 10:55

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (29/2016) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z jej spółką zależną.

 • 25.11.2016 15:39

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (28/2016) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z jej spółką zależną.

 • 24.11.2016 16:25

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (27/2016) Plan połączenia Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z jej spółką jednoosobową

 • 14.11.2016 19:24

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 19.10.2016 18:49

  GPW: Komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

 • 05.10.2016 15:26

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (26/2016) Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości.

 • 04.10.2016 11:16

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (25/2016) Spełnienie warunku zawieszającego umowy z dnia 28 września 2016 roku.

 • 30.09.2016 12:09

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (24/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 29.09.2016 14:24

  Fundusz Vindexusa ma umowę zakupu wierzytelności bankowych o wartości ok. 277 mln zł

 • 29.09.2016 13:46

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (23/2016) Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną, przyjęcie obsługi pakietu.

 • 28.09.2016 11:48

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (22/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 14.09.2016 14:57

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (21/2016) Przydział obligacji serii Y1.

 • 13.09.2016 14:50

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (20/2016) Emisja obligacji serii Y1.

 • 31.08.2016 19:39

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 30.08.2016 19:09

  GPW: animator rynku dla obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 30.08.2016 10:23

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (19/2016) Wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. serii X1 w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

 • 29.08.2016 18:12

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 26.08.2016 07:38

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Vindexusa do 11,6 zł

 • 24.08.2016 14:33

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (18/2016) Wprowadzenie obligacji serii X1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 • 23.08.2016 18:50

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 06.07.2016 15:35

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (17/2016) Wybór biegłego rewidenta.

 • 30.06.2016 14:38

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Powołanie osób zarządzających.

 • 30.06.2016 08:31

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Powołanie osób nadzorujących.

 • 29.06.2016 13:43

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Vindexus" S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku o wypłacie dywidendy.

 • 29.06.2016 13:22

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

 • 29.06.2016 13:20

  GPM Vindexus wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '15

 • 29.06.2016 13:07

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 roku.

 • 01.06.2016 16:03

  GPM Vindexus chce wypłacić 0,125 zł dywidendy na akcję

 • 01.06.2016 15:49

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

 • 01.06.2016 15:40

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

 • 20.05.2016 14:33

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Rejestracja obligacji serii X1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w KDPW.

 • 16.05.2016 19:04

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 11:42

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 06.05.2016 13:52

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 06.05.2016 11:08

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA transakcje na akcjach spółki.

 • 28.04.2016 10:08

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 28.04.2016 08:28

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 28.04.2016 08:20

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 21.03.2016 23:17

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 10.03.2016 13:49

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości.

 • 08.03.2016 08:24

  DM BOŚ podnosi cenę docelową Vindexusa do 10,1 zł

 • 29.01.2016 12:54

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 07.12.2015 14:50

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

 • 27.11.2015 12:51

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 27.11.2015 12:44

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach spółki.

 • 13.11.2015 18:09

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 14:52

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 13.11.2015 14:38

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Nabycie obligacji serii S1.

 • 13.11.2015 14:32

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Nabycie obligacji serii O1.

 • 13.11.2015 14:26

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Nabycie obligacji serii M1.

 • 10.11.2015 15:40

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Emisja obligacji serii W1

 • 06.10.2015 07:59

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Vindexusa do 8,3 zł

 • 31.08.2015 19:43

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 11.07.2015 09:22

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 29.06.2015 14:12

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Vindexus" S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku o wypłacie dywidendy.

 • 29.06.2015 13:55

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Vindexus" S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku.

 • 29.06.2015 13:48

  GPM Vindexus wypłaci 10 gr dywidendy na akcję

 • 29.06.2015 13:42

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku.

 • 02.06.2015 07:29

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Transakcje na akcjach Spółki

 • 01.06.2015 11:12

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 01.06.2015 10:54

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

 • 15.05.2015 19:08

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 04.05.2015 13:12

  Zarząd GPM Vindexus rekomenduje 10 gr dywidendy na akcję

 • 04.05.2015 13:05

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy.

 • 27.02.2015 18:44

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 17.02.2015 14:05

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Wybór biegłego rewidenta

 • 30.01.2015 14:53

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 14.11.2014 17:06

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.08.2014 16:57

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 01.08.2014 14:16

  AgioFunds TFI ma ponad 5 proc. GPM Vindexus

 • 01.08.2014 14:07

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA zamiana stanu posiadania akcji - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 28.07.2014 15:08

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.07.2014 14:49

  VINDEXUS SA transakcje na akcjach spółki

 • 14.07.2014 15:07

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA transakcje na akcjach spółki

 • 14.07.2014 12:13

  VINDEXUS SA transakcje na akcjach spółki

 • 10.07.2014 14:31

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA transakcje na akcjach Spółki

 • 08.07.2014 16:03

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA transakcje na akcjach Spółki

 • 08.07.2014 15:37

  VINDEXUS SA transakcje na akcjach spółki

 • 18.06.2014 16:42

  GPW: Komunikat - animator emitentów

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla emitentów

 • 16.06.2014 13:23

  GPM Vindexus wypłaci 5 groszy dywidendy na akcję

 • 16.06.2014 13:18

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA podjęcie uchwały ZWZa w dniu 16 czerwca 2014 roku o wypłacie dywidendy

 • 16.06.2014 13:15

  VINDEXUS SA treść uchwał podjętych przez ZWZA 16 czerwca 2014 r.

 • 16.06.2014 12:45

  VINDEXUS SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.06.2014 08:57

  GPW: Komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 03.06.2014 08:51

  GPW: Komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 20.05.2014 12:49

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA projekty uchwał ZWZA

 • 20.05.2014 12:43

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA zwołanie WZA

 • 15.05.2014 19:51

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 15:24

  Zarząd GPM Vindexus rekomenduje 5 groszy dywidendy na akcję

 • 06.05.2014 15:11

  VINDEXUS SA uchwała zarządu w sprawie rekomendacji dot. podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 28.04.2014 20:54

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 11.03.2014 13:00

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA informacja w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 • 05.03.2014 19:07

  GPW: Komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 04.03.2014 14:12

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

 • 04.03.2014 12:58

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA wyznaczenie dnia pierwszego notowania obligacji spółki serii S1 w alternatywnym systemie obrotu CATALYST

 • 28.02.2014 18:20

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 18.02.2014 07:53

  DM IDM SA rekomenduje "kupuj" Vindexus, cena docelowa 10,5 zł

 • 14.02.2014 10:30

  VINDEXUS SA transakcje na akcjach spółki

 • 13.02.2014 11:03

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA wprowadzenie obligacji serii S1 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 • 12.02.2014 17:24

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA

 • 28.01.2014 10:18

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA wybór biegłego rewidenta

 • 27.01.2014 12:03

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 29.11.2013 15:14

  VINDEXUS SA korekta rb 16/2013 - zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną, przyjęcie obsługi pakietu

 • 29.11.2013 15:06

  VINDEXUS SA korekta raportu bieżącego 15/2013 - zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości, objęcie obligacji

 • 29.11.2013 14:58

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Emisja obligacji serii T1

 • 27.11.2013 13:05

  VINDEXUS SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 15.11.2013 13:27

  VINDEXUS SA zawarcie umowy znaczącej przez jednostę zależną

 • 15.11.2013 13:20

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości. Objęcie obligacji.

 • 15.11.2013 13:15

  VINDEXUS SA emisja obligacji serii S1

 • 30.08.2013 19:50

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 13.08.2013 15:21

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Objęcie obligacji przez jednostkę zależną

 • 13.08.2013 08:47

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA spłata obligacji serii W

 • 10.07.2013 12:04

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA - wybór biegłego rewidenta

 • 09.07.2013 09:10

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

 • 28.06.2013 11:40

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA powołanie osób zarządzających

 • 28.06.2013 11:27

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Powołanie osób nadzorujących

 • 28.06.2013 08:55

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

 • 28.06.2013 08:53

  VINDEXUS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 roku.

 • 15.05.2013 19:07

  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr