Vigo System SA

skrót: VGO

Brak kursu dla wybranej firmy

Światowy lider w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni według własnej unikatowej technologii. Oferowane detektory są wykorzystywane w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Piotrowski Józef86 65011,88%86 65011,88%
Xarus Holdings Ltd.72 1509,90%72 1509,90%
Investors TFI SAportfele71 7229,84%71 7229,84%
Kubrak Janusz48 1006,59%48 1006,59%
Grudzień Mirosław42 2005,78%42 2005,78%
mWealth Management SA36 8855,06%36 8855,06%

Kategoria • 11.01.2021 08:29

  Przychody Vigo System wzrosły w IV kw. o 30,5 proc. rdr do 14,4 mln zł

 • 11.01.2021 08:18

  VIGO SYSTEM SA (1/2021) Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2020 roku.

 • 21.12.2020 19:07

  GPW Benchmark: Komunikat

 • 09.12.2020 11:03

  Ipopema Securities podwyższyła wartość godziwą dla akcji Vigo System do 660 zł

 • 17.11.2020 17:32

  VIGO SYSTEM SA (25/2020) Korekta raportu bieżącego 25/2020 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu- istotny element realizacji Strategii.

 • 17.11.2020 13:45

  VIGO SYSTEM SA (25/2020) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu- istotny element realizacji Strategii.

 • 06.11.2020 09:54

  VIGO SYSTEM SA (24/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

 • 06.11.2020 07:50

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 29.10.2020 15:51

  VIGO SYSTEM SA (23/2020) Informacja o wpisaniu na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania projektu badawczego - istotny element realizacji Strategii

 • 09.10.2020 08:04

  VIGO SYSTEM SA (22/2020) Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2020 roku.

 • 18.09.2020 14:11

  VIGO SYSTEM SA (21/2020) Korekta raportu bieżącego 21/2020

 • 17.09.2020 15:46

  VIGO SYSTEM SA (21/2020) Wybór biegłego rewidenta

 • 28.08.2020 07:58

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 25.06.2020 17:08

  VIGO SYSTEM SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 25.06.2020 16:55

  VIGO SYSTEM SA (18/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • 23.06.2020 13:34

  VIGO SYSTEM SA (17/2020) Otrzymanie zamówienia o wartości umowy znaczącej - aktualizacja informacji

 • 22.06.2020 12:36

  VIGO SYSTEM SA (16/2020) Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 09.06.2020 15:52

  VIGO SYSTEM SA (15/2020) Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 01.06.2020 12:28

  VIGO SYSTEM SA (14/2020) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku.

 • 29.05.2020 12:13

  VIGO SYSTEM SA (14/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 11:09

  VIGO SYSTEM SA (13/2020) UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019 I WYPŁATY DYWIDENDY

 • 25.05.2020 15:57

  VIGO SYSTEM SA (12/2020) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 25.05.2020 15:45

  VIGO SYSTEM SA (11/2020) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 22.05.2020 17:51

  VIGO SYSTEM SA (10/2020) Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy

 • 21.05.2020 13:47

  VIGO SYSTEM SA (9/2020) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 11.05.2020 08:23

  VIGO SYSTEM SA (8/2020) Zawarcie umowy znaczącej

 • 08.05.2020 07:28

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 16.04.2020 09:50

  Ipopema Securities podniosła cenę docelową dla Vigo System do 480 zł

 • 09.04.2020 09:14

  VIGO SYSTEM SA (7/2020) Uzupełnienie informacji o przychodach osiągniętych w I kwartale 2020 roku

 • 09.04.2020 08:16

  VIGO SYSTEM SA (7/2020) Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2020 roku.

 • 08.04.2020 14:29

  VIGO SYSTEM SA (6/2020) Zakończenie procedury weryfikacyjnej przewidzianej w umowie o realizację wspólnego przedsięwzięcia

 • 01.04.2020 18:28

  VIGO SYSTEM SA (5/2020) Otrzymanie zamówienia o wartości umowy znaczącej - aktualizacja informacji

 • 04.03.2020 08:20

  Vigo System chce w tym roku przedstawić nową strategię rozwoju

 • 04.03.2020 07:48

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 25.02.2020 14:41

  VIGO SYSTEM SA (4/2020) Przyśpieszenie publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 • 21.01.2020 11:32

  VIGO SYSTEM SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych VIGO System S.A.

 • 09.01.2020 08:03

  VIGO SYSTEM SA (1/2020) Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2019 roku.

 • 18.12.2019 14:43

  VIGO SYSTEM SA (26/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 13.12.2019 15:09

  VIGO SYSTEM SA (25/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 13.12.2019 15:00

  VIGO SYSTEM SA (24/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 09.12.2019 14:40

  VIGO SYSTEM SA (23/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 06.12.2019 16:30

  VIGO SYSTEM SA (22/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 06.12.2019 16:26

  VIGO SYSTEM SA (21/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 03.12.2019 14:54

  VIGO SYSTEM SA (20/2019) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu- istotny element realizacji Strategii

 • 29.11.2019 13:34

  VIGO SYSTEM SA (19/2019) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu- istotny element realizacji Strategii

 • 08.11.2019 08:14

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 29.10.2019 12:33

  VIGO SYSTEM SA (18/2019) Przyśpieszenie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku

 • 03.10.2019 08:16

  VIGO SYSTEM SA (17/2019) Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2019 roku.

 • 21.08.2019 07:58

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 16.08.2019 11:36

  VIGO SYSTEM SA (16/2019) Przyśpieszenie publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

 • 03.06.2019 18:08

  VIGO SYSTEM SA (10/2019) ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU PRZEZ AKCJONARUSZA UDZIAŁU PONIŻEJ PROGU 5% GŁOSÓW W SPÓŁCE

 • 29.03.2019 15:29

  VIGO SYSTEM SA (5/2019) Zawarcie umów kredytu na finansowanie inwestycji

 • 15.03.2019 14:17

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 14:01

  VIGO SYSTEM SA (4/2019) Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.03.2019 07:55

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.02.2019 13:55

  Przychody Vigo System w ‘19 mają znacznie przekroczyć 40 mln zł, cel 80 mln zł w ’20 aktualny (wywiad)

 • 20.02.2019 13:54

  Vigo System liczy na 30-40 mln zł rocznej sprzedaży materiałów półprzewodnikowych za 5 lat (wywiad)

 • 15.02.2019 08:12

  VIGO SYSTEM SA (3/2019) Otrzymanie przez Spółkę dofinansowania projektu - istotny element realizacji Strategii.

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 22.01.2019 09:42

  VIGO SYSTEM SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych VIGO System S.A.

 • 10.01.2019 09:36

  Vestor DM obniżył cenę docelową akcji Vigo System do 400 zł

 • 07.01.2019 09:17

  Przychody Vigo System wzrosły w '18 o 38 proc. do 37,4 mln zł

 • 07.01.2019 08:36

  VIGO SYSTEM SA (1/2019) Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2018 roku.

 • 15.11.2018 08:19

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 22.10.2018 12:07

  VIGO SYSTEM SA (31/2018) Zawarcie umowy znaczącej o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji

 • 12.10.2018 08:01

  VIGO SYSTEM SA (30/2018) Otrzymanie zamówień o wartości umowy znaczącej

 • 09.10.2018 11:09

  VIGO SYSTEM SA (29/2018) Zawarcie umowy znaczącej na dostawę systemu epitaksjalnego

 • 05.10.2018 13:05

  Vigo System chce w IV kw. '18 i kolejnych okresach utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży

 • 05.10.2018 12:00

  VIGO SYSTEM SA (28/2018) Spełnienie warunku zawieszającego umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia

 • 05.10.2018 08:51

  VIGO SYSTEM SA (27/2018) Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2018 roku

 • 25.09.2018 07:12

  VIGO SYSTEM SA (26/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 20.09.2018 23:04

  Vigo System zainwestuje w urządzenia do produkcji warstw półprzewodnikowych

 • 20.09.2018 18:38

  VIGO SYSTEM SA (25/2018) PODPISANIE UMOWY O REALIZACJĘ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • 30.08.2018 07:53

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 16.07.2018 09:18

  Vigo System chce produkować materiały półprzewodnikowe, zainwestuje ok. 20 mln zł

 • 13.07.2018 15:47

  VIGO SYSTEM SA (24/2018) Podpisanie termsheetu określającego podstawowe warunki wspólnego przedsięwzięcia

 • 13.07.2018 13:39

  VIGO SYSTEM SA (23/2018) WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI ORAZ POWOŁANIE SKŁADU KOMITETU AUDYTU NOWEJ KADENCJI

 • 05.07.2018 07:59

  VIGO SYSTEM SA (22/2018) Informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2018 roku

 • 27.06.2018 09:50

  VIGO SYSTEM SA (21/2018) Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2018 09:34

  VIGO SYSTEM SA (20/2018) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2018 ws. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętego w dniu 26 czerwca 2018 roku

 • 26.06.2018 17:57

  VIGO SYSTEM SA (19/2018) UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTE W DNIU 26 CZERWCA 2018 ROKU

 • 26.06.2018 17:35

  VIGO SYSTEM SA (18/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

 • 26.06.2018 17:21

  VIGO SYSTEM SA (17/2018) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

 • 22.06.2018 13:58

  VIGO SYSTEM SA (16/2018) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 13:02

  VIGO SYSTEM SA (15/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 12.06.2018 16:57

  VIGO SYSTEM SA (14/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 06.06.2018 17:12

  VIGO SYSTEM SA (13/2018) Podpisanie aneksów do dwóch umów kredytowych z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji

 • 30.05.2018 16:16

  VIGO SYSTEM SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 14:57

  Vigo System aktualizuje strategię, zakłada niewypłacanie dywidendy za lata 2017-20 (opis)

 • 29.05.2018 14:25

  Vigo System aktualizuje strategię, zakłada niewypłacanie dywidendy za lata 2017-20

 • 29.05.2018 14:18

  VIGO SYSTEM SA (11/2018) UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017 I WYPŁATY DYWIDENDY

 • 29.05.2018 14:12

  VIGO SYSTEM SA (10/2018) UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017 I WYPŁATY DYWIDENDY

 • 29.05.2018 14:03

  VIGO SYSTEM SA (9/2018) UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE AKTUALIZACJI STRATEGII SPÓŁKI NA LATA 2016-2020, W TYM ZMIANY POLITYKI DYWIDENDOWEJ

 • 09.05.2018 07:49

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 27.04.2018 13:56

  VIGO SYSTEM SA (8/2018) Przesunięcie daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

 • 16.04.2018 17:05

  VIGO SYSTEM SA (7/2018) Otrzymanie kolejnego zamówienia w ramach umowy znaczącej

 • 06.04.2018 07:35

  VIGO SYSTEM SA (6/2018) Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2018 roku

 • 04.04.2018 13:03

  VIGO SYSTEM SA (5/2018) Zawarcie umowy znaczącej na roboty budowlane

 • 28.03.2018 13:33

  VIGO SYSTEM SA (4/2018) Powołanie Zarządu Spółki na nową 3-letnią kadencję wspólną

 • 26.03.2018 20:50

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 10:29

  VIGO SYSTEM SA (3/2018) Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego

 • 08.02.2018 10:00

  Vigo System podpisał kontrakt na rynku chińskim o wartości 200 tys. euro

 • 19.01.2018 09:53

  VIGO SYSTEM SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych VIGO System S.A.

 • 10.01.2018 08:10

  VIGO SYSTEM SA (1/2018) Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2017 roku

 • 21.12.2017 16:43

  VIGO SYSTEM SA (19/2017) Zawarcie Aneksu do Umowy inwestycyjnej z dnia 9 lutego 2017 roku

 • 11.12.2017 07:00

  Vigo podtrzymuje cel 40 mln zł przychodów i 17 mln zł EBITDA w '18; chce płacić dywidendy (wywiad)

 • 05.12.2017 09:40

  Vestor DM obniżył cenę docelową akcji Vigo System do 455 zł

 • 04.12.2017 17:00

  VIGO SYSTEM SA (18/2017) Otrzymanie zamówień o wartości umowy znaczącej

 • 15.11.2017 07:22

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 06.10.2017 13:19

  VIGO SYSTEM SA (17/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 05.10.2017 07:57

  VIGO SYSTEM SA (16/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2017 roku.

 • 30.08.2017 08:36

  Vigo System ocenia, że cel przychodowy 40 mln zł może przesunąć się o 2-4 kwartały

 • 30.08.2017 08:01

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 17.08.2017 16:11

  VIGO SYSTEM SA (15/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. ("Inkubator")

 • 07.07.2017 08:21

  VIGO SYSTEM SA (14/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2017 roku

 • 12.06.2017 09:45

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji Vigo System do 468 zł

 • 29.05.2017 14:20

  Vigo System liczy na poprawę wyników finansowych w '17; nadal skupia się na eksporcie (wywiad)

 • 26.05.2017 11:51

  VIGO SYSTEM SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VIGO System S.A. w dniu 24 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 11:09

  VIGO SYSTEM SA (12/2017) Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 26.05.2017 11:02

  Vigo System wypłaci 8,24 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2017 10:50

  VIGO SYSTEM SA (11/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 24.05.2017 r.

 • 15.05.2017 09:32

  Vigo System liczy na skokowy wzrost przychodów w '17

 • 15.05.2017 08:08

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 24.04.2017 11:31

  VIGO SYSTEM SA (10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 21.04.2017 12:52

  VIGO SYSTEM SA (9/2017) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy

 • 21.04.2017 12:35

  Zarząd Vigo System rekomenduje 8,24 zł dywidendy na akcję

 • 21.04.2017 12:20

  VIGO SYSTEM SA (8/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy

 • 06.04.2017 09:20

  Przychody Vigo System w I kwartale '17 wzrosły o 35 proc. rdr do 6,3 mln zł

 • 06.04.2017 08:28

  VIGO SYSTEM SA (7/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2017 roku

 • 22.03.2017 07:14

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 18:46

  VIGO SYSTEM SA (6/2017) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

 • 09.02.2017 15:43

  Vigo System i Warsaw Equity Group tworzą inkubator inwestujący w projekty technologiczne

 • 09.02.2017 15:11

  VIGO SYSTEM SA (5/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 30.01.2017 12:39

  VIGO SYSTEM SA (4/2017) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. ws. zmiany stanu posiadania

 • 18.01.2017 15:04

  VIGO SYSTEM SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych VIGO System S.A

 • 16.01.2017 16:49

  mBank ma poniżej 5 proc. Vigo System

 • 16.01.2017 16:36

  VIGO SYSTEM SA (2/2017) Znaczne pakiety akcji- zmiana stanu posiadania

 • 04.01.2017 09:56

  Przychody Vigo System w '16 na poziomie rekordowych przychodów z '15

 • 04.01.2017 08:49

  VIGO SYSTEM SA (1/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2016 roku.

 • 23.12.2016 13:39

  Vigo System ma zamówienia od Zodiac Aerotechnics o wartości ok. 3,37 mln zł

 • 23.12.2016 13:25

  VIGO SYSTEM SA (28/2016) Otrzymanie zamówień o wartości umowy znaczącej

 • 23.12.2016 11:25

  Vigo System ma kontrakt z Caterpillar o wartości 1,3 mln euro na dostawę detektorów

 • 23.12.2016 10:55

  VIGO SYSTEM SA (27/2016) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 14.12.2016 14:17

  VIGO SYSTEM SA (26/2016) korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2016 ws. zmiany stanu posiadania

 • 14.12.2016 11:22

  VIGO SYSTEM SA (26/2016) Znaczne pakiety akcji- zmiana stanu posiadania

 • 14.11.2016 07:55

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 19.10.2016 16:33

  VIGO SYSTEM SA (25/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 05.10.2016 16:42

  Vigo System otrzyma 6 mln zł dofinansowania w ramach PO IR

 • 05.10.2016 15:49

  VIGO SYSTEM SA (24/2016) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu- istotny element realizacji Strategii

 • 05.10.2016 08:32

  VIGO SYSTEM SA (23/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2016 roku

 • 13.09.2016 11:58

  Vigo System liczy w 2016 r. na wzrost przychodów rdr

 • 30.08.2016 08:08

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 12.08.2016 11:34

  VIGO SYSTEM SA (22/2016) Zawarcie umów kredytu na finansowanie Inwestycji

 • 26.07.2016 08:32

  VIGO SYSTEM SA (21/2016) Zawarcie znaczącej umowy - zamknięcie opóźnienia

 • 06.07.2016 09:00

  VIGO SYSTEM SA (20/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2016 roku

 • 01.07.2016 14:28

  VIGO SYSTEM SA Otrzymanie przez Spółkę dofinansowania projektu- istotny element realizacji Strategii

 • 01.06.2016 11:40

  Vestor DM obniżył cenę docelową Vigo System do 277 zł

 • 25.05.2016 16:12

  VIGO SYSTEM SA Znaczne pakiety akcji- zmiana stanu posiadania

 • 16.05.2016 07:44

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 13.05.2016 16:58

  VIGO SYSTEM SA Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta

 • 13.05.2016 16:20

  Walne Vigo System przegłosowało 6,49 zł dywidendy na akcję

 • 13.05.2016 16:14

  VIGO SYSTEM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VIGO System S.A. w dniu 12 maja 2016 r.

 • 13.05.2016 16:12

  VIGO SYSTEM SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 12.05.2016 r.

 • 13.05.2016 16:12

  VIGO SYSTEM SA Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.04.2016 10:07

  Fundusze Investors TFI mają ponad 5 proc. Vigo System

 • 20.04.2016 10:01

  VIGO SYSTEM SA Znaczne pakiety akcji- zmiana stanu posiadania

 • 15.04.2016 12:23

  VIGO SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.04.2016 15:20

  VIGO SYSTEM SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

 • 12.04.2016 09:04

  Zarząd Vigo System rekomenduje 6,49 zł dywidendy na akcję

 • 12.04.2016 08:53

  VIGO SYSTEM SA Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

 • 08.04.2016 16:36

  VIGO SYSTEM SA Obroty o wartości znaczącej umowy

 • 06.04.2016 11:10

  Vigo System w '17 rozpocznie budowę nowego zakładu, chce utrzymać politykę dywidendową

 • 05.04.2016 08:28

  VIGO SYSTEM SA Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2016 roku

 • 30.03.2016 11:15

  VIGO SYSTEM SA Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

 • 21.03.2016 08:08

  Vigo System prognozuje 17 mln zł EBITDA w '17 r. i 30 mln zł w '20

 • 21.03.2016 07:59

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 21.03.2016 07:51

  VIGO SYSTEM SA Kluczowe elementy strategii VIGO System S.A. na lata 2016-2020.

 • 11.03.2016 14:07

  VIGO SYSTEM SA Obroty o wartości znaczącej umowy

 • 19.02.2016 21:42

  VIGO SYSTEM SA Obroty o wartości umowy znaczącej

 • 10.02.2016 12:46

  VIGO SYSTEM SA Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

 • 29.01.2016 15:12

  VIGO SYSTEM SA Informacja o transakcjach na akcjach VIGO System S.A.

 • 13.01.2016 15:40

  Vestor DM obniżył cenę docelową Vigo System do 279 zł

 • 08.01.2016 08:26

  VIGO SYSTEM SA Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2015 roku.

 • 05.01.2016 13:26

  VIGO SYSTEM SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 04.12.2015 08:57

  Vestor DM podniósł cenę docelową Vigo System do 306 zł

 • 25.11.2015 17:48

  PPIM ma poniżej 5 proc. Vigo System

 • 25.11.2015 17:06

  VIGO SYSTEM SA Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania

 • 16.11.2015 07:52

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 13.11.2015 15:36

  VIGO SYSTEM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.10.2015 10:00

  VIGO SYSTEM SA Obroty o wartości znaczącej umowy

 • 05.10.2015 08:49

  VIGO SYSTEM SA Informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w III kwartale 2015 roku

 • 02.10.2015 14:24

  VIGO SYSTEM SA Transakcje walutowe typu forward o wartości znaczącej

 • 01.10.2015 11:24

  VIGO SYSTEM SA Obroty o wartości znaczącej umowy

 • 18.09.2015 13:58

  VIGO SYSTEM SA Wybór biegłego rewidenta

 • 31.08.2015 07:36

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 16.07.2015 09:08

  Vestor DM podniósł cenę docelową Vigo System do 302 zł

 • 06.07.2015 08:40

  VIGO SYSTEM SA Informacja o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w II kwartale 2015 roku

 • 01.06.2015 16:10

  VIGO SYSTEM SA Decyzja Ministra Gospodarki - wydłużenie działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 26.05.2015 16:45

  VIGO SYSTEM SA Zawarcie znaczącej umowy - zamknięcie opóźnienia

 • 21.05.2015 18:28

  VIGO SYSTEM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VIGO System S.A. w dniu 21 maja 2015 r

 • 21.05.2015 18:26

  Akcjonariusze Vigo zdecydowali o wypłacie 5,61 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2015 18:26

  VIGO SYSTEM SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 21.05.2015 r.

 • 21.05.2015 18:23

  VIGO SYSTEM SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 21.05.2015 18:20

  VIGO SYSTEM SA Uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 15.05.2015 07:12

  VIGO SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 23.04.2015 10:07

  VIGO SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 21.04.2015 12:28

  VIGO SYSTEM SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy

 • 17.04.2015 13:18

  Zarząd Vigo System rekomenduje 5,61 zł dywidendy na akcję

 • 17.04.2015 13:11

  VIGO SYSTEM SA Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy

 • 14.04.2015 16:00

  VIGO SYSTEM SA Obroty o wartości znaczącej umowy

 • 08.04.2015 09:48

  DI Investors wycenia jedną akcję Vigo System na 288 zł

 • 07.04.2015 15:12

  VIGO SYSTEM SA Rozpoczęcie publikacji kwartalnych raportów z wybranymi danymi finansowymi - KOREKTA

 • 07.04.2015 08:13

  VIGO SYSTEM SA Rozpoczęcie publikacji comiesięcznych raportów z wybranymi danymi finansowymi

 • 10.03.2015 13:28

  VIGO SYSTEM SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 10.03.2015 10:15

  VIGO SYSTEM SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2014

 • 20.01.2015 11:28

  VIGO SYSTEM SA Zakończenie sprzedaży akcji - uzupełnienie

 • 09.01.2015 16:54

  VIGO SYSTEM SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji

 • 08.01.2015 15:08

  VIGO SYSTEM SA wprowadzenie do obrotu oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii D

 • 08.01.2015 14:00

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki VIGO SYSTEM S.A.

 • 05.01.2015 12:29

  VIGO SYSTEM SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 02.01.2015 16:58

  VIGO SYSTEM SA warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW

 • 22.12.2014 10:16

  VIGO SYSTEM SA zmiany w składzie zarządu

 • 19.12.2014 16:22

  VIGO SYSTEM SA znaczne pakiety akcji - zmiana stany posiadania

 • 16.12.2014 16:02

  VIGO SYSTEM SA zawarcie znaczących umów

 • 16.12.2014 13:55

  VIGO SYSTEM SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.12.2014 11:02

  VIGO SYSTEM SA Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania - korekta zawiadomień

 • 03.12.2014 15:20

  VIGO SYSTEM SA znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania - korekta zawiadomień

 • 27.11.2014 17:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki VIGO SYSTEM SA