Unimot SA

skrót: UNT

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa oraz energię elektryczną. Multienergetyczna oferta spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu propan–butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Unimot Express sp. z o.o.3 573 36143,59%3 573 36141,80%
Zemadon Ltd.1 602 41119,55%1 952 41122,84%

Kategoria • 29.12.2020 12:23

  UNIMOT SA (38/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 18.12.2020 15:10

  UNIMOT SA (37/2020) Powołanie w skład Zarządu Spółki Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej

 • 18.12.2020 14:30

  Unimot prognozuje 75,3 mln zł skorygowanej EBITDA w '21

 • 18.12.2020 14:04

  UNIMOT SA (36/2020) Prognoza finansowa na 2021 rok

 • 14.12.2020 17:03

  Spółka zależna Unimotu ma umowę inwestycyjną ws. budowy farm fotowoltaicznych o mocy 108 MW

 • 14.12.2020 16:44

  UNIMOT SA (35/2020) Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację projektów farm fotowoltaicznych

 • 09.12.2020 11:52

  Unimot chce mieć 100 stacji paliw na koniec '21, potwierdza prognozę wyników

 • 17.11.2020 17:10

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.11.2020 15:03

  UNIMOT SA (34/2020) Ustanowienie programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł oraz zamiar przeprowadzenia emisji obligacji

 • 06.11.2020 18:52

  Unimot zmniejszył w trzecim kwartale skorygowaną EBITDĘ do 10,9 mln zł

 • 06.11.2020 18:31

  UNIMOT SA (33/2020) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2020 r.

 • 30.10.2020 10:05

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Unimotu do 32 zł

 • 07.09.2020 13:34

  UNIMOT SA (32/2020) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 01.09.2020 16:28

  UNIMOT SA (31/2020) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.08.2020 10:29

  UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 08:06

  Unimot planuje uruchomić własną linię produkującą panele fotowoltaiczne

 • 24.08.2020 20:42

  UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 18.08.2020 16:41

  UNIMOT SA (30/2020) Przychody ze sprzedaży w lipcu 2020 r. - wstępne dane

 • 05.08.2020 20:46

  UNIMOT SA (29/2020) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2020 r.

 • 25.06.2020 10:18

  UNIMOT SA (20/2020) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.06.2020 16:36

  Unimot podnosi prognozę skorygowanego zysku EBITDA w '20 do 80 mln zł

 • 24.06.2020 16:20

  UNIMOT SA (19/2020) Podwyższenie prognozy finansowej na 2020 rok

 • 24.06.2020 13:55

  UNIMOT SA (18/2020) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.06.2020 11:39

  UNIMOT SA (17/2020) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.06.2020 11:42

  UNIMOT SA (15/2020) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.06.2020 18:09

  UNIMOT SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 03.06.2020 r.

 • 03.06.2020 17:30

  UNIMOT SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2020 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad walnego zgromadzenia

 • 03.06.2020 13:20

  UNIMOT SA (12/2020) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 02.06.2020 15:03

  UNIMOT SA (11/2020) Zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2020 r.

 • 20.05.2020 11:32

  Unimot chce mieć 65-70 stacji paliw Avia w Polsce do końca 2020

 • 20.05.2020 11:00

  Unimot wchodzi w fotowoltaikę, chce być jednym z czołowych graczy do 2023 roku

 • 19.05.2020 17:07

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 08:55

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Unimotu do 40 zł

 • 17.05.2020 22:03

  Unimot ma 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA po I kw., to ponad połowa rocznej prognozy

 • 17.05.2020 15:08

  UNIMOT SA (10/2020) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.

 • 30.04.2020 19:08

  UNIMOT SA (9/2020) Zgłoszenie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r.

 • 29.04.2020 11:13

  Unimot zadowolony ze sprzedaży w kwietniu, nie myśli o rezygnacji z dywidendy

 • 28.04.2020 15:40

  UNIMOT SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 3 czerwca 2020 r.

 • 15.04.2020 11:34

  Unimot zadowolony z wyników I kw., rozmawia z Orlenem o kupnie aktywów

 • 25.03.2020 19:54

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 25.03.2020 19:45

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 25.03.2020 13:01

  Unimot chce wypłacić 1,97 zł dywidendy na akcję

 • 25.03.2020 12:50

  UNIMOT SA (7/2020) Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu.

 • 18.03.2020 12:09

  UNIMOT SA (6/2020) Złożenie wniosku o ustanowienie zabezpieczenia na udziałach spółek zależnych Emitenta na rzecz większościowego akcjonariusza

 • 11.03.2020 14:58

  UNIMOT SA (5/2020) Przychody ze sprzedaży w lutym 2020 r. - wstępne dane

 • 02.03.2020 16:54

  Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w '19 wyniosła 63,7 mln zł

 • 02.03.2020 16:39

  UNIMOT SA (4/2020) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał i cały 2019 rok

 • 12.02.2020 19:05

  UNIMOT SA (3/2020) Przychody ze sprzedaży w styczniu 2020 r. - wstępne dane

 • 13.01.2020 12:18

  UNIMOT SA (2/2020) Przychody ze sprzedaży w grudniu 2019 r. - wstępne dane

 • 09.01.2020 11:10

  UNIMOT SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 31.12.2019 13:31

  Unimot ma umowę dezinwestycyjną dot. spółek zależnych w segmencie gazu ziemnego

 • 31.12.2019 13:16

  UNIMOT SA (34/2019) Podpisanie umowy dezinwestycyjnej dotyczącej spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

 • 30.12.2019 12:22

  UNIMOT SA (33/2019) Nowe warunki procesu dezinwestycyjnego dotyczącego spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

 • 11.12.2019 17:08

  Unimot podniósł prognozę EBITDA na '20 do 62,3 mln zł

 • 11.12.2019 16:43

  UNIMOT SA (32/2019) Podwyższenie prognozy finansowej na 2019 i 2020 rok oraz zmiana polityki w zakresie publikacji prognoz przez UNIMOT S.A. na kolejne lata

 • 05.12.2019 18:40

  Datawalk, Selvita i Unimot wejdą do indeksu sWIG80 - GPW Benchmark

 • 15.11.2019 11:37

  UNIMOT SA (31/2019) Przychody ze sprzedaży w październiku 2019 r. - wstępne dane

 • 14.11.2019 08:44

  Unimot podnosi prognozę skorygowanego zysku EBITDA w '19 do 57,6 mln zł

 • 14.11.2019 08:31

  UNIMOT SA (30/2019) Podwyższenie prognozy skorygowanej EBITDA na 2019 r.

 • 13.11.2019 17:09

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 07.11.2019 12:53

  Unimot nie przeprowadzi częściowej dezinwestycji aktywów w segmencie gazu ziemnego

 • 07.11.2019 12:28

  UNIMOT SA (29/2019) Niespełnienie się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej dotyczącej spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

 • 04.11.2019 15:14

  Unimot szacuje, że miał w III kw. 34,4 mln zł EBITDA wobec 16,3 mln zł rok wcześniej

 • 04.11.2019 14:56

  UNIMOT SA (28/2019) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2019 r.

 • 04.11.2019 10:49

  Avia International zaproponowała PKN Orlen odkupienie pakietu stacji paliw

 • 07.10.2019 16:02

  UNIMOT SA (27/2019) Przychody ze sprzedaży we wrześniu 2019 r. - wstępne dane

 • 04.10.2019 10:24

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Unimotu do 31,50 zł

 • 12.09.2019 14:52

  UNIMOT SA (26/2019) Przychody ze sprzedaży w sierpniu 2019 r. - wstępne dane

 • 21.08.2019 22:20

  UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.08.2019 10:59

  UNIMOT SA (25/2019) Przychody ze sprzedaży w lipcu 2019 r. - wstępne dane

 • 17.08.2019 14:47

  UNIMOT SA (24/2019) Zawarcie umowy na zakup oleju napędowego o nietypowym charakterze

 • 04.06.2019 14:22

  UNIMOT SA (15/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 czerwca 2019 r.

 • 16.04.2019 10:29

  UNIMOT SA (9/2019) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.04.2019 12:55

  UNIMOT SA (8/2019) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.04.2019 08:57

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Unimotu do 21,5 zł

 • 29.03.2019 21:28

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 21:22

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.03.2019 17:23

  Unimot szacuje, że miał w IV kw. '18 6,7 mln zł zysku EBITDA

 • 22.03.2019 16:42

  UNIMOT SA (6/2019) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał i w cały 2018 roku

 • 19.03.2019 19:06

  Wyniki Unimotu za '18 niższe o 3,72 mln zł z powodu odpisów

 • 19.03.2019 17:48

  UNIMOT SA (5/2019) Odpis na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Emitenta

 • 19.03.2019 13:48

  UNIMOT SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2018 r.

 • 08.03.2019 14:18

  UNIMOT SA (3/2019) Przychody ze sprzedaży w lutym 2019 r. - wstępne dane

 • 29.01.2019 16:12

  Unimot wchodzi z marką Avia na rynek ukraiński, uruchamia 2 stacje paliw w Kijowie

 • 09.01.2019 16:03

  UNIMOT SA (2/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 09.01.2019 13:18

  UNIMOT SA (1/2019) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.12.2018 16:23

  Przychody Unimotu w listopadzie wzrosły rdr o 35 proc., sieć Avia zwiększyła się o 5 stacji

 • 11.12.2018 15:42

  UNIMOT SA (84/2018) Przychody ze sprzedaży w listopadzie 2018 r. - wstępne dane

 • 27.11.2018 16:01

  UNIMOT SA (83/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.11.2018 14:37

  UNIMOT SA (82/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.11.2018 14:23

  UNIMOT SA (81/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.11.2018 13:58

  UNIMOT SA (80/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 22.11.2018 10:41

  UNIMOT SA (79/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.11.2018 12:00

  UNIMOT SA (78/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.11.2018 10:30

  UNIMOT SA (77/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.11.2018 15:42

  UNIMOT SA (76/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.11.2018 10:47

  UNIMOT SA (75/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.11.2018 10:49

  UNIMOT SA (74/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 16.11.2018 10:59

  UNIMOT SA (73/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 15.11.2018 11:56

  UNIMOT SA (72/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.11.2018 18:39

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 15:45

  UNIMOT SA (71/2018) Przychody ze sprzedaży w październiku 2018 r. - wstępne dane

 • 06.11.2018 11:40

  Unimot rozpoczyna działalność w Chinach

 • 05.11.2018 13:07

  UNIMOT SA (70/2018) Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.

 • 25.10.2018 17:13

  UNIMOT SA (69/2018) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2018 r.

 • 24.10.2018 07:14

  Unimot szacuje, że miał w III kw. 13,9 mln zł zysku EBITDA

 • 24.10.2018 00:02

  UNIMOT SA (68/2018) Wstępne szacunkowe jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2018 r.

 • 15.10.2018 11:36

  UNIMOT SA (67/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.10.2018 15:59

  UNIMOT SA (66/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 11.10.2018 11:55

  UNIMOT SA (65/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.10.2018 10:48

  UNIMOT SA (64/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.10.2018 10:36

  UNIMOT SA (63/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.10.2018 09:31

  UNIMOT SA (62/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.10.2018 11:11

  UNIMOT SA (61/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.10.2018 12:00

  UNIMOT SA (60/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.10.2018 13:15

  UNIMOT SA (59/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 01.10.2018 10:22

  UNIMOT SA (58/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.09.2018 11:33

  UNIMOT SA (57/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.09.2018 12:56

  UNIMOT SA (56/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.09.2018 11:10

  UNIMOT SA (55/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.09.2018 10:58

  UNIMOT SA (54/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 07.09.2018 r.

 • 07.09.2018 13:38

  UNIMOT SA (53/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

 • 07.09.2018 13:32

  UNIMOT SA (52/2018) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 7 września 2018 r.

 • 07.09.2018 11:49

  UNIMOT SA (51/2018) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZ przez Unimot Express Sp. z o.o. i Zemadon Ltd

 • 07.09.2018 11:43

  UNIMOT SA (50/2018) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZ przez p. A. Sikorskiego, p. M. Sikorską i FFF

 • 06.09.2018 18:41

  UNIMOT SA (49/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.09.2018 18:31

  UNIMOT SA (48/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 06.09.2018 09:13

  UNIMOT SA (47/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.09.2018 14:24

  UNIMOT SA (46/2018) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZ przez Unimot Express Sp. z o.o. i Zemadon Ltd

 • 04.09.2018 11:14

  UNIMOT SA (45/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 04.09.2018 10:04

  UNIMOT SA (44/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

 • 03.09.2018 17:25

  Unimot zawiesza projekt Tankuj24; odpis obniży wynik w III kw. o ok. 1 mln zł

 • 03.09.2018 16:42

  UNIMOT SA (43/2018) Zawieszenie projektu aplikacji mobilnej Tankuj 24

 • 03.09.2018 11:51

  UNIMOT SA (42/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 31.08.2018 16:31

  UNIMOT SA (41/2018) Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

 • 31.08.2018 14:36

  UNIMOT SA (40/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.08.2018 07:59

  UNIMOT SA (39/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.08.2018 23:12

  UNIMOT SA (38/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego 37/2017 - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

 • 27.08.2018 21:06

  UNIMOT SA (37/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

 • 22.08.2018 22:30

  Unimot ma po pierwszym półroczu '18 stratę netto, rok temu było 12,1 mln zł zysku

 • 22.08.2018 21:57

  UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 22.08.2018 17:53

  UNIMOT SA (36/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego 35/2018 w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

 • 21.08.2018 20:28

  Adam Sikorski nowym prezesem Unimotu

 • 21.08.2018 20:10

  UNIMOT SA (35/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki i rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 17.08.2018 18:28

  Unimot szacuje, że miał w II kw. 8,3 mln zł straty EBITDA

 • 17.08.2018 17:23

  UNIMOT SA (34/2018) Wstępne szacunkowe dane finansowe za II kwartał 2018 r.

 • 08.08.2018 15:59

  UNIMOT SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. na dzień 7 września 2018 r.

 • 26.07.2018 15:28

  Unimot odczuwa trudne warunki rynkowe, prezes odpiera zarzuty fałszowania danych w przeszłości

 • 26.07.2018 08:18

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Unimotu do 10,8 zł

 • 23.07.2018 09:33

  UNIMOT SA (32/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.07.2018 16:24

  UNIMOT SA (31/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.06.2018 20:59

  Unimot chce osiągnąć 75 mln zł EBITDA w 2023 r. - strategia

 • 28.06.2018 20:33

  UNIMOT SA (30/2018) Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018-2023

 • 27.06.2018 15:02

  UNIMOT SA (29/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.06.2018 15:52

  UNIMOT SA (28/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.05.2018 16:34

  UNIMOT SA (27/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.05.2018 17:39

  UNIMOT SA (26/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.05.2018 10:28

  UNIMOT SA (25/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.05.2018 14:53

  UNIMOT SA (24/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.05.2018 14:44

  UNIMOT SA (23/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 17.05.2018 18:38

  UNIMOT SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 17.05.2018 r.

 • 17.05.2018 18:35

  Unimot wypłaci 1,7 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2018 18:31

  UNIMOT SA (21/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

 • 17.05.2018 18:24

  UNIMOT SA (20/2018) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 17.05.2018 18:18

  UNIMOT SA (19/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 r.

 • 15.05.2018 17:51

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 18:40

  UNIMOT SA (18/2018) Wstępne szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

 • 19.04.2018 14:58

  UNIMOT SA (17/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 17 maja 2018 r.

 • 18.04.2018 11:10

  UNIMOT SA (16/2018) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 13.04.2018 16:10

  Zarząd Unimotu rekomenduje wypłatę 1,7 zł dywidendy na akcję

 • 13.04.2018 15:57

  UNIMOT SA (15/2018) Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 13.04.2018 15:41

  UNIMOT SA (14/2018) Zmiana polityki dywidendowej Unimot S.A.

 • 12.04.2018 10:15

  UNIMOT SA (13/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.04.2018 14:16

  UNIMOT SA (12/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.04.2018 18:18

  UNIMOT SA (11/2018) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 03.04.2018 11:59

  UNIMOT SA (10/2018) Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.03.2018 19:08

  UNIMOT SA (9/2018) Zmiana w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

 • 28.03.2018 17:27

  UNIMOT SA (8/2018) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.03.2018 15:12

  UNIMOT SA (7/2018) Informacja oraz zmiana informacji o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 27.03.2018 15:00

  UNIMOT SA (6/2018) Uzupełnienie informacji o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

 • 26.03.2018 21:53

  UNIMOT SA (5/2018) Informacja o transakcjach oraz zmiana informacji o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.03.2018 22:42

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 22:36

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 16:10

  UNIMOT SA (4/2018) Podjęcie decyzji o zaprzestaniu publikacji comiesięcznych raportów dotyczących przychodów ze sprzedaży Emitenta jako informacji poufnych

 • 21.02.2018 11:49

  UNIMOT SA (3/2018) Przychody ze sprzedaży w styczniu 2018r. i wybrane, jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2017r. - wstępne dane

 • 07.02.2018 07:47

  DM BOŚ obniżył rekomendację Unimotu do "trzymaj"

 • 19.01.2018 11:24

  UNIMOT SA (2/2018) Przychody ze sprzedaży w grudniu 2017 r. - wstępne dane

 • 11.01.2018 14:57

  UNIMOT SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 19.12.2017 10:02

  UNIMOT SA (66/2017) Przychody ze sprzedaży w listopadzie 2017r- wstępne dane

 • 13.12.2017 12:05

  Unimot chce mieć 100 franczyzowych stacji paliw Avia na Ukrainie

 • 12.12.2017 14:12

  UNIMOT SA (65/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 12.12.2017 08:20

  UNIMOT SA (64/2017) Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

 • 24.11.2017 08:41

  UNIMOT SA (63/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 17.11.2017 10:24

  UNIMOT SA (62/2017) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 16.11.2017 12:22

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 16.11.2017 12:17

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 16.11.2017 09:48

  UNIMOT SA (61/2017) Przychody ze sprzedaży w październiku 2017r- wstępne dane

 • 14.11.2017 17:42

  UNIMOT SA (60/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 14.11.2017 17:29

  UNIMOT SA (59/2017) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za III kw. 2017

 • 10.11.2017 09:25

  UNIMOT SA (58/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki w tym zakresie

 • 09.11.2017 13:32

  Unimot będzie budował sieć stacji paliw Avia na Ukrainie

 • 02.11.2017 08:23

  DM BOŚ obniża cenę docelową Unimotu do 35 zł; utrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 20.10.2017 11:49

  Unimot zapowiada wzrost wyników w III kw. mimo niskich marż z hurtowej sprzedaży ON we IX

 • 20.10.2017 10:33

  UNIMOT SA (57/2017) Przychody ze sprzedaży we wrześniu 2017r. i wybrane, jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2017r. - wstępne dane

 • 03.10.2017 17:03

  Unimot szacuje swój udział w imporcie oleju napędowego na 8 proc.

 • 28.09.2017 20:14

  UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 28.09.2017 20:07

  UNIMOT SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 20.09.2017 13:04

  UNIMOT SA (56/2017) Przychody netto ze sprzedaży w sierpniu 2017 r. - wstępne dane

 • 12.09.2017 14:55

  UNIMOT SA (55/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 05.09.2017 17:10

  UNIMOT SA (54/2017) Rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 02.09.2017 11:07

  UNIMOT SA (53/2017) Wprowadzenie akcji serii K do obrotu giełdowego 7 września 2017 r.

 • 01.09.2017 19:59

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji UNIMOT SA

 • 28.08.2017 18:12

  UNIMOT SA (52/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii K UNIMOT S.A. w KDPW

 • 18.08.2017 13:39

  UNIMOT SA (51/2017) Przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2017 r. - wstępne dane

 • 28.07.2017 18:26

  Unimot zakończył negocjacje z Alpiq ws. współpracy

 • 28.07.2017 17:54

  UNIMOT SA (50/2017) Zakończenie negocjacji dotyczących wspólnego projektu inwestycyjnego z ALPIQ A.G.

 • 24.07.2017 12:23

  UNIMOT SA (49/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.07.2017 08:28

  UNIMOT SA (48/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 20.07.2017 11:38

  UNIMOT SA (47/2017) Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2017 r. - wstępne dane

 • 29.06.2017 09:04

  UNIMOT SA (46/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.06.2017 08:11

  UNIMOT SA (45/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.06.2017 11:02

  UNIMOT SA (44/2017) Przychody netto ze sprzedaży w maju 2017 r. - wstępne dane

 • 20.06.2017 16:54

  UNIMOT SA (43/2017) Zakończenie oferty prywatnej: Warrantów serii E i Akcji serii J UNIMOT SA

 • 20.06.2017 16:45

  UNIMOT SA (42/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20.06.2017r.

 • 20.06.2017 16:40

  UNIMOT SA (41/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

 • 20.06.2017 16:35

  Unimot wypłaci 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 20.06.2017 16:33

  UNIMOT SA (40/2017) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

 • 20.06.2017 16:27

  UNIMOT SA (39/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.

 • 20.06.2017 16:17

  UNIMOT SA (38/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.06.2017 11:25

  UNIMOT SA (37/2017) Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

 • 13.06.2017 18:32

  UNIMOT SA (36/2017) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2017 w sprawie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego- sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 • 09.06.2017 15:45

  UNIMOT SA (36/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki.

 • 07.06.2017 14:53

  UNIMOT SA (35/2017) Uzupełnienie informacji o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

 • 05.06.2017 14:23

  Unimot zakłada, że do końca '17 sieć stacji Avia w Polsce będzie liczyć 15 punktów

 • 05.06.2017 13:09

  UNIMOT SA (34/2017) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

 • 30.05.2017 18:48

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 30.05.2017 18:38

  UNIMOT SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 30.05.2017 16:41

  UNIMOT SA (33/2017) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz ze zgłoszonym projektem uchwały

 • 25.05.2017 07:41

  DM BOŚ zaleca kupno akcji Unimotu

 • 23.05.2017 15:30

  UNIMOT SA (32/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 20 czerwca 2017 r.

 • 23.05.2017 12:17

  UNIMOT SA (31/2017) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 23.05.2017 08:43

  UNIMOT SA (30/2017) Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2017 r. - wstępne dane

 • 22.05.2017 09:06

  Unimot chce wypłacić 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 22.05.2017 08:54

  UNIMOT SA (29/2017) Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 19.05.2017 13:34

  UNIMOT SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 18.05.2017r.

 • 19.05.2017 13:27

  UNIMOT SA (27/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2017 r.

 • 28.04.2017 23:33

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 23:29

  UNIMOT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.04.2017 11:46

  UNIMOT SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 18 maja 2017 r.

 • 21.04.2017 11:07

  UNIMOT SA (25/2017) Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2017 r. - wstępne dane

 • 11.04.2017 14:13

  UNIMOT SA (24/2017) Podsumowanie kosztów emisji akcji serii J - uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 14/2017

 • 23.03.2017 16:14

  UNIMOT SA (23/2017) Podpisanie aneksu do umowy o nabycie udziałów w spółce Tradea Sp. z o.o.

 • 17.03.2017 15:33

  UNIMOT SA (22/2017) Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2017 r. - wstępne dane

 • 16.03.2017 11:12

  UNIMOT SA (21/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 15.03.2017 16:07

  UNIMOT SA (20/2017) Rejestracja akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 15.03.2017 11:03

  UNIMOT SA (19/2017) Uchwały Zarządu GPW dotyczące praw do akcji serii J i akcji serii J

 • 14.03.2017 18:24

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki UNIMOT S.A.

 • 14.03.2017 18:24

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki UNIMOT S.A.

 • 14.03.2017 11:44

  UNIMOT SA (18/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 09.03.2017 17:35

  GPW: uzupełnienie list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-paliwa o pakiet akcji spółki UNIMOT

 • 09.03.2017 13:03

  UNIMOT S.A. (17/2017) Podpisanie umowy na zakup biopaliwa

 • 08.03.2017 11:33

  UNIMOT S.A. (16/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta i statutu Spółki.

 • 07.03.2017 09:05

  Kurs akcji Unimotu w debiucie na GPW spadł o 0,1 proc., a PDA wzrósł o 20 proc.

 • 06.03.2017 17:50

  GPW: wykreślenie z listy uczestników indeksu NCIndex akcji spółki UNIMOT

 • 03.03.2017 12:27

  UNIMOT SA (15/2017) Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 03.03.2017 11:21

  UNIMOT SA (14/2017) Zakończenie oferty publicznej Akcji serii J UNIMOT SA

 • 03.03.2017 10:55

  UNIMOT SA (13/2017) Uchwały Zarządu GPW dotyczące dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji Emitenta do obrotu na rynku równoległym i wykluczenia akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect

 • 03.03.2017 08:46

  GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji serii C, D, E, F, G oraz H spółki UNIMOT S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 03.03.2017 08:45

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii C, D, E, F, G, H, I oraz J oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki UNIMOT S.A

 • 03.03.2017 08:45

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C, D, E, F, G, H oraz I spółki UNIMOT S.A.

 • 03.03.2017 08:44

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki UNIMOT S.A.

 • 02.03.2017 12:29

  Unimot zadebiutuje 7 marca na rynku głównym GPW

 • 02.03.2017 12:00

  UNIMOT SA (12/2017) Rejestracja warunkowa akcji serii I oraz PDA serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 28.02.2017 15:11

  UNIMOT SA (11/2017) Zawarcie aneksów do umów umożliwiających samodzielne utrzymanie zwiększonego zapasu obowiązkowego

 • 27.02.2017 15:32

  UNIMOT SA (10/2017) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

 • 24.02.2017 09:49

  UNIMOT SA (9/2017) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Unimot Express Sp. z o.o.

 • 23.02.2017 16:33

  Unimot przydzielił wszystkie oferowane akcje serii J

 • 23.02.2017 16:16

  UNIMOT SA (8/2017) Informacja o dokonanym przydziale oferowanych akcji serii J

 • 20.02.2017 09:17

  UNIMOT SA (7/2017) Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2017 r. - wstępne dane

 • 13.02.2017 19:26

  UNIMOT SA (3/2017) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

 • 13.02.2017 12:48

  UNIMOT SA (6/2017) Podpisanie przez Emitenta umów lock-up

 • 09.02.2017 19:13

  Cena emisyjna w ofercie Unimotu ustalona na 45 zł

 • 09.02.2017 19:07

  UNIMOT SA (5/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych serii J

 • 07.02.2017 17:05

  Cena maksymalna w ofercie Unimotu ustalona na 47 zł

 • 07.02.2017 16:55

  UNIMOT SA (4/2017) Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych serii J

 • 02.02.2017 19:44

  Unimot ma list intencyjny ws. współpracy ze szwajcarską firmą Alpiq

 • 02.02.2017 19:24

  UNIMOT SA (3/2017) Podpisanie przez Emitenta listu intencyjnego z ALPIQ A.G.

 • 20.01.2017 13:34

  UNIMOT SA (2/2017) Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2016 r. - wstępne dane

 • 20.01.2017 12:48

  UNIMOT SA (2/2017) Sprostowanie pomyłki w raporcie 1/2017

 • 20.01.2017 11:56

  UNIMOT SA (1/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 12.01.2017 14:50

  Unimot optymistycznie ocenia perspektywy 2017 r., nie rezygnuje z wypłaty dywidend

 • 12.01.2017 09:46

  Unimot chce pozyskać z emisji akcji ok. 85 mln zł, by zwiększyć skalę działalności

 • 12.01.2017 09:25

  Harmonogram oferty publicznej spółki Unimot

 • 11.01.2017 13:41

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Unimotu w związku z ofertą akcji s. J

 • 11.01.2017 13:35

  UNIMOT SA (1/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego UNIMOT S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 21.12.2016 14:45

  UNIMOT SA (41/2016) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

 • 21.12.2016 14:31

  UNIMOT SA (19/2016) Wygrany przetarg na zakup biopaliwa

 • 15.12.2016 14:25

  UNIMOT SA (18/2016) Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2016 r. - wstępne dane

 • 06.12.2016 17:08

  UNIMOT SA (17/2016) Pośrednie nabycia akcji Emitenta

 • 01.12.2016 14:27

  Unimot chce z Avia International rozwijać na rynku polskim sieć stacji paliw

 • 01.12.2016 10:43

  UNIMOT SA (16/2016) Podpisanie przez Emitenta umowy na używanie znaku towarowego AVIA

 • 17.11.2016 13:45

  UNIMOT SA (14/2016) Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2016 r. - wstępne dane

 • 16.11.2016 12:23

  Unimot liczy, że emisja akcji i przejście na rynek główny GPW odbędzie się w 2016/2017

 • 14.11.2016 20:57

  UNIMOT SA (40/2016) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

 • 14.11.2016 20:50

  Unimot podniósł prognozy wyników na 2016 rok

 • 14.11.2016 20:43

  UNIMOT SA (13/2016) Korekta prognozy Zarządu, dotycząca wyników finansowych skonsolidowanych na 2016 r

 • 24.10.2016 16:34

  NWZ Unimotu zdecydowało o emisji do 2,2 mln akcji s. J

 • 24.10.2016 16:00

  UNIMOT SA (39/2016) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 października 2016 r.

 • 24.10.2016 15:41

  UNIMOT SA (12/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 24.10.2016r.

 • 10.10.2016 16:22

  UNIMOT SA (11/2016) Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2016 r. - wstępne dane

 • 26.09.2016 16:34

  UNIMOT SA (38/2016) Informacja o ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 24 października 2016 roku

 • 26.09.2016 16:28

  UNIMOT SA (10/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 24 października 2016 r.

 • 20.09.2016 09:57

  UNIMOT SA (9/2016) Wygrany przetarg na zakup biopaliwa

 • 19.09.2016 11:23

  UNIMOT SA (8/2016) Przychody netto ze sprzedaży w sierpniu 2016 r. - wstępne dane

 • 19.08.2016 13:46

  UNIMOT SA (7/2016) Przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2016 r. - wstępne dane

 • 12.08.2016 14:41

  UNIMOT SA (37/2016) Uzupełnienie raportu nr 36/2016

 • 12.08.2016 13:27

  UNIMOT SA (36/2016) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

 • 12.08.2016 12:54

  UNIMOT SA (6/2016) Korekta prognozy Zarządu, dotycząca wyników finansowych skonsolidowanych na 2016 r.

 • 25.07.2016 17:41

  UNIMOT SA (5/2016) Powołanie Członka Zarządu UNIMOT S.A.

 • 25.07.2016 10:33

  UNIMOT SA (4/2016) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 19.07.2016 12:20

  UNIMOT SA (3/2016) Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2016 r. - wstępne dane

 • 14.07.2016 16:13

  UNIMOT SA (35/2016) Zmiana uzasadnienia nie stosowania dobrej praktyki

 • 23.06.2016 09:03

  Unimot planuje emisję i przejście na główny parkiet (opis)

 • 23.06.2016 08:18

  Unimot chce rozpocząć obrót energią elektryczną i rozwijać sprzedaż gazu ziemnego

 • 23.06.2016 08:07

  UNIMOT SA Strategia rozwoju UNIMOT S.A. na lata 2016-17

 • 13.06.2016 13:58

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w maju 2016 r. - wstępne dane

 • 02.06.2016 23:05

  UNIMOT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 02.06.2016r.

 • 02.06.2016 22:27

  UNIMOT SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 02.06.2016 22:20

  UNIMOT SA Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

 • 02.06.2016 22:17

  UNIMOT SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 czerwca 2016 r.

 • 24.05.2016 08:13

  UNIMOT SA Nabycie udziałów w spółce z o.o.

 • 19.05.2016 14:49

  UNIMOT SA Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz zawarcie umowy factoringu

 • 13.05.2016 19:09

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

 • 13.05.2016 16:17

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2016 r. - wstępne dane

 • 06.05.2016 17:11

  UNIMOT SA Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 06.05.2016 16:55

  UNIMOT SA Informacja o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 02 czerwca 2016 roku

 • 06.05.2016 16:48

  UNIMOT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 02 czerwca 2016 r.

 • 22.04.2016 15:57

  UNIMOT SA Zwiększenie wysokości limitu kredytowego w Banku Millennium S.A.

 • 13.04.2016 15:48

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2016 r. - wstępne dane

 • 12.04.2016 20:36

  UNIMOT SA Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.04.2016 20:34

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport roczny UNIMOT S.A. za 2015 r.

 • 12.04.2016 20:31

  UNIMOT SA Jednostkowy raport roczny UNIMOT S.A. za 2015 r.

 • 30.03.2016 15:59

  UNIMOT SA Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.03.2016 15:48

  UNIMOT SA Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce

 • 29.03.2016 15:11

  UNIMOT SA Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015r.

 • 25.03.2016 11:55

  UNIMOT SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

 • 14.03.2016 13:26

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2016 r. - wstępne dane

 • 10.03.2016 16:59

  UNIMOT SA Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 04.03.2016 16:05

  UNIMOT SA Podpisanie Umowy o finansowanie z Bankiem BPH S.A.

 • 03.03.2016 15:31

  UNIMOT SA Zawarcie umów umożliwiających samodzielne utworzenie zapasu obowiązkowego

 • 15.02.2016 20:13

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015

 • 10.02.2016 15:45

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2016 r. - wstępne dane

 • 10.02.2016 15:41

  UNIMOT SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

 • 29.01.2016 16:05

  UNIMOT SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 27.01.2016 15:26

  UNIMOT SA Prognozy Zarządu dotyczące wyników finansowych skonsolidowanych oraz odwołanie prognoz jednostkowych na 2016 r.

 • 21.01.2016 13:41

  UNIMOT SA Zmiana uzasadnienia nie stosowania dobrej praktyki

 • 14.01.2016 15:55

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2015 r. - wstępne dane

 • 13.01.2016 14:55

  UNIMOT SA Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie wpisu zmian w Statucie Spółki

 • 13.01.2016 14:51

  UNIMOT SA Korekta prognozy przychodu netto ze sprzedaży

 • 13.01.2016 14:48

  UNIMOT SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 30.12.2015 17:48

  UNIMOT SA Nabycie udziałów w spółce z o.o.

 • 24.12.2015 11:43

  UNIMOT SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

 • 18.12.2015 14:46

  UNIMOT SA Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 16.12.2015 13:16

  UNIMOT SA Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 11.12.2015 10:29

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2015 r. - wstępne dane

 • 13.11.2015 16:47

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

 • 13.11.2015 16:29

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w październiku 2015 r. - wstępne dane

 • 13.11.2015 11:39

  UNIMOT SA Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 27.10.2015 20:16

  UNIMOT SA Podwyższenie prognoz finansowych

 • 27.10.2015 20:13

  UNIMOT SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 27.10.2015 20:10

  UNIMOT SA Zmiany w składzie Zarządu UNIMOT S.A.

 • 12.10.2015 10:55

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2015 r. - wstępne dane

 • 09.10.2015 17:35

  UNIMOT SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBankiem S.A.

 • 30.09.2015 16:05

  UNIMOT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 29.09.2015r.

 • 30.09.2015 15:59

  UNIMOT SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 30.09.2015 15:55

  UNIMOT SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2015 r.

 • 25.09.2015 15:54

  UNIMOT SA Podpisanie Umowy odwrotnego wykupu wierzytelności z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 24.09.2015 16:27

  UNIMOT SA Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.09.2015 13:29

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w sierpniu 2015 r. - wstępne dane

 • 07.09.2015 16:02

  UNIMOT SA Zawarcie transakcji przekraczających próg 20% przychodów Emitenta z podmiotem zagranicznym

 • 01.09.2015 16:02

  UNIMOT SA Informacja o ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 29 września 2015 r.

 • 01.09.2015 15:40

  UNIMOT SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 29 września 2015 r.

 • 28.08.2015 12:29

  UNIMOT SA Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 14.08.2015 14:37

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

 • 06.08.2015 15:38

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2015 r. - wstępne dane

 • 04.08.2015 14:31

  UNIMOT SA Podwyższenie prognoz finansowych

 • 28.07.2015 14:42

  UNIMOT SA Zawarcie umów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW

 • 14.07.2015 15:09

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2015 r. - wstępne dane

 • 08.07.2015 17:24

  UNIMOT SA Podpisanie umowy kredytowej z mBankiem S.A.

 • 24.06.2015 09:58

  UNIMOT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.06.2015r.

 • 23.06.2015 18:32

  Unimot wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2015 16:21

  UNIMOT SA Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

 • 23.06.2015 16:19

  UNIMOT SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015 r.

 • 11.06.2015 10:29

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w maju 2015 r. - wstępne dane

 • 26.05.2015 15:52

  UNIMOT SA Korekta informacji o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT S.A.

 • 26.05.2015 15:12

  UNIMOT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 22 czerwca 2015 r.

 • 22.05.2015 20:21

  Unimot planuje wypłacić 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 22.05.2015 20:08

  UNIMOT SA Informacja o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 19 czerwca 2015 roku

 • 22.05.2015 19:45

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport roczny UNIMOT S.A. 2014 r.

 • 14.05.2015 19:12

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

 • 14.05.2015 13:15

  UNIMOT SA Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 11.05.2015 14:02

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2015 r. - wstępne dane

 • 08.04.2015 09:36

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2015 r. - wstępne dane

 • 27.03.2015 15:15

  UNIMOT SA Zawarcie istotnej umowy – przedłużenie okresu finansowania kredytowego

 • 11.03.2015 16:10

  UNIMOT SA Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A. oraz zwiększenie wysokości limitu

 • 09.03.2015 12:33

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2015 r. - wstępne dane

 • 18.02.2015 15:57

  UNIMOT SA Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014

 • 13.02.2015 20:25

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

 • 06.02.2015 12:56

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2015 r. - wstępne dane

 • 05.02.2015 19:13

  UNIMOT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A.

 • 04.02.2015 16:24

  UNIMOT SA Uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

 • 02.02.2015 14:00

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki UNIMOT SA

 • 30.01.2015 17:59

  UNIMOT SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, F, G, H

 • 29.01.2015 13:39

  UNIMOT SA Wysłanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań

 • 28.01.2015 11:15

  UNIMOT SA Wprowadzenie akcji serii E, F, G, H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW

 • 27.01.2015 18:17

  GPW: wprowadzenie do obroyu akcji spółki UNIMOT S.A.

 • 14.01.2015 14:59

  UNIMOT SA Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii: E, F, G, H.

 • 14.01.2015 14:56

  UNIMOT SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 08.01.2015 16:26

  UNIMOT SA przychody netto ze sprzedaży w grudniu 2014 r. - wstępne dane

 • 15.12.2014 16:37

  UNIMOT SA rejestracja przez sąd akcji serii E, F, G i H.

 • 10.12.2014 11:16

  UNIMOT SA przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2014 r. - wstępne dane

 • 02.12.2014 12:05

  UNIMOT SA informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego

 • 27.11.2014 16:01

  UNIMOT SA informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki

 • 20.11.2014 15:23

  UNIMOT SA przedłużenie okresu finansowania kredytowego

 • 20.11.2014 11:55

  UNIMOT SA podwyższenie prognoz finansowych

 • 12.11.2014 13:28

  UNIMOT SA Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

 • 07.11.2014 14:43

  UNIMOT SA korekta raportu bieżącego nr 71/2014

 • 06.11.2014 16:51

  UNIMOT SA treść tekstu jednolitego statutu spółki

 • 06.11.2014 16:48

  UNIMOT SA przychody netto ze sprzedaży w październiku 2014 r. - wstępne dane

 • 06.11.2014 16:41

  UNIMOT SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

 • 31.10.2014 16:40

  UNIMOT SA zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Unimot Express Sp. z o.o.

 • 31.10.2014 16:36

  UNIMOT SA zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd.

 • 31.10.2014 16:20

  UNIMOT SA rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

 • 22.10.2014 16:29

  UNIMOT SA zakończenie subskrypcji akcji serii E,F,G,H i dokonanie przydziału akcji

 • 21.10.2014 15:59

  UNIMOT SA przedłużenie umów kredytowych zawartych z Bankiem Millennium S.A. i mBankiem S.A.

 • 14.10.2014 13:18

  GPW: Komunikat - UNIMOT SA

 • 10.10.2014 15:48

  UNIMOT SA zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Unimot Express Sp. z o.o.

 • 10.10.2014 15:44

  UNIMOT SA Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd.

 • 10.10.2014 15:38

  UNIMOT SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A.

 • 08.10.2014 15:44

  UNIMOT SA objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce ZEMADON LIMITED.

 • 08.10.2014 15:44

  UNIMOT SA objęcie akcji i wydanie dokumentów akcji spółce Blue Line Engineering S.A.

 • 08.10.2014 15:37

  UNIMOT SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 08.10.2014 15:33

  UNIMOT SA załączniki do uchwał podjętych na NWZ w dniu 07 października 2014 r.

 • 08.10.2014 14:44

  UNIMOT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 07.10.2014r.

 • 08.10.2014 07:42

  UNIMOT SA zawarcie umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o. tytułem aportu wraz z umową objęcia akcji serii I

 • 07.10.2014 16:32

  UNIMOT SA treść uchwał podjętych na NWZA 07 października 2014 r.

 • 06.10.2014 16:00

  UNIMOT SA Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2014 r. - wstępne dane

 • 30.09.2014 16:09

  UNIMOT SA rezygnacja członka Rady nadzorczej spółki.

 • 30.09.2014 16:06

  UNIMOT SA udzielenie prokury samoistnej

 • 26.09.2014 13:08

  UNIMOT GAZ SA zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 26.09.2014 12:48

  UNIMOT GAZ SA przekroczenie obrotów progu 20% wartości przychodów netto

 • 18.09.2014 15:53

  UNIMOT GAZ SA wpis do rejestru przedsiębiorców - zmiany nazwy spółki

 • 17.09.2014 16:04

  UNIMOT GAZ SA Zawarcie istotnej umowy – przedłużenie okresu finansowania kredytowego

 • 15.09.2014 12:12

  UNIMOT GAZ SA przychody netto ze sprzedaży w sierpniu 2014 r. - wstępne dane

 • 09.09.2014 18:07

  UNIMOT GAZ SA rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 03.09.2014 15:37

  UNIMOT GAZ SA podjęcie przez Zarząd Spółki zamiaru nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 26.08.2014 16:02

  UNIMOT GAZ SA zmiany w składzie zarządu

 • 26.08.2014 15:56

  UNIMOT GAZ SA odwołanie prezesa zarządu

 • 14.08.2014 15:06

  UNIMOT GAZ SA Skonsolidowany raport kwartalny UNIMOT GAZ S.A. za II kwartał 2014 roku

 • 11.08.2014 15:51

  UNIMOT GAZ SA zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 07.08.2014 20:02

  UNIMOT GAZ SA Jednostkowy raport kwartalny UNIMOT GAZ S.A. za II kwartał 2014 roku

 • 06.08.2014 12:24

  UNIMOT GAZ SA Nabycie sieci gazowej przez spółkę zależną

 • 05.08.2014 10:41

  UNIMOT GAZ SA przychody netto ze sprzedaży w lipcu 2014 - wstępne dane

 • 30.07.2014 18:18

  UNIMOT GAZ SA harmonogram przekazywania raportów kwartalnych skonsolidowanych za 2014r.

 • 30.07.2014 18:17

  UNIMOT GAZ SA zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu kwartalnego za II kwartał 2014r.

 • 29.07.2014 16:14

  UNIMOT GAZ SA korekta raportu - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A.

 • 29.07.2014 16:08

  UNIMOT GAZ SA Korekta Raportu - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd.

 • 29.07.2014 14:42

  UNIMOT GAZ SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na WZA przez Blue Line Engineering S.A.

 • 29.07.2014 14:34

  UNIMOT GAZ SA zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd.

 • 25.07.2014 15:30

  UNIMOT GAZ SA Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Blue Line Engineering S.A.

 • 25.07.2014 15:27

  UNIMOT GAZ SA powtórne przyznanie warrantów subskrypcyjnych Blue Line Engineering S.A.

 • 25.07.2014 15:24

  UNIMOT GAZ SA Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Zemadon Ltd

 • 25.07.2014 15:19

  UNIMOT GAZ SA Przyznanie warrantów subskrypcyjnych

 • 25.07.2014 10:51

  UNIMOT GAZ SA korekta raportu bieżącego nr 16/2014 - korekta podstawy prawnej raportu.

 • 23.07.2014 11:02

  UNIMOT GAZ SA Zawarcie umowy pożyczki

 • 08.07.2014 11:29

  UNIMOT GAZ SA zakup podmiotu przez spółkę zależną.

 • 04.07.2014 12:11

  UNIMOT GAZ SA Przychody netto ze sprzedaży w czerwcu 2014 - wstępne dane.

 • 30.06.2014 15:23

  UNIMOT GAZ SA wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2014 16:13

  UNIMOT GAZ SA Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 27.06.2014 16:10

  UNIMOT GAZ SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 r.

 • 26.06.2014 12:42

  UNIMOT GAZ SA Zawarcie umowy ramowej na kontrakt dot. zakupu oleju napędowego.

 • 26.06.2014 12:39

  UNIMOT GAZ SA Zawarcie istotnej umowy w sprawie zakupu i sprzedaży gazu płynnego

 • 11.06.2014 16:08

  UNIMOT GAZ SA podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnej

 • 05.06.2014 15:13

  UNIMOT GAZ SA prognoza zarządu dot. przychodów i zysku spółki w latach 2014-2016

 • 04.06.2014 16:03

  UNIMOT GAZ SA przychody netto ze sprzedaży w maju 2014 - wstępne dane

 • 30.05.2014 16:41

  UNIMOT GAZ SA informacja o ogłoszeniu zwołania ZWZ na dzień 27 czerwca 2014 roku

 • 30.05.2014 16:27

  UNIMOT GAZ SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 14:32

  UNIMOT GAZ SA zawarcie istotnej umowy na zakup oleju napędowego.

 • 30.05.2014 14:29

  UNIMOT GAZ SA zakończenie sprzedaży pierwszej transzy oleju napędowego.

 • 23.05.2014 14:03

  UNIMOT GAZ SA podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

 • 14.05.2014 22:29

  UNIMOT GAZ SA Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

 • 13.05.2014 18:47

  UNIMOT GAZ SA przychody netto ze sprzedaży w kwietniu 2014 - wstępne dane

 • 12.05.2014 15:19

  UNIMOT GAZ SA zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej dedykowanej dla projektu gazu ziemnego

 • 07.05.2014 19:26

  UNIMOT GAZ SA przyznanie warrantów subskrypcyjnych

 • 30.04.2014 14:36

  UNIMOT GAZ SA podpisanie oświadczenia o objęcie udziałów w spółce zależnej dedykowanej dla projektu gazu ziemnego

 • 22.04.2014 17:45

  UNIMOT GAZ SA Rozszerzenie działalności o hurtową sprzedaż oleju napędowego

 • 11.04.2014 12:43

  UNIMOT GAZ SA Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2014 - wstępne dane

 • 02.04.2014 18:26

  UNIMOT GAZ SA zawarcie umowy kupna udziałów przez spółkę zależną

 • 15.03.2014 12:52

  UNIMOT GAZ SA Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2014 - wstępne dane

 • 07.03.2014 16:19

  UNIMOT GAZ SA zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS

 • 18.02.2014 22:26

  UNIMOT GAZ SA zawarcie istotnej umowy

 • 15.02.2014 08:14

  UNIMOT GAZ SA Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2014 - wstępne dane

 • 14.02.2014 21:32

  UNIMOT GAZ SA Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

 • 12.02.2014 23:04

  UNIMOT GAZ SA zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 04.02.2014 19:50

  UNIMOT GAZ SA zawiadomienia o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.02.2014 19:39

  UNIMOT GAZ SA zawiadomienia o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.01.2014 15:37

  UNIMOT GAZ SA sprzedaż akcji spółki

 • 30.01.2014 15:13

  UNIMOT GAZ SA transakcje akcja