Unibep SA

skrót: UNI

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 15:43

Aktualny kurs7,58   -3,56 %-0,28 zł
Otwarcie7,900,51%
Minimum7,58-3,56%
Maksimum7,900,51%
Wolumen (szt.) 2675
Kurs odniesienia7,86
Widełki dolne7,12
Widełki górne8,68
Obroty (tyś. zł)20
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
34607,70
1207,62
11 1107,60
11 0007,58
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,861 050 2
7,9020 1
7,94955 1
7,9620 1
Spółka jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce Jest nie tylko generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: rosyjskim, białoruskim, niemieckim), ale także posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je do Norwegii, Szwecji, Danii, a niewykluczone, że niebawem także do innych krajów europejskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego, a poprzez swoją spółkę Budrex–Kobi stawia i remontuje mosty na terenie całego kraju) oraz poprzez swoją spółkę–córkę prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mikołuszko Zofia8 800 00025,09%8 800 00026,61%
Skowrońska, Beata Maria5 792 00016,52%5 792 00017,51%
Aviva OFEportfel3 418 9209,75%3 418 92010,34%
PKO BP Bankowy OFENWZ2 576 5307,35%2 576 5307,79%
Stajkowski, Wojciech Jacek2 500 0007,13%2 500 0007,56%
NN OFEportfel2 230 0706,36%2 230 0706,74%
Unibep SA2 000 0005,70%2 000 0005,87%

Kategoria



 • 22.09.2020 19:32

  UNIBEP SA (52/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy podwykonawczej na wykonanie obiektów inżynieryjnych

 • 17.09.2020 17:05

  UNIBEP SA (51/2020) Zawarcie dwóch umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego

 • 17.09.2020 13:12

  UNIBEP SA (50/2020) Zawarcie umowy na realizację budynku Radiowego Centrum Naukowo - Dydaktycznego w Warszawie

 • 10.09.2020 10:18

  UNIBEP SA (49/2020) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi

 • 09.09.2020 14:33

  UNIBEP SA (48/2020) Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację etapu 3A inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

 • 04.09.2020 11:25

  UNIBEP SA (47/2020) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Powstańców w Krakowie

 • 03.09.2020 15:25

  Unibep przeprowadzi analizę perspektyw segmentu budownictwa modułowego

 • 03.09.2020 14:54

  UNIBEP SA (46/2020) Informacja na temat decyzji o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności segmentu modułowego

 • 02.09.2020 18:40

  UNIBEP SA (45/2020) Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 01.09.2020 13:53

  UNIBEP SA (44/2020) Zawarcie umowy na realizację inwestycji drogowej pn. "Realizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny"

 • 31.08.2020 22:47

  Backlog Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 1,6 mld zł

 • 31.08.2020 22:37

  Wyniki Unibepu w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2020 22:06

  UNIBEP SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 27.08.2020 12:49

  UNIBEP SA (43/2020) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Iwickiej w Warszawie

 • 14.08.2020 20:26

  UNIBEP SA (42/2020) Aktualizacja informacji nt. sporu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 • 10.08.2020 19:55

  UNIBEP SA (41/2020) Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej

 • 15.06.2020 18:41

  UNIBEP SA (30/2020) Powołanie Rady Nadzorczej Unibep S.A. VI kadencji

 • 15.06.2020 18:30

  UNIBEP SA (29/2020) Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

 • 15.06.2020 18:26

  Unibep wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję za '19

 • 15.06.2020 18:22

  UNIBEP SA (28/2020) Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 r.

 • 15.06.2020 18:16

  UNIBEP SA (27/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.

 • 09.06.2020 12:46

  UNIBEP SA (26/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 08.06.2020 17:19

  UNIBEP SA (25/2020) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 02.06.2020 11:27

  UNIBEP SA (24/2020) Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu

 • 01.06.2020 10:55

  Unibep ma umowę ramową dotyczącą realizacji programu budowy mieszkań w Szwecji

 • 01.06.2020 10:41

  UNIBEP SA (23/2020) Zawarcie umowy ramowej na udział w programie budowy standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej dla szwedzkich spółek gminnych

 • 21.05.2020 16:38

  UNIBEP SA (22/2020) Zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego"

 • 20.05.2020 17:35

  UNIBEP SA (21/2020) Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Klasyków w Warszawie

 • 19.05.2020 16:41

  UNIBEP SA (20/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

 • 15.05.2020 19:23

  Backlog Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 1,65 mld zł

 • 15.05.2020 18:48

  Wyniki Unibepu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2020 18:37

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.05.2020 16:59

  UNIBEP SA (19/2020) Powołanie składu Zarządu UNIBEP S.A. VI kadencji.

 • 14.05.2020 16:36

  Unibep chce wypłacić dywidendę 0,22 zł na akcję za '19

 • 14.05.2020 16:24

  UNIBEP SA (18/2020) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 05.05.2020 20:23

  Unibep ma umowę za ok. 21,67 mln zł na wykonanie obiektów mostowych

 • 05.05.2020 20:02

  UNIBEP SA (17/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy podwykonawczej na wykonanie obiektów mostowych

 • 27.04.2020 14:09

  UNIBEP SA (16/2020) Informacja o rozwiązaniu umowy na realizację etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie

 • 17.04.2020 10:17

  Unibep stawia na budownictwo infrastrukturalne, chce przekazać w '20 ok. 600 lokali (wywiad)

 • 16.04.2020 14:46

  UNIBEP SA (15/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy podwykonawczej na wykonanie obiektów mostowych w ramach Inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn

 • 10.04.2020 15:21

  Unibep rozbuduje zakład mleczarski w Wysokiem Mazowieckiem za 26,4 mln zł netto

 • 10.04.2020 14:55

  UNIBEP SA (14/2020) Zawarcie ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita umowy na realizację rozbudowy zakładu produkcyjnego w Wysokiem Mazowieckiem

 • 09.04.2020 18:41

  Unibep ma umowę za ok. 52,8 mln zł w ramach projektu Polimery Police

 • 09.04.2020 18:12

  UNIBEP SA (13/2020) Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Hyundai Engineering Co., Ltd.

 • 09.04.2020 15:53

  UNIBEP SA (12/2020) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu

 • 03.04.2020 00:57

  Backlog Unibepu na koniec grudnia wynosił ok. 1,9 mld zł

 • 03.04.2020 00:44

  Wyniki Unibepu w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.04.2020 23:50

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 02.04.2020 23:43

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.03.2020 16:15

  UNIBEP SA (11/2020) Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna

 • 27.03.2020 21:17

  UNIBEP SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

 • 23.03.2020 20:35

  UNIBEP SA (9/2020) Informacja nt. możliwego wpływu epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 04.03.2020 15:04

  NN OFE zszedł poniżej 5 proc. głosów na walnym Unibepu

 • 04.03.2020 14:52

  UNIBEP SA (8/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Nationale - Nederlanden OFE stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów w UNIBEP S.A.

 • 27.02.2020 15:09

  Unibep skupił 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł za sztukę

 • 27.02.2020 14:59

  UNIBEP SA (7/2020) Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki

 • 18.02.2020 20:50

  UNIBEP SA (6/2020) Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w gminie Mszczonów I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej

 • 06.02.2020 18:19

  Unibep szacuje zysk netto w 2019 roku na około 29 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 06.02.2020 17:54

  UNIBEP SA (5/2020) Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2019

 • 04.02.2020 15:01

  Unibep skupi do 1,5 mln akcji własnych; cena za akcję 9,2 zł

 • 04.02.2020 14:49

  UNIBEP SA (4/2020) Podjęcie przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

 • 03.02.2020 14:49

  RN Unibepu zgodziła się na skup do 1,5 mln akcji własnych

 • 03.02.2020 14:32

  UNIBEP SA (3/2020) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych

 • 31.01.2020 08:53

  UNIBEP SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2020

 • 15.01.2020 19:29

  UNIBEP SA (1/2020) Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie

 • 31.12.2019 13:25

  UNIBEP SA (60/2019) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.12.2019 13:16

  UNIBEP SA (59/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 23.12.2019 14:02

  UNIBEP SA (58/2019) Wejście w życie umowy na realizację inwestycji budowlanej w Charkowie na Ukrainie

 • 20.12.2019 12:40

  UNIBEP SA (57/2019) Zawarcie umowy na budowę garaży w stanie surowym w ramach zadania pn. "Przygotowanie infrastruktury na potrzeby czołgów LEOPARD"

 • 12.12.2019 17:56

  UNIBEP SA (56/2019) Zawarcie umowy na realizację I etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie

 • 11.12.2019 19:26

  UNIBEP SA (55/2019) Zawarcie warunkowej umowy na realizację obiektu sportowo - rekreacyjnego "FOK Luchiny" w Mińsku w Republice Białoruś

 • 04.12.2019 16:09

  UNIBEP SA (54/2019) Zawarcie umowy na realizację drugiego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie

 • 20.11.2019 14:35

  UNIBEP SA (53/2019) Zawarcie warunkowej umowy na realizację kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Mińsku w Republice Białoruś

 • 15.11.2019 19:54

  Backlog Unibepu na koniec września wynosił ok. 1,8 mld zł

 • 15.11.2019 19:36

  Wyniki Unibepu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2019 19:22

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 18:22

  UNIBEP SA (52/2019) Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie

 • 31.10.2019 18:26

  UNIBEP SA (51/2019) Przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Unihouse UNIBEP S.A. do spółki zależnej

 • 30.10.2019 14:27

  UNIBEP SA (50/2019) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej w Charkowie na Ukrainie

 • 25.10.2019 13:51

  UNIBEP SA (49/2019) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Mińskiej w Warszawie

 • 11.10.2019 10:44

  Unibep chciałby, aby docelowo połowa przychodów pochodziła z eksportu (wywiad)

 • 11.10.2019 10:44

  Unibep podtrzymuje, że przychody i zysk netto w '19 powinny być wyższe rdr (wywiad)

 • 07.10.2019 16:55

  UNIBEP SA (48/2019) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie

 • 01.10.2019 18:07

  UNIBEP SA (47/2019) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie

 • 27.09.2019 14:58

  UNIBEP SA (46/2019) Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna.

 • 09.09.2019 16:59

  UNIBEP SA (45/2019) Zawarcie umowy na realizację dwóch budynków mieszkalnych w technologii modułowej w Jessheim w Norwegii

 • 30.08.2019 07:26

  Backlog Unibepu na koniec czerwca wynosił 2 mld zł

 • 30.08.2019 06:39

  Wyniki Unibepu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2019 22:34

  UNIBEP SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 07.08.2019 18:48

  GPW: Komunikat - UNIBEP

 • 07.08.2019 18:47

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki UNIBEP S.A.

 • 07.08.2019 17:02

  UNIBEP SA (44/2019) Zawarcie umowy na realizację inwestycji budowlanej w dzielnicy Włochy w Warszawie

 • 31.05.2019 11:25

  UNIBEP SA (30/2019) Zawarcie umowy na realizację inwestycji budowlanej w województwie mazowieckim

 • 30.05.2019 13:59

  UNIBEP SA (29/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

 • 29.05.2019 17:20

  UNIBEP SA (28/2019) Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki

 • 11.04.2019 16:37

  UNIBEP SA (18/2019) Zawarcie przez Unibep S.A. umowy na realizację prac budowlanych w Kutnie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna"

 • 29.03.2019 22:30

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 22:16

  UNIBEP SA (16/2019) Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 28 marca 2019 r.

 • 29.03.2019 08:33

  Backlog Unibepu na '19 wynosi ok. 1,4 mld zł; grupa chce sprzedać 637 mieszkań

 • 29.03.2019 00:47

  UNIBEP SA (15/2019) Informacja nt. raportów rocznych za 2018 rok

 • 28.03.2019 23:59

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 23:56

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 07.03.2019 16:26

  UNIBEP SA (14/2019) Zawarcie umowy na wyprodukowanie w technologii modułowej domków wypoczynkowych dla parku wodnego w gminie Mszczonów

 • 28.02.2019 19:14

  UNIBEP SA (13/2019) Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZ UNIBEP S.A. w dniu 28 lutego 2019 r.

 • 28.02.2019 19:05

  UNIBEP SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZ UNIBEP S.A. w dniu 28 lutego 2019 r.

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 15.02.2019 17:48

  UNIBEP SA (11/2019) Informacja nt. emisji przez Unibep S.A. obligacji serii F oraz umorzenia części wyemitowanych przez Unibep S.A. obligacji serii D

 • 14.02.2019 19:23

  Unibep miał ok. 26,4 mln zł zysku netto w 2018 roku - wstępne dane

 • 14.02.2019 18:09

  UNIBEP SA (10/2019) Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2018 r.

 • 12.02.2019 17:30

  UNIBEP SA (9/2019) Zawarcie warunkowej umowy na wyprodukowanie w technologii modułowej projektu pn. "HeimdalsPorten" w Norwegii

 • 07.02.2019 13:45

  UNIBEP SA (8/2019) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Targówek w Warszawie

 • 05.02.2019 15:30

  UNIBEP SA (7/2019) Zawarcie umowy na wyprodukowanie w technologii modułowej projektu pn. "Saffransgatan" w Szwecji

 • 31.01.2019 12:38

  UNIBEP SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2019.

 • 28.01.2019 14:54

  UNIBEP SA (5/2019) Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego/Pory w Warszawie

 • 18.01.2019 16:41

  UNIBEP SA (4/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

 • 17.01.2019 15:11

  Unibep uchwalił program emisji obligacji o wartości do 80 mln zł

 • 17.01.2019 15:01

  UNIBEP SA (3/2019) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

 • 16.01.2019 18:48

  UNIBEP SA (2/2019) Wejście w życie umowy na realizację inwestycji budowlanej w Kijowie

 • 07.01.2019 14:34

  UNIBEP SA (1/2019) Informacja o rezygnacji Członka Zarządu Unibep S.A.

 • 21.12.2018 14:24

  UNIBEP SA (62/2018) Odstąpienie od umowy na realizację Centrum Handlowo - Usługowego w Białej Podlaskiej

 • 12.12.2018 15:56

  Unibep zamierza kontynuować program skupu akcji własnych

 • 12.12.2018 15:37

  UNIBEP SA (61/2018) Informacja na temat zakończenia procesu analiz perspektyw działalności segmentów Grupy Kapitałowej Unibep

 • 11.12.2018 19:53

  UNIBEP SA (60/2018) Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej w Kijowie

 • 16.11.2018 14:05

  Unibep ma umowę za 79,5 mln zł netto

 • 16.11.2018 13:50

  UNIBEP SA (59/2018) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz zarządzanie inwestycją mieszkaniową przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie

 • 15.11.2018 19:59

  Backlog Unibepu na koniec września wynosi 2,1 mld zł

 • 15.11.2018 19:52

  Wyniki Unibepu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 19:41

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 17:22

  UNIBEP SA (58/2018) Wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 07.11.2018 15:24

  UNIBEP SA (57/2018) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w województwie podlaskim

 • 30.10.2018 17:27

  Unibep ma warunkową umowę o wartości ok. 149,5 mln zł netto

 • 30.10.2018 16:51

  UNIBEP SA (56/2018) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej w Kijowie

 • 26.10.2018 17:22

  UNIBEP SA (55/2018) Zmiana umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 22.10.2018 17:39

  UNIBEP SA (54/2018) Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Rydygiera/ A. German w Warszawie

 • 19.10.2018 18:17

  UNIBEP SA (53/2018) Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu dotyczącego budowy zakładu produkcyjnego w województwie łódzkim

 • 17.10.2018 20:25

  UNIBEP SA (52/2018) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Rydygiera/ A. German w Warszawie

 • 05.10.2018 13:50

  Unibep ma dwie umowy o łącznej wartości ok. 61,9 mln zł netto

 • 05.10.2018 13:33

  UNIBEP SA (51/2018) Zawarcie dwóch umów na realizację inwestycji mieszkaniowych w Warszawie przy ul. Poborzańskiej

 • 04.10.2018 17:39

  UNIBEP SA (50/2018) Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Serbskiej /Naramowickiej w Poznaniu

 • 20.09.2018 22:13

  UNIBEP SA (49/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ulicy ul. Marywilskiej w Warszawie

 • 31.08.2018 21:35

  Backlog Unibepu wynosi 2,1 mld zł; grupa buduje obecnie ponad 1000 mieszkań

 • 31.08.2018 21:22

  Wyniki Unibepu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2018 20:41

  UNIBEP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.08.2018 18:57

  UNIBEP SA (48/2018) Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji budowlanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie

 • 20.08.2018 15:06

  UNIBEP SA (46/2018) Zawarcie umowy na realizację Centrum Handlowo - Usługowego w Białej Podlaskiej

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 09.08.2018 18:45

  UNIBEP SA (45/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie

 • 09.08.2018 11:28

  Konsorcjum z Unibepem ma umowę o wartości ok. 194,6 mln zł netto

 • 09.08.2018 11:05

  UNIBEP SA (44/2018) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku

 • 06.08.2018 13:44

  Konsorcjum z Unibepem ma umowę z GDDKiA o wartości 568,7 mln zł netto

 • 06.08.2018 13:25

  UNIBEP SA (43/2018) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn - Ełk Południe

 • 31.07.2018 17:26

  UNIBEP SA (42/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Serbskiej /Naramowickiej w Poznaniu

 • 26.07.2018 17:02

  UNIBEP SA (41/2018) Informacja nt. realizacji kontraktu dotyczącego budowy zakładu produkcyjnego w województwie łódzkim

 • 13.07.2018 09:29

  UNIBEP SA (40/2018) Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji Ogrodowa Office w Łodzi

 • 12.07.2018 19:08

  GPW: Komunikat - UNIBEP SA

 • 12.07.2018 15:46

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii E spółki UNIBEP SA

 • 05.07.2018 18:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii E spółki UNIBEP SA

 • 29.06.2018 17:30

  UNIBEP SA (39/2018) Nabycie przez spółkę zależną udziału w nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie

 • 27.06.2018 18:37

  UNIBEP SA (38/2018) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie

 • 27.06.2018 13:07

  UNIBEP SA (37/2018) Zawarcie przez UNIBEP S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku

 • 21.06.2018 21:04

  Unibep ma umowę o wartości ok. 82,9 mln zł netto

 • 21.06.2018 20:54

  UNIBEP SA (36/2018) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Serbskiej/Naramowickiej w Poznaniu

 • 13.06.2018 18:04

  UNIBEP SA (35/2018) Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 18:04

  Unibep wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za '17

 • 13.06.2018 17:57

  UNIBEP SA (34/2018) Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.

 • 13.06.2018 17:51

  UNIBEP SA (33/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 12.06.2018 20:30

  Unibep wybuduje budynki mieszkalne w Norwegii za ok. 55,7 mln zł

 • 12.06.2018 20:06

  UNIBEP SA (32/2018) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu pn. Sjusjoen" w Norwegii

 • 11.06.2018 20:15

  Akcjonariusz Unibepu chce, by spółka wypłaciła 0,2 zł dywidendy na akcję za '17

 • 11.06.2018 19:52

  UNIBEP SA (31/2018) Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza Unibep S.A. dotyczący sprawy objętej planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 06.06.2018 22:22

  UNIBEP SA (30/2018) Informacja nt. emisji obligacji serii E Unibep S.A.

 • 06.06.2018 11:17

  PKO OFE ma ponad 5 proc. akcji Unibepu

 • 06.06.2018 11:07

  UNIBEP SA (29/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu przez PKO BP Bankowy OFE progu 5% ogólnej liczby głosów w UNIBEP S.A.

 • 05.06.2018 20:59

  Unibep ma umowę o wartości 41,0 mln zł netto

 • 05.06.2018 20:51

  UNIBEP SA (28/2018) Zawarcie umowy na realizację inwestycji budowlanej przy ul. Sieleckiej w Warszawie

 • 28.05.2018 18:42

  UNIBEP SA (27/2018) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie

 • 25.05.2018 14:29

  UNIBEP SA (26/2018) Zawarcie umowy na realizację fabryki płynów infuzyjnych w Kutnie

 • 17.05.2018 17:55

  UNIBEP SA (25/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

 • 16.05.2018 20:41

  Unibep chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję za '17

 • 16.05.2018 20:22

  UNIBEP SA (24/2018) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 15.05.2018 22:01

  Backlog Unibepu na '18 to 1,46 mld zł; grupa chce sprzedać 541 mieszkań w '18

 • 15.05.2018 21:42

  Wyniki Unibepu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2018 21:13

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 19:36

  GPW: Komunikat - UNIBEP SA

 • 11.05.2018 20:29

  UNIBEP SA (23/2018) Zawarcie umowy na realizację centrum logistycznego z terminalem kontenerowym w Łapach w województwie podlaskim

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 27.04.2018 15:01

  UNIBEP SA (22/2018) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Woronicza w Warszawie

 • 25.04.2018 19:52

  UNIBEP SA (21/2018) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie

 • 19.04.2018 18:55

  UNIBEP SA (20/2018) Informacja o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na realizację inwestycji drogowej na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka

 • 05.04.2018 16:48

  Unibep ma umowę o wartości ok. 50 mln zł netto

 • 05.04.2018 16:36

  UNIBEP SA (19/2018) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. J. Kaczmarskiego w Warszawie

 • 05.04.2018 14:47

  Unidevelopment liczy na sprzedaż ok. 600 mieszkań rocznie w najbliższych latach

 • 05.04.2018 14:39

  Unibep uchwalił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 80 mln zł

 • 05.04.2018 14:33

  Unibep spodziewa się spadku marży brutto w GW w '18; przychody grupy powinny być wyższe

 • 05.04.2018 14:31

  UNIBEP SA (18/2018) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji

 • 04.04.2018 18:21

  Unibep rozpocznie analizę perspektyw poszczególnych segmentów grupy

 • 04.04.2018 17:46

  UNIBEP SA (17/2018) Informacja na temat decyzji o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności segmentów Grupy Kapitałowej Unibep

 • 04.04.2018 17:39

  UNIBEP SA (16/2018) Powołanie członka Zarządu Unibep S.A.

 • 30.03.2018 19:52

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 19:50

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 16:49

  Unibep wybuduje przejście graniczne z Ukrainą za około 66 mln zł

 • 23.03.2018 16:39

  UNIBEP SA (15/2018) Zawarcie warunkowej umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko - polskiej

 • 23.03.2018 10:33

  UNIBEP SA (14/2018) Odstąpienie od umowy na realizację inwestycji drogowej przez Konsorcjum z udziałem UNIBEP jako Liderem

 • 22.03.2018 17:56

  Unibep wybuduje hotel w Krakowie; wynagrodzenie nie przekroczy ok. 70 mln zł netto

 • 22.03.2018 17:49

  UNIBEP SA (13/2018) Zawarcie umowy na realizację obiektu hotelowego w Krakowie

 • 16.03.2018 16:46

  UNIBEP SA (12/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Unibep S.A.

 • 15.03.2018 20:14

  Unibep kupił działkę w Poznaniu za 13 mln zł

 • 15.03.2018 20:03

  UNIBEP SA (11/2018) Nabycie przez spółkę zależną prawa własności nieruchomości położonej w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu

 • 09.03.2018 16:10

  UNIBEP SA (10/2018) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu pn. "Aamodthellinga" w Norwegii

 • 08.03.2018 19:54

  Unibep ma umowę za 22,5 mln zł netto

 • 08.03.2018 19:46

  UNIBEP SA (9/2018) Zawarcie umowy na realizację kompleksowej rozbudowy drukarni w województwie mazowieckim

 • 27.02.2018 17:52

  Unibep kupił dwie działki w Warszawie za łącznie 15 mln zł

 • 27.02.2018 17:15

  UNIBEP SA (8/2018) Nabycie przez spółkę zależną praw do nieruchomości położonych w dzielnicy Bielany w Warszawie

 • 23.02.2018 07:48

  Zysk netto Unibepu w 2017 roku wyniósł ok. 26,2 mln zł, spadek 17,9 proc. rdr

 • 22.02.2018 22:20

  UNIBEP SA (7/2018) Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2017 r.

 • 22.02.2018 21:58

  UNIBEP SA (6/2018) Zawarcie pomiędzy Unidevelopment S.A. a WIEPOFAMA S.A. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu i spółkami od niej zależnymi pakietu umów dotyczących wspólnej inwestycji polegającej na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w dzielnicy Je

 • 08.02.2018 10:44

  Unidevelopment sprzedał 621 mieszkań w 2017 roku

 • 07.02.2018 21:39

  Unibep zapłaci na rzecz Jessheim Bolig 13,8 mln zł

 • 07.02.2018 21:21

  UNIBEP SA (5/2018) Aktualizacja informacji nt. sporu sądowego z kontrahentem norweskim

 • 31.01.2018 18:26

  UNIBEP SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2018.

 • 31.01.2018 17:05

  UNIBEP SA (3/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej

 • 09.01.2018 19:21

  UNIBEP SA (2/2018) Informacja nt. współpracy w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych

 • 04.01.2018 09:24

  UNIBEP SA (1/2018) Aktualizacja informacji nt. wyroku sądu w sporze z kontrahentem norweskim

 • 28.12.2017 17:52

  UNIBEP SA (66/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem UNIBEP S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej

 • 22.12.2017 15:05

  UNIBEP SA (65/2017) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu przy ulicy Michała Drzymały

 • 15.12.2017 17:21

  Unibep sprzeda spółce Murapolu nieruchomość za 14,25 mln zł netto

 • 15.12.2017 17:11

  UNIBEP SA (64/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy zbycia nieruchomości położonej w Poznaniu

 • 14.12.2017 21:09

  UNIBEP SA (63/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki

 • 14.12.2017 13:20

  UNIBEP SA (62/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.12.2017 17:21

  UNIBEP SA (61/2017) Aktualizacja informacji nt. wyroku sądu w sporze z kontrahentem norweskim

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 27.11.2017 18:45

  Norweski sąd zobowiązał Unibep do zapłaty łącznie ok. 14,2 mln zł w sporze z kontrahentem

 • 27.11.2017 17:49

  UNIBEP SA (60/2017) Informacja nt. wyroku sądu w sporze z kontrahentem norweskim

 • 22.11.2017 17:59

  Konsorcjum Unibepu ma dwie umowy z GDDKiA na łącznie ok. 68,4 mln zł netto

 • 22.11.2017 17:40

  UNIBEP SA (59/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. dwóch umów na realizację inwestycji drogowych w województwie podlaskim

 • 22.11.2017 15:57

  Konsorcjum ZUE i Unibepu ma umowę z Miastem Katowice za ok. 54 mln zł netto

 • 22.11.2017 15:53

  UNIBEP SA (58/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem UNIBEP S.A. umowy na realizację inwestycji węzła przesiadkowego w Katowicach

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 16.11.2017 20:39

  Unibep zrealizuje projekt mieszkaniowy za 54 mln zł

 • 16.11.2017 19:58

  UNIBEP SA (57/2017) Zawarcie umowy na realizację drugiego etapu inwestycji przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie

 • 15.11.2017 19:33

  Portfel zleceń Unibepu na 2018 r. wynosi ok. 1,4 mld zł

 • 15.11.2017 18:57

  Wyniki Unibepu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2017 18:45

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 19:08

  UNIBEP SA (56/2017) Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 27.10.2017 16:37

  UNIBEP SA (55/2017) Uzupełnienie informacji nt. wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 • 20.10.2017 18:36

  UNIBEP SA (54/2017) Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez UNIBEP warunkowej umowy na realizację centrum logistycznego w Republice Białoruś.

 • 18.10.2017 21:59

  Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Norwegii za 13,6 mln zł

 • 18.10.2017 21:25

  UNIBEP SA (53/2017) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu pn. "Stasjonsgata" w Norwegii

 • 16.10.2017 08:57

  UNIBEP SA (52/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2017

 • 13.10.2017 20:37

  Konsorcjum Unibepu i Trakcji ma umowę na inwestycję drogową o wartości ok. 141,6 mln zł netto

 • 13.10.2017 19:35

  UNIBEP SA (52/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem UNIBEP S.A. oraz Spółki Zależnej umowy na realizację inwestycji drogowej

 • 03.10.2017 08:30

  Erste podniósł rekomendację Erbudu i Unibepu, obniżył dla Budimeksu i Elektrobudowy

 • 17.09.2017 16:21

  UNIBEP SA (51/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2017

 • 15.09.2017 16:36

  Konsorcjum z udziałem Unibepu ma umowę za ok. 38 mln zł netto

 • 15.09.2017 16:26

  UNIBEP SA (51/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele - projektuj i buduj"

 • 01.09.2017 20:43

  UNIBEP SA (50/2017) Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie.

 • 31.08.2017 19:00

  UNIBEP SA (49/2017) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu pn. "Brudalsvegen" w gminie Trondheim w Norwegii

 • 28.08.2017 19:36

  Wyniki Unibepu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2017 19:29

  UNIBEP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 14:44

  UNIBEP SA (48/2017) Zawarcie przez Unibep S.A. umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego.

 • 25.08.2017 20:02

  Spółka zależna Unibepu ma umowę za 52,4 mln zł netto

 • 25.08.2017 19:53

  UNIBEP SA (47/2017) Informacja nt. realizacji przez spółkę zależną umowy o wykonanie robót budowlanych

 • 11.08.2017 18:15

  UNIBEP SA (46/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku"

 • 11.08.2017 09:20

  UNIBEP SA (45/2017) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Verdiego w Warszawie

 • 10.08.2017 19:25

  UNIBEP SA (44/2017) Rejestracja zmian Statutu UNIBEP S.A.

 • 08.08.2017 10:45

  Unibep ma umowę za 12,77 mln euro netto

 • 08.08.2017 10:38

  UNIBEP SA (43/2017) Zawarcie warunkowej umowy na realizację centrum logistycznego w miejscowości Bołbasowo w Republice Białoruś.

 • 02.08.2017 19:53

  UNIBEP SA (42/2017) Aktualizacja informacji nt. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 31.07.2017 18:31

  UNIBEP SA (41/2017) Zawarcie umowy na realizację budynku produkcyjno - magazynowego przy ulicy Jacka Kuronia w Białymstoku.

 • 12.07.2017 18:41

  Unibep ma umowę na budowę projektu biurowego w Łodzi za 114,15 mln zł

 • 12.07.2017 18:17

  UNIBEP SA (40/2017) Zawarcie umowy na realizację inwestycji Ogrodowa Office w Łodzi.

 • 04.07.2017 18:21

  UNIBEP SA (39/2017) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mołdawskiej w Warszawie.

 • 29.06.2017 17:36

  UNIBEP SA (38/2017) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 27.06.2017 13:00

  Unibep ma umowę za 33,6 mln zł netto

 • 27.06.2017 12:52

  UNIBEP SA (37/2017) Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Cybernetyki w Warszawie.

 • 23.06.2017 09:22

  Noble Securities obniża rekomendację dla Unibepu do "trzymaj"

 • 20.06.2017 13:22

  UNIBEP SA (36/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem UNIBEP S.A. oraz Budrex-Kobi Sp. z o.o. umowy na realizację inwestycji drogowej

 • 14.06.2017 19:39

  UNIBEP SA (35/2017) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Unibep S.A. V Kadencji.

 • 13.06.2017 18:50

  UNIBEP SA (34/2017) Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 13.06.2017 18:46

  Unibep wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 13.06.2017 18:44

  Walne Unibepu zdecydowało o skupie do 2,5 mln akcji własnych

 • 13.06.2017 18:42

  UNIBEP SA (33/2017) Powołanie Rady Nadzorczej Unibep S.A. V kadencji

 • 13.06.2017 18:35

  UNIBEP SA (32/2017) Decyzja ZWZ UNIBEP S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 13.06.2017 18:28

  UNIBEP SA (31/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZ UNIBEP S.A. w dniu 13 czerwca 2017 r.

 • 07.06.2017 17:20

  UNIBEP SA (30/2017) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Dockside bygg F" w miejscowości Tønsberg w Norwegii.

 • 29.05.2017 21:01

  Spółka Unibepu sprzedaje nieruchomość w Poznaniu za 39,42 mln zł netto

 • 29.05.2017 20:32

  UNIBEP SA (29/2017) Podpisanie umowy sprzedaży trzeciego etapu inwestycji w Poznaniu.

 • 25.05.2017 19:44

  UNIBEP SA (28/2017) Informacja nt. umowy wykonawczej dotyczącej umowy ramowej na realizację mieszkań modułowych na rynku szwedzkim.

 • 18.05.2017 18:20

  UNIBEP SA (27/2017) Zawarcie umowy na realizację budynku handlowo - usługowego w Cieszynie.

 • 17.05.2017 17:50

  Unibep planuje skup do 2,5 mln akcji własnych

 • 17.05.2017 17:22

  UNIBEP SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

 • 16.05.2017 19:58

  UNIBEP SA (24/2017) Aktualizacja informacji nt. powołania Zarządu UNIBEP S.A. na kolejną kadencję

 • 16.05.2017 19:18

  UNIBEP SA (25/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

 • 16.05.2017 19:08

  UNIBEP SA (24/2017) Powołanie Zarządu UNIBEP S.A. na kolejną kadencję

 • 15.05.2017 19:54

  Portfel zleceń Unibepu na 2017 r. wynosi ok. 1,5 mld zł

 • 15.05.2017 19:34

  Wyniki Unibepu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 19:22

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 16:28

  UNIBEP SA (23/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

 • 31.03.2017 13:36

  UNIBEP SA (22/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 30.03.2017 17:52

  Unibep chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 30.03.2017 17:35

  UNIBEP SA (21/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 29.03.2017 17:57

  UNIBEP SA (20/2017) Zawarcie dwóch umów na realizację inwestycji mieszkaniowych w Warszawie.

 • 29.03.2017 17:09

  Dom Development zlecił Unibepowi prace za 166 mln zł

 • 21.03.2017 16:49

  Unidevelopment ma w realizacji 0,7 tys. lokali, oczekuje poprawy wyników

 • 21.03.2017 16:17

  Unibep spodziewa się, że ’17 będzie lepszy; liczy m.in. na drogi wojewódzkie (opis)

 • 21.03.2017 13:29

  Unibep spodziewa się, że ’17 będzie lepszy pod względem sprzedaży i zysku

 • 21.03.2017 12:24

  Portfel zamówień grupy Unibep 2,62 mld zł, w tym na '17 ma 1,54 mld zł

 • 14.03.2017 21:53

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 14.03.2017 21:34

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.03.2017 18:13

  UNIBEP SA (19/2017) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Branickiego w Warszawie.

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 02.03.2017 17:22

  Unibep ma umowę za około 112 mln zł netto

 • 02.03.2017 17:10

  UNIBEP SA (18/2017) Zawarcie umowy ramowej na realizację mieszkań modułowych na rynku szwedzkim.

 • 02.03.2017 11:20

  UNIBEP SA (17/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego w sprawie informacji nt. warunkowej umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD

 • 01.03.2017 17:50

  UNIBEP SA (17/2016) Aktualizacja informacji nt. warunkowej umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 23.02.2017 19:32

  Zysk netto Grupy Unibep w '16 wyniósł ok. 31,8 mln zł, czyli wzrósł ok. 36,5 proc. rdr

 • 23.02.2017 19:09

  UNIBEP SA (16/2017) Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za 2016 r.

 • 23.02.2017 17:59

  UNIBEP SA (15/2017) Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez UNIBEP umowy na realizację centrum tenisowego w Mińsku w Republice Białoruś.

 • 22.02.2017 18:40

  Unibep i Unidevelopment mają umowę z grupą CDP ws. wspólnej inwestycji na Ursusie

 • 22.02.2017 18:05

  UNIBEP SA (14/2017) Podpisanie przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. warunkowej umowy inwestycyjnej z Grupą Kapitałową CDP dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

 • 17.02.2017 11:57

  UNIBEP SA (13/2017) Zawarcie przez Konsorcjum z UNIBEP jako Liderem umowy na realizację budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka -Sokółka.

 • 10.02.2017 21:47

  UNIBEP SA (12/2017) Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś

 • 08.02.2017 18:20

  UNIBEP SA (11/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.02.2017 12:37

  Grupa Unibep ma rekordowy portfel; dywidenda za '16 zapewne wyższa rdr (wywiad)

 • 07.02.2017 17:02

  UNIBEP SA (10/2017) Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.

 • 30.01.2017 13:26

  UNIBEP SA (9/2017) Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2017

 • 27.01.2017 18:21

  UNIBEP SA (8/2017) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Skene" w Szwecji.

 • 24.01.2017 18:00

  UNIBEP SA (7/2017) Zawarcie umowy o linię gwarancyjną.

 • 23.01.2017 14:25

  UNIBEP SA (6/2017) Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez UNIBEP umowy na realizację centrum tenisowego w Mińsku w Republice Białoruś.

 • 23.01.2017 12:08

  UNIBEP SA (5/2017) Ogłoszenie oferty nabycia akcji własnych przez UNIBEP S.A.

 • 20.01.2017 19:57

  Unibep będzie skupował akcje własne po 10,72 zł, pierwsza oferta 24-30 stycznia

 • 20.01.2017 19:39

  UNIBEP SA (4/2017) Podjęcie przez Zarząd UNIBEP S.A. uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 19.01.2017 21:03

  RN Unibepu zgodziła się na skup do 1 mln akcji własnych za nie więcej niż 12 mln zł

 • 19.01.2017 20:43

  UNIBEP SA (3/2017) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych

 • 19.01.2017 14:14

  UNIBEP SA (2/2017) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Sandbakktunet" w miejscowości Heimdal w Norwegii.

 • 03.01.2017 16:03

  UNIBEP SA (1/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki

 • 28.12.2016 11:29

  UNIBEP SA (47/2016) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Motorowej w Warszawie.

 • 28.12.2016 11:24

  Unibep ma umowę na inwestycję w Warszawie za 110,3 mln zł

 • 14.12.2016 17:05

  UNIBEP SA (46/2016) Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez UNIBEP umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś

 • 13.12.2016 17:06

  Unidevelopment ma nieruchomość w Poznaniu pod ok. 75 mieszkań

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 08.12.2016 16:35

  Unidevelopment ma nieruchomość w Warszawie pod ok. 300 mieszkań

 • 06.12.2016 17:21

  UNIBEP SA (45/2016) Zawarcie umów na wybudowanie budynków w technologii modułowej w Norwegii.

 • 23.11.2016 16:35

  Unidevelopment ma przedwstępną umowę nabycia działki w Poznaniu za 9,5 mln zł

 • 10.11.2016 16:28

  DM mBanku obniżył rekomendacje LPP i Synthosu, podniósł Eurocashu i Unibepu

 • 10.11.2016 15:18

  Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej sześciu budynków w Norwegii

 • 10.11.2016 14:42

  UNIBEP SA (44/2016) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "EnergiParken" w miejscowości Melhus w Norwegii.

 • 09.11.2016 19:49

  Wyniki Unibepu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2016 17:55

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 17:55

  UNIBEP SA (43/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

 • 02.11.2016 15:48

  UNIBEP SA (42/2016) Zawarcie umowy na realizację budynku usługowego przy ul. Pawiej w Warszawie.

 • 18.10.2016 13:55

  Unibep ma umowę na obiekty modułowe o szacunkowej wartości ponad 139 mln zł

 • 18.10.2016 13:47

  UNIBEP SA (41/2016) Zawarcie umowy o współpracy w zakresie produkcji obiektów modułowych.

 • 10.10.2016 10:51

  KNF odmówiła Unidevelepment zgody na wezwanie na Monday Development po 0,14 zł za akcję

 • 06.10.2016 13:02

  Unibep ma umowę z Ochnik Development na budowę budynku mieszkaniowego w Warszawie

 • 06.10.2016 12:49

  UNIBEP SA (40/2016) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dzielnej/Pawiej w Warszawie.

 • 23.09.2016 18:34

  UNIBEP SA (39/2016) Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Dockside bygg D" w miejscowości Tønsberg w Norwegii.

 • 15.09.2016 18:06

  UNIBEP SA (38/2016) Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie.

 • 12.09.2016 16:31

  DM mBanku obniża rekomendację dla Unibepu do "trzymaj"

 • 05.09.2016 16:48

  UNIBEP SA (37/2016) Temat: Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza.

 • 01.09.2016 17:34

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki UNIBEP S.A.

 • 29.08.2016 17:40

  UNIBEP SA (36/2016) Wejście w życie umowy o generalne wykonawstwo dotyczącej realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Cybernetyki.

 • 25.08.2016 19:55

  Portfel zamówień Unibepu na 2016 r. wynosi ok. 1,4 mld zł

 • 25.08.2016 19:43

  Wyniki Unibepu w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2016 19:27

  UNIBEP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.08.2016 18:31

  UNIBEP SA (35/2016) Aktualizacja informacji nt. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Warszawie.

 • 22.08.2016 20:16

  UNIBEP SA (34/2016) Wejście w życie umowy o generalne wykonawstwo dotyczącej realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej.

 • 17.08.2016 17:10

  UNIBEP SA (33/2016) Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ulicy Kapelanów AK.

 • 16.08.2016 11:50

  DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji

 • 11.08.2016 09:28

  UNIBEP SA (32/2016) Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej / Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 • 08.08.2016 16:52

  Spólka celowa Unibepu ma kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie

 • 08.08.2016 16:29

  UNIBEP SA (31/2016) Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 • 04.08.2016 21:06

  UNIBEP SA (30/2016) Informacja nt. realizacji przez spółkę zależną umowy o wykonanie robót budowlanych

 • 19.07.2016 15:19

  Unibep ma umowę na inwestycję w Warszawie za 122,5 mln zł netto

 • 19.07.2016 14:58

  UNIBEP SA (29/2016) Zawarcie przez UNIBEP S.A. pakietu umów dotyczących realizacji inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.

 • 08.07.2016 14:55

  Unibep wyemitował trzyletnie obligacje o wartości 30 mln zł

 • 08.07.2016 14:45

  UNIBEP SA (28/2016) Informacja nt. emisji obligacji serii D Unibep

 • 06.06.2016 19:51

  UNIBEP SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2016

 • 06.06.2016 13:57

  UNIBEP SA Zawarcie umowy na realizację budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Pereca.

 • 02.06.2016 18:55

  UNIBEP SA Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2016.

 • 31.05.2016 18:03

  UNIBEP SA Zawarcie umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Cybernetyki.

 • 31.05.2016 17:50

  UNIBEP SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2016 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 18 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 21:59

  UNIBEP SA Udzielenie poręczeń za zobowiązania jednostki pośrednio zależnej

 • 19.05.2016 17:52

  UNIBEP SA Zawarcie przez UNIBEP S.A. umowy podwykonawczej na rozbudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok, odcinek II Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. Podlaskiego

 • 19.05.2016 08:40

  Kolejny kontrakt Unibepu w Norwegii, tym razem za 29,6 mln zł

 • 19.05.2016 08:26

  UNIBEP SA Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Drivhusveien" w miejscowości Trondheim w Norwegii

 • 18.05.2016 14:10

  UNIBEP SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 18 maja 2016r.

 • 18.05.2016 13:39

  UNIBEP SA Decyzja WZA UNIBEP S.A dotycząca wypłaty dywidendy za 2015r.

 • 18.05.2016 13:28

  Unibep wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 18.05.2016 13:21

  UNIBEP SA Treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 18 maja 2016 r.

 • 17.05.2016 10:30

  UNIBEP SA Zawarcie przez UNIBEP S.A. umowy na realizację budynku hali magazynowej z częścią produkcyjną i biurowo - socjalną w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej

 • 13.05.2016 14:08

  Unibep ma kontrakt w Norwegii za 15,1 mln zł

 • 13.05.2016 13:50

  UNIBEP SA Zawarcie umowy na wybudowanie w technologii modułowej projektu "Dockside bygg C" w miejscowości Tønsberg w Norwegii

 • 12.05.2016 19:19

  Wyniki Unibepu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 19:12

  UNIBEP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 15:13

  Spółka zależna Unibepu sprzedała Murapolowi projekt Wola House

 • 12.05.2016 14:45

  UNIBEP SA Informacja nt. sprzedaży projektu Wola House

 • 11.05.2016 18:11

  GPW: komunikat - UNIBEP SA

 • 20.04.2016 10:08

  UNIBEP SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał

 • 08.04.2016 18:48

  UNIBEP SA Aktualizacja informacji nt. umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia na nieruchomościach położonych w Warszawie

 • 07.04.2016 19:36

  Unibep ma umowę o wartości 127,5 mln zł netto

 • 07.04.2016 19:28

  UNIBEP SA Zawarcie przez UNIBEP S.A. umowy na realizację zespołu budynków mieszkalno - usługowych w Warszawie przy ul. Grochowskiej

 • 01.04.2016 08:06

  Unibep chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 31.03.2016 22:42

  UNIBEP SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 22.03.2016 13:39

  UNIBEP SA Korekta raportu bieżącego nr 9/2016 z 15 marca 2016 r.

 • 21.03.2016 16:55

  UNIBEP SA Zawarcie umowy na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie

 • 21.03.2016 16:05

  UNIBEP SA Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie osiedla mieszkaniowego URSA - Smart City w Warszawie

 • 16.03.2016 16:31

  Unibep w 2016 r. może wypłacić wyższą dywidendę niż w 2015 r.

 • 15.03.2016 19:42

  Backlog Unibepu na 2016 r. to około 1,3 mld zł

 • 15.03.2016 19:35

  Wyniki Unibepu w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2016 18:25

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 15.03.2016 18:22

  UNIBEP SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 16:43

  Dom Development podpisał z Unibepem dwie umowy o łącznej wartości 170,5 mln zł

 • 15.03.2016 16:32

  UNIBEP SA Zawarcie przez UNIBEP S.A. dwóch umów na realizację zespołów mieszkaniowych w Warszawie