Ulma SA

skrót: ULM

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:37

Aktualny kurs50   0 %0 zł
Otwarcie500,00%
Minimum48,40-3,20%
Maksimum500,00%
Wolumen (szt.) 238
Kurs odniesienia50
Widełki dolne45
Widełki górne55
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
340648,20
111046,20
332746,00
14045,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
50,50160 1
51,5040 1
52,0040 2
53,00250 1
Jest producentem i dostawcą systemów deskowań i rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa. Uzupełnieniem tej działalności jest sprzedaż sklejki szalunkowej, płynów antyadhezyjnych do deskowań oraz innych akcesoriów żelbetowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
ULMA CyE S. Coop.3 967 29075,48%3 967 29075,48%
Quercus TFI SAportfele264 8935,04%264 8935,04%

Kategoria • 20.01.2021 14:12

  ULMA SA (1/2021) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 17.11.2020 00:38

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 18:17

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (20/2020) REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA

 • 14.10.2020 17:17

  Zysk netto Ulmy po trzech kwartałach wyniósł 15,9 mln zł, spadek o 46,8 proc. rdr - szacunki

 • 14.10.2020 17:07

  ULMA SA (19/2020) WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.

 • 17.09.2020 05:43

  ULMA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.09.2020 15:28

  ULMA SA (18/2020) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

 • 22.06.2020 15:56

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (14/2020) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 09.06.2020 15:59

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (13/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 14.05.2020 00:45

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 06.05.2020 13:13

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (12/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r.

 • 06.05.2020 13:11

  Ulma wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję

 • 06.05.2020 13:07

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (11/2020) Wypłata dywidendy

 • 06.05.2020 13:05

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (10/2020) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

 • 28.04.2020 13:46

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (9/2020) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 15.04.2020 17:21

  Ulma szacuje zysk netto w I kw. na 3,95 mln zł, spadek o 49 proc. rok do roku

 • 15.04.2020 17:00

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (8/2020) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2020 r.

 • 09.04.2020 16:19

  Przychody Ulmy Construccion w I półroczu mogą spaść o 20 proc. rdr - szacunki

 • 09.04.2020 15:50

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (7/2020) Wstępne szacunki przychodów oraz aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii COVID-19 na sytuację Emitenta oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.

 • 06.04.2020 17:41

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

 • 31.03.2020 17:14

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (5/2020) Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2019

 • 31.03.2020 14:52

  Ulma chce wypłacić 2,6 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2020 14:42

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (4/2020) Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 24.03.2020 07:36

  Ulma Construccion miała w 2019 r. 46,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 24.03.2020 02:59

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 24.03.2020 02:56

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.03.2020 16:16

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (3/2020) Wpływ epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta i Grupę Kapitałową

 • 03.02.2020 17:18

  Grupa Ulma szacuje EBITDA w '19 na 102,2 mln zł, zysk netto na 46,2 mln zł

 • 03.02.2020 16:53

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2020) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2019 r.

 • 21.01.2020 14:05

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 15.11.2019 06:59

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 14.10.2019 16:28

  Ulma szacuje EBITDA po trzech kwartałach na 70,6 mln zł, zysk netto na 29,9 mln zł

 • 14.10.2019 16:10

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (20/2019) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartały 2019 r.

 • 17.09.2019 07:12

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 12.09.2019 14:31

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (19/2019) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym

 • 10.07.2019 16:40

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (15/2019) Zawarcie istotnej umowy przez Ulma Opalubka Ukraina

 • 30.05.2019 16:10

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (14/2019) Odwołanie Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. i powołanie Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. nowej kadencji

 • 30.05.2019 16:06

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (13/2019) Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 28.03.2019 07:10

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 07:06

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.02.2019 14:20

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (3/2019) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25.02.2019 r. (błędna podstawa prawna)

 • 25.02.2019 18:55

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. głosów za WZ Ulma Construccion

 • 25.02.2019 18:23

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (3/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu progu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ULMA Construccion Polska S.A.

 • 18.01.2019 10:06

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 15.01.2019 13:22

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (1/2019) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 10.12.2018 16:21

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (14/2018) Udzielenie poręczenia Podmiotowi Zależnemu

 • 30.11.2018 17:09

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (13/2018) Ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez Podmiot Zależny na Ukrainie w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.

 • 15.11.2018 07:14

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 14.11.2018 16:22

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (12/2018) Wolumen zamówień z kontrahentem przekraczający wartość umowy znaczącej.

 • 14.09.2018 07:07

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.07.2018 16:29

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (11/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 16.05.2018 07:05

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 13:59

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (10/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 27.04.2018

 • 27.04.2018 13:05

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (9/2018) Zmiana statutu ULMA Construccion Polska S.A. wraz z tekstem jednolitym statutu

 • 27.04.2018 13:03

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (8/2018) Wypłata dywidendy

 • 27.04.2018 13:02

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 27.03.2018 15:02

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (6/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 27.03.2018 14:34

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 27.03.2018 10:54

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (4/2018) Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

 • 27.03.2018 09:48

  Ulma chce wypłacić 3,81 zł dywidendy na akcję

 • 27.03.2018 09:33

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (3/2018) Rekomendacja zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

 • 27.03.2018 07:16

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 07:13

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.01.2018 10:35

  Fundusze Quercus TFI mają powyżej 5 proc. akcji Ulma Construccion

 • 24.01.2018 10:25

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ULMA Construccion Oolska S.A.

 • 18.01.2018 14:07

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 13.12.2017 14:28

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (22/2017) Ustanowienie i udzielenie prokury

 • 13.12.2017 14:09

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (21/2017) Odwołanie prokury

 • 13.12.2017 13:58

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (20/2017) zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 16.11.2017 17:06

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 15:59

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (19/2017) Powołanie prokurenta

 • 19.10.2017 10:37

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (18/2017) Powołanie członka rady nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

 • 19.10.2017 10:29

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 19.10.2017 10:21

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (16/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ulma Construccion Polska S.A. w dniu 19 października 2017 r.

 • 29.09.2017 11:41

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (15/2017) Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.09.2017 12:51

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (14/2017) Zgłoszenie kandydatury członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

 • 22.09.2017 10:32

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (13/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 22.09.2017 10:30

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (12/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 15.09.2017 07:09

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.08.2017 09:57

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (11/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

 • 12.07.2017 09:40

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (10/2017) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 16.05.2017 07:23

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 09:29

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (9/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 21.04.2017 11:12

  Ulma wypłaci 5,4 zł dywidendy na akcję

 • 21.04.2017 11:03

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (8/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 21 kwietnia 2017 r.

 • 21.04.2017 11:01

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (7/2017) Wypłata dywidendy

 • 21.04.2017 10:59

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (6/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 21 kwietnia 2017 r.

 • 22.03.2017 09:27

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (5/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjpnariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 22.03.2017 09:22

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 17.03.2017 15:41

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (3/2017) Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2016 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

 • 17.03.2017 13:34

  Nakłady inwestycyjne Ulmy w '17 wyniosą 30-40 mln zł; spółka chce wejść do Skandynawii

 • 16.03.2017 14:09

  Ulma chce wypłacić 5,4 zł dywidendy na akcję

 • 16.03.2017 13:57

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2017) Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

 • 16.03.2017 07:12

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.03.2017 07:11

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.01.2017 13:12

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 14.11.2016 07:39

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 15.09.2016 14:47

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (12/2016) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 07.09.2016 09:18

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (11/2016) Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

 • 30.08.2016 08:00

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.06.2016 15:20

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Wybór Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję

 • 16.06.2016 15:18

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2016 r.

 • 16.06.2016 15:16

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Powołanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję

 • 16.06.2016 15:16

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2016 r.

 • 01.06.2016 10:24

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

 • 19.05.2016 13:05

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 19.05.2016 11:25

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 12.05.2016 08:04

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 11:55

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 21.03.2016 13:22

  Przyszły prezes Ulmy nie planuje istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy

 • 17.03.2016 08:02

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 08:00

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 09:28

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

 • 15.01.2016 10:54

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 30.12.2015 12:06

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.11.2015 07:58

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 10:19

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

 • 25.09.2015 13:55

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zmiana prokury

 • 19.08.2015 14:52

  Ulma liczy na poprawę wyników i powrót do pełnej rentowności

 • 14.08.2015 07:48

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 11.08.2015 09:46

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 07.08.2015 11:34

  Andrzej Kozłowski nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję prezesa Ulmy

 • 07.08.2015 11:16

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 07.08.2015 11:15

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 30.07.2015 09:30

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Emitenta

 • 16.06.2015 15:42

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r.

 • 16.06.2015 15:40

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r.

 • 11.06.2015 11:09

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2015 r.

 • 20.05.2015 09:17

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 20.05.2015 09:14

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

 • 14.05.2015 13:48

  Ulma liczy na wzrost liczby kontraktów i poprawę rentowności w kolejnych okresach roku

 • 12.05.2015 08:10

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 06.05.2015 10:47

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 06.05.2015 08:34

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 19.03.2015 07:12

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 07:10

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 30.01.2015 10:58

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Powołanie osoby zarządzającej i odwołanie osoby nadzorującej

 • 12.01.2015 13:33

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 05.12.2014 11:40

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji czlonka zarządu

 • 14.11.2014 14:07

  Ulma tnie koszty i redukuje CAPEX w reakcji na trudne otoczenie

 • 14.11.2014 07:00

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.08.2014 07:55

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.08.2014 11:12

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 29.07.2014 12:29

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zmiana sponsora emisji dla akcji Emitenta

 • 22.07.2014 10:41

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zmiana podmiotu pełniącego funkcję sponsora emisji dla akcji ULMA Construccion Polska SA

 • 17.06.2014 15:00

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.06.2014 14:57

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA uchwały podjęte przez ZWZA 17 czerwca 2014 r.

 • 12.06.2014 11:10

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA uzupełnienie dokumentacji na ZWZ zwołane na 17 czerwca 2014 r. o sprawozdanie rady nadzorczej spółki z działalności w roku obrotowym 2013

 • 26.05.2014 13:39

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA wybór biegłego rewidenta

 • 21.05.2014 08:46

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA projekty uchwał ZWZA

 • 21.05.2014 08:44

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zwołanie ZWZA

 • 12.05.2014 13:45

  Ulma zakłada, że II kw. będzie lepszy kdk, ale nie uda się odrobić straty z I kw.

 • 09.05.2014 07:33

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 09:34

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 17.03.2014 14:00

  Ulma spodziewa się powolnego wzrostu cen na rynku budowlanym w '14

 • 14.03.2014 10:52

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA uzupełnienie do raportu rocznego za 2013 r. - oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

 • 14.03.2014 07:41

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 14.03.2014 07:40

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 11.03.2014 09:21

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 09.01.2014 12:53

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 08.01.2014 09:24

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 15.11.2013 12:56

  Ulma oczekuje trudnego początku '14, ale kolejne kwartały mają przynieść poprawę

 • 12.08.2013 16:39

  DI BRE obniżył rekomendacje ośmiu spółek

 • 07.08.2013 08:57

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 18.06.2013 17:46

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA wybór zarządu na kolejną kadencję

 • 18.06.2013 17:35

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA uzupełnienie do raportu bieżącego nr 15/2013 z 18 czerwca 2013 r.

 • 18.06.2013 17:18

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - powołanie rady nadzorczej

 • 18.06.2013 17:03

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.06.2013 16:53

  Ulma CP wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 18.06.2013 16:49

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - wypłata dywidendy

 • 18.06.2013 16:36

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA uchwały podjęte przez ZWZA 18 czerwca 2013 r.

 • 07.06.2013 11:50

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - zgłoszenie kandydatur do rady nadzorczej

 • 17.05.2013 08:27

  Zarząd Ulma CP rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za '12

 • 17.05.2013 08:17

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012

 • 15.05.2013 09:39

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA wybór biegłego rewidenta

 • 07.05.2013 09:06

  DI BRE podniósł rekomendację Ulmy CP, obniżył zalecenie dla Dom Development i PZU

 • 06.05.2013 15:50

  Ulma chce zwiększyć eksport, by utrzymać przychody w '13 na poziomie z '12

 • 24.04.2013 10:42

  ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego