Tesgas SA

skrót: TSG

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka specjalizuje się w wykonawstwie, eksploatacji, projektowaniu wszelkich obiektów gazowych. Oferuje także serwis oraz dystrybucję środka nawaniającego gaz THT.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kocik Włodzimierz2 532 14322,30%5 007 14330,62%
Kocik, Marzenna BarbaraZWZ2 075 25018,28%4 097 78825,06%
NN PTE SAportfel1 250 00011,01%1 250 0007,64%
AgioFunds TFI SA1 157 61810,20%1 157 6187,08%
PKO BP Bankowy OFEportfel1 020 4968,99%1 020 4966,24%
Opoka TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne832 5597,34%832 5595,09%
Majewski PiotrZWZ578 8475,10%1 094 3006,69%

Kategoria • 30.12.2020 15:18

  TESGAS SA (53/2020) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • 08.12.2020 16:10

  TESGAS SA (52/2020) Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia

 • 24.11.2020 15:33

  TESGAS SA (51/2020) Podpisanie umowy podwykonawczej

 • 20.11.2020 08:25

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 18.11.2020 15:06

  TESGAS SA (50/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

 • 10.11.2020 14:17

  Oferta Tesgasu za 53,9 mln zł najniższa w przetargu PSG

 • 10.11.2020 13:41

  TESGAS SA (49/2020) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 04.11.2020 13:35

  TESGAS SA (48/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

 • 27.10.2020 12:33

  TESGAS SA (47/2020) Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych

 • 23.10.2020 13:57

  TESGAS SA (46/2020) Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych

 • 21.10.2020 15:55

  TESGAS SA (44/2020) Korekta numeracji raportu bieżącego 44-2020 z dnia 21 października 2020

 • 21.10.2020 13:26

  TESGAS SA (44/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

 • 09.10.2020 14:22

  TESGAS SA (44/2020) Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o.

 • 01.10.2020 13:14

  TESGAS SA (43/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

 • 18.09.2020 00:16

  TESGAS SA (42/2020) Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego GK TESGAS za I półrocze 2020r.

 • 17.09.2020 23:02

  TESGAS SA (41/2020) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Spółki TESGAS S.A.

 • 17.09.2020 22:38

  TESGAS SA (40/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

 • 31.08.2020 18:58

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 20.08.2020 21:41

  TESGAS SA (39/2020) Podpisanie umów znaczących ze Stalprofil S.A.

 • 07.08.2020 11:27

  TESGAS SA (38/2020) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

 • 24.06.2020 15:41

  TESGAS SA (30/2020) Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 24.06.2020 09:26

  TESGAS SA (29/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku

 • 24.06.2020 09:19

  TESGAS SA (28/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 17.06.2020 22:19

  TESGAS SA (27/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

 • 17.06.2020 14:46

  TESGAS SA (26/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku

 • 17.06.2020 14:18

  TESGAS SA (25/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.

 • 22.05.2020 00:07

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 16:57

  TESGAS SA (24/2020) Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu

 • 15.05.2020 14:45

  TESGAS SA (23/2020) Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kielcach

 • 14.05.2020 16:11

  TESGAS SA (22/2020) Otrzymanie decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przyznania subwencji finansowej

 • 08.05.2020 15:18

  TESGAS SA (21/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2020r.

 • 05.05.2020 13:57

  TESGAS SA (20/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 17.04.2020 15:51

  TESGAS SA (19/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 02.04.2020 14:24

  TESGAS SA (18/2020) Podpisanie aneksy do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej

 • 01.04.2020 16:00

  TESGAS SA (17/2020) Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.

 • 31.03.2020 15:18

  TESGAS SA (16/2020) Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.

 • 30.03.2020 13:07

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.03.2020 10:53

  TESGAS SA (15/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

 • 27.03.2020 19:52

  TESGAS SA (14/2020) Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 27.03.2020 19:42

  TESGAS SA (13/2020) Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 27.03.2020 19:27

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 19:25

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 26.03.2020 15:49

  TESGAS SA (14/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 20.03.2020 12:58

  TESGAS SA (13/2020) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 11.03.2020 15:03

  TESGAS SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego GK TESGAS za rok 2019

 • 03.03.2020 14:02

  TESGAS SA (11/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 28.02.2020 16:13

  TESGAS SA (10/2020) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • 28.02.2020 15:16

  TESGAS SA (9/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej

 • 28.02.2020 14:34

  TESGAS SA (8/2020) Odwołanie prokury samoistnej

 • 13.02.2020 15:35

  TESGAS SA (7/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 06.02.2020 14:51

  TESGAS SA (6/2020) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • 04.02.2020 15:26

  TESGAS SA (5/2020) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 31.01.2020 15:51

  TESGAS SA (4/2020) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz wykreślenie hipoteki w związku ze spłatą zadłużenia

 • 31.01.2020 09:39

  TESGAS SA (3/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 24.01.2020 11:27

  TESGAS SA (2/2020) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.01.2020 11:44

  TESGAS SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.12.2019 14:37

  TESGAS SA (26/2019) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 22.11.2019 13:52

  TESGAS SA (25/2019) Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zbycia akcji TESGAS S.A..

 • 15.11.2019 08:01

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 14:40

  TESGAS SA (24/2019) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 04.10.2019 20:28

  TESGAS SA (23/2019) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 04.10.2019 08:54

  TESGAS SA (22/2019) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.

 • 06.09.2019 15:55

  TESGAS SA (21/2019) Powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.08.2019 07:42

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 15:17

  TESGAS SA (11/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 15:08

  TESGAS SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 17.05.2019 16:41

  TESGAS SA (9/2019) Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

 • 22.03.2019 08:35

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.03.2019 08:31

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 16:58

  TESGAS SA (6/2019) Podpisanie umowy znaczącej z IDS-BUD S.A.

 • 22.02.2019 16:21

  TESGAS SA (5/2019) Zawarcie przez TESGAS szeregu umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.

 • 15.02.2019 10:07

  TESGAS SA (4/2019) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej KGHM

 • 31.01.2019 14:42

  TESGAS SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018

 • 17.01.2019 13:12

  TESGAS SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 02.01.2019 14:40

  TESGAS SA (1/2019) Podpisanie umowy znaczącej z MTM "NOWUM" Sp. z o.o.

 • 05.12.2018 11:56

  TESGAS SA (29/2018) Nabycie udziałów w spółce zależnej

 • 23.11.2018 09:49

  TESGAS SA (28/2018) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 21.11.2018 15:50

  TESGAS SA (27/2018) Podpisanie aneksu do umowy na linię na gwarancje bankowe

 • 16.11.2018 08:44

  Tesgas liczy na wzrost przychodów i na powrót do dodatnich wyników finansowych

 • 16.11.2018 08:14

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 08:14

  TESGAS SA (26/2018) Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 25.10.2018 15:50

  TESGAS SA (25/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 19.10.2018 09:41

  Tesgas ma umowę o wartości 35 mln zł netto na budowę gazociągu oraz sieci gazowej

 • 19.10.2018 09:13

  TESGAS SA (24/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 21.09.2018 16:08

  TESGAS SA (23/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 21.09.2018 15:59

  TESGAS SA (22/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 12.09.2018 15:44

  Oferta Tesgasu o wartości 30,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PSG

 • 12.09.2018 15:32

  TESGAS SA (21/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 05.09.2018 14:42

  Oferta Tesgasu o wartości 35 mln zł netto najkorzystniejszą

 • 05.09.2018 14:25

  TESGAS SA (20/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 31.08.2018 08:12

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.08.2018 15:54

  Oferty Tesgasu o łącznej wartości 8,2 mln zł netto najkorzystniejsze w przetargach Gaz-Systemu

 • 21.08.2018 15:19

  TESGAS SA (19/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 03.08.2018 15:27

  TESGAS SA (17/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 25.07.2018 12:36

  TESGAS SA (16/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 25.07.2018 12:33

  TESGAS SA (15/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 12.07.2018 15:13

  TESGAS SA (14/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 06.07.2018 12:45

  TESGAS SA (13/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym

 • 04.07.2018 16:34

  TESGAS SA (12/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 29.06.2018 16:34

  TESGAS SA (11/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 29.06.2018 15:07

  TESGAS SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018 r.

 • 26.06.2018 16:30

  TESGAS SA (9/2018) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018 r.

 • 22.06.2018 14:42

  TESGAS SA (8/2018) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 20.06.2018 16:00

  TESGAS SA (7/2018) Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 19.06.2018 12:01

  TESGAS SA (6/2018) Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 30.05.2018 08:42

  TESGAS SA (5/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 08:38

  TESGAS SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 18.05.2018 08:44

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.03.2018 08:34

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 08:31

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 31.01.2018 08:48

  TESGAS SA (3/2018) Zawarcie przez spółkę TESGAS S.A. szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 10.01.2018 14:26

  TESGAS SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 03.01.2018 16:17

  TESGAS SA (1/2018) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 18.12.2017 15:16

  TESGAS SA (23/2017) Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

 • 17.11.2017 08:14

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.09.2017 11:43

  TESGAS SA (22/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 22/2018 z dnia 18 września 2017

 • 18.09.2017 15:51

  Opoka TFI ma 5,09 proc. głosów na walnym Tesgasu

 • 18.09.2017 15:46

  TESGAS SA (22/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.08.2017 08:52

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 29.08.2017 15:52

  TESGAS SA (21/2017) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 11.08.2017 15:18

  TESGAS SA (20/2017) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką DUON DYSTRYBUCJA S.A.

 • 04.08.2017 16:07

  TESGAS SA (19/2017) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 04.08.2017 11:23

  Oferty Tesgasu za 5,2 mln zł netto najkorzystniejsze w przetargu Duon Dystrybucja

 • 04.08.2017 11:15

  TESGAS SA (18/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

 • 31.07.2017 13:19

  Gaz System wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Tesgasu o wartości 15,86 mln zł netto

 • 31.07.2017 13:12

  TESGAS SA (17/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 12.07.2017 15:15

  Tesgas podpisał z PSG umowę za 8,7 mln zł netto

 • 12.07.2017 15:08

  TESGAS SA (16/2017) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 • 30.06.2017 14:02

  TESGAS SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 16:05

  TESGAS SA (14/2017) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 16:01

  TESGAS SA (13/2017) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki TESGAS S.A.

 • 28.06.2017 16:02

  TESGAS SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

 • 09.06.2017 16:20

  Oferta Tesgasu za 8,7 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PSG

 • 09.06.2017 15:59

  TESGAS SA (11/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 06.06.2017 15:40

  TESGAS SA (10/2017) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

 • 02.06.2017 16:17

  TESGAS SA (9/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 16:14

  TESGAS SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 02.06.2017 16:09

  TESGAS SA (7/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.

 • 01.06.2017 15:14

  TESGAS SA (6/2017) Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 24.05.2017 08:32

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 17.05.2017 14:10

  TESGAS SA (5/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017

 • 24.03.2017 09:24

  Portfel zamówień Tesgasu na lata 2017-18 wynosi 37 mln zł

 • 24.03.2017 08:58

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 08:55

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.02.2017 16:03

  TESGAS SA (4/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 20.01.2017 15:52

  TESGAS SA (3/2017) Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

 • 20.01.2017 09:39

  TESGAS SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 10.01.2017 15:22

  TESGAS SA (1/2017) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.12.2016 12:47

  Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło ważności wadium zabezpieczającego ofertę na 154 mln zł

 • 28.12.2016 12:25

  TESGAS SA (25/2016) Informacja o nieprzedłużenia ważności wadium

 • 23.11.2016 11:28

  TESGAS SA (24/2016) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 18.11.2016 16:52

  TESGAS SA (23/2016) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.11.2016 06:03

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 14:03

  Konsorcjum, którego Tesgas jest liderem ma kontrakt na 154 mln zł netto

 • 28.10.2016 13:49

  TESGAS SA (22/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 04.10.2016 15:20

  PKO BP Bankowy OFE ma ponad 5 proc. na WZ Tesgasu

 • 04.10.2016 15:03

  TESGAS SA (21/2016) Zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PKO OFE

 • 31.08.2016 08:31

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 31.08.2016 08:26

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 01.07.2016 19:49

  TESGAS SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 01.07.2016 17:42

  TESGAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

 • 27.06.2016 17:12

  Aviva Investors Poland TFI nie ma już akcji Tesgasu

 • 27.06.2016 16:59

  TESGAS SA Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania

 • 23.06.2016 15:57

  Aviva Investors Poland TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym Tesgasu

 • 23.06.2016 15:49

  TESGAS SA Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania

 • 14.06.2016 11:25

  TESGAS SA Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 01.06.2016 13:01

  TESGAS SA Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 31.05.2016 19:37

  TESGAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 31.05.2016 19:13

  TESGAS SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 31.05.2016 16:33

  Tesgas wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 16:27

  TESGAS SA Wypłata dywidendy za 2015 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.

 • 18.05.2016 16:51

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 16.05.2016 08:34

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 12:57

  TESGAS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 31 maja 2016 roku

 • 05.05.2016 12:48

  TESGAS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 05.05.2016 11:15

  TESGAS SA Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2015 rok

 • 04.05.2016 22:14

  Tesgas chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 04.05.2016 21:56

  TESGAS SA Rekomendacja Zarządu TESGAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

 • 07.04.2016 12:11

  TESGAS SA Podpisanie umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 21.03.2016 08:20

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:16

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 14:36

  TESGAS SA Korekta numeracji raportu bieżącego numer 4/2016 z dnia 16 marca 2016 roku

 • 16.03.2016 12:57

  TESGAS SA Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

 • 01.02.2016 21:27

  TESGAS SA Wybór oferty Emitenta

 • 28.01.2016 13:38

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 12.01.2016 09:53

  TESGAS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 05.01.2016 09:56

  TESGAS SA Sprostowanie oczywistej omyłki w tytule raportu bieżącego 25/2015

 • 31.12.2015 12:45

  TESGAS SA Wybór pferty Emitenta

 • 03.12.2015 12:32

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 19.11.2015 09:39

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 13.11.2015 07:45

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 25.08.2015 07:59

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 21.08.2015 15:22

  TESGAS SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2015 roku

 • 23.07.2015 15:29

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 02.07.2015 08:21

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 22.06.2015 20:37

  TESGAS SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015 r.

 • 22.06.2015 16:16

  TESGAS SA Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 22.06.2015 15:40

  TESGAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015 r.

 • 22.06.2015 15:18

  TESGAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

 • 22.06.2015 15:13

  Tesgas wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 22.06.2015 15:04

  TESGAS SA Wypłata dywidendy za 2014 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.

 • 03.06.2015 15:37

  TESGAS SA Podpisanie aneksu do umowy o odnawialny limit gwarancyjny

 • 27.05.2015 16:20

  TESGAS SA Korekta raportu 13/2015

 • 27.05.2015 15:37

  TESGAS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2014 roku

 • 27.05.2015 15:14

  TESGAS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 26.05.2015 15:17

  TESGAS SA Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 13.05.2015 07:45

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 13:40

  TESGAS SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

 • 26.03.2015 19:59

  GPW: Program Wspierania Płynności

 • 24.03.2015 13:33

  Tesgas chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 24.03.2015 13:28

  TESGAS SA Rekomendacja Zarządu TESGAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok

 • 20.03.2015 07:51

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 14:39

  TESGAS SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów oraz wartości pożyczki

 • 10.02.2015 15:45

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 30.01.2015 15:09

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 30.01.2015 15:01

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 23.01.2015 14:53

  TESGAS SA Informacja otrzymana od Aviva Investors Poland S.A.

 • 20.01.2015 11:12

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 20.01.2015 09:57

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 20.01.2015 09:09

  TESGAS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

 • 27.11.2014 14:36

  TESGAS SA aktualizacja raportu bieżącego 19/2013

 • 25.11.2014 09:02

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 05.11.2014 07:22

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 03.11.2014 12:42

  TESGAS SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 09.10.2014 13:24

  TESGAS SA podpisanie umowy znaczącej

 • 29.09.2014 15:27

  Tesgas ma zlecenie o wartości 11,3 mln zł od Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 29.09.2014 15:22

  TESGAS SA wybór oferty emitenta

 • 11.09.2014 09:58

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 01.09.2014 08:05

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 01.09.2014 08:05

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 13.06.2014 19:55

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką IZOSTAL S.A.

 • 11.06.2014 10:09

  TESGAS SA wykaz akcjonariuszy

 • 11.06.2014 08:28

  TESGAS SA uchwały powzięte przez ZWZ 10.06.2014 r.

 • 10.06.2014 13:40

  TESGAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

 • 10.06.2014 13:14

  Tesgas wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 10.06.2014 13:11

  TESGAS SA wypłata dywidendy za 2013 rok - uchwała ZWZ

 • 05.06.2014 07:42

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 23.05.2014 16:04

  ING PTE ma ponad 5 proc. akcji Tesgasu

 • 23.05.2014 15:57

  TESGAS SA ujawnienie stanu posiadania

 • 15.05.2014 17:09

  TESGAS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 15.05.2014 08:03

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 16:16

  Tesgas chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2014 16:03

  TESGAS SA rekomendacja wypłaty dywidendy za 2013 rok

 • 07.05.2014 15:31

  TESGAS SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 19.03.2014 14:50

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 04.03.2014 15:43

  TESGAS SA Wybór oferty Emitenta

 • 04.03.2014 10:19

  Oferta Tesgasu za 24,16 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 04.03.2014 10:10

  TESGAS SA najkorzystniejsza cena na przetargu

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 27.01.2014 13:49

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 22.01.2014 12:18

  TESGAS SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 17.01.2014 11:31

  TESGAS SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 14.01.2014 16:04

  TESGAS SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

 • 10.01.2014 07:32

  TESGAS SA podpisanie umowy znaczącej - ugody pozasądowej

 • 10.01.2014 07:32

  TESGAS SA podpisanie ugody pozasądowej

 • 12.12.2013 06:10

  TESGAS SA wezwanie do zapłaty

 • 26.11.2013 14:31

  TESGAS SA podpisanie umowy znaczącej

 • 06.11.2013 13:11

  Tesgas liczy na wynik w okolicy zera w ’13, w przyszłym roku spodziewa się wzrostu (wywiad)

 • 29.10.2013 11:08

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 11.10.2013 15:24

  Gaz System wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Tesgasu o wartości 16,7 mln zł

 • 11.10.2013 15:14

  TESGAS SA wybór oferty emitenta

 • 09.09.2013 14:50

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 09.09.2013 12:19

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP GAZ - SYSTEM SA- korekta raportu

 • 06.09.2013 15:52

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej OGP Gaz - System

 • 20.08.2013 13:17

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.08.2013 09:24

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej DUON

 • 26.06.2013 15:21

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.06.2013 15:50

  TESGAS SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 25.06.2013 15:40

  TESGAS SA - uchwały powzięte przez ZWZ

 • 18.06.2013 15:01

  TESGAS SA - powołanie zarządu na nową kadencję

 • 13.05.2013 07:49

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 09.05.2013 13:37

  TESGAS SA zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2013 r.