Tesgas SA

skrót: TSG

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 14:31

Aktualny kurs3,96   -5,71 %-0,24 zł
Otwarcie4,16-0,95%
Minimum3,94-6,19%
Maksimum4,16-0,95%
Wolumen (szt.) 59539
Kurs odniesienia4,20
Widełki dolne3,76
Widełki górne4,56
Obroty (tyś. zł)239
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
42 6403,98
31 5693,96
63 7993,94
33 7003,92
32 3003,90
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,041 877 1
4,06800 2
4,081 099 1
4,101 422 2
4,121 237 1
Spółka specjalizuje się w wykonawstwie, eksploatacji, projektowaniu wszelkich obiektów gazowych. Oferuje także serwis oraz dystrybucję środka nawaniającego gaz THT.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kocik Włodzimierz2 532 14322,30%5 007 14330,62%
Kocik, Marzenna BarbaraZWZ2 075 25018,28%4 097 78825,06%
NN PTE SAportfel1 250 00011,01%1 250 0007,64%
AgioFunds TFI SA1 157 61810,20%1 157 6187,08%
PKO BP Bankowy OFEportfel1 020 4968,99%1 020 4966,24%
Opoka TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne832 5597,34%832 5595,09%
Majewski PiotrZWZ578 8475,10%1 094 3006,69%

Kategoria • 31.03.2020 15:18

  TESGAS SA (16/2020) Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.

 • 30.03.2020 13:07

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.03.2020 10:53

  TESGAS SA (15/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

 • 27.03.2020 19:52

  TESGAS SA (14/2020) Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 27.03.2020 19:42

  TESGAS SA (13/2020) Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 27.03.2020 19:27

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 19:25

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 26.03.2020 15:49

  TESGAS SA (14/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 20.03.2020 12:58

  TESGAS SA (13/2020) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 11.03.2020 15:03

  TESGAS SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego GK TESGAS za rok 2019

 • 03.03.2020 14:02

  TESGAS SA (11/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 28.02.2020 16:13

  TESGAS SA (10/2020) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • 28.02.2020 15:16

  TESGAS SA (9/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej

 • 28.02.2020 14:34

  TESGAS SA (8/2020) Odwołanie prokury samoistnej

 • 13.02.2020 15:35

  TESGAS SA (7/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 06.02.2020 14:51

  TESGAS SA (6/2020) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 • 04.02.2020 15:26

  TESGAS SA (5/2020) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 31.01.2020 15:51

  TESGAS SA (4/2020) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz wykreślenie hipoteki w związku ze spłatą zadłużenia

 • 31.01.2020 09:39

  TESGAS SA (3/2020) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 24.01.2020 11:27

  TESGAS SA (2/2020) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.01.2020 11:44

  TESGAS SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.12.2019 14:37

  TESGAS SA (26/2019) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

 • 22.11.2019 13:52

  TESGAS SA (25/2019) Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zbycia akcji TESGAS S.A..

 • 15.11.2019 08:01

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 14:40

  TESGAS SA (24/2019) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 04.10.2019 20:28

  TESGAS SA (23/2019) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 04.10.2019 08:54

  TESGAS SA (22/2019) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.

 • 06.09.2019 15:55

  TESGAS SA (21/2019) Powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.08.2019 07:42

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 15:17

  TESGAS SA (11/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 15:08

  TESGAS SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 17.05.2019 16:41

  TESGAS SA (9/2019) Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

 • 22.03.2019 08:35

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.03.2019 08:31

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 16:58

  TESGAS SA (6/2019) Podpisanie umowy znaczącej z IDS-BUD S.A.

 • 22.02.2019 16:21

  TESGAS SA (5/2019) Zawarcie przez TESGAS szeregu umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.

 • 15.02.2019 10:07

  TESGAS SA (4/2019) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej KGHM

 • 31.01.2019 14:42

  TESGAS SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018

 • 17.01.2019 13:12

  TESGAS SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 02.01.2019 14:40

  TESGAS SA (1/2019) Podpisanie umowy znaczącej z MTM "NOWUM" Sp. z o.o.

 • 05.12.2018 11:56

  TESGAS SA (29/2018) Nabycie udziałów w spółce zależnej

 • 23.11.2018 09:49

  TESGAS SA (28/2018) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 21.11.2018 15:50

  TESGAS SA (27/2018) Podpisanie aneksu do umowy na linię na gwarancje bankowe

 • 16.11.2018 08:44

  Tesgas liczy na wzrost przychodów i na powrót do dodatnich wyników finansowych

 • 16.11.2018 08:14

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 08:14

  TESGAS SA (26/2018) Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 25.10.2018 15:50

  TESGAS SA (25/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 19.10.2018 09:41

  Tesgas ma umowę o wartości 35 mln zł netto na budowę gazociągu oraz sieci gazowej

 • 19.10.2018 09:13

  TESGAS SA (24/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 21.09.2018 16:08

  TESGAS SA (23/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 21.09.2018 15:59

  TESGAS SA (22/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 12.09.2018 15:44

  Oferta Tesgasu o wartości 30,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PSG

 • 12.09.2018 15:32

  TESGAS SA (21/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 05.09.2018 14:42

  Oferta Tesgasu o wartości 35 mln zł netto najkorzystniejszą

 • 05.09.2018 14:25

  TESGAS SA (20/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 31.08.2018 08:12

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.08.2018 15:54

  Oferty Tesgasu o łącznej wartości 8,2 mln zł netto najkorzystniejsze w przetargach Gaz-Systemu

 • 21.08.2018 15:19

  TESGAS SA (19/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 03.08.2018 15:27

  TESGAS SA (17/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

 • 25.07.2018 12:36

  TESGAS SA (16/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 25.07.2018 12:33

  TESGAS SA (15/2018) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 12.07.2018 15:13

  TESGAS SA (14/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 06.07.2018 12:45

  TESGAS SA (13/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym

 • 04.07.2018 16:34

  TESGAS SA (12/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 29.06.2018 16:34

  TESGAS SA (11/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 29.06.2018 15:07

  TESGAS SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018 r.

 • 26.06.2018 16:30

  TESGAS SA (9/2018) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2018 r.

 • 22.06.2018 14:42

  TESGAS SA (8/2018) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 20.06.2018 16:00

  TESGAS SA (7/2018) Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 19.06.2018 12:01

  TESGAS SA (6/2018) Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 30.05.2018 08:42

  TESGAS SA (5/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 08:38

  TESGAS SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 18.05.2018 08:44

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.03.2018 08:34

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 08:31

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 31.01.2018 08:48

  TESGAS SA (3/2018) Zawarcie przez spółkę TESGAS S.A. szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 10.01.2018 14:26

  TESGAS SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 03.01.2018 16:17

  TESGAS SA (1/2018) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 18.12.2017 15:16

  TESGAS SA (23/2017) Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

 • 17.11.2017 08:14

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.09.2017 11:43

  TESGAS SA (22/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 22/2018 z dnia 18 września 2017

 • 18.09.2017 15:51

  Opoka TFI ma 5,09 proc. głosów na walnym Tesgasu

 • 18.09.2017 15:46

  TESGAS SA (22/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.08.2017 08:52

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 29.08.2017 15:52

  TESGAS SA (21/2017) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 11.08.2017 15:18

  TESGAS SA (20/2017) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką DUON DYSTRYBUCJA S.A.

 • 04.08.2017 16:07

  TESGAS SA (19/2017) Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 04.08.2017 11:23

  Oferty Tesgasu za 5,2 mln zł netto najkorzystniejsze w przetargu Duon Dystrybucja

 • 04.08.2017 11:15

  TESGAS SA (18/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

 • 31.07.2017 13:19

  Gaz System wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Tesgasu o wartości 15,86 mln zł netto

 • 31.07.2017 13:12

  TESGAS SA (17/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 12.07.2017 15:15

  Tesgas podpisał z PSG umowę za 8,7 mln zł netto

 • 12.07.2017 15:08

  TESGAS SA (16/2017) Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 • 30.06.2017 14:02

  TESGAS SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 16:05

  TESGAS SA (14/2017) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 16:01

  TESGAS SA (13/2017) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki TESGAS S.A.

 • 28.06.2017 16:02

  TESGAS SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

 • 09.06.2017 16:20

  Oferta Tesgasu za 8,7 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PSG

 • 09.06.2017 15:59

  TESGAS SA (11/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 06.06.2017 15:40

  TESGAS SA (10/2017) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.

 • 02.06.2017 16:17

  TESGAS SA (9/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 16:14

  TESGAS SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 02.06.2017 16:09

  TESGAS SA (7/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.

 • 01.06.2017 15:14

  TESGAS SA (6/2017) Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 24.05.2017 08:32

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 17.05.2017 14:10

  TESGAS SA (5/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017

 • 24.03.2017 09:24

  Portfel zamówień Tesgasu na lata 2017-18 wynosi 37 mln zł

 • 24.03.2017 08:58

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 08:55

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.02.2017 16:03

  TESGAS SA (4/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 20.01.2017 15:52

  TESGAS SA (3/2017) Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

 • 20.01.2017 09:39

  TESGAS SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 10.01.2017 15:22

  TESGAS SA (1/2017) Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.12.2016 12:47

  Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło ważności wadium zabezpieczającego ofertę na 154 mln zł

 • 28.12.2016 12:25

  TESGAS SA (25/2016) Informacja o nieprzedłużenia ważności wadium

 • 23.11.2016 11:28

  TESGAS SA (24/2016) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 18.11.2016 16:52

  TESGAS SA (23/2016) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.11.2016 06:03

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 14:03

  Konsorcjum, którego Tesgas jest liderem ma kontrakt na 154 mln zł netto

 • 28.10.2016 13:49

  TESGAS SA (22/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 04.10.2016 15:20

  PKO BP Bankowy OFE ma ponad 5 proc. na WZ Tesgasu

 • 04.10.2016 15:03

  TESGAS SA (21/2016) Zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez PKO OFE

 • 31.08.2016 08:31

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 31.08.2016 08:26

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 01.07.2016 19:49

  TESGAS SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 01.07.2016 17:42

  TESGAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

 • 27.06.2016 17:12

  Aviva Investors Poland TFI nie ma już akcji Tesgasu

 • 27.06.2016 16:59

  TESGAS SA Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania

 • 23.06.2016 15:57

  Aviva Investors Poland TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym Tesgasu

 • 23.06.2016 15:49

  TESGAS SA Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania

 • 14.06.2016 11:25

  TESGAS SA Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

 • 01.06.2016 13:01

  TESGAS SA Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 31.05.2016 19:37

  TESGAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 31.05.2016 19:13

  TESGAS SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 31.05.2016 16:33

  Tesgas wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 16:27

  TESGAS SA Wypłata dywidendy za 2015 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.

 • 18.05.2016 16:51

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 16.05.2016 08:34

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 12:57

  TESGAS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 31 maja 2016 roku

 • 05.05.2016 12:48

  TESGAS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 05.05.2016 11:15

  TESGAS SA Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2015 rok

 • 04.05.2016 22:14

  Tesgas chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 04.05.2016 21:56

  TESGAS SA Rekomendacja Zarządu TESGAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

 • 07.04.2016 12:11

  TESGAS SA Podpisanie umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 21.03.2016 08:20

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:16

  TESGAS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 14:36

  TESGAS SA Korekta numeracji raportu bieżącego numer 4/2016 z dnia 16 marca 2016 roku

 • 16.03.2016 12:57

  TESGAS SA Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

 • 01.02.2016 21:27

  TESGAS SA Wybór oferty Emitenta

 • 28.01.2016 13:38

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 12.01.2016 09:53

  TESGAS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 05.01.2016 09:56

  TESGAS SA Sprostowanie oczywistej omyłki w tytule raportu bieżącego 25/2015

 • 31.12.2015 12:45

  TESGAS SA Wybór pferty Emitenta

 • 03.12.2015 12:32

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 19.11.2015 09:39

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 13.11.2015 07:45

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 25.08.2015 07:59

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 21.08.2015 15:22

  TESGAS SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2015 roku

 • 23.07.2015 15:29

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 02.07.2015 08:21

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 22.06.2015 20:37

  TESGAS SA Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015 r.

 • 22.06.2015 16:16

  TESGAS SA Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 22.06.2015 15:40

  TESGAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 22.06.2015 r.

 • 22.06.2015 15:18

  TESGAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

 • 22.06.2015 15:13

  Tesgas wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 22.06.2015 15:04

  TESGAS SA Wypłata dywidendy za 2014 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.

 • 03.06.2015 15:37

  TESGAS SA Podpisanie aneksu do umowy o odnawialny limit gwarancyjny

 • 27.05.2015 16:20

  TESGAS SA Korekta raportu 13/2015

 • 27.05.2015 15:37

  TESGAS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2014 roku

 • 27.05.2015 15:14

  TESGAS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

 • 26.05.2015 15:17

  TESGAS SA Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 13.05.2015 07:45

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 13:40

  TESGAS SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

 • 26.03.2015 19:59

  GPW: Program Wspierania Płynności

 • 24.03.2015 13:33

  Tesgas chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 24.03.2015 13:28

  TESGAS SA Rekomendacja Zarządu TESGAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok

 • 20.03.2015 07:51

  TESGAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 14:39

  TESGAS SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów oraz wartości pożyczki

 • 10.02.2015 15:45

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

 • 30.01.2015 15:09

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 30.01.2015 15:01

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 23.01.2015 14:53

  TESGAS SA Informacja otrzymana od Aviva Investors Poland S.A.

 • 20.01.2015 11:12

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 20.01.2015 09:57

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 20.01.2015 09:09

  TESGAS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

 • 27.11.2014 14:36

  TESGAS SA aktualizacja raportu bieżącego 19/2013

 • 25.11.2014 09:02

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 05.11.2014 07:22

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 03.11.2014 12:42

  TESGAS SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 09.10.2014 13:24

  TESGAS SA podpisanie umowy znaczącej

 • 29.09.2014 15:27

  Tesgas ma zlecenie o wartości 11,3 mln zł od Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 29.09.2014 15:22

  TESGAS SA wybór oferty emitenta

 • 11.09.2014 09:58

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 01.09.2014 08:05

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 01.09.2014 08:05

  TESGAS SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 13.06.2014 19:55

  TESGAS SA Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką IZOSTAL S.A.

 • 11.06.2014 10:09

  TESGAS SA wykaz akcjonariuszy

 • 11.06.2014 08:28

  TESGAS SA uchwały powzięte przez ZWZ 10.06.2014 r.

 • 10.06.2014 13:40

  TESGAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

 • 10.06.2014 13:14

  Tesgas wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 10.06.2014 13:11

  TESGAS SA wypłata dywidendy za 2013 rok - uchwała ZWZ

 • 05.06.2014 07:42

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 23.05.2014 16:04

  ING PTE ma ponad 5 proc. akcji Tesgasu

 • 23.05.2014 15:57

  TESGAS SA ujawnienie stanu posiadania

 • 15.05.2014 17:09

  TESGAS SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 15.05.2014 08:03

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 16:16

  Tesgas chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2014 16:03

  TESGAS SA rekomendacja wypłaty dywidendy za 2013 rok

 • 07.05.2014 15:31

  TESGAS SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 19.03.2014 14:50

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 04.03.2014 15:43

  TESGAS SA Wybór oferty Emitenta

 • 04.03.2014 10:19

  Oferta Tesgasu za 24,16 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa

 • 04.03.2014 10:10

  TESGAS SA najkorzystniejsza cena na przetargu

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 27.01.2014 13:49

  TESGAS SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 22.01.2014 12:18

  TESGAS SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 17.01.2014 11:31

  TESGAS SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 14.01.2014 16:04

  TESGAS SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

 • 10.01.2014 07:32

  TESGAS SA podpisanie umowy znaczącej - ugody pozasądowej

 • 10.01.2014 07:32

  TESGAS SA podpisanie ugody pozasądowej

 • 12.12.2013 06:10

  TESGAS SA wezwanie do zapłaty

 • 26.11.2013 14:31

  TESGAS SA podpisanie umowy znaczącej

 • 06.11.2013 13:11

  Tesgas liczy na wynik w okolicy zera w ’13, w przyszłym roku spodziewa się wzrostu (wywiad)

 • 29.10.2013 11:08

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 11.10.2013 15:24

  Gaz System wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Tesgasu o wartości 16,7 mln zł

 • 11.10.2013 15:14

  TESGAS SA wybór oferty emitenta

 • 09.09.2013 14:50

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 09.09.2013 12:19

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP GAZ - SYSTEM SA- korekta raportu

 • 06.09.2013 15:52

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej OGP Gaz - System

 • 20.08.2013 13:17

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.08.2013 09:24

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej DUON

 • 26.06.2013 15:21

  TESGAS SA przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.06.2013 15:50

  TESGAS SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 25.06.2013 15:40

  TESGAS SA - uchwały powzięte przez ZWZ

 • 18.06.2013 15:01

  TESGAS SA - powołanie zarządu na nową kadencję

 • 13.05.2013 07:49

  TESGAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 09.05.2013 13:37

  TESGAS SA zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2013 r.