Trans Polonia SA

skrót: TRN

Ostatnie notowanie z: 03.07.2020 09:00

Aktualny kurs2,98   4,56 %0,13 zł
Otwarcie2,984,56%
Minimum2,984,56%
Maksimum2,984,56%
Wolumen (szt.) 5
Kurs odniesienia2,85
Widełki dolne2,69
Widełki górne3,27
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11802,81
11002,70
13032,52
15002,51
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,99266 1
3,001 069 2
3,03500 1
3,08500 1
Międzynarodowy operator transportowo-logistyczny, świadczący usługi w zakresie transportu: płynnych paliw, benzyn, oleju napędowego oraz gazu (LPG), płynnych środków chemicznych, płynnych mas bitumicznych oraz płynnych produktów spożywczych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cegielski, Dariusz Stanisławwraz z Euro Investor sp. z o.o., NWZ11 425 01950,01%11 425 01945,09%
Quercus TFI SAportfele2 632 20311,52%2 632 20310,39%
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l.2 281 3789,99%2 281 3789,00%
NN OFEportfel1 971 0008,62%1 971 0007,77%
Przyklang, Iwar Jan1 143 5005,00%1 143 5004,51%
Trans Polonia SA9 1550,04%9 1550,04%

Kategoria • 27.05.2020 17:11

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 24.04.2020 15:25

  TRANS POLONIA SA (7/2020) Nabycie akcji własnych

 • 09.04.2020 13:11

  TRANS POLONIA SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 09.04.2020 08:51

  TRANS POLONIA SA (5/2020) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 5/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku

 • 08.04.2020 20:21

  TRANS POLONIA SA (5/2020) Ustalenie warunków programu nabywania akcji własnych Emitenta

 • 08.04.2020 17:42

  Trans Polonia nie przewiduje istotnego wpływu pandemii na wyniki grupy

 • 08.04.2020 17:17

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 17:16

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 08.04.2020 12:50

  TRANS POLONIA SA (4/2020) Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.

 • 13.03.2020 17:18

  TRANS POLONIA SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.04.2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 02.03.2020 12:27

  TRANS POLONIA SA (2/2020) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 08.01.2020 09:56

  TRANS POLONIA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.11.2019 17:59

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 15:59

  TRANS POLONIA SA (23/2019) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 23.09.2019 17:15

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 11:58

  TRANS POLONIA SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 30.05.2019 17:15

  Trans Polonia chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2019 17:09

  TRANS POLONIA SA (15/2019) Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 18:05

  TRANS POLONIA SA (14/2019) Odwołanie realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Emitenta

 • 11.04.2019 14:20

  TRANS POLONIA SA (13/2019) Powołanie Członka Zarządu

 • 18.03.2019 12:52

  Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o skupie do ok. 20 proc. akcji własnych

 • 18.03.2019 12:40

  TRANS POLONIA SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 18.03.2019 12:39

  TRANS POLONIA SA (9/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 18.03.2019 12:38

  TRANS POLONIA SA (8/2019) Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2019 r.

 • 20.02.2019 11:12

  NWZ Trans Polonii zdecyduje o skupie do ok. 20 proc. akcji własnych

 • 20.02.2019 10:52

  TRANS POLONIA SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.03.2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 31.01.2019 20:31

  TRANS POLONIA SA (6/2019) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 31.01.2019 20:28

  TRANS POLONIA SA (5/2019) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 31.01.2019 16:02

  TRANS POLONIA SA (4/2019) Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 29.01.2019 16:01

  TRANS POLONIA SA (3/2019) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 18.01.2019 11:35

  TRANS POLONIA SA (2/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 04.01.2019 12:57

  TRANS POLONIA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.11.2018 06:29

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 12.11.2018 08:34

  TRANS POLONIA SA (14/2018) Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 08.11.2018 10:58

  TRANS POLONIA SA (13/2018) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 24.09.2018 07:13

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.08.2018 13:12

  TRANS POLONIA SA (12/2018) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 26.06.2018 10:26

  TRANS POLONIA SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 25.06.2018 15:59

  TRANS POLONIA SA (10/2018) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 15:56

  Trans Polonia wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2018 15:49

  TRANS POLONIA SA (9/2018) Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 22.06.2018 18:50

  TRANS POLONIA SA (8/2018) Spłata Pożyczki Mezzanine

 • 14.06.2018 15:55

  TRANS POLONIA SA (7/2018) Istotna zmiana warunków umowy znaczącek

 • 28.05.2018 19:58

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 11:23

  TRANS POLONIA SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 21.05.2018 18:00

  Trans Polonia chce wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2018 17:47

  TRANS POLONIA SA (5/2018) Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017

 • 20.04.2018 17:50

  TRANS POLONIA SA (4/2018) Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2017

 • 13.04.2018 14:38

  Trans Polonia szuka możliwości akwizycji; otoczenie zewnętrzne sprzyja spółce

 • 09.04.2018 16:29

  TRANS POLONIA SA (3/2018) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 06.04.2018 06:42

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 06:40

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.01.2018 15:57

  TRANS POLONIA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.01.2018 19:35

  TRANS POLONIA SA (1/2018) Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2017 roku

 • 20.12.2017 17:44

  TRANS POLONIA SA (52/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2017 roku

 • 29.11.2017 06:41

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.11.2017 17:41

  TRANS POLONIA SA (51/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2017 roku

 • 10.11.2017 09:00

  TRANS POLONIA SA (50/2017) Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 20.10.2017 17:08

  TRANS POLONIA SA (49/2017) Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2017 roku

 • 06.10.2017 15:50

  TRANS POLONIA SA (48/2017) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 25.09.2017 10:32

  TRANS POLONIA SA (29/2017) Uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrybcji akcji serii I - koszty emisji

 • 25.09.2017 10:32

  TRANS POLONIA SA (16/2016) Uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrybcji akcji serii G - koszty emisji

 • 20.09.2017 17:18

  TRANS POLONIA SA (47/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2017 roku

 • 15.09.2017 05:05

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.08.2017 21:26

  TRANS POLONIA SA (46/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2017 roku

 • 11.08.2017 15:23

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. Trans Polonia

 • 11.08.2017 15:07

  TRANS POLONIA SA (45/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69b ust. 5 ustawy o ofercie publicznej

 • 04.08.2017 16:13

  TRANS POLONIA SA (44/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I

 • 03.08.2017 16:44

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji TRANS POLONIA SA

 • 03.08.2017 16:43

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji TRANS POLONIA SA

 • 03.08.2017 14:03

  TRANS POLONIA SA (43/2017) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I

 • 27.07.2017 14:40

  TRANS POLONIA SA (42/2017) Informacja o warunkowej rejestracji akcji serii I w KDPW

 • 26.07.2017 16:38

  TRANS POLONIA SA (41/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.07.2017 21:44

  TRANS POLONIA SA (40/2017) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 20.07.2017 17:26

  TRANS POLONIA SA (39/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2017 roku

 • 20.07.2017 16:59

  TRANS POLONIA SA (38/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów

 • 20.07.2017 16:44

  TRANS POLONIA SA (37/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 20.07.2017 12:59

  TRANS POLONIA SA (36/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Trans Polonia S.A.

 • 20.07.2017 12:30

  TRANS POLONIA SA (35/2017) Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz zmianie progu ogólnej liczby głosów

 • 19.07.2017 15:18

  TRANS POLONIA SA (34/2017) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 17.07.2017 17:40

  TRANS POLONIA SA (33/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji

 • 14.07.2017 20:51

  TRANS POLONIA SA (32/2017) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii G i H oraz wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii I

 • 14.07.2017 17:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji TRANS POLONIA SA

 • 14.07.2017 17:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji TRANS POLONIA SA

 • 14.07.2017 16:08

  TRANS POLONIA SA (31/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 13.07.2017 20:59

  TRANS POLONIA SA (30/2017) Informacja o warunkowej rejestracji akcji serii G i H oraz rejestracji praw do akcji serii I w KDPWInformacja o warunkowej rejestracji akcji serii G i H oraz rejestracji praw do akcji serii I w KDPW

 • 11.07.2017 17:51

  TRANS POLONIA SA (29/2017) Zakończenie oferty publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Trans Polonia S.A.

 • 29.06.2017 16:38

  TRANS POLONIA SA (28/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.06.2017 17:26

  TRANS POLONIA SA (27/2017) Dojście do skutku emisji akcji serii I spółki Trans Polonia S.A.

 • 22.06.2017 18:52

  Cena akcji w ofercie publicznej Trans Polonii ustalona na 5,8 zł za sztukę

 • 22.06.2017 18:23

  TRANS POLONIA SA (26/2017) Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie

 • 21.06.2017 15:45

  TRANS POLONIA SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.06.2017 16:23

  TRANS POLONIA SA (24/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2017 roku

 • 20.06.2017 13:39

  TRANS POLONIA SA (23/2017) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.

 • 31.05.2017 14:01

  Trans Polonia inwestuje w tabor; w '20 będzie dysponować 712 cysternami

 • 31.05.2017 10:24

  Trans Polonia z emisji akcji serii I chce pozyskać netto ok. 58,5 mln zł

 • 30.05.2017 19:55

  TRANS POLONIA SA (22/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF - korekta

 • 30.05.2017 19:43

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 29.05.2017 17:32

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Trans Polonii

 • 29.05.2017 17:29

  TRANS POLONIA SA (22/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

 • 23.05.2017 09:04

  TRANS POLONIA SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2017r. wraz z projektami uchwał

 • 22.05.2017 14:06

  Trans Polonia zamierza do wakacji przeprowadzić emisję akcji; rozwinie transport chemikaliów (wywiad)

 • 19.05.2017 17:10

  TRANS POLONIA SA (20/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2017 roku

 • 11.05.2017 08:14

  Trans Polonia szacuje 4,7 mln zł EBITDA w I kw. '17

 • 10.05.2017 21:26

  TRANS POLONIA SA (19/2017) Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 10.05.2017 21:16

  TRANS POLONIA SA (18/2017) Szacunkowe wyniki Grupy Trans Polonia za I kwartał 2017

 • 20.04.2017 19:31

  TRANS POLONIA SA (17/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2017 roku

 • 19.04.2017 11:24

  TRANS POLONIA SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 18.04.2017 18:02

  Akcjonariusze Trans Polonii za emisją do 8,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru

 • 18.04.2017 17:24

  TRANS POLONIA SA (15/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r.

 • 08.04.2017 18:50

  TRANS POLONIA SA (14/2017) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 31.03.2017 07:27

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 07:26

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 30.03.2017 17:20

  TRANS POLONIA SA (13/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2017 roku

 • 20.03.2017 17:53

  Trans Polonia szacuje, że jej przychody w II wzrosły rdr do 15,6 mln zł z 4,4 mln zł

 • 20.03.2017 17:23

  TRANS POLONIA SA (12/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2017 roku

 • 16.03.2017 12:13

  Trans Polonia chce wydać na inwestycje ok. 62 mln zł w '18-'20; planuje emisję akcji

 • 16.03.2017 11:53

  TRANS POLONIA SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.04.2017r. wraz z projektami uchwał

 • 16.03.2017 11:50

  TRANS POLONIA SA (10/2017) Przyjęcie Programu Inwestycyjnego Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020

 • 10.03.2017 12:18

  TRANS POLONIA SA (9/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 09.03.2017 23:50

  Trans Polonia w '16 miała 24,63 mln zł EBITDA

 • 09.03.2017 23:06

  TRANS POLONIA SA (8/2017) Szacunkowe wyniki Grupy Trans Polonia za rok 2016

 • 07.03.2017 15:15

  TRANS POLONIA SA (7/2017) Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 21.02.2017 14:28

  TRANS POLONIA SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.02.2017 17:26

  TRANS POLONIA SA (5/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2017 roku

 • 20.02.2017 15:01

  TRANS POLONIA SA (4/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2017 r.

 • 23.01.2017 10:47

  TRANS POLONIA SA (3/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.02.2017r. wraz z projektami uchwał

 • 21.01.2017 01:50

  TRANS POLONIA SA (2/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2016 roku

 • 19.01.2017 10:25

  TRANS POLONIA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.12.2016 19:05

  TRANS POLONIA SA (67/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2016 roku

 • 24.11.2016 14:39

  Trans Polonia chce rozwijać transport produktów chemicznych, nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 18.11.2016 15:58

  TRANS POLONIA SA (66/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2016 roku

 • 14.11.2016 18:22

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 13:38

  TRANS POLONIA SA (65/2016) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 20.10.2016 16:01

  TRANS POLONIA SA (64/2016) Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2016 roku

 • 30.09.2016 18:12

  GPW: Komunikat - INDUSTRIAL MILK COMPANY SA, TRANS POLONIA SA

 • 30.09.2016 18:09

  GPW: Komunikat - TRANS POLONIA SA, INDUSTRIAL MILK COMPANY SA

 • 21.09.2016 15:01

  Trans Polonia zadowolona z III kw.; transport paliw i chemii generuje dobre wyniki

 • 21.09.2016 13:48

  Trans Polonia rozgląda się za kolejnymi akwizycjami, przejęcie możliwe jest po '17

 • 20.09.2016 15:48

  TRANS POLONIA SA (63/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2016 roku

 • 14.09.2016 12:55

  TRANS POLONIA SA (62/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.09.2016 20:47

  TRANS POLONIA SA (61/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na kluczowych aktywach spółki zależnej

 • 31.08.2016 07:06

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 20.08.2016 11:10

  TRANS POLONIA SA (60/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2016 roku

 • 12.08.2016 14:35

  TRANS POLONIA SA (59/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 11.08.2016 15:27

  Trans Polonia rezygnuje z przejęcia Petrotrans

 • 11.08.2016 15:01

  TRANS POLONIA SA (58/2016) Zakończenie negocjacji dot. nabycia udziałów w spółce Petrotrans s.r.o.

 • 05.08.2016 15:10

  GPW: animator spółki TRANS POLONIA SA

 • 05.08.2016 15:08

  GPW: animator rynku dla akcji TRANS POLONIA S.A.

 • 22.07.2016 13:52

  TRANS POLONIA SA (57/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.07.2016 13:28

  TRANS POLONIA SA (56/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 22.07.2016 13:21

  TRANS POLONIA SA (55/2016) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2016 r.

 • 20.07.2016 20:01

  TRANS POLONIA SA (54/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2016 roku

 • 13.07.2016 16:42

  TRANS POLONIA SA (53/2016) Aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Emitenta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

 • 24.06.2016 17:36

  TRANS POLONIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 19:06

  TRANS POLONIA SA Treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A

 • 20.06.2016 20:24

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2016 roku

 • 20.06.2016 09:55

  TRANS POLONIA SA Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

 • 10.06.2016 13:39

  TRANS POLONIA SA Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 07.06.2016 18:10

  TRANS POLONIA SA Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 07.06.2016 17:39

  TRANS POLONIA SA Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.05.2016 13:42

  Trans Polonia chce świadczyć usługi również dla Lotosu i dla niemieckich stacji Orlenu

 • 25.05.2016 16:38

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2016 16:52

  TRANS POLONIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.05.2016 19:59

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2016 roku

 • 18.05.2016 11:41

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 16.05.2016 17:38

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 19:59

  TRANS POLONIA SA Udzielenie pożyczki wewnątrzgrupowej

 • 10.05.2016 09:02

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 06.05.2016 15:41

  TRANS POLONIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 20.04.2016 16:29

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2016 roku

 • 14.04.2016 12:36

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości

 • 11.04.2016 17:54

  TRANS POLONIA SA Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 11.04.2016 15:30

  TRANS POLONIA SA Korekta informacji o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l.

 • 11.04.2016 10:03

  TRANS POLONIA SA Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 09.04.2016 09:46

  TRANS POLONIA SA Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l.

 • 08.04.2016 15:24

  TRANS POLONIA SA Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 06.04.2016 16:46

  TRANS POLONIA SA Emisja obligacji wewnątrzgrupowych

 • 06.04.2016 10:49

  TRANS POLONIA SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze emisji akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału

 • 01.04.2016 14:41

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 31.03.2016 16:16

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 31.03.2016 14:48

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r

 • 18.03.2016 18:04

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 18:01

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 17:08

  TRANS POLONIA SA Korekta numeracji raportu bieżącego numer 26/2015 z dnia 18 marca 2016 roku

 • 18.03.2016 16:17

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2016 roku

 • 18.03.2016 13:09

  TRANS POLONIA SA Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

 • 10.03.2016 12:53

  TRANS POLONIA SA Aneks do umowy o linię kredytową - spłata kredytu

 • 04.03.2016 17:43

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.03.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 29.02.2016 19:15

  Trans Polonia kupiła 100 proc. akcji Orlen Transport

 • 29.02.2016 19:03

  TRANS POLONIA SA Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.

 • 28.02.2016 19:52

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.02.2016 15:11

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 23.02.2016 13:42

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 23.02.2016 13:34

  TRANS POLONIA SA Zmiany w Radzie Nadzorczej Trans Polonia S.A.

 • 23.02.2016 13:19

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 luty 2016 r.

 • 22.02.2016 21:51

  TRANS POLONIA SA Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii G

 • 19.02.2016 18:17

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2016 roku

 • 16.02.2016 21:59

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości

 • 15.02.2016 23:02

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy pożyczek Mezzanine

 • 15.02.2016 16:47

  TRANS POLONIA SA Korekta - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.02.2016 22:35

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 28.01.2016 18:20

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.02.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 22.01.2016 15:27

  Trans Polonia wyemituje do 7,18 mln akcji po 3 zł każda

 • 22.01.2016 15:23

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.01.2016 14:45

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 stycznia 2016 r.

 • 20.01.2016 13:38

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2015 roku

 • 14.01.2016 17:06

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

 • 13.01.2016 19:29

  Trans Polonia rozmawia ws. przejęcia Petrotrans, ma umowę z Syntaxis na finansowanie

 • 13.01.2016 18:39

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji z Bankiem

 • 13.01.2016 18:34

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

 • 11.01.2016 12:34

  TRANS POLONIA SA Zawarcie umów leasingu

 • 05.01.2016 19:48

  TRANS POLONIA SA Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie

 • 05.01.2016 13:15

  TRANS POLONIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 05.01.2016 11:34

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A oraz treść podjętych uchwał

 • 21.12.2015 17:23

  TRANS POLONIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 18.12.2015 16:52

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2015 roku

 • 18.12.2015 12:47

  TRANS POLONIA SA Znacząca umowa handlowa

 • 10.12.2015 22:50

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o.

 • 10.12.2015 13:21

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05.01.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 10.12.2015 13:19

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

 • 04.12.2015 18:48

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 30.11.2015 13:11

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2015 roku

 • 30.11.2015 12:56

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30 listopada 2015 r.

 • 20.11.2015 16:37

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2015 roku

 • 17.11.2015 12:10

  Trans Polonia liczy na znaczący rozwój Orlen Transport, po transakcji możliwa emisja (wywiad)

 • 16.11.2015 18:51

  PKN Orlen pozbywa się aktywów nie związanych z główną działalnością

 • 16.11.2015 18:25

  Trans Polonia kupi 100 proc. akcji Orlen Transport za 84,5 mln zł

 • 16.11.2015 17:43

  TRANS POLONIA SA Warunkowa umowa zobowiązująca do nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.

 • 16.11.2015 17:40

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji wraz z informacją o zawarciu umowy

 • 13.11.2015 18:06

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 11:57

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.10.2015 17:24

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2015 roku

 • 18.09.2015 14:01

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2015 roku

 • 31.08.2015 06:47

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 16:22

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2015 roku

 • 31.07.2015 16:02

  TRANS POLONIA SA Aneks do umowy o linię kredytową

 • 20.07.2015 19:13

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2015 roku

 • 25.06.2015 09:04

  TRANS POLONIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 19.06.2015 21:38

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2015 roku

 • 20.05.2015 20:36

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2015 roku

 • 15.05.2015 17:43

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 08:52

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 maja 2015 roku.

 • 11.05.2015 16:10

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r.

 • 06.05.2015 08:46

  TRANS POLONIA SA Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11.05.2015r. zgłoszony przez akcjonariusza - Euro Investor Sp. z o.o.

 • 27.04.2015 14:43

  TRANS POLONIA SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

 • 20.04.2015 17:48

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2015 roku

 • 10.04.2015 10:26

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał

 • 26.03.2015 19:47

  GPW: animator emitenta TRANS POLONIA S.A.

 • 20.03.2015 16:35

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2015 roku

 • 20.03.2015 07:38

  Trans Polonia chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 20.03.2015 07:24

  TRANS POLONIA SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.03.2015 07:21

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:19

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 17:34

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2015 roku

 • 20.01.2015 17:33

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2014 roku

 • 19.01.2015 09:44

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.01.2015 09:10

  TRANS POLONIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 19.12.2014 15:34

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2014 roku

 • 15.12.2014 17:33

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 15.12.2014 17:32

  TRANS POLONIA SA zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 20.11.2014 16:01

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2014 r.

 • 14.11.2014 06:53

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 20.10.2014 16:44

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2014 roku

 • 14.10.2014 16:54

  TRANS POLONIA SA - zawarcie umów leasingu

 • 13.10.2014 11:31

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 09.10.2014 15:41

  TRANS POLONIA SA - przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 09.10.2014 15:39

  TRANS POLONIA SA - zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki

 • 07.10.2014 09:00

  TRANS POLONIA SA zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 07.10.2014 08:52

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 19.09.2014 16:43

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2014 r.

 • 11.09.2014 17:52

  TRANS POLONIA SA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 29.08.2014 06:43

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 20.08.2014 18:27

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2014 roku

 • 07.08.2014 08:50

  Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska mają poniżej 5 proc. głosów Trans Polonia

 • 07.08.2014 08:38

  TRANS POLONIA SA sprzedaż akcji spółki

 • 18.07.2014 15:30

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2014 roku

 • 10.07.2014 13:08

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 09.07.2014 14:08

  TRANS POLONIA SA aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową

 • 20.06.2014 15:30

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w maju 2014 roku

 • 18.06.2014 14:11

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 02.06.2014 16:38

  TRANS POLONIA SA sprzedaż akcji spółki

 • 30.05.2014 10:08

  TRANS POLONIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 20.05.2014 19:38

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2014 r.

 • 15.05.2014 17:26

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 15.05.2014 16:21

  TRANS POLONIA SA nabycie aktywów o znacznej wartości - spełnienie warunku

 • 13.05.2014 08:42

  TRANS POLONIA SA wykaz akcjonariuszy

 • 12.05.2014 18:24

  TRANS POLONIA SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 12.05.2014 17:55

  TRANS POLONIA SA zawarcie znaczących umów

 • 08.05.2014 16:00

  TRANS POLONIA SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 8 maja 2014 r.

 • 18.04.2014 16:28

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2014 r.

 • 04.04.2014 10:51

  TRANS POLONIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

 • 20.03.2014 06:42

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 20.03.2014 06:36

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 20.02.2014 17:42

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2014 r.

 • 17.02.2014 15:20

  TRANS POLONIA SA aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową

 • 30.01.2014 09:26

  TRANS POLONIA SA zawiadomienia o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.01.2014 18:08

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2013 roku

 • 17.01.2014 08:39

  TRANS POLONIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 16.01.2014 09:47

  TRANS POLONIA SA spłata pożyczki

 • 16.01.2014 09:40

  TRANS POLONIA SA zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 16.01.2014 09:40

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.01.2014 13:54

  TRANS POLONIA SA podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

 • 09.01.2014 15:53

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 08.01.2014 16:39

  TRANS POLONIA SA wygaśnięcie warunkowego kapitału zakładowego oraz zakończenie subskrypcji akcji serii F

 • 07.01.2014 16:10

  TRANS POLONIA SA podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

 • 20.12.2013 17:27

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2013 roku

 • 19.12.2013 08:57

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 17.12.2013 16:30

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 13.12.2013 16:14

  TRANS POLONIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 21.11.2013 11:07

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 21.11.2013 06:35

  Trans Polonia liczy na utrzymanie obecnej dynamiki przychodów w przyszłym roku (wywiad)

 • 20.11.2013 12:13

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2013 r.

 • 18.10.2013 14:50

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2013 roku

 • 16.10.2013 14:41

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 30.09.2013 17:47

  TRANS POLONIA SA nabycie akcji własnych Trans Polonia SA i zakończenie skupu akcji własnych

 • 20.09.2013 17:02

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2013 roku

 • 30.08.2013 06:51

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 14:55

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 21.08.2013 19:12

  TRANS POLONIA SA zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przy skupie akcji własnych

 • 21.08.2013 18:47

  TRANS POLONIA SA porozumienie w sprawie skupu akcji

 • 21.08.2013 15:02

  Trans Polonia od 23 sierpnia rozpocznie skup do 580 tys. akcji własnych (popr.)

 • 21.08.2013 14:12

  Trans Polonia od 23 września rozpocznie skup do 580 tys. akcji własnych

 • 21.08.2013 13:59

  TRANS POLONIA SA rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki.

 • 20.08.2013 16:47

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2013 roku

 • 13.08.2013 12:25

  TRANS POLONIA SA ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki .

 • 09.08.2013 08:46

  TRANS POLONIA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ spółki w dniu 8 sierpnia 2013 roku.

 • 09.08.2013 08:24

  TRANS POLONIA SA powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 08.08.2013 15:24

  TRANS POLONIA SA - treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 8 sierpnia 2013 r.

 • 06.08.2013 16:59

  TRANS POLONIA SA - zawarcie umowy o wielopodmiotową linię kredytową

 • 29.07.2013 17:40

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 19.07.2013 17:47

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2013 roku

 • 11.07.2013 13:15

  TRANS POLONIA SA kandydatura na członka rady nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza

 • 09.07.2013 10:31

  TRANS POLONIA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

 • 08.07.2013 08:54

  TRANS POLONIA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 20.06.2013 17:11

  TRANS POLONIA SA - informacja o przychodach osiągniętych w maju 2013 r.

 • 12.06.2013 12:17

  TRANS POLONIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2013 17:15

  TRANS POLONIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 25.04.2013 09:11

  TRANS POLONIA SA wykaz akcjonariuszy na WZ 24 kwietnia 2013 roku.

 • 25.04.2013 09:00

  TRANS POLONIA SA powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

 • 24.04.2013 18:21

  TRANS POLONIA SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 kwietnia 2013 r.

 • 19.04.2013 17:37

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2013 r.

 • 19.04.2013 16:20

  TRANS POLONIA SA - projekt uchwały na WZA na 24.04.2013r. zgłoszony przez akcjonariusza