Trans Polonia SA

skrót: TRN

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:28

Aktualny kurs2,92   -0,68 %-0,02 zł
Otwarcie2,90-1,36%
Minimum2,90-1,36%
Maksimum2,93-0,34%
Wolumen (szt.) 5244
Kurs odniesienia2,94
Widełki dolne2,61
Widełki górne3,19
Obroty (tyś. zł)15
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 4452,88
13 0002,86
21 1662,85
24 6002,84
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,942 700 1
2,98500 1
2,992 000 1
3,02500 1
Międzynarodowy operator transportowo-logistyczny, świadczący usługi w zakresie transportu: płynnych paliw, benzyn, oleju napędowego oraz gazu (LPG), płynnych środków chemicznych, płynnych mas bitumicznych oraz płynnych produktów spożywczych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cegielski, Dariusz Stanisławwraz z Euro Investor sp. z o.o., NWZ11 425 01950,01%11 425 01945,09%
Quercus TFI SAportfele2 632 20311,52%2 632 20310,39%
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l.2 281 3789,99%2 281 3789,00%
NN OFEportfel1 971 0008,62%1 971 0007,77%
Przyklang, Iwar Jan1 143 5005,00%1 143 5004,51%
Trans Polonia SA9 1550,04%9 1550,04%

Kategoria • 12.01.2021 09:52

  TRANS POLONIA SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 30.11.2020 06:51

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 20.11.2020 17:28

  PKN Orlen kupi spółkę OTP za około 89 mln zł

 • 20.11.2020 15:21

  TRANS POLONIA SA (19/2020) Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki OTP sp. z o.o.

 • 18.11.2020 11:13

  TRANS POLONIA SA (18/2020) Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2020 roku

 • 07.10.2020 16:42

  TRANS POLONIA SA (17/2020) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 07.10.2020 16:38

  TRANS POLONIA SA (16/2020) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 30.09.2020 12:26

  TRANS POLONIA SA (15/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 23.09.2020 06:44

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 27.08.2020 15:27

  TRANS POLONIA SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 27.08.2020 14:50

  Trans Polonia wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 27.08.2020 14:44

  TRANS POLONIA SA (13/2020) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 27.08.2020 14:43

  TRANS POLONIA SA (12/2020) Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 13.08.2020 23:03

  TRANS POLONIA SA (11/2020) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 10.08.2020 15:42

  TRANS POLONIA SA (10/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

 • 27.05.2020 17:11

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 24.04.2020 15:25

  TRANS POLONIA SA (7/2020) Nabycie akcji własnych

 • 09.04.2020 13:11

  TRANS POLONIA SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 09.04.2020 08:51

  TRANS POLONIA SA (5/2020) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 5/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku

 • 08.04.2020 20:21

  TRANS POLONIA SA (5/2020) Ustalenie warunków programu nabywania akcji własnych Emitenta

 • 08.04.2020 17:42

  Trans Polonia nie przewiduje istotnego wpływu pandemii na wyniki grupy

 • 08.04.2020 17:17

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 17:16

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 08.04.2020 12:50

  TRANS POLONIA SA (4/2020) Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.

 • 13.03.2020 17:18

  TRANS POLONIA SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.04.2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 02.03.2020 12:27

  TRANS POLONIA SA (2/2020) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 08.01.2020 09:56

  TRANS POLONIA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.11.2019 17:59

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 15:59

  TRANS POLONIA SA (23/2019) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 23.09.2019 17:15

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 11:58

  TRANS POLONIA SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 30.05.2019 17:15

  Trans Polonia chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2019 17:09

  TRANS POLONIA SA (15/2019) Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 18:05

  TRANS POLONIA SA (14/2019) Odwołanie realizacji pierwszego etapu programu nabywania akcji własnych Emitenta

 • 11.04.2019 14:20

  TRANS POLONIA SA (13/2019) Powołanie Członka Zarządu

 • 18.03.2019 12:52

  Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o skupie do ok. 20 proc. akcji własnych

 • 18.03.2019 12:40

  TRANS POLONIA SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 18.03.2019 12:39

  TRANS POLONIA SA (9/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 18.03.2019 12:38

  TRANS POLONIA SA (8/2019) Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2019 r.

 • 20.02.2019 11:12

  NWZ Trans Polonii zdecyduje o skupie do ok. 20 proc. akcji własnych

 • 20.02.2019 10:52

  TRANS POLONIA SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.03.2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 31.01.2019 20:31

  TRANS POLONIA SA (6/2019) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 31.01.2019 20:28

  TRANS POLONIA SA (5/2019) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 31.01.2019 16:02

  TRANS POLONIA SA (4/2019) Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 29.01.2019 16:01

  TRANS POLONIA SA (3/2019) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 18.01.2019 11:35

  TRANS POLONIA SA (2/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 04.01.2019 12:57

  TRANS POLONIA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.11.2018 06:29

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 12.11.2018 08:34

  TRANS POLONIA SA (14/2018) Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 08.11.2018 10:58

  TRANS POLONIA SA (13/2018) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 24.09.2018 07:13

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.08.2018 13:12

  TRANS POLONIA SA (12/2018) Informacja o transakcji nabycia akcji Trans Polonia S.A.

 • 26.06.2018 10:26

  TRANS POLONIA SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 25.06.2018 15:59

  TRANS POLONIA SA (10/2018) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 15:56

  Trans Polonia wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2018 15:49

  TRANS POLONIA SA (9/2018) Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 22.06.2018 18:50

  TRANS POLONIA SA (8/2018) Spłata Pożyczki Mezzanine

 • 14.06.2018 15:55

  TRANS POLONIA SA (7/2018) Istotna zmiana warunków umowy znaczącek

 • 28.05.2018 19:58

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 11:23

  TRANS POLONIA SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 21.05.2018 18:00

  Trans Polonia chce wypłacić 0,21 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2018 17:47

  TRANS POLONIA SA (5/2018) Uchwała Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017

 • 20.04.2018 17:50

  TRANS POLONIA SA (4/2018) Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2017

 • 13.04.2018 14:38

  Trans Polonia szuka możliwości akwizycji; otoczenie zewnętrzne sprzyja spółce

 • 09.04.2018 16:29

  TRANS POLONIA SA (3/2018) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 06.04.2018 06:42

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 06:40

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.01.2018 15:57

  TRANS POLONIA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.01.2018 19:35

  TRANS POLONIA SA (1/2018) Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2017 roku

 • 20.12.2017 17:44

  TRANS POLONIA SA (52/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2017 roku

 • 29.11.2017 06:41

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.11.2017 17:41

  TRANS POLONIA SA (51/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2017 roku

 • 10.11.2017 09:00

  TRANS POLONIA SA (50/2017) Nabycie obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 20.10.2017 17:08

  TRANS POLONIA SA (49/2017) Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2017 roku

 • 06.10.2017 15:50

  TRANS POLONIA SA (48/2017) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 25.09.2017 10:32

  TRANS POLONIA SA (29/2017) Uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrybcji akcji serii I - koszty emisji

 • 25.09.2017 10:32

  TRANS POLONIA SA (16/2016) Uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrybcji akcji serii G - koszty emisji

 • 20.09.2017 17:18

  TRANS POLONIA SA (47/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2017 roku

 • 15.09.2017 05:05

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.08.2017 21:26

  TRANS POLONIA SA (46/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2017 roku

 • 11.08.2017 15:23

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. Trans Polonia

 • 11.08.2017 15:07

  TRANS POLONIA SA (45/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69b ust. 5 ustawy o ofercie publicznej

 • 04.08.2017 16:13

  TRANS POLONIA SA (44/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I

 • 03.08.2017 16:44

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji TRANS POLONIA SA

 • 03.08.2017 16:43

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji TRANS POLONIA SA

 • 03.08.2017 14:03

  TRANS POLONIA SA (43/2017) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii I oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I

 • 27.07.2017 14:40

  TRANS POLONIA SA (42/2017) Informacja o warunkowej rejestracji akcji serii I w KDPW

 • 26.07.2017 16:38

  TRANS POLONIA SA (41/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.07.2017 21:44

  TRANS POLONIA SA (40/2017) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 20.07.2017 17:26

  TRANS POLONIA SA (39/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2017 roku

 • 20.07.2017 16:59

  TRANS POLONIA SA (38/2017) Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów

 • 20.07.2017 16:44

  TRANS POLONIA SA (37/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 20.07.2017 12:59

  TRANS POLONIA SA (36/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Trans Polonia S.A.

 • 20.07.2017 12:30

  TRANS POLONIA SA (35/2017) Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz zmianie progu ogólnej liczby głosów

 • 19.07.2017 15:18

  TRANS POLONIA SA (34/2017) Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 17.07.2017 17:40

  TRANS POLONIA SA (33/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji

 • 14.07.2017 20:51

  TRANS POLONIA SA (32/2017) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii G i H oraz wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii I

 • 14.07.2017 17:46

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji TRANS POLONIA SA

 • 14.07.2017 17:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji TRANS POLONIA SA

 • 14.07.2017 16:08

  TRANS POLONIA SA (31/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 13.07.2017 20:59

  TRANS POLONIA SA (30/2017) Informacja o warunkowej rejestracji akcji serii G i H oraz rejestracji praw do akcji serii I w KDPWInformacja o warunkowej rejestracji akcji serii G i H oraz rejestracji praw do akcji serii I w KDPW

 • 11.07.2017 17:51

  TRANS POLONIA SA (29/2017) Zakończenie oferty publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Trans Polonia S.A.

 • 29.06.2017 16:38

  TRANS POLONIA SA (28/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.06.2017 17:26

  TRANS POLONIA SA (27/2017) Dojście do skutku emisji akcji serii I spółki Trans Polonia S.A.

 • 22.06.2017 18:52

  Cena akcji w ofercie publicznej Trans Polonii ustalona na 5,8 zł za sztukę

 • 22.06.2017 18:23

  TRANS POLONIA SA (26/2017) Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie

 • 21.06.2017 15:45

  TRANS POLONIA SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.06.2017 16:23

  TRANS POLONIA SA (24/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2017 roku

 • 20.06.2017 13:39

  TRANS POLONIA SA (23/2017) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.

 • 31.05.2017 14:01

  Trans Polonia inwestuje w tabor; w '20 będzie dysponować 712 cysternami

 • 31.05.2017 10:24

  Trans Polonia z emisji akcji serii I chce pozyskać netto ok. 58,5 mln zł

 • 30.05.2017 19:55

  TRANS POLONIA SA (22/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF - korekta

 • 30.05.2017 19:43

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 29.05.2017 17:32

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Trans Polonii

 • 29.05.2017 17:29

  TRANS POLONIA SA (22/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

 • 23.05.2017 09:04

  TRANS POLONIA SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2017r. wraz z projektami uchwał

 • 22.05.2017 14:06

  Trans Polonia zamierza do wakacji przeprowadzić emisję akcji; rozwinie transport chemikaliów (wywiad)

 • 19.05.2017 17:10

  TRANS POLONIA SA (20/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2017 roku

 • 11.05.2017 08:14

  Trans Polonia szacuje 4,7 mln zł EBITDA w I kw. '17

 • 10.05.2017 21:26

  TRANS POLONIA SA (19/2017) Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 10.05.2017 21:16

  TRANS POLONIA SA (18/2017) Szacunkowe wyniki Grupy Trans Polonia za I kwartał 2017

 • 20.04.2017 19:31

  TRANS POLONIA SA (17/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2017 roku

 • 19.04.2017 11:24

  TRANS POLONIA SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 18.04.2017 18:02

  Akcjonariusze Trans Polonii za emisją do 8,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru

 • 18.04.2017 17:24

  TRANS POLONIA SA (15/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r.

 • 08.04.2017 18:50

  TRANS POLONIA SA (14/2017) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 31.03.2017 07:27

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 07:26

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 30.03.2017 17:20

  TRANS POLONIA SA (13/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2017 roku

 • 20.03.2017 17:53

  Trans Polonia szacuje, że jej przychody w II wzrosły rdr do 15,6 mln zł z 4,4 mln zł

 • 20.03.2017 17:23

  TRANS POLONIA SA (12/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2017 roku

 • 16.03.2017 12:13

  Trans Polonia chce wydać na inwestycje ok. 62 mln zł w '18-'20; planuje emisję akcji

 • 16.03.2017 11:53

  TRANS POLONIA SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.04.2017r. wraz z projektami uchwał

 • 16.03.2017 11:50

  TRANS POLONIA SA (10/2017) Przyjęcie Programu Inwestycyjnego Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020

 • 10.03.2017 12:18

  TRANS POLONIA SA (9/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 09.03.2017 23:50

  Trans Polonia w '16 miała 24,63 mln zł EBITDA

 • 09.03.2017 23:06

  TRANS POLONIA SA (8/2017) Szacunkowe wyniki Grupy Trans Polonia za rok 2016

 • 07.03.2017 15:15

  TRANS POLONIA SA (7/2017) Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 21.02.2017 14:28

  TRANS POLONIA SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.02.2017 17:26

  TRANS POLONIA SA (5/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2017 roku

 • 20.02.2017 15:01

  TRANS POLONIA SA (4/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2017 r.

 • 23.01.2017 10:47

  TRANS POLONIA SA (3/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.02.2017r. wraz z projektami uchwał

 • 21.01.2017 01:50

  TRANS POLONIA SA (2/2017) Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2016 roku

 • 19.01.2017 10:25

  TRANS POLONIA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.12.2016 19:05

  TRANS POLONIA SA (67/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2016 roku

 • 24.11.2016 14:39

  Trans Polonia chce rozwijać transport produktów chemicznych, nie wyklucza przejęć (wywiad)

 • 18.11.2016 15:58

  TRANS POLONIA SA (66/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2016 roku

 • 14.11.2016 18:22

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 13:38

  TRANS POLONIA SA (65/2016) Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 20.10.2016 16:01

  TRANS POLONIA SA (64/2016) Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2016 roku

 • 30.09.2016 18:12

  GPW: Komunikat - INDUSTRIAL MILK COMPANY SA, TRANS POLONIA SA

 • 30.09.2016 18:09

  GPW: Komunikat - TRANS POLONIA SA, INDUSTRIAL MILK COMPANY SA

 • 21.09.2016 15:01

  Trans Polonia zadowolona z III kw.; transport paliw i chemii generuje dobre wyniki

 • 21.09.2016 13:48

  Trans Polonia rozgląda się za kolejnymi akwizycjami, przejęcie możliwe jest po '17

 • 20.09.2016 15:48

  TRANS POLONIA SA (63/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2016 roku

 • 14.09.2016 12:55

  TRANS POLONIA SA (62/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.09.2016 20:47

  TRANS POLONIA SA (61/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na kluczowych aktywach spółki zależnej

 • 31.08.2016 07:06

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 20.08.2016 11:10

  TRANS POLONIA SA (60/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2016 roku

 • 12.08.2016 14:35

  TRANS POLONIA SA (59/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 11.08.2016 15:27

  Trans Polonia rezygnuje z przejęcia Petrotrans

 • 11.08.2016 15:01

  TRANS POLONIA SA (58/2016) Zakończenie negocjacji dot. nabycia udziałów w spółce Petrotrans s.r.o.

 • 05.08.2016 15:10

  GPW: animator spółki TRANS POLONIA SA

 • 05.08.2016 15:08

  GPW: animator rynku dla akcji TRANS POLONIA S.A.

 • 22.07.2016 13:52

  TRANS POLONIA SA (57/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.07.2016 13:28

  TRANS POLONIA SA (56/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 22.07.2016 13:21

  TRANS POLONIA SA (55/2016) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2016 r.

 • 20.07.2016 20:01

  TRANS POLONIA SA (54/2016) Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2016 roku

 • 13.07.2016 16:42

  TRANS POLONIA SA (53/2016) Aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Emitenta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

 • 24.06.2016 17:36

  TRANS POLONIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 19:06

  TRANS POLONIA SA Treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A

 • 20.06.2016 20:24

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2016 roku

 • 20.06.2016 09:55

  TRANS POLONIA SA Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

 • 10.06.2016 13:39

  TRANS POLONIA SA Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 07.06.2016 18:10

  TRANS POLONIA SA Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 07.06.2016 17:39

  TRANS POLONIA SA Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.05.2016 13:42

  Trans Polonia chce świadczyć usługi również dla Lotosu i dla niemieckich stacji Orlenu

 • 25.05.2016 16:38

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2016 16:52

  TRANS POLONIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.05.2016 19:59

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2016 roku

 • 18.05.2016 11:41

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 16.05.2016 17:38

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 19:59

  TRANS POLONIA SA Udzielenie pożyczki wewnątrzgrupowej

 • 10.05.2016 09:02

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 06.05.2016 15:41

  TRANS POLONIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 20.04.2016 16:29

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2016 roku

 • 14.04.2016 12:36

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości

 • 11.04.2016 17:54

  TRANS POLONIA SA Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Trans Polonia S.A.

 • 11.04.2016 15:30

  TRANS POLONIA SA Korekta informacji o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l.

 • 11.04.2016 10:03

  TRANS POLONIA SA Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 09.04.2016 09:46

  TRANS POLONIA SA Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l.

 • 08.04.2016 15:24

  TRANS POLONIA SA Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A.

 • 06.04.2016 16:46

  TRANS POLONIA SA Emisja obligacji wewnątrzgrupowych

 • 06.04.2016 10:49

  TRANS POLONIA SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego TRANS POLONIA S.A. w drodze emisji akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału

 • 01.04.2016 14:41

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 31.03.2016 16:16

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 31.03.2016 14:48

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r

 • 18.03.2016 18:04

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 18:01

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 17:08

  TRANS POLONIA SA Korekta numeracji raportu bieżącego numer 26/2015 z dnia 18 marca 2016 roku

 • 18.03.2016 16:17

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2016 roku

 • 18.03.2016 13:09

  TRANS POLONIA SA Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

 • 10.03.2016 12:53

  TRANS POLONIA SA Aneks do umowy o linię kredytową - spłata kredytu

 • 04.03.2016 17:43

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.03.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 29.02.2016 19:15

  Trans Polonia kupiła 100 proc. akcji Orlen Transport

 • 29.02.2016 19:03

  TRANS POLONIA SA Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.

 • 28.02.2016 19:52

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.02.2016 15:11

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 23.02.2016 13:42

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 23.02.2016 13:34

  TRANS POLONIA SA Zmiany w Radzie Nadzorczej Trans Polonia S.A.

 • 23.02.2016 13:19

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 luty 2016 r.

 • 22.02.2016 21:51

  TRANS POLONIA SA Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii G

 • 19.02.2016 18:17

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2016 roku

 • 16.02.2016 21:59

  TRANS POLONIA SA Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach o znacznej wartości

 • 15.02.2016 23:02

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy pożyczek Mezzanine

 • 15.02.2016 16:47

  TRANS POLONIA SA Korekta - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.02.2016 22:35

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 28.01.2016 18:20

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.02.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 22.01.2016 15:27

  Trans Polonia wyemituje do 7,18 mln akcji po 3 zł każda

 • 22.01.2016 15:23

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.01.2016 14:45

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 22 stycznia 2016 r.

 • 20.01.2016 13:38

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2015 roku

 • 14.01.2016 17:06

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

 • 13.01.2016 19:29

  Trans Polonia rozmawia ws. przejęcia Petrotrans, ma umowę z Syntaxis na finansowanie

 • 13.01.2016 18:39

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji z Bankiem

 • 13.01.2016 18:34

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

 • 11.01.2016 12:34

  TRANS POLONIA SA Zawarcie umów leasingu

 • 05.01.2016 19:48

  TRANS POLONIA SA Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie

 • 05.01.2016 13:15

  TRANS POLONIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 05.01.2016 11:34

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A oraz treść podjętych uchwał

 • 21.12.2015 17:23

  TRANS POLONIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 18.12.2015 16:52

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2015 roku

 • 18.12.2015 12:47

  TRANS POLONIA SA Znacząca umowa handlowa

 • 10.12.2015 22:50

  TRANS POLONIA SA Zawarcie znaczącej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o.

 • 10.12.2015 13:21

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05.01.2016r. wraz z projektami uchwał

 • 10.12.2015 13:19

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji

 • 04.12.2015 18:48

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 30.11.2015 13:11

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2015 roku

 • 30.11.2015 12:56

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 30 listopada 2015 r.

 • 20.11.2015 16:37

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2015 roku

 • 17.11.2015 12:10

  Trans Polonia liczy na znaczący rozwój Orlen Transport, po transakcji możliwa emisja (wywiad)

 • 16.11.2015 18:51

  PKN Orlen pozbywa się aktywów nie związanych z główną działalnością

 • 16.11.2015 18:25

  Trans Polonia kupi 100 proc. akcji Orlen Transport za 84,5 mln zł

 • 16.11.2015 17:43

  TRANS POLONIA SA Warunkowa umowa zobowiązująca do nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.

 • 16.11.2015 17:40

  TRANS POLONIA SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji wraz z informacją o zawarciu umowy

 • 13.11.2015 18:06

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 11:57

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.10.2015 17:24

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2015 roku

 • 18.09.2015 14:01

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2015 roku

 • 31.08.2015 06:47

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 16:22

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2015 roku

 • 31.07.2015 16:02

  TRANS POLONIA SA Aneks do umowy o linię kredytową

 • 20.07.2015 19:13

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2015 roku

 • 25.06.2015 09:04

  TRANS POLONIA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 19.06.2015 21:38

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w maju 2015 roku

 • 20.05.2015 20:36

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2015 roku

 • 15.05.2015 17:43

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 08:52

  TRANS POLONIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 maja 2015 roku.

 • 11.05.2015 16:10

  TRANS POLONIA SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r.

 • 06.05.2015 08:46

  TRANS POLONIA SA Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11.05.2015r. zgłoszony przez akcjonariusza - Euro Investor Sp. z o.o.

 • 27.04.2015 14:43

  TRANS POLONIA SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

 • 20.04.2015 17:48

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2015 roku

 • 10.04.2015 10:26

  TRANS POLONIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TRANS POLONIA S.A. wraz z projektami uchwał

 • 26.03.2015 19:47

  GPW: animator emitenta TRANS POLONIA S.A.

 • 20.03.2015 16:35

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lutym 2015 roku

 • 20.03.2015 07:38

  Trans Polonia chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 20.03.2015 07:24

  TRANS POLONIA SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.03.2015 07:21

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:19

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 17:34

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2015 roku

 • 20.01.2015 17:33

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2014 roku

 • 19.01.2015 09:44

  TRANS POLONIA SA Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.01.2015 09:10

  TRANS POLONIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 19.12.2014 15:34

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2014 roku

 • 15.12.2014 17:33

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 15.12.2014 17:32

  TRANS POLONIA SA zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 20.11.2014 16:01

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2014 r.

 • 14.11.2014 06:53

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 20.10.2014 16:44

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2014 roku

 • 14.10.2014 16:54

  TRANS POLONIA SA - zawarcie umów leasingu

 • 13.10.2014 11:31

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 09.10.2014 15:41

  TRANS POLONIA SA - przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 09.10.2014 15:39

  TRANS POLONIA SA - zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki

 • 07.10.2014 09:00

  TRANS POLONIA SA zwiększenie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 07.10.2014 08:52

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 19.09.2014 16:43

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2014 r.

 • 11.09.2014 17:52

  TRANS POLONIA SA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 29.08.2014 06:43

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 20.08.2014 18:27

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2014 roku

 • 07.08.2014 08:50

  Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska mają poniżej 5 proc. głosów Trans Polonia

 • 07.08.2014 08:38

  TRANS POLONIA SA sprzedaż akcji spółki

 • 18.07.2014 15:30

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2014 roku

 • 10.07.2014 13:08

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 09.07.2014 14:08

  TRANS POLONIA SA aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową

 • 20.06.2014 15:30

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w maju 2014 roku

 • 18.06.2014 14:11

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 02.06.2014 16:38

  TRANS POLONIA SA sprzedaż akcji spółki

 • 30.05.2014 10:08

  TRANS POLONIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 20.05.2014 19:38

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w kwietniu 2014 r.

 • 15.05.2014 17:26

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 15.05.2014 16:21

  TRANS POLONIA SA nabycie aktywów o znacznej wartości - spełnienie warunku

 • 13.05.2014 08:42

  TRANS POLONIA SA wykaz akcjonariuszy

 • 12.05.2014 18:24

  TRANS POLONIA SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 12.05.2014 17:55

  TRANS POLONIA SA zawarcie znaczących umów

 • 08.05.2014 16:00

  TRANS POLONIA SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 8 maja 2014 r.

 • 18.04.2014 16:28

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2014 r.

 • 04.04.2014 10:51

  TRANS POLONIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

 • 20.03.2014 06:42

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 20.03.2014 06:36

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 20.02.2014 17:42

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2014 r.

 • 17.02.2014 15:20

  TRANS POLONIA SA aneks do umowy o wielopodmiotową linię kredytową

 • 30.01.2014 09:26

  TRANS POLONIA SA zawiadomienia o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.01.2014 18:08

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w grudniu 2013 roku

 • 17.01.2014 08:39

  TRANS POLONIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 16.01.2014 09:47

  TRANS POLONIA SA spłata pożyczki

 • 16.01.2014 09:40

  TRANS POLONIA SA zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

 • 16.01.2014 09:40

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych spółki przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.01.2014 13:54

  TRANS POLONIA SA podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

 • 09.01.2014 15:53

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 08.01.2014 16:39

  TRANS POLONIA SA wygaśnięcie warunkowego kapitału zakładowego oraz zakończenie subskrypcji akcji serii F

 • 07.01.2014 16:10

  TRANS POLONIA SA podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

 • 20.12.2013 17:27

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2013 roku

 • 19.12.2013 08:57

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 17.12.2013 16:30

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 13.12.2013 16:14

  TRANS POLONIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 21.11.2013 11:07

  TRANS POLONIA SA zawiadomienie przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 21.11.2013 06:35

  Trans Polonia liczy na utrzymanie obecnej dynamiki przychodów w przyszłym roku (wywiad)

 • 20.11.2013 12:13

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2013 r.

 • 18.10.2013 14:50

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2013 roku

 • 16.10.2013 14:41

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 30.09.2013 17:47

  TRANS POLONIA SA nabycie akcji własnych Trans Polonia SA i zakończenie skupu akcji własnych

 • 20.09.2013 17:02

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2013 roku

 • 30.08.2013 06:51

  TRANS POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 14:55

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 21.08.2013 19:12

  TRANS POLONIA SA zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przy skupie akcji własnych

 • 21.08.2013 18:47

  TRANS POLONIA SA porozumienie w sprawie skupu akcji

 • 21.08.2013 15:02

  Trans Polonia od 23 sierpnia rozpocznie skup do 580 tys. akcji własnych (popr.)

 • 21.08.2013 14:12

  Trans Polonia od 23 września rozpocznie skup do 580 tys. akcji własnych

 • 21.08.2013 13:59

  TRANS POLONIA SA rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki.

 • 20.08.2013 16:47

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2013 roku

 • 13.08.2013 12:25

  TRANS POLONIA SA ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki .

 • 09.08.2013 08:46

  TRANS POLONIA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ spółki w dniu 8 sierpnia 2013 roku.

 • 09.08.2013 08:24

  TRANS POLONIA SA powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 08.08.2013 15:24

  TRANS POLONIA SA - treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 8 sierpnia 2013 r.

 • 06.08.2013 16:59

  TRANS POLONIA SA - zawarcie umowy o wielopodmiotową linię kredytową

 • 29.07.2013 17:40

  TRANS POLONIA SA zawarcie umów leasingu

 • 19.07.2013 17:47

  TRANS POLONIA SA Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2013 roku

 • 11.07.2013 13:15

  TRANS POLONIA SA kandydatura na członka rady nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza

 • 09.07.2013 10:31

  TRANS POLONIA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał

 • 08.07.2013 08:54

  TRANS POLONIA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 20.06.2013 17:11

  TRANS POLONIA SA - informacja o przychodach osiągniętych w maju 2013 r.

 • 12.06.2013 12:17

  TRANS POLONIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2013 17:15

  TRANS POLONIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 25.04.2013 09:11

  TRANS POLONIA SA wykaz akcjonariuszy na WZ 24 kwietnia 2013 roku.

 • 25.04.2013 09:00

  TRANS POLONIA SA powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

 • 24.04.2013 18:21

  TRANS POLONIA SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 kwietnia 2013 r.

 • 19.04.2013 17:37

  TRANS POLONIA SA informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2013 r.

 • 19.04.2013 16:20

  TRANS POLONIA SA - projekt uchwały na WZA na 24.04.2013r. zgłoszony przez akcjonariusza