Trakcja PRKiI SA

skrót: TRK

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 14:45

Aktualny kurs1,16   0 %0 zł
Otwarcie1,170,86%
Minimum1,10-5,00%
Maksimum1,181,72%
Wolumen (szt.) 48357
Kurs odniesienia1,16
Widełki dolne1,05
Widełki górne1,29
Obroty (tyś. zł)56
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 8001,12
11 0001,11
22 5591,11
26 8081,10
12 4001,10
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,161 001 2
1,18487 1
1,182 779 2
1,206 600 4
1,211 600 2
Spółka jest jedną z największych firm działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Głównym przedmiotem działalności jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. Uzupełnieniem usług jest budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów sterowania zdalnego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Comsa SA28 399 14532,85%28 399 14532,85%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA16 117 64718,64%16 117 64718,64%
PZU OFE Złota Jesieńportfel8 332 6949,64%8 332 6949,64%

Kategoria • 18.03.2020 18:42

  Trakcja utworzy odpisy, które obniżą wynik grupy za 2019 r. o 138,2 mln zł

 • 18.03.2020 18:21

  TRAKCJA PRKII SA (8/2020) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących

 • 17.03.2020 16:05

  TRAKCJA PRKII SA (7/2020) Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej

 • 27.02.2020 15:20

  Portfel zamówień Trakcji na koniec 2019 roku wynosił 2,3 mld zł

 • 27.02.2020 14:54

  TRAKCJA PRKII SA (6/2020) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok

 • 24.02.2020 15:17

  TRAKCJA PRKII SA (5/2020) Zmiana adresu spółki

 • 10.02.2020 16:37

  TRAKCJA PRKII SA (4/2020) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

 • 14.01.2020 12:49

  TRAKCJA PRKII SA (3/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku.

 • 14.01.2020 12:47

  TRAKCJA PRKII SA (2/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku

 • 10.01.2020 14:51

  TRAKCJA PRKII SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 21:04

  Spółka zależna Trakcji ma umowę z Kolejami Litewskimi o wartości 198,9 mln zł

 • 30.12.2019 20:45

  TRAKCJA PRKII SA (87/2019) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 26.12.2019 21:35

  TRAKCJA PRKII SA (86/2019) Oddalenie przez sąd wniosku złożonego przez spółkę Impression sp. z o.o. dotyczącego Trakcja PRKiI S.A.

 • 20.12.2019 21:44

  TRAKCJA PRKII SA (85/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.

 • 18.12.2019 16:28

  TRAKCJA PRKII SA (84/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.12.2019 11:07

  TRAKCJA PRKII SA (83/2019) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B Spółki

 • 12.12.2019 16:03

  TRAKCJA PRKII SA (82/2019) Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B

 • 11.12.2019 18:53

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII S.A.

 • 11.12.2019 18:53

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII S.A.

 • 11.12.2019 16:26

  TRAKCJA PRKII SA (81/2019) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 11.12.2019 16:19

  TRAKCJA PRKII SA (80/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 11.12.2019 16:19

  TRAKCJA PRKII SA (79/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 05.12.2019 19:22

  TRAKCJA PRKII SA (78/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 04.12.2019 20:41

  TRAKCJA PRKII SA (77/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.

 • 04.12.2019 16:40

  TRAKCJA PRKII SA (76/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 04.12.2019 16:33

  TRAKCJA PRKII SA (75/2019) Informacja o powołaniu nowych Członków Zarządu

 • 04.12.2019 14:38

  TRAKCJA PRKII SA (74/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 29.11.2019 16:28

  TRAKCJA PRKII SA (73/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki w KRS

 • 28.11.2019 22:39

  Strata netto Trakcji po 9 miesiącach wyniosła 80,9 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 28.11.2019 21:36

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.11.2019 22:43

  Portfel zamówień Trakcji wynosi 2,8 mld zł - komunikat

 • 22.11.2019 21:41

  TRAKCJA PRKII SA (72/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku - korekta

 • 22.11.2019 16:38

  Skonsolidowana strata netto Trakcji po 9 miesiącach wyniosła 80,9 mln zł - szacunki

 • 22.11.2019 16:09

  TRAKCJA PRKII SA (72/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku

 • 14.11.2019 21:44

  TRAKCJA PRKII SA (71/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.11.2019 16:32

  TRAKCJA PRKII SA (70/2019) Znaczne pakiety akcji - korekta zawiadomienia dokonana przez akcjonariusza

 • 08.11.2019 08:46

  TRAKCJA PRKII SA (69/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku

 • 07.11.2019 13:23

  ARP ma 6,98 proc. głosów na walnym Trakcji

 • 07.11.2019 13:04

  TRAKCJA PRKII SA (68/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 06.11.2019 14:54

  TRAKCJA PRKII SA (67/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 06.11.2019 14:52

  TRAKCJA PRKII SA (66/2019) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii B Spółki

 • 31.10.2019 19:23

  TRAKCJA PRKII SA (65/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki

 • 31.10.2019 19:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII SA

 • 25.10.2019 21:44

  TRAKCJA PRKII SA (64/2019) Warunkowa rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 23.10.2019 22:50

  TRAKCJA PRKII SA (63/2019) Informacja o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C

 • 23.10.2019 14:32

  Trakcja chce zwiększyć wartość portfela zamówień; aktywność za granicą może wzrosnąć

 • 11.10.2019 23:14

  TRAKCJA PRKII SA (62/2019) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 11.10.2019 23:14

  TRAKCJA PRKII SA (61/2019) Wejście w życie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami oraz zawarcie umowy dotyczącej prawa pierwszeństwa

 • 11.10.2019 16:21

  Konsorcjum z Trakcją wykona prace na linii kolejowej za 398,3 mln zł

 • 11.10.2019 16:11

  TRAKCJA PRKII SA (60/2019) Informacja o zawarciu umowy

 • 11.10.2019 01:06

  TRAKCJA PRKII SA (59/2019) Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego

 • 10.10.2019 22:27

  TRAKCJA PRKII SA (58/2019) Zawarcie umów objęcia akcji serii B oraz akcji serii C

 • 10.10.2019 19:31

  Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 349,2 mln zł netto

 • 10.10.2019 19:10

  TRAKCJA PRKII SA (57/2019) Informacja o zawarciu umowy

 • 10.10.2019 13:25

  TRAKCJA PRKII SA (56/2019) Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu

 • 08.10.2019 07:22

  Emisja Trakcji wyniesie 24.771.519 akcji imiennych serii C

 • 07.10.2019 23:57

  TRAKCJA PRKII SA (55/2019) Ustalenie przez Zarząd liczby akcji oferowanych oraz zawarcie aneksu do umowy o plasowanie

 • 04.10.2019 08:35

  Trakcja rozpoczyna ofertę prywatną; budowa księgi popytu potrwa do 7 X

 • 04.10.2019 08:15

  TRAKCJA PRKII SA (54/2019) Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C akcji oraz zawarcie przez Spółkę umowy o plasowanie akcji serii B oraz akcji serii C

 • 04.10.2019 01:01

  TRAKCJA PRKII SA (53/2019) Zawarcie umowy krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej

 • 01.10.2019 20:19

  TRAKCJA PRKII SA (52/2019) Informacja o realizacji umowy sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesieniu praw i obowiązków

 • 27.09.2019 20:53

  TRAKCJA PRKII SA (51/2019) Zawarcie szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego

 • 27.09.2019 17:19

  TRAKCJA PRKII SA (50/2019) Rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki

 • 27.09.2019 12:55

  Walne zgromadzenie Trakcji podjęło uchwałę ws. emisji akcji

 • 27.09.2019 12:33

  TRAKCJA PRKII SA (49/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

 • 27.09.2019 12:18

  TRAKCJA PRKII SA (48/2019) Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz o zgłoszonych sprzeciwach

 • 27.09.2019 07:21

  ARP gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania Trakcji

 • 27.09.2019 03:34

  TRAKCJA PRKII SA (47/2019) Otrzymanie informacji od ARP w związku z prowadzonymi negocjacjami ws. możliwości dokonania przez ARP inwestycji w Spółkę

 • 27.09.2019 03:29

  TRAKCJA PRKII SA (46/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji z ARP

 • 25.09.2019 13:54

  TRAKCJA PRKII SA (45/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

 • 25.09.2019 13:38

  TRAKCJA PRKII SA (44/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy

 • 13.09.2019 14:06

  TRAKCJA PRKII SA (43/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

 • 13.09.2019 13:51

  TRAKCJA PRKII SA (42/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy

 • 10.09.2019 21:00

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 05.09.2019 18:51

  BNP Paribas Bank Polska i Ten Square Games wejdą do mWIG40 po sesji 20 IX

 • 30.08.2019 14:56

  TRAKCJA PRKII SA (41/2019) Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami

 • 29.08.2019 22:21

  TRAKCJA PRKII SA (40/2019) Zawarcie aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania pomostowego

 • 27.08.2019 19:43

  Skonsolidowana strata netto Trakcji w I półroczu '19 wyniosła 35,82 mln zł - szacunki

 • 27.08.2019 19:22

  TRAKCJA PRKII SA (39/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

 • 26.08.2019 13:23

  TRAKCJA PRKII SA (38/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 roku

 • 26.08.2019 11:31

  Ten Square Games i BNP Paribas mogą zastąpić Polimex i Trakcję w mWIG40 po rewizji indeksów

 • 13.08.2019 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (35/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 sierpnia 2019 r.- korekta ilości oddanych głosów nad uchwałą nr 2

 • 31.05.2019 20:09

  TRAKCJA PRKII SA (11/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.05.2019 07:36

  Trakcja chce pozyskać nowe finansowanie oraz podnieść kapitał na początku III kw.

 • 31.05.2019 07:12

  Wyniki Trakcji w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.05.2019 23:01

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 17:58

  Trakcja odstąpiła od umowy za 83,8 mln zł brutto

 • 22.05.2019 17:20

  TRAKCJA PRKII SA (9/2019) Informacja o odstąpieniu od zawartej umowy

 • 29.03.2019 09:34

  TRAKCJA PRKII SA (5/2019) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.02.2019 15:40

  PKP PLK nie widzą "bardzo dużego zagrożenia" dla kontraktów realizowanych przez Trakcję

 • 19.02.2019 13:43

  Trakcja liczy, że do połowy '19 zamknie proces związany z refinansowaniem i emisją

 • 19.02.2019 09:31

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Trakcji spada o ok. 28 proc. po szacunkowych wynikach i planach emisji akcji

 • 18.02.2019 22:28

  Strata netto Trakcji na koniec '18 sięga 75 mln zł

 • 18.02.2019 22:22

  Portfel zamówień Trakcji wynosił na koniec grudnia około 2,2 mld zł brutto

 • 18.02.2019 22:19

  Trakcja chce refinansować zadłużenie i wyemitować nowe akcje

 • 18.02.2019 20:47

  TRAKCJA PRKII SA (4/2019) Rozpoczęcie działań związanych z refinansowaniem Spółki oraz jej dokapitalizowaniem

 • 18.02.2019 20:37

  TRAKCJA PRKII SA (3/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 07.02.2019 16:35

  TRAKCJA PRKII SA (2/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 18.01.2019 14:12

  TRAKCJA PRKII SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 27.12.2018 19:43

  Trakcja sprzedała nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln zł

 • 27.12.2018 19:23

  TRAKCJA PRKII SA (26/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 10.12.2018 11:02

  Trakcja chce sprzedać spółkę UAB Pletros investicijos za min. 10,7 mln zł

 • 10.12.2018 10:46

  TRAKCJA PRKII SA (25/2018) Zamiar sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesienia praw i obowiązków

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 14:48

  TRAKCJA PRKII SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze - korekta

 • 30.11.2018 12:38

  TRAKCJA PRKII SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 30.11.2018 12:35

  TRAKCJA PRKII SA (23/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.11.2018 18:46

  Portfel zamówień Trakcji na koniec września wynosił 2,899 mld zł

 • 15.11.2018 17:44

  Wyniki Trakcji w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 17:14

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 15:59

  TRAKCJA PRKII SA (22/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.10.2018 13:18

  TRAKCJA PRKII SA (21/2018) Aktualizacja informacji o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości

 • 26.10.2018 16:38

  Trakcja zamierza sprzedać trzy nieruchomości za łącznie minimum 107 mln zł

 • 26.10.2018 16:18

  TRAKCJA PRKII SA (20/2018) Podjęcie uchwał o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości

 • 16.10.2018 17:02

  TRAKCJA PRKII SA (19/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 30.08.2018 20:53

  Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił 1,537 mld zł

 • 30.08.2018 20:32

  Wyniki Trakcji w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 20:02

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.08.2018 11:59

  Trakcja PRKiI ma umowę z PKP PLK za 292,2 mln zł

 • 30.08.2018 11:23

  TRAKCJA PRKII SA (18/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 28.08.2018 11:27

  Roman Przybył nowym prezesem Elektrobudowy

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 24.07.2018 12:19

  Trakcja ma dwie umowy z PKP PLK o łącznej wartości 481,2 mln zł netto

 • 24.07.2018 12:09

  TRAKCJA PRKII SA (17/2018) Informacja o zawarciu umów

 • 19.07.2018 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (16/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 19.07.2018 16:04

  Trakcja i Mostostal Warszawa mają umowę za 685,94 mln zł na budowę odcinka S61

 • 03.07.2018 17:45

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. Trakcji

 • 03.07.2018 17:36

  TRAKCJA PRKII SA (15/2018) Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2018 19:14

  TRAKCJA PRKII SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 26.06.2018 19:01

  TRAKCJA PRKII SA (13/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 26.06.2018 10:35

  Trakcja wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 26.06.2018 10:25

  TRAKCJA PRKII SA (12/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 15.06.2018 09:26

  Noble Securities podniósł rekomenduję dla Trakcji do "kupuj"

 • 07.06.2018 17:04

  Marcin Lewandowski nowym prezesem Trakcji

 • 07.06.2018 16:52

  TRAKCJA PRKII SA (11/2018) Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu

 • 24.05.2018 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (10/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2018 16:08

  TRAKCJA PRKII SA (9/2018) Informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję

 • 24.05.2018 16:04

  TRAKCJA PRKII SA (8/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 23.05.2018 11:56

  Trakcja chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 23.05.2018 11:46

  TRAKCJA PRKII SA (7/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 17.05.2018 18:15

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 09:32

  DM BDM obniżył rekomendację dla Trakcji do "redukuj"

 • 10.05.2018 11:31

  UKNF podjął standardowe działania sprawdzające w sprawie notowań kursu Trakcji

 • 09.05.2018 17:40

  Trakcja szacuje stratę netto w I kw. na 22,5 mln zł wobec konsensusu 5,6 mln zł straty (opis)

 • 09.05.2018 17:21

  Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił ok. 2 mld zł netto, wzrost o 45 proc. rdr

 • 09.05.2018 17:16

  Grupa Trakcja szacuje, że jej strata netto w I kwartale wyniosła 22,5 mln zł

 • 09.05.2018 17:09

  TRAKCJA PRKII SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

 • 09.05.2018 15:05

  Mocne spadki Trakcji nie są uzasadnione informacjami ze spółki (opinia)

 • 27.04.2018 17:22

  TRAKCJA PRKII SA (5/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki - aktualizacja informacji

 • 10.04.2018 11:01

  Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 71,4 mln zł

 • 10.04.2018 10:51

  TRAKCJA PRKII SA (4/2018) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 04.04.2018 18:39

  Wyniki Mangata Holding w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2018 15:10

  Trakcja stawia na dywersyfikację segmentową i geograficzną

 • 28.03.2018 14:38

  Trakcja wzięła udział w prekwalifikacjach do przetargu PKP PLK na wykonawstwo zastępcze

 • 28.03.2018 08:06

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2018 07:59

  Trakcja chce wydać na inwestycje w '18 ok. 44,2 mln zł

 • 28.03.2018 07:53

  Backlog Trakcji na koniec '17 wyniósł 1,782 mld zł

 • 28.03.2018 07:42

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 07:38

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 17:49

  Jarosław Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji

 • 09.03.2018 17:07

  TRAKCJA PRKII SA (3/2018) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

 • 05.02.2018 09:26

  DM BDM podniósł cenę docelową Trakcji do 8,4 zł; podtrzymał rekomendację "kupuj"

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 23.01.2018 15:19

  TRAKCJA PRKII SA (2/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 12.01.2018 14:39

  TRAKCJA PRKII SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 11:32

  PKP PLK chce w '18 zrealizować inwestycje kolejowe za ponad 10 mld zł

 • 22.12.2017 17:36

  Trakcja ma porozumienie z PKP PLK o wartości 19,54 mln zł ws. zwrotu kosztów

 • 22.12.2017 17:18

  TRAKCJA PRKII SA (23/2017) Informacja o porozumieniu w sprawie rozliczenia umowy

 • 07.12.2017 12:20

  PKP PLK analizują oferty Budimeksu i Trakcji na przebudowę Warszawy Głównej

 • 06.12.2017 11:39

  DM BDM tnie cenę docelową Trakcji do 8,3 zł na akcję; rekomenduje "kupuj"

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 30.11.2017 11:01

  TRAKCJA PRKII SA (22/2017) Informacja o powołaniu Pana Aldas Rusevičius na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 • 29.11.2017 17:44

  TRAKCJA PRKII SA (21/2017) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 24.11.2017 09:30

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Trakcji PRKiI do 8,5 zł

 • 23.11.2017 11:47

  TRAKCJA PRKII SA (20/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 22.11.2017 11:13

  TRAKCJA PRKII SA (19/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.11.2017 14:30

  TRAKCJA PRKII SA (18/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.11.2017 13:07

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje dla Trakcji i Erbudu do "trzymaj"

 • 14.11.2017 19:08

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 19:00

  Trakcja szacuje zysk netto w III kw. na 7,2 mln zł; na koniec IX miała 2 mld zł backlogu (opis)

 • 27.10.2017 18:45

  Grupa Trakcja szacuje zysk netto w III kw. na 7,2 mln zł

 • 27.10.2017 18:34

  TRAKCJA PRKII SA (17/2017) Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku

 • 27.10.2017 15:36

  Inwestorzy sprzedają akcje spółek budowlanych, bo obawiają się słabych wyników (opinia)

 • 13.10.2017 20:37

  Konsorcjum Unibepu i Trakcji ma umowę na inwestycję drogową o wartości ok. 141,6 mln zł netto

 • 22.09.2017 14:24

  PKP PLK planuje do końca '17 ogłosić przetargi o wartości ok. 5 mld zł

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 12:14

  TRAKCJA PRKII SA (16/2017) Informacja o powołaniu Pana Macieja Sobczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 31.08.2017 14:57

  Rynkowi kolejowemu wciąż doskwierają niskie marże; nie sprzyjają też rosnące ceny materiałów

 • 31.08.2017 14:48

  Trakcja oczekuje, że segment drogowy znacząco wpłynie na wyniki za '17

 • 31.08.2017 09:39

  DZIEŃ NA GPW: Stalprodukt i Trakcja mocno tracą po wynikach kwartalnych

 • 30.08.2017 21:57

  Backlog Trakcji na koniec II kw. '17 wyniósł 1,851 mld zł

 • 30.08.2017 21:48

  Wyniki Trakcji w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2017 20:59

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 14:21

  TRAKCJA PRKII SA (15/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A.

 • 16.08.2017 13:21

  Trakcja PRKiI ma umowę na modernizację linii kolejowej Siedlce–Terespol

 • 29.06.2017 09:57

  Noble Securities obniża rekomendację dla Trakcji PRKiI do "trzymaj"

 • 27.06.2017 14:37

  TRAKCJA PRKII SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 27.06.2017 14:37

  TRAKCJA PRKII SA (13/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 27.06.2017 12:09

  Trakcja wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.06.2017 11:58

  TRAKCJA PRKII SA (12/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 29.05.2017 16:44

  TRAKCJA PRKII SA (11/2017) Udzielenie odpowiedzi Akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych.

 • 29.05.2017 09:23

  BGŻ BNP Paribas BM rekomenduje "kupuj" Trakcję, cena docelowa 17,10 zł/akcję

 • 26.05.2017 16:27

  Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 165 mln zł netto

 • 26.05.2017 16:08

  TRAKCJA PRKII SA (10/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A.

 • 24.05.2017 15:15

  TRAKCJA PRKII SA (9/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.05.2017 09:00

  DM BDM podwyższa cenę docelową akcji Trakcji do 16,7 zł

 • 23.05.2017 14:58

  RN Trakcji za wypłatą 0,5 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.05.2017 14:47

  TRAKCJA PRKII SA (8/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 14:44

  TRAKCJA PRKII SA (7/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2017 15:12

  Zarząd Trakcji rekomenduje wypłatę 0,44 zł zł na akcję za '16

 • 18.05.2017 15:06

  TRAKCJA PRKII SA (6/2017) Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 16.05.2017 17:37

  Backlog Trakcji na koniec I kw. wyniósł 1,347 mld zł

 • 16.05.2017 17:31

  Wyniki Trakcji w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 17:21

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 14:50

  Oferta konsorcjum Trakcji najtańsza na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

 • 19.04.2017 17:04

  Trakcja ma umowę za 68,12 mln zł netto na przebudowę odcinka drogi koło Chełmna

 • 18.04.2017 14:42

  Konsorcjum z Trakcją podpisało z PKP PLK umowę na prace przy LCS Łowicz

 • 18.04.2017 14:27

  TRAKCJA PRKII SA (5/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK SA

 • 21.03.2017 18:10

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 17:25

  TRAKCJA PRKII SA (4/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

 • 21.03.2017 14:57

  Trakcja chce pozostać spółką dywidendową (popr.)

 • 21.03.2017 14:36

  Trakcja chce pozostać spółką dywidendową

 • 21.03.2017 09:36

  Backlog Trakcji na koniec '16 to 1,2 mld zł; CAPEX w '17 wyniesie 56,6 mln zł

 • 21.03.2017 09:29

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 21.03.2017 09:05

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 08:52

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 08:50

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:10

  TRAKCJA PRKII SA (3/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy

 • 06.02.2017 10:08

  Oferta Trakcji za 0,53 mld zł wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 20.01.2017 16:05

  Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK o wartości 373,7 mln zł netto

 • 20.01.2017 15:52

  TRAKCJA PRKII SA (2/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK SA

 • 09.01.2017 14:58

  TRAKCJA PRKII SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 03.01.2017 15:24

  Trakcja ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bahn Technik Wrocław

 • 30.12.2016 17:38

  Raczyński zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Trakcji

 • 30.12.2016 17:30

  TRAKCJA PRKII SA (27/2016) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 29.12.2016 17:17

  TRAKCJA PRKII SA (26/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.12.2016 15:00

  TRAKCJA PRKII SA (25/2016) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A

 • 29.12.2016 12:37

  Trakcja ma umowę z PKP PLK za 296,45 mln zł

 • 20.12.2016 10:01

  Oferta konsorcjum Trakcji za 0,53 mld zł najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 15.12.2016 09:25

  Haitong Bank podnosi cenę docelową Budimeksu i Trakcji, obniża wycenę Elektrobudowy

 • 29.11.2016 14:07

  Trakcja złożyła do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Bahn Technik Wrocław

 • 25.11.2016 14:50

  ZUE i PORR złożyły ofertę z najniższą ceną na linię tramwajową w grodzie Kraka

 • 14.11.2016 10:55

  Oferta konsorcjum z Trakcją i ZUE za 373,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 10.11.2016 20:29

  Backlog Trakcji na koniec III kw. '16 wyniósł 1,334 mld zł

 • 10.11.2016 20:04

  Wyniki Trakcji w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 19:48

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 13:38

  TRAKCJA PRKII SA (24/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 24.10.2016 19:49

  Sześć ofert w przetargu PKP PLK na modernizację linii w centrum Krakowa

 • 18.10.2016 17:49

  TRAKCJA PRKII SA (23/2016) Rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia

 • 14.10.2016 15:19

  Oferta konsorcjum z ZUE i Trakcją najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 14.10.2016 10:18

  Citi podniósł rekomendację dla Trakcji do "kupuj"

 • 22.09.2016 17:23

  Trakcja PRKiI planuje zwolnienia grupowe; pracę straci do 300 osób

 • 22.09.2016 17:15

  TRAKCJA PRKII SA (22/2016) Optymalizacja struktury organizacyjnej

 • 06.09.2016 19:19

  TRAKCJA PRKII SA (21/2016) Zmiany w składzie Zarządu

 • 30.08.2016 08:16

  Wyniki Trakcji w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2016 08:06

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 11:50

  DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji

 • 04.08.2016 07:57

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" Trakcję, cena docelowa 12,5 zł

 • 14.07.2016 07:16

  Trakcja chce rosnąć za granicą; na polskim rynku ogromna presja na marże (wywiad)

 • 14.07.2016 07:15

  Trakcja chce skupić się na przetargach drogowych i energetycznych (wywiad)

 • 16.06.2016 16:28

  Akcjonariusze Trakcji za wypłatą 0,34 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2016 16:18

  TRAKCJA PRKII SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

 • 16.06.2016 16:15

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 16.06.2016 16:12

  TRAKCJA PRKII SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 16.06.2016 16:09

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 06.06.2016 19:14

  TRAKCJA PRKII SA Zmiana Umowy powodująca przekroczenie wartości znaczącej

 • 31.05.2016 09:11

  Nationale-Nederlanden OFE chce, by Trakcja wypłaciła 0,68 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 08:30

  TRAKCJA PRKII SA Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego

 • 24.05.2016 16:42

  TRAKCJA PRKII SA Umowy znaczące - uzupełnienie

 • 24.05.2016 08:01

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Trakcji do 15,4 zł

 • 19.05.2016 14:46

  TRAKCJA PRKII SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 19.05.2016 14:42

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2016 16:00

  TRAKCJA PRKII SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2016 15:57

  TRAKCJA PRKII SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.05.2016 15:54

  Trakcja chce wypłacić 0,34 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2016 15:47

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 16.05.2016 20:21

  Backlog Trakcji na koniec I kw. '16 wyniósł 1,557 mld zł

 • 16.05.2016 20:04

  Wyniki Trakcji w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 19:53

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 10:10

  Haitong podnosi cenę docelową akcji Trakcji do 14,03 zł

 • 29.04.2016 14:53

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 26.04.2016 14:00

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie od COMSA S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 11.04.2016 16:58

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 30.03.2016 17:31

  Trakcja liczy na wzrost przychodów i utrzymanie rentowności w '16

 • 21.03.2016 23:41

  Portfel zamówień grupy Trakcji na koniec '15 wynosił 1,591 mld zł

 • 21.03.2016 23:32

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 23:20

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:46

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 08.03.2016 09:02

  DM BZ WBK podnosi cenę docelową Trakcji do 15,5 zł

 • 04.03.2016 09:30

  Kurs Trakcji mocno spada po informacji o odpisie i rezerwie w '15

 • 03.03.2016 18:30

  Odpis aktualizujący i rezerwa Trakcji obniży jej wynik finansowy za '15 o 40,1 mln zł

 • 03.03.2016 17:33

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną

 • 02.02.2016 16:14

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 21.01.2016 15:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 21.01.2016 15:45

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 19.01.2016 13:35

  TRAKCJA PRKII SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 31.12.2015 11:54

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 18.12.2015 10:00

  Noble Securities, w sektorze budowniczym, poleca kupno Erbudu i Trakcji PRKiI

 • 11.12.2015 18:57

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji serii C TRAKCJA PRKil SA

 • 11.12.2015 18:55

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji serii E TRAKCJA PRKil SA

 • 02.12.2015 07:47

  DM BOŚ rekomenduje kupno papierów Trakcji

 • 20.11.2015 09:08

  Haitong Bank podniósł wycenę Trakcji do 13,7 zł; nadal rekomenduje "kupuj"

 • 17.11.2015 15:53

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej

 • 17.11.2015 15:50

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 12.11.2015 14:42

  Oferta konsorcjum Porr Polska i Unibepu za 404,5 mln zł najtańsza na odcinek S8

 • 10.11.2015 19:17

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 10.11.2015 15:59

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 09.11.2015 13:29

  Portfel zamówień Trakcji w 70 proc. przypada na 2016 r.

 • 09.11.2015 08:46

  Backlog Trakcji na koniec III kwartału wynosił 1,266 mld zł

 • 09.11.2015 08:18

  Wyniki Trakcji w III kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2015 08:03

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 12:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 21.10.2015 16:18

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 21.10.2015 14:46

  ING Securities rekomenduje "kupuj" Trakcję i Torpol

 • 12.10.2015 17:21

  Trakcja w konsorcjum z Intercorem ma umowy na dwa odcinki S5 łącznie za 721 mln zł

 • 12.10.2015 17:09

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 05.10.2015 15:20

  Trakcja zmodernizuje linię E59 na odcinku Czempiń-Poznań za 173,4 mln zł

 • 05.10.2015 15:08

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej

 • 05.10.2015 15:06

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o powołaniu Pana Dominika Radziwiłła na Członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2015 15:42

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 28.09.2015 17:03

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 18.09.2015 16:05

  Maciej Radziwiłł zrezygnował z rady nadzorczej Trakcji

 • 18.09.2015 15:02

  TRAKCJA PRKII SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 01.09.2015 12:55

  TRAKCJA PRKII SA Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej

 • 28.08.2015 16:44

  Spółka Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 134,7 mln zł netto

 • 28.08.2015 16:34

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 24.08.2015 15:09

  Portfel Trakcji nie gwarantuje 1,6 mld zł przychodów; firma czeka na umowy za 1 mld zł

 • 24.08.2015 10:20

  Wyniki Trakcji pozytywne, ale martwi niski backlog i słabe perspektywy na '16 (opinia)

 • 24.08.2015 08:35

  Backlog Trakcji na koniec II kw. 698 mln zł; w III kw. grupa podpisała umowy na 717 mln zł

 • 24.08.2015 07:57

  Wyniki Trakcji w II kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2015 07:52

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 16:56

  Oferty konsorcjum z Trakcją najkorzystniejsze na dwa odcinki S5 w kujawsko-pomorskim

 • 20.08.2015 15:57

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 05.08.2015 16:31

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu

 • 05.08.2015 15:12

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku

 • 05.08.2015 07:49

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową Unibepu do 12,5 zł, obniżył wycenę Erbudu do 35,7 zł

 • 29.07.2015 09:18

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Trakcji do "trzymaj", z ceną docelową akcji 11 zł

 • 27.07.2015 16:37

  Trakcja blisko wypełnienia portfela zamówień na '16

 • 27.07.2015 15:56

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 27.07.2015 14:41

  Trakcja ma umowę na modernizację trasy Warszawa-Czachówek Płd. za 376 mln zł netto

 • 16.07.2015 09:29

  BESI podniósł rekomendację dla Trakcji do "kupuj" i cenę docelową do 10,34 zł

 • 15.07.2015 17:02

  Spółka zależna Trakcji w konsorcjum z umową na ok. 272 mln zł netto

 • 15.07.2015 16:50

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 08.07.2015 16:49

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 26.06.2015 12:36

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie od ING OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 25.06.2015 15:13

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.06.2015 15:11

  TRAKCJA PRKII SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 25.06.2015 15:09

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.06.2015 16:11

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - aktualizacja

 • 19.06.2015 13:30

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - aktualizacja

 • 16.06.2015 17:06

  Trakcja liczy na wzrost backlogu o 1 mld zł; ofertowanie na drogi to ok. 3 mld zł

 • 11.06.2015 16:09

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 09.06.2015 19:55

  Rada nadzorcza Trakcji powołała nowy zarząd spółki (aktl.)

 • 09.06.2015 19:35

  Rada nadzorcza Trakcji powołała nowy zarząd spółki

 • 09.06.2015 18:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianach w składzie Zarządu Spółki - powołanie nowych członków Zarządu

 • 03.06.2015 13:20

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2015 16:57

  Backlog Trakcji to ponad 1 mld zł, rezygnacja Marity Szustak nie zaskoczyła spółki

 • 29.05.2015 16:20

  TRAKCJA PRKII SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 29.05.2015 15:55

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2015 15:09

  TRAKCJA PRKII SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.05.2015 17:13

  TRAKCJA PRKII SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 20.05.2015 17:50

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez ING OFE

 • 15.05.2015 14:54

  Torpol, Trakcja i ZUE z zyskiem netto w I kw.; ZUE najbardziej poprawiło marże (tabela)

 • 12.05.2015 09:03

  DM BZ WBK zmienia rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 12.05.2015 07:05

  Trakcja spokojna o marże w '15, backlog na koniec I kw. ponad 1,2 mld zł (wywiad)

 • 11.05.2015 08:22

  Wyniki Trakcji w I kwartale 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2015 07:53

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 16:11

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości

 • 05.05.2015 13:41

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku

 • 28.04.2015 11:21

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 27.04.2015 14:35

  ZUE złożyło najniższą ofertę w przetargu na przebudowę stacji kolejowej w Zielonej Górze

 • 27.04.2015 12:39

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o Raporcie z Wyceny sporządzonym przez biegłego rewidenta, w związku z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii C

 • 23.04.2015 15:20

  TRAKCJA PRKII SA Aneks do Umowy znaczącej

 • 26.03.2015 13:01

  Trakcja z najwyższymi marżami w '14, ale backlogi Torpolu i ZUE mocniejsze (tabela)

 • 16.03.2015 14:38

  Trakcja pokazała w IV kw. dobre wyniki, ale wysokie marże są nie do utrzymania (opinia, aktl.)

 • 16.03.2015 10:26

  Trakcja pokazała w IV kw. dobre wyniki, ale wysokie marże są nie do utrzymania (opinia)

 • 16.03.2015 08:37

  Portfel zamówień Trakcji to 1.259 mln zł; zysk netto w '14 lepszy o 60 proc. rdr (opis)

 • 16.03.2015 08:24

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 16.03.2015 07:49

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2015 07:39

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 07:37

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 11.03.2015 13:17

  Trakcja utworzyła odpis, który obniży wynik brutto za '14 o 5,2 mln zł

 • 11.03.2015 13:07

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych Emitenta

 • 04.03.2015 15:22

  TRAKCJA PRKII SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014