Trakcja PRKiI SA

skrót: TRK

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest jedną z największych firm działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Głównym przedmiotem działalności jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. Uzupełnieniem usług jest budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów sterowania zdalnego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Comsa SA28 399 14532,85%28 399 14532,85%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA16 117 64718,64%16 117 64718,64%
PZU OFE Złota Jesieńportfel8 332 6949,64%8 332 6949,64%

Kategoria • 07.01.2021 13:28

  TRAKCJA SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 04.01.2021 16:22

  TRAKCJA SA (1/2021) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 30.12.2020 13:59

  TRAKCJA SA (33/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 09.12.2020 15:36

  TRAKCJA SA (32/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 26.11.2020 21:04

  Portfel zamówień Trakcji na koniec września wynosił 2,8 mld zł

 • 26.11.2020 17:18

  TRAKCJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 10.11.2020 17:55

  TRAKCJA SA (31/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 05.11.2020 18:13

  Trakcja zawarła ugodę dot. rozbudowy drogi w Kujawsko – Pomorskim

 • 23.10.2020 20:56

  Portfel zamówień Trakcji na koniec sierpnia wynosił 1,99 mld zł

 • 23.10.2020 20:04

  TRAKCJA SA (30/2020) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku

 • 19.10.2020 14:06

  TRAKCJA SA (29/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 30.09.2020 22:43

  TRAKCJA SA (28/2020) Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania

 • 25.09.2020 11:54

  TRAKCJA SA (27/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 21.09.2020 16:29

  TRAKCJA SA (26/2020) Dalsze działania Spółki podejmowane w obliczu pandemii - aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej

 • 16.09.2020 19:07

  Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił 3,2 mld zł

 • 16.09.2020 18:39

  TRAKCJA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 05.08.2020 18:37

  TRAKCJA SA (25/2020) Zmiana warunków Emisji Obligacji Serii F

 • 08.06.2020 18:52

  TRAKCJA PRKII SA (21/2020) Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza

 • 03.06.2020 19:06

  TRAKCJA PRKII SA (19/2020) Korekta w zakresie tytułu raportu nr 19/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 03.06.2020 16:40

  TRAKCJA PRKII SA (19/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 26.05.2020 19:13

  Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił 2,96 mld zł

 • 26.05.2020 18:58

  Wyniki Trakcji w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.05.2020 18:50

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 11.05.2020 18:33

  TRAKCJA PRKII SA (18/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie

 • 09.05.2020 11:12

  Trakcja ma kontrakt na budowę mostów za 56,7 mln zł netto

 • 09.05.2020 10:47

  TRAKCJA PRKII SA (17/2020) Informacja o zawarciu umowy - w sektorze budowy mostów

 • 08.05.2020 17:37

  TRAKCJA PRKII SA (16/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie

 • 08.05.2020 16:59

  TRAKCJA PRKII SA (15/2020) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 08.05.2020 15:55

  TRAKCJA PRKII SA (14/2020) Dojście do skutku emisji obligacji serii F i G i dokonanie ich przydziału

 • 07.05.2020 20:08

  TRAKCJA PRKII SA (13/2020) Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r.

 • 04.05.2020 17:33

  TRAKCJA PRKII SA (12/2020) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 30.04.2020 00:03

  TRAKCJA PRKII SA (11/2020) Ustalenie warunków Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D

 • 22.04.2020 22:07

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 22.04.2020 22:06

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 22.04.2020 22:04

  TRAKCJA PRKII SA (10/2020) Korekta Raportu Rocznego za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.

 • 22.04.2020 00:08

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 22.04.2020 00:02

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.04.2020 18:35

  Trakcja obniży o 10 proc. wynagrodzenia; liczy na ok. 1,8 mln zł oszczędności miesięcznie

 • 06.04.2020 18:17

  TRAKCJA PRKII SA (9/2020) Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej

 • 18.03.2020 18:42

  Trakcja utworzy odpisy, które obniżą wynik grupy za 2019 r. o 138,2 mln zł

 • 18.03.2020 18:21

  TRAKCJA PRKII SA (8/2020) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących

 • 17.03.2020 16:05

  TRAKCJA PRKII SA (7/2020) Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej

 • 27.02.2020 15:20

  Portfel zamówień Trakcji na koniec 2019 roku wynosił 2,3 mld zł

 • 27.02.2020 14:54

  TRAKCJA PRKII SA (6/2020) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok

 • 24.02.2020 15:17

  TRAKCJA PRKII SA (5/2020) Zmiana adresu spółki

 • 10.02.2020 16:37

  TRAKCJA PRKII SA (4/2020) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

 • 14.01.2020 12:49

  TRAKCJA PRKII SA (3/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku.

 • 14.01.2020 12:47

  TRAKCJA PRKII SA (2/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku

 • 10.01.2020 14:51

  TRAKCJA PRKII SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 21:04

  Spółka zależna Trakcji ma umowę z Kolejami Litewskimi o wartości 198,9 mln zł

 • 30.12.2019 20:45

  TRAKCJA PRKII SA (87/2019) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 26.12.2019 21:35

  TRAKCJA PRKII SA (86/2019) Oddalenie przez sąd wniosku złożonego przez spółkę Impression sp. z o.o. dotyczącego Trakcja PRKiI S.A.

 • 20.12.2019 21:44

  TRAKCJA PRKII SA (85/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.

 • 18.12.2019 16:28

  TRAKCJA PRKII SA (84/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.12.2019 11:07

  TRAKCJA PRKII SA (83/2019) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B Spółki

 • 12.12.2019 16:03

  TRAKCJA PRKII SA (82/2019) Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B

 • 11.12.2019 18:53

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII S.A.

 • 11.12.2019 18:53

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII S.A.

 • 11.12.2019 16:26

  TRAKCJA PRKII SA (81/2019) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 11.12.2019 16:19

  TRAKCJA PRKII SA (80/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 11.12.2019 16:19

  TRAKCJA PRKII SA (79/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 05.12.2019 19:22

  TRAKCJA PRKII SA (78/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 04.12.2019 20:41

  TRAKCJA PRKII SA (77/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.

 • 04.12.2019 16:40

  TRAKCJA PRKII SA (76/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 04.12.2019 16:33

  TRAKCJA PRKII SA (75/2019) Informacja o powołaniu nowych Członków Zarządu

 • 04.12.2019 14:38

  TRAKCJA PRKII SA (74/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 29.11.2019 16:28

  TRAKCJA PRKII SA (73/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki w KRS

 • 28.11.2019 22:39

  Strata netto Trakcji po 9 miesiącach wyniosła 80,9 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 28.11.2019 21:36

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.11.2019 22:43

  Portfel zamówień Trakcji wynosi 2,8 mld zł - komunikat

 • 22.11.2019 21:41

  TRAKCJA PRKII SA (72/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku - korekta

 • 22.11.2019 16:38

  Skonsolidowana strata netto Trakcji po 9 miesiącach wyniosła 80,9 mln zł - szacunki

 • 22.11.2019 16:09

  TRAKCJA PRKII SA (72/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku

 • 14.11.2019 21:44

  TRAKCJA PRKII SA (71/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.11.2019 16:32

  TRAKCJA PRKII SA (70/2019) Znaczne pakiety akcji - korekta zawiadomienia dokonana przez akcjonariusza

 • 08.11.2019 08:46

  TRAKCJA PRKII SA (69/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku

 • 07.11.2019 13:23

  ARP ma 6,98 proc. głosów na walnym Trakcji

 • 07.11.2019 13:04

  TRAKCJA PRKII SA (68/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 06.11.2019 14:54

  TRAKCJA PRKII SA (67/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 06.11.2019 14:52

  TRAKCJA PRKII SA (66/2019) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii B Spółki

 • 31.10.2019 19:23

  TRAKCJA PRKII SA (65/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki

 • 31.10.2019 19:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII SA

 • 25.10.2019 21:44

  TRAKCJA PRKII SA (64/2019) Warunkowa rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 23.10.2019 22:50

  TRAKCJA PRKII SA (63/2019) Informacja o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C

 • 23.10.2019 14:32

  Trakcja chce zwiększyć wartość portfela zamówień; aktywność za granicą może wzrosnąć

 • 11.10.2019 23:14

  TRAKCJA PRKII SA (62/2019) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 11.10.2019 23:14

  TRAKCJA PRKII SA (61/2019) Wejście w życie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami oraz zawarcie umowy dotyczącej prawa pierwszeństwa

 • 11.10.2019 16:21

  Konsorcjum z Trakcją wykona prace na linii kolejowej za 398,3 mln zł

 • 11.10.2019 16:11

  TRAKCJA PRKII SA (60/2019) Informacja o zawarciu umowy

 • 11.10.2019 01:06

  TRAKCJA PRKII SA (59/2019) Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego

 • 10.10.2019 22:27

  TRAKCJA PRKII SA (58/2019) Zawarcie umów objęcia akcji serii B oraz akcji serii C

 • 10.10.2019 19:31

  Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 349,2 mln zł netto

 • 10.10.2019 19:10

  TRAKCJA PRKII SA (57/2019) Informacja o zawarciu umowy

 • 10.10.2019 13:25

  TRAKCJA PRKII SA (56/2019) Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu

 • 08.10.2019 07:22

  Emisja Trakcji wyniesie 24.771.519 akcji imiennych serii C

 • 07.10.2019 23:57

  TRAKCJA PRKII SA (55/2019) Ustalenie przez Zarząd liczby akcji oferowanych oraz zawarcie aneksu do umowy o plasowanie

 • 04.10.2019 08:35

  Trakcja rozpoczyna ofertę prywatną; budowa księgi popytu potrwa do 7 X

 • 04.10.2019 08:15

  TRAKCJA PRKII SA (54/2019) Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C akcji oraz zawarcie przez Spółkę umowy o plasowanie akcji serii B oraz akcji serii C

 • 04.10.2019 01:01

  TRAKCJA PRKII SA (53/2019) Zawarcie umowy krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej

 • 01.10.2019 20:19

  TRAKCJA PRKII SA (52/2019) Informacja o realizacji umowy sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesieniu praw i obowiązków

 • 27.09.2019 20:53

  TRAKCJA PRKII SA (51/2019) Zawarcie szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego

 • 27.09.2019 17:19

  TRAKCJA PRKII SA (50/2019) Rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki

 • 27.09.2019 12:55

  Walne zgromadzenie Trakcji podjęło uchwałę ws. emisji akcji

 • 27.09.2019 12:33

  TRAKCJA PRKII SA (49/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

 • 27.09.2019 12:18

  TRAKCJA PRKII SA (48/2019) Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz o zgłoszonych sprzeciwach

 • 27.09.2019 07:21

  ARP gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania Trakcji

 • 27.09.2019 03:34

  TRAKCJA PRKII SA (47/2019) Otrzymanie informacji od ARP w związku z prowadzonymi negocjacjami ws. możliwości dokonania przez ARP inwestycji w Spółkę

 • 27.09.2019 03:29

  TRAKCJA PRKII SA (46/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji z ARP

 • 25.09.2019 13:54

  TRAKCJA PRKII SA (45/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

 • 25.09.2019 13:38

  TRAKCJA PRKII SA (44/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy

 • 13.09.2019 14:06

  TRAKCJA PRKII SA (43/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze

 • 13.09.2019 13:51

  TRAKCJA PRKII SA (42/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy

 • 10.09.2019 21:00

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 05.09.2019 18:51

  BNP Paribas Bank Polska i Ten Square Games wejdą do mWIG40 po sesji 20 IX

 • 30.08.2019 14:56

  TRAKCJA PRKII SA (41/2019) Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami

 • 29.08.2019 22:21

  TRAKCJA PRKII SA (40/2019) Zawarcie aneksów do dokumentacji dotyczącej finansowania pomostowego

 • 27.08.2019 19:43

  Skonsolidowana strata netto Trakcji w I półroczu '19 wyniosła 35,82 mln zł - szacunki

 • 27.08.2019 19:22

  TRAKCJA PRKII SA (39/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku

 • 26.08.2019 13:23

  TRAKCJA PRKII SA (38/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 roku

 • 26.08.2019 11:31

  Ten Square Games i BNP Paribas mogą zastąpić Polimex i Trakcję w mWIG40 po rewizji indeksów

 • 13.08.2019 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (35/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 sierpnia 2019 r.- korekta ilości oddanych głosów nad uchwałą nr 2

 • 31.05.2019 20:09

  TRAKCJA PRKII SA (11/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.05.2019 07:36

  Trakcja chce pozyskać nowe finansowanie oraz podnieść kapitał na początku III kw.

 • 31.05.2019 07:12

  Wyniki Trakcji w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.05.2019 23:01

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 17:58

  Trakcja odstąpiła od umowy za 83,8 mln zł brutto

 • 22.05.2019 17:20

  TRAKCJA PRKII SA (9/2019) Informacja o odstąpieniu od zawartej umowy

 • 29.03.2019 09:34

  TRAKCJA PRKII SA (5/2019) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.02.2019 15:40

  PKP PLK nie widzą "bardzo dużego zagrożenia" dla kontraktów realizowanych przez Trakcję

 • 19.02.2019 13:43

  Trakcja liczy, że do połowy '19 zamknie proces związany z refinansowaniem i emisją

 • 19.02.2019 09:31

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Trakcji spada o ok. 28 proc. po szacunkowych wynikach i planach emisji akcji

 • 18.02.2019 22:28

  Strata netto Trakcji na koniec '18 sięga 75 mln zł

 • 18.02.2019 22:22

  Portfel zamówień Trakcji wynosił na koniec grudnia około 2,2 mld zł brutto

 • 18.02.2019 22:19

  Trakcja chce refinansować zadłużenie i wyemitować nowe akcje

 • 18.02.2019 20:47

  TRAKCJA PRKII SA (4/2019) Rozpoczęcie działań związanych z refinansowaniem Spółki oraz jej dokapitalizowaniem

 • 18.02.2019 20:37

  TRAKCJA PRKII SA (3/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 07.02.2019 16:35

  TRAKCJA PRKII SA (2/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 18.01.2019 14:12

  TRAKCJA PRKII SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 27.12.2018 19:43

  Trakcja sprzedała nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln zł

 • 27.12.2018 19:23

  TRAKCJA PRKII SA (26/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 10.12.2018 11:02

  Trakcja chce sprzedać spółkę UAB Pletros investicijos za min. 10,7 mln zł

 • 10.12.2018 10:46

  TRAKCJA PRKII SA (25/2018) Zamiar sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesienia praw i obowiązków

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 14:48

  TRAKCJA PRKII SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze - korekta

 • 30.11.2018 12:38

  TRAKCJA PRKII SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 30.11.2018 12:35

  TRAKCJA PRKII SA (23/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.11.2018 18:46

  Portfel zamówień Trakcji na koniec września wynosił 2,899 mld zł

 • 15.11.2018 17:44

  Wyniki Trakcji w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 17:14

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 15:59

  TRAKCJA PRKII SA (22/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.10.2018 13:18

  TRAKCJA PRKII SA (21/2018) Aktualizacja informacji o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości

 • 26.10.2018 16:38

  Trakcja zamierza sprzedać trzy nieruchomości za łącznie minimum 107 mln zł

 • 26.10.2018 16:18

  TRAKCJA PRKII SA (20/2018) Podjęcie uchwał o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości

 • 16.10.2018 17:02

  TRAKCJA PRKII SA (19/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 30.08.2018 20:53

  Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił 1,537 mld zł

 • 30.08.2018 20:32

  Wyniki Trakcji w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 20:02

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.08.2018 11:59

  Trakcja PRKiI ma umowę z PKP PLK za 292,2 mln zł

 • 30.08.2018 11:23

  TRAKCJA PRKII SA (18/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 28.08.2018 11:27

  Roman Przybył nowym prezesem Elektrobudowy

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 24.07.2018 12:19

  Trakcja ma dwie umowy z PKP PLK o łącznej wartości 481,2 mln zł netto

 • 24.07.2018 12:09

  TRAKCJA PRKII SA (17/2018) Informacja o zawarciu umów

 • 19.07.2018 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (16/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 19.07.2018 16:04

  Trakcja i Mostostal Warszawa mają umowę za 685,94 mln zł na budowę odcinka S61

 • 03.07.2018 17:45

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. Trakcji

 • 03.07.2018 17:36

  TRAKCJA PRKII SA (15/2018) Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2018 19:14

  TRAKCJA PRKII SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 26.06.2018 19:01

  TRAKCJA PRKII SA (13/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 26.06.2018 10:35

  Trakcja wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 26.06.2018 10:25

  TRAKCJA PRKII SA (12/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 15.06.2018 09:26

  Noble Securities podniósł rekomenduję dla Trakcji do "kupuj"

 • 07.06.2018 17:04

  Marcin Lewandowski nowym prezesem Trakcji

 • 07.06.2018 16:52

  TRAKCJA PRKII SA (11/2018) Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu

 • 24.05.2018 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (10/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2018 16:08

  TRAKCJA PRKII SA (9/2018) Informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję

 • 24.05.2018 16:04

  TRAKCJA PRKII SA (8/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 23.05.2018 11:56

  Trakcja chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 23.05.2018 11:46

  TRAKCJA PRKII SA (7/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 17.05.2018 18:15

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 09:32

  DM BDM obniżył rekomendację dla Trakcji do "redukuj"

 • 10.05.2018 11:31

  UKNF podjął standardowe działania sprawdzające w sprawie notowań kursu Trakcji

 • 09.05.2018 17:40

  Trakcja szacuje stratę netto w I kw. na 22,5 mln zł wobec konsensusu 5,6 mln zł straty (opis)

 • 09.05.2018 17:21

  Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił ok. 2 mld zł netto, wzrost o 45 proc. rdr

 • 09.05.2018 17:16

  Grupa Trakcja szacuje, że jej strata netto w I kwartale wyniosła 22,5 mln zł

 • 09.05.2018 17:09

  TRAKCJA PRKII SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

 • 09.05.2018 15:05

  Mocne spadki Trakcji nie są uzasadnione informacjami ze spółki (opinia)

 • 27.04.2018 17:22

  TRAKCJA PRKII SA (5/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki - aktualizacja informacji

 • 10.04.2018 11:01

  Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 71,4 mln zł

 • 10.04.2018 10:51

  TRAKCJA PRKII SA (4/2018) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 04.04.2018 18:39

  Wyniki Mangata Holding w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2018 15:10

  Trakcja stawia na dywersyfikację segmentową i geograficzną

 • 28.03.2018 14:38

  Trakcja wzięła udział w prekwalifikacjach do przetargu PKP PLK na wykonawstwo zastępcze

 • 28.03.2018 08:06

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2018 07:59

  Trakcja chce wydać na inwestycje w '18 ok. 44,2 mln zł

 • 28.03.2018 07:53

  Backlog Trakcji na koniec '17 wyniósł 1,782 mld zł

 • 28.03.2018 07:42

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 07:38

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 17:49

  Jarosław Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji

 • 09.03.2018 17:07

  TRAKCJA PRKII SA (3/2018) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

 • 05.02.2018 09:26

  DM BDM podniósł cenę docelową Trakcji do 8,4 zł; podtrzymał rekomendację "kupuj"

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 23.01.2018 15:19

  TRAKCJA PRKII SA (2/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 12.01.2018 14:39

  TRAKCJA PRKII SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 11:32

  PKP PLK chce w '18 zrealizować inwestycje kolejowe za ponad 10 mld zł

 • 22.12.2017 17:36

  Trakcja ma porozumienie z PKP PLK o wartości 19,54 mln zł ws. zwrotu kosztów

 • 22.12.2017 17:18

  TRAKCJA PRKII SA (23/2017) Informacja o porozumieniu w sprawie rozliczenia umowy

 • 07.12.2017 12:20

  PKP PLK analizują oferty Budimeksu i Trakcji na przebudowę Warszawy Głównej

 • 06.12.2017 11:39

  DM BDM tnie cenę docelową Trakcji do 8,3 zł na akcję; rekomenduje "kupuj"

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 30.11.2017 11:01

  TRAKCJA PRKII SA (22/2017) Informacja o powołaniu Pana Aldas Rusevičius na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 • 29.11.2017 17:44

  TRAKCJA PRKII SA (21/2017) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 24.11.2017 09:30

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Trakcji PRKiI do 8,5 zł

 • 23.11.2017 11:47

  TRAKCJA PRKII SA (20/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 22.11.2017 11:13

  TRAKCJA PRKII SA (19/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.11.2017 14:30

  TRAKCJA PRKII SA (18/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.11.2017 13:07

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje dla Trakcji i Erbudu do "trzymaj"

 • 14.11.2017 19:08

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 19:00

  Trakcja szacuje zysk netto w III kw. na 7,2 mln zł; na koniec IX miała 2 mld zł backlogu (opis)

 • 27.10.2017 18:45

  Grupa Trakcja szacuje zysk netto w III kw. na 7,2 mln zł

 • 27.10.2017 18:34

  TRAKCJA PRKII SA (17/2017) Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku

 • 27.10.2017 15:36

  Inwestorzy sprzedają akcje spółek budowlanych, bo obawiają się słabych wyników (opinia)

 • 13.10.2017 20:37

  Konsorcjum Unibepu i Trakcji ma umowę na inwestycję drogową o wartości ok. 141,6 mln zł netto

 • 22.09.2017 14:24

  PKP PLK planuje do końca '17 ogłosić przetargi o wartości ok. 5 mld zł

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 12:14

  TRAKCJA PRKII SA (16/2017) Informacja o powołaniu Pana Macieja Sobczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 31.08.2017 14:57

  Rynkowi kolejowemu wciąż doskwierają niskie marże; nie sprzyjają też rosnące ceny materiałów

 • 31.08.2017 14:48

  Trakcja oczekuje, że segment drogowy znacząco wpłynie na wyniki za '17

 • 31.08.2017 09:39

  DZIEŃ NA GPW: Stalprodukt i Trakcja mocno tracą po wynikach kwartalnych

 • 30.08.2017 21:57

  Backlog Trakcji na koniec II kw. '17 wyniósł 1,851 mld zł

 • 30.08.2017 21:48

  Wyniki Trakcji w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2017 20:59

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 14:21

  TRAKCJA PRKII SA (15/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A.

 • 16.08.2017 13:21

  Trakcja PRKiI ma umowę na modernizację linii kolejowej Siedlce–Terespol

 • 29.06.2017 09:57

  Noble Securities obniża rekomendację dla Trakcji PRKiI do "trzymaj"

 • 27.06.2017 14:37

  TRAKCJA PRKII SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 27.06.2017 14:37

  TRAKCJA PRKII SA (13/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 27.06.2017 12:09

  Trakcja wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.06.2017 11:58

  TRAKCJA PRKII SA (12/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 29.05.2017 16:44

  TRAKCJA PRKII SA (11/2017) Udzielenie odpowiedzi Akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych.

 • 29.05.2017 09:23

  BGŻ BNP Paribas BM rekomenduje "kupuj" Trakcję, cena docelowa 17,10 zł/akcję

 • 26.05.2017 16:27

  Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 165 mln zł netto

 • 26.05.2017 16:08

  TRAKCJA PRKII SA (10/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A.

 • 24.05.2017 15:15

  TRAKCJA PRKII SA (9/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.05.2017 09:00

  DM BDM podwyższa cenę docelową akcji Trakcji do 16,7 zł

 • 23.05.2017 14:58

  RN Trakcji za wypłatą 0,5 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.05.2017 14:47

  TRAKCJA PRKII SA (8/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 14:44

  TRAKCJA PRKII SA (7/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2017 15:12

  Zarząd Trakcji rekomenduje wypłatę 0,44 zł zł na akcję za '16

 • 18.05.2017 15:06

  TRAKCJA PRKII SA (6/2017) Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 16.05.2017 17:37

  Backlog Trakcji na koniec I kw. wyniósł 1,347 mld zł

 • 16.05.2017 17:31

  Wyniki Trakcji w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 17:21

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 14:50

  Oferta konsorcjum Trakcji najtańsza na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

 • 19.04.2017 17:04

  Trakcja ma umowę za 68,12 mln zł netto na przebudowę odcinka drogi koło Chełmna

 • 18.04.2017 14:42

  Konsorcjum z Trakcją podpisało z PKP PLK umowę na prace przy LCS Łowicz

 • 18.04.2017 14:27

  TRAKCJA PRKII SA (5/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK SA

 • 21.03.2017 18:10

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 17:25

  TRAKCJA PRKII SA (4/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

 • 21.03.2017 14:57

  Trakcja chce pozostać spółką dywidendową (popr.)

 • 21.03.2017 14:36

  Trakcja chce pozostać spółką dywidendową

 • 21.03.2017 09:36

  Backlog Trakcji na koniec '16 to 1,2 mld zł; CAPEX w '17 wyniesie 56,6 mln zł

 • 21.03.2017 09:29

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 21.03.2017 09:05

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 08:52

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 08:50

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:10

  TRAKCJA PRKII SA (3/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy

 • 06.02.2017 10:08

  Oferta Trakcji za 0,53 mld zł wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 20.01.2017 16:05

  Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK o wartości 373,7 mln zł netto

 • 20.01.2017 15:52

  TRAKCJA PRKII SA (2/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK SA

 • 09.01.2017 14:58

  TRAKCJA PRKII SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 03.01.2017 15:24

  Trakcja ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bahn Technik Wrocław

 • 30.12.2016 17:38

  Raczyński zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Trakcji

 • 30.12.2016 17:30

  TRAKCJA PRKII SA (27/2016) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 29.12.2016 17:17

  TRAKCJA PRKII SA (26/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.12.2016 15:00

  TRAKCJA PRKII SA (25/2016) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A

 • 29.12.2016 12:37

  Trakcja ma umowę z PKP PLK za 296,45 mln zł

 • 20.12.2016 10:01

  Oferta konsorcjum Trakcji za 0,53 mld zł najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 15.12.2016 09:25

  Haitong Bank podnosi cenę docelową Budimeksu i Trakcji, obniża wycenę Elektrobudowy

 • 29.11.2016 14:07

  Trakcja złożyła do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Bahn Technik Wrocław

 • 25.11.2016 14:50

  ZUE i PORR złożyły ofertę z najniższą ceną na linię tramwajową w grodzie Kraka

 • 14.11.2016 10:55

  Oferta konsorcjum z Trakcją i ZUE za 373,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 10.11.2016 20:29

  Backlog Trakcji na koniec III kw. '16 wyniósł 1,334 mld zł

 • 10.11.2016 20:04

  Wyniki Trakcji w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 19:48

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 13:38

  TRAKCJA PRKII SA (24/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 24.10.2016 19:49

  Sześć ofert w przetargu PKP PLK na modernizację linii w centrum Krakowa

 • 18.10.2016 17:49

  TRAKCJA PRKII SA (23/2016) Rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia

 • 14.10.2016 15:19

  Oferta konsorcjum z ZUE i Trakcją najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 14.10.2016 10:18

  Citi podniósł rekomendację dla Trakcji do "kupuj"

 • 22.09.2016 17:23

  Trakcja PRKiI planuje zwolnienia grupowe; pracę straci do 300 osób

 • 22.09.2016 17:15

  TRAKCJA PRKII SA (22/2016) Optymalizacja struktury organizacyjnej

 • 06.09.2016 19:19

  TRAKCJA PRKII SA (21/2016) Zmiany w składzie Zarządu

 • 30.08.2016 08:16

  Wyniki Trakcji w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2016 08:06

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 11:50

  DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji

 • 04.08.2016 07:57

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" Trakcję, cena docelowa 12,5 zł

 • 14.07.2016 07:16

  Trakcja chce rosnąć za granicą; na polskim rynku ogromna presja na marże (wywiad)

 • 14.07.2016 07:15

  Trakcja chce skupić się na przetargach drogowych i energetycznych (wywiad)

 • 16.06.2016 16:28

  Akcjonariusze Trakcji za wypłatą 0,34 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2016 16:18

  TRAKCJA PRKII SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

 • 16.06.2016 16:15

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 16.06.2016 16:12

  TRAKCJA PRKII SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 16.06.2016 16:09

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 06.06.2016 19:14

  TRAKCJA PRKII SA Zmiana Umowy powodująca przekroczenie wartości znaczącej

 • 31.05.2016 09:11

  Nationale-Nederlanden OFE chce, by Trakcja wypłaciła 0,68 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 08:30

  TRAKCJA PRKII SA Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego

 • 24.05.2016 16:42

  TRAKCJA PRKII SA Umowy znaczące - uzupełnienie

 • 24.05.2016 08:01

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Trakcji do 15,4 zł

 • 19.05.2016 14:46

  TRAKCJA PRKII SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 19.05.2016 14:42

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2016 16:00

  TRAKCJA PRKII SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2016 15:57

  TRAKCJA PRKII SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.05.2016 15:54

  Trakcja chce wypłacić 0,34 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2016 15:47

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 16.05.2016 20:21

  Backlog Trakcji na koniec I kw. '16 wyniósł 1,557 mld zł

 • 16.05.2016 20:04

  Wyniki Trakcji w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 19:53

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 10:10

  Haitong podnosi cenę docelową akcji Trakcji do 14,03 zł

 • 29.04.2016 14:53

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 26.04.2016 14:00

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie od COMSA S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 11.04.2016 16:58

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 30.03.2016 17:31

  Trakcja liczy na wzrost przychodów i utrzymanie rentowności w '16

 • 21.03.2016 23:41

  Portfel zamówień grupy Trakcji na koniec '15 wynosił 1,591 mld zł

 • 21.03.2016 23:32

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 23:20

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:46

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 08.03.2016 09:02

  DM BZ WBK podnosi cenę docelową Trakcji do 15,5 zł

 • 04.03.2016 09:30

  Kurs Trakcji mocno spada po informacji o odpisie i rezerwie w '15

 • 03.03.2016 18:30

  Odpis aktualizujący i rezerwa Trakcji obniży jej wynik finansowy za '15 o 40,1 mln zł

 • 03.03.2016 17:33

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną

 • 02.02.2016 16:14

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 21.01.2016 15:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 21.01.2016 15:45

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 19.01.2016 13:35

  TRAKCJA PRKII SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 31.12.2015 11:54

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 18.12.2015 10:00

  Noble Securities, w sektorze budowniczym, poleca kupno Erbudu i Trakcji PRKiI

 • 11.12.2015 18:57

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji serii C TRAKCJA PRKil SA

 • 11.12.2015 18:55

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji serii E TRAKCJA PRKil SA

 • 02.12.2015 07:47

  DM BOŚ rekomenduje kupno papierów Trakcji

 • 20.11.2015 09:08

  Haitong Bank podniósł wycenę Trakcji do 13,7 zł; nadal rekomenduje "kupuj"

 • 17.11.2015 15:53

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej

 • 17.11.2015 15:50

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 12.11.2015 14:42

  Oferta konsorcjum Porr Polska i Unibepu za 404,5 mln zł najtańsza na odcinek S8

 • 10.11.2015 19:17

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 10.11.2015 15:59

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 09.11.2015 13:29

  Portfel zamówień Trakcji w 70 proc. przypada na 2016 r.

 • 09.11.2015 08:46

  Backlog Trakcji na koniec III kwartału wynosił 1,266 mld zł

 • 09.11.2015 08:18

  Wyniki Trakcji w III kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2015 08:03

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 12:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 21.10.2015 16:18

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 21.10.2015 14:46

  ING Securities rekomenduje "kupuj" Trakcję i Torpol

 • 12.10.2015 17:21

  Trakcja w konsorcjum z Intercorem ma umowy na dwa odcinki S5 łącznie za 721 mln zł

 • 12.10.2015 17:09

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 05.10.2015 15:20

  Trakcja zmodernizuje linię E59 na odcinku Czempiń-Poznań za 173,4 mln zł

 • 05.10.2015 15:08

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej

 • 05.10.2015 15:06

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o powołaniu Pana Dominika Radziwiłła na Członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2015 15:42

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 28.09.2015 17:03

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 18.09.2015 16:05

  Maciej Radziwiłł zrezygnował z rady nadzorczej Trakcji

 • 18.09.2015 15:02

  TRAKCJA PRKII SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 01.09.2015 12:55

  TRAKCJA PRKII SA Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej

 • 28.08.2015 16:44

  Spółka Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 134,7 mln zł netto

 • 28.08.2015 16:34

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 24.08.2015 15:09

  Portfel Trakcji nie gwarantuje 1,6 mld zł przychodów; firma czeka na umowy za 1 mld zł

 • 24.08.2015 10:20

  Wyniki Trakcji pozytywne, ale martwi niski backlog i słabe perspektywy na '16 (opinia)

 • 24.08.2015 08:35

  Backlog Trakcji na koniec II kw. 698 mln zł; w III kw. grupa podpisała umowy na 717 mln zł

 • 24.08.2015 07:57

  Wyniki Trakcji w II kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2015 07:52

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 16:56

  Oferty konsorcjum z Trakcją najkorzystniejsze na dwa odcinki S5 w kujawsko-pomorskim

 • 20.08.2015 15:57

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 05.08.2015 16:31

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu

 • 05.08.2015 15:12

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku

 • 05.08.2015 07:49

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową Unibepu do 12,5 zł, obniżył wycenę Erbudu do 35,7 zł

 • 29.07.2015 09:18

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Trakcji do "trzymaj", z ceną docelową akcji 11 zł

 • 27.07.2015 16:37

  Trakcja blisko wypełnienia portfela zamówień na '16

 • 27.07.2015 15:56

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 27.07.2015 14:41

  Trakcja ma umowę na modernizację trasy Warszawa-Czachówek Płd. za 376 mln zł netto

 • 16.07.2015 09:29

  BESI podniósł rekomendację dla Trakcji do "kupuj" i cenę docelową do 10,34 zł

 • 15.07.2015 17:02

  Spółka zależna Trakcji w konsorcjum z umową na ok. 272 mln zł netto

 • 15.07.2015 16:50

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 08.07.2015 16:49

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 26.06.2015 12:36

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie od ING OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 25.06.2015 15:13

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.06.2015 15:11

  TRAKCJA PRKII SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 25.06.2015 15:09

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.06.2015 16:11

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - aktualizacja

 • 19.06.2015 13:30

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - aktualizacja

 • 16.06.2015 17:06

  Trakcja liczy na wzrost backlogu o 1 mld zł; ofertowanie na drogi to ok. 3 mld zł

 • 11.06.2015 16:09

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 09.06.2015 19:55

  Rada nadzorcza Trakcji powołała nowy zarząd spółki (aktl.)

 • 09.06.2015 19:35

  Rada nadzorcza Trakcji powołała nowy zarząd spółki

 • 09.06.2015 18:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianach w składzie Zarządu Spółki - powołanie nowych członków Zarządu