Triton Development SA

skrót: TRI

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 15:18

Aktualny kurs1,78   0,28 %0 zł
Otwarcie1,780,00%
Minimum1,68-5,35%
Maksimum1,780,28%
Wolumen (szt.) 12316
Kurs odniesienia1,78
Widełki dolne1,60
Widełki górne1,95
Obroty (tyś. zł)22
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0821,75
14 5001,68
15231,65
11 5001,62
110 0000,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,784 288 1
1,941 000 1
1,95531 1
1,97102 1
1,98675 1
Deweloper działający przede wszystkim w Warszawie i okolicach. Grupa oferuje mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz domy jednorodzinne, bliźniacze i segmenty w zamkniętych osiedlach w atrakcyjnych lokalizacjach oraz różnych segmentach cenowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Szmagalski Andrzej1 746 15027,43%4 595 97042,30%
Szmagalska Magdalena872 12713,70%1 522 11614,01%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne765 86612,03%765 8667,05%
porozumienie akcjonariuszyCezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN626 6979,85%626 6975,77%
Dzienio Romuald448 7977,05%1 248 77711,49%

Kategoria



Brak wyników spełniających podane kryteria.

 • 27.03.2020 18:53

  GPW: 27 marca 2020 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki PRAGMA INKASO S.A. i TRITON DEVELOPMENT S.A.

 • 27.03.2020 16:06

  TRITON DEVELOPMENT SA (2/2020) Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki finansowe Spółki

 • 27.01.2020 11:25

  TRITON DEVELOPMENT SA (1/2020) Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2020

 • 29.11.2019 17:06

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.09.2019 17:14

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 17:12

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 21.03.2019 09:51

  TRITON DEVELOPMENT SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 19.03.2019 r. co najmniej 5% głosów

 • 19.03.2019 16:24

  TRITON DEVELOPMENT SA (4/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 19.03.2019 16:22

  TRITON DEVELOPMENT SA (3/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.03.2019 roku

 • 15.02.2019 13:09

  TRITON DEVELOPMENT SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

 • 29.01.2019 13:40

  TRITON DEVELOPMENT SA (1/2019) Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019

 • 29.11.2018 17:27

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.09.2018 17:06

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 26.06.2018 16:57

  TRITON DEVELOPMENT SA (10/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.06.2018 15:18

  TRITON DEVELOPMENT SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.06.2018 r. co najmniej 5% głosów

 • 22.06.2018 14:29

  TRITON DEVELOPMENT SA (8/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2018 roku

 • 30.05.2018 17:16

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 13:26

  TRITON DEVELOPMENT SA (7/2018) Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów skonsolidowanych wraz z informacją finansową Emitenta

 • 22.05.2018 10:39

  TRITON DEVELOPMENT SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

 • 10.05.2018 15:41

  TRITON DEVELOPMENT SA (5/2018) Przesunięcie terminów przekazania raportów okresowych w 2018 roku

 • 08.05.2018 16:47

  TRITON DEVELOPMENT SA (4/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 27.04.2018 17:15

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:13

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 14:43

  TRITON DEVELOPMENT SA (3/2018) Przesunięcie terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok

 • 01.03.2018 17:06

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 08.02.2018 17:29

  TRITON DEVELOPMENT SA (2/2018) Informacja o korekcie raportu za III kwartał 2017 roku

 • 08.02.2018 17:27

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.01.2018 16:14

  TRITON DEVELOPMENT SA (1/2018) Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 16.11.2017 11:30

  TRITON DEVELOPMENT SA (6/2017) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 14.11.2017 17:47

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.08.2017 17:06

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.06.2017 15:10

  TRITON DEVELOPMENT SA (5/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 12.06.2017 r. co najmniej 5% głosów

 • 13.06.2017 12:24

  TRITON DEVELOPMENT SA (4/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku

 • 26.05.2017 16:25

  TRITON DEVELOPMENT SA (3/2017) Ustanowienie Zarządu VIII kadencji

 • 17.05.2017 16:28

  TRITON DEVELOPMENT SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

 • 15.05.2017 17:17

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 17:22

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:17

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.02.2017 18:09

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 16.01.2017 16:53

  TRITON DEVELOPMENT SA (1/2017) Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 14.11.2016 17:06

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.08.2016 17:10

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 28.06.2016 16:22

  TRITON DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 27.06.2016 r. co najmniej 5% głosów

 • 27.06.2016 16:34

  TRITON DEVELOPMENT SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 roku

 • 23.06.2016 14:51

  TRITON DEVELOPMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2017

 • 01.06.2016 19:17

  TRITON DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

 • 23.05.2016 16:27

  TRITON DEVELOPMENT SA Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 13.05.2016 17:13

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 16:17

  TRITON DEVELOPMENT SA Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 05.05.2016 17:18

  Value FIZ ma ponad 5 proc. akcji Triton Development

 • 05.05.2016 16:59

  TRITON DEVELOPMENT SA Oświadczenie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 29.04.2016 20:37

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 18:15

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 17:42

  AgioFunds TFI wyszedł z akcjonariatu Triton Development

 • 27.04.2016 17:27

  TRITON DEVELOPMENT SA Oświadczenia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji

 • 25.04.2016 17:25

  TRITON DEVELOPMENT SA Ustanowienie zastawów na udziałach w spółce zależnej

 • 29.02.2016 17:44

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 27.01.2016 12:27

  TRITON DEVELOPMENT SA Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 26.01.2016 16:08

  TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

 • 25.01.2016 16:50

  TRITON DEVELOPMENT SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 21.01.2016 16:15

  TRITON DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 14.01.2016 r. co najmniej 5% głosów

 • 14.01.2016 17:06

  TRITON DEVELOPMENT SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 14.01.2016 17:01

  TRITON DEVELOPMENT SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 roku

 • 10.12.2015 18:17

  TRITON DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

 • 27.11.2015 17:22

  TRITON DEVELOPMENT SA Oświadczenie Agiofunds TFI SA o zawarciu porozumienia pomiędzy podmiotami, w wyniku którego podmioty łącznie przekroczyły próg posiadania powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.11.2015 17:10

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 18:42

  TRITON DEVELOPMENT SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości w spółce zależnej

 • 09.10.2015 16:37

  TRITON DEVELOPMENT SA Spełnienie się warunku znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

 • 09.10.2015 16:31

  TRITON DEVELOPMENT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 10.09.2015 14:38

  TRITON DEVELOPMENT SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 31.08.2015 17:12

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.08.2015 14:38

  TRITON DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.08.2015 r. co najmniej 5% głosów

 • 21.08.2015 18:55

  TRITON DEVELOPMENT SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2015 roku

 • 24.07.2015 16:01

  TRITON DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

 • 03.07.2015 11:55

  TRITON DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 30.06.2015 r. co najmniej 5% głosów

 • 01.07.2015 17:20

  TRITON DEVELOPMENT SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015

 • 30.06.2015 14:58

  TRITON DEVELOPMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015

 • 10.06.2015 17:14

  TRITON DEVELOPMENT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 02.06.2015 16:37

  TRITON DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

 • 15.05.2015 17:11

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:47

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 27.02.2015 18:18

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 27.02.2015 17:57

  TRITON DEVELOPMENT SA Zmiana stanu posiadania akcji osoby zarządzającej

 • 30.01.2015 16:10

  TRITON DEVELOPMENT SA Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 24.11.2014 15:13

  TRITON DEVELOPMENT SA uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zatwierdzenia dnia wymiany akcji Spółki

 • 14.11.2014 18:00

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.11.2014 17:56

  TRITON DEVELOPMENT SA wystąpienie emitenta do KDPW z wnioskiem o scalenie akcji Triton Development SA

 • 14.11.2014 17:54

  TRITON DEVELOPMENT SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Triton Development SA w związku z procedurą scalenia akcji

 • 07.11.2014 13:27

  TRITON DEVELOPMENT SA złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań akcjami spółki i ustalenie nowej daty Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

 • 05.11.2014 17:43

  TRITON DEVELOPMENT SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki

 • 31.10.2014 17:08

  TRITON DEVELOPMENT SA wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

 • 24.10.2014 16:13

  TRITON DEVELOPMENT SA zmiana statutu spółki

 • 24.10.2014 16:06

  TRITON DEVELOPMENT SA rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji

 • 29.08.2014 17:43

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 10.07.2014 16:52

  TRITON DEVELOPMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 10.07.2014 16:51

  TRITON DEVELOPMENT SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 10.07.2014 roku (kontynuacja ZWZ z 26.06.2014 r.)

 • 26.06.2014 16:59

  TRITON DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających na ZWZ co najmniej 5% głosów

 • 26.06.2014 16:57

  TRITON DEVELOPMENT SA informacja o przerwie w obradach ZWZ

 • 26.06.2014 16:56

  TRITON DEVELOPMENT SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 26.06.2014 r.

 • 18.06.2014 16:42

  GPW: Komunikat - animator emitentów

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla emitentów

 • 12.06.2014 16:37

  TRITON DEVELOPMENT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

 • 02.06.2014 08:09

  TRITON DEVELOPMENT SA Oświadczenie AgioFunds TFI SA o zwiększeniu przez Agio RB FIZ udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton

 • 30.05.2014 17:18

  TRITON DEVELOPMENT SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z projektami uchwał

 • 15.05.2014 18:14

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 19:13

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 18:34

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 14.04.2014 16:36

  TRITON DEVELOPMENT SA oświadczenie DM IDM SA o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton

 • 01.04.2014 17:32

  TRITON DEVELOPMENT SA - wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 28.02.2014 17:04

  TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 17.01.2014 16:19

  TRITON DEVELOPMENT SA terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 31.12.2013 15:36

  TRITON DEVELOPMENT SA wykup obligacji przez spółkę zależną

 • 20.12.2013 18:43

  TRITON DEVELOPMENT SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

 • 29.11.2013 15:30

  TRITON DEVELOPMENT SA oświadczenie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ

 • 30.08.2013 18:40

  TRITON DEVELOPMENT SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.06.2013 09:11

  TRITON DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających na ZWZ 25.06.2013 r. co najmniej 5% głosów

 • 25.06.2013 18:41

  TRITON DEVELOPMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok

 • 25.06.2013 18:32

  TRITON DEVELOPMENT SA ustanowienie zarządu VII kadencji

 • 25.06.2013 18:15

  TRITON DEVELOPMENT SA powołanie rady nadzorczej VII kadencji

 • 16.05.2013 09:14

  TRITON DEVELOPMENT SA wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

 • 15.05.2013 18:32

  TRITON DEVELOPMENT SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr