Tauron Polska Energia SA

skrót: TPE

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa526 848 38430,06%526 848 38430,06%
KGHM SA182 110 56610,39%182 110 56610,39%
NN OFEportfel; NWZ98 630 0005,63%98 630 0005,63%

Kategoria • 18.01.2021 13:21

  PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore (opis)

 • 18.01.2021 12:11

  PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore

 • 15.01.2021 19:06

  GPW: Komunikat (CATALYST)

 • 15.01.2021 18:48

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki TAURON POLSKA ENERGIA SA

 • 15.01.2021 16:59

  PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach offshore

 • 12.01.2021 07:10

  ANALIZY2021: Inwestorzy pozytywnie nastawieni do energetyki; kluczowe warunki transformacji sektora

 • 08.01.2021 15:37

  URE zatwierdził niższe taryfy dystrybucyjne na '21 dla Enei i Tauronu

 • 07.01.2021 13:01

  Blok energetyczny w Jaworznie, w 60 proc. zasilany będzie węglem z ZG Sobieski - MAP

 • 04.01.2021 18:18

  Apator Rector ma umowę z Tauronem o wartości 26,3 mln zł

 • 29.12.2020 20:13

  Spółki zależne Polenergii wniosły o modyfikację pozwu przeciwko Tauronowi; roszczenia wzrosły

 • 29.12.2020 15:48

  Tauron ma umowę o współpracy ws. offshore z firmą należącą do EDP Renovaveis i Engie (opis)

 • 29.12.2020 15:32

  Tauron ma umowę o współpracy ws. offshore z firmą należącą do EDP Renovaveis i Engie

 • 29.12.2020 15:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (56/2020) Podpisanie umowy o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej

 • 23.12.2020 18:52

  Tauron i PGG będą rozmawiać o współpracy, liczą na porozumienie

 • 23.12.2020 18:37

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

 • 23.12.2020 10:22

  Tauron zakończył budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej

 • 22.12.2020 22:52

  Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG na warunkach rynkowych

 • 22.12.2020 17:00

  Polska Grupa Górnicza nie uznaje sześciomiesięcznego wypowiedzenia umowy przez Tauron

 • 22.12.2020 15:02

  Tauron wypowiedział PGG umowę na dostawy węgla (opis)

 • 22.12.2020 14:53

  Tauron wypowiedział PGG umowy na dostawy węgla

 • 22.12.2020 14:42

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (55/2020) Wypowiedzenie umowy na dostawy węgla

 • 17.12.2020 17:37

  Aukcja mocowa na rok 2025 zakończyła się przy cenie 172,85 zł/kW/rok - PSE

 • 16.12.2020 08:24

  Tauron kupił projekt farmy wiatrowej o mocy 30 MW

 • 14.12.2020 14:45

  Aukcja mocowa na rok 2025 została zakończona w 7. rundzie - PSE

 • 10.12.2020 10:28

  URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi (opis)

 • 08.12.2020 13:50

  Tauron zakończył główną fazę programu modernizacji bloków w Elektrowni Łaziska

 • 03.12.2020 11:54

  Tauron pracuje nad utworzeniem kopalni zespolonej z ZG Janina i Sobieski

 • 01.12.2020 07:01

  Prezes URE nie widzi fundamentalnych czynników dla wzrostu taryf za prąd

 • 30.11.2020 14:55

  Tauron przedłuża wyłączność negocjacyjną dla PGNiG dot. Tauron Ciepło do 31 stycznia '21

 • 30.11.2020 14:48

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (54/2020) Kolejne przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej

 • 20.11.2020 07:05

  CAPEX Tauronu w '21 może być niższy rdr - wiceprezes (wywiad)

 • 20.11.2020 07:05

  Tauron spodziewa się, że w '21 porównywalna EBITDA będzie stabilna rdr (wywiad)

 • 19.11.2020 13:41

  Tauron zakłada, że produkcja węgla w '21 wzrośnie do ok. 5 mln ton

 • 19.11.2020 12:10

  Oczyszczona EBITDA Tauronu w dystrybucji może być w tym roku porównywalna rdr

 • 19.11.2020 11:58

  Tauron może w '21 przedstawić aktualizację strategii

 • 18.11.2020 18:44

  Zysk netto Tauronu w III kw. wyniósł 376,9 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 18.11.2020 17:45

  Zysk netto Tauronu w III kw. wyniósł 376,9 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 18.11.2020 17:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 16.11.2020 18:27

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2021 r.

 • 13.11.2020 21:04

  Nowy blok energetyczny w Jaworznie został oddany do eksploatacji - Tauron

 • 13.11.2020 20:26

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (53/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie - oddanie bloku do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu do umowy

 • 12.11.2020 11:52

  Fitch nie spodziewa się istotnych problemów z płynnością w spółkach energetycznych w Polsce

 • 06.11.2020 10:59

  Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci w I-III kw. 2020 r. 62 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW

 • 04.11.2020 20:12

  Tauron miał w III kw. 1.006 mln zł EBITDA i 377 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis2)

 • 04.11.2020 17:46

  Tauron szacuje, że w III kw. grupa miała 1.006 mln zł zysku EBITDA i 377 mln zł zysku netto (opis)

 • 04.11.2020 17:39

  Tauron szacuje, że w III kw. grupa miała 1.006 mln zł zysku EBITDA i 377 mln zł zysku netto

 • 04.11.2020 17:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (52/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2020 r. i III kwartał 2020 r.

 • 03.11.2020 22:41

  Koszty budowy przez spółki 15 tymczasowych szpitali poniesie Skarb Państwa - MAP

 • 30.10.2020 16:30

  Tauron wyemitował obligacje o wartości 1 mld zł, EBOiR objął obligacje o wartości 240 mln zł

 • 30.10.2020 16:17

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (51/2020) Dojście do skutku emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A.

 • 30.10.2020 14:11

  Premier zobowiązał sześć spółek SP do budowy szpitali tymczasowych (aktl.2)

 • 27.10.2020 15:02

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (50/2020) Piąte i ostatnie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 23.10.2020 13:38

  Tauron wyemituje pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł (opis)

 • 23.10.2020 13:29

  Tauron wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld zł

 • 23.10.2020 13:22

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (49/2020) Podjęcie decyzji o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji TAURON Polska Energia S.A.

 • 22.10.2020 17:13

  Tauron rozpoczął budowę książki popytu na 5-letnie obligacje, marża może wynieść 125-135 pb

 • 19.10.2020 18:51

  EC Stalowa Wola złożyła pozew przeciwko Abener Energia, żąda 200,8 mln zł zł odszkodowania (opis)

 • 19.10.2020 18:38

  EC Stalowa Wola złożyła pozew przeciwko Abener Energia, żąda 200,8 mln zł zł odszkodowania

 • 19.10.2020 18:23

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (48/2020) Złożenie pozwu przeciwko Abener Energia S.A.

 • 19.10.2020 12:05

  PGE ocenia, że sensowne byłoby połączenie trzech grup energetycznych bez aktywów węglowych

 • 14.10.2020 09:54

  Moody's prognozuje hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce w przedziale 220-260 zł/MWh

 • 12.10.2020 08:18

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (47/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 06.10.2020 15:00

  Potrzebne zmiany regulacji w związku z rozwojem mikroinstalacji OZE - wiceprezes Tauronu

 • 05.10.2020 19:13

  Tauron chce wyemitować obligacje o wartości ok. 1 mld zł; może je nabyć EBOiR

 • 05.10.2020 18:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (46/2020) Rozpoczęcie działań zmierzających do emisji obligacji oraz zawarcie umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 05.10.2020 18:47

  Societe Generale podniosło rekomendację Tauronu do "kupuj"

 • 05.10.2020 14:43

  KPMG Advisory doradzi MAP przy projekcie przekształceń w sektorze elektroenergetycznym

 • 01.10.2020 10:36

  Właściciele PGE EJ 1 podpisali list intencyjny ws. sprzedaży udziałów Skarbowi Państwa (opis)

 • 01.10.2020 10:25

  Właściciele PGE EJ 1 podpisali list intencyjny ws. sprzedaży udziałów Skarbowi Państwa

 • 01.10.2020 10:17

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (45/2020) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 30.09.2020 13:51

  Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli został przekazany do eksploatacji

 • 29.09.2020 07:00

  Energetyka po wydzieleniu aktywów węglowych nie będzie mieć problemu z finansowaniem - Moody's (wywiad)

 • 28.09.2020 08:27

  Soboń z MAP liczy na zgodę KE na pomoc publiczną dla górnictwa

 • 25.09.2020 08:43

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (44/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 23.09.2020 08:32

  Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen prądu jest ponownie analizowany - Min. Klimatu

 • 22.09.2020 16:57

  Sąd Apelacyjny oddalił skargę ECSW o uchylenie wyroku dot. zapłaty na rzecz Abener 333,79 mln zł

 • 22.09.2020 16:50

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (43/2020) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie roszczeń Abener Energia wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola

 • 22.09.2020 13:15

  Tauron przedłuża wyłączność negocjacyjną dla PGNiG dot. Tauron Ciepło do 30 XI

 • 22.09.2020 13:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (42/2020) Kolejne przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej

 • 10.09.2020 08:44

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (41/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 08.09.2020 16:36

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (40/2020) Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

 • 31.08.2020 11:28

  Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

 • 26.08.2020 14:48

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (39/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 24.08.2020 09:21

  Blok gazowo-parowy Elektrociepłowni Stalowa Wola został zsynchronizowany z siecią

 • 20.08.2020 14:19

  Tauron może sprzedać Tauron Ciepło na przełomie 2020/21

 • 20.08.2020 13:59

  Produkcja węgla w Tauronie w '20 będzie niewiele wyższa rdr; w II półroczu będzie ograniczona (aktl.)

 • 20.08.2020 12:46

  Tauron kontynuuje prace nad projektami dot. zielonego zwrotu

 • 20.08.2020 12:33

  Produkcja węgla w Tauronie w '20 będzie niewiele wyższa rdr; w II półroczu będzie ograniczona

 • 20.08.2020 11:37

  Blok 910 MW w Jaworznie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną - Tauron

 • 19.08.2020 18:19

  Strata netto Tauronu w II kw. wyniosła 478,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 19.08.2020 18:09

  Wyniki operacyjne Tauronu w II kw. '20 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 19.08.2020 17:47

  Strata netto Tauronu w II kw. wyniosła 478,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 19.08.2020 17:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.08.2020 18:42

  Tauron szacuje, że w II kw. grupa miała 1.450 mln zł zysku EBITDA i 479 mln zł straty netto (opis)

 • 11.08.2020 18:19

  Tauron szacuje, że w II kw. grupa miała 1.450 mln zł zysku EBITDA i 479 mln zł straty netto

 • 11.08.2020 17:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (38/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r.

 • 05.08.2020 14:52

  Tauron utworzy odpisy o wartości 1,03 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półr.

 • 05.08.2020 14:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (37/2020) Istotne zdarzenia o charakterze niepieniężnym: wyniki testów na utratę wartości oraz przekwalifikowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży

 • 03.08.2020 13:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (36/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.

 • 03.08.2020 11:41

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (35/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 31.07.2020 14:38

  Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci w I półr. 34.632 mikroinstalacje o łącznej mocy 235 MW

 • 22.06.2020 11:05

  W '21 w ZG Brzeszcze rozpocznie pracę instalacja kogeneracyjna - Tauron

 • 18.06.2020 16:46

  Min. Klimatu przygotowuje mechanizm ochrony wrażliwych odbiorców prądu na bazie projektu MAP o rekompensatach

 • 18.06.2020 15:22

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (27/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 18.06.2020 15:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (26/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 18.06.2020 14:44

  Sprzedaż aktywów ciepłowniczych przyspieszy transformację Grupy Tauron - wiceprezes

 • 18.06.2020 13:55

  MAP ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - Sasin (opis)

 • 16.06.2020 18:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (25/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 16.06.2020 14:27

  Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży Tauron Ciepło (opis)

 • 16.06.2020 14:14

  Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło

 • 16.06.2020 13:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (24/2020) Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w trybie wyłączności w procesie sprzedaży udziałów spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 10.06.2020 16:14

  Firmy energetyczne planują prawie 52 mld zł inwestycji w sieć do 2025 r. - URE

 • 10.06.2020 08:51

  Rada nadzorcza Tauronu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa i wiceprezesów spółki

 • 05.06.2020 16:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (23/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 02.06.2020 07:30

  Sentyment do energetyki się poprawił, ale perspektywy dla wyników w '20 nie są najlepsze (analiza)

 • 25.05.2020 13:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (22/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 22.05.2020 12:36

  Grupa Tauron ma porozumienia ze związkami, które pozwolą na rozwiązanie 350 mln zł rezerw (opis)

 • 22.05.2020 12:17

  Grupa Tauron ma porozumienia ze związkami, które pozwolą na rozwiązanie 350 mln zł rezerw

 • 22.05.2020 12:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (21/2020) Podpisanie Protokołów dodatkowych zmieniających zakładowe układy zbiorowe pracy w spółkach zależnych

 • 21.05.2020 11:56

  Fitch obniżył ratingi Tauronu do "BBB-", perspektywa stabilna (opis, aktl.)

 • 21.05.2020 11:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (20/2020) Weryfikacja ocen ratingowych przyznanych przez agencję Fitch Ratings

 • 21.05.2020 11:26

  Fitch obniżył ratingi Tauronu do "BBB-", perspektywa stabilna (opis)

 • 21.05.2020 11:09

  Fitch obniżył ratingi Tauronu do "BBB-", perspektywa stabilna

 • 14.05.2020 12:27

  Tauron oczekuje w '20 wzrostu EBITDA w trzech segmentach, a spadku w dwóch (opis)

 • 14.05.2020 11:48

  Tauron oczekuje w '20 wzrostu EBITDA w OZE oraz sprzedaży i wydobyciu, a spadku - w dystrybucji i wytwarzaniu

 • 14.05.2020 11:14

  Tauron Wytwarzanie podpisał umowę o redukcji do lipca wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia

 • 14.05.2020 08:29

  MAP przedstawi w ciągu 2-3 tygodni plan restrukturyzacji energetyki - Sasin

 • 13.05.2020 18:30

  Zysk netto Tauronu w I kw. wyniósł 161,5 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 13.05.2020 17:40

  Zysk netto Tauronu w I kw. wyniósł 161,5 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 13.05.2020 17:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 15:21

  Wolne środy w kopalniach Tauronu zmniejszą wydobycie o ok. 300 tys. ton

 • 04.05.2020 18:53

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 listopada (opis)

 • 04.05.2020 18:32

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 listopada 2020 r.

 • 04.05.2020 18:21

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (19/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 30.04.2020 18:18

  Tauron szacuje, że w I kw. grupa miała 957 mln zł zysku EBITDA i 161 mln zł zysku netto

 • 30.04.2020 18:06

  Wyniki Tauronu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2020 17:55

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (18/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2020 r.

 • 29.04.2020 08:12

  Tauron Wydobycie ograniczy czas pracy i wynagrodzenia o 20 proc.

 • 28.04.2020 11:18

  Wprowadzenie mechanizmu wypłat rekompensat za wzrost cen prądu pogorszy wynik sektora - MF

 • 28.04.2020 10:44

  Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię zagrożeniem dla płynności spółek energetycznych - rząd

 • 27.04.2020 14:32

  Tauron Dystrybucja przyłączył w I kw. blisko 12 tys. mikroinstalacji o mocy blisko 81 MW

 • 27.04.2020 13:43

  Przewodnicząca RN Tauronu złożyła rezygnację

 • 27.04.2020 12:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (17/2020) Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 20.04.2020 14:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (16/2020) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 17.04.2020 13:23

  Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW w Jaworznie

 • 06.04.2020 08:04

  MAP powoła Pełnomocnika ds. rozwoju firm energetycznych - zarządzenia

 • 02.04.2020 14:51

  Pozytywny wynik EBITDA w '20 w segmencie wydobywczym dużym wyzwaniem dla Tauronu (opis)

 • 02.04.2020 14:39

  Tauron chce skupić się na inwestycjach zwiększających segment OZE (opis)

 • 02.04.2020 13:23

  Tauron chce skupić się na inwestycjach zwiększających segment OZE

 • 02.04.2020 13:08

  Spadek żużycia energii elektrycznej w Polsce w 2020 może być większy niż 1 proc. - Tauron

 • 02.04.2020 12:37

  Tauron widzi potrzebę zmian rynkowych i organizacyjnych w sektorze energetycznym - prezes

 • 02.04.2020 12:21

  Pozytywny wynik EBITDA w '20 w segmencie wydobywczym dużym wyzwaniem dla Tauronu

 • 02.04.2020 12:08

  Tauron nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy w 2021 roku - wiceprezes

 • 01.04.2020 18:34

  Wyniki operacyjne Tauronu w IV kw. '19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 01.04.2020 18:04

  Strata netto Tauronu w '19 wyniosła 11,7 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 01.04.2020 17:36

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 01.04.2020 17:36

  Strata netto Tauronu w '19 wyniosła 11,7 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 01.04.2020 17:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 01.04.2020 17:28

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.03.2020 18:29

  Zarząd Tauronu chce przeznaczyć kapitał zapasowy na pokrycie straty netto za '19

 • 30.03.2020 18:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (15/2020) Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2019 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego

 • 30.03.2020 10:45

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (14/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z 24 marca 2020 r.

 • 25.03.2020 16:50

  Tauron podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 500 mln zł

 • 25.03.2020 16:37

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (13/2020) Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł

 • 24.03.2020 16:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (12/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 23.03.2020 16:43

  Tauron i PFR chcą współpracować przy inwestycjach OZE (opis)

 • 23.03.2020 16:19

  Tauron i PFR będą współpracować przy odnawialnych źródłach energii

 • 23.03.2020 16:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (11/2020) Podpisanie porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii

 • 19.03.2020 18:44

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 583 mln zł zysku EBITDA i 866 mln zł straty netto (opis)

 • 19.03.2020 18:26

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 583 mln zł zysku EBITDA i 866 mln zł straty netto

 • 19.03.2020 18:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (10/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2019 r. i IV kwartał 2019 r.

 • 18.03.2020 15:31

  KGHM rozpocznie wkrótce inwestycje w farmy fotowoltaiczne

 • 17.03.2020 15:19

  Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy za '19 o 838 mln zł (opis)

 • 17.03.2020 15:05

  Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy o 838 mln zł

 • 17.03.2020 14:53

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (9/2020) Aktualizacja wyników testów na utratę wartości

 • 16.03.2020 16:44

  Tauron podpisał umowę kredytową na 500 mln zł z bankiem SMBC BANK

 • 16.03.2020 16:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (8/2020) Podpisanie umowy kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG

 • 12.03.2020 12:58

  Dwie nowe ściany wydobywcze w kopalniach spółki Tauron Wydobycie

 • 12.03.2020 09:35

  PGNIG będzie szukał każdej okazji przejęć w sektorze ciepłowniczym, w tym aktywów Tauronu

 • 12.03.2020 09:18

  Na koniec 2019 r. liczba prosumentów wzrosła do ok. 149 tys. - URE

 • 06.03.2020 17:26

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 31 lipca 2020

 • 06.03.2020 17:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (7/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 06.03.2020 16:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (6/2020) Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

 • 06.03.2020 14:25

  Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH

 • 05.03.2020 19:12

  Elektrobudowa ma ugodę z Tauron Ciepło dot. umowy na budowę bloku ciepłowniczego w Tychach

 • 04.03.2020 18:41

  Tauron zakończył testy na utratę wartości, wpływ na wynik netto za '19 szacuje na 741 mln zł (opis)

 • 04.03.2020 18:10

  Tauron zakończył testy na utratę wartości, wpływ na wynik netto za '19 szacuje na 741 mln zł

 • 04.03.2020 18:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (5/2020) Wyniki testów na utratę wartości

 • 04.03.2020 17:48

  Elektrociepłownia Stalowa Wola zsynchronizowana z siecią

 • 02.03.2020 13:56

  Grupa Tauron nie ogranicza wydobycia węgla

 • 27.02.2020 08:38

  BM mBanku zawiesza rekomendacje dla spółek energetycznych

 • 24.02.2020 11:36

  MAP przeciwny "ogałacaniu" spółek Skarbu Państwa przez dywidendy - Sasin

 • 24.02.2020 11:23

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin (opis)

 • 24.02.2020 11:04

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin

 • 24.02.2020 10:05

  Koszt rekompensat wzrostu cen energii w '20 oszacowano na 2,43 mld zł - osr

 • 17.02.2020 09:58

  Tauron Wydobycie uruchomi w I kw. w ZG Janina nową ścianę wydobywczą

 • 13.02.2020 10:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (4/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 13.02.2020 09:02

  Przekazanie bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno opóźni się - Rafako (opis)

 • 13.02.2020 08:25

  Przekazanie bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno opóźni się - Rafako

 • 11.02.2020 14:40

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin (opis)

 • 11.02.2020 14:02

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin

 • 06.02.2020 13:24

  Tauron ustanowił program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł

 • 06.02.2020 13:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (3/2020) Ustanowienie programu emisji obligacji

 • 05.02.2020 18:28

  Societe Generale obniżył rekomendację Tauronu do "trzymaj"

 • 04.02.2020 10:32

  Projekt ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu jest gotowy - Sasin

 • 03.02.2020 11:31

  Tauron Dystrybucja przyłączył w '19 30,4 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 206 MW

 • 03.02.2020 09:41

  PGE Dystrybucja pozyskała w 2019 roku 9.552 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 31.01.2020 09:12

  Elektrownia Łaziska nie korzysta z węgla z Rosji - Tauron Wytwarzanie

 • 30.01.2020 18:44

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 II

 • 30.01.2020 18:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (2/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 24.01.2020 15:25

  PSE zawarły umowy na realizację usługi DSR na 2020 r.

 • 20.01.2020 13:59

  Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

 • 17.01.2020 15:28

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2020 roku

 • 10.01.2020 15:07

  Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w elektrociepłowni w Tychach

 • 30.12.2019 19:40

  Rafako obniża oczekiwaną rentowność kontraktu w Jaworznie do 5 proc.

 • 30.12.2019 16:23

  Elektrociepłownia Stalowa Wola domaga się blisko 180 mln zł od Abener Energia

 • 20.12.2019 17:33

  Wykonawca Elektrociepłowni Stalowa Wola domaga się prawie 160 mln zł odszkodowania

 • 20.12.2019 17:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (59/2019) Wpłynięcie pozwu przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

 • 20.12.2019 06:56

  CBA prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie

 • 19.12.2019 18:33

  Tauron podpisał umowę kredytową na 750 mln zł z bankiem Intesa Sanpaolo

 • 19.12.2019 18:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (58/2019) Podpisanie umowy kredytu z bankiem Intesa Sanpaolo S.P.A.

 • 19.12.2019 16:16

  Tauron podpisał z Rafako i Mostostalem Warszawa aneks do umowy na blok w Elektrowni Jaworzno

 • 19.12.2019 16:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (57/2019) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 19.12.2019 09:43

  URE prawdopodobnie zaakceptowałby wzrost rachunku na energię o ok. 12 proc. - Gawin

 • 18.12.2019 09:36

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia, aktl.)

 • 18.12.2019 08:55

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia)

 • 18.12.2019 07:51

  KGHM nie ma żadnych planów dotyczących przejęcia Tauronu - prezes KGHM

 • 17.12.2019 17:56

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis2)

 • 17.12.2019 17:19

  Tauron utworzy w IV kw. rezerwę w szac. wys. 230-280 mln zł na umowy rodzące obciążenia w segmencie sprzedaży

 • 17.12.2019 17:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (56/2019) Informacja dotycząca skutków zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 r.

 • 17.12.2019 16:26

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis)

 • 17.12.2019 15:27

  Wzrost rachunku dla odbiorców Tauron Sprzedaż to 12 proc., a wzrost samej ceny energii to ok. 20 proc. - URE

 • 16.12.2019 11:10

  Tauron Ekoenergia kupił projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW

 • 12.12.2019 16:14

  Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" Tauron

 • 12.12.2019 15:05

  Tauron widzi konieczność ograniczenia ekspozycji na węgiel z powodu podejścia instytucji fin.- prezes

 • 12.12.2019 14:22

  Budowa czempionów to dobry pomysł, ale nie trwają żadne analizy dot. przejęć - prezes Tauronu (opis)

 • 12.12.2019 14:18

  Budowa czempionów to dobry pomysł, ale nie trwają żadne analizy dot. przejęć - prezes Tauronu

 • 11.12.2019 14:06

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (55/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A.

 • 11.12.2019 07:00

  KGHM jest otwarty na współpracę przy projektach energetycznych, cieszy się z rozwoju OZE w Tauronie (wywiad)

 • 10.12.2019 18:32

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy wyniosą w 2024 r. 149,04 mln zł

 • 10.12.2019 18:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (54/2019) Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 12:40

  Tauron nie otrzymał ofert zakupu ZG Janina (opis)

 • 10.12.2019 12:32

  Tauron nie otrzymał ofert zakupu ZG Janina

 • 10.12.2019 12:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (53/2019) Decyzja o zakończeniu procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 14:26

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić w 2024 r. od 135,29 mln zł do 154,60 mln zł

 • 06.12.2019 14:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (52/2019) Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r.

 • 06.12.2019 13:41

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (51/2019) Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

 • 06.12.2019 13:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (50/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 06.12.2019 12:59

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 06.12.2019 12:49

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5 rundzie - PSE

 • 06.12.2019 12:17

  Tauron buduje szerokopasmową sieć telekomunikacyjną

 • 04.12.2019 09:10

  Tauron Wydobycie uruchomił nowy kompleks technologiczny

 • 02.12.2019 07:10

  Rozwój OZE kluczowy w UE, polskie firmy energetyczne muszą się dostosować - Fitch (wywiad)

 • 01.12.2019 17:41

  Mniejsze wydobycie węgla i zyski kopalń w Polsce (analiza)

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 27.11.2019 09:14

  Tauron Wydobycie uruchomił w listopadzie trzy nowe ściany wydobywcze

 • 22.11.2019 15:16

  Tauron dopuścił oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło (opis2)

 • 22.11.2019 14:56

  Tauron dopuścił oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło (opis)

 • 22.11.2019 14:49

  Tauron zdecydował o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło

 • 22.11.2019 14:47

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (49/2019) Decyzja o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 22.11.2019 14:43

  Program naprawczy Tauronu Wydobycie "powoli przynosi małe, ale pewne efekty" - Gawęda

 • 22.11.2019 14:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (48/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 21 listopada 2019 r.

 • 21.11.2019 13:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (47/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

 • 21.11.2019 13:26

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (46/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.11.2019 08:27

  Państwowe spółki energetyczne postulują dwucyfrowe podwyżki cen prądu - media

 • 18.11.2019 15:43

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2020 r.

 • 18.11.2019 12:17

  Tauron Dystrybucja w pierwszych trzech kw. przyłączył do sieci 14,5 tys. mikroinstalacji OZE

 • 15.11.2019 14:54

  Tauron pracuje nad programem dla segmentu wydobycie; IV kw. zapowiada się nieco lepiej (aktl.)

 • 15.11.2019 12:01

  Tauron nie podjął jeszcze decyzji o wyborze oferentów na aktywa wydobywcze i ciepłownicze

 • 15.11.2019 11:49

  Tauron pracuje nad programem dla segmentu wydobycie

 • 14.11.2019 09:41

  WZZ "Sierpień 80" zwraca się do premiera z wnioskiem o upublicznienia audytu w Tauron Wydobycie

 • 13.11.2019 18:50

  Wyniki operacyjne Tauronu w III kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 13.11.2019 18:47

  Zysk netto Tauronu w III kw. '19 wyniósł 188 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 13.11.2019 18:09

  Zysk netto Tauronu w III kw. '19 wyniósł 187,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 13.11.2019 18:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 13:34

  PGE Dystrybucja pozyskała w trzech kwartałach 8.102 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 06.11.2019 12:51

  Tauron Dystrybucja rozpoczął budowę magazynu energii w Cieszanowicach

 • 31.10.2019 15:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (45/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 21 listopada 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza

 • 31.10.2019 14:38

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło nie zawarły ugody, rozmowy są kontynuowane

 • 31.10.2019 09:23

  Szacunkowe wyniki Tauronu za III kw. wyższe od oczekiwań, ale rozczarowuje wydobycie (opinia)

 • 30.10.2019 18:47

  Szacunkowe wyniki operacyjne Tauronu w III kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.10.2019 18:23

  Tauron szacuje zysk netto w III kwartale na 188 mln zł, EBITDA wyniosła 808 mln zł (opis)

 • 30.10.2019 17:41

  Tauron szacuje zysk netto w III kwartale na 188 mln zł, EBITDA wyniosła 808 mln zł

 • 30.10.2019 17:16

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (44/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2019 r. i III kwartał 2019 r.

 • 30.10.2019 15:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (43/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 24.10.2019 14:09

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (42/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 24.10.2019 14:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (41/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 17.10.2019 16:22

  Fundusz Górnośląski i Tauron chcą postawić instalacje fotowoltaiczne o mocy 100 MW

 • 17.10.2019 16:12

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie do eksploatacji do 31 stycznia (opis)

 • 17.10.2019 15:48

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie bloku do eksploatacji do 31 stycznia

 • 17.10.2019 15:34

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (40/2019) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 15.10.2019 13:32

  Tauron Dystrybucja pozyskał ponad 195 mln na realizację inwestycji sieciowych

 • 08.10.2019 15:10

  Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. utworzenia spółki celowej

 • 07.10.2019 16:38

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma dwunastoletnią umowę serwisową z GE GS

 • 07.10.2019 16:32

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma list intencyjny z Tauron Wytwarzanie dot. bloku OZE

 • 03.10.2019 15:12

  PGZ ma porozumienie z PGE, Eneą i Tauronem ws. rozwoju produkcji samochodów elektrycznych

 • 01.10.2019 14:37

  Tauron nie spodziewa się dużych zmian w wyniku EBITDA w '20 - wiceprezes (opis)

 • 01.10.2019 14:09

  Tauron nie spodziewa się wielkich zmian w wyniku EBITDA w '20 - wiceprezes

 • 01.10.2019 11:52

  Ustawa prądowa będzie miała neutralny wpływ na wyniki Tauronu

 • 30.09.2019 19:04

  Zysk netto Tauronu w I poł. '19 wyniósł 666,9 mln zł, a EBITDA 2,2 mld zł (opis)

 • 30.09.2019 18:28

  Wyniki operacyjne Tauronu w II kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.09.2019 18:14

  Zysk netto Tauronu w I poł. '19 wyniósł 666,9 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 30.09.2019 18:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 16:38

  Węglokoks potrzebuje więcej czasu na badanie kopalni Janina - prezes

 • 23.09.2019 17:54

  Wpływ ustawy o cenach energii na wyniki Tauronu powinien być w I półroczu neutralny (opis)

 • 23.09.2019 17:31

  Wpływ ustawy o cenach energii na wyniki Tauronu powinien być w I półroczu neutralny

 • 23.09.2019 17:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (39/2019) Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

 • 21.09.2019 13:24

  Kamil Kamiński odwołany z funkcji wiceprezesa Tauronu

 • 21.09.2019 12:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (38/2019) Zmiana w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

 • 19.09.2019 08:14

  Wood&Co. podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", obniżył dla Energi do "trzymaj"

 • 17.09.2019 16:51

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło rozmawiają o porozumieniu

 • 17.09.2019 15:19

  Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno

 • 17.09.2019 15:10

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (37/2019) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 09.09.2019 08:45

  Szacunkowe wyniki Tauronu zgodne z oczekiwaniami, słabo w segmencie sprzedaży (opinia)

 • 06.09.2019 17:51

  Tauron szacuje stratę netto w II kwartale na 1 mln zł, EBITDA wyniosła 795 mln zł (opis)

 • 06.09.2019 17:36

  Tauron szacuje stratę netto w II kwartale na 1 mln zł, EBITDA wyniosła 795 mln zł

 • 06.09.2019 17:22

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (36/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

 • 06.09.2019 10:55

  Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w ZG Janina wynosi 75 proc. - Tauron

 • 04.09.2019 16:04

  Węglokoks może z końcem września rozpocząć negocjacje z Tauronem ws. kopalni Janiny

 • 03.09.2019 18:06

  Tauron liczy, że zakupione farmy wiatrowe przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie (opis)

 • 03.09.2019 17:47

  Kopalnia Janina w 2020 roku będzie rentowna – prezes Tauronu

 • 03.09.2019 17:18

  Tauron liczy, że zakupione farmy wiatrowe przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie – wiceprezes

 • 03.09.2019 17:06

  Zarząd Tauronu podpisał dokumentację w sprawie zakupu pięciu farm wiatrowych

 • 03.09.2019 16:51

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (35/2019) Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia farm wiatrowych

 • 03.09.2019 15:50

  Sektor elektroenergetyczny powinien się konsolidować – wiceprezes Tauronu

 • 02.09.2019 16:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2019) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca transakcji nabycia farm wiatrowych

 • 02.09.2019 15:34

  Były kontrahent pozwał spółkę zależną Tauronu, żąda 29 mln zł z odsetkami

 • 02.09.2019 15:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (33/2019) Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej

 • 02.09.2019 12:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (32/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 28.08.2019 15:50

  Oferta konsorcjum Elektrotimu za 22 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Tauronu

 • 27.08.2019 15:53

  Tauron kupi 5 farm wiatrowych za ok. 137 mln euro (opis)

 • 27.08.2019 15:40

  Tauron kupi 5 farm wiatrowych za ok. 137 mln euro

 • 27.08.2019 15:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (31/2019) Przyjęcie warunków transakcji nabycia farm wiatrowych

 • 23.08.2019 18:18

  Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami

 • 23.08.2019 06:30

  Priorytetem dla kopalń Tauronu jest zakończenie zaplanowanych inwestycji - Gawęda, ME (wywiad)

 • 21.08.2019 14:32

  Spółki zależne Polenergii domagają się od grupy Tauron 48,3 mln zł

 • 21.08.2019 10:29

  Tauron ogłosił przetarg na realizację budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW

 • 19.08.2019 18:43

  Odpisy w segmencie wydobycie obniżą wynik netto grupy Tauron za I półr. o 218 mln zł (opis)

 • 19.08.2019 18:35

  Odpisy w segmencie wydobycie obniżą wynik netto grupy Tauron za I półr. o 218 mln zł

 • 19.08.2019 18:26

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (30/2019) Wyniki testów na utratę wartości

 • 19.08.2019 14:38

  Węglokoks przeprowadzi due diligence kopalni Janina pod kątem finansowym i technicznym

 • 04.06.2019 10:13

  Sławomir Obidziński nowym prezesem Tauron Wydobycie

 • 03.06.2019 17:25

  FRD może przekroczyć limit dla polskich akcji, przy przejściu 20 proc. ubezpieczonych do ZUS - Borys, PFR

 • 03.06.2019 16:32

  PFR "otwarty" na finansowanie projektów Tauronu poza Jaworznem - Borys, PFR

 • 22.05.2019 12:28

  Węglokoks zainteresowany pozyskaniem kolejnych aktywów wydobywczych

 • 21.05.2019 21:06

  Tauron chce mieć do końca 2020 r. ponad 150 stacji ładowania aut elektrycznych

 • 18.04.2019 11:51

  Pożar w likwidowanym wyrobisku kopalni Sobieski bez wpływu na produkcję Tauronu Wydobycie

 • 18.04.2019 09:30

  Pożar endogeniczny w kopalni Tauronu; wycofano 90 pracowników

 • 17.04.2019 18:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (13/2019) Otrzymanie pisma o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1

 • 17.04.2019 18:13

  Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną (opis)

 • 17.04.2019 16:47

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (12/2019) Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym

 • 17.04.2019 16:18

  Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną

 • 16.04.2019 15:21

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (11/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 11.04.2019 11:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (10/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 11.04.2019 11:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 28.03.2019 16:10

  ElectroMobility Poland zaprojektuje trzy wersje polskiego auta elektrycznego - prezes

 • 28.03.2019 14:03

  Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma kosztować 2 mld zł - Zaremba, EMP

 • 28.03.2019 11:41

  PGE może odkupić udziały w PGE EJ 1 po wycenie i uzyskaniu zgód korporacyjnych - ME

 • 22.03.2019 15:39

  Rynek raczej nie zakładał tak dużego spadku taryf dla dystrybucji energii (opinia)

 • 22.03.2019 14:47

  Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne na '19; spadek średniej stawki wynosi 4 proc. (opis)

 • 18.03.2019 15:13

  Tauron opublikuje raporty roczne 3 kwietnia

 • 18.03.2019 14:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 16.03.2019 10:33

  ElectroMobility Poland zapewnia, że przed '23 ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych

 • 15.03.2019 17:57

  Tauron obniżył szacunek zysku EBITDA w IV kw. '18 do 403 mln zł (opis)

 • 15.03.2019 17:38

  Tauron obniżył szacunek zysku EBITDA w IV kw. '18 do 403 mln zł

 • 15.03.2019 17:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (7/2019) Wartość wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA liczona wg warunków emisji obligacji serii TPEA1119

 • 15.03.2019 17:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (6/2019) Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

 • 11.03.2019 14:24

  Trwają prace nad pozyskaniem inwestorów do spółki ElectroMobility Poland - Tchórzewski, ME

 • 11.03.2019 13:48

  KGHM żąda zmian w radzie nadzorczej Tauronu

 • 11.03.2019 13:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (5/2019) Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 08.03.2019 12:19

  Tauron Sprzedaż ocenia roszczenia HSH Nordbank jako bezzasadne

 • 07.03.2019 19:47

  W 2018 r. prawie wszystkie spółki węglowe osiągnęły dodatnie wyniki finansowe

 • 07.03.2019 15:44

  HSH Nordbank domaga się od Tauronu 232,9 mln zł za niewykonanie umów dot. zielonych certyfikatów

 • 07.03.2019 15:28

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (4/2019) Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej

 • 05.03.2019 14:39

  Zaawansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie przekroczyło 87 proc. - Tauron

 • 04.03.2019 11:00

  Sektor energetyczny w poniedziałek mocno traci; impulsem słabe wyniki PGE i Energi (opinia)

 • 04.03.2019 10:32

  PSE, Enea Operator i Tauron Dystrybucja mają porozumienie ws. rozwoju sieci za ponad 100 mln zł

 • 26.02.2019 15:48

  Szacunkowe wyniki operacyjne Tauronu w IV kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 26.02.2019 15:31

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 2018 roku 617 mln zł zysku EBITDA wobec konsensusu 601 mln zł (opis)

 • 26.02.2019 15:25

  Szacunkowe wyniki Tauronu w IV kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 26.02.2019 15:04

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 2018 roku 617 mln zł zysku EBITDA i 459 mln zł straty netto

 • 26.02.2019 14:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (3/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

 • 20.02.2019 15:43

  Grupa Azoty przed decyzją o utworzeniu z Tauronem spółki celowej do projektu zgazowania węgla

 • 19.02.2019 06:53

  URE ma sygnały o brakach ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe

 • 18.02.2019 16:24

  Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME

 • 18.02.2019 15:36

  Tauron szacuje wpływ odpisów na obniżenie wyniku netto grupy za '18 na 377,9 mln zł (opis)

 • 18.02.2019 15:26

  Tauron szacuje wpływ odpisów na obniżenie wyniku netto grupy za '18 na 377,9 mln zł

 • 18.02.2019 15:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (2/2019) Wyniki testów na utratę wartości

 • 18.02.2019 13:44

  Nowelizacja ws. cen energii zakłada usunięcie obowiązku zamrożenia stawek dla dystrybutorów (opis)

 • 13.02.2019 13:46

  Tauron zakłada, że kształt regulacji ws. cen energii będzie neutralny dla kondycji grupy

 • 13.02.2019 11:40

  DM BDM rekomenduje redukcję akcji Tauronu, cena docelowa 2,18 zł

 • 13.02.2019 10:01

  Priorytetem stabilność finansowa i dokończenie kluczowych inwestycji - wiceprezes Tauronu

 • 08.02.2019 08:53

  Potencjał wzrostów na WIG-Energia nie został wyczerpany (opinia)

 • 08.02.2019 08:53

  Dobry początek roku dla energetyki na GPW, ale wokół branży dużo znaków zapytania (analiza)

 • 31.01.2019 15:41

  Złagodzenie ograniczeń lokalizacyjnych dla projektów wiatrowych pozytywne dla Polenergii (opinia)

 • 30.01.2019 14:56

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2019 roku

 • 18.01.2019 08:26

  Chętni na zakup dużego pakietu akcji 8 spółek będą musieli mieć zgodę premiera lub min. energii

 • 09.01.2019 11:22

  EBI podpisał umowę na finansowanie projektu inwestycyjnego Tauronu wartego 1,73 mld zł - MIiR

 • 07.01.2019 12:11

  PGE, Enea, Tauron są wśród wytwórców z największą ekspozycją na wzrost CO2 - Fitch

 • 02.01.2019 16:29

  URE oczekuje nowych wniosków taryfowych, jest zaniepokojone zamrożeniem opłat dystrybucyjnych

 • 30.12.2018 12:24

  Prezydent podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną

 • 29.12.2018 09:49

  Senat poparł nowelę ustawy ws. cen prądu

 • 28.12.2018 18:58

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19 (opis)

 • 28.12.2018 18:43

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19

 • 28.12.2018 15:21

  Stabilizowanie cen energii nie jest pomocą publiczną dla dostawców prądu - Tchórzewski

 • 28.12.2018 09:58

  Firmy energetyczne do 1 kwietnia muszą renegocjować umowy z klientami - projekt ustawy

 • 27.12.2018 15:11

  PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł (opis)

 • 27.12.2018 14:56

  PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł

 • 23.12.2018 19:53

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy wyniosą w 2023 r. 79,82 mln zł

 • 23.12.2018 17:02

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (40/2018) Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:19

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis2)

 • 21.12.2018 17:43

  Minister energii zlecił audyt w spółkach energetycznych - premier

 • 21.12.2018 17:34

  ME chce stworzyć krajowy system zielonych inwestycji

 • 21.12.2018 17:18

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis)

 • 21.12.2018 16:45

  Rząd planuje obniżkę akcyzy na energię do 5 zł i redukcję opłaty przejściowej o 95 proc. - premier

 • 21.12.2018 16:39

  Rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie

 • 21.12.2018 16:29

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł

 • 21.12.2018 16:18

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (39/2018) Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.

 • 21.12.2018 15:55

  Aukcja mocowa na rok 2023 została zakończona w 8 rundzie - PSE

 • 20.12.2018 09:32