Tauron Polska Energia SA

skrót: TPE

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:04

Aktualny kurs2,22   19,98 %0,37 zł
Otwarcie1,84-0,65%
Minimum1,84-0,76%
Maksimum2,3526,89%
Wolumen (szt.) 15906805
Kurs odniesienia1,85
Widełki dolne2
Widełki górne2,45
Obroty (tyś. zł)34144
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
24 0002,19
11 0002,19
315 0002,19
338 8522,19
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,213 900 2
2,228 794 4
2,224 630 2
2,2219 807 4
Grupa jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa526 848 38430,06%526 848 38430,06%
KGHM SA182 110 56610,39%182 110 56610,39%
NN OFEportfel; NWZ98 630 0005,63%98 630 0005,63%

Kategoria • 25.09.2020 08:43

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (44/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 23.09.2020 08:32

  Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen prądu jest ponownie analizowany - Min. Klimatu

 • 22.09.2020 16:57

  Sąd Apelacyjny oddalił skargę ECSW o uchylenie wyroku dot. zapłaty na rzecz Abener 333,79 mln zł

 • 22.09.2020 16:50

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (43/2020) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie roszczeń Abener Energia wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola

 • 22.09.2020 13:15

  Tauron przedłuża wyłączność negocjacyjną dla PGNiG dot. Tauron Ciepło do 30 XI

 • 22.09.2020 13:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (42/2020) Kolejne przedłużenie okresu wyłączności negocjacyjnej

 • 10.09.2020 08:44

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (41/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 08.09.2020 16:36

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (40/2020) Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

 • 31.08.2020 11:28

  Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

 • 26.08.2020 14:48

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (39/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 24.08.2020 09:21

  Blok gazowo-parowy Elektrociepłowni Stalowa Wola został zsynchronizowany z siecią

 • 20.08.2020 14:19

  Tauron może sprzedać Tauron Ciepło na przełomie 2020/21

 • 20.08.2020 13:59

  Produkcja węgla w Tauronie w '20 będzie niewiele wyższa rdr; w II półroczu będzie ograniczona (aktl.)

 • 20.08.2020 12:46

  Tauron kontynuuje prace nad projektami dot. zielonego zwrotu

 • 20.08.2020 12:33

  Produkcja węgla w Tauronie w '20 będzie niewiele wyższa rdr; w II półroczu będzie ograniczona

 • 20.08.2020 11:37

  Blok 910 MW w Jaworznie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną - Tauron

 • 19.08.2020 18:19

  Strata netto Tauronu w II kw. wyniosła 478,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 19.08.2020 18:09

  Wyniki operacyjne Tauronu w II kw. '20 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 19.08.2020 17:47

  Strata netto Tauronu w II kw. wyniosła 478,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 19.08.2020 17:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.08.2020 18:42

  Tauron szacuje, że w II kw. grupa miała 1.450 mln zł zysku EBITDA i 479 mln zł straty netto (opis)

 • 11.08.2020 18:19

  Tauron szacuje, że w II kw. grupa miała 1.450 mln zł zysku EBITDA i 479 mln zł straty netto

 • 11.08.2020 17:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (38/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r.

 • 05.08.2020 14:52

  Tauron utworzy odpisy o wartości 1,03 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półr.

 • 05.08.2020 14:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (37/2020) Istotne zdarzenia o charakterze niepieniężnym: wyniki testów na utratę wartości oraz przekwalifikowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży

 • 03.08.2020 13:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (36/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia S.A.

 • 03.08.2020 11:41

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (35/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 31.07.2020 14:38

  Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci w I półr. 34.632 mikroinstalacje o łącznej mocy 235 MW

 • 22.06.2020 11:05

  W '21 w ZG Brzeszcze rozpocznie pracę instalacja kogeneracyjna - Tauron

 • 18.06.2020 16:46

  Min. Klimatu przygotowuje mechanizm ochrony wrażliwych odbiorców prądu na bazie projektu MAP o rekompensatach

 • 18.06.2020 15:22

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (27/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 18.06.2020 15:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (26/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 18.06.2020 14:44

  Sprzedaż aktywów ciepłowniczych przyspieszy transformację Grupy Tauron - wiceprezes

 • 18.06.2020 13:55

  MAP ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - Sasin (opis)

 • 16.06.2020 18:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (25/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 16.06.2020 14:27

  Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży Tauron Ciepło (opis)

 • 16.06.2020 14:14

  Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje ws. sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło

 • 16.06.2020 13:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (24/2020) Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w trybie wyłączności w procesie sprzedaży udziałów spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 10.06.2020 16:14

  Firmy energetyczne planują prawie 52 mld zł inwestycji w sieć do 2025 r. - URE

 • 10.06.2020 08:51

  Rada nadzorcza Tauronu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa i wiceprezesów spółki

 • 05.06.2020 16:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (23/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 02.06.2020 07:30

  Sentyment do energetyki się poprawił, ale perspektywy dla wyników w '20 nie są najlepsze (analiza)

 • 25.05.2020 13:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (22/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 22.05.2020 12:36

  Grupa Tauron ma porozumienia ze związkami, które pozwolą na rozwiązanie 350 mln zł rezerw (opis)

 • 22.05.2020 12:17

  Grupa Tauron ma porozumienia ze związkami, które pozwolą na rozwiązanie 350 mln zł rezerw

 • 22.05.2020 12:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (21/2020) Podpisanie Protokołów dodatkowych zmieniających zakładowe układy zbiorowe pracy w spółkach zależnych

 • 21.05.2020 11:56

  Fitch obniżył ratingi Tauronu do "BBB-", perspektywa stabilna (opis, aktl.)

 • 21.05.2020 11:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (20/2020) Weryfikacja ocen ratingowych przyznanych przez agencję Fitch Ratings

 • 21.05.2020 11:26

  Fitch obniżył ratingi Tauronu do "BBB-", perspektywa stabilna (opis)

 • 21.05.2020 11:09

  Fitch obniżył ratingi Tauronu do "BBB-", perspektywa stabilna

 • 14.05.2020 12:27

  Tauron oczekuje w '20 wzrostu EBITDA w trzech segmentach, a spadku w dwóch (opis)

 • 14.05.2020 11:48

  Tauron oczekuje w '20 wzrostu EBITDA w OZE oraz sprzedaży i wydobyciu, a spadku - w dystrybucji i wytwarzaniu

 • 14.05.2020 11:14

  Tauron Wytwarzanie podpisał umowę o redukcji do lipca wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia

 • 14.05.2020 08:29

  MAP przedstawi w ciągu 2-3 tygodni plan restrukturyzacji energetyki - Sasin

 • 13.05.2020 18:30

  Zysk netto Tauronu w I kw. wyniósł 161,5 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 13.05.2020 17:40

  Zysk netto Tauronu w I kw. wyniósł 161,5 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 13.05.2020 17:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 15:21

  Wolne środy w kopalniach Tauronu zmniejszą wydobycie o ok. 300 tys. ton

 • 04.05.2020 18:53

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 listopada (opis)

 • 04.05.2020 18:32

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 listopada 2020 r.

 • 04.05.2020 18:21

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (19/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 30.04.2020 18:18

  Tauron szacuje, że w I kw. grupa miała 957 mln zł zysku EBITDA i 161 mln zł zysku netto

 • 30.04.2020 18:06

  Wyniki Tauronu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2020 17:55

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (18/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2020 r.

 • 29.04.2020 08:12

  Tauron Wydobycie ograniczy czas pracy i wynagrodzenia o 20 proc.

 • 28.04.2020 11:18

  Wprowadzenie mechanizmu wypłat rekompensat za wzrost cen prądu pogorszy wynik sektora - MF

 • 28.04.2020 10:44

  Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię zagrożeniem dla płynności spółek energetycznych - rząd

 • 27.04.2020 14:32

  Tauron Dystrybucja przyłączył w I kw. blisko 12 tys. mikroinstalacji o mocy blisko 81 MW

 • 27.04.2020 13:43

  Przewodnicząca RN Tauronu złożyła rezygnację

 • 27.04.2020 12:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (17/2020) Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 20.04.2020 14:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (16/2020) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 17.04.2020 13:23

  Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW w Jaworznie

 • 06.04.2020 08:04

  MAP powoła Pełnomocnika ds. rozwoju firm energetycznych - zarządzenia

 • 02.04.2020 14:51

  Pozytywny wynik EBITDA w '20 w segmencie wydobywczym dużym wyzwaniem dla Tauronu (opis)

 • 02.04.2020 14:39

  Tauron chce skupić się na inwestycjach zwiększających segment OZE (opis)

 • 02.04.2020 13:23

  Tauron chce skupić się na inwestycjach zwiększających segment OZE

 • 02.04.2020 13:08

  Spadek żużycia energii elektrycznej w Polsce w 2020 może być większy niż 1 proc. - Tauron

 • 02.04.2020 12:37

  Tauron widzi potrzebę zmian rynkowych i organizacyjnych w sektorze energetycznym - prezes

 • 02.04.2020 12:21

  Pozytywny wynik EBITDA w '20 w segmencie wydobywczym dużym wyzwaniem dla Tauronu

 • 02.04.2020 12:08

  Tauron nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy w 2021 roku - wiceprezes

 • 01.04.2020 18:34

  Wyniki operacyjne Tauronu w IV kw. '19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 01.04.2020 18:04

  Strata netto Tauronu w '19 wyniosła 11,7 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 01.04.2020 17:36

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 01.04.2020 17:36

  Strata netto Tauronu w '19 wyniosła 11,7 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 01.04.2020 17:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 01.04.2020 17:28

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.03.2020 18:29

  Zarząd Tauronu chce przeznaczyć kapitał zapasowy na pokrycie straty netto za '19

 • 30.03.2020 18:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (15/2020) Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2019 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego

 • 30.03.2020 10:45

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (14/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2020 z 24 marca 2020 r.

 • 25.03.2020 16:50

  Tauron podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 500 mln zł

 • 25.03.2020 16:37

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (13/2020) Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł

 • 24.03.2020 16:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (12/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 23.03.2020 16:43

  Tauron i PFR chcą współpracować przy inwestycjach OZE (opis)

 • 23.03.2020 16:19

  Tauron i PFR będą współpracować przy odnawialnych źródłach energii

 • 23.03.2020 16:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (11/2020) Podpisanie porozumienia w sprawie wstępnych warunków współpracy pomiędzy TAURON oraz PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii

 • 19.03.2020 18:44

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 583 mln zł zysku EBITDA i 866 mln zł straty netto (opis)

 • 19.03.2020 18:26

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 583 mln zł zysku EBITDA i 866 mln zł straty netto

 • 19.03.2020 18:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (10/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2019 r. i IV kwartał 2019 r.

 • 18.03.2020 15:31

  KGHM rozpocznie wkrótce inwestycje w farmy fotowoltaiczne

 • 17.03.2020 15:19

  Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy za '19 o 838 mln zł (opis)

 • 17.03.2020 15:05

  Tauron szacuje, że odpisy obniżą łącznie wynik netto grupy o 838 mln zł

 • 17.03.2020 14:53

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (9/2020) Aktualizacja wyników testów na utratę wartości

 • 16.03.2020 16:44

  Tauron podpisał umowę kredytową na 500 mln zł z bankiem SMBC BANK

 • 16.03.2020 16:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (8/2020) Podpisanie umowy kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG

 • 12.03.2020 12:58

  Dwie nowe ściany wydobywcze w kopalniach spółki Tauron Wydobycie

 • 12.03.2020 09:35

  PGNIG będzie szukał każdej okazji przejęć w sektorze ciepłowniczym, w tym aktywów Tauronu

 • 12.03.2020 09:18

  Na koniec 2019 r. liczba prosumentów wzrosła do ok. 149 tys. - URE

 • 06.03.2020 17:26

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 31 lipca 2020

 • 06.03.2020 17:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (7/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 06.03.2020 16:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (6/2020) Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.

 • 06.03.2020 14:25

  Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH

 • 05.03.2020 19:12

  Elektrobudowa ma ugodę z Tauron Ciepło dot. umowy na budowę bloku ciepłowniczego w Tychach

 • 04.03.2020 18:41

  Tauron zakończył testy na utratę wartości, wpływ na wynik netto za '19 szacuje na 741 mln zł (opis)

 • 04.03.2020 18:10

  Tauron zakończył testy na utratę wartości, wpływ na wynik netto za '19 szacuje na 741 mln zł

 • 04.03.2020 18:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (5/2020) Wyniki testów na utratę wartości

 • 04.03.2020 17:48

  Elektrociepłownia Stalowa Wola zsynchronizowana z siecią

 • 02.03.2020 13:56

  Grupa Tauron nie ogranicza wydobycia węgla

 • 27.02.2020 08:38

  BM mBanku zawiesza rekomendacje dla spółek energetycznych

 • 24.02.2020 11:36

  MAP przeciwny "ogałacaniu" spółek Skarbu Państwa przez dywidendy - Sasin

 • 24.02.2020 11:23

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin (opis)

 • 24.02.2020 11:04

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin

 • 24.02.2020 10:05

  Koszt rekompensat wzrostu cen energii w '20 oszacowano na 2,43 mld zł - osr

 • 17.02.2020 09:58

  Tauron Wydobycie uruchomi w I kw. w ZG Janina nową ścianę wydobywczą

 • 13.02.2020 10:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (4/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 13.02.2020 09:02

  Przekazanie bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno opóźni się - Rafako (opis)

 • 13.02.2020 08:25

  Przekazanie bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno opóźni się - Rafako

 • 11.02.2020 14:40

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin (opis)

 • 11.02.2020 14:02

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin

 • 06.02.2020 13:24

  Tauron ustanowił program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł

 • 06.02.2020 13:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (3/2020) Ustanowienie programu emisji obligacji

 • 05.02.2020 18:28

  Societe Generale obniżył rekomendację Tauronu do "trzymaj"

 • 04.02.2020 10:32

  Projekt ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu jest gotowy - Sasin

 • 03.02.2020 11:31

  Tauron Dystrybucja przyłączył w '19 30,4 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 206 MW

 • 03.02.2020 09:41

  PGE Dystrybucja pozyskała w 2019 roku 9.552 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 31.01.2020 09:12

  Elektrownia Łaziska nie korzysta z węgla z Rosji - Tauron Wytwarzanie

 • 30.01.2020 18:44

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 II

 • 30.01.2020 18:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (2/2020) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 24.01.2020 15:25

  PSE zawarły umowy na realizację usługi DSR na 2020 r.

 • 20.01.2020 13:59

  Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

 • 17.01.2020 15:28

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2020 roku

 • 10.01.2020 15:07

  Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w elektrociepłowni w Tychach

 • 30.12.2019 19:40

  Rafako obniża oczekiwaną rentowność kontraktu w Jaworznie do 5 proc.

 • 30.12.2019 16:23

  Elektrociepłownia Stalowa Wola domaga się blisko 180 mln zł od Abener Energia

 • 20.12.2019 17:33

  Wykonawca Elektrociepłowni Stalowa Wola domaga się prawie 160 mln zł odszkodowania

 • 20.12.2019 17:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (59/2019) Wpłynięcie pozwu przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

 • 20.12.2019 06:56

  CBA prowadzi kontrolę w spółce Tauron Wydobycie

 • 19.12.2019 18:33

  Tauron podpisał umowę kredytową na 750 mln zł z bankiem Intesa Sanpaolo

 • 19.12.2019 18:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (58/2019) Podpisanie umowy kredytu z bankiem Intesa Sanpaolo S.P.A.

 • 19.12.2019 16:16

  Tauron podpisał z Rafako i Mostostalem Warszawa aneks do umowy na blok w Elektrowni Jaworzno

 • 19.12.2019 16:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (57/2019) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 19.12.2019 09:43

  URE prawdopodobnie zaakceptowałby wzrost rachunku na energię o ok. 12 proc. - Gawin

 • 18.12.2019 09:36

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia, aktl.)

 • 18.12.2019 08:55

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia)

 • 18.12.2019 07:51

  KGHM nie ma żadnych planów dotyczących przejęcia Tauronu - prezes KGHM

 • 17.12.2019 17:56

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis2)

 • 17.12.2019 17:19

  Tauron utworzy w IV kw. rezerwę w szac. wys. 230-280 mln zł na umowy rodzące obciążenia w segmencie sprzedaży

 • 17.12.2019 17:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (56/2019) Informacja dotycząca skutków zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 r.

 • 17.12.2019 16:26

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis)

 • 17.12.2019 15:27

  Wzrost rachunku dla odbiorców Tauron Sprzedaż to 12 proc., a wzrost samej ceny energii to ok. 20 proc. - URE

 • 16.12.2019 11:10

  Tauron Ekoenergia kupił projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW

 • 12.12.2019 16:14

  Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" Tauron

 • 12.12.2019 15:05

  Tauron widzi konieczność ograniczenia ekspozycji na węgiel z powodu podejścia instytucji fin.- prezes

 • 12.12.2019 14:22

  Budowa czempionów to dobry pomysł, ale nie trwają żadne analizy dot. przejęć - prezes Tauronu (opis)

 • 12.12.2019 14:18

  Budowa czempionów to dobry pomysł, ale nie trwają żadne analizy dot. przejęć - prezes Tauronu

 • 11.12.2019 14:06

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (55/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A.

 • 11.12.2019 07:00

  KGHM jest otwarty na współpracę przy projektach energetycznych, cieszy się z rozwoju OZE w Tauronie (wywiad)

 • 10.12.2019 18:32

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy wyniosą w 2024 r. 149,04 mln zł

 • 10.12.2019 18:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (54/2019) Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 12:40

  Tauron nie otrzymał ofert zakupu ZG Janina (opis)

 • 10.12.2019 12:32

  Tauron nie otrzymał ofert zakupu ZG Janina

 • 10.12.2019 12:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (53/2019) Decyzja o zakończeniu procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem ZG Janina

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 14:26

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić w 2024 r. od 135,29 mln zł do 154,60 mln zł

 • 06.12.2019 14:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (52/2019) Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2024 r.

 • 06.12.2019 13:41

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (51/2019) Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

 • 06.12.2019 13:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (50/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 • 06.12.2019 12:59

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 06.12.2019 12:49

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5 rundzie - PSE

 • 06.12.2019 12:17

  Tauron buduje szerokopasmową sieć telekomunikacyjną

 • 04.12.2019 09:10

  Tauron Wydobycie uruchomił nowy kompleks technologiczny

 • 02.12.2019 07:10

  Rozwój OZE kluczowy w UE, polskie firmy energetyczne muszą się dostosować - Fitch (wywiad)

 • 01.12.2019 17:41

  Mniejsze wydobycie węgla i zyski kopalń w Polsce (analiza)

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 27.11.2019 09:14

  Tauron Wydobycie uruchomił w listopadzie trzy nowe ściany wydobywcze

 • 22.11.2019 15:16

  Tauron dopuścił oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło (opis2)

 • 22.11.2019 14:56

  Tauron dopuścił oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło (opis)

 • 22.11.2019 14:49

  Tauron zdecydował o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki Tauron Ciepło

 • 22.11.2019 14:47

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (49/2019) Decyzja o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o.

 • 22.11.2019 14:43

  Program naprawczy Tauronu Wydobycie "powoli przynosi małe, ale pewne efekty" - Gawęda

 • 22.11.2019 14:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (48/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 21 listopada 2019 r.

 • 21.11.2019 13:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (47/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

 • 21.11.2019 13:26

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (46/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.11.2019 08:27

  Państwowe spółki energetyczne postulują dwucyfrowe podwyżki cen prądu - media

 • 18.11.2019 15:43

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2020 r.

 • 18.11.2019 12:17

  Tauron Dystrybucja w pierwszych trzech kw. przyłączył do sieci 14,5 tys. mikroinstalacji OZE

 • 15.11.2019 14:54

  Tauron pracuje nad programem dla segmentu wydobycie; IV kw. zapowiada się nieco lepiej (aktl.)

 • 15.11.2019 12:01

  Tauron nie podjął jeszcze decyzji o wyborze oferentów na aktywa wydobywcze i ciepłownicze

 • 15.11.2019 11:49

  Tauron pracuje nad programem dla segmentu wydobycie

 • 14.11.2019 09:41

  WZZ "Sierpień 80" zwraca się do premiera z wnioskiem o upublicznienia audytu w Tauron Wydobycie

 • 13.11.2019 18:50

  Wyniki operacyjne Tauronu w III kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 13.11.2019 18:47

  Zysk netto Tauronu w III kw. '19 wyniósł 188 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 13.11.2019 18:09

  Zysk netto Tauronu w III kw. '19 wyniósł 187,6 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 13.11.2019 18:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 12.11.2019 13:34

  PGE Dystrybucja pozyskała w trzech kwartałach 8.102 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 06.11.2019 12:51

  Tauron Dystrybucja rozpoczął budowę magazynu energii w Cieszanowicach

 • 31.10.2019 15:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (45/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 21 listopada 2019 r. zgłoszone przez akcjonariusza

 • 31.10.2019 14:38

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło nie zawarły ugody, rozmowy są kontynuowane

 • 31.10.2019 09:23

  Szacunkowe wyniki Tauronu za III kw. wyższe od oczekiwań, ale rozczarowuje wydobycie (opinia)

 • 30.10.2019 18:47

  Szacunkowe wyniki operacyjne Tauronu w III kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.10.2019 18:23

  Tauron szacuje zysk netto w III kwartale na 188 mln zł, EBITDA wyniosła 808 mln zł (opis)

 • 30.10.2019 17:41

  Tauron szacuje zysk netto w III kwartale na 188 mln zł, EBITDA wyniosła 808 mln zł

 • 30.10.2019 17:16

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (44/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I-III kwartał 2019 r. i III kwartał 2019 r.

 • 30.10.2019 15:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (43/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 24.10.2019 14:09

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (42/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 24.10.2019 14:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (41/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 17.10.2019 16:22

  Fundusz Górnośląski i Tauron chcą postawić instalacje fotowoltaiczne o mocy 100 MW

 • 17.10.2019 16:12

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie do eksploatacji do 31 stycznia (opis)

 • 17.10.2019 15:48

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie bloku do eksploatacji do 31 stycznia

 • 17.10.2019 15:34

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (40/2019) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 15.10.2019 13:32

  Tauron Dystrybucja pozyskał ponad 195 mln na realizację inwestycji sieciowych

 • 08.10.2019 15:10

  Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. utworzenia spółki celowej

 • 07.10.2019 16:38

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma dwunastoletnią umowę serwisową z GE GS

 • 07.10.2019 16:32

  Elektrociepłownia Stalowa Wola ma list intencyjny z Tauron Wytwarzanie dot. bloku OZE

 • 03.10.2019 15:12

  PGZ ma porozumienie z PGE, Eneą i Tauronem ws. rozwoju produkcji samochodów elektrycznych

 • 01.10.2019 14:37

  Tauron nie spodziewa się dużych zmian w wyniku EBITDA w '20 - wiceprezes (opis)

 • 01.10.2019 14:09

  Tauron nie spodziewa się wielkich zmian w wyniku EBITDA w '20 - wiceprezes

 • 01.10.2019 11:52

  Ustawa prądowa będzie miała neutralny wpływ na wyniki Tauronu

 • 30.09.2019 19:04

  Zysk netto Tauronu w I poł. '19 wyniósł 666,9 mln zł, a EBITDA 2,2 mld zł (opis)

 • 30.09.2019 18:28

  Wyniki operacyjne Tauronu w II kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.09.2019 18:14

  Zysk netto Tauronu w I poł. '19 wyniósł 666,9 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 30.09.2019 18:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 16:38

  Węglokoks potrzebuje więcej czasu na badanie kopalni Janina - prezes

 • 23.09.2019 17:54

  Wpływ ustawy o cenach energii na wyniki Tauronu powinien być w I półroczu neutralny (opis)

 • 23.09.2019 17:31

  Wpływ ustawy o cenach energii na wyniki Tauronu powinien być w I półroczu neutralny

 • 23.09.2019 17:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (39/2019) Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

 • 21.09.2019 13:24

  Kamil Kamiński odwołany z funkcji wiceprezesa Tauronu

 • 21.09.2019 12:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (38/2019) Zmiana w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

 • 19.09.2019 08:14

  Wood&Co. podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", obniżył dla Energi do "trzymaj"

 • 17.09.2019 16:51

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło rozmawiają o porozumieniu

 • 17.09.2019 15:19

  Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno

 • 17.09.2019 15:10

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (37/2019) Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 09.09.2019 08:45

  Szacunkowe wyniki Tauronu zgodne z oczekiwaniami, słabo w segmencie sprzedaży (opinia)

 • 06.09.2019 17:51

  Tauron szacuje stratę netto w II kwartale na 1 mln zł, EBITDA wyniosła 795 mln zł (opis)

 • 06.09.2019 17:36

  Tauron szacuje stratę netto w II kwartale na 1 mln zł, EBITDA wyniosła 795 mln zł

 • 06.09.2019 17:22

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (36/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2019 r. i II kwartał 2019 r.

 • 06.09.2019 10:55

  Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w ZG Janina wynosi 75 proc. - Tauron

 • 04.09.2019 16:04

  Węglokoks może z końcem września rozpocząć negocjacje z Tauronem ws. kopalni Janiny

 • 03.09.2019 18:06

  Tauron liczy, że zakupione farmy wiatrowe przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie (opis)

 • 03.09.2019 17:47

  Kopalnia Janina w 2020 roku będzie rentowna – prezes Tauronu

 • 03.09.2019 17:18

  Tauron liczy, że zakupione farmy wiatrowe przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie – wiceprezes

 • 03.09.2019 17:06

  Zarząd Tauronu podpisał dokumentację w sprawie zakupu pięciu farm wiatrowych

 • 03.09.2019 16:51

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (35/2019) Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia farm wiatrowych

 • 03.09.2019 15:50

  Sektor elektroenergetyczny powinien się konsolidować – wiceprezes Tauronu

 • 02.09.2019 16:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2019) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca transakcji nabycia farm wiatrowych

 • 02.09.2019 15:34

  Były kontrahent pozwał spółkę zależną Tauronu, żąda 29 mln zł z odsetkami

 • 02.09.2019 15:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (33/2019) Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej

 • 02.09.2019 12:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (32/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 28.08.2019 15:50

  Oferta konsorcjum Elektrotimu za 22 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Tauronu

 • 27.08.2019 15:53

  Tauron kupi 5 farm wiatrowych za ok. 137 mln euro (opis)

 • 27.08.2019 15:40

  Tauron kupi 5 farm wiatrowych za ok. 137 mln euro

 • 27.08.2019 15:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (31/2019) Przyjęcie warunków transakcji nabycia farm wiatrowych

 • 23.08.2019 18:18

  Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami

 • 23.08.2019 06:30

  Priorytetem dla kopalń Tauronu jest zakończenie zaplanowanych inwestycji - Gawęda, ME (wywiad)

 • 21.08.2019 14:32

  Spółki zależne Polenergii domagają się od grupy Tauron 48,3 mln zł

 • 21.08.2019 10:29

  Tauron ogłosił przetarg na realizację budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW

 • 19.08.2019 18:43

  Odpisy w segmencie wydobycie obniżą wynik netto grupy Tauron za I półr. o 218 mln zł (opis)

 • 19.08.2019 18:35

  Odpisy w segmencie wydobycie obniżą wynik netto grupy Tauron za I półr. o 218 mln zł

 • 19.08.2019 18:26

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (30/2019) Wyniki testów na utratę wartości

 • 19.08.2019 14:38

  Węglokoks przeprowadzi due diligence kopalni Janina pod kątem finansowym i technicznym

 • 04.06.2019 10:13

  Sławomir Obidziński nowym prezesem Tauron Wydobycie

 • 03.06.2019 17:25

  FRD może przekroczyć limit dla polskich akcji, przy przejściu 20 proc. ubezpieczonych do ZUS - Borys, PFR

 • 03.06.2019 16:32

  PFR "otwarty" na finansowanie projektów Tauronu poza Jaworznem - Borys, PFR

 • 22.05.2019 12:28

  Węglokoks zainteresowany pozyskaniem kolejnych aktywów wydobywczych

 • 21.05.2019 21:06

  Tauron chce mieć do końca 2020 r. ponad 150 stacji ładowania aut elektrycznych

 • 18.04.2019 11:51

  Pożar w likwidowanym wyrobisku kopalni Sobieski bez wpływu na produkcję Tauronu Wydobycie

 • 18.04.2019 09:30

  Pożar endogeniczny w kopalni Tauronu; wycofano 90 pracowników

 • 17.04.2019 18:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (13/2019) Otrzymanie pisma o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów w PGE EJ 1

 • 17.04.2019 18:13

  Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną (opis)

 • 17.04.2019 16:47

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (12/2019) Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym

 • 17.04.2019 16:18

  Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Tauronu na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną

 • 16.04.2019 15:21

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (11/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 11.04.2019 11:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (10/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 11.04.2019 11:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 28.03.2019 16:10

  ElectroMobility Poland zaprojektuje trzy wersje polskiego auta elektrycznego - prezes

 • 28.03.2019 14:03

  Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma kosztować 2 mld zł - Zaremba, EMP

 • 28.03.2019 11:41

  PGE może odkupić udziały w PGE EJ 1 po wycenie i uzyskaniu zgód korporacyjnych - ME

 • 22.03.2019 15:39

  Rynek raczej nie zakładał tak dużego spadku taryf dla dystrybucji energii (opinia)

 • 22.03.2019 14:47

  Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne na '19; spadek średniej stawki wynosi 4 proc. (opis)

 • 18.03.2019 15:13

  Tauron opublikuje raporty roczne 3 kwietnia

 • 18.03.2019 14:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 16.03.2019 10:33

  ElectroMobility Poland zapewnia, że przed '23 ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych

 • 15.03.2019 17:57

  Tauron obniżył szacunek zysku EBITDA w IV kw. '18 do 403 mln zł (opis)

 • 15.03.2019 17:38

  Tauron obniżył szacunek zysku EBITDA w IV kw. '18 do 403 mln zł

 • 15.03.2019 17:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (7/2019) Wartość wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA liczona wg warunków emisji obligacji serii TPEA1119

 • 15.03.2019 17:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (6/2019) Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

 • 11.03.2019 14:24

  Trwają prace nad pozyskaniem inwestorów do spółki ElectroMobility Poland - Tchórzewski, ME

 • 11.03.2019 13:48

  KGHM żąda zmian w radzie nadzorczej Tauronu

 • 11.03.2019 13:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (5/2019) Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 08.03.2019 12:19

  Tauron Sprzedaż ocenia roszczenia HSH Nordbank jako bezzasadne

 • 07.03.2019 19:47

  W 2018 r. prawie wszystkie spółki węglowe osiągnęły dodatnie wyniki finansowe

 • 07.03.2019 15:44

  HSH Nordbank domaga się od Tauronu 232,9 mln zł za niewykonanie umów dot. zielonych certyfikatów

 • 07.03.2019 15:28

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (4/2019) Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej

 • 05.03.2019 14:39

  Zaawansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie przekroczyło 87 proc. - Tauron

 • 04.03.2019 11:00

  Sektor energetyczny w poniedziałek mocno traci; impulsem słabe wyniki PGE i Energi (opinia)

 • 04.03.2019 10:32

  PSE, Enea Operator i Tauron Dystrybucja mają porozumienie ws. rozwoju sieci za ponad 100 mln zł

 • 26.02.2019 15:48

  Szacunkowe wyniki operacyjne Tauronu w IV kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 26.02.2019 15:31

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 2018 roku 617 mln zł zysku EBITDA wobec konsensusu 601 mln zł (opis)

 • 26.02.2019 15:25

  Szacunkowe wyniki Tauronu w IV kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 26.02.2019 15:04

  Tauron szacuje, że miał w IV kw. 2018 roku 617 mln zł zysku EBITDA i 459 mln zł straty netto

 • 26.02.2019 14:57

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (3/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

 • 20.02.2019 15:43

  Grupa Azoty przed decyzją o utworzeniu z Tauronem spółki celowej do projektu zgazowania węgla

 • 19.02.2019 06:53

  URE ma sygnały o brakach ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe

 • 18.02.2019 16:24

  Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME

 • 18.02.2019 15:36

  Tauron szacuje wpływ odpisów na obniżenie wyniku netto grupy za '18 na 377,9 mln zł (opis)

 • 18.02.2019 15:26

  Tauron szacuje wpływ odpisów na obniżenie wyniku netto grupy za '18 na 377,9 mln zł

 • 18.02.2019 15:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (2/2019) Wyniki testów na utratę wartości

 • 18.02.2019 13:44

  Nowelizacja ws. cen energii zakłada usunięcie obowiązku zamrożenia stawek dla dystrybutorów (opis)

 • 13.02.2019 13:46

  Tauron zakłada, że kształt regulacji ws. cen energii będzie neutralny dla kondycji grupy

 • 13.02.2019 11:40

  DM BDM rekomenduje redukcję akcji Tauronu, cena docelowa 2,18 zł

 • 13.02.2019 10:01

  Priorytetem stabilność finansowa i dokończenie kluczowych inwestycji - wiceprezes Tauronu

 • 08.02.2019 08:53

  Potencjał wzrostów na WIG-Energia nie został wyczerpany (opinia)

 • 08.02.2019 08:53

  Dobry początek roku dla energetyki na GPW, ale wokół branży dużo znaków zapytania (analiza)

 • 31.01.2019 15:41

  Złagodzenie ograniczeń lokalizacyjnych dla projektów wiatrowych pozytywne dla Polenergii (opinia)

 • 30.01.2019 14:56

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2019 roku

 • 18.01.2019 08:26

  Chętni na zakup dużego pakietu akcji 8 spółek będą musieli mieć zgodę premiera lub min. energii

 • 09.01.2019 11:22

  EBI podpisał umowę na finansowanie projektu inwestycyjnego Tauronu wartego 1,73 mld zł - MIiR

 • 07.01.2019 12:11

  PGE, Enea, Tauron są wśród wytwórców z największą ekspozycją na wzrost CO2 - Fitch

 • 02.01.2019 16:29

  URE oczekuje nowych wniosków taryfowych, jest zaniepokojone zamrożeniem opłat dystrybucyjnych

 • 30.12.2018 12:24

  Prezydent podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną

 • 29.12.2018 09:49

  Senat poparł nowelę ustawy ws. cen prądu

 • 28.12.2018 18:58

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19 (opis)

 • 28.12.2018 18:43

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19

 • 28.12.2018 15:21

  Stabilizowanie cen energii nie jest pomocą publiczną dla dostawców prądu - Tchórzewski

 • 28.12.2018 09:58

  Firmy energetyczne do 1 kwietnia muszą renegocjować umowy z klientami - projekt ustawy

 • 27.12.2018 15:11

  PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł (opis)

 • 27.12.2018 14:56

  PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł

 • 23.12.2018 19:53

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy wyniosą w 2023 r. 79,82 mln zł

 • 23.12.2018 17:02

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (40/2018) Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:19

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis2)

 • 21.12.2018 17:43

  Minister energii zlecił audyt w spółkach energetycznych - premier

 • 21.12.2018 17:34

  ME chce stworzyć krajowy system zielonych inwestycji

 • 21.12.2018 17:18

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis)

 • 21.12.2018 16:45

  Rząd planuje obniżkę akcyzy na energię do 5 zł i redukcję opłaty przejściowej o 95 proc. - premier

 • 21.12.2018 16:39

  Rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie

 • 21.12.2018 16:29

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić w 2023 r. od 74,69 mln zł do 85,36 mln zł

 • 21.12.2018 16:18

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (39/2018) Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.

 • 21.12.2018 15:55

  Aukcja mocowa na rok 2023 została zakończona w 8 rundzie - PSE

 • 20.12.2018 09:32

  DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki spółek energetycznych po informacjach dot. rozwiązań ws. cen energii

 • 19.12.2018 20:24

  Rząd planuje na '19 zamrozić ceny energii, a spółkom energ. zrekompensować straty - Polityka Insight

 • 19.12.2018 12:49

  Tauron podpisał z BGK umowę kredytu na kwotę 1 mld zł

 • 19.12.2018 12:40

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (38/2018) Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 18.12.2018 12:58

  Prezes URE kolejny raz wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień; czeka na odpowiedzi do 3 I

 • 17.12.2018 08:06

  W cenie MWh energii są opłaty, których można się pozbyć - Emilewicz, MPiT

 • 13.12.2018 13:59

  ME może zaproponować obniżkę lub zniesienie akcyzy na energię - "Rz"

 • 13.12.2018 12:39

  EBI zwiększy kwotę finansowania hybrydowego dla Tauronu o 350 mln zł, do 750 mln zł

 • 13.12.2018 12:25

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (37/2018) Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • 13.12.2018 11:08

  Spółki energetyczne nie mają podstaw do wycofywania wniosków z URE - Tchórzewski, ME

 • 13.12.2018 10:21

  ME ma także inne warianty niż rekompensaty - Tchórzewski (opis)

 • 13.12.2018 09:52

  ME ma także inne warianty niż rekompensaty - Tchórzewski

 • 13.12.2018 07:50

  Spółki wycofają wnioski taryfowe i dokonają przeglądu sytuacji - Tchórzewski, ME

 • 12.12.2018 10:58

  Spółki energetyczne zapłacą 1 mld zł "jednorazowej opłaty klimatycznej” - Tchórzewski, ME

 • 11.12.2018 20:05

  Tchórzewski chce 1 mld zł od spółek na fundusz efektywności "zaoszczędzić na akcjonariuszach"

 • 11.12.2018 19:05

  Rekompensaty za energię m.in. ze sprzedaży starych uprawnień do emisji CO2 - Tchórzewski

 • 11.12.2018 17:38

  Tauron ma umowę z EBI ws. emisji obligacji hybrydowych o wartości nominalnej 400 mln zł (opis)

 • 11.12.2018 17:29

  Tauron ma umowę z EBI ws. emisji obligacji hybrydowych o wartości nominalnej 400 mln zł

 • 11.12.2018 17:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (36/2018) Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

 • 11.12.2018 15:17

  Projekt zgazowania węgla Azotów i Tauronu kosztowny, może być obiecujący - Emilewicz

 • 11.12.2018 15:13

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne tracą po wezwaniu prezesa URE do korekty wniosków taryfowych

 • 11.12.2018 14:11

  URE wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień i korekty wniosków taryfowych (opis)

 • 10.12.2018 16:49

  ME szacuje cenę energii w taryfie G w '19 na 302 zł/MWh; rekompensaty na 4-5 mld zł (opis)

 • 10.12.2018 16:19

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne tracą po konferencji ministra energii, najmocniej spada kurs PGE

 • 07.12.2018 22:03

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy w 2022 r. wyniosą 83,6 mln zł - komunikat

 • 07.12.2018 21:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (35/2018) Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 07.12.2018 20:50

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2022 (dokumentacja)

 • 07.12.2018 20:44

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 zł/kW/rok - PSE (opis)

 • 07.12.2018 20:38

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 zł/kW/rok - PSE

 • 07.12.2018 12:03

  Perspektywa dla spółek energetycznych na '19 jest stabilna - Fitch (wywiad)

 • 06.12.2018 13:04

  ME wystąpi do RN spółek energetycznych o audyt kosztów i wdrożenie oszczędności (opis, aktl.)

 • 06.12.2018 12:15

  ME wystąpi do RN spółek energetycznych o audyt kosztów i wdrożenie oszczędności (opis)

 • 06.12.2018 08:31

  DM mBanku podniósł cenę docelową Enei, PGE i Tauronu, obniżył cenę dla Energi

 • 05.12.2018 16:03

  Przychody grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić w 2022 r. od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł

 • 05.12.2018 15:40

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2018) Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.

 • 05.12.2018 14:53

  Aukcja mocowa na rok 2022 została zakończona w 7. rundzie - PSE

 • 05.12.2018 12:42

  Zadłużenie 6 polskich spółek energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-21 – Fitch

 • 30.11.2018 17:36

  Tauron jest wstępnie zainteresowany sprzedażą udziałów w PGE EJ1

 • 30.11.2018 17:29

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (33/2018) Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 28.11.2018 15:06

  Sprzedawcy energii wnioskują o średnio ponad 30 proc. podwyżkę w taryfie G w '19 - URE

 • 28.11.2018 14:10

  PGE chce nabyć pozostałe 30 proc. PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej (opis)

 • 28.11.2018 14:04

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (32/2018) Otrzymanie informacji o wstępnym zainteresowaniu PGE nabyciem udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 28.11.2018 08:13

  Wyniki aukcji rynku mocy pozytywne dla firm energetycznych - Moody’s

 • 27.11.2018 10:45

  PKEE zadowolony z projektu PEP2040; liczy na środki unijne dla sektora na inwestycje (opinia)

 • 27.11.2018 10:21

  Udział w miksie PV i offshore pozytywny; rezygnacja z wiatraków na lądzie nieracjonalna - IEO (opinia)

 • 26.11.2018 14:21

  Rezygnacja w PEP2040 z rozwoju farm wiatrowych na lądzie niezrozumiała - PSEW (opinia)

 • 26.11.2018 11:35

  Analitycy sceptycznie o projekcie polityki energetycznej (opinia)

 • 23.11.2018 17:18

  W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu wyniesie 60 proc., atom od 2033 r. - projekt PEP (opis)

 • 23.11.2018 15:48

  Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym do '40 zakładane na ok. 400 mld zł - ME (opis)

 • 23.11.2018 14:39

  Łączne nakłady inwestycyjne w energetyce do '40 zakładane na ok. 400 mld zł – Tchórzewski, ME

 • 23.11.2018 14:38

  Tauron, po ogłoszeniu projektu PEP, chce po I kw. '19 przedstawić aktualizację strategii (opis)

 • 23.11.2018 14:22

  Tauron po I kw. '19 chce przedstawić aktualizację strategii grupy

 • 20.11.2018 18:35

  Tauron szacuje, że przychody grupy z rynku mocy w '21 wyniosą 642,25 mln zł

 • 20.11.2018 18:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (31/2018) Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 20.11.2018 16:57

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na 2021 rok (dokumentacja)

 • 20.11.2018 16:39

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok - PSE (opis)

 • 20.11.2018 16:34

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok - PSE

 • 16.11.2018 12:03

  Cena w pierwszej aukcji mocowej wyższa od oczekiwań, pozytywna dla wytwórców energii (opinia)

 • 15.11.2018 15:44

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2019 r.

 • 15.11.2018 15:20

  Przychody Tauronu z rynku mocy w '21 mogą wynieść 584,1-642,5 mln zł, potem spadek

 • 15.11.2018 15:04

  TAURON POLSKA ENERGIA SA (30/2018) Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 r.

 • 15.11.2018 13:35

  Aukcja mocowa na rok 2021 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 07.11.2018 13:58

  Grupa Tauron chce, by praktycznie wszystkie jej bloki brały udział w aukcji mocowej

 • 07.11.2018 13:51

  Tauron przewiduje na 2019 rok pewien wzrost wolumenu wydobycia rdr

 • 07.11.2018 13:39

  EBITDA Tauronu w ‘18 może być zbliżona rdr – wiceprezes

 • 07.11.2018 13:34

  CAPEX Tauronu w ‘19 będzie wyższy rdr, nie ma ryzyka przekroczenia kowenantów – wiceprezes

 • 07.11.2018 13:26

  Tauron zakłada, że jest małe prawdopodobieństwo obniżenia taryfy dystrybucyjnej w 2019 r.

 • 07.11.2018 12:00

  Tauron przedstawi do URE nowy wniosek o taryfę G na ‘19 do 15 listopada

 • 07.11.2018 11:31

  Tauron oczekuje pierwszych efektów inwestycji w wydobyciu w 2019 r.

 • 06.11.2018 18:48

  Zysk netto Tauronu w III kw. '18 wyniósł 286,4 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

  <