Torpol SA

skrót: TOR

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs13,40   -1,11 %-0,15 zł
Otwarcie13,701,11%
Minimum13,35-1,48%
Maksimum13,701,11%
Wolumen (szt.) 16363
Kurs odniesienia13,55
Widełki dolne12,35
Widełki górne15,05
Obroty (tyś. zł)221
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
61 21613,30
570813,25
82 71113,20
15013,15
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
13,50209 1
13,551 108 1
13,60343 1
13,653 110 3
Grupa specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Świadczy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.8 728 60038,00%8 728 60038,00%
NN OFEportfel2 038 7948,87%2 038 7948,87%
PKO TFI SAZWZ2 019 2098,79%2 019 2098,79%
NN Investment Partners TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne1 886 0718,21%1 886 0718,21%

Kategoria • 20.01.2021 15:10

  TORPOL SA (2/2021) Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce

 • 15.01.2021 14:51

  TORPOL SA (1/2021) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 21.12.2020 13:53

  TORPOL SA (38/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

 • 18.12.2020 13:25

  TORPOL SA (37/2020) Zawarcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 30.11.2020 13:58

  TORPOL SA (36/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 23.11.2020 10:38

  Torpol chce zwiększyć backlog do 2,5-3 mld zł; w '20 liczy na porównywalne wyniki rdr

 • 20.11.2020 18:47

  Portfel zamówień grupy Torpol wynosi 1,98 mld zł

 • 20.11.2020 17:16

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 11:35

  TORPOL SA (35/2020) Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

 • 22.10.2020 21:47

  Torpol zwiększył zysk netto po trzech kwartałach do 26,4 mln zł

 • 22.10.2020 21:08

  TORPOL SA (34/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartały 2020 roku

 • 28.09.2020 14:28

  TORPOL SA (33/2020) Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 07.09.2020 10:47

  Torpol zakłada, że wyniki II półrocza nie będą gorsze niż w I półroczu

 • 04.09.2020 18:37

  Portfel zamówień Torpolu ma wartość 2,41 mld zł

 • 04.09.2020 18:01

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 17:36

  Torpol miał w I półroczu 13,9 mln zł zysku netto

 • 26.08.2020 17:23

  TORPOL SA (32/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku

 • 19.08.2020 22:28

  TORPOL SA (31/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

 • 03.08.2020 15:25

  TORPOL SA (30/2020) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 25.06.2020 22:14

  TORPOL SA (25/2020) Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

 • 25.06.2020 19:06

  Torpol wypłaci 0,9 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2020 18:56

  TORPOL SA (24/2020) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 25.06.2020 18:51

  TORPOL SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • 17.06.2020 23:31

  TORPOL SA (22/2020) Powołanie Zarządu TORPOL S.A. na kolejną kadencję

 • 17.06.2020 07:37

  TORPOL SA (21/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego

 • 03.06.2020 07:43

  TORPOL SA (20/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego

 • 29.05.2020 10:15

  TORPOL SA (19/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 10:05

  TORPOL SA (18/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku

 • 22.05.2020 17:17

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 22.05.2020 07:50

  TORPOL SA (17/2020) Zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych

 • 21.05.2020 07:21

  Torpol planuje wypłacić 0,9 zł dywidendy na akcję

 • 20.05.2020 20:13

  TORPOL SA (16/2020) Rekomendacja podziału zysku za 2019 rok i wypłaty dywidendy

 • 14.05.2020 22:04

  Grupa Torpol miała w I kwartale 7,1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 14.05.2020 21:47

  TORPOL SA (15/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 roku

 • 30.04.2020 17:25

  TORPOL SA (14/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 24.04.2020 17:07

  TORPOL SA (13/2020) Aktualizacja informacji nt. pożyczki udzielonej przez TF Silesia sp. z o.o.

 • 26.03.2020 10:11

  Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa

 • 24.03.2020 12:08

  TORPOL SA (12/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 20.03.2020 13:49

  TORPOL SA (11/2020) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 • 18.03.2020 14:50

  Marża brutto Torpolu w '20 może być wyższa rdr; dywidenda uzależniona od rozwoju pandemii

 • 17.03.2020 07:55

  TORPOL SA (10/2020) Możliwy wpływ epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej TORPOL

 • 13.03.2020 21:58

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 13.03.2020 21:51

  Torpol miał w 2019 r. 29,1 mln zł zysku netto, portfel zamówień wynosi 3,09 mld zł

 • 13.03.2020 21:24

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 06.03.2020 17:59

  Torpol szacuje, że miał w IV kw. 2019 r. 7 mln zł zysku netto, portfel zamówień wynosi 3,09 mld zł

 • 06.03.2020 17:16

  TORPOL SA (9/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2019 rok

 • 28.02.2020 14:08

  TORPOL SA (8/2020) Informacja nt. współpracy z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 21.02.2020 13:37

  TORPOL SA (7/2020) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 19.02.2020 15:17

  TORPOL SA (6/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z KUKE S.A.

 • 13.02.2020 23:39

  TORPOL SA (4/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego

 • 05.02.2020 13:52

  TORPOL SA (3/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 28.01.2020 14:14

  TORPOL SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 13.01.2020 14:11

  TORPOL SA (1/2020) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 20.12.2019 13:28

  TORPOL SA (84/2019) Zawarcie umowy podwykonawczej w ramach realizacji projektu Gdańsk Zaspa Towarowa

 • 18.12.2019 16:32

  TORPOL SA (83/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 18.12.2019 16:20

  TORPOL SA (82/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

 • 12.12.2019 16:55

  TORPOL SA (81/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 10.12.2019 15:09

  TORPOL SA (80/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC France (Spółka Akcyjna)

 • 03.12.2019 14:40

  TORPOL SA (79/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 27.11.2019 10:48

  TORPOL SA (78/2019) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 25.11.2019 11:51

  Torpol liczy na podobne rdr przychody w '19; na inwestycje w '20 planuje wydać ok. 30 mln zł

 • 22.11.2019 17:44

  Portfel zamówień Torpolu ma wartość 3,75 mld zł netto

 • 22.11.2019 17:16

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 16:30

  TORPOL SA (77/2019) Informacji nt. zakończenia likwidacji norweskiej spółki zależnej

 • 13.11.2019 15:12

  TORPOL SA (76/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 30.10.2019 13:45

  Torpol szacuje, że miał w III kw. 12 mln zł zysku netto

 • 30.10.2019 13:21

  TORPOL SA (75/2019) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2019 roku

 • 29.10.2019 13:04

  TORPOL SA (74/2019) Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 23.10.2019 12:29

  TORPOL SA (73/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 23.10.2019 12:25

  TORPOL SA (72/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 23 października 2019 roku

 • 16.10.2019 13:53

  TORPOL SA (71/2019) Zawarcie z Zurich Insurance umowy linii gwarancyjnej

 • 15.10.2019 09:13

  TORPOL SA (70/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 10.10.2019 17:18

  TORPOL SA (69/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 08.10.2019 19:09

  TORPOL SA (68/2019) Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

 • 04.10.2019 14:06

  TORPOL SA (67/2019) Zawarcie z Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. umowy na wykonanie robót budowanych

 • 30.09.2019 14:45

  TORPOL SA (66/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 24.09.2019 18:05

  TORPOL SA (65/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień

 • 24.09.2019 17:55

  TORPOL SA (64/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2019 roku

 • 17.09.2019 15:54

  TORPOL SA (63/2019) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 11.09.2019 13:55

  TORPOL SA (62/2019) Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.09.2019 12:10

  Torpol zakłada, że dywidenda w kolejnych latach będzie stanowić do 50 proc. zysku

 • 09.09.2019 11:52

  Torpol ocenia, że II półrocze '19 nie powinno być gorsze wynikowo od I półrocza

 • 06.09.2019 07:29

  Portfel zamówień Torpolu ma wartość ponad 4,17 mld zł netto

 • 06.09.2019 06:56

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 04.09.2019 10:55

  TORPOL SA (61/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 02.09.2019 22:50

  Torpol planuje przynajmniej 8,8 mld zł przychodów w latach 2019-23 i marżę brutto na sprzedaży powyżej 5 proc. - strategia

 • 02.09.2019 21:13

  TORPOL SA (60/2019) Zatwierdzenie "Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. na lata 2019 -2023"

 • 30.08.2019 17:46

  Torpol szacuje, że miał w I półroczu 10,1 mln zł zysku netto (opis)

 • 30.08.2019 17:34

  Torpol szacuje, że miał w I półroczu 10,1 mln zł zysku netto

 • 30.08.2019 17:19

  TORPOL SA (59/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku

 • 22.08.2019 09:15

  Oferta konsorcjum Torpolu o wartości 178,8 mln zł ponownie wybrana przez Elektrownię Ostrołęka

 • 22.08.2019 08:55

  TORPOL SA (58/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

 • 21.08.2019 15:09

  TORPOL SA (57/2019) Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 14.08.2019 21:46

  TORPOL SA (56/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

 • 14.08.2019 18:38

  Sąd nakazał El. Ostrołęka ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu z Torpolem i ZUE

 • 07.08.2019 14:40

  TORPOL SA (54/2019) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 04.06.2019 11:44

  Torpol chce utrzymać udział na rynku projektów kolejowych na poziomie nie mniej niż 15 proc.

 • 30.05.2019 20:16

  TORPOL SA (34/2019) Zawarcie z TF Silesia sp. z o.o. umowy pożyczki

 • 30.05.2019 16:50

  TORPOL SA (33/2019) Informacja nt. współpracy z KUKE

 • 22.05.2019 18:24

  KIO unieważniła wybór oferty konsorcjum Torpolu przez Elektrownię Ostrołęka

 • 22.05.2019 17:42

  TORPOL SA (30/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

 • 20.05.2019 07:19

  Portfel zamówień Torpolu przekracza 3 mld zł netto

 • 17.05.2019 19:46

  Zysk netto Torpolu w I kw. wyniósł 3,9 mln zł, spółka poprawiła sprzedaż rdr o jedną czwartą

 • 17.05.2019 18:38

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 15:01

  TORPOL SA (21/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 26.03.2019 14:46

  Oferta Torpolu za 624,9 mln zł brutto najwyżej punktowana w przetargu PKP PLK

 • 26.03.2019 14:28

  TORPOL SA (20/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 25.03.2019 10:12

  TORPOL SA (19/2019) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 19.03.2019 14:32

  Oferta Torpolu za 568 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP

 • 19.03.2019 14:16

  TORPOL SA (18/2019) Złożenie najkorzys tniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Pols kie Linie Kolejowe S.A.

 • 18.03.2019 11:51

  Torpol chce przedstawić do końca I półrocza '19 założenia strategii

 • 15.03.2019 20:32

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 20:09

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 13.03.2019 14:39

  TORPOL SA (17/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • 12.03.2019 15:39

  Oferta konsorcjum z Torpolem za 932,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 12.03.2019 15:27

  TORPOL SA (16/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 11.03.2019 09:06

  Rentowność na sprzedaży brutto Torpolu w '18 osiągnęła 5 proc.; backlog wynosi ok. 2 mld zł

 • 08.03.2019 20:42

  Torpol miał w 2018 roku 19,2 mln zł zysku wobec 26,8 mln zł straty przed rokiem - wstępne dane

 • 08.03.2019 20:06

  TORPOL SA (15/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok

 • 06.03.2019 09:21

  TORPOL SA (14/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A.

 • 04.03.2019 16:18

  TORPOL SA (13/2019) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 01.03.2019 08:31

  TORPOL SA (12/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 28.02.2019 21:54

  Oferta Torpolu za 1,15 mld zł brutto z najwyższą liczbą punktów w przetargu PKP PLK

 • 28.02.2019 20:59

  TORPOL SA (11/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 22.02.2019 17:41

  Torpol odpisał wartość pożyczki udzielonej Torpolowi Norge w wysokości 1,745 mln zł

 • 22.02.2019 17:29

  TORPOL SA (10/2019) Informacja o operacjach księgowych związanych z aktywami w Norwegii

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 15.02.2019 15:28

  TORPOL SA (9/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Polskie Koleje Państwowe S.A.

 • 07.02.2019 14:38

  Oferta Torpolu za 482 mln zł brutto najwyżej oceniona w przetargu PKP PLK

 • 07.02.2019 14:26

  TORPOL SA (8/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 06.02.2019 08:15

  TORPOL SA (7/2019) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 05.02.2019 18:26

  TORPOL SA (6/2019) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 29.01.2019 12:08

  TORPOL SA (5/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 17.01.2019 15:57

  TORPOL SA (4/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 15.01.2019 10:00

  Przetarg PKP PLK z najkorzystniejszą ofertą Torpolu za 443,9 mln zł netto unieważniony

 • 15.01.2019 09:38

  TORPOL SA (3/2019) Unieważnienie aukcji przeprowadzonej w ramach postępowania przetargowego organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 15.01.2019 09:24

  TORPOL SA (2/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 03.01.2019 09:42

  TORPOL SA (1/2019) Zawarcie aneksu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 21.12.2018 14:31

  Oferta Torpolu za 443,9 mln zł netto otrzymała najwięcej punktów w przetargu PKP PLK

 • 21.12.2018 14:16

  TORPOL SA (43/2018) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 20.12.2018 17:38

  TORPOL SA (42/2018) Informacja nt. otwarcia procedury likwidacji norweskiej spółki zależnej

 • 20.12.2018 14:25

  TORPOL SA (41/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 20.12.2018 14:20

  TORPOL SA (40/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

 • 18.12.2018 15:15

  Oferta Torpolu za ok. 406,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 18.12.2018 15:02

  TORPOL SA (39/2018) Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 14.12.2018 11:42

  PKP PLK unieważniły przetarg, w którym Torpol miał najkorzystniejszą ofertę za ok. 1,4 mld zł

 • 14.12.2018 11:25

  TORPOL SA (38/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 • 27.11.2018 12:14

  TORPOL SA (37/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - aktualizacja informacji

 • 23.11.2018 12:21

  Torpol zakłada, że 2019 rok nie będzie gorszy niż rok 2018

 • 21.11.2018 18:24

  Backlog grupy Torpol na koniec III kw. wyniósł ponad 2,1 mld zł

 • 21.11.2018 17:45

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.11.2018 12:03

  TORPOL SA (36/2018) Informacja nt. współpracy z HSBC Bank Polska S.A.

 • 14.11.2018 12:18

  TORPOL SA (35/2018) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 30.10.2018 17:45

  TORPOL SA (34/2018) Informacja nt. przebiegu procesu restrukturyzacji spółki zależnej Torpol Norge

 • 30.10.2018 14:09

  Torpol miał w III kw. 10,6 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł straty przed rokiem - wstępne dane (opis)

 • 30.10.2018 13:34

  Torpol miał w III kw. 10,6 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł straty przed rokiem - wstępne dane

 • 30.10.2018 12:55

  TORPOL SA (33/2018) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2018 roku

 • 18.10.2018 12:33

  TORPOL SA (32/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

 • 10.10.2018 15:12

  TORPOL SA (31/2018) Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji

 • 09.10.2018 15:34

  Oferta konsorcjum z Torpolem najtańsza w przetargu PKP PLK na odcinek Czyżew-Białystok

 • 09.10.2018 15:14

  TORPOL SA (30/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 01.10.2018 15:11

  TORPOL SA (29/2018) Powołanie Członka Zarządu TORPOL S.A.

 • 13.09.2018 22:15

  PKP PLK unieważniły przetarg, w którym Torpol miał najkorzystniejszą ofertę za 1,5 mld zł

 • 13.09.2018 21:25

  TORPOL SA (28/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 • 07.09.2018 13:31

  Torpol oczekuje zysku netto na koniec '18; liczy na dwucyfrowe marże w Oil&Gas (opis)

 • 07.09.2018 10:29

  Torpol oczekuje zysku netto na koniec 2018 roku

 • 05.09.2018 22:46

  Backlog Torpolu to 2,55 mld zł, grupa chce mieć 1,2-1,5 mld zł przychodów rocznie

 • 05.09.2018 21:57

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 21:38

  Torpol podał wstępne wyniki półroczne, są poniżej konsensusu

 • 28.08.2018 21:25

  Wstępne wyniki Torpolu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2018 20:17

  TORPOL SA (27/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

 • 24.08.2018 16:38

  Torpol utworzy rezerwę i odpis o łącznej wartości 25,3 mln zł (opis)

 • 24.08.2018 15:45

  Torpol utworzy odpis i rezerwę o łącznej wartości 25,3 mln zł

 • 24.08.2018 15:11

  TORPOL SA (26/2014) Informacja o operacjach księgowych związanych z aktywami w Norwegii

 • 06.08.2018 13:00

  TORPOL SA (25/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - aktualizacja informacji

 • 03.08.2018 08:54

  TORPOL SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 30.07.2018 15:15

  TORPOL SA (23/2018) Rezygnacja członka Zarządu TORPOL S.A.

 • 30.07.2018 13:38

  TORPOL SA (22/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

 • 27.07.2018 13:57

  TORPOL SA (21/2018) Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku

 • 24.07.2018 14:08

  Fundusze NN IP TFI mają 8,2 proc. akcji Torpolu

 • 24.07.2018 13:57

  TORPOL SA (20/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 18.07.2018 16:30

  TORPOL SA (19/2018) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 12.07.2018 09:47

  Torpol realizuje kontrakty wartości ponad 2,8 mld zł; zabiega o kolejne za ponad 5 mld zł

 • 28.06.2018 14:19

  Oferta konsorcjum z Torpolem za 1,5 mld zł najlepsza pod wzgl. ceny i terminu w przetargu PKP PLK

 • 28.06.2018 13:57

  TORPOL SA (18/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 27.06.2018 13:37

  TORPOL SA (17/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. do dnia 27 lipca 2018 roku oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 • 26.06.2018 09:14

  PKP PLK unieważniło przetarg, w którym konsorcjum z Torpolem złożyło ofertę na 1,08 mld zł

 • 26.06.2018 08:52

  TORPOL SA (16/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania

 • 22.06.2018 14:22

  TORPOL SA (15/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 29.05.2018 13:05

  TORPOL SA (14/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 12:58

  TORPOL SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 11:24

  Torpol liczy na ponad 1 mld zł przychodów w 2018 r.

 • 23.05.2018 20:02

  Backlog Torpolu na koniec marca wynosił ponad 2,83 mld zł

 • 23.05.2018 19:19

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 14:13

  Torpol szacuje, że w I kw. grupa miała 4 mln zł straty netto, oczekiwano 2,5 mln starty (opis)

 • 15.05.2018 13:55

  Torpol szacuje, że w I kw. '18 strata netto grupy wyniosła 4 mln zł

 • 15.05.2018 13:42

  TORPOL SA (12/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku

 • 13.04.2018 11:32

  TORPOL SA (11/2018) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 26.03.2018 12:50

  Torpol chce aktywnie uczestniczyć w przetargach; liczy na wzrost backlogu

 • 26.03.2018 08:57

  Torpol oczekuje w '18 znacznego wzrostu sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych

 • 23.03.2018 22:13

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 21:51

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 20:01

  TORPOL SA (10/2018) Zawarcie umowy podwykonawczej

 • 19.03.2018 19:25

  Wstępne wyniki Torpolu w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.03.2018 19:16

  TORPOL SA (9/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

 • 13.03.2018 18:34

  Torpol utworzy odpisy na 11,4 mln zł związane z aktywami w Norwegii

 • 13.03.2018 18:23

  TORPOL SA (8/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami w Norwegii

 • 09.03.2018 21:44

  Gaz-System unieważnił przetarg, w którym najtańszą ofertę złożył Torpol Oil&Gas (popr.)

 • 09.03.2018 09:52

  Gaz-System unieważnił przetarg, w którym najtańszą ofertę złożył Torpol Oil&Gas

 • 09.03.2018 09:34

  TORPOL SA (7/2018) Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 22.02.2018 17:01

  Konsorcjum Torpolu zapłaciło w ramach ugody z byłymi kontrahentami 22,7 mln zł

 • 22.02.2018 16:48

  TORPOL SA (6/2018) Informacja nt. zawarcia ugody pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 21.02.2018 17:53

  TORPOL SA (5/2018) Informacja nt. zawartych umów podwykonawczych

 • 09.02.2018 13:55

  TORPOL SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 31.01.2018 07:09

  TORPOL SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 11:16

  TORPOL SA (2/2018) Informacja nt. współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 03.01.2018 16:47

  TORPOL SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 29.12.2017 12:32

  TORPOL SA (88/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 29.12.2017 12:25

  TORPOL SA (87/2017) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. w dniu 29 grudnia 2017 roku

 • 29.12.2017 12:18

  TORPOL SA (86/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 28.12.2017 18:08

  TORPOL SA (85/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 28.12.2017 13:31

  TORPOL SA (84/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

 • 21.12.2017 20:58

  Konsorcjum Torpolu złożyło do sądu pozew m.in. przeciwko PKP PLK, domaga się ok. 34 mln zł

 • 21.12.2017 20:43

  TORPOL SA (83/2017) Informacja nt. złożenia kolejnego pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 21.12.2017 15:01

  TORPOL SA (82/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 18.12.2017 16:53

  Konsorcjum z Torpolem złożyło wyższą od budżetu ofertę w przetargu Gaz-Systemu

 • 18.12.2017 16:37

  TORPOL SA (81/2017) Informacja nt. oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 18.12.2017 13:26

  TORPOL SA (80/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. do dnia 29 grudnia 2017 roku oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 • 07.12.2017 13:09

  Budowa bloku w Elektrowni Jaworzno zaawansowana w 50 proc.

 • 07.12.2017 12:24

  TORPOL SA (79/2017) Zawarcie ze spółką z Grupy TAURON umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 07.12.2017 10:27

  TORPOL SA (78/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy uzupełniającej na wykonanie dodatkowych robót budowlanych

 • 05.12.2017 14:40

  Wynik finansowy Torpolu niższy o 5,264 mln zł przez zdarzenie jednorazowe

 • 05.12.2017 14:24

  TORPOL SA (77/2017) Informacja podjęciu decyzji o wyksięgowaniu aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego

 • 05.12.2017 13:01

  TORPOL SA (76/2017) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzielenie gwarancji

 • 01.12.2017 09:58

  TORPOL SA (75/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 22.11.2017 11:50

  Czwarty kwartał będzie dla Torpolu najlepszy w roku - prezes (opis)

 • 22.11.2017 10:14

  Czwarty kwartał będzie dla Torpolu najlepszy w roku - prezes

 • 22.11.2017 08:42

  Backlog Torpolu po trzech kwartałach '17 to 3,4 mld zł

 • 21.11.2017 19:49

  Wyniki Torpolu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.11.2017 19:41

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.11.2017 16:51

  TORPOL SA (74/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2017 roku

 • 20.11.2017 16:38

  TORPOL SA (73/2017) Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 18 grudnia 2017 roku

 • 20.11.2017 12:52

  TORPOL SA (72/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Bank Polska S.A.

 • 15.11.2017 16:19

  TORPOL SA (71/2017) Zawarcie pakietu umów podwykonawczych

 • 10.11.2017 15:00

  Spółka z grupy Tauronu wybrała ofertę Torpolu o wartości 367,28 mln zł netto

 • 10.11.2017 14:51

  TORPOL SA (70/2017) Informacja nt. wyboru oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez spółkę z Grupy TAURON

 • 10.11.2017 13:52

  Rentowność Torpolu w ’18 może zejść lekko poniżej 4-5 proc., a w ’19 wzrosnąć (wywiad)

 • 09.11.2017 14:37

  TORPOL SA (69/2017) Zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o ustanowienie limitu na gwarancje bankowe

 • 27.10.2017 15:36

  Inwestorzy sprzedają akcje spółek budowlanych, bo obawiają się słabych wyników (opinia)

 • 24.10.2017 13:19

  TORPOL SA (68/2017) Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

 • 24.10.2017 10:17

  TORPOL SA (67/2017) Informacja nt. współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.10.2017 13:01

  TORPOL SA (66/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw szyn kolejowych

 • 16.10.2017 15:29

  Oferta Torpolu za 451,75 mln zł brutto jedyna w postępowaniu Tauronu, ale przekracza budżet

 • 16.10.2017 15:16

  TORPOL SA (65/2017) Informacja nt. złożenia oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez spółkę z Grupy TAURON

 • 02.10.2017 10:57

  Konsorcjum Torpolu i Budimeksu podpisało z PKP PLK umowę o wartości 596,7 mln zł

 • 02.10.2017 10:48

  TORPOL SA (64/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 29.09.2017 12:46

  TORPOL SA (63/2017) Informacja nt. współpracy z grupą mBank

 • 25.09.2017 11:26

  Torpol podpisał z PKP PLK umowę za 155,2 mln zł brutto

 • 25.09.2017 11:17

  TORPOL SA (62/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 22.09.2017 13:41

  TORPOL SA (61/2017) Informacji nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

 • 21.09.2017 11:18

  Torpol podpisał z PKP PLK umowę o wartości 173,4 mln zł netto

 • 21.09.2017 11:06

  TORPOL SA (60/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 18.09.2017 18:09

  Konsorcjum Torpolu złożyło do sądu pozew m. in. przeciwko PKP PLK, domaga się 48,2 mln zł

 • 18.09.2017 17:54

  TORPOL SA (59/2017) Informacja nt. złożenia pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 18.09.2017 12:25

  TORPOL SA (58/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 08.09.2017 10:29

  Torpol chce, aby w okresie trzyletnim backlog wzrósł do 3,5-4 mld zł

 • 05.09.2017 19:15

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 15:59

  Torpol miał 6,6 mln zł straty netto w II kwartale; gorzej od konsensusu

 • 01.09.2017 15:40

  Backlog Torpolu wynosi obecnie ok. 3 mld zł

 • 01.09.2017 15:33

  Wstępne wyniki Torpolu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.09.2017 15:26

  TORPOL SA (57/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 30.08.2017 14:46

  TORPOL SA (56/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw szyn kolejowych

 • 28.08.2017 13:37

  TORPOL SA (55/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 28.08.2017 13:25

  TORPOL SA (54/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 28.08.2017 12:51

  TORPOL SA (53/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 09.08.2017 08:36

  Erste podniósł rekomendację Torpolu do "kupuj"

 • 04.08.2017 21:04

  TORPOL SA (52/2017) Korekta raportu bieżącego nr 52/2017 z dn. 04.08.2017 ws. wyboru wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017-2018

 • 04.08.2017 18:15

  TORPOL SA (52/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017-2018

 • 04.08.2017 14:14

  TORPOL SA (51/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 04.08.2017 11:29

  TORPOL SA (50/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 04.08.2017 10:26

  BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje "kupuj" Torpol

 • 03.08.2017 16:34

  TORPOL SA (49/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 02.08.2017 15:49

  TORPOL SA (48/2017) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzielenie gwarancji bankowej

 • 25.07.2017 16:12

  Oferta Torpolu za 213,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 25.07.2017 16:06

  TORPOL SA (47/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 21.07.2017 13:49

  Torpol ma umowę z PKP PLK o wartości 190 mln zł netto

 • 21.07.2017 13:32

  TORPOL SA (46/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 21.07.2017 13:17

  TORPOL SA (45/2017) Informacja nt. współpracy z HSBC Bank Polska S.A.

 • 20.07.2017 12:13

  Oferta Torpolu za 138,7 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 20.07.2017 11:59

  TORPOL SA (44/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 14.07.2017 13:25

  Oferta konsorcjum Torpolu za 734,7 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 14.07.2017 13:12

  TORPOL SA (43/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 07.07.2017 14:05

  Oferta Torpolu za 77,4 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 07.07.2017 13:57

  TORPOL SA (42/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 07.07.2017 12:00

  TORPOL SA (41/2017) Zawarcie umowy podwykonawczej

 • 29.06.2017 14:12

  Oferta konsorcjum Torpolu za 329,2 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 29.06.2017 14:04

  TORPOL SA (40/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 23.06.2017 20:36

  Oferta Torpolu za 356,1 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 23.06.2017 20:22

  TORPOL SA (39/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 22.06.2017 15:16

  Oferta Torpolu o wartości 94,9 mln zł brutto wybrana jako najkorzystniejsza

 • 22.06.2017 14:52

  TORPOL SA (38/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 13.06.2017 15:20

  TORPOL SA (37/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 12.06.2017 15:34

  TORPOL SA (36/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 09.06.2017 19:34

  Oferta Torpolu za 155,2 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 09.06.2017 19:28

  TORPOL SA (35/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 07.06.2017 16:03

  TORPOL SA (34/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

 • 07.06.2017 09:02

  TORPOL SA (33/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2017 r.

 • 06.06.2017 18:03

  TORPOL SA (32/2017) Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

 • 06.06.2017 17:55

  TORPOL SA (31/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku

 • 06.06.2017 14:26

  Torpol wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję

 • 06.06.2017 14:14

  TORPOL SA (30/2017) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 05.06.2017 16:52

  TORPOL SA (29/2017) Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 30.05.2017 18:56

  TORPOL SA (28/2017) Zgłoszenie przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 29.05.2017 16:25

  TORPOL SA (27/2017) Informacja o zamiarze dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii A na żądanie Emitenta

 • 26.05.2017 15:32

  Oferta Torpolu o wartości 73,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.05.2017 15:19

  TORPOL SA (26/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 26.05.2017 13:13

  TORPOL SA (25/2017) Powołanie Zarządu TORPOL S.A. na kolejną kadencję

 • 23.05.2017 17:14

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 16:31

  Oferta Torpolu o wartości 190 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 10.05.2017 16:13

  TORPOL SA (24/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 09.05.2017 21:47

  TORPOL SA (23/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

 • 09.05.2017 21:07

  TORPOL SA (22/2017) Korekta raportu bieżącego nr 22/2017 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2017 roku

 • 09.05.2017 20:04

  TORPOL SA (22/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2017 roku

 • 05.05.2017 13:22

  TORPOL SA (21/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 05.05.2017 12:20

  TORPOL SA (20/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 28.04.2017 14:41

  Torpol chce wypłacić 0,44 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2017 14:35

  TORPOL SA (19/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 25.04.2017 16:58

  TORPOL SA (18/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy na realizację projektu kolejowego w Norwegii

 • 12.04.2017 14:04

  TORPOL SA (17/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 11.04.2017 23:25

  TORPOL SA (16/2017) Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 03.04.2017 17:03

  Oferta Torpolu za 149,7 mln zł nie została wybrana przez PKP PLK

 • 03.04.2017 16:54

  TORPOL SA (15/2017) Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 31.03.2017 16:32

  TORPOL SA (14/2017) Informacje nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 31.03.2017 16:26

  TORPOL SA (13/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw szyn kolejowych

 • 31.03.2017 14:42

  TORPOL SA (12/2017) Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną na realizację projektu kolejowego w Norwegii

 • 30.03.2017 16:01

  Torpol ma umowę z PKP PLK na prace budowlane za 837,8 mln zł netto

 • 30.03.2017 15:21

  TORPOL SA (11/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 23.03.2017 10:32

  TORPOL SA (10/2017) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 22.03.2017 22:43

  Backlog Torpolu to 0,41 mld zł, grupa spodziewa się spadku rentowności w '17

 • 22.03.2017 22:12

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 21:34

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 14.03.2017 17:09

  Torpol szacuje, że miał w 2016 r. 770,2 mln zł przychodów i 10,1 mln zł zysku netto

 • 14.03.2017 16:53

  TORPOL SA (9/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

 • 11.03.2017 05:52

  TORPOL SA (8/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 02.03.2017 16:32

  TORPOL SA (7/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji kontraktowych z podmiotami z grupy Euler Hermes

 • 23.02.2017 13:20

  TORPOL SA (6/2017) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 09.02.2017 21:52

  PKP PLK wybrało ofertę Torpolu na prace budowlane za 837,9 mln zł netto

 • 09.02.2017 21:23

  TORPOL SA (5/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 06.02.2017 11:39

  Torpol liczy na wzrost przychodów w '18, obecny backlog to ok. 300 mln zł

 • 03.02.2017 13:10

  TORPOL SA (4/2017) Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 27.01.2017 11:28

  Oferta Torpolu za 149,7 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 27.01.2017 11:27

  TORPOL SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.01.2017 11:14

  TORPOL SA (3/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w kryterium cena w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 23.01.2017 13:01

  Oferta Torpolu za 485,8 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 23.01.2017 12:47

  TORPOL SA (1/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w kryterium cena w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 27.12.2016 13:30

  TORPOL SA (53/2016) Informacja nt. aneksów do umów zawartych z Podwykonawcą w ramach realizacji projektu E75 Rail Baltica

 • 21.12.2016 15:22

  TORPOL SA (52/2016) Informacje nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 20.12.2016 16:04

  TORPOL SA (51/2016) Zawarcie z mBank S.A. aneksu do umowy współpracy

 • 15.12.2016 15:11

  TORPOL SA (50/2016) Zawarcie aneksu do umowy na realizację kontaktu E75 Rail Baltica

 • 12.12.2016 12:41

  Oferta Torpolu za 1,03 mld zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 12.12.2016 12:27

  TORPOL SA (49/2016) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 29.11.2016 15:23

  TORPOL SA (48/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. w dniu 29 listopada 2016 r.

 • 29.11.2016 15:19

  TORPOL SA (47/2016) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2016 r.

 • 29.11.2016 15:14

  TORPOL SA (46/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 29 listopada 2016 roku

 • 17.11.2016 14:03

  TORPOL SA (44/2016) Zawarcie ugody związanej z postępowaniem w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem

 • 17.11.2016 12:27

  TORPOL SA (43/2016) Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 16.11.2016 13:01

  Torpol ma umowę z PKP PLK za 304,3 mln zł brutto na modernizację linii w Krakowie

 • 16.11.2016 12:52

  TORPOL SA (42/2016) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowalnych

 • 10.11.2016 17:47

  TORPOL SA (41/2016) Informacja nt. kontraktu realizowanego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 10.11.2016 17:47

  Wyniki Torpolu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 17:31

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 17:56

  TORPOL SA (40/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

 • 31.10.2016 20:17

  TORPOL SA (39/2016) Aktualizacja informacji nt. postępowania w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem

 • 28.10.2016 13:22

  TORPOL SA (38/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku

 • 28.10.2016 13:16

  TORPOL SA (37/2016) Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 29 listopada 2016 roku

 • 18.10.2016 23:42

  TORPOL SA (36/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 12.10.2016 15:10

  TORPOL SA (35/2016) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 04.10.2016 11:46

  TORPOL SA (34/2016) Zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych

 • 30.09.2016 14:41

  TORPOL SA (33/2016) Zawarcie aneksu do umowy wykonawczej na realizację projektu E75 Rail Baltica

 • 15.09.2016 14:50

  TORPOL SA (32/2016) Aktualizacja informacji nt. postępowania w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem

 • 14.09.2016 14:43

  TORPOL SA (31/2016) Zawarcie umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 01.09.2016 21:36

  TORPOL SA (30/2016) Korekta raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

 • 01.09.2016 12:11

  Torpol z optymizmem patrzy na II półrocze; liczy na istotny wzrost backlogu na '17

 • 31.08.2016 21:36

  TORPOL SA (30/2016) Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 29.08.2016 18:58

  Zysk netto Torpolu spadł do 2,5 mln zł z 7,2 mln zł przed rokiem (opis)

 • 29.08.2016 18:09

  Zysk netto Torpolu spadł do 2,5 mln zł z 7,2 mln zł przed rokiem

 • 29.08.2016 17:25

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 20:54

  TORPOL SA (29/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 23.08.2016 15:03

  TORPOL SA (28/2016) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 16.08.2016 11:50

  DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji

 • 08.08.2016 21:01

  TORPOL SA (27/2016) Informacja nt. kontraktu realizowanego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 13.07.2016 14:12

  Oferta Torpolu za 304,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 13.07.2016 13:59

  TORPOL SA (26/2016) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 13.07.2016 11:39

  TORPOL SA (25/2016) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 12.07.2016 13:05

  TORPOL SA (23/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

 • 11.07.2016 09:48

  Spółka Torpolu ma kontrakt w Norwegii za 40 mln koron

 • 21.06.2016 15:47

  TORPOL SA Aktualizacja informacji nt. złożenia pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 17.06.2016 16:23

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 17.06.2016 16:14

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 17.06.2016 16:10

  TORPOL SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 17.06.2016 16:02

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 15:57

  Torpol wypłaci 0,69 zł dywidendy na akcję za '15

 • 17.06.2016 15:51

  TORPOL SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 14.06.2016 08:27

  ING obniża rekomendację dla Torpolu do "trzymaj"

 • 13.06.2016 10:15

  Torpol wszedł na rynek kolejowy w Norwegii

 • 16.05.2016 16:36

  TORPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku

 • 16.05.2016 16:27

  TORPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 17 czerwca 2016 roku

 • 13.05.2016 17:23

  Wyniki Torpolu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2016 17:09

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 15:44

  Torpol chce wypłacić 0,69 zł dywidendy na akcję za '15

 • 11.05.2016 15:31

  TORPOL SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 05.05.2016 19:27

  TORPOL SA Informacja nt. złożenia pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 04.05.2016 14:13

  Oferta Torpolu za 62,7 mln zł brutto wybrana przez PKP PLK

 • 21.04.2016 09:43

  TORPOL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 08.04.2016 14:45

  Oferta ZUE najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 24.03.2016 08:24

  Torpol chce jeszcze w tym roku zaistnieć na norweskim rynku kolejowym

 • 24.03.2016 07:27

  W Torpolu na razie bez decyzji co do dywidendy

 • 21.03.2016 17:35

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 17:14

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 16:12

  Oferta Torpolu za 57,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 17.03.2016 16:45

  Grzegorz Grabowski nowym prezesem Torpolu

 • 17.03.2016 16:41

  TORPOL SA Powołanie Prezesa Zarządu TORPOL S.A.

 • 10.03.2016 12:12

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 10.03.2016 09:24

  TORPOL SA Sprostowanie dotyczące treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. stanowiącej załącznik do raportu bieżącego w sprawie odwołania osoby nadzorującej

 • 09.03.2016 21:22

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 marca 2016 roku

 • 09.03.2016 19:19

  TORPOL SA Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 09.03.2016 13:08

  TORPOL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

 • 29.02.2016 20:49

  Tomasz Sweklej zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Torpolu

 • 29.02.2016 20:43

  TORPOL SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 29.02.2016 09:03

  Marvipol, po nieudanym wezwaniu na Torpol, nie ma obecnie w planach akwizycji

 • 10.02.2016 16:30

  TORPOL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2016 r.

 • 10.02.2016 16:23

  TORPOL SA Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 marca 2016 roku

 • 01.02.2016 10:19

  TORPOL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 29.01.2016 18:15

  GPW: komunikat - TORPOL SA

 • 29.01.2016 18:15

  GPW: animator rynku dla akcji TORPOL SA

 • 29.01.2016 18:12

  GPW: TRIGON DM animatorem KRUK SA I TORPOL SA

 • 20.01.2016 09:23

  TORPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 16:45

  PPIM zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Torpolu

 • 15.01.2016 16:30

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 14.01.2016 14:17

  TORPOL SA Powołanie Członka Zarządu TORPOL S.A.

 • 30.12.2015 23:06

  TORPOL SA Zawarcie z mBank S.A. umowy współpracy

 • 08.12.2015 12:32

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 01.12.2015 16:10

  TORPOL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 01.12.2015 16:01

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po wznowieniu obrad w dniu 1 grudnia 2015 roku

 • 30.11.2015 15:00

  TORPOL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 23.11.2015 17:35

  Brak zapisów w wezwaniu Projektu 03 na akcje Torpolu

 • 18.11.2015 09:59

  Torpol przejął spółkę Dimark Oil&Gas

 • 17.11.2015 13:13

  TORPOL SA Ogłoszenie do dnia 1 grudnia 2015 r. przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

 • 16.11.2015 17:39

  GPW: pierwszy dzień notowania obligacji serii A TORPOL S.A.

 • 12.11.2015 14:33

  Zarząd Torpolu nadal uważa cenę w wezwaniu na akcje spółki za niższą od godziwej

 • 12.11.2015 14:19

  TORPOL SA Podtrzymanie stanowiska Zarządu dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.

 • 10.11.2015 09:43

  Cena w wezwaniu na akcje Torpolu podwyższona do 12,1 zł z 11,8 zł za szt.

 • 09.11.2015 14:06

  Torpol ma w backlogu ok. 0,5 mld zł na '16; liczy na dodatni OCF w '16

 • 09.11.2015 06:33

  Backlog Torpolu na koniec III kw. wynosił ponad 900 mln zł

 • 08.11.2015 14:13

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 00:00

  Cena w wezwaniu na akcje Torpolu nie odpowiada ich wartości godziwej - zarząd Torpolu

 • 03.11.2015 23:39

  TORPOL SA Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.

 • 29.10.2015 13:27

  TORPOL SA Zmiana daty publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 27.10.2015 18:14

  Projekt 03 zmienia cenę w wezwaniu na akcje Torpolu na 11,8 zł za papier

 • 21.10.2015 16:04

  TORPOL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015r.

 • 21.10.2015 15:55

  TORPOL SA Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 17 listopada 2015 roku

 • 21.10.2015 14:46

  ING Securities rekomenduje "kupuj" Trakcję i Torpol

 • 19.10.2015 20:21

  Projekt 03 wzywa do sprzedaży 7,58 mln akcji Torpolu po 11,79 zł za papier

 • 01.10.2015 14:58

  TORPOL SA Korekta raportu bieżącego nr 28/2015

 • 30.09.2015 13:07

  TORPOL SA Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 09.09.2015 14:01

  Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył udział w Torpolu do 4,27 proc.

 • 09.09.2015 13:52

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 01.09.2015 17:12

  Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. Torpolu

 • 01.09.2015 16:47

  TORPOL SA Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emrytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

 • 28.08.2015 12:25

  Torpol liczy na przyspieszenie w Norwegii, rozgląda się za kontraktami na Bałkanach

 • 27.08.2015 17:53

  Portfel Torpolu na koniec czerwca miał wartość 1,2 mld zł

 • 27.08.2015 17:17

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 10.08.2015 13:33

  Oferta Torpolu za 1,28 mld zł druga w przetargu na zachodni odcinek II linii metra

 • 06.08.2015 17:51

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy zlecenia o udzielanie gwarancji kontraktowych

 • 06.08.2015 15:00

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 31.07.2015 12:53

  TORPOL SA Przydział obligacji serii A

 • 30.07.2015 13:26

  TORPOL SA Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

 • 23.07.2015 13:48

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane

 • 10.07.2015 22:24

  Noble Funds zmniejszył udział w Torpolu poniżej progu 5 proc.

 • 10.07.2015 21:46

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 22.06.2015 09:52

  Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Torpol poniżej 5 proc. akcji

 • 22.06.2015 09:45

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 18.06.2015 11:04

  TORPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.06.2015 18:35

  TORPOL SA Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez Emitenta

 • 10.06.2015 18:14

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015 roku

 • 09.06.2015 15:45

  Akcjonariusze Torpolu za wypłatą 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 09.06.2015 15:43

  TORPOL SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 09.06.2015 15:37

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 czerwca 2015 roku

 • 26.05.2015 13:59

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej

 • 22.05.2015 11:48

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej

 • 15.05.2015 14:54

  Torpol, Trakcja i ZUE z zyskiem netto w I kw.; ZUE najbardziej poprawiło marże (tabela)

 • 14.05.2015 17:01

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 21:09

  TORPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 roku

 • 12.05.2015 20:58

  TORPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 czerwca 2015 roku

 • 28.04.2015 11:21

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 24.04.2015 15:18

  Zarząd Torpolu rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2015 15:05

  TORPOL SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 26.03.2015 13:01

  Trakcja z najwyższymi marżami w '14, ale backlogi Torpolu i ZUE mocniejsze (tabela)

 • 24.03.2015 11:34

  Backlog Torpolu to 1,6 mld zł, większość na 2015 r. (opis)

 • 24.03.2015 09:18

  Backlog Torpolu na lata 2015-2017 to 1,6 mld zł

 • 23.03.2015 17:25

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 16:11

  TORPOL SA Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej w związku z realizacją umowy o roboty budowalne

 • 19.03.2015 21:47

  TORPOL SA Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez Emitenta

 • 13.03.2015 21:39

  TORPOL SA Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 04.03.2015 11:21

  TORPOL SA Zmiana daty publikacji raportów rocznych TORPOL S.A. za 2014 rok

 • 05.02.2015 16:19

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 05.02.2015 14:56

  Torpol lepiej przygotowany na spowolnienie rynku w 2016 r. niż Trakcja i ZUE (analiza)

 • 30.01.2015 23:53

  TORPOL SA Informacja nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 23.01.2015 10:47

  TORPOL SA Rejestracja zmiany Statutu

 • 21.01.2015 10:20

  TORPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 09:44

  TORPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 30.12.2014 09:44

  TFI Allianz Polska ma poniżej 5 proc. akcji Torpolu

 • 23.12.2014 16:09

  TORPOL SA zawarcie z Credit Agricole Bank Polska SA umowy o linię wielocelową

 • 19.12.2014 13:41

  TORPOL SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej

 • 18.12.2014 11:28

  TORPOL SA zawarcie umowy podwykonawczej w ramach realizacji projektu Łódź Fabryczna

 • 15.12.2014 07:47

  TORPOL SA powzięcie informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu konsorcjanta

 • 01.12.2014 13:57

  TORPOL SA zawarcie listu intencyjnego z POZBUD T & R SA

 • 28.11.2014 14:06

  TORPOL SA zawarcie aneksów do umowy wykonawczej na realizację projektu Rail Baltica