Toya SA

skrót: TOA

Ostatnie notowanie z: 05.12.2019 17:00

Aktualny kurs4,52   -3,42 %-0,16 zł
Otwarcie4,56-2,56%
Minimum4,50-3,85%
Maksimum4,58-2,14%
Wolumen (szt.) 9063
Kurs odniesienia4,68
Widełki dolne4,12
Widełki górne5
Obroty (tyś. zł)41
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12304,54
11 4004,52
11 6624,50
13 0004,48
11 6904,46
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,601 100 2
4,621 577 2
4,682 487 3
4,703 624 1
4,78200 1
Czołowy producent i dystrybutor elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Jest firmą o zasięgu międzynarodowym, która wprowadziła na rynki kilka silnych własnych marek. Wyroby eksportuje do ponad 40 krajów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
porozumienie akcjonariuszyJan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan31 874 17142,48%31 874 17142,48%
Koprowski Tomasz11 866 68415,81%11 866 68415,81%
Rockbridge TFI SAZWZ7 714 59410,28%7 714 59410,28%
Generali OFEportfel4 615 8126,15%4 615 8126,15%

Kategoria • 27.11.2019 17:09

  Toya zdecydowała o utworzeniu spółki zależnej w Chinach

 • 27.11.2019 16:53

  TOYA SA (30/2019) Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.

 • 26.11.2019 15:30

  TOYA SA (29/2019) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 stycznia 2020

 • 26.11.2019 15:24

  TOYA SA (28/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 13.11.2019 17:04

  Rockbridge TFI chce upoważnić zarząd spółki Toya do skupu do 3 mln akcji własnych

 • 13.11.2019 16:29

  TOYA SA (27/2019) Wniosek o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

 • 07.11.2019 17:14

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 17.09.2019 19:13

  TOYA SA (26/2019) Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17

 • 05.09.2019 16:04

  TOYA SA (25/2019) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 04.09.2019 15:05

  TOYA SA (24/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 2 września 2019

 • 02.09.2019 17:20

  TOYA SA (23/2019) Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 2 września 2019 r., zgłoszonej przez akcjonariusza

 • 02.09.2019 17:09

  TOYA SA (22/2019) Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.

 • 02.09.2019 16:53

  TOYA SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.

 • 02.09.2019 16:43

  TOYA SA (20/2019) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 28.08.2019 17:15

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.05.2019 18:26

  TOYA SA (11/2019) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

 • 29.05.2019 16:36

  TOYA SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.

 • 29.05.2019 16:26

  TOYA SA (9/2019) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

 • 21.05.2019 18:45

  Toya planuje skup do 3 mln akcji własnych

 • 21.05.2019 18:32

  TOYA SA (7/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

 • 21.05.2019 18:10

  TOYA SA (6/2019) Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.

 • 28.03.2019 17:21

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 17:19

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 04.03.2019 15:25

  TOYA SA (3/2019) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 28.01.2019 14:23

  TOYA SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2019

 • 23.01.2019 16:38

  TOYA SA (1/2019) Aneks z dnia 23 stycznia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

 • 24.12.2018 12:07

  TOYA SA (50/2018) Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji

 • 20.12.2018 14:12

  TOYA SA (49/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 14.12.2018 13:00

  TOYA SA (48/2018) Aneks z dnia 14 grudnia 2018 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

 • 13.12.2018 16:43

  TOYA SA (47/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 11.12.2018 08:53

  TOYA SA (46/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 22.11.2018 16:32

  TOYA SA (45/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 listopada 2018

 • 20.11.2018 17:20

  TOYA SA (44/2018) Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 20 listopada 2018r., ze wskazaniem uchwały której sprzeciw dotyczy.

 • 20.11.2018 17:02

  TOYA SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 20 listopada 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.

 • 20.11.2018 16:49

  TOYA SA (42/2018) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.11.2018 16:40

  TOYA SA (41/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

 • 19.11.2018 14:55

  TOYA SA (40/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 08.11.2018 17:17

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.09.2018 12:45

  TOYA SA (39/2018) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 listopada 2018

 • 21.09.2018 12:03

  TOYA SA (38/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2018 r.

 • 12.09.2018 10:56

  TOYA SA (37/2018) Aneks z dnia 12 września 2018r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17

 • 03.09.2018 19:53

  TOYA SA (36/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 29.08.2018 14:58

  TOYA SA (35/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 23.08.2018 17:15

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.07.2018 18:51

  TOYA SA (34/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 03.07.2018 11:13

  TOYA SA (33/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.06.2018 16:22

  TOYA SA (32/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2018

 • 27.06.2018 14:00

  TOYA SA (31/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 26 czerwca 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.

 • 26.06.2018 15:25

  TOYA SA (30/2018) Informacja o odstąpieniu w dniu 26 czerwca 2018 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. od rozpatrzenia 29 oraz 30 punktu porządku obrad

 • 26.06.2018 13:41

  Toya wypłaci 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2018 13:28

  TOYA SA (29/2018) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 25.06.2018 12:24

  TOYA SA (28/2018) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 19.06.2018 08:30

  Akcjonariusz spółki Toya chce, by spółka wypłaciła 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 18.06.2018 21:13

  TOYA SA (27/2018) Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 15.06.2018 15:31

  Akcjonariusze spółki Toya proponują buyback za 29,5 mln zł

 • 15.06.2018 14:58

  TOYA SA (26/2018) Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez Akcjonariuszy, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 13.06.2018 16:32

  TOYA SA (25/2018) Zawiadomienie akcjonariusza o ustaniu porozumienia

 • 13.06.2018 15:49

  TOYA SA (24/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 13.06.2018 14:33

  TOYA SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 13.06.2018 14:21

  TOYA SA (22/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 30.05.2018 20:48

  TOYA SA (21/2018) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2018, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

 • 30.05.2018 20:12

  TOYA SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 19:56

  TOYA SA (19/2018) Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

 • 29.05.2018 17:06

  TOYA SA (18/2018) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

 • 22.05.2018 18:34

  Toya chce skupić akcje własne za 17,85 mln zł (opis)

 • 22.05.2018 17:17

  TOYA SA (17/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

 • 22.05.2018 17:17

  Toya chce skupić do 20 proc. akcji własnych

 • 22.05.2018 17:08

  TOYA SA (16/2018) Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.

 • 10.05.2018 17:14

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 17:19

  TOYA SA (15/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 26.04.2018 17:00

  TOYA SA (14/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 26.04.2018 16:40

  TOYA SA (13/2018) Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.

 • 26.04.2018 14:10

  TOYA SA (12/2018) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego TOYA S.A. i umorzenie akcji własnych

 • 12.04.2018 19:37

  TOYA SA (11/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 04.04.2018 21:59

  TOYA SA (10/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 20.03.2018 20:12

  TOYA SA (9/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.03.2018 17:17

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 17:14

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.03.2018 12:42

  TOYA SA (8/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOYA S.A. przez Radę Nadzorczą

 • 02.03.2018 15:03

  TOYA SA (7/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 27 lutego 2018

 • 27.02.2018 21:58

  TOYA SA (6/2018) Zmiany Statutu TOYA S.A.

 • 27.02.2018 21:42

  TOYA SA (5/2018) Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.

 • 27.02.2018 21:28

  TOYA SA (4/2018) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 22.02.2018 13:16

  TOYA SA (3/2018) Aneks z dnia 22 lutego 2018r. do istotnej umowy.

 • 31.01.2018 16:32

  TOYA SA (2/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2018 r. oraz projekty uchwał

 • 16.01.2018 13:01

  TOYA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2018

 • 13.12.2017 13:46

  TOYA SA (58/2017) Aneks z dnia 13 grudnia 2017r. do istotnej umowy.

 • 09.11.2017 17:15

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.10.2017 17:06

  TOYA SA (57/2017) Informacja o ogłoszeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017 z powództwa Akcjonarius

 • 10.10.2017 16:52

  TOYA SA (56/2017) Informacja o cofnięciu powództwa o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017, przez Akcjonariusza Tomasza Koprowskiego.

 • 04.10.2017 20:12

  TOYA SA (55/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 04.10.2017 19:50

  TOYA SA (54/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 22:58

  TOYA SA (53/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.09.2017 22:45

  TOYA SA (52/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 22:20

  TOYA SA (51/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 21:58

  TOYA SA (50/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.09.2017 15:35

  TOYA SA (49/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 15:22

  TOYA SA (48/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 28.09.2017 16:11

  TOYA SA (47/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 28.09.2017 15:45

  TOYA SA (46/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 27.09.2017 17:21

  TOYA SA (45/2017) Zakończenie nabywania akcji własnych

 • 27.09.2017 17:10

  TOYA SA (44/2017) Nabycie akcji własnych

 • 27.09.2017 14:34

  Toya skupiła 4,2 proc. akcji własnych

 • 19.09.2017 14:40

  TOYA SA (43/2017) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • 04.09.2017 18:15

  Toya chce skupić do 3.288.615 akcji własnych po 8,95 zł za akcję

 • 04.09.2017 17:26

  TOYA SA (42/2017) Oferta zakupu akcji TOYA S.A.

 • 24.08.2017 17:10

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.07.2017 16:14

  TOYA SA (41/2017) Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.

 • 07.07.2017 15:40

  TOYA SA (40/2017) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

 • 03.07.2017 13:46

  TOYA SA (39/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2017

 • 30.06.2017 15:05

  TOYA SA (38/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.

 • 30.06.2017 10:27

  TOYA SA (37/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dotyczącego treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 09:58

  TOYA SA (37/2017) Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 08:07

  WZ Toya upoważniło zarząd do nabycia 3.288.615 akcji własnych

 • 29.06.2017 23:55

  TOYA SA (36/2017) Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.

 • 29.06.2017 23:40

  TOYA SA (35/2017) Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 17:08

  TOYA SA (34/2017) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 28.06.2017 22:43

  TOYA SA (33/2017) Zawiadomienie pełnomocnika Akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 28.06.2017 18:32

  TOYA SA (32/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 27.06.2017 16:51

  TOYA SA (31/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 27.06.2017 14:39

  TOYA SA (30/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 27.06.2017 14:29

  Altus TFI chce upoważnić zarząd Toya do nabycia 3.288.615 akcji własnych za 9 zł/szt.

 • 27.06.2017 14:08

  TOYA SA (29/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 26.06.2017 07:31

  Akcjonariusz chce, by Toya wypłaciła 0,37 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2017 00:16

  TOYA SA (28/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 20.06.2017 15:50

  TOYA SA (27/2017) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 19.06.2017 16:50

  TOYA SA (26/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 14:22

  TOYA SA (25/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 13:17

  TOYA SA (24/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 12:52

  TOYA SA (23/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 12:28

  TOYA SA (22/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 08.06.2017 22:22

  TOYA SA (21/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r.

 • 01.06.2017 14:45

  TOYA SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał

 • 30.05.2017 12:17

  TOYA SA (19/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 19/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A., dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

 • 29.05.2017 14:39

  TOYA SA (19/2017) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

 • 22.05.2017 21:54

  Toya chce skupić do 4,99 mln akcji własnych za 5,9-7,3 zł za papier

 • 22.05.2017 20:54

  TOYA SA (18/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

 • 22.05.2017 20:47

  TOYA SA (17/2017) Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.

 • 10.05.2017 17:12

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 18:42

  TOYA SA (16/2016) Korekta numeru raportu bieżącego 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.04.2017 17:29

  TOYA SA (16/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 16:22

  TOYA SA (15/2017) Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017r.

 • 21.04.2017 16:15

  TOYA SA (14/2017) Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, względnie o jej uchylenie, z dnia 12 stycznia 2017r. nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie poroz

 • 24.03.2017 16:18

  TOYA SA (13/2017) Informacja Pełnomocnika Emitenta o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postępowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)

 • 16.03.2017 17:15

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 17:13

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.03.2017 17:09

  TOYA SA (12/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. - aktualizacja informacji

 • 16.02.2017 16:16

  TOYA SA (11/2017) Zawarcie Porozumienia zgodnie z treścią uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., oraz umowy zgodnie z dyspozycją §4 przedmiotowego Porozumienia.

 • 14.02.2017 15:50

  TOYA SA (10/2017) Informacja o wniesieniu powództwa przez Akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dnia 12 stycznia 2017r.,

 • 06.02.2017 17:01

  TOYA SA (9/2017) Informacja Akcjonariusza Jana Szmidt o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postepowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)

 • 31.01.2017 17:39

  TOYA SA (8/2017) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2017

 • 13.01.2017 15:06

  TOYA SA (7/2017) Informacja o cofnięciu przez Akcjonariusza Jana Szmidt powództwa w sprawie nieważności uchwał, wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczenia

 • 13.01.2017 13:57

  TOYA SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 r.

 • 12.01.2017 18:48

  TOYA SA (5/2017) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 12.01.2017 18:34

  TOYA SA (4/2017) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 12.01.2017 18:18

  TOYA SA (3/2017) Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.

 • 12.01.2017 18:10

  TOYA SA (2/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: "Spółka") z dnia 12 stycznia 2017 r.

 • 10.01.2017 17:27

  TOYA SA (1/2017) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.12.2016 16:00

  TOYA SA (54/2016) Aneks do znaczącej umowy

 • 15.12.2016 14:20

  TOYA SA (53/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. na dzień 12 stycznia 2017 r.

 • 06.12.2016 15:56

  TOYA SA (52/2016) Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

 • 07.11.2016 15:40

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 15:27

  TOYA SA (51/2016) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

 • 05.11.2016 21:38

  TOYA SA (50/2016) Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.

 • 03.11.2016 17:12

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.10.2016 11:22

  TOYA SA (49/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 30.09.2016 13:59

  TOYA SA (48/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 26.09.2016 16:48

  TOYA SA (47/2016) Informacja o odstąpieniu przez MaxCom S.A. z siedzibą w Tychach od Termsheet z dnia 20 maja 2016r.

 • 26.09.2016 13:11

  TOYA SA (46/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 września 2016 r.

 • 21.09.2016 19:57

  TOYA SA (45/2016) Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 21 września 2016r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.

 • 21.09.2016 19:39

  TOYA SA (44/2016) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: "Spółka") z dnia 21 września 2016 r.

 • 21.09.2016 15:48

  TOYA SA (43/2016) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.09.2016 15:05

  TOYA SA (42/2016) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A. z pełnionej funkcji

 • 19.09.2016 16:10

  TOYA SA (41/2016) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.09.2016 16:10

  TOYA SA (40/2016) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 09.09.2016 17:58

  Altus TFI ma ponad 5 proc. w spółce Toya

 • 09.09.2016 17:50

  TOYA SA (39/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 08.09.2016 11:35

  TOYA SA (38/2016) Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej

 • 25.08.2016 15:16

  TOYA SA (37/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 września 2016 r.

 • 25.08.2016 09:18

  TOYA SA (36/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 19.08.2016 15:36

  TOYA SA (35/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 18.08.2016 17:11

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 16:38

  TOYA SA (34/2016) Wniosek Akcjonariuszy dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad.

 • 05.08.2016 18:12

  TOYA SA (33/2016) Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016r.

 • 21.07.2016 11:31

  TOYA SA (32/2016) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.

 • 18.07.2016 12:23

  TOYA SA (31/2016) Aneks do umowy o limit wierzytelności

 • 30.06.2016 17:52

  TOYA SA Podpisanie aneksu z MaxCom S.A. do Termsheet z dnia 20 maja 2016

 • 30.06.2016 15:16

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.06.2016 08:36

  TOYA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 26.06.2016 19:59

  TOYA SA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 24.06.2016 18:05

  TOYA SA Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.

 • 24.06.2016 17:46

  TOYA SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 11:23

  TOYA SA ZAWIADOMIENIE PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZY - ZNACZNE PAKIETY AKCJI

 • 24.06.2016 11:14

  TOYA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 24.06.2016 08:32

  Toya wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2016 08:20

  TOYA SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok.

 • 23.06.2016 08:03

  Kolejny akcjonariusz chce, by Toya wypłaciła dywidendę

 • 22.06.2016 20:18

  TOYA SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 22.06.2016 09:37

  Akcjonariusz chce, by Toya wypłaciła 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2016 09:12

  TOYA SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 22.06.2016 09:02

  TOYA SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 17.06.2016 18:01

  TOYA SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.06.2016 09:32

  TOYA SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 10.06.2016 15:45

  TOYA SA Informacja Zarządu

 • 03.06.2016 10:42

  TOYA SA Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

 • 02.06.2016 21:25

  TOYA SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.

 • 02.06.2016 19:53

  TOYA SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.

 • 25.05.2016 13:31

  TOYA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał

 • 20.05.2016 16:42

  TOYA SA Podpisanie Termsheet z MaxCom S.A.

 • 18.05.2016 18:05

  Toya odstąpiła od polityki dywidendy

 • 18.05.2016 17:33

  TOYA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

 • 18.05.2016 17:26

  TOYA SA Podjęcie decyzji o odstąpieniu od polityki dywidendy

 • 11.05.2016 19:09

  TOYA SA Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji

 • 05.05.2016 17:12

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 17.03.2016 17:13

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 17:12

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 03.03.2016 15:06

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 27.01.2016 16:15

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 27.01.2016 13:03

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.01.2016 13:24

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 25.01.2016 15:11

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.01.2016 14:11

  TOYA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.01.2016 16:08

  TOYA SA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2016

 • 05.01.2016 16:16

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 17.12.2015 11:18

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 04.11.2015 17:17

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 15.09.2015 14:41

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 19.08.2015 17:14

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.07.2015 12:48

  TOYA SA Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 01.07.2015 15:47

  TOYA SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 01.07.2015 14:40

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki TOYA SA

 • 26.06.2015 22:29

  TOYA SA UCHWAŁA KDPW - PRZYJĘCIE DO DEPOZYTU AKCJI SERII D

 • 08.06.2015 14:10

  TOYA SA Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach czwartej transzy Programu Motywacyjnego

 • 29.05.2015 13:27

  TOYA SA Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dnia 28 maja 2015r. a dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

 • 29.05.2015 12:54

  TOYA SA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.05.2015 12:38

  TOYA SA Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki.

 • 29.05.2015 12:13

  TOYA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2015 r.

 • 29.05.2015 12:06

  TOYA SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 28 maja 2015 r.

 • 28.05.2015 11:22

  TOYA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.05.2015 18:34

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 14:20

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 14:14

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 14:09

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 14:01

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 13:49

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 28.04.2015 14:54

  TOYA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2015 r.

 • 10.04.2015 17:04

  TOYA SA REKOMENDACJA ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

 • 20.03.2015 17:17

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:14

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.02.2015 13:24

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 28.01.2015 13:40

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.01.2015 12:32

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.01.2015 14:45

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.01.2015 11:04

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 23.01.2015 13:32

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 14.01.2015 12:07

  TOYA SA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015

 • 30.12.2014 14:27

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.12.2014 13:20

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 03.12.2014 14:44

  TOYA SA podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 05.11.2014 17:13

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 14:01

  TOYA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 04.11.2014 13:12

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA

 • 03.11.2014 09:40

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii H

 • 27.10.2014 12:34

  TOYA SA dookreślenie kapitału zakładowego w statucie emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego statutu spółki

 • 23.10.2014 15:37

  TOYA SA - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 23.10.2014 13:48

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TOYA

 • 20.10.2014 16:04

  TOYA SA zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.10.2014 15:52

  TOYA SA zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 17.10.2014 14:32

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian tatutu spółki

 • 16.10.2014 13:33

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii D

 • 15.09.2014 13:26

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 15.09.2014 13:22

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 11.09.2014 16:09

  TOYA SA uchwała zarządu w sprawie zmiany statutu spółki

 • 11.09.2014 16:04

  TOYA SA - uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.09.2014 13:02

  TOYA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 01.09.2014 11:04

  TOYA SA korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 37/2014

 • 29.08.2014 19:54

  TOYA SA rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

 • 29.08.2014 16:42

  GPW: Komunikat - TOYA SA

 • 20.08.2014 17:12

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 06.08.2014 10:19

  TOYA SA - rejestracja zmian statutu i jego tekst jednolity

 • 05.08.2014 16:01

  TOYA SA - transakcje na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:57

  TOYA SA - transakcje na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:54

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:52

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:50

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 18.07.2014 13:51

  TOYA SA objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A

 • 18.07.2014 12:14

  TOYA SA korekta rb nr 27/2014 z 27 czerwca 2014 r.

 • 16.07.2014 16:01

  TOYA SA zawarcie umowy nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce kontrolowanej YATO TOOLS (Szanghaj) Co. Ltd

 • 27.06.2014 13:13

  TOYA SA powołanie członków zarządu

 • 27.06.2014 12:58

  TOYA SA podjęcie uchwały w sprawie przyznania opcji osobom uprawnionym

 • 27.06.2014 12:27

  TOYA SA Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

 • 27.06.2014 12:26

  TOYA SA korekta rb nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego uchwał ZWZ

 • 26.06.2014 16:35

  Toya wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 26.06.2014 16:30

  TOYA SA Powołanie członków rady nadzorczej

 • 26.06.2014 16:25

  TOYA SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.06.2014 16:22

  TOYA SA Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

 • 26.06.2014 16:20

  TOYA SA uchwała ZWZ z 26 czerwca 2014 r. o zmianie statutu spółki

 • 26.06.2014 16:06

  TOYA SA uchwały ZWZ

 • 25.06.2014 15:18

  TOYA SA Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 25.06.2014 10:38

  TOYA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii G

 • 24.06.2014 17:46

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TOYA

 • 24.06.2014 09:02

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii G

 • 18.06.2014 16:43

  GPW: Komunikat - TOYA

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla spółki TOYA

 • 17.06.2014 14:25

  TOYA SA zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 27.05.2014 13:16

  TOYA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26 czerwca 2014 r.

 • 26.05.2014 14:29

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu spółki

 • 23.05.2014 11:07

  TOYA SA - rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 13.05.2014 18:00

  Toya chce wypłacić 0,19 zł dywidendy na akcję za '13

 • 13.05.2014 17:54

  TOYA SA wybór biegłego rewidenta

 • 13.05.2014 17:44

  TOYA SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy

 • 08.05.2014 17:15

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 23.04.2014 16:35

  TOYA SA wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 02.04.2014 17:11

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 27.03.2014 15:44

  TOYA SA uchwała zarządu w sprawie zmiany statutu spółki

 • 27.03.2014 15:41

  TOYA SA uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie kapitału docelowego

 • 06.03.2014 15:00

  TOYA SA wybór nowego członka Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej

 • 24.02.2014 13:27

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 24.02.2014 13:17

  TOYA SA - aneks do znaczącej umowy

 • 24.02.2014 13:13

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 24.02.2014 08:18

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 11.02.2014 17:57

  GPW: animator dla spółki TOYA

 • 07.02.2014 15:35

  GPW: Animator dla spółki TOYA

 • 05.02.2014 10:43

  TOYA SA - zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 21.01.2014 16:07

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 17.01.2014 16:12

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 17.01.2014 15:37

  TOYA SA korekta raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. dotyczącego transakcji na akcjach spółki

 • 15.01.2014 11:32

  TOYA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 08.01.2014 12:22

  TOYA SA - terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2014

 • 19.12.2013 13:12

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 18.12.2013 12:19

  TOYA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 23.10.2013 12:28

  TOYA SA - zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

 • 25.09.2013 12:49

  TOYA SA zawiadomienie akcjonariuszy - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 24.09.2013 16:53

  TOYA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 24.09.2013 16:48

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 18.09.2013 12:35

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 10.09.2013 10:50

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 28.08.2013 07:56

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 08.07.2013 10:48

  TOYA SA wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2013 14:26

  TOYA SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

 • 25.06.2013 16:02

  Toya wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 25.06.2013 16:00

  TOYA SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok.

 • 25.06.2013 15:57

  TOYA SA uchwały ZWZ

 • 16.05.2013 15:13

  TOYA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

 • 16.05.2013 10:29

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii F

 • 15.05.2013 19:55

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA

 • 15.05.2013 17:17

  TOYA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 23.04.2013 13:14

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu spółki

 • 19.04.2013 13:14

  TOYA SA uchwała rady nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Polityki Dywidendy TOYA SA