Toya SA

skrót: TOA

Brak kursu dla wybranej firmy

Czołowy producent i dystrybutor elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Jest firmą o zasięgu międzynarodowym, która wprowadziła na rynki kilka silnych własnych marek. Wyroby eksportuje do ponad 40 krajów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
porozumienie akcjonariuszyJan Szmidt, Beata Szmidt, Maria Szmidt, Romuald Szałagan, Beata Szałagan31 874 17142,48%31 874 17142,48%
Koprowski Tomasz11 866 68415,81%11 866 68415,81%
Rockbridge TFI SAZWZ7 714 59410,28%7 714 59410,28%
Generali OFEportfel4 615 8126,15%4 615 8126,15%

Kategoria • 11.12.2020 13:44

  TOYA SA (48/2020) Aneks z dnia 11 grudnia 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

 • 13.11.2020 14:22

  TOYA SA (47/2020) Wypłata dywidendy

 • 12.11.2020 15:23

  TOYA SA (46/2020) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 05.11.2020 17:23

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.10.2020 18:22

  TOYA SA (45/2020) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 24.09.2020 13:41

  TOYA SA (44/2020) Aneks z dnia 24 września 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV

 • 16.09.2020 07:45

  TOYA SA (43/2020) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 14.09.2020 14:48

  TOYA SA (42/2020) Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 08.09.2020 14:17

  TOYA SA (41/2020) Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.

 • 08.09.2020 14:07

  TOYA SA (40/2020) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

 • 08.09.2020 13:59

  TOYA SA (39/2020) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny

 • 04.09.2020 09:46

  TOYA SA (38/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 31 sierpnia 2020

 • 31.08.2020 18:53

  TOYA SA (37/2020) Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 18:29

  TOYA SA (36/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 15:54

  TOYA SA (35/2020) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 31.08.2020 15:45

  Toya wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 31.08.2020 15:35

  TOYA SA (34/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok.

 • 31.08.2020 15:07

  TOYA SA (33/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.

 • 28.08.2020 14:30

  TOYA SA (32/2020) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 27.08.2020 17:39

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 11:24

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Toya do 8 zł, a rekomendację do "kupuj"

 • 25.08.2020 16:22

  TOYA SA (31/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 24.08.2020 17:15

  TOYA SA (30/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 21.08.2020 13:42

  TOYA SA (29/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 20.08.2020 22:32

  Rockbridge TFI chce, by Toya wypłaciła 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 20.08.2020 22:11

  TOYA SA (28/2020) Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez Akcjonariusza, dotyczących sprawy wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 17.08.2020 17:22

  TOYA SA (27/2020) Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent lub Jednostka Dominująca") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020r.

 • 22.06.2020 15:27

  TOYA SA (22/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 17 czerwca 2020

 • 17.06.2020 19:13

  TOYA SA (21/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 17 czerwca 2020 r.

 • 17.06.2020 18:41

  TOYA SA (20/2020) Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r., zgłoszonych przez akcjonariuszy wraz z informacją o odstąp

 • 17.06.2020 18:24

  TOYA SA (19/2020) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 29.05.2020 22:32

  TOYA SA (18/2020) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza

 • 27.05.2020 23:12

  TOYA SA (17/2020) Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia

 • 21.05.2020 15:23

  TOYA SA (16/2020) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca 2020

 • 21.05.2020 15:09

  TOYA SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.

 • 20.05.2020 13:25

  TOYA SA (14/2020) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Toya" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 07.05.2020 22:03

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 26.03.2020 17:20

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 17:18

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 23.03.2020 16:37

  TOYA SA (13/2020) Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.

 • 18.03.2020 13:55

  TOYA SA (12/2020) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 16.03.2020 16:30

  TOYA SA (11/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.

 • 16.03.2020 15:20

  TOYA SA (10/2020) Wniosek Akcjonariusza o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21.02.2020 16:18

  TOYA SA (9/2020) Podpisanie umowy przez podmiot zależny

 • 19.02.2020 12:43

  TOYA SA (8/2020) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 marca 2020

 • 19.02.2020 12:41

  TOYA SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2020 r.

 • 06.02.2020 13:08

  TOYA SA (6/2020) Aneks z dnia 6 lutego 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV

 • 05.02.2020 14:34

  TOYA SA (5/2020) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Toya" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 31.01.2020 13:46

  TOYA SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2020

 • 24.01.2020 15:13

  TOYA SA (3/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 stycznia 2020r.

 • 20.01.2020 16:02

  NWZ Toya upoważniło zarząd do skupu do 3 mln akcji własnych

 • 20.01.2020 15:56

  TOYA SA (2/2020) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.01.2020 15:44

  TOYA SA (1/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 20 stycznia 2020 r.

 • 10.12.2019 16:21

  TOYA SA (32/2019) Aneks z dnia 10 grudnia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

 • 10.12.2019 14:25

  TOYA SA (31/2019) Rejestracja spółki zależnej prawa chińskiego

 • 06.12.2019 10:21

  DM BOŚ obniża cenę docelową spółki Toya do 8,4 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 27.11.2019 17:09

  Toya zdecydowała o utworzeniu spółki zależnej w Chinach

 • 27.11.2019 16:53

  TOYA SA (30/2019) Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.

 • 26.11.2019 15:30

  TOYA SA (29/2019) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 stycznia 2020

 • 26.11.2019 15:24

  TOYA SA (28/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2020 r.

 • 13.11.2019 17:04

  Rockbridge TFI chce upoważnić zarząd spółki Toya do skupu do 3 mln akcji własnych

 • 13.11.2019 16:29

  TOYA SA (27/2019) Wniosek o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

 • 07.11.2019 17:14

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 17.09.2019 19:13

  TOYA SA (26/2019) Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17

 • 05.09.2019 16:04

  TOYA SA (25/2019) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 04.09.2019 15:05

  TOYA SA (24/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 2 września 2019

 • 02.09.2019 17:20

  TOYA SA (23/2019) Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 2 września 2019 r., zgłoszonej przez akcjonariusza

 • 02.09.2019 17:09

  TOYA SA (22/2019) Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.

 • 02.09.2019 16:53

  TOYA SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.

 • 02.09.2019 16:43

  TOYA SA (20/2019) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 28.08.2019 17:15

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.05.2019 18:26

  TOYA SA (11/2019) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

 • 29.05.2019 16:36

  TOYA SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.

 • 29.05.2019 16:26

  TOYA SA (9/2019) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

 • 21.05.2019 18:45

  Toya planuje skup do 3 mln akcji własnych

 • 21.05.2019 18:32

  TOYA SA (7/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

 • 21.05.2019 18:10

  TOYA SA (6/2019) Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.

 • 28.03.2019 17:21

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 17:19

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 04.03.2019 15:25

  TOYA SA (3/2019) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 28.01.2019 14:23

  TOYA SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2019

 • 23.01.2019 16:38

  TOYA SA (1/2019) Aneks z dnia 23 stycznia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

 • 24.12.2018 12:07

  TOYA SA (50/2018) Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji

 • 20.12.2018 14:12

  TOYA SA (49/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 14.12.2018 13:00

  TOYA SA (48/2018) Aneks z dnia 14 grudnia 2018 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

 • 13.12.2018 16:43

  TOYA SA (47/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 11.12.2018 08:53

  TOYA SA (46/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 22.11.2018 16:32

  TOYA SA (45/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 listopada 2018

 • 20.11.2018 17:20

  TOYA SA (44/2018) Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 20 listopada 2018r., ze wskazaniem uchwały której sprzeciw dotyczy.

 • 20.11.2018 17:02

  TOYA SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 20 listopada 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.

 • 20.11.2018 16:49

  TOYA SA (42/2018) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.11.2018 16:40

  TOYA SA (41/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

 • 19.11.2018 14:55

  TOYA SA (40/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 08.11.2018 17:17

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.09.2018 12:45

  TOYA SA (39/2018) Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 listopada 2018

 • 21.09.2018 12:03

  TOYA SA (38/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2018 r.

 • 12.09.2018 10:56

  TOYA SA (37/2018) Aneks z dnia 12 września 2018r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17

 • 03.09.2018 19:53

  TOYA SA (36/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 29.08.2018 14:58

  TOYA SA (35/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 23.08.2018 17:15

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.07.2018 18:51

  TOYA SA (34/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 03.07.2018 11:13

  TOYA SA (33/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.06.2018 16:22

  TOYA SA (32/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2018

 • 27.06.2018 14:00

  TOYA SA (31/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 26 czerwca 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.

 • 26.06.2018 15:25

  TOYA SA (30/2018) Informacja o odstąpieniu w dniu 26 czerwca 2018 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. od rozpatrzenia 29 oraz 30 punktu porządku obrad

 • 26.06.2018 13:41

  Toya wypłaci 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2018 13:28

  TOYA SA (29/2018) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 25.06.2018 12:24

  TOYA SA (28/2018) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 19.06.2018 08:30

  Akcjonariusz spółki Toya chce, by spółka wypłaciła 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 18.06.2018 21:13

  TOYA SA (27/2018) Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 15.06.2018 15:31

  Akcjonariusze spółki Toya proponują buyback za 29,5 mln zł

 • 15.06.2018 14:58

  TOYA SA (26/2018) Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez Akcjonariuszy, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 13.06.2018 16:32

  TOYA SA (25/2018) Zawiadomienie akcjonariusza o ustaniu porozumienia

 • 13.06.2018 15:49

  TOYA SA (24/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 13.06.2018 14:33

  TOYA SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 13.06.2018 14:21

  TOYA SA (22/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 30.05.2018 20:48

  TOYA SA (21/2018) Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2018, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

 • 30.05.2018 20:12

  TOYA SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 19:56

  TOYA SA (19/2018) Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

 • 29.05.2018 17:06

  TOYA SA (18/2018) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

 • 22.05.2018 18:34

  Toya chce skupić akcje własne za 17,85 mln zł (opis)

 • 22.05.2018 17:17

  TOYA SA (17/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

 • 22.05.2018 17:17

  Toya chce skupić do 20 proc. akcji własnych

 • 22.05.2018 17:08

  TOYA SA (16/2018) Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.

 • 10.05.2018 17:14

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 17:19

  TOYA SA (15/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 26.04.2018 17:00

  TOYA SA (14/2018) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 26.04.2018 16:40

  TOYA SA (13/2018) Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.

 • 26.04.2018 14:10

  TOYA SA (12/2018) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego TOYA S.A. i umorzenie akcji własnych

 • 12.04.2018 19:37

  TOYA SA (11/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 04.04.2018 21:59

  TOYA SA (10/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 20.03.2018 20:12

  TOYA SA (9/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.03.2018 17:17

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 17:14

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.03.2018 12:42

  TOYA SA (8/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOYA S.A. przez Radę Nadzorczą

 • 02.03.2018 15:03

  TOYA SA (7/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 27 lutego 2018

 • 27.02.2018 21:58

  TOYA SA (6/2018) Zmiany Statutu TOYA S.A.

 • 27.02.2018 21:42

  TOYA SA (5/2018) Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.

 • 27.02.2018 21:28

  TOYA SA (4/2018) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 22.02.2018 13:16

  TOYA SA (3/2018) Aneks z dnia 22 lutego 2018r. do istotnej umowy.

 • 31.01.2018 16:32

  TOYA SA (2/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2018 r. oraz projekty uchwał

 • 16.01.2018 13:01

  TOYA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2018

 • 13.12.2017 13:46

  TOYA SA (58/2017) Aneks z dnia 13 grudnia 2017r. do istotnej umowy.

 • 09.11.2017 17:15

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.10.2017 17:06

  TOYA SA (57/2017) Informacja o ogłoszeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017 z powództwa Akcjonarius

 • 10.10.2017 16:52

  TOYA SA (56/2017) Informacja o cofnięciu powództwa o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017, przez Akcjonariusza Tomasza Koprowskiego.

 • 04.10.2017 20:12

  TOYA SA (55/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 04.10.2017 19:50

  TOYA SA (54/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 22:58

  TOYA SA (53/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.09.2017 22:45

  TOYA SA (52/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 22:20

  TOYA SA (51/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 21:58

  TOYA SA (50/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.09.2017 15:35

  TOYA SA (49/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 29.09.2017 15:22

  TOYA SA (48/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 28.09.2017 16:11

  TOYA SA (47/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 28.09.2017 15:45

  TOYA SA (46/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 27.09.2017 17:21

  TOYA SA (45/2017) Zakończenie nabywania akcji własnych

 • 27.09.2017 17:10

  TOYA SA (44/2017) Nabycie akcji własnych

 • 27.09.2017 14:34

  Toya skupiła 4,2 proc. akcji własnych

 • 19.09.2017 14:40

  TOYA SA (43/2017) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • 04.09.2017 18:15

  Toya chce skupić do 3.288.615 akcji własnych po 8,95 zł za akcję

 • 04.09.2017 17:26

  TOYA SA (42/2017) Oferta zakupu akcji TOYA S.A.

 • 24.08.2017 17:10

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.07.2017 16:14

  TOYA SA (41/2017) Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.

 • 07.07.2017 15:40

  TOYA SA (40/2017) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

 • 03.07.2017 13:46

  TOYA SA (39/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2017

 • 30.06.2017 15:05

  TOYA SA (38/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.

 • 30.06.2017 10:27

  TOYA SA (37/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dotyczącego treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 09:58

  TOYA SA (37/2017) Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 08:07

  WZ Toya upoważniło zarząd do nabycia 3.288.615 akcji własnych

 • 29.06.2017 23:55

  TOYA SA (36/2017) Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.

 • 29.06.2017 23:40

  TOYA SA (35/2017) Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 17:08

  TOYA SA (34/2017) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 28.06.2017 22:43

  TOYA SA (33/2017) Zawiadomienie pełnomocnika Akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 28.06.2017 18:32

  TOYA SA (32/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 27.06.2017 16:51

  TOYA SA (31/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 27.06.2017 14:39

  TOYA SA (30/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 27.06.2017 14:29

  Altus TFI chce upoważnić zarząd Toya do nabycia 3.288.615 akcji własnych za 9 zł/szt.

 • 27.06.2017 14:08

  TOYA SA (29/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 26.06.2017 07:31

  Akcjonariusz chce, by Toya wypłaciła 0,37 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2017 00:16

  TOYA SA (28/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 20.06.2017 15:50

  TOYA SA (27/2017) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 19.06.2017 16:50

  TOYA SA (26/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 14:22

  TOYA SA (25/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 13:17

  TOYA SA (24/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 12:52

  TOYA SA (23/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 16.06.2017 12:28

  TOYA SA (22/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 08.06.2017 22:22

  TOYA SA (21/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r.

 • 01.06.2017 14:45

  TOYA SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał

 • 30.05.2017 12:17

  TOYA SA (19/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 19/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A., dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

 • 29.05.2017 14:39

  TOYA SA (19/2017) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

 • 22.05.2017 21:54

  Toya chce skupić do 4,99 mln akcji własnych za 5,9-7,3 zł za papier

 • 22.05.2017 20:54

  TOYA SA (18/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

 • 22.05.2017 20:47

  TOYA SA (17/2017) Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.

 • 10.05.2017 17:12

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 18:42

  TOYA SA (16/2016) Korekta numeru raportu bieżącego 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.04.2017 17:29

  TOYA SA (16/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 16:22

  TOYA SA (15/2017) Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017r.

 • 21.04.2017 16:15

  TOYA SA (14/2017) Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, względnie o jej uchylenie, z dnia 12 stycznia 2017r. nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie poroz

 • 24.03.2017 16:18

  TOYA SA (13/2017) Informacja Pełnomocnika Emitenta o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postępowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)

 • 16.03.2017 17:15

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 17:13

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.03.2017 17:09

  TOYA SA (12/2017) Zawarcie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. - aktualizacja informacji

 • 16.02.2017 16:16

  TOYA SA (11/2017) Zawarcie Porozumienia zgodnie z treścią uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., oraz umowy zgodnie z dyspozycją §4 przedmiotowego Porozumienia.

 • 14.02.2017 15:50

  TOYA SA (10/2017) Informacja o wniesieniu powództwa przez Akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dnia 12 stycznia 2017r.,

 • 06.02.2017 17:01

  TOYA SA (9/2017) Informacja Akcjonariusza Jana Szmidt o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postepowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)

 • 31.01.2017 17:39

  TOYA SA (8/2017) Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2017

 • 13.01.2017 15:06

  TOYA SA (7/2017) Informacja o cofnięciu przez Akcjonariusza Jana Szmidt powództwa w sprawie nieważności uchwał, wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczenia

 • 13.01.2017 13:57

  TOYA SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 r.

 • 12.01.2017 18:48

  TOYA SA (5/2017) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 12.01.2017 18:34

  TOYA SA (4/2017) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 12.01.2017 18:18

  TOYA SA (3/2017) Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.

 • 12.01.2017 18:10

  TOYA SA (2/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: "Spółka") z dnia 12 stycznia 2017 r.

 • 10.01.2017 17:27

  TOYA SA (1/2017) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.12.2016 16:00

  TOYA SA (54/2016) Aneks do znaczącej umowy

 • 15.12.2016 14:20

  TOYA SA (53/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. na dzień 12 stycznia 2017 r.

 • 06.12.2016 15:56

  TOYA SA (52/2016) Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

 • 07.11.2016 15:40

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 15:27

  TOYA SA (51/2016) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

 • 05.11.2016 21:38

  TOYA SA (50/2016) Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.

 • 03.11.2016 17:12

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.10.2016 11:22

  TOYA SA (49/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 30.09.2016 13:59

  TOYA SA (48/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 26.09.2016 16:48

  TOYA SA (47/2016) Informacja o odstąpieniu przez MaxCom S.A. z siedzibą w Tychach od Termsheet z dnia 20 maja 2016r.

 • 26.09.2016 13:11

  TOYA SA (46/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 września 2016 r.

 • 21.09.2016 19:57

  TOYA SA (45/2016) Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 21 września 2016r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.

 • 21.09.2016 19:39

  TOYA SA (44/2016) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: "Spółka") z dnia 21 września 2016 r.

 • 21.09.2016 15:48

  TOYA SA (43/2016) Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.09.2016 15:05

  TOYA SA (42/2016) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A. z pełnionej funkcji

 • 19.09.2016 16:10

  TOYA SA (41/2016) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.09.2016 16:10

  TOYA SA (40/2016) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 09.09.2016 17:58

  Altus TFI ma ponad 5 proc. w spółce Toya

 • 09.09.2016 17:50

  TOYA SA (39/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 08.09.2016 11:35

  TOYA SA (38/2016) Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej

 • 25.08.2016 15:16

  TOYA SA (37/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 września 2016 r.

 • 25.08.2016 09:18

  TOYA SA (36/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 19.08.2016 15:36

  TOYA SA (35/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 18.08.2016 17:11

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 16:38

  TOYA SA (34/2016) Wniosek Akcjonariuszy dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad.

 • 05.08.2016 18:12

  TOYA SA (33/2016) Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016r.

 • 21.07.2016 11:31

  TOYA SA (32/2016) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.

 • 18.07.2016 12:23

  TOYA SA (31/2016) Aneks do umowy o limit wierzytelności

 • 30.06.2016 17:52

  TOYA SA Podpisanie aneksu z MaxCom S.A. do Termsheet z dnia 20 maja 2016

 • 30.06.2016 15:16

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.06.2016 08:36

  TOYA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 26.06.2016 19:59

  TOYA SA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 24.06.2016 18:05

  TOYA SA Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.

 • 24.06.2016 17:46

  TOYA SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 11:23

  TOYA SA ZAWIADOMIENIE PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZY - ZNACZNE PAKIETY AKCJI

 • 24.06.2016 11:14

  TOYA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 24.06.2016 08:32

  Toya wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2016 08:20

  TOYA SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok.

 • 23.06.2016 08:03

  Kolejny akcjonariusz chce, by Toya wypłaciła dywidendę

 • 22.06.2016 20:18

  TOYA SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 22.06.2016 09:37

  Akcjonariusz chce, by Toya wypłaciła 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2016 09:12

  TOYA SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 22.06.2016 09:02

  TOYA SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 17.06.2016 18:01

  TOYA SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.06.2016 09:32

  TOYA SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

 • 10.06.2016 15:45

  TOYA SA Informacja Zarządu

 • 03.06.2016 10:42

  TOYA SA Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

 • 02.06.2016 21:25

  TOYA SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.

 • 02.06.2016 19:53

  TOYA SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.

 • 25.05.2016 13:31

  TOYA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał

 • 20.05.2016 16:42

  TOYA SA Podpisanie Termsheet z MaxCom S.A.

 • 18.05.2016 18:05

  Toya odstąpiła od polityki dywidendy

 • 18.05.2016 17:33

  TOYA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

 • 18.05.2016 17:26

  TOYA SA Podjęcie decyzji o odstąpieniu od polityki dywidendy

 • 11.05.2016 19:09

  TOYA SA Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji

 • 05.05.2016 17:12

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 17.03.2016 17:13

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 17:12

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 03.03.2016 15:06

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 27.01.2016 16:15

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 27.01.2016 13:03

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.01.2016 13:24

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 25.01.2016 15:11

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.01.2016 14:11

  TOYA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.01.2016 16:08

  TOYA SA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2016

 • 05.01.2016 16:16

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 17.12.2015 11:18

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 04.11.2015 17:17

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 15.09.2015 14:41

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 19.08.2015 17:14

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.07.2015 12:48

  TOYA SA Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 01.07.2015 15:47

  TOYA SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 01.07.2015 14:40

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki TOYA SA

 • 26.06.2015 22:29

  TOYA SA UCHWAŁA KDPW - PRZYJĘCIE DO DEPOZYTU AKCJI SERII D

 • 08.06.2015 14:10

  TOYA SA Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach czwartej transzy Programu Motywacyjnego

 • 29.05.2015 13:27

  TOYA SA Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dnia 28 maja 2015r. a dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

 • 29.05.2015 12:54

  TOYA SA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.05.2015 12:38

  TOYA SA Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki.

 • 29.05.2015 12:13

  TOYA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2015 r.

 • 29.05.2015 12:06

  TOYA SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 28 maja 2015 r.

 • 28.05.2015 11:22

  TOYA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.05.2015 18:34

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 14:20

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 14:14

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 14:09

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 14:01

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 29.04.2015 13:49

  TOYA SA Zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 28.04.2015 14:54

  TOYA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2015 r.

 • 10.04.2015 17:04

  TOYA SA REKOMENDACJA ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

 • 20.03.2015 17:17

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:14

  TOYA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.02.2015 13:24

  TOYA SA Aneks do znaczącej umowy

 • 28.01.2015 13:40

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.01.2015 12:32

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.01.2015 14:45

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.01.2015 11:04

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 23.01.2015 13:32

  TOYA SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 14.01.2015 12:07

  TOYA SA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015

 • 30.12.2014 14:27

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.12.2014 13:20

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 03.12.2014 14:44

  TOYA SA podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 05.11.2014 17:13

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 14:01

  TOYA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 04.11.2014 13:12

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA

 • 03.11.2014 09:40

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii H

 • 27.10.2014 12:34

  TOYA SA dookreślenie kapitału zakładowego w statucie emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego statutu spółki

 • 23.10.2014 15:37

  TOYA SA - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 23.10.2014 13:48

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TOYA

 • 20.10.2014 16:04

  TOYA SA zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji

 • 20.10.2014 15:52

  TOYA SA zawiadomienie akcjonariuszy - znaczne pakiety akcji

 • 17.10.2014 14:32

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian tatutu spółki

 • 16.10.2014 13:33

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii D

 • 15.09.2014 13:26

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 15.09.2014 13:22

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 11.09.2014 16:09

  TOYA SA uchwała zarządu w sprawie zmiany statutu spółki

 • 11.09.2014 16:04

  TOYA SA - uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.09.2014 13:02

  TOYA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 01.09.2014 11:04

  TOYA SA korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 37/2014

 • 29.08.2014 19:54

  TOYA SA rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

 • 29.08.2014 16:42

  GPW: Komunikat - TOYA SA

 • 20.08.2014 17:12

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 06.08.2014 10:19

  TOYA SA - rejestracja zmian statutu i jego tekst jednolity

 • 05.08.2014 16:01

  TOYA SA - transakcje na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:57

  TOYA SA - transakcje na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:54

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:52

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 05.08.2014 15:50

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 18.07.2014 13:51

  TOYA SA objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A

 • 18.07.2014 12:14

  TOYA SA korekta rb nr 27/2014 z 27 czerwca 2014 r.

 • 16.07.2014 16:01

  TOYA SA zawarcie umowy nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce kontrolowanej YATO TOOLS (Szanghaj) Co. Ltd

 • 27.06.2014 13:13

  TOYA SA powołanie członków zarządu

 • 27.06.2014 12:58

  TOYA SA podjęcie uchwały w sprawie przyznania opcji osobom uprawnionym

 • 27.06.2014 12:27

  TOYA SA Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

 • 27.06.2014 12:26

  TOYA SA korekta rb nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego uchwał ZWZ

 • 26.06.2014 16:35

  Toya wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 26.06.2014 16:30

  TOYA SA Powołanie członków rady nadzorczej

 • 26.06.2014 16:25

  TOYA SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.06.2014 16:22

  TOYA SA Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

 • 26.06.2014 16:20

  TOYA SA uchwała ZWZ z 26 czerwca 2014 r. o zmianie statutu spółki

 • 26.06.2014 16:06

  TOYA SA uchwały ZWZ

 • 25.06.2014 15:18

  TOYA SA Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 25.06.2014 10:38

  TOYA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii G

 • 24.06.2014 17:46

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TOYA

 • 24.06.2014 09:02

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii G

 • 18.06.2014 16:43

  GPW: Komunikat - TOYA

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla spółki TOYA

 • 17.06.2014 14:25

  TOYA SA zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 27.05.2014 13:16

  TOYA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26 czerwca 2014 r.

 • 26.05.2014 14:29

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu spółki

 • 23.05.2014 11:07

  TOYA SA - rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 13.05.2014 18:00

  Toya chce wypłacić 0,19 zł dywidendy na akcję za '13

 • 13.05.2014 17:54

  TOYA SA wybór biegłego rewidenta

 • 13.05.2014 17:44

  TOYA SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy

 • 08.05.2014 17:15

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 23.04.2014 16:35

  TOYA SA wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 02.04.2014 17:11

  TOYA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 27.03.2014 15:44

  TOYA SA uchwała zarządu w sprawie zmiany statutu spółki

 • 27.03.2014 15:41

  TOYA SA uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie kapitału docelowego

 • 06.03.2014 15:00

  TOYA SA wybór nowego członka Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej

 • 24.02.2014 13:27

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 24.02.2014 13:17

  TOYA SA - aneks do znaczącej umowy

 • 24.02.2014 13:13

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 24.02.2014 08:18

  TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 11.02.2014 17:57

  GPW: animator dla spółki TOYA

 • 07.02.2014 15:35

  GPW: Animator dla spółki TOYA

 • 05.02.2014 10:43

  TOYA SA - zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 21.01.2014 16:07

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 17.01.2014 16:12

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 17.01.2014 15:37

  TOYA SA korekta raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. dotyczącego transakcji na akcjach spółki

 • 15.01.2014 11:32

  TOYA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 08.01.2014 12:22

  TOYA SA - terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2014

 • 19.12.2013 13:12

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 18.12.2013 12:19

  TOYA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 23.10.2013 12:28

  TOYA SA - zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

 • 25.09.2013 12:49

  TOYA SA zawiadomienie akcjonariuszy - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 24.09.2013 16:53

  TOYA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 24.09.2013 16:48

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 18.09.2013 12:35

  TOYA SA aneks do znaczącej umowy

 • 10.09.2013 10:50

  TOYA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 28.08.2013 07:56

  TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 08.07.2013 10:48

  TOYA SA wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2013 14:26

  TOYA SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

 • 25.06.2013 16:02

  Toya wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 25.06.2013 16:00

  TOYA SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok.

 • 25.06.2013 15:57

  TOYA SA uchwały ZWZ

 • 16.05.2013 15:13

  TOYA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

 • 16.05.2013 10:29

  TOYA SA uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii F

 • 15.05.2013 19:55

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA

 • 15.05.2013 17:17

  TOYA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 23.04.2013 13:14

  TOYA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu spółki

 • 19.04.2013 13:14

  TOYA SA uchwała rady nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Polityki Dywidendy TOYA SA