Seco/Warwick SA

skrót: SWG

Ostatnie notowanie z: 18.01.2021 16:36

Aktualny kurs14   6,06 %0,80 zł
Otwarcie13,200,00%
Minimum13,200,00%
Maksimum146,06%
Wolumen (szt.) 2149
Kurs odniesienia13,20
Widełki dolne11,90
Widełki górne14,50
Obroty (tyś. zł)29
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
173013,60
162013,50
221612,70
120012,50
221612,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
14,00600 1
14,4050 1
14,506 100 1
14,60445 3
14,80100 1
Globalny producent kompletnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje piece przemysłowe i urządzenia do: obróbki cieplnej w próżni, obróbki cieplnej w atmosferach, lutowania wymienników ciepła w atmosferze ochronnej, obróbki cieplnej aluminium oraz metalurgii próżniowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
SW Holding sp. z o.o.ZWZ3 387 13932,89%3 387 13934,92%
Spruce Holding LLCZWZ1 123 33710,91%1 123 33711,58%
Aviva OFEportfel1 046 57310,16%1 046 57310,16%
NN OFEportfel789 2797,66%789 2797,66%
MetLife OFEportfel640 7986,22%640 7986,22%
Bleauhard Holdings LLC637 0286,19%637 0286,57%
PKO BP Bankowy OFE527 5734,93%527 5735,49%
Seco/Warwick SA496 3344,82%496 3345,12%

Kategoria • 22.01.2021 12:20

  SECO/WARWICK SA (1/2021) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku przez SECO/WARWICK S.A

 • 30.11.2020 18:47

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 15:35

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. Seco/Warwick

 • 03.11.2020 15:26

  SECO/WARWICK SA (22/2020) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

 • 02.11.2020 17:10

  SECO/WARWICK SA (21/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 02.11.2020 16:43

  SECO/WARWICK SA (20/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 30.10.2020 18:40

  SECO/WARWICK SA (19/2020) Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2019

 • 29.10.2020 15:32

  SECO/WARWICK SA (18/2020) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych

 • 27.10.2020 15:57

  Redukcja w ofercie sprzedaży akcji Seco/Warwick wyniesie 37,23 proc.

 • 27.10.2020 15:47

  SECO/WARWICK SA (17/2020) Informacja o skupie akcji własnych realizowanym poprzez Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 08.10.2020 17:33

  Seco/Warwick chce skupić do 1 mln akcji po 14,5 zł za papier

 • 08.10.2020 17:24

  SECO/WARWICK SA (16/2020) Skup akcji własnych - ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 02.10.2020 15:02

  SECO/WARWICK SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

 • 11.09.2020 17:46

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 08.06.2020 14:32

  SECO/WARWICK SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.

 • 05.06.2020 18:08

  SECO/WARWICK SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.

 • 15.05.2020 17:31

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.05.2020 15:13

  SECO/WARWICK SA (12/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 r.

 • 08.05.2020 15:00

  SECO/WARWICK SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2020 r.

 • 23.04.2020 07:31

  Seco/Warwick chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał zapasowy

 • 22.04.2020 23:00

  SECO/WARWICK SA (10/2020) Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. dotycząca podziału zysku netto za rok 2019 wraz z opinią Rady Nadzorczej

 • 22.04.2020 22:55

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 22.04.2020 22:48

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 15.04.2020 16:21

  SECO/WARWICK SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.

 • 02.04.2020 20:22

  SECO/WARWICK SA (8/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność SECO/WARWICK S.A.

 • 05.03.2020 15:47

  Seco/Warwick przyjęło strategię na lata 2020-2022, celem m.in. wzrost rentowności netto do 4 proc.

 • 05.03.2020 15:16

  SECO/WARWICK SA (7/2020) Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022

 • 13.02.2020 11:34

  SECO/WARWICK SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 12 lutego 2020 roku.

 • 12.02.2020 15:38

  Akcjonariusze Seco/Warwick upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

 • 12.02.2020 15:29

  SECO/WARWICK SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 12 lutego 2020 r.

 • 16.01.2020 17:57

  Zarząd Seco/Warwick chce upoważnienia do skupu akcji własnych

 • 16.01.2020 17:56

  SECO/WARWICK SA (4/2020) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 12 lutego 2020 r.

 • 16.01.2020 17:48

  SECO/WARWICK SA (3/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 12 lutego 2020 r.

 • 16.01.2020 17:40

  SECO/WARWICK SA (2/2020) Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy

 • 13.01.2020 14:51

  SECO/WARWICK SA (1/2020) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku przez SECO/WARWICK S.A.

 • 12.12.2019 15:04

  Celem w programie motywacyjnym dla zarządu Seco/Warwick będzie 18 mln zł zysku w '20

 • 12.12.2019 14:47

  SECO/WARWICK SA (17/2019) Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego

 • 15.11.2019 17:33

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 03.10.2019 14:48

  SECO/WARWICK SA (16/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 02.10.2019 16:29

  SECO/WARWICK SA (15/2019) Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2018

 • 11.09.2019 20:43

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 07.08.2019 15:45

  SECO/WARWICK SA (14/2019) Umowa o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A. - aneks do umowy

 • 31.05.2019 11:17

  SECO/WARWICK SA (8/2019) Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. zwołane na dzień 5 czerwca 2019 r.

 • 17.01.2019 15:34

  SECO/WARWICK SA (2/2019) Finalizacja umowy sprzedaży spółki SECO/WARWICK Allied Pvt. Ltd. w Indiach.

 • 09.01.2019 09:49

  SECO/WARWICK SA (1/2019) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku przez SECO/WARWICK S.A.

 • 13.12.2018 16:18

  SECO/WARWICK SA (24/2018) Powołanie Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

 • 13.12.2018 15:49

  SECO/WARWICK SA (23/2018) Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego

 • 16.11.2018 08:44

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 21.09.2018 08:16

  SECO/WARWICK SA (22/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.09.2018 14:12

  SECO/WARWICK SA (21/2018) Zmiana stanu posiadania akcji własnych Spółki

 • 20.09.2018 11:35

  SECO/WARWICK SA (20/2018) Rozliczenie uchylonego programu motywacyjnego na lata 2016-2018

 • 11.09.2018 17:14

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.05.2018 11:12

  SECO/WARWICK SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku.

 • 29.05.2018 16:11

  SECO/WARWICK SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 29 maja 2018 r.

 • 18.05.2018 07:24

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 27.04.2018 14:55

  SECO/WARWICK SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018r.

 • 27.04.2018 13:21

  SECO/WARWICK SA (16/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2018 r.

 • 27.04.2018 13:12

  SECO/WARWICK SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 maja 2018r.

 • 26.04.2018 20:44

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 20:32

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.04.2018 18:58

  SECO/WARWICK SA (14/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2018 15:20

  Wyniki Seco/Warwick za 2017 r. niższe o 8,42 mln zł z powodu odpisu

 • 19.04.2018 15:10

  SECO/WARWICK SA (13/2018) Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2017.

 • 19.04.2018 13:44

  SECO/WARWICK SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017.

 • 13.04.2018 10:23

  SECO/WARWICK SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

 • 12.04.2018 14:57

  SECO/WARWICK SA (9/2018) Korekta raportu dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r. w zakresie wyników głosowań nad tymi uchwałami

 • 11.04.2018 17:51

  SECO/WARWICK SA (10/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

 • 11.04.2018 17:36

  SECO/WARWICK SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r.

 • 06.04.2018 12:19

  SECO/WARWICK SA (8/2018) Zgłoszenie Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

 • 30.03.2018 16:05

  SECO/WARWICK SA (7/2018) Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

 • 22.03.2018 16:51

  SECO/WARWICK SA (6/2018) Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

 • 14.03.2018 17:21

  SECO/WARWICK SA (5/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2018 r.

 • 14.03.2018 16:58

  SECO/WARWICK SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 11 kwietnia 2018r.

 • 14.03.2018 16:45

  SECO/WARWICK SA (3/2018) Uchwała Rady Nadzorczej - uchylenie programu motywacyjnego na lata 2016-2018

 • 16.02.2018 12:43

  SECO/WARWICK SA (2/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

 • 19.01.2018 14:54

  SECO/WARWICK SA (1/2018) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 roku przez SECO/WARWICK S.A.

 • 20.12.2017 15:10

  Seco/Warwick chce sprzedać spółkę w Indach; wydzielenie obniży wynik o 12,2 mln zł

 • 20.12.2017 14:54

  SECO/WARWICK SA (19/2017) Informacja o wydzieleniu aktywów przeznaczonych do sprzedaży mającym wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy.

 • 14.12.2017 14:56

  Seco/Warwick chce mieć 18,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w '18

 • 14.12.2017 14:43

  SECO/WARWICK SA (18/2017) Skwantyfikowanie celów programu motywacyjnego na 2018 r. przez Radę Nadzorczą

 • 17.11.2017 17:56

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 11.09.2017 17:57

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.08.2017 14:00

  SECO/WARWICK SA (17/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

 • 30.06.2017 11:03

  SECO/WARWICK SA (16/2017) Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje SECO/WARWICK S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.06.2017 10:46

  Wynik grupy Seco/Warwick za I półr. '17 będzie obciążony kwotą 11,75 mln zł

 • 14.06.2017 10:27

  SECO/WARWICK SA (15/2017) Informacja o czynnikach mających wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 26.05.2017 16:02

  SECO/WARWICK SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2017 roku

 • 26.05.2017 15:51

  SECO/WARWICK SA (13/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.05.2017 15:51

  Seco/Warwick wypłaci 0,51 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2017 15:37

  SECO/WARWICK SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2017 roku

 • 17.05.2017 18:30

  SECO/WARWICK SA (11/2017) Wypłata odszkodowania dla SECO/WARWICK S.A. - zakończenie procesu odszkodowawczego

 • 15.05.2017 19:25

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 27.04.2017 19:56

  SECO/WARWICK SA (10/2017) Przyznanie opcji na akcje uczestnikom Programu Motywacyjnego, w tym członkom Zarządu

 • 27.04.2017 18:36

  Seco/Warwick chce wypłacić 0,51 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.04.2017 18:32

  SECO/WARWICK SA (9/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 18:28

  SECO/WARWICK SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2017r.

 • 27.04.2017 18:22

  SECO/WARWICK SA (7/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.04.2017 18:20

  SECO/WARWICK SA (6/2017) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 27.04.2017 18:14

  SECO/WARWICK SA (5/2017) Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 27.04.2017 18:10

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 17:31

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.04.2017 10:38

  SECO/WARWICK SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

 • 14.02.2017 15:22

  Seco/Warwick otrzymała 12,16 mln zł odszkodowania po awarii

 • 14.02.2017 15:10

  SECO/WARWICK SA (3/2017) Decyzja o wypłacie odszkodowania dla SECO/WARWICK S.A.

 • 10.01.2017 12:24

  SECO/WARWICK SA (2/2017) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 przez SECO/WARWICK S.A.

 • 02.01.2017 09:58

  SECO/WARWICK SA (1/2017) Połączenie SECO/WARWICK S.A. ze spółką zależną

 • 30.12.2016 11:17

  SECO/WARWICK SA (37/2016) Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.

 • 08.12.2016 16:49

  Seco/Warwick chce mieć 18 mln zł zysku netto w '17

 • 08.12.2016 16:38

  SECO/WARWICK SA (36/2017) Skwantyfikowanie celów programu motywacyjnego na 2017 r. przez Radę Nadzorczą i akceptacja strategii rozwoju

 • 08.12.2016 16:05

  SECO/WARWICK SA (35/2016) Powołanie Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.

 • 02.12.2016 16:20

  SECO/WARWICK SA (34/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 02 grudnia 2016 roku.

 • 02.12.2016 16:12

  SECO/WARWICK SA (33/2016) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 02 grudnia 2016 roku

 • 19.11.2016 15:22

  SECO/WARWICK SA (32/2016) Utrata aktywów w wyniku zdarzenia losowego

 • 14.11.2016 18:52

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 13:35

  SECO/WARWICK SA (31/2016) Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 04.11.2016 12:51

  SECO/WARWICK SA (30/2016) Korekta pomyłki pisarskiej w przesłanym zawiadomieniu o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

 • 03.11.2016 17:12

  SECO/WARWICK SA (29/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

 • 31.10.2016 18:01

  Seco/Warwick odwołuje cel 1 mld zł przychodów w '19

 • 31.10.2016 17:23

  SECO/WARWICK SA (28/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2016 r.

 • 31.10.2016 17:17

  SECO/WARWICK SA (27/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 2 grudnia 2016r.

 • 31.10.2016 17:12

  SECO/WARWICK SA (26/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA ze spółką zależną i podpisanie Planu Połączenia w ramach zmodyfikowanej strategii rozwoju

 • 28.10.2016 15:44

  SECO/WARWICK SA (25/2016) Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

 • 09.09.2016 08:36

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 17:04

  SECO/WARWICK SA (24/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

 • 25.08.2016 18:36

  SECO/WARWICK SA (23/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

 • 24.06.2016 17:02

  SECO/WARWICK SA Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 16:52

  SECO/WARWICK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku

 • 24.06.2016 16:45

  Seco/Warwick wypłaci 0,31 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2016 16:43

  SECO/WARWICK SA Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy

 • 24.06.2016 16:33

  SECO/WARWICK SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 roku

 • 25.05.2016 15:10

  SECO/WARWICK SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 14:45

  SECO/WARWICK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 czerwca 2016r.

 • 24.05.2016 14:10

  SECO/WARWICK SA Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 24.05.2016 14:08

  SECO/WARWICK SA Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 09/2016

 • 24.05.2016 14:04

  SECO/WARWICK SA Zbycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.

 • 16.05.2016 18:10

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 11.05.2016 15:58

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 29.04.2016 14:31

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 29.04.2016 13:54

  SECO/WARWICK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.04.2016 18:27

  Seco/Warwick chce wypłacić 0,31 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2016 18:20

  SECO/WARWICK SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 28.04.2016 18:16

  SECO/WARWICK SA Wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 28.04.2016 18:09

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.04.2016 18:03

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.04.2016 14:43

  SECO/WARWICK SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 r.

 • 15.04.2016 19:52

  Seco/Warwick dokona odpisu w wysokości 30 mln zł, który obniży wyniki za 2015 r.

 • 15.04.2016 17:10

  SECO/WARWICK SA Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015

 • 31.03.2016 17:11

  SECO/WARWICK SA Zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited

 • 29.02.2016 21:13

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 19.02.2016 17:37

  W raporcie Seco/Warwick za IV kw. dwa odpisy o łącznej wartości 15,7 mln zł

 • 19.02.2016 17:11

  SECO/WARWICK SA Informacje o zdarzeniach mających wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015 oraz o korekcie bilansu otwarcia za rok 2015

 • 16.02.2016 18:26

  SECO/WARWICK SA Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

 • 28.01.2016 13:59

  SECO/WARWICK SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej

 • 21.01.2016 10:56

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 14.01.2016 15:23

  SECO/WARWICK SA Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 przez SECO/WARWICK S.A.

 • 21.12.2015 12:38

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 15.12.2015 16:17

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 03.12.2015 15:29

  SECO/WARWICK SA Powołanie Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A.

 • 03.12.2015 15:25

  SECO/WARWICK SA Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.

 • 16.11.2015 20:18

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.10.2015 17:06

  SECO/WARWICK SA Umowy z kontrahentem o wartości umowy znaczącej

 • 01.10.2015 15:43

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 18.09.2015 15:12

  SECO/WARWICK SA Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej

 • 31.08.2015 17:11

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 07.08.2015 16:25

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 06.08.2015 17:00

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 03.08.2015 11:16

  SECO/WARWICK SA Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 29.07.2015 16:10

  SECO/WARWICK SA Zbycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.

 • 03.06.2015 19:41

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 02.06.2015 17:09

  SECO/WARWICK SA Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej

 • 27.05.2015 12:02

  SECO/WARWICK SA Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta

 • 26.05.2015 17:45

  SECO/WARWICK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2015 roku.

 • 26.05.2015 17:38

  SECO/WARWICK SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 maja 2015 roku.

 • 15.05.2015 18:23

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 12:46

  SECO/WARWICK SA Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

 • 29.04.2015 21:56

  SECO/WARWICK SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

 • 29.04.2015 21:47

  SECO/WARWICK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2015r.

 • 29.04.2015 21:27

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 29.04.2015 21:05

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.04.2015 12:24

  SECO/WARWICK SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 r.

 • 24.04.2015 10:54

  SECO/WARWICK SA Powołanie Członków Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A.

 • 14.04.2015 08:50

  Seco/Warwick zwiększył odpis na spółkę w Brazylii i dokonał odpisu w Indiach

 • 14.04.2015 08:23

  SECO/WARWICK SA Informacja o zdarzeniach mających negatywny wpływ na wyniki finansowe roku 2014

 • 13.03.2015 14:39

  SECO/WARWICK SA Udzielenie poręczenia spółce zależnej

 • 02.03.2015 19:55

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 24.02.2015 15:48

  SECO/WARWICK SA Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej

 • 18.02.2015 14:06

  SECO/WARWICK SA Informacja o zbyciu/ nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 17.02.2015 15:21

  SECO/WARWICK SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

 • 17.02.2015 15:17

  SECO/WARWICK SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

 • 13.02.2015 14:27

  SECO/WARWICK SA Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.

 • 05.02.2015 12:27

  SECO/WARWICK SA Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 04.02.2015 17:17

  SECO/WARWICK SA Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 03/2015

 • 03.02.2015 18:06

  Seco/Warwick ogłosił ofertę skupu do 1,07 mln akcji własnych po 25 zł za walor

 • 03.02.2015 17:40

  SECO/WARWICK SA Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej

 • 03.02.2015 17:33

  SECO/WARWICK SA Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A..

 • 23.01.2015 19:47

  Seco/Warwick utworzy odpis na 7 mln zł w ciężar wyników za IV kw. '14

 • 23.01.2015 17:09

  SECO/WARWICK SA Informacja o zdarzeniu mającym negatywny wpływ na wyniki 4Q 2014

 • 20.01.2015 14:02

  SECO/WARWICK SA Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWICK S.A.

 • 16.01.2015 18:36

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 16.01.2015 18:31

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 16.01.2015 18:27

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 16.01.2015 18:22

  SECO/WARWICK SA Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej

 • 13.01.2015 15:43

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 07.01.2015 13:52

  SECO/WARWICK SA zawiadomienie o zmianie udziału ogólnej liczby głosów na WZ

 • 04.12.2014 14:33

  SECO/WARWICK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 14.11.2014 18:37

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 30.10.2014 16:56

  WZ Seco/Warwick zdecydowało o skupie do 13,97 proc. akcji własnych

 • 30.10.2014 16:54

  SECO/WARWICK SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.10.2014 16:53

  SECO/WARWICK SA treść uchwał podjętych na NWZ 30 października 2014 r.

 • 27.10.2014 12:02

  SECO/WARWICK SA projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na NWZ zwołane na 30 października 2014 r.

 • 02.10.2014 17:54

  Seco/Warwick planuje skup do 13,97 proc. akcji własnych

 • 02.10.2014 17:38

  SECO/WARWICK SA treść projektów uchwał NWZ zwołanego na 30 października 2014 r.

 • 02.10.2014 17:36

  SECO/WARWICK SA zwołanie NWZ na 30 października 2014 r.

 • 01.09.2014 17:33

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.08.2014 17:19

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 16.06.2014 14:44

  SECO/WARWICK SA rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

 • 04.06.2014 15:38

  SECO/WARWICK SA zwiększenie udziału w spółce SECO/WARWICK Allied Private Limited

 • 30.05.2014 16:51

  SECO/WARWICK SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ spółki które odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku.

 • 30.05.2014 16:46

  SECO/WARWICK SA podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy

 • 30.05.2014 16:44

  Seco/Warwick wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 30.05.2014 16:35

  SECO/WARWICK SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2014 roku

 • 16.05.2014 14:24

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 16.05.2014 13:16

  SECO/WARWICK SA informacja o nabyciu akcji spółki.

 • 14.05.2014 14:10

  Seco/Warwick spodziewa się poprawy na rynku w drugiej połowie roku (wywiad)

 • 12.05.2014 17:48

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 16:30

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 30.04.2014 11:58

  SECO/WARWICK SA Treść projektów uchwał ZWZ. zwołanego na dzień 30 maja 2014 r.

 • 30.04.2014 11:29

  SECO/WARWICK SA zwołanie ZWZ na 30 maja 2014 r.

 • 29.04.2014 18:38

  Seco/Warwick w zmienionej strategii zakłada 1 mld zł przychodów w '19

 • 29.04.2014 18:32

  Zarząd Seco/Warwick rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 29.04.2014 18:06

  SECO/WARWICK SA aktualizacja strategii rozwoju

 • 29.04.2014 18:00

  SECO/WARWICK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.04.2014 17:59

  SECO/WARWICK SA opinia RN dotycząca propozycji zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013 i wypłaty dywidendy

 • 29.04.2014 17:54

  SECO/WARWICK SA Wniosek zarządu w sprawie podziału zysku

 • 29.04.2014 17:44

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 29.04.2014 17:38

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 25.04.2014 13:14

  SECO/WARWICK SA zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 r.

 • 14.03.2014 15:18

  SECO/WARWICK SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 03.03.2014 07:55

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 17.02.2014 15:44

  SECO/WARWICK SA podpisanie przez spółkę zależną umowy o wartości znaczącej

 • 17.02.2014 15:44

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 11.02.2014 13:50

  SECO/WARWICK SA rejestracja w KDPW akcji serii E

 • 10.02.2014 11:59

  SECO/WARWICK SA uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E

 • 07.02.2014 19:36

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki SECO/WARWICK

 • 04.02.2014 10:19

  SECO/WARWICK SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 23.01.2014 12:57

  SECO/WARWICK SA informacja o zbyciu akcji spółki.

 • 20.01.2014 14:41

  SECO/WARWICK SA informacja o nabyciu akcji spółki.

 • 20.01.2014 14:40

  SECO/WARWICK SA objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja programu motywacyjnego 2012 -2016

 • 14.01.2014 11:58

  SECO/WARWICK SA informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2014

 • 19.12.2013 10:58

  SECO/WARWICK SA rejestracja w KDPW akcji serii E

 • 19.12.2013 10:55

  SECO/WARWICK SA uchwała zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki

 • 18.12.2013 14:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SECO/WARWICK SA

 • 03.12.2013 16:13

  SECO/WARWICK SA informacja o nabyciu akcji spółki

 • 03.12.2013 16:11

  SECO/WARWICK SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego

 • 28.11.2013 12:28

  SECO/WARWICK SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 05.11.2013 17:09

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 30.10.2013 10:39

  Wyniki Seco/Warwick w '13 mogą być słabsze rdr, poprawa możliwa od '14 (wywiad)

 • 25.10.2013 14:59

  SECO/WARWICK SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.

 • 09.10.2013 16:37

  SECO/WARWICK SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 02.10.2013 16:59

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SECO/WARWICK SA

 • 02.10.2013 15:06

  SECO/WARWICK SA uchwała zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E

 • 30.09.2013 14:40

  SECO/WARWICK SA Kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 27.09.2013 15:59

  Aviva OFE ma powyżej 5 proc. Seco/Warwick

 • 27.09.2013 15:54

  SECO/WARWICK SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 25.09.2013 17:55

  SECO/WARWICK SA informacja o zbyciu akcji spółki.

 • 25.09.2013 17:52

  SECO/WARWICK SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na WZ.

 • 20.09.2013 10:28

  Na początku piątkowej sesji właściciela zmieniło ponad 11 proc. akcji Seco/Warwick

 • 19.09.2013 16:12

  SECO/WARWICK SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016

 • 09.09.2013 16:05

  SECO/WARWICK SA rejestracja w KDPW akcji serii E

 • 06.09.2013 15:36

  SECO/WARWICK SA uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu akcji serii E

 • 06.09.2013 13:52

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji SECO/WARWICK S.A.

 • 05.09.2013 13:56

  Seco/Warwick liczy w II poł. '13 na marże nie gorsze niż w II kwartale

 • 02.09.2013 16:57

  SECO/WARWICK SA zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji ("lock-up")

 • 30.08.2013 18:35

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 29.08.2013 14:58

  SECO/WARWICK SA uchwała zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E

 • 14.08.2013 16:02

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 23.07.2013 16:35

  SECO/WARWICK SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 18.07.2013 14:46

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 17.07.2013 14:51

  SECO/WARWICK SA informacja o nabyciu akcji emitenta

 • 17.07.2013 14:50

  SECO/WARWICK SA - realizacja Programu Motywacyjnego 2012 -2016

 • 03.07.2013 16:26

  SECO/WARWICK SA ustanowienie hipoteki umownej

 • 13.06.2013 08:46

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 11.06.2013 16:02

  SECO/WARWICK SA ustanowienie hipoteki umownej

 • 06.06.2013 17:19

  GPW: Animator dla SECO/WARWICK

 • 17.05.2013 08:45

  SECO/WARWICK SA kontrakty terminowe - umowa znacząca

 • 15.05.2013 17:08

  SECO/WARWICK SA podpisanie umów o wartości znaczącej

 • 13.05.2013 14:30

  SECO/WARWICK SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

 • 13.05.2013 08:42

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 26.04.2013 09:30

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 26.04.2013 09:29

  SECO/WARWICK SA Raport okresowy roczny za 2012 R

 • 25.04.2013 16:18

  SECO/WARWICK SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.04.2013 17:58

  Seco/Warwick ma warunkową umowę kupna brazylijskiej spółki za 18,9 mln zł

 • 24.04.2013 17:42

  SECO/WARWICK SA umowa warunkowa - nabycie udziałów w spółce Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda

 • 23.04.2013 16:57

  SECO/WARWICK SA zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 r.

 • 18.04.2013 18:06

  SECO/WARWICK SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ