Swissmed Centrum Zdrowia SA

skrót: SWD

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:22

Aktualny kurs6,98   1,45 %0,10 zł
Otwarcie6,74-2,03%
Minimum6,74-2,03%
Maksimum6,981,45%
Wolumen (szt.) 6476
Kurs odniesienia6,88
Widełki dolne6,08
Widełki górne7,40
Obroty (tyś. zł)45
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11006,78
1426,74
11006,72
1206,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,9073 1
6,92100 1
6,9451 1
6,961 185 2
Spółka prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jest właścicielem szpitala w centrum Gdańska, który oferuje zabiegi chirurgiczne zarówno dla pacjentów prywatnych jak i w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hangartner Bruno3 389 04955,39%3 389 04955,39%
Gajewski Adamwraz z Martyną Dębek313 1365,12%313 1365,12%
Swissmed Centrum Zdrowia SA40,00%40,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 18.12.2020 19:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 31.08.2020 15:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (7/2020) ZWZ 31.08.2020 r. - akcjonariusze 5%

 • 31.08.2020 15:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (6/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 31.08.2020 13:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2020) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

 • 21.08.2020 17:32

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 04.08.2020 18:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 31.07.2020 17:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.07.2020 17:07

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.05.2020 14:51

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (2/2020) Subwencja finansowa od PFR oraz informacja dotycząca wpływu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i grupy kapitałowej

 • 29.04.2020 12:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2020 r. - marzec 2021 r.

 • 28.02.2020 17:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 20.12.2019 19:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 10.10.2019 14:56

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2019) Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji

 • 20.09.2019 13:13

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (12/2019) ZWZ 20.09.2019 r. - akcjonariusze 5%

 • 20.09.2019 13:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 20.09.2019 12:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (10/2019) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.09.2019 r.

 • 20.09.2019 12:48

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2019) Umowa o współpracy ze Sport Medica S.A.

 • 30.08.2019 16:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (8/2019) Umowa Najmu ze Sport Medica S.A.

 • 23.08.2019 18:02

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 01.03.2019 17:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 14.12.2018 17:25

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 26.09.2018 13:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (34/2018) ZWZ 26.09.2018 r. - akcjonariusze 5%

 • 26.09.2018 13:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (33/2018) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2018 r.

 • 19.09.2018 16:04

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (32/2018) Korekta Ceny Bazowej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 29.08.2018 16:51

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (31/2018) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 14.08.2018 18:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.07.2018 17:35

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 24.07.2018 17:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.07.2018 16:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (30/2018) Korekta jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 23.07.2018 15:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (29/2018) Aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 11.07.2018 19:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (28/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 05.07.2018 16:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (27/2018) Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 • 29.06.2018 21:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.06.2018 21:07

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.06.2018 16:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (26/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - rok 2018.

 • 30.05.2018 19:34

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (25/2018) Zgoda Dyrektora POW NFZ na cesję kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • 10.05.2018 15:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (24/2018) Zmiana Kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

 • 08.05.2018 16:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (23/2018) Zwrot i zniszczenie poręczonych weksli in blanco

 • 27.04.2018 15:28

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (22/2018) Cesja Kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • 26.04.2018 15:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (21/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2018 r. - marzec 2019 r.

 • 24.04.2018 16:28

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (20/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.

 • 24.04.2018 11:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2018) Spełnienie się warunków wejścia w życie Aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

 • 19.04.2018 21:24

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2018) Zmiana zabezpieczeń leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

 • 17.04.2018 12:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED

 • 17.04.2018 12:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2018) Zawarcie umowy pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta

 • 17.04.2018 12:28

  Lux Med może przejąć kontrolę nad Swissmed Centrum Zdrowia

 • 17.04.2018 12:15

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (15/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o liście intencyjnym w przedmiocie zamiaru wspierania przez LUX MED rozwoju Emitenta w zamian za możliwość prawa pierwokupu akcji Emitenta posiadanych przez Głównego Akcjonariu

 • 30.03.2018 15:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (14/2018) Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 18:49

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2018) Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 17:19

  Lux Med kupi 76 proc. akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny za 14,5 mln zł

 • 29.03.2018 17:04

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (12/2018) Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 16:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2018) Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 16:29

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (10/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zamiaru nabycia przez LUX MED akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej od Emitenta - Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 28.03.2018 22:34

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2018) Rozwiązanie umowy najmu z American Heart of Poland S.A.

 • 26.02.2018 16:29

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (8/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.

 • 14.02.2018 18:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.02.2018 16:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (7/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - I półrocze 2018 r.

 • 30.01.2018 11:05

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (6/2018) NWZ 24.01.2018 r. - akcjonariusze 5%

 • 30.01.2018 11:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

 • 24.01.2018 15:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2018) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

 • 24.01.2018 15:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (3/2018) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

 • 23.01.2018 15:49

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (2/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 18.01.2018 14:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 22.12.2017 13:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 21.12.2017 16:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (20/2017) Zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 20.12.2017 18:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 17.11.2017 14:36

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2017) Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 15.11.2017 16:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2017) Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.11.2017 16:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 20.10.2017 15:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2017) Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz aneks w zakresie leczenia szpitalnego

 • 12.10.2017 16:42

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (15/2017) Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 10.10.2017 14:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (14/2017) Umowa o objęcie akcji serii F

 • 25.09.2017 12:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2017) ZWZ 22.09.2017 r. - akcjonariusze 5%

 • 22.09.2017 15:24

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (12/2017) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.09.2017 r.

 • 22.09.2017 15:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.09.2017 15:02

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (10/2017) Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na piątą kadencję

 • 29.08.2017 18:12

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.08.2017 12:54

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 02.08.2017 15:32

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (8/2017) Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 19.06.2017 22:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 19.06.2017 22:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.06.2017 16:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (7/2017) Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego do dnia 30.09.2017 r.

 • 11.05.2017 15:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (6/2017) Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

 • 26.04.2017 14:37

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2017 r. - marzec 2018 r.

 • 07.04.2017 14:25

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2017) Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed GP sp. z o.o.

 • 21.03.2017 13:35

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (3/2017) Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ (okulistyka)

 • 17.02.2017 16:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (2/2017) Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - pierwsze półrocze 2017 r.

 • 14.02.2017 17:17

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.02.2017 15:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (1/2017) Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2017 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • 30.11.2016 17:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.09.2016 13:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2016) ZWZ 23.09.2016 r. - akcjonariusze 5%

 • 23.09.2016 18:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2016) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 23.09.2016 18:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2016) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

 • 23.09.2016 18:02

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2016) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 23.09.2016 r.

 • 25.08.2016 15:20

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (15/2016) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 23.08.2016 10:32

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (14/2016) Połączenie Emitenta ze spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 12.08.2016 17:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.08.2016 12:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2016) Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

 • 20.06.2016 11:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA NWZ 17.06.2016 r. - akcjonariusze 5%

 • 17.06.2016 12:36

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Uchwały podjęte na NWZ w dniu 17.06.2016 r.

 • 17.06.2016 08:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.06.2016 08:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.05.2016 13:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 10.05.2016 14:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 10.05.2016 13:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 06.05.2016 14:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa o prace projektowe - Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

 • 28.04.2016 11:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r.

 • 21.04.2016 13:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną - Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 13.04.2016 12:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną - Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 12.02.2016 17:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.01.2016 12:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.01.2016 12:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

 • 21.01.2016 15:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Skutek rozporządzający warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. (dawniej: Swissmed Vascular sp. z o.o.)

 • 08.12.2015 15:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Akt założycielski spółki Swissmed GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 30.11.2015 17:54

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.10.2015 11:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 06.10.2015 14:29

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Akt założycielski spółki Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

 • 21.09.2015 11:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ZWZ 15.09.2015 r. - akcjonariusze 5%

 • 18.09.2015 17:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

 • 15.09.2015 16:37

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15.09.2015 r.

 • 15.09.2015 16:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

 • 09.09.2015 14:51

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa użytkowania nieruchomości - Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

 • 01.09.2015 12:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 31.08.2015 19:41

  GPW: Komunikat - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

 • 14.08.2015 10:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.08.2015 14:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji

 • 31.07.2015 15:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 28.07.2015 15:05

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

 • 10.07.2015 15:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa przekazu świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego - Szpital Swissmed Warszawa

 • 19.06.2015 17:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.06.2015 17:48

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 03.06.2015 17:28

  Swissmed za 20 mln zł sprzeda Lux Medowi nieruchomość, którą wynajmuje Magodent

 • 03.06.2015 17:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa na rzecz LuxMed

 • 26.05.2015 11:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Spełnienie się warunków umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego - Szpital Swissmed Warszawa

 • 20.05.2015 21:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Uchwały Zarządu KDPW - proces scalenia akcji

 • 14.05.2015 16:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa objęcia akcji serii E

 • 11.05.2015 18:01

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

 • 07.05.2015 16:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Wyznaczenie dnia referencyjnego scalenia akcji Spółki

 • 29.04.2015 15:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. - marzec 2016 r.

 • 24.04.2015 16:04

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Warunkowa umowa sprzedaży sprzętu radiologicznego - Szpital Swissmed Warszawa

 • 24.03.2015 11:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego, umorzenia akcji i zmiany Statutu Spółki

 • 17.02.2015 14:53

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 - leczenie szpitalne

 • 16.02.2015 16:15

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.02.2015 14:44

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Kontrakt z NFZ na rok 2015 - leczenie szpitalne

 • 30.01.2015 16:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

 • 30.12.2014 14:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA kontrakt z NFZ na rok 2015 - podstawowa opieka zdrowotna

 • 09.12.2014 15:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA nabycie akcji własnych

 • 09.12.2014 14:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA nieodpłatne zbycie akcji

 • 03.12.2014 14:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA NWZ 28.11.2014 r. - akcjonariusze 5%

 • 01.12.2014 18:17

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.11.2014 16:14

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA uchwały podjęte przez NWZ 28.11.2014 r.

 • 28.11.2014 15:48

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

 • 03.11.2014 16:28

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne

 • 29.10.2014 16:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 28.10.2014 16:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 24.10.2014 12:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA program naprawczy - scalanie akcji

 • 21.10.2014 15:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 14.08.2014 18:33

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.08.2014 15:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na walnym

 • 13.08.2014 13:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.08.2014 r.

 • 13.08.2014 10:20

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - powołanie zarządu na czwartą kadencję

 • 14.07.2014 17:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 18.06.2014 21:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 18.06.2014 21:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 25.04.2014 14:49

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2014 r. - marzec 2015 r.

 • 03.03.2014 16:19

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ugoda w sprawie rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za 2013 r.

 • 25.02.2014 14:24

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2013 - leczenie szpitalne

 • 14.02.2014 18:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr

 • 29.01.2014 17:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA kontrakt z NFZ na rok 2014 - leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 29.11.2013 15:15

  Swissmed podpisał warunkową umowę sprzedaży spółki Vascular za 16,2 mln zł na rzecz AHP

 • 29.11.2013 14:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - ujawnienie informacji poufnej: umowa inwestycyjna

 • 11.10.2013 16:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zbycie akcji spółki

 • 10.10.2013 17:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA cesja kontraktu z NFZ - świadczenia w zakresie kardiologii

 • 30.09.2013 15:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5%

 • 27.09.2013 16:33

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana kontraktu z NFZ - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 26.09.2013 18:53

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA uchwały podjęte na ZWZ 26.09.2013 r.

 • 26.09.2013 17:25

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 • 26.09.2013 16:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - zgoda rady nadzorczej na połączenie ze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 29.08.2013 18:17

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 29.08.2013 17:42

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular sp. z o.o.

 • 26.08.2013 17:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA kontrakt z NFZ - leczenie szpitalne

 • 14.08.2013 19:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.08.2013 17:38

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umowy o przelew części wierzytelności z umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa

 • 14.08.2013 17:33

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana terminu publikacji informacji dot. wyboru inwestora

 • 22.07.2013 06:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA list intencyjny LUX MED

 • 20.07.2013 09:10

  Swissmed Centrum Zdrowia szuka inwestora, rozmowy z Lux-Medem nie przyniosły efektów

 • 09.07.2013 16:43

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Kontrakt z NFZ - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 05.07.2013 16:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 • 01.07.2013 17:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Kontrakt z NFZ na rok 2013 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 28.06.2013 18:53

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Spełnienie się warunku zawieszającego z Umowy Przeniesienia ZCP

 • 28.06.2013 18:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - zmiana umowy przeniesienia ZCP

 • 19.06.2013 18:58

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 19.06.2013 18:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy roczny za 2012 R

 • 18.06.2013 17:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA warunkowa umowa najmu części szpitala Swissmed w Gdańsku oraz porozumienie

 • 13.05.2013 16:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ na rok 2013

 • 26.04.2013 14:20

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ