Swissmed Centrum Zdrowia SA

skrót: SWD

Ostatnie notowanie z: 25.05.2020 17:00

Aktualny kurs4,08   -1,69 %-0,07 zł
Otwarcie4,06-2,17%
Minimum3,96-4,58%
Maksimum4,08-1,69%
Wolumen (szt.) 2944
Kurs odniesienia4,15
Widełki dolne3,66
Widełki górne4,46
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 9203,94
21 1293,90
1503,86
12503,82
11 0003,80
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,081 791 1
4,09300 1
4,1010 000 1
4,131 830 1
4,15475 2
Spółka prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jest właścicielem szpitala w centrum Gdańska, który oferuje zabiegi chirurgiczne zarówno dla pacjentów prywatnych jak i w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hangartner Bruno3 389 04955,39%3 389 04955,39%
Gajewski Adamwraz z Martyną Dębek313 1365,12%313 1365,12%
Swissmed Centrum Zdrowia SA40,00%40,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 19.05.2020 14:51

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (2/2020) Subwencja finansowa od PFR oraz informacja dotycząca wpływu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i grupy kapitałowej

 • 29.04.2020 12:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2020 r. - marzec 2021 r.

 • 28.02.2020 17:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 20.12.2019 19:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 10.10.2019 14:56

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2019) Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji

 • 20.09.2019 13:13

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (12/2019) ZWZ 20.09.2019 r. - akcjonariusze 5%

 • 20.09.2019 13:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 20.09.2019 12:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (10/2019) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.09.2019 r.

 • 20.09.2019 12:48

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2019) Umowa o współpracy ze Sport Medica S.A.

 • 30.08.2019 16:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (8/2019) Umowa Najmu ze Sport Medica S.A.

 • 23.08.2019 18:02

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 01.03.2019 17:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 14.12.2018 17:25

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 26.09.2018 13:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (34/2018) ZWZ 26.09.2018 r. - akcjonariusze 5%

 • 26.09.2018 13:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (33/2018) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2018 r.

 • 19.09.2018 16:04

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (32/2018) Korekta Ceny Bazowej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 29.08.2018 16:51

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (31/2018) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 14.08.2018 18:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.07.2018 17:35

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 24.07.2018 17:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.07.2018 16:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (30/2018) Korekta jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 23.07.2018 15:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (29/2018) Aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 11.07.2018 19:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (28/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 05.07.2018 16:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (27/2018) Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 • 29.06.2018 21:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.06.2018 21:07

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.06.2018 16:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (26/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - rok 2018.

 • 30.05.2018 19:34

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (25/2018) Zgoda Dyrektora POW NFZ na cesję kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • 10.05.2018 15:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (24/2018) Zmiana Kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

 • 08.05.2018 16:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (23/2018) Zwrot i zniszczenie poręczonych weksli in blanco

 • 27.04.2018 15:28

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (22/2018) Cesja Kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • 26.04.2018 15:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (21/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2018 r. - marzec 2019 r.

 • 24.04.2018 16:28

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (20/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.

 • 24.04.2018 11:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2018) Spełnienie się warunków wejścia w życie Aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

 • 19.04.2018 21:24

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2018) Zmiana zabezpieczeń leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

 • 17.04.2018 12:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED

 • 17.04.2018 12:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2018) Zawarcie umowy pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta

 • 17.04.2018 12:28

  Lux Med może przejąć kontrolę nad Swissmed Centrum Zdrowia

 • 17.04.2018 12:15

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (15/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o liście intencyjnym w przedmiocie zamiaru wspierania przez LUX MED rozwoju Emitenta w zamian za możliwość prawa pierwokupu akcji Emitenta posiadanych przez Głównego Akcjonariu

 • 30.03.2018 15:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (14/2018) Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 18:49

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2018) Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 17:19

  Lux Med kupi 76 proc. akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny za 14,5 mln zł

 • 29.03.2018 17:04

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (12/2018) Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 16:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2018) Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

 • 29.03.2018 16:29

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (10/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zamiaru nabycia przez LUX MED akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej od Emitenta - Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 28.03.2018 22:34

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2018) Rozwiązanie umowy najmu z American Heart of Poland S.A.

 • 26.02.2018 16:29

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (8/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.

 • 14.02.2018 18:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.02.2018 16:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (7/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - I półrocze 2018 r.

 • 30.01.2018 11:05

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (6/2018) NWZ 24.01.2018 r. - akcjonariusze 5%

 • 30.01.2018 11:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2018) Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

 • 24.01.2018 15:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2018) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

 • 24.01.2018 15:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (3/2018) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

 • 23.01.2018 15:49

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (2/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 18.01.2018 14:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 22.12.2017 13:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 21.12.2017 16:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (20/2017) Zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 20.12.2017 18:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 17.11.2017 14:36

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2017) Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 15.11.2017 16:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2017) Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 13.11.2017 16:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 20.10.2017 15:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2017) Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz aneks w zakresie leczenia szpitalnego

 • 12.10.2017 16:42

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (15/2017) Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 10.10.2017 14:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (14/2017) Umowa o objęcie akcji serii F

 • 25.09.2017 12:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2017) ZWZ 22.09.2017 r. - akcjonariusze 5%

 • 22.09.2017 15:24

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (12/2017) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.09.2017 r.

 • 22.09.2017 15:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (11/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.09.2017 15:02

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (10/2017) Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na piątą kadencję

 • 29.08.2017 18:12

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.08.2017 12:54

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 02.08.2017 15:32

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (8/2017) Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

 • 19.06.2017 22:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 19.06.2017 22:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.06.2017 16:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (7/2017) Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego do dnia 30.09.2017 r.

 • 11.05.2017 15:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (6/2017) Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

 • 26.04.2017 14:37

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2017 r. - marzec 2018 r.

 • 07.04.2017 14:25

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2017) Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed GP sp. z o.o.

 • 21.03.2017 13:35

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (3/2017) Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ (okulistyka)

 • 17.02.2017 16:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (2/2017) Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - pierwsze półrocze 2017 r.

 • 14.02.2017 17:17

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.02.2017 15:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (1/2017) Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2017 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • 30.11.2016 17:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.09.2016 13:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2016) ZWZ 23.09.2016 r. - akcjonariusze 5%

 • 23.09.2016 18:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2016) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 23.09.2016 18:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2016) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

 • 23.09.2016 18:02

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2016) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 23.09.2016 r.

 • 25.08.2016 15:20

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (15/2016) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 23.08.2016 10:32

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (14/2016) Połączenie Emitenta ze spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 12.08.2016 17:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.08.2016 12:21

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2016) Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

 • 20.06.2016 11:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA NWZ 17.06.2016 r. - akcjonariusze 5%

 • 17.06.2016 12:36

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Uchwały podjęte na NWZ w dniu 17.06.2016 r.

 • 17.06.2016 08:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.06.2016 08:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.05.2016 13:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 10.05.2016 14:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 10.05.2016 13:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 06.05.2016 14:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa o prace projektowe - Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

 • 28.04.2016 11:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r.

 • 21.04.2016 13:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną - Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 13.04.2016 12:40

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną - Swissmed Development Sp. z o.o.

 • 12.02.2016 17:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.01.2016 12:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.01.2016 12:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

 • 21.01.2016 15:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Skutek rozporządzający warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. (dawniej: Swissmed Vascular sp. z o.o.)

 • 08.12.2015 15:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Akt założycielski spółki Swissmed GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 30.11.2015 17:54

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.10.2015 11:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 06.10.2015 14:29

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Akt założycielski spółki Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

 • 21.09.2015 11:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ZWZ 15.09.2015 r. - akcjonariusze 5%

 • 18.09.2015 17:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

 • 15.09.2015 16:37

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15.09.2015 r.

 • 15.09.2015 16:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

 • 09.09.2015 14:51

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa użytkowania nieruchomości - Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

 • 01.09.2015 12:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 31.08.2015 19:41

  GPW: Komunikat - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA

 • 14.08.2015 10:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.08.2015 14:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji

 • 31.07.2015 15:11

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 28.07.2015 15:05

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

 • 10.07.2015 15:26

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa przekazu świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego - Szpital Swissmed Warszawa

 • 19.06.2015 17:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.06.2015 17:48

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 03.06.2015 17:28

  Swissmed za 20 mln zł sprzeda Lux Medowi nieruchomość, którą wynajmuje Magodent

 • 03.06.2015 17:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa na rzecz LuxMed

 • 26.05.2015 11:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Spełnienie się warunków umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego - Szpital Swissmed Warszawa

 • 20.05.2015 21:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Uchwały Zarządu KDPW - proces scalenia akcji

 • 14.05.2015 16:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Umowa objęcia akcji serii E

 • 11.05.2015 18:01

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

 • 07.05.2015 16:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Wyznaczenie dnia referencyjnego scalenia akcji Spółki

 • 29.04.2015 15:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. - marzec 2016 r.

 • 24.04.2015 16:04

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Warunkowa umowa sprzedaży sprzętu radiologicznego - Szpital Swissmed Warszawa

 • 24.03.2015 11:00

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego, umorzenia akcji i zmiany Statutu Spółki

 • 17.02.2015 14:53

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 - leczenie szpitalne

 • 16.02.2015 16:15

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.02.2015 14:44

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Kontrakt z NFZ na rok 2015 - leczenie szpitalne

 • 30.01.2015 16:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

 • 30.12.2014 14:46

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA kontrakt z NFZ na rok 2015 - podstawowa opieka zdrowotna

 • 09.12.2014 15:18

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA nabycie akcji własnych

 • 09.12.2014 14:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA nieodpłatne zbycie akcji

 • 03.12.2014 14:03

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA NWZ 28.11.2014 r. - akcjonariusze 5%

 • 01.12.2014 18:17

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.11.2014 16:14

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA uchwały podjęte przez NWZ 28.11.2014 r.

 • 28.11.2014 15:48

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

 • 03.11.2014 16:28

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne

 • 29.10.2014 16:09

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 28.10.2014 16:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 24.10.2014 12:22

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA program naprawczy - scalanie akcji

 • 21.10.2014 15:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - wybór biegłego rewidenta

 • 14.08.2014 18:33

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.08.2014 15:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na walnym

 • 13.08.2014 13:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.08.2014 r.

 • 13.08.2014 10:20

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - powołanie zarządu na czwartą kadencję

 • 14.07.2014 17:45

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 18.06.2014 21:55

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 18.06.2014 21:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 25.04.2014 14:49

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2014 r. - marzec 2015 r.

 • 03.03.2014 16:19

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ugoda w sprawie rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za 2013 r.

 • 25.02.2014 14:24

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2013 - leczenie szpitalne

 • 14.02.2014 18:06

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr

 • 29.01.2014 17:23

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA kontrakt z NFZ na rok 2014 - leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 29.11.2013 15:15

  Swissmed podpisał warunkową umowę sprzedaży spółki Vascular za 16,2 mln zł na rzecz AHP

 • 29.11.2013 14:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - ujawnienie informacji poufnej: umowa inwestycyjna

 • 11.10.2013 16:52

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zbycie akcji spółki

 • 10.10.2013 17:01

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA cesja kontraktu z NFZ - świadczenia w zakresie kardiologii

 • 30.09.2013 15:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5%

 • 27.09.2013 16:33

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana kontraktu z NFZ - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 26.09.2013 18:53

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA uchwały podjęte na ZWZ 26.09.2013 r.

 • 26.09.2013 17:25

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 • 26.09.2013 16:39

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - zgoda rady nadzorczej na połączenie ze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 • 29.08.2013 18:17

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 29.08.2013 17:42

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular sp. z o.o.

 • 26.08.2013 17:30

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA kontrakt z NFZ - leczenie szpitalne

 • 14.08.2013 19:16

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.08.2013 17:38

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umowy o przelew części wierzytelności z umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa

 • 14.08.2013 17:33

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana terminu publikacji informacji dot. wyboru inwestora

 • 22.07.2013 06:08

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA list intencyjny LUX MED

 • 20.07.2013 09:10

  Swissmed Centrum Zdrowia szuka inwestora, rozmowy z Lux-Medem nie przyniosły efektów

 • 09.07.2013 16:43

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Kontrakt z NFZ - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 05.07.2013 16:31

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 • 01.07.2013 17:59

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Kontrakt z NFZ na rok 2013 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 28.06.2013 18:53

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Spełnienie się warunku zawieszającego z Umowy Przeniesienia ZCP

 • 28.06.2013 18:47

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - zmiana umowy przeniesienia ZCP

 • 19.06.2013 18:58

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 19.06.2013 18:57

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA raport okresowy roczny za 2012 R

 • 18.06.2013 17:10

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA warunkowa umowa najmu części szpitala Swissmed w Gdańsku oraz porozumienie

 • 13.05.2013 16:41

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ na rok 2013

 • 26.04.2013 14:20

  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ