Suwary SA

skrót: SUW

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:12

Aktualny kurs16,20   -1,22 %-0,20 zł
Otwarcie16,500,61%
Minimum16,20-1,22%
Maksimum16,500,61%
Wolumen (szt.) 25
Kurs odniesienia16,40
Widełki dolne14,90
Widełki górne18,10
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
148015,70
135015,30
110012,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
16,30470 1
16,501 415 4
16,70182 1
17,00901 1
Spółka zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Jest wiodącym w Polsce producentem opakowań (butelki, kanistry) oraz akcesoriów samochodów (trójkąty ostrzegawcze, apteczki samochodowe, gaśnice).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kuskowski, Walter Tymonpoprzez Amhil Europa sp. z o.o., Wentworth Tech sp. z o.o., Savtec sp. z o.o.3 039 77765,87%3 039 77765,87%
Rascheva Mariawraz z Sungai PE Holdings Ltd.967 81620,97%967 81620,97%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 11.12.2020 16:11

  SUWARY SA (44/2020) Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 11.12.2020 16:02

  SUWARY SA (43/2020) Podpisanie przez spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów kredytowych z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 11.12.2020 15:51

  SUWARY SA (42/2020) Udzielenie poręczenia

 • 11.12.2020 15:37

  SUWARY SA (41/2020) Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

 • 22.10.2020 14:36

  SUWARY SA (40/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

 • 28.09.2020 15:28

  SUWARY SA (39/2020) Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

 • 28.09.2020 15:26

  SUWARY SA (38/2020) Podpisanie porozumienia przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w sprawie rozwiązania znaczącej umowy sprzedaży opakowań z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 • 16.09.2020 14:58

  SUWARY SA (37/2020) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

 • 10.09.2020 15:04

  SUWARY SA (36/2020) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

 • 10.09.2020 10:43

  SUWARY SA (35/2020) Udzielenie poręczenia

 • 28.08.2020 07:59

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 25.06.2020 15:21

  SUWARY SA (30/2020) Sprostowanie RB 28_2020 oraz RB 29_2020

 • 25.06.2020 10:39

  SUWARY SA (29/2020) Sprostowania raportu bieżącego RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu

 • 24.06.2020 22:54

  SUWARY SA (28/2020) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 19.06.2020 21:59

  SUWARY SA (27/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego RB 25/2020 z dnia 28.05.2020 r.

 • 28.05.2020 15:46

  SUWARY SA (26/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.05.2020 r.

 • 28.05.2020 14:42

  SUWARY SA (25/2020) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.05.2020 r.

 • 13.05.2020 10:13

  SUWARY SA (24/2020) Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

 • 30.04.2020 10:04

  SUWARY SA (23/2020) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 28.04.2020 15:32

  SUWARY SA (22/2020) Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

 • 15.04.2020 15:14

  SUWARY SA (21/2020) Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta o połączeniu i przyjęciu planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.

 • 09.04.2020 19:13

  SUWARY SA (20/2020) Szacunkowe dane finansowe

 • 31.03.2020 15:15

  SUWARY SA (19/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.03.2020 19:43

  SUWARY SA (18/2020) Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 i 2020/2021 oraz przeglądów półrocznych.

 • 28.03.2020 17:48

  SUWARY SA (17/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A.

 • 26.03.2020 14:49

  SUWARY SA (16/2020) Dwustronne podpisanie istotnej umowy

 • 18.03.2020 15:49

  SUWARY SA (15/2020) Bieżąca informacje dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.

 • 16.03.2020 13:44

  Suwary zwiększają moce produkcyjne w zw. z dostawami środków dezynfekujących

 • 16.03.2020 13:32

  SUWARY SA (14/2020) Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki.

 • 12.03.2020 13:57

  SUWARY SA (13/2020) Jednostronne podpisanie istotnej umowy

 • 05.03.2020 16:20

  SUWARY SA (12/2020) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 05.03.2020 15:33

  SUWARY SA (11/2020) Anulowanie ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 04.03.2020 15:35

  SUWARY SA (10/2020) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 28.02.2020 07:44

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.02.2020 22:13

  SUWARY SA (9/2020) Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia.

 • 18.02.2020 11:11

  SUWARY SA (8/2020) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Development Sp. z o.o.

 • 10.02.2020 15:12

  SUWARY SA (7/2020) Wznowienie notowań Emitenta

 • 10.02.2020 11:36

  GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SUWARY S.A

 • 07.02.2020 19:02

  SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 07.02.2020 18:44

  SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.02.2020 18:24

  SUWARY SA (6/2020) Korekta raportu rocznego 2018/2019

 • 03.02.2020 13:47

  SUWARY SA (5/2020) Zawieszenie notowań Emitenta

 • 03.02.2020 11:52

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SUWARY S.A

 • 03.02.2020 10:36

  KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Suwar

 • 31.01.2020 22:54

  SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.01.2020 22:42

  SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 31.01.2020 18:14

  SUWARY SA (4/2020) informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019

 • 29.01.2020 17:46

  SUWARY SA (3/2020) w sprawie otrzymania informacji o planowanym przesunięciu terminu wydania raportu biegłego rewidenta do sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego oraz do sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2018/2019.

 • 22.01.2020 16:07

  SUWARY SA (2/2020) RB 2/2020 powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

 • 07.01.2020 13:32

  SUWARY SA (1/2020) otrzymanie obustronnie podpisanej umowy

 • 31.12.2019 12:54

  SUWARY SA (27/2019) Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

 • 19.12.2019 15:38

  SUWARY SA (26/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19.12.2019 r.

 • 19.12.2019 15:04

  SUWARY SA (25/2019) Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 19.12.2019 r.

 • 17.12.2019 12:51

  SUWARY SA (24/2019) Korekta raportu bieżącego 24/2019 - jednostronne podpisanie istotnej umowy

 • 17.12.2019 12:41

  SUWARY SA (24/2019) Korekta raportu bieżącego 24/2019 - jednostronne podpisanie istotnej umowy

 • 13.12.2019 13:25

  SUWARY SA (24/2019) Jednostronne podpisanie istotnej umowy

 • 03.12.2019 13:28

  SUWARY SA (23/2019) Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

 • 18.11.2019 16:28

  SUWARY SA (22/2019) Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

 • 18.11.2019 14:59

  SUWARY SA (21/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 30.10.2019 15:45

  SUWARY SA (20/2019) Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku

 • 24.09.2019 16:04

  SUWARY SA (19/2019) Uchwała Zarządu Spółki Suwary S.A. dotycząca połączenia Spółek Suwary S.A. i Suwary Development Sp. z o.o.

 • 04.09.2019 14:56

  SUWARY SA (18/2019) Podpisanie istotnej umowy

 • 29.08.2019 19:31

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 26.08.2019 17:40

  SUWARY SA (18/2018) Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 oraz 18/2018K w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

 • 29.03.2019 15:13

  SUWARY SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.03.2019 r.

 • 27.03.2019 16:49

  SUWARY SA (7/2019) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 27.03.2019 r.

 • 26.03.2019 14:05

  SUWARY SA (6/2019) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 06.03.2019 18:26

  SUWARY SA (5/2019) Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 • 01.03.2019 16:01

  SUWARY SA (4/2019) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 28.02.2019 18:31

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 01.02.2019 18:13

  SUWARY SA (3/2019) Otrzymanie podpisanego aneksu do istotnej umowy

 • 31.01.2019 23:05

  SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 31.01.2019 23:01

  SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 03.01.2019 21:31

  SUWARY SA (2/2019) Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o aneksów do umów z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 03.01.2019 21:26

  SUWARY SA (1/2019) Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. , aneksu do umowy o kredyt w rachunkach bieżących

 • 07.12.2018 11:38

  SUWARY SA (21/2018) Zgody na udostępnienie kredytów

 • 04.12.2018 14:01

  SUWARY SA (20/2018) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 28.11.2018 22:25

  SUWARY SA (19/2018) Zwrot środków przez PFRON

 • 31.10.2018 12:13

  SUWARY SA (18/2018) Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

 • 31.10.2018 11:29

  SUWARY SA (18/2018) Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

 • 26.10.2018 15:49

  SUWARY SA (17/2018) Informacja poufna dotycząca decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 25.09.2018 12:23

  SUWARY SA (16/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 29.08.2018 17:45

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 27.08.2018 12:31

  SUWARY SA (15/2018) Przyjęcie Regulaminu Premiowania

 • 07.08.2018 15:28

  SUWARY SA (14/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 28.06.2018 17:38

  SUWARY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.06.2018 12:36

  SUWARY SA (13/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 07.06.2018 12:13

  SUWARY SA (12/2018) Otrzymanie podpisanej istotnej umowy

 • 21.05.2018 15:41

  SUWARY SA (11/2018) Podpisanie istotnej umowy

 • 26.04.2018 13:32

  SUWARY SA (10/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 25.04.2018 16:14

  SUWARY SA (9/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badnia rocznych Sprawozdań Finansowych wraz z przeglądami półrocznymi

 • 18.04.2018 16:17

  SUWARY SA (8/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 30.03.2018 11:42

  SUWARY SA (7/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 30.03.2018 11:39

  SUWARY SA (6/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.03.2018 r.

 • 28.03.2018 17:05

  SUWARY SA (5/2018) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.03.2018 r.

 • 01.03.2018 17:23

  SUWARY SA (4/2018) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 28.02.2018 18:48

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.02.2018 16:25

  SUWARY SA (3/2018) Podpisanie aneksów do umów o kredyt w rachunkach bieżących

 • 07.02.2018 15:13

  SUWARY SA (2/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 31.01.2018 18:31

  SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 31.01.2018 18:26

  SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.01.2018 15:19

  SUWARY SA (1/2018) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 14.12.2017 11:04

  SUWARY SA (49/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 07.12.2017 17:19

  SUWARY SA (48/2017) Oświadczenia Banku o wyrażeniu zgody na udostępnienie kredytów

 • 28.11.2017 16:22

  SUWARY SA (47/2017) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 28.11.2017 14:46

  SUWARY SA (46/2017) Kandydatura Członka Zarządu Spółki

 • 14.11.2017 16:42

  SUWARY SA (44/2017) Korekta raportu bieżącego nr 44/2017 w przedmiocie przekazania informacji o datach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku

 • 09.11.2017 15:46

  SUWARY SA (45/2017) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 27.10.2017 16:35

  SUWARY SA (44/2017) Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku

 • 29.09.2017 20:03

  SUWARY SA (43/2017) Podpisanie umowy pożyczki

 • 22.09.2017 16:23

  SUWARY SA (42/2017) Częściowy zwrot dopłat do kapitału

 • 08.09.2017 12:58

  SUWARY SA (41/2017) Przedłużenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017

 • 06.09.2017 15:09

  SUWARY SA (40/2017) Informacja poufna w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 29.08.2017 17:24

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.08.2017 16:29

  SUWARY SA (39/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy

 • 24.08.2017 16:27

  SUWARY SA (38/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy

 • 03.08.2017 12:33

  SUWARY SA (37/2017) Podpisanie znaczącej umowy

 • 01.08.2017 21:54

  SUWARY SA (36/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 24.07.2017 14:40

  SUWARY SA (35/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 17.07.2017 19:35

  SUWARY SA (34/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 13.07.2017 14:21

  SUWARY SA (33/2017) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • 07.07.2017 15:31

  SUWARY SA (32/2017) Zawiadomienie o wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek

 • 04.07.2017 16:19

  SUWARY SA (31/2017) Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny w EUR spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

 • 04.07.2017 16:12

  SUWARY SA (30/2017) Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny w PLN spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

 • 30.06.2017 15:21

  SUWARY SA (29/2017) Rezygnacja Członka Zarządu Suwary S.A.

 • 28.06.2017 19:49

  SUWARY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.06.2017 19:22

  SUWARY SA (28/2017) Sprostowanie informacji na temat ilości posiadanych akcji

 • 23.06.2017 15:06

  SUWARY SA (27/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 20.06.2017 16:02

  SUWARY SA (26/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 20.06.2017 14:07

  SUWARY SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 w przedmiocie postanowienia o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 20.06.2017 14:03

  SUWARY SA (24/2017) Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w przedmiocie postanowienia o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 19.06.2017 10:51

  SUWARY SA (25/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 19.06.2017 10:44

  SUWARY SA (24/2017) Postanowienie o prawomocnym wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 30.05.2017 17:45

  SUWARY SA (23/2017) Podpisanie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny

 • 30.05.2017 17:42

  SUWARY SA (22/2017) Podpisanie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu

 • 30.05.2017 17:38

  SUWARY SA (21/2017) Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 19.05.2017 22:33

  SUWARY SA (20/2017) Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 dotycząca nazwy tego podmiotu

 • 19.05.2017 22:28

  SUWARY SA (14/2016) Korekta raportu bieżącego nr 14/2016 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015/2016 dotycząca na

 • 12.05.2017 22:04

  SUWARY SA (20/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017

 • 12.05.2017 21:39

  SUWARY SA (19/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 11.05.2017 17:31

  SUWARY SA (18/2017) Zawiadomienie o wykreśleniu i wpisie zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek spółki zależnej Kartpol Group Sp. z o.o.

 • 11.05.2017 17:03

  SUWARY SA (17/2017) Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

 • 26.04.2017 11:53

  SUWARY SA (16/2017) Zawiadomienie o wykreśleniu zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o.

 • 11.04.2017 21:34

  SUWARY SA (15/2017) Zawiadomienie o wykreśleniu zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek

 • 24.03.2017 14:35

  SUWARY SA (14/2017) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • 24.03.2017 14:29

  SUWARY SA (13/2017) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • 20.03.2017 18:40

  SUWARY SA (12/2017) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • 20.03.2017 18:33

  SUWARY SA (11/2017) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • 17.03.2017 18:01

  SUWARY SA (10/2017) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawów rejestrowych z rejestru zastawów

 • 14.03.2017 10:45

  SUWARY SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.03.2017 r.

 • 08.03.2017 17:05

  SUWARY SA (8/2017) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 08.03.2017 r.

 • 08.03.2017 15:07

  SUWARY SA (7/2017) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 01.03.2017 17:18

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.02.2017 17:54

  SUWARY SA (6/2017) OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 31.01.2017 19:12

  SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.01.2017 17:39

  SUWARY SA (5/2017) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 20.01.2017 20:38

  SUWARY SA (4/2017) Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A.

 • 20.01.2017 20:32

  SUWARY SA (3/2017) Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A.

 • 10.01.2017 18:21

  SUWARY SA (2/2017) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 10.01.2017 18:17

  SUWARY SA (1/2017) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 19.12.2016 18:18

  SUWARY SA (27/2016) Korekta raportu bieżącego 27/2016 - Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w EUR

 • 19.12.2016 18:15

  SUWARY SA (26/2016) Korekta raportu bieżącego 26/2016 - Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w PLN

 • 19.12.2016 18:12

  SUWARY SA (25/2016) Korekta raportu bieżącego 25/2016 - Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny

 • 19.12.2016 18:09

  SUWARY SA (24/2016) Korekta raportu bieżącego 24/2016 - Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu.

 • 19.12.2016 18:06

  SUWARY SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego 23/2016 - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 12.12.2016 23:06

  SUWARY SA (27/2016) Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w EUR

 • 12.12.2016 22:53

  SUWARY SA (26/2016) Podpisanie przez Spółkę zależną, Kartpol Group Sp. z o.o., umowy o kredyt odnawialny w PLN

 • 12.12.2016 22:42

  SUWARY SA (25/2016) Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny

 • 12.12.2016 22:03

  SUWARY SA (24/2016) Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny, refinansowanie kredytu

 • 12.12.2016 21:29

  SUWARY SA (23/2016) Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 03.11.2016 10:32

  SUWARY SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego 22/2016 Podpisanie znaczącej umowy

 • 02.11.2016 14:48

  SUWARY SA (22/2016) Podpisanie znaczącej umowy

 • 25.10.2016 16:41

  SUWARY SA (21/2016) Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 roku do 30.09.2017 roku

 • 11.10.2016 11:29

  SUWARY SA (20/2016) Korekta do pozostałych informacji do raportów okresowych za okresy: za III i IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 oraz I i III kwartał roku obrotowego 2015/2016, dotycząca informacji o poręczeniach i gwarancjach

 • 26.09.2016 14:30

  SUWARY SA (19/2016) Informacja poufna w sprawie rozwiązania rezerwy

 • 08.09.2016 21:43

  SUWARY SA (18/2016) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 12.08.2016 08:28

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.08.2016 17:54

  SUWARY SA (17/2016) Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2015/2016

 • 04.07.2016 14:29

  SUWARY SA Informacja poufna o decyzji w sprawie postępowania

 • 02.06.2016 19:38

  SUWARY SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 31.05.2016 17:53

  SUWARY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.05.2016 12:08

  SUWARY SA Korekta raportu bieżącego 10/2016

 • 16.05.2016 20:04

  SUWARY SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015/2016

 • 19.04.2016 14:58

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.04.2016 15:20

  SUWARY SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

 • 18.04.2016 15:11

  SUWARY SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

 • 18.04.2016 15:04

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.04.2016 19:18

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 07.04.2016 17:41

  SUWARY SA KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 1/2016

 • 25.03.2016 15:01

  SUWARY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.03.2016 r.

 • 22.03.2016 21:56

  SUWARY SA Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 22.03.2016 r.

 • 24.02.2016 17:08

  SUWARY SA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 12.02.2016 18:10

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 01.02.2016 16:34

  SUWARY SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A.

 • 01.02.2016 12:19

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.02.2016 12:15

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.01.2016 23:04

  SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 27.01.2016 22:13

  SUWARY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.01.2016 21:47

  SUWARY SA Postanowienie o prawomocnym wpisania zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 25.01.2016 18:11

  SUWARY SA Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014/2015

 • 23.12.2015 15:46

  SUWARY SA Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu na aktywach znaczącej wartości.

 • 10.12.2015 19:19

  SUWARY SA Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 10.12.2015 19:14

  SUWARY SA Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 27.11.2015 18:28

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 10.11.2015 13:31

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.11.2015 17:05

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.11.2015 14:20

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.10.2015 17:54

  SUWARY SA Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 30.10.2015 17:00

  SUWARY SA Zawarcie umowy pożyczki

 • 27.10.2015 14:50

  SUWARY SA Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku

 • 16.10.2015 12:56

  SUWARY SA Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej

 • 12.10.2015 15:04

  SUWARY SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 30.09.2015 16:38

  Suwary mają list intencyjny ws. zakupu zakładu produkcyjnego

 • 30.09.2015 16:10

  SUWARY SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 29.09.2015 16:47

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.09.2015 12:27

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.09.2015 15:40

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.09.2015 10:45

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.09.2015 17:48

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.09.2015 09:17

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.09.2015 15:55

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2015 10:06

  SUWARY SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 10.09.2015 15:35

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.09.2015 17:35

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.09.2015 12:37

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.08.2015 08:25

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.07.2015 14:48

  SUWARY SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

 • 26.06.2015 17:53

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.06.2015 11:18

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.06.2015 15:01

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.06.2015 09:57

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.06.2015 14:02

  SUWARY SA Uzupełnienie informacji o powołaniu Członków Zarządu Spółki

 • 29.05.2015 17:13

  SUWARY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 27.05.2015 18:23

  SUWARY SA Powołanie Członków Zarządu Spółki

 • 07.05.2015 14:31

  SUWARY SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014/2015

 • 12.03.2015 11:59

  SUWARY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 09.03.2015 r.

 • 10.03.2015 14:29

  SUWARY SA Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. dnia 09.03.2015 r.

 • 13.02.2015 17:57

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.02.2015 10:28

  SUWARY SA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 11.02.2015 09:26

  SUWARY SA Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014

 • 11.02.2015 09:21

  SUWARY SA Korekta Sprawozdania Zarządu Suwary S.A. za rok obrotowy 2013/2014

 • 30.01.2015 18:43

  SUWARY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 26.01.2015 16:37

  SUWARY SA Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

 • 01.12.2014 16:59

  SUWARY SA podpisanie znaczącej umowy

 • 01.12.2014 16:55

  SUWARY SA podpisanie znaczącej umowy

 • 28.11.2014 17:18

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.11.2014 09:46

  DM BDM zaleca kupno akcji spółki Suwary

 • 18.11.2014 16:11

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.10.2014 15:10

  SUWARY SA - informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.10.2014 15:39

  SUWARY SA daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 roku do 30.09.2015 roku

 • 12.09.2014 15:10

  SUWARY SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 10.09.2014 15:57

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.09.2014 15:42

  SUWARY SA - informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie

 • 28.08.2014 16:51

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.08.2014 10:14

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.08.2014 11:39

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.08.2014 17:16

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.07.2014 12:46

  SUWARY SA korekta RB 22/2014 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.07.2014 12:48

  SUWARY SA nabycie akcji spółki

 • 04.07.2014 15:02

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 02.06.2014 14:28

  SUWARY SA Nabycie akcji Suwary S.A. - przekroczenie progu 20% głosów

 • 30.05.2014 18:07

  SUWARY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 30.04.2014 15:35

  SUWARY SA wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2013/2014 i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013/2014

 • 25.04.2014 17:11

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.04.2014 14:03

  SUWARY SA kupno akcji spółki

 • 18.04.2014 12:40

  SUWARY SA kupno akcji spółki

 • 17.04.2014 14:08

  SUWARY SA zawiadomienie o uzyskaniu przez spółkę zależną pozwolenia na użytkowanie budynku produkcyjno magazynowego

 • 17.04.2014 11:57

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.04.2014 15:52

  SUWARY SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

 • 10.04.2014 12:00

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.04.2014 16:26

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.04.2014 15:55

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.04.2014 12:37

  SUWARY SA kupno akcji spółki

 • 04.04.2014 10:21

  SUWARY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 31.03.2014 r.

 • 03.04.2014 16:27

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.04.2014 15:12

  SUWARY SA Informacja o treści uchwał podjętych przez ZWZ dnia 31.03.2014 r.

 • 03.03.2014 14:16

  SUWARY SA ogłoszenie zarządu o zmianie terminu zwołania ZWZA

 • 14.02.2014 17:48

  SUWARY SA ogłoszenie zarządu o zwołaniu ZWZA

 • 14.02.2014 17:21

  SUWARY SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 31.01.2014 19:56

  Suwary zainwestują w nowy zakład produkcyjny 33 mln zł

 • 17.01.2014 16:31

  SUWARY SA nabycie akcji Suwary SA

 • 17.01.2014 16:31

  SUWARY SA znaczne pakiety akcji Suwary SA

 • 09.01.2014 16:00

  SUWARY SA podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.

 • 15.11.2013 14:21

  SUWARY SA zbycie akcji spółki

 • 15.11.2013 13:06

  SUWARY SA znaczne pakiety akcji Suwary SA

 • 15.11.2013 11:00

  SUWARY SA nabycie akcji spółki.

 • 12.11.2013 16:50

  SUWARY SA znaczne pakiety akcji

 • 12.11.2013 16:36

  SUWARY SA zbycie akcji spółki

 • 07.11.2013 11:39

  SUWARY SA informacja przekazywana o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.10.2013 14:26

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.10.2013 16:18

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.10.2013 16:07

  SUWARY SA daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku

 • 23.10.2013 15:17

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 23.10.2013 13:04

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.10.2013 12:50

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.10.2013 22:02

  SUWARY SA aneks do znaczącej umowy

 • 04.10.2013 14:47

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 02.10.2013 14:57

  SUWARY SA informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 19.09.2013 16:59

  SUWARY SA podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 19.09.2013 14:33

  SUWARY SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.09.2013 16:10

  SUWARY SA nabycie akcji spółki

 • 10.09.2013 15:56

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 10.09.2013 15:53

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.09.2013 13:56

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.09.2013 15:20

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 23.08.2013 15:55

  SUWARY SA Pośrednie nabycie akcji spółki

 • 14.08.2013 17:38

  SUWARY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr

 • 13.08.2013 18:09

  SUWARY SA korekta pozostałych informacji do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013

 • 26.07.2013 14:11

  SUWARY SA - pośrednie nabycie akcji spółki

 • 10.07.2013 12:10

  SUWARY SA - informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.07.2013 11:12

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.06.2013 10:04

  SUWARY SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.06.2013 16:46

  SUWARY SA - podpisanie znaczącej umowy

 • 14.05.2013 12:50

  SUWARY SA wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2012/2013