Stalexport Autostrady SA

skrót: STX

Ostatnie notowanie z: 12.08.2020 15:17

Aktualny kurs2,92   -1,35 %-0,04 zł
Otwarcie2,92-1,35%
Minimum2,87-3,04%
Maksimum2,94-0,68%
Wolumen (szt.) 21703
Kurs odniesienia2,96
Widełki dolne2,63
Widełki górne3,21
Obroty (tyś. zł)63
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 1882,91
24 9252,90
313 5002,88
78 6022,87
15002,86
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,923 922 4
2,932 048 3
2,941 729 2
2,952 855 4
2,961 041 2
Grupa koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej, która obejmuje: eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków oraz uczestnictwo w wybranych przetargach na budowę i eksploatację kolejnych odcinków autostrad. Ponadto prowadzi także działalność związaną ze świadczeniem usług wynajmu powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Atlantia S.p.A.151 323 46361,20%151 323 46361,20%

Kategoria • 11.08.2020 14:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (58/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacjiWpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grup

 • 05.08.2020 17:40

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (57/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 04.08.2020 15:29

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (56/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 03.08.2020 11:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (55/2020) Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla

 • 03.08.2020 07:33

  GDDKiA ocenia, że wzrost stawek wnioskowany przez Stalexport Autostrady jest niezasadny

 • 31.07.2020 17:34

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 25.06.2020 12:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (45/2020) Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część IV

 • 23.06.2020 15:30

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (44/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 23.06.2020 14:12

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (43/2020) Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wydania Stalexport Autostrada Małopolska S.A. interpretacji

 • 19.06.2020 16:47

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (42/2020) Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku

 • 19.06.2020 16:29

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (41/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 15.06.2020 14:14

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (39/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 12.06.2020 15:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (38/2020) Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 10.06.2020 16:23

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (37/2020) Przedłużenie terminu obowiązywania preferencyjnych stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych tj. elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz dla videotollingu

 • 08.06.2020 14:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (36/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 01.06.2020 12:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (35/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 28.05.2020 15:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (34/2020) Zmiana uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 25.05.2020 16:09

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (33/2020) Postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wydania Stalexport Autostrada Małopolska S.A. interpretacji indywidualnej w sprawie płatności na rzecz Krajowego Funduszu

 • 25.05.2020 12:33

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (32/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 22.05.2020 17:09

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 22.05.2020 15:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (31/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2020 13:20

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (30/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 11.05.2020 12:03

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (29/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 08.05.2020 11:41

  Zysk netto Stalexportu Autostrady w I kw. wzrósł do 30,4 mln zł z 3,7 mln zł rok wcześniej - szacunki

 • 08.05.2020 11:12

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (28/2020) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2020 roku (kończący się 31 marca 2020 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2020 roku.

 • 04.05.2020 12:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (27/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 1 kwartał 2020 roku.

 • 04.05.2020 12:14

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (26/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 27.04.2020 15:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (25/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 20.04.2020 12:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (24/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 14.04.2020 13:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (23/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 06.04.2020 13:16

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (22/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 30.03.2020 16:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji

 • 27.03.2020 12:14

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (20/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

 • 25.03.2020 18:33

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (19/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 23.03.2020 16:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (18/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

 • 20.03.2020 14:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.

 • 20.03.2020 13:07

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 20.03.2020 12:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2020) Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 19.03.2020 19:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2020) Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 19.03.2020 10:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2020) Zażalenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej na wniosek złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 13.03.2020 12:14

  Stalexport przedłuża do 30 VI preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych na A4

 • 13.03.2020 11:56

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2020) Przedłużenie terminu obowiązywania preferencyjnych stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych tj. elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz dla videotollingu

 • 11.03.2020 13:19

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2020) Odmowa wydania interpretacji indywidualnej do wniosku złożonego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 29.02.2020 10:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2020) Uzupełnienie Załącznika do projektu Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 marca 2020 r

 • 29.02.2020 10:12

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 27 marca 2020 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.02.2020 08:33

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 29.02.2020 08:30

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.02.2020 16:05

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy

 • 28.02.2020 13:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2020) Wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego Emitenta ze spółką zależną - Stalexport Autoroute S.à.r.l.

 • 28.02.2020 12:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy

 • 21.02.2020 18:03

  Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 21.02.2020 17:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2020) Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy

 • 21.02.2020 09:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 13.02.2020 10:32

  Stalexport Autostrady miał 75,5 mln zł zysku netto j. d. wobec 181 mln zł przed rokiem - szacunki

 • 13.02.2020 10:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2020) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku

 • 29.01.2020 16:20

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2020) Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków

 • 29.01.2020 12:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020

 • 23.12.2019 11:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (35/2019) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 02.12.2019 16:09

  Stalexport deklaruje chęć budowy trzeciego pasa A4 Katowice-Kraków pod warunkiem rekompensaty

 • 02.12.2019 12:07

  Stalexport wprowadzi preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych na A4

 • 02.12.2019 11:50

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (34/2019) Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków

 • 07.11.2019 17:31

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 31.10.2019 17:14

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (33/2019) Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G

 • 31.10.2019 13:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (32/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 30.10.2019 21:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (31/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G Spółki

 • 30.10.2019 18:26

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki STALEXPORT AUTOSTRADY SA

 • 25.10.2019 09:45

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (29/2019) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 września 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2019 ro

 • 15.10.2019 09:21

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (28/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia transgranicznego.

 • 04.10.2019 12:48

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (27/2019) Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW oświadczenia w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii G Spółki

 • 02.10.2019 12:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (23/2019) Całkowita przedpłata pozostającego do spłaty długu przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 30.09.2019 16:29

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (26/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia transgranicznego

 • 30.09.2019 15:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (25/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 31 października 2019 r.

 • 30.09.2019 13:45

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (24/2019) Przyjęcie planu połączenia transgranicznego

 • 21.03.2019 14:50

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.03.2019 16:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2019) Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.03.2019 16:17

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 3 kwietnia 2019 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.03.2019 07:56

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 01.03.2019 07:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 12:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2019) Wybór Zarządu na kolejną kadencję

 • 28.02.2019 11:46

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy

 • 22.02.2019 10:30

  Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,37 zł dywidendy na akcję

 • 22.02.2019 10:17

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2019) Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki

 • 14.02.2019 09:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2019) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2018 roku

 • 05.02.2019 13:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2019) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 04.02.2019 12:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2019) Kontrakt na wymianę nawierzchni

 • 30.01.2019 12:57

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 13:18

  GDDKiA wyraził zgodę na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków

 • 15.01.2019 12:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2019) Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla

 • 20.12.2018 15:11

  Stalexport Autostrady chce podnieść opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków (popr.)

 • 20.12.2018 15:05

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (22/2018) Korekta raportu nr 21/2018 w sprawie wniosku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty

 • 20.12.2018 12:13

  Stalexport Autostrady chce podnieść opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków

 • 20.12.2018 11:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2018) Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów

 • 19.12.2018 12:08

  Stalexport Autostrady chce wypłacić ok. 4 gr na akcję zaliczki na poczet dywidendy za '18

 • 19.12.2018 11:46

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (20/2018) Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018

 • 26.11.2018 15:18

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (19/2018) Dokonanie przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. spłaty zobowiązań z tytułu koncesji na podstawie Umowy Koncesyjnej

 • 21.11.2018 10:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (18/2018) Remont obiektów mostowych M09L i M09P oraz wymiana urządzeń dylatacyjnych na obiekcie M54P - podpisanie listu zatwierdzającego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 08.11.2018 07:52

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 16:10

  Stalexport Autostrady miał w III kw. 47,7 mln zł zysku netto, rynek liczył na 48,8-55,2 mln zł

 • 24.10.2018 15:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A.

 • 02.08.2018 19:25

  Przychody Stalexport Autostrady z poboru opłat w I półroczu wzrosły o 6,6 proc.

 • 02.08.2018 17:53

  Wyniki Stalexport Autostrady w II kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2018 17:31

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.07.2018 14:07

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku

 • 12.06.2018 15:12

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2018) Podjęcie prac zmierzających do dematerializacji oraz dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym 89.500.000 akcji Spółki serii G

 • 10.05.2018 08:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.04.2018 12:07

  Stalexport Autostrady miał w I kw. 33,6 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 30.04.2018 11:53

  Wstępne wyniki Stalexport Autostrady w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2018 11:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 r.

 • 04.04.2018 15:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2018) Liczba akcji objętych dywidendą

 • 04.04.2018 14:57

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 08.03.2018 11:52

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.03.2018 07:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 02.03.2018 07:53

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 01.03.2018 14:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2018) Wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2018-2020

 • 01.03.2018 14:39

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 23.02.2018 15:17

  Stalexport Autostrady chce wypłacić 0,29 zł dywidendy na akcję za '17

 • 23.02.2018 15:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 16.02.2018 11:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017, kończący się 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2017 roku

 • 26.01.2018 16:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2018) Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A w dniu 26 stycznia 2018 roku

 • 26.01.2018 16:26

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 26.01.2018 08:52

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2018

 • 17.01.2018 16:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2018) Zawarcie porozumienia pomiędzy: Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 • 29.12.2017 12:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 26 stycznia 2018 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia

 • 24.11.2017 12:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (20/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 09.11.2017 07:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.10.2017 14:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (19/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 września 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2017 ro

 • 16.08.2017 17:31

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Stalexport Autostrady z ceną docelową 5,85 zł/akcję

 • 03.08.2017 17:36

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 19.07.2017 11:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (18/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 czerwca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2017 roku

 • 04.07.2017 15:17

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2017) Remont podpór obiektu mostowego M48 - wystawienie listu zatwierdzającego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 19.06.2017 12:33

  Przetarg na e-myto może zostać rozstrzygnięty na przełomie 2017/18 r.

 • 26.05.2017 14:22

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2017) Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

 • 10.05.2017 07:47

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 15:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2017 roku (kończący się 31 marca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2017 roku

 • 27.04.2017 10:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym)

 • 21.04.2017 14:40

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2017) Liczba akcji objętych dywidendą

 • 19.04.2017 14:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2017) Zbycie akcji własnych

 • 13.04.2017 14:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 07.04.2017 09:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2017) Zmiana projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2017 roku (w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016)

 • 16.03.2017 15:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 13 kwietnia 2017 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia

 • 03.03.2017 08:18

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.03.2017 08:08

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 02.03.2017 17:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2017) Wybór Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2017-2020

 • 02.03.2017 17:02

  Stalexport Autostrady chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję za '16

 • 02.03.2017 16:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2017) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 20.02.2017 15:04

  Dziewięciu wykonawców zainteresowanych e-mytem, w tym konsorcjum Comarchu z Orange (opis)

 • 20.02.2017 14:41

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2017) Złożenie przez CATTERICK INVESTMENTS Sp. z o.o. wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DPR.DPR-2.2413.6.2016.DZR.34

 • 17.02.2017 11:39

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2016 roku

 • 13.02.2017 17:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2017) Nabycie udziałów w spółce CATTERICK INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 • 31.01.2017 11:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 16.01.2017 13:59

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2017) Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla

 • 29.12.2016 12:13

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2016) Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów

 • 22.12.2016 14:08

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2016) Zawiadomienie o sprzedaży i zakupie akcji Stalexport Autostrady S.A. w ramach grupy kapitałowej Atlantia S.p.A.

 • 16.12.2016 13:39

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2016) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 przez Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu na rzecz Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Sta

 • 14.12.2016 14:03

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2016) Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

 • 13.12.2016 13:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2016) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu

 • 10.11.2016 07:59

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 18:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2016) Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016

 • 25.10.2016 12:07

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2016) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy

 • 01.08.2016 17:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.07.2016 12:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok

 • 31.05.2016 15:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Informacje o członkach Rady Nadzorczej

 • 23.05.2016 14:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej

 • 06.05.2016 07:46

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 25.04.2016 14:03

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysków za poprzednie lata obrotowe.

 • 15.04.2016 10:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmiej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz treść uchwał podjętych przez ZWZ 14 kwietnia 2016 r.

 • 07.04.2016 15:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

 • 18.03.2016 08:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 14 kwietnia 2016

 • 04.03.2016 07:59

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 04.03.2016 07:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 02.03.2016 16:37

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Wybór Zarządu na kolejną kadencję

 • 05.02.2016 13:31

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

 • 21.01.2016 13:30

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Terminy przekazywania raportów okresowych 2016 r.

 • 04.01.2016 17:50

  GPW: komunikat - STALEXPORT AUTOSTRADY SA

 • 04.01.2016 17:46

  GPW: komunikat

 • 16.12.2015 15:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Wypowiedzenie umowy DM BDM animatorem emitenta

 • 06.11.2015 08:06

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.07.2015 14:08

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2015 rok

 • 16.06.2015 15:50

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Podpisanie znacznej umowy przez spółkę zależną

 • 19.05.2015 12:01

  Altus TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Stalexportu

 • 19.05.2015 11:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 08.05.2015 08:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 03.04.2015 12:47

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA ZWZ 2.04.2015 r.Akcjonariusze powyzej 5% i uchwały

 • 02.04.2015 09:22

  Noble Securities obniża rekomendację dla Stalexport Autostrady do "trzymaj"

 • 06.03.2015 17:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 2 kwietnia 2015r. oraz projekty uchwał Zgromadzenia

 • 06.03.2015 17:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 04.03.2015 15:13

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca);

 • 06.02.2015 13:24

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ("SAM S.A.") na finansowanie przedsięwzięcia A4 Katowice-Kraków z dnia 28 grudnia 2005 roku, zwanej dalej "Umową kredytową"

 • 28.01.2015 11:34

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Terminy przekazywania raportów okresowych 2015 r.

 • 02.12.2014 14:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zakończenie postępowania upadłościowego Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o.

 • 06.11.2014 17:37

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 14:09

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3kw 2014

 • 08.09.2014 09:42

  Trigon DM wytypował 7 spółek wartych zainteresowania we wrześniu

 • 01.08.2014 08:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.07.2014 11:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2014 r.

 • 24.07.2014 15:09

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA - uchwały i akcjonariat po NWZ 23.07.2014 r.

 • 18.06.2014 11:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana Agenta i Agenta Zabezpieczeń dla umowy kredytowej zawartej w 2005 r. przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska SA

 • 03.06.2014 12:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA rejestracja połączenia z Stalexport Autostrada Dolnośląska SA

 • 02.06.2014 16:05

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 09.05.2014 08:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 10.04.2014 14:19

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA unieważnienie odcinka zbiorowego akcji

 • 04.04.2014 12:45

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA uchwały ZWZ 3.04.2014 r.

 • 07.03.2014 13:30

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 07.03.2014 08:27

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 07.03.2014 07:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 07.03.2014 07:48

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 05.03.2014 15:16

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA wybór Deloitte Polska jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.01.2014 12:29

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA terminy przekazywania raportów okresowych 2014r.

 • 14.11.2013 15:18

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA połączenie półek Stalexport Autostrady SA i Stalexport Autostrada Dolnośląska SA

 • 28.10.2013 14:53

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji raportu za 3 kw 2013

 • 22.10.2013 09:22

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" Stalexport Autostrady, cena docelowa 2,86 zł

 • 01.08.2013 08:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 24.07.2013 09:37

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za 2013 r.

 • 10.05.2013 08:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr