Stalprodukt SA

skrót: STP

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną, rozwiniętą sieć dystrybucji wyrobów hutniczych (składy handlowe i biura w kilkunastu miastach na terenie Polski).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Janeczek Piotrbezośrednio, z STP Investment SA, Stalprodukt Profil SA2 567 83146,02%7 589 89962,22%
ArcelorMittal Sourcing1 066 10019,10%1 066 1008,74%

Kategoria • 18.12.2020 09:08

  Stalprodukt uruchomił nową halę elektrolizy cynku wybudowaną kosztem ok. 295 mln zł

 • 18.12.2020 08:38

  STALPRODUKT SA (24/2020) Zakończenie realizacji kluczowej inwestycji w Segmencie Cynku

 • 25.11.2020 13:44

  STALPRODUKT SA (23/2020) Ostateczna decyzja dotycząca nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza

 • 13.11.2020 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 06.11.2020 11:43

  Stalprodukt szacuje skonsolidowany zysk netto w III kw. '20 na 48,4 mln zł

 • 06.11.2020 11:21

  STALPRODUKT SA (22/2020) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2020 roku

 • 02.11.2020 09:38

  STALPRODUKT SA (21/2020) Zawarcie istotnej umowy na dostawę rudy cynkowo-ołowiowe przez podmiot zależny - ZGH "Bolesław" S.A.

 • 09.10.2020 16:47

  Stalprodukt przeprowadzi przegląd opcji strategicznych

 • 09.10.2020 16:38

  STALPRODUKT SA (20/2020) Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

 • 02.10.2020 17:12

  STALPRODUKT SA (19/2020) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 02.10.2020 17:11

  STALPRODUKT SA (18/2020) Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 02.10.2020 17:09

  STALPRODUKT SA (17/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta

 • 28.08.2020 17:29

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 13.08.2020 16:42

  BM mBanku rekomenduje "kupuj" Stalprodukt z ceną docelową 336,15 zł

 • 05.08.2020 14:49

  Stalprodukt miał w I półroczu 78,5 mln zł zysku netto

 • 05.08.2020 14:34

  STALPRODUKT SA (16/2020) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2020 roku

 • 23.06.2020 15:02

  STALPRODUKT SA (14/2020) Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.

 • 19.06.2020 13:19

  STALPRODUKT SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki

 • 18.06.2020 17:08

  STALPRODUKT SA (12/2020) Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta

 • 17.06.2020 18:34

  GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki STALPROD (ISIN PLSTLPD00017) z indeksu WIGdiv.

 • 15.06.2020 17:14

  Stalprodukt przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy

 • 15.06.2020 17:11

  STALPRODUKT SA (11/2020) Powołanie osób nadzorujących

 • 15.06.2020 17:09

  STALPRODUKT SA (10/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.

 • 19.05.2020 15:18

  STALPRODUKT SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2020 17:04

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 07.05.2020 16:13

  Zysk netto Stalproduktu w I kw. spadł do 31,3 mln zł

 • 07.05.2020 15:57

  STALPRODUKT SA (8/2020) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2020 roku

 • 30.04.2020 21:24

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 21:23

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.04.2020 20:20

  STALPRODUKT SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 30.04.2020 13:53

  Zarząd Stalproduktu rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 na kapitał rezerwowy

 • 30.04.2020 13:45

  STALPRODUKT SA (7/2020) Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

 • 29.04.2020 16:05

  Kopalnia "Olkusz-Pomorzany" z grupy Stalproduktu zakończy działalność 31 grudnia 2020 roku

 • 29.04.2020 15:24

  STALPRODUKT SA (6/2020) Podjęcie decyzji o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni "Olkusz - Pomorzany" przez podmiot zależny - ZGH "Bolesław" S.A.

 • 28.04.2020 15:55

  STALPRODUKT SA (5/2020) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 24.04.2020 15:41

  Stalprodukt szacuje 20 proc. spadek jednostkowych przychodów w III i IV

 • 24.04.2020 14:31

  STALPRODUKT SA (4/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta

 • 13.03.2020 15:48

  STALPRODUKT SA (3/2020) Informacja poufna dotycząca wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną

 • 28.02.2020 17:04

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 20.02.2020 14:23

  Zysk netto Stalproduktu za IV kw. wyniósł 22,8 mln zł, poniżej oczekiwań

 • 20.02.2020 14:05

  STALPRODUKT SA (2/2020) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2019 roku

 • 27.01.2020 16:28

  STALPRODUKT SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 17.12.2019 11:56

  STALPRODUKT SA (15/2019) Nieostateczna decyzja o nałożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego kary na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza

 • 15.11.2019 17:02

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 15:22

  Grupa Stalprodukt miała w III kw. 2019 roku 35,7 mln zł zysku netto oraz 50,5 mln zł EBIT

 • 06.11.2019 15:03

  STALPRODUKT SA (14/2019) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2019 rok

 • 10.09.2019 15:41

  Minister Środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną złoża "Laski 1"

 • 10.09.2019 15:23

  STALPRODUKT SA (13/2019) Informacja poufna dotycząca zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża "Laski 1"

 • 30.08.2019 18:19

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 28.02.2019 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QSr

 • 27.02.2019 16:38

  Trigon DM zaktualizował rekomendacje i ceny docelowe dla 13 spółek przemysłowych

 • 20.02.2019 16:09

  Grupa Stalproduktu miała w IV kw. 47,2 mln zł zysku netto, poniżej oczekiwań analityków

 • 20.02.2019 15:56

  STALPRODUKT SA (2/2019) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2018 roku

 • 29.01.2019 15:29

  STALPRODUKT SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 14.11.2018 17:32

  Wyniki Stalproduktu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.11.2018 14:23

  STALPRODUKT SA (20/2018) Informacja poufna na temat przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych osiągniętych w III kwartale 2018 roku

 • 30.08.2018 17:37

  Wyniki Stalproduktu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 17:24

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.08.2018 09:54

  Haitong Bank obniżył cenę docelową Stalproduktu do 611 zł

 • 03.08.2018 14:35

  STALPRODUKT SA (19/2018) Informacja poufna na temat przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych osiągniętych w I półroczu 2018 roku

 • 02.07.2018 13:28

  STALPRODUKT SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 29.06.2018 16:45

  STALPRODUKT SA (17/2018) Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy

 • 29.06.2018 16:44

  STALPRODUKT SA (16/2018) Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji

 • 29.06.2018 16:43

  STALPRODUKT SA (15/2018) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.06.2018 16:42

  STALPRODUKT SA (14/2018) Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji

 • 29.06.2018 16:41

  STALPRODUKT SA (13/2018) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 26.06.2018 16:18

  Stalprodukt wypłaci 3 zł brutto dywidendy na akcję

 • 26.06.2018 16:12

  STALPRODUKT SA (12/2018) Wypłata dywidendy

 • 26.06.2018 16:11

  STALPRODUKT SA (11/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.

 • 20.06.2018 16:03

  STALPRODUKT SA (10/2018) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 19.06.2018 13:44

  STALPRODUKT SA (9/2018) Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.

 • 18.06.2018 17:45

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.06.2018 17:42

  STALPRODUKT SA (8/2018) Korekta jednostkowego raportu rocznego Stalprodukt S.A. za 2017 r.

 • 18.06.2018 16:12

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową Stalproduktu do 644 zł

 • 28.05.2018 11:30

  STALPRODUKT SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 25.05.2018 10:21

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" Stalprodukt

 • 14.05.2018 17:18

  Wyniki Stalproduktu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2018 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 09:36

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Stalprodukt, cena docelowa w górę do 702,5 zł za akcję

 • 27.04.2018 17:14

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:12

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 16:00

  STALPRODUKT SA (6/2018) Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną ZGH "Bolesław" S.A.

 • 20.04.2018 10:56

  Stalprodukt chce wypłacić dywidendę w wys. 3 zł brutto na akcję

 • 20.04.2018 10:46

  STALPRODUKT SA (5/2018) Zmiana terminu przekazania rocznego raportu okresowego za 2017 rok

 • 20.04.2018 10:45

  STALPRODUKT SA (4/2018) Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 28.02.2018 17:20

  STALPRODUKT SA (3/2018) Zamknięcie transakcji nabycia spółki GO Steel Frydek Mistek a.s.

 • 28.02.2018 17:08

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 16.02.2018 16:27

  Stalprodukt chce sfinalizować przejęcie GO Steel Frydek Mistek 28 lutego

 • 16.02.2018 15:43

  STALPRODUKT SA (2/2018) Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie umowy zakupu GO Steel Frydek Mistek a.s.

 • 29.01.2018 09:00

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Stalprodukt z ceną docelową 687 zł

 • 10.01.2018 13:59

  STALPRODUKT SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 15.12.2017 18:39

  Stalprodukt kupi czeską spółkę GO Steel Frydek Mistek; cena wyniesie do 40 mln euro

 • 15.12.2017 18:32

  STALPRODUKT SA (35/2017) Podpisanie umowy zakupu GO Steel Frydek Mistek a.s.

 • 15.12.2017 18:30

  STALPRODUKT SA (34/2017) Uruchomienie kluczowego projektu badawczo-rozwojowego w ArcelorMittal Poland S.A.

 • 12.12.2017 15:53

  STALPRODUKT SA (33/2017) Jednolity tekst statutu Spółki

 • 06.12.2017 14:19

  STALPRODUKT SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 30.11.2017 15:39

  STALPRODUKT SA (31/2017) Zmiany w składzie Komitetu Audytu

 • 30.11.2017 15:38

  STALPRODUKT SA (30/2017) Powołanie osoby nadzorującej

 • 30.11.2017 15:37

  STALPRODUKT SA (29/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 14.11.2017 17:16

  Wyniki Stalproduktu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2017 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 11:08

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Eurocash pogłębia spadek po decyzji MSCI

 • 14.11.2017 09:19

  DZIEŃ NA GPW: Dino, Play i CD Projekt rosną, Eurocash spada po decyzji MSCI

 • 13.11.2017 23:31

  CD Projekt, Dino i Play wejdą do indeksu MSCI Poland, wypadnie z niego Eurocash

 • 03.11.2017 15:03

  STALPRODUKT SA (28/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 03.11.2017 15:02

  STALPRODUKT SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.10.2017 15:53

  STALPRODUKT SA (26/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 25.10.2017 13:48

  STALPRODUKT SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 24.10.2017 13:03

  DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Stalproduktu do 668 zł

 • 20.10.2017 16:39

  STALPRODUKT SA (24/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 19.10.2017 17:07

  STALPRODUKT SA (23/2017) Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

 • 19.10.2017 17:06

  STALPRODUKT SA (22/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.10.2017 13:01

  STALPRODUKT SA (21/2017) Zmiana projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.10.2017 09:29

  DM BDM obniża rekomendację Pfleiderera do "akumuluj"

 • 06.10.2017 12:47

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Stalproduktu do 685,4 zł

 • 22.09.2017 16:57

  STALPRODUKT SA (20/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.09.2017 16:54

  STALPRODUKT SA (19/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.08.2017 09:39

  DZIEŃ NA GPW: Stalprodukt i Trakcja mocno tracą po wynikach kwartalnych

 • 30.08.2017 17:12

  Wyniki Stalproduktu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2017 17:04

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.08.2017 09:19

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Stalproduktu do 651 zł

 • 02.08.2017 14:37

  STALPRODUKT SA (18/2017) Informacja poufna na temat przychodów Segmentu Cynku osiągniętych w I półroczu 2017 roku

 • 10.07.2017 12:15

  Stalprodukt złożył ofertę zakupu czeskiego producenta blach transformatorowych

 • 10.07.2017 12:05

  STALPRODUKT SA (17/2017) Złożenie wiążącej oferty na zakup producenta blach transformatorowych

 • 26.06.2017 12:58

  STALPRODUKT SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 20.06.2017 15:50

  STALPRODUKT SA (15/2017) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.

 • 19.06.2017 15:26

  Stalprodukt wypłaci 3 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2017 15:18

  STALPRODUKT SA (14/2017) Wypłata dywidendy

 • 19.06.2017 15:17

  STALPRODUKT SA (13/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 24.05.2017 15:14

  STALPRODUKT SA (12/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 24.05.2017 15:13

  STALPRODUKT SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 19.05.2017 15:41

  STALPRODUKT SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.05.2017 15:39

  STALPRODUKT SA (9/2017) Powołanie osoby zarządzającej

 • 19.05.2017 10:59

  Analitycy pozytywnie o perspektywach Stalproduktu, widzą potencjał do wzrostu kursu (opinia)

 • 12.05.2017 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 15:04

  Stalprodukt miał w I kw. 89 mln zł zysku netto, mniej niż oczekiwał rynek

 • 08.05.2017 14:48

  STALPRODUKT SA (8/2017) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2017 roku

 • 28.04.2017 17:05

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:04

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 16:04

  STALPRODUKT SA (7/2017) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.04.2017 15:24

  Stalprodukt chce wypłacić 3 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2017 15:17

  STALPRODUKT SA (6/2017) Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

 • 13.04.2017 13:20

  DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Stalproduktu do 720 zł

 • 03.03.2017 11:55

  STALPRODUKT SA (5/2017) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 28.02.2017 17:15

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 17.02.2017 09:18

  Zysk netto Stalproduktu w IV kw. wyniósł 81,8 mln zł, poniżej oczekiwań rynku

 • 17.02.2017 09:00

  STALPRODUKT SA (4/2017) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2016 roku

 • 27.01.2017 13:13

  STALPRODUKT SA (3/2017) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.01.2017 16:03

  Stalprodukt otrzyma 38,9 mln zł dofinansowania z NCBiR

 • 10.01.2017 15:45

  STALPRODUKT SA (2/2017) Informacja poufna dotycząca otrzymania dofinansowania z NCBiR przez spółkę zależną

 • 10.01.2017 12:54

  STALPRODUKT SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.12.2016 13:56

  STALPRODUKT SA (41/2016) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 20.12.2016 20:18

  Giełdowi producenci stali otrzymają prawie 30 mln zł dofinansowania od NCBiR

 • 24.11.2016 16:46

  STALPRODUKT SA (40/2016) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.11.2016 16:45

  STALPRODUKT SA (39/2016) Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

 • 14.11.2016 17:07

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 11:10

  Haitong Bank podniósł cenę docelową akcji Stalproduktu do 552,4 zł

 • 07.11.2016 10:04

  DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Stalproduktu do 545 zł i rekomendację do "kupuj"

 • 02.11.2016 11:27

  Stalprodukt miał w III kwartale 74,6 mln zł zysku netto

 • 02.11.2016 11:19

  STALPRODUKT SA (38/2016) Informacja na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2016 roku

 • 28.10.2016 16:09

  STALPRODUKT SA (37/2016) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.10.2016 16:08

  STALPRODUKT SA (36/2016) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 28.10.2016 16:07

  STALPRODUKT SA (35/2016) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 28.10.2016 16:05

  STALPRODUKT SA (34/2016) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.10.2016 18:06

  Spółka zależna Stalproduktu zainwestuje 240 mln zł w nową halę wanien

 • 27.10.2016 17:10

  STALPRODUKT SA (33/2016) Informacja poufna dotycząca realizacji strategii rozwoju Segmentu Cynku

 • 28.09.2016 17:06

  STALPRODUKT SA (32/2016) Stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

 • 16.09.2016 19:42

  GPW: Komunikat - ALUMETAL SA, STALPRODUKT SA, CIECH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, MBANK SA

 • 15.09.2016 09:48

  Haitong Bank podniósł cenę docelową dla Stalproduktu do 515,8 zł

 • 30.08.2016 08:06

  Wyniki Stalproduktu w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2016 07:56

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 04.08.2016 11:16

  Stalprodukt miał w I półroczu 189,2 mln zł zysku netto

 • 04.08.2016 10:24

  STALPRODUKT SA (31/2016) Informacja na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2016 r.

 • 28.07.2016 16:07

  STALPRODUKT SA (30/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.07.2016 16:05

  STALPRODUKT SA (29/2016) Powołanie osoby zarządzającej

 • 01.07.2016 17:56

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce STALPRODUKT S.A.

 • 01.07.2016 17:37

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce STALPRODUKT S.A.

 • 01.07.2016 17:36

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce STALPRODUKT S.A.

 • 01.07.2016 17:35

  STALPRODUKT SA Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i innych zmian w statucie Emitenta

 • 01.07.2016 17:34

  STALPRODUKT SA Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji

 • 01.07.2016 17:33

  STALPRODUKT SA Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji

 • 30.06.2016 19:09

  Czterech akcjonariuszy Stalproduktu chce ogłosić wezwanie, by mieć 66 proc. akcji

 • 30.06.2016 17:35

  STALPRODUKT SA Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

 • 30.06.2016 17:34

  STALPRODUKT SA Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji

 • 30.06.2016 17:33

  STALPRODUKT SA Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji

 • 30.06.2016 17:32

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o transakcji osoby nadzorującej Spółki

 • 30.06.2016 17:30

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o transakcji osoby nadzorującej Spółki

 • 29.06.2016 14:58

  STALPRODUKT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 20.06.2016 17:30

  Stalprodukt wypłaci 3 zł dywidendy na akcję za '15

 • 20.06.2016 17:25

  STALPRODUKT SA Powołanie osób nadzorujących

 • 20.06.2016 17:20

  STALPRODUKT SA Wypłata dywidendy

 • 20.06.2016 17:19

  STALPRODUKT SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 08.06.2016 16:04

  STALPRODUKT SA Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 31.05.2016 08:50

  Haitong rekomenduje "kupuj" Stalprodukt, cena docelowa 368,1 zł

 • 30.05.2016 09:39

  DM BDM podnosi rekomendację dla Stalproduktu do "kupuj"

 • 23.05.2016 17:19

  STALPRODUKT SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 23.05.2016 17:19

  STALPRODUKT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 23.05.2016 17:16

  STALPRODUKT SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 18.05.2016 16:06

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o transakcji Prokurenta Spółki

 • 13.05.2016 17:22

  Wyniki Stalproduktu w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP

 • 13.05.2016 17:10

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 16:03

  STALPRODUKT SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

 • 28.04.2016 17:15

  Stalprodukt skupił w ramach III transzy buybacku 358.200 akcji po 250 zł/akcję

 • 28.04.2016 17:06

  STALPRODUKT SA Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 27.04.2016 18:14

  Stalprodukt z optymizmem patrzy na '16; oczekuje wzrostu sprzedaży barier drogowych

 • 27.04.2016 17:08

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 27.04.2016 17:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 13.04.2016 15:36

  Zarząd Stalproduktu proponuje 3 zł dywidendy na akcję za '15

 • 13.04.2016 15:29

  STALPRODUKT SA Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

 • 31.03.2016 08:21

  Stalprodukt ogłasza skup do 358.200 akcji własnych po 250 zł/papier

 • 31.03.2016 08:07

  STALPRODUKT SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Stalprodukt S.A. - 3. transza Programu

 • 11.03.2016 10:51

  DM BDM podnosi rekomendację dla Stalproduktu do "akumuluj", cenę docelową do 315,8 zł

 • 10.03.2016 08:58

  DM BZ WBK rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Stalproduktu od zalecenia "kupuj"

 • 01.03.2016 15:47

  STALPRODUKT SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (01.03.2016)

 • 24.02.2016 17:30

  Stalprodukt skupił w ramach II transzy buybacku 358.400 akcji po 250 zł/akcję

 • 24.02.2016 17:18

  STALPRODUKT SA Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 23.02.2016 12:57

  Erste obniża rekomendację Stalproduktu do "trzymaj"

 • 23.02.2016 09:39

  Stalprodukt pokazał mocne wyniki za IV kw.; kurs wyraźnie rośnie (opinia)

 • 23.02.2016 08:18

  Wyniki Stalproduktu w IV kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 23.02.2016 08:10

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 27.01.2016 08:27

  Stalprodukt ogłasza skup do 358.400 akcji własnych po 250 zł/papier

 • 27.01.2016 08:06

  STALPRODUKT SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Stalprodukt S.A. - 2. transza Programu

 • 12.01.2016 12:01

  STALPRODUKT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 18.12.2015 13:52

  STALPRODUKT SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.12.2015 17:32

  Stalprodukt skupił w ramach I transzy buybacku 358.400 akcji po 250 zł/akcję

 • 16.12.2015 17:19

  STALPRODUKT SA Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 02.12.2015 09:42

  DM BDM obniżył cenę docelową Stalproduktu do 290 zł

 • 25.11.2015 16:49

  Stalprodukt S.A. - skup akcji

 • 20.11.2015 13:01

  STALPRODUKT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 20.11.2015 08:40

  Stalprodukt ogłasza skup do 1,075 mln akcji własnych za 270 mln zł

 • 20.11.2015 08:25

  STALPRODUKT SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Stalprodukt S.A.

 • 17.11.2015 14:22

  Stalprodukt przeprowadzi skup do 1.075.000 akcji własnych za max. 270 mln zł

 • 17.11.2015 14:08

  STALPRODUKT SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 13.11.2015 08:38

  Wyniki Stalproduktu w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2015 08:25

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 21.10.2015 17:27

  NWZ Stalproduktu zdecyduje o skupie do 1.075.000 akcji własnych za max. 270 mln zł

 • 21.10.2015 17:07

  STALPRODUKT SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21.10.2015 17:06

  STALPRODUKT SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 16.10.2015 13:31

  STALPRODUKT SA Jednolity tekst statutu Spółki

 • 08.10.2015 10:06

  STALPRODUKT SA Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.08.2015 08:17

  Wyniki Stalproduktu w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 28.08.2015 08:06

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 14.07.2015 08:53

  DM BDM obniżył rekomendację dla Stalproduktu do "redukuj"

 • 07.07.2015 14:09

  STALPRODUKT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 30.06.2015 17:04

  Stalprodukt wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za '14

 • 30.06.2015 16:56

  STALPRODUKT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2015 16:55

  STALPRODUKT SA Wypłata dywidendy

 • 30.06.2015 16:53

  STALPRODUKT SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 03.06.2015 13:53

  STALPRODUKT SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 03.06.2015 13:51

  STALPRODUKT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 15.05.2015 08:24

  Wyniki Stalproduktu w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2015 08:16

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:21

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:19

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 22.04.2015 15:01

  Stalprodukt chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 22.04.2015 14:48

  STALPRODUKT SA Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok

 • 27.02.2015 07:59

  Wyniki Stalproduktu w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2015 07:50

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 09.02.2015 14:21

  STALPRODUKT SA Realizacja zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Umowy sprzedaży spółki ZGH "Bolesław" S.A.

 • 09.01.2015 13:41

  STALPRODUKT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 14:39

  Stalprodukt nie sprzeda udziałów w Gradir Montenegro

 • 30.12.2014 14:26

  STALPRODUKT SA niespełnienie warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez podmiot zależny od emitenta

 • 22.12.2014 13:56

  STALPRODUKT SA zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem RN

 • 14.11.2014 08:19

  Wyniki Stalproduktu w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2014 08:12

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 25.09.2014 17:11

  STALPRODUKT SA zawarcie Aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od Emitenta

 • 11.09.2014 09:07

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Stalprodukt, cena docelowa 292,1 zł

 • 30.08.2014 00:55

  Wyniki Stalproduktu w II kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2014 17:05

  STALPRODUKT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 23.07.2014 08:59

  Erste podnosi rekomendację dla Stalproduktu do "kupuj"

 • 17.07.2014 14:57

  STALPRODUKT SA zakończenie likwidacji spółki zależnej

 • 27.06.2014 15:40

  STALPRODUKT SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od emitenta

 • 27.06.2014 14:40

  STALPRODUKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 25.06.2014 16:17

  Stalprodukt wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję za '13

 • 25.06.2014 16:16

  STALPRODUKT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.06.2014 16:15

  STALPRODUKT SA Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.06.2014 16:14

  STALPRODUKT SA Uchwały ZWZ

 • 11.06.2014 07:44

  ING podwyższył rekomendację dla Stalproduktu do "kupuj"

 • 29.05.2014 16:14

  STALPRODUKT SA - projekty uchwał ZWZ

 • 29.05.2014 15:16

  STALPRODUKT SA zwołanie ZWZA

 • 19.05.2014 15:20

  STALPRODUKT SA powołanie osoby zarządzającej

 • 16.05.2014 10:54

  STALPRODUKT SA zawarcie aneksu emitenta do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od emitenta

 • 15.05.2014 17:03

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 17:40

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 17:38

  STALPRODUKT SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 29.04.2014 15:00

  STALPRODUKT SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny

 • 28.04.2014 16:40

  Zarząd Stalproduktu proponuje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję za '13

 • 28.04.2014 16:33

  STALPRODUKT SA podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.04.2014 15:09

  STALPRODUKT SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od emitenta

 • 28.02.2014 17:15

  STALPRODUKT SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 21.02.2014 16:14

  Grupa Stalprodukt sprzedała 99 proc. udziałów w Gradir Montenegro za 153 mln zł

 • 21.02.2014 15:51

  STALPRODUKT SA zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od emitenta

 • 11.02.2014 08:01

  ING obniża rekomendację dla Stalproduktu do "trzymaj"

 • 31.01.2014 12:26

  STALPRODUKT SA zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem RN

 • 31.01.2014 12:24

  STALPRODUKT SA zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem zarządu

 • 14.01.2014 15:20

  STALPRODUKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 30.10.2013 08:50

  Erste rekomenduje "sprzedaj" Stalprodukt, cena docelowa 181 zł

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 30.08.2013 18:34

  Wyniki Stalproduktu w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2013 17:31

  STALPRODUKT SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.06.2013 14:21

  STALPRODUKT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 21.06.2013 18:51

  Stalprodukt wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za '12

 • 21.06.2013 18:50

  STALPRODUKT SA powołanie osoby zarządzającej

 • 21.06.2013 18:49

  STALPRODUKT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.06.2013 18:46

  STALPRODUKT SA powołanie osób zarządzających

 • 21.06.2013 18:44

  STALPRODUKT SA podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.06.2013 18:43

  STALPRODUKT SA uchwały ZWZA

 • 11.06.2013 12:34

  STALPRODUKT SA otwarcie likwidacji spółki zależnej

 • 15.05.2013 17:24

  Wyniki Stalproduktu w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2013 17:14

  STALPRODUKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr