Stalprofil SA

skrót: STF

Ostatnie notowanie z: 05.12.2019 16:09

Aktualny kurs7,05   -5,37 %-0,40 zł
Otwarcie7,25-2,68%
Minimum7,05-5,37%
Maksimum7,25-2,68%
Wolumen (szt.) 2143
Kurs odniesienia7,45
Widełki dolne6,55
Widełki górne7,95
Obroty (tyś. zł)15
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13316,80
21 0176,70
11 0006,65
21 0556,60
21 3096,55
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,0512 486 1
7,40333 1
7,45506 2
7,65993 1
7,85250 1
Spółka jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Swoją działalność Stalprofil realizuje poprzez dwa składy handlowe zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Katowicach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
ArcelorMittal Poland SA5 508 80031,47%10 948 80032,68%
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza2 955 00016,88%8 235 00024,58%
Aviva OFEportfel1 951 41711,15%1 951 4175,82%
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA1 320 0007,54%6 600 00019,70%

Kategoria • 22.11.2019 07:42

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 10.09.2019 07:28

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 09:30

  Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy

 • 28.08.2019 10:39

  STALPROFIL SA (30/2019) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 18.04.2019 11:29

  STALPROFIL SA (16/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2018.

 • 11.04.2019 14:30

  STALPROFIL SA (15/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

 • 29.03.2019 11:33

  Zarząd Stalprofilu rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 29.03.2019 11:20

  STALPROFIL SA (14/2019) Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2018.

 • 20.03.2019 14:59

  STALPROFIL SA (13/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 700 Polska - Litwa.

 • 19.03.2019 15:08

  STALPROFIL SA (12/2019) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.

 • 14.03.2019 11:38

  STALPROFIL SA (11/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń.

 • 08.03.2019 13:55

  STALPROFIL SA (10/2019) Informacja o otwarciu przez O.G.P. Gaz-System S.A. ofert na wykonanie gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 części

 • 06.03.2019 11:12

  STALPROFIL SA (9/2019) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 28.02.2019 13:52

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 65,4 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 28.02.2019 13:43

  STALPROFIL SA (8/2019) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.02.2019 09:04

  STALPROFIL SA (7/2019) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 19.02.2019 13:06

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 121,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 19.02.2019 13:04

  STALPROFIL SA (6/2019) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 13.02.2019 13:28

  STALPROFIL SA (5/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja.

 • 30.01.2019 10:38

  STALPROFIL SA (4/2019) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 25.01.2019 10:21

  STALPROFIL SA (3/2019) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na budowę gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja

 • 10.01.2019 14:28

  STALPROFIL SA (2/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 08.01.2019 14:02

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 33,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 08.01.2019 14:01

  STALPROFIL SA (1/2019) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 28.12.2018 09:35

  STALPROFIL SA (38/2018) Wpis połączenia spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 23.11.2018 07:38

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 13.11.2018 10:58

  STALPROFIL SA (37/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 12.11.2018r.

 • 12.11.2018 12:53

  STALPROFIL SA (36/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 12.11.2018 12:51

  STALPROFIL SA (35/2018) Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 05.11.2018 11:22

  STALPROFIL SA (34/2018) Stanowisko Zarządu STALPROFIL S.A. odnośnie planowanego połączenia STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 24.10.2018 08:30

  STALPROFIL SA (33/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 12.10.2018 11:01

  STALPROFIL SA (32/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 12.10.2018 10:57

  STALPROFIL SA (31/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 09.10.2018 12:13

  STALPROFIL SA (30/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 09.10.2018 12:08

  STALPROFIL SA (29/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 28.09.2018 13:31

  STALPROFIL SA (28/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

 • 25.09.2018 08:05

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.08.2018 12:59

  STALPROFIL SA (27/2018) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku.

 • 30.07.2018 12:56

  STALPROFIL SA (26/2018) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń - zam2.

 • 06.07.2018 12:02

  STALPROFIL SA (25/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 29.06.2018 13:08

  STALPROFIL SA (24/2018) Podpisanie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao SA

 • 26.06.2018 13:36

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 116,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-System

 • 26.06.2018 13:22

  STALPROFIL SA (23/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.05.2018 07:42

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 12:15

  STALPROFIL SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 17.05.2018r.

 • 17.05.2018 15:07

  Stalprofil wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2018 15:07

  STALPROFIL SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 17.05.2018 15:03

  STALPROFIL SA (20/2018) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2017

 • 16.04.2018 09:45

  STALPROFIL SA (19/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 17 maja 2018r.

 • 16.04.2018 09:42

  STALPROFIL SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 13.04.2018 11:53

  STALPROFIL SA (17/2018) Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego w sporze z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 12.04.2018 14:34

  STALPROFIL SA (16/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2017.

 • 12.04.2018 14:28

  STALPROFIL SA (15/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.04.2018 13:51

  STALPROFIL SA (14/2018) Zawarcie Umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław, odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów

 • 30.03.2018 08:05

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 08:02

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 12:52

  STALPROFIL SA (13/2018) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń

 • 21.03.2018 11:41

  Stalprofil chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję

 • 21.03.2018 11:26

  STALPROFIL SA (12/2018) Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2017.

 • 01.03.2018 11:07

  STALPROFIL SA (11/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.02.2018 14:45

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 70,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 20.02.2018 14:36

  STALPROFIL SA (10/2018) Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umów Ramowych z PGNiG S.A. w przedmiocie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem.

 • 20.02.2018 14:12

  STALPROFIL SA (9/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 12.02.2018 14:20

  Oferta Stalprofilu o wartości 187,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 12.02.2018 14:01

  STALPROFIL SA (8/2018) Wybór oferty złożonej przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław, odcinek Brzeg - Kiełczów

 • 01.02.2018 15:31

  STALPROFIL SA (7/2018) Zawarcie przez konsorcjum firm w składzie: Stalprofil S.A. oraz Izostal S.A. dwóch umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawy izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 31.01.2018 12:56

  STALPROFIL SA (6/2018) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 29.01.2018 13:20

  STALPROFIL SA (5/2018) Rozwiązanie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 • 16.01.2018 10:45

  STALPROFIL SA (4/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 05.01.2018 08:37

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 93,78 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 05.01.2018 08:34

  STALPROFIL SA (3/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na budowę gazociągu relacji Tworóg - Tworzeń

 • 04.01.2018 10:11

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 75,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 04.01.2018 10:08

  STALPROFIL SA (2/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 02.01.2018 12:07

  STALPROFIL SA (1/2018) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Kolb Sp. z o.o.

 • 13.12.2017 14:16

  Oferta Stalprofilu za 187,3 mln zł najkorzystniejsza cenowo w przetargu Gaz-Systemu

 • 13.12.2017 14:07

  STALPROFIL SA (26/2017) Informacja o otwarciu przez O.G.P. Gaz-System S.A. ofert na wykonanie gazociągu Brzeg - Kiełczów.

 • 12.12.2017 14:35

  STALPROFIL SA (25/2017) Powołanie Zarządu STALPROFIL S.A. na nasępną kadencję.

 • 12.12.2017 14:33

  STALPROFIL SA (24/2017) Zgoda Rady Nadzorczej na zbycie pakietu udziałów spółki KOLB sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej IZOSTAL S.A.

 • 17.11.2017 07:58

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 12:10

  STALPROFIL SA (23/2017) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego STALPROFIL S.A. za III kwartał 2017 roku.

 • 02.10.2017 11:19

  STALPROFIL SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 29.09.2017

 • 29.09.2017 13:41

  STALPROFIL SA (21/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 29.09.2017 13:40

  STALPROFIL SA (20/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

 • 29.09.2017 08:21

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 06.09.2017 14:23

  STALPROFIL SA (19/2017) Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. istotnej umowy z OGP Gaz-System S.A.

 • 30.08.2017 12:07

  STALPROFIL SA (18/2017) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 30.08.2017 10:23

  STALPROFIL SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 23.08.2017 09:12

  DM BDM obniżył rekomendację Stalprofilu do "akumuluj"

 • 16.08.2017 13:50

  STALPROFIL SA (16/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

 • 08.08.2017 14:10

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 71,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 08.08.2017 14:07

  STALPROFIL SA (15/2017) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 26.06.2017 14:28

  STALPROFIL SA (14/2017) Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 08.06.2017 11:12

  STALPROFIL SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 7.06.2017r.

 • 07.06.2017 15:19

  Stalprofil wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 07.06.2017 15:09

  STALPROFIL SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 07.06.2017 15:07

  STALPROFIL SA (11/2017) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 07.06.2017 14:20

  STALPROFIL SA (10/2017) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 07.06.2017 14:03

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 97,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 30.05.2017 08:04

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 18:47

  STALPROFIL SA (9/2017) Zawarcie umowy z PGNiG Technologie S. A. na wykonanie robót budowlano - montażowych gazociągu DN 700 Hermanowice - Strachocina.

 • 04.05.2017 08:41

  STALPROFIL SA (8/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 7 czerwca 2017

 • 04.05.2017 08:36

  STALPROFIL SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 28.04.2017 15:00

  STALPROFIL SA (6/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2016.

 • 21.04.2017 09:05

  CAPEX Stalprofilu na '17 to 4 mln zł, spółka widzi dobre perspektywy dla rynku

 • 21.04.2017 08:34

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 08:32

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 13:18

  Stalprofil chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 19.04.2017 13:09

  STALPROFIL SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2016.

 • 03.03.2017 12:08

  STALPROFIL SA (4/2017) Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 10.02.2017 14:21

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę o wartości 117 mln zł

 • 10.02.2017 14:18

  STALPROFIL SA (3/2017) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 31.01.2017 13:54

  STALPROFIL SA (2/2017) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 16.01.2017 11:19

  STALPROFIL SA (1/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 28.12.2016 14:01

  STALPROFIL SA (35/2016) Powzięcie informacji od firmy TESGAS S.A. o nieprzedłużeniu ważności wadium stanowiącego zabezpieczenie złożonej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina"

 • 20.12.2016 09:04

  STALPROFIL SA (34/2016) Zawarcie umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych, przeznaczonych na budowę Gazociągu DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław.

 • 20.12.2016 08:43

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę o wartości 118,9 mln zł

 • 01.12.2016 10:58

  STALPROFIL SA (33/2016) Wpis połączenia spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 25.11.2016 10:17

  STALPROFIL SA (32/2016) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.11.2016 10:16

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 118,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 24.11.2016 12:57

  STALPROFIL SA (31/2016) Ustalenie treści tekstu jednolitego Statutu STALPROFIL S.A.

 • 10.11.2016 08:15

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 14:11

  STALPROFIL SA (30/2016) Informacja o wyborze przez OGP Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina".

 • 19.10.2016 08:52

  STALPROFIL SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A.

 • 14.10.2016 14:35

  STALPROFIL SA (28/2016) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 14.10.2016 14:33

  STALPROFIL SA (27/2016) Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. przez akcjonariuszy łączących się spółek.

 • 12.10.2016 15:18

  Stalprofil utworzył odpisy i rezerwy; wpływ na wynik brutto za III kw. to 14,4 mln zł

 • 12.10.2016 14:44

  STALPROFIL SA (26/2016) Podjęcie decyzji przez Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów

 • 23.09.2016 10:23

  STALPROFIL SA (25/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

 • 01.09.2016 15:56

  STALPROFIL SA (24/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 01.09.2016 15:53

  STALPROFIL SA (23/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 30.08.2016 07:59

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 08:42

  STALPROFIL SA (22/2016) Zawarcie umów z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. na dostawy wyrobów hutniczych

 • 16.08.2016 11:38

  STALPROFIL SA (21/2016) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A.

 • 29.07.2016 10:35

  STALPROFIL SA (20/2016) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. ze ZRUG Zabrze S.A.

 • 29.07.2016 10:34

  STALPROFIL SA (19/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Stalprofil SA i ZRUG Zabrze S.A.

 • 07.07.2016 10:17

  STALPROFIL SA (18/2016) Nabycie akcji ZRUG Zabrze S.A. od IZOSTAL S.A.

 • 05.07.2016 16:38

  Stalprofil zrestrukturyzuje działalność w zakresie usług budowy rurociągów

 • 05.07.2016 15:56

  STALPROFIL SA (17/2016) Przyjęcie Planu działań Grupy, wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów

 • 04.07.2016 13:59

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 23.06.2016 10:07

  STALPROFIL SA Informacja osoby obowiązanej o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki

 • 15.06.2016 12:33

  STALPROFIL SA Udzielenie poręczenia spółce zależnej IZOSTAL S.A.

 • 01.06.2016 10:30

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 13.05.2016 07:47

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 09:04

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Stalprofil, cena docelowa 14,6 zł

 • 09.05.2016 09:12

  STALPROFIL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 6.05.2016r.

 • 06.05.2016 14:15

  Stalprofil wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 06.05.2016 14:14

  STALPROFIL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 06.05.2016 14:10

  STALPROFIL SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 29.04.2016 12:37

  Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 100,7 mln zł uznana za najkorzystniejszą

 • 08.04.2016 15:15

  STALPROFIL SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 08.04.2016 15:07

  STALPROFIL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 08.04.2016 15:05

  STALPROFIL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.04.2016 15:03

  STALPROFIL SA Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2015.

 • 06.04.2016 15:09

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 21.03.2016 07:53

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:52

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 14:41

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao S.A.

 • 08.03.2016 11:19

  Stalprofil chce wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję

 • 08.03.2016 10:57

  STALPROFIL SA Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2015.

 • 27.01.2016 11:27

  STALPROFIL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 22.01.2016 12:36

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 30.12.2015 14:40

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

 • 23.12.2015 12:21

  Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 50,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą

 • 22.12.2015 12:01

  STALPROFIL SA Zamknięcie gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz OGP Gaz-System S.A.

 • 09.12.2015 15:39

  STALPROFIL SA Zawarcie Porozumienia dotyczącego rozliczenia kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 03.12.2015 10:58

  STALPROFIL SA Akceptacja wniosku ZRUG Zabrze S.A. dotyczącego nie zawinionego opóźnienia w realizacji kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk.

 • 13.11.2015 08:02

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 15:03

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 09.10.2015 14:51

  STALPROFIL SA Podpisanie protokołu odbioru końcowego gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV

 • 07.10.2015 14:44

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.

 • 07.10.2015 14:43

  STALPROFIL SA Przedłużenie umowy kredytowej z PKO BP S.A.

 • 10.09.2015 15:00

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 09.09.2015 13:20

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 31.08.2015 10:35

  STALPROFIL SA Redukcja wartości gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz OGP Gaz-System S.A.

 • 28.08.2015 08:11

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 11.08.2015 12:49

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 31.07.2015 15:37

  Stalprofil wykaże wynik netto za I poł. '15 mniejszy o 3,4 mln zł

 • 31.07.2015 15:20

  STALPROFIL SA Informacja o szacowanym negatywnym wpływie wyniku finansowego ZRUG Zabrze S.A. za I półrocze 2015r. na wyniki Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

 • 15.07.2015 14:57

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 12.06.2015 14:54

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 29.05.2015 14:32

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Pekao S.A.

 • 15.05.2015 08:16

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 14:06

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 21.04.2015 11:45

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 17.04.2015 18:10

  Gaz-System wybrał dostawców rur do sieci przesyłowych; kontrakt jest wart 1,84 mld zł (opis)

 • 17.04.2015 17:35

  Konsorcja Izostalu i Ferrum mają umowy na dostawy rur z Gaz-Systemem (aktl.)

 • 17.04.2015 16:13

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę na dostawę rur za 1,84 mld zł netto

 • 17.04.2015 08:49

  STALPROFIL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 16.04.2015r.

 • 16.04.2015 15:15

  Stalprofil wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 16.04.2015 15:11

  STALPROFIL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 16.04.2015 15:08

  STALPROFIL SA Powołanie Rady Nadzorczej Stalprofil SA na następną kadencję.

 • 16.04.2015 15:06

  STALPROFIL SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 08.04.2015 14:48

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 01.04.2015 08:37

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

 • 27.03.2015 12:07

  STALPROFIL SA Treść sprawozdań Rady Nadzorczej Stalprofil SA

 • 27.03.2015 12:03

  STALPROFIL SA Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2014.

 • 20.03.2015 10:13

  STALPROFIL SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 20.03.2015 10:08

  STALPROFIL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 20.03.2015 10:06

  STALPROFIL SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014

 • 20.03.2015 08:28

  Stalprofil w '14 poprawił wynik o 10 proc. rdr; w '15 zainwestuje 19,3 mln zł

 • 20.03.2015 07:52

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:50

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.03.2015 14:20

  STALPROFIL SA Wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu Szczecin - Gdańsk.

 • 17.03.2015 10:15

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 06.03.2015 15:21

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 05.03.2015 13:17

  Stalprofil chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 05.03.2015 13:05

  STALPROFIL SA Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2014.

 • 27.02.2015 08:31

  STALPROFIL SA Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 20.02.2015 14:35

  Opóźnienie budowy gazociągu obniży wynik netto Stalprofilu o 14,2 mln zł

 • 20.02.2015 14:17

  STALPROFIL SA Korekta informacji o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. na wynik Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

 • 26.01.2015 12:01

  STALPROFIL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 16.01.2015 13:57

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 15.01.2015 15:55

  STALPROFIL SA Podpisanie aneksów przedłużających umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 08.01.2015 09:36

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 23.12.2014 11:39

  Opóźnienie budowy gazociągu na Pomorzu obniży wynik netto Stalprofilu o 10,8 mln zł

 • 23.12.2014 11:30

  STALPROFIL SA informacja o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV na wynik Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

 • 21.11.2014 09:02

  STALPROFIL SA wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu Szczecin - Gdańsk

 • 14.11.2014 08:03

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 09:28

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV.

 • 31.10.2014 09:17

  STALPROFIL SA osiągnięcie wartości obrotów z P.P.B. MOSTOSTAL BĘDZIN Sp. z o.o. przekraczających próg 10% kapitałów własnych emitenta.

 • 29.10.2014 13:43

  STALPROFIL SA zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A. zabezpieczonego hipoteką

 • 03.10.2014 14:42

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 01.10.2014 14:18

  STALPROFIL SA zmiana harmonogramu robót przy budowie gazociągu Szczecin - Gdańsk

 • 29.08.2014 08:17

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 10.07.2014 14:36

  STALPROFIL SA zawarcie umowy na budowę gazociągu DN 500 Gałów - Kiełczów pomiędzy ZRUG Zabrze S.A., a OGP Gaz - System S.A.

 • 07.07.2014 12:55

  STALPROFIL SA zawarcie umowy sprzedaży wyrobów hutniczych z firmą MONTANA SA

 • 13.06.2014 09:16

  STALPROFIL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 12.06.2014r.

 • 12.06.2014 14:06

  Stalprofil wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 12.06.2014 14:02

  STALPROFIL SA treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 12.06.2014 13:58

  STALPROFIL SA podjęcie uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013

 • 12.06.2014 09:02

  STALPROFIL SA przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 10.06.2014 15:00

  STALPROFIL SA - zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 09.06.2014 13:53

  STALPROFIL SA wybór oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej ZRUG Zabrze SA na budowę gazociągu DN 500 Gałów - Kiełczów

 • 03.06.2014 14:09

  STALPROFIL SA zawarcie umowy kredytowej i zastawu rejestrowego z Pekao SA

 • 27.05.2014 10:50

  STALPROFIL SA zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej ZRUG Zabrze S.A.

 • 16.05.2014 09:34

  STALPROFIL SA treść projektów uchwał ZWZ

 • 16.05.2014 09:33

  STALPROFIL SA zwołanie ZWZ

 • 15.05.2014 14:25

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System SA na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV

 • 15.05.2014 14:22

  STALPROFIL SA rekomendacja rady nadzorczej dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2013.

 • 15.05.2014 07:38

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 09:19

  STALPROFIL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

 • 30.04.2014 08:12

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 08:10

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 23.04.2014 10:09

  Zarząd Stalprofilu proponuje dywidendę na poziomie 0,09 zł na akcję

 • 23.04.2014 10:03

  STALPROFIL SA rekomendacja zarządu dot. wysokości dywidendy za rok 2013

 • 17.04.2014 08:45

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 01.04.2014 10:36

  Stalprofil przeznaczy 20 proc. zysku na dywidendę mimo programu inwestycyjnego (wywiad)

 • 01.04.2014 10:31

  Stalprofil na przełomie '14/'15 z IPO ZRUG Zabrze chce pozyskać 35-50 mln zł

 • 26.03.2014 14:10

  STALPROFIL SA podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZRUG Zabrze SA

 • 03.03.2014 07:40

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 19.02.2014 11:25

  STALPROFIL SA zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 14.02.2014 08:53

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 03.02.2014 14:55

  STALPROFIL SA zawarcie umów kredytowych z mBank SA

 • 20.01.2014 15:43

  STALPROFIL SA - podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 09.01.2014 08:38

  STALPROFIL SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 23.12.2013 14:20

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank SA

 • 10.12.2013 15:28

  Stalprofil spodziewa się w IV kw. wyniku dodatniego, ale "bez rewelacji" (wywiad)

 • 21.11.2013 12:16

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 18.09.2013 09:12

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 30.08.2013 07:55

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 09.08.2013 11:43

  STALPROFIL SA zawarcie kolejnej transakcji handlowej z firmą MONTANA SA

 • 01.08.2013 12:28

  STALPROFIL SA transakcja sprzedaży akcji Stalprofil S.A. dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 01.08.2013 08:57

  STALPROFIL SA Transakcja sprzedaży akcji dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 01.08.2013 08:54

  STALPROFIL SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez MZZP Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza

 • 25.07.2013 10:12

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV

 • 25.07.2013 10:10

  STALPROFIL SA zawarcie umów handlowych z podmiotem z Grupy ArcelorMittal

 • 18.07.2013 10:52

  STALPROFIL SA rejestracja połączenia z Stalprofil Finanse sp. z o.o

 • 28.06.2013 13:14

  STALPROFIL SA - rozwiązanie i zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA

 • 20.06.2013 12:59

  STALPROFIL SA nabycie pakietu akcji ZRUG Zabrze S.A. od PGNIG S.A.

 • 13.06.2013 09:22

  STALPROFIL SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 12.06.2013r.

 • 12.06.2013 15:28

  Stalprofil wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 12.06.2013 15:21

  STALPROFIL SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 12.06.2013 15:19

  STALPROFIL SA - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 04.06.2013 13:23

  STALPROFIL SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 16.05.2013 09:07

  STALPROFIL SA yreść projektów uchwał ZWZ

 • 16.05.2013 09:06

  STALPROFIL SA zwołanie ZWZ.

 • 15.05.2013 08:02

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 10:14

  Zarząd Stalprofilu proponuje dywidendę na poziomie 0,14 zł na akcję

 • 25.04.2013 10:04

  STALPROFIL SA rekomendacja zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2012.