Stalprofil SA

skrót: STF

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Swoją działalność Stalprofil realizuje poprzez dwa składy handlowe zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Katowicach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
ArcelorMittal Poland SA5 508 80031,47%10 948 80032,68%
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza2 955 00016,88%8 235 00024,58%
Aviva OFEportfel1 951 41711,15%1 951 4175,82%
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA1 320 0007,54%6 600 00019,70%

Kategoria • 07.01.2021 09:22

  Value FIZ ma 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Stalprofilu

 • 07.01.2021 09:08

  STALPROFIL SA (1/2021) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. powyżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • 20.11.2020 07:35

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 02.09.2020 07:34

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 31.08.2020 10:26

  STALPROFIL SA (25/2020) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2020 roku

 • 31.08.2020 09:11

  STALPROFIL SA (24/2020) Stanowisko Zarządu odnoście błędnych informacji dotyczących wyników Spółki zamieszczonych w mediach internetowych

 • 25.06.2020 14:53

  Stalprofil wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2020 14:49

  STALPROFIL SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 25.06.2020 14:45

  STALPROFIL SA (17/2020) Powołanie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. na następną kadencję

 • 25.06.2020 14:43

  STALPROFIL SA (16/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2019

 • 24.06.2020 12:34

  STALPROFIL SA (15/2020) Informacja o kwalifikacji oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej Izostal S.A na realizację dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.

 • 17.06.2020 12:14

  STALPROFIL SA (14/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 27.05.2020 09:21

  STALPROFIL SA (13/2020) Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 22.05.2020 08:46

  STALPROFIL SA (12/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 25 czerwca 2020r

 • 22.05.2020 08:43

  STALPROFIL SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 22.05.2020 07:25

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 13:39

  Oferta Izostalu za 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 19.05.2020 13:33

  STALPROFIL SA (10/2020) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną IZOSTAL S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 30.04.2020 14:05

  STALPROFIL SA (9/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.04.2020 11:12

  STALPROFIL SA (8/2020) Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.04.2020 09:11

  Stalprofil planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł w 2020 roku

 • 20.04.2020 07:58

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.04.2020 07:55

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.04.2020 13:07

  STALPROFIL SA (7/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019.

 • 16.04.2020 14:13

  Oferta Izostalu za 97,1 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu

 • 16.04.2020 14:08

  STALPROFIL SA (6/2020) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną IZOSTAL S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000, w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 14.04.2020 09:49

  Stalprofil ponownie uruchamia skład handlowy w Katowicach

 • 14.04.2020 09:38

  STALPROFIL SA (5/2020) Podjęcie decyzji o ponownym uruchomieniu pracy Składu Handlowego w Katowicach

 • 08.04.2020 13:18

  Zarząd Stalprofilu rekomenduje przeznaczenie zysku netto za '19 na kapitał zapasowy

 • 08.04.2020 12:46

  STALPROFIL SA (4/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 02.04.2020 13:52

  Stalprofil do odwołania zawiesza pracę składu handlowego w Katowicach

 • 02.04.2020 13:35

  STALPROFIL SA (3/2020) Podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu pracy Składu Handlowego w Katowicach

 • 20.01.2020 12:52

  STALPROFIL SA (2/2020) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 15.01.2020 07:47

  STALPROFIL SA (1/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 22.11.2019 07:42

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 10.09.2019 07:28

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 09:30

  Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy

 • 28.08.2019 10:39

  STALPROFIL SA (30/2019) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 18.04.2019 11:29

  STALPROFIL SA (16/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2018.

 • 11.04.2019 14:30

  STALPROFIL SA (15/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

 • 29.03.2019 11:33

  Zarząd Stalprofilu rekomenduje wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 29.03.2019 11:20

  STALPROFIL SA (14/2019) Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2018.

 • 20.03.2019 14:59

  STALPROFIL SA (13/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 700 Polska - Litwa.

 • 19.03.2019 15:08

  STALPROFIL SA (12/2019) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.

 • 14.03.2019 11:38

  STALPROFIL SA (11/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń.

 • 08.03.2019 13:55

  STALPROFIL SA (10/2019) Informacja o otwarciu przez O.G.P. Gaz-System S.A. ofert na wykonanie gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 części

 • 06.03.2019 11:12

  STALPROFIL SA (9/2019) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 28.02.2019 13:52

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 65,4 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 28.02.2019 13:43

  STALPROFIL SA (8/2019) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.02.2019 09:04

  STALPROFIL SA (7/2019) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 19.02.2019 13:06

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 121,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 19.02.2019 13:04

  STALPROFIL SA (6/2019) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 13.02.2019 13:28

  STALPROFIL SA (5/2019) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja.

 • 30.01.2019 10:38

  STALPROFIL SA (4/2019) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 25.01.2019 10:21

  STALPROFIL SA (3/2019) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na budowę gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja

 • 10.01.2019 14:28

  STALPROFIL SA (2/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 08.01.2019 14:02

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 33,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 08.01.2019 14:01

  STALPROFIL SA (1/2019) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 28.12.2018 09:35

  STALPROFIL SA (38/2018) Wpis połączenia spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 23.11.2018 07:38

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 13.11.2018 10:58

  STALPROFIL SA (37/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 12.11.2018r.

 • 12.11.2018 12:53

  STALPROFIL SA (36/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 12.11.2018 12:51

  STALPROFIL SA (35/2018) Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 05.11.2018 11:22

  STALPROFIL SA (34/2018) Stanowisko Zarządu STALPROFIL S.A. odnośnie planowanego połączenia STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 24.10.2018 08:30

  STALPROFIL SA (33/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 12.10.2018 11:01

  STALPROFIL SA (32/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 12.10.2018 10:57

  STALPROFIL SA (31/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 09.10.2018 12:13

  STALPROFIL SA (30/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 09.10.2018 12:08

  STALPROFIL SA (29/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

 • 28.09.2018 13:31

  STALPROFIL SA (28/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

 • 25.09.2018 08:05

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.08.2018 12:59

  STALPROFIL SA (27/2018) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku.

 • 30.07.2018 12:56

  STALPROFIL SA (26/2018) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń - zam2.

 • 06.07.2018 12:02

  STALPROFIL SA (25/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 29.06.2018 13:08

  STALPROFIL SA (24/2018) Podpisanie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao SA

 • 26.06.2018 13:36

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 116,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-System

 • 26.06.2018 13:22

  STALPROFIL SA (23/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.05.2018 07:42

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 12:15

  STALPROFIL SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 17.05.2018r.

 • 17.05.2018 15:07

  Stalprofil wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2018 15:07

  STALPROFIL SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 17.05.2018 15:03

  STALPROFIL SA (20/2018) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2017

 • 16.04.2018 09:45

  STALPROFIL SA (19/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 17 maja 2018r.

 • 16.04.2018 09:42

  STALPROFIL SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 13.04.2018 11:53

  STALPROFIL SA (17/2018) Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego w sporze z Deutsche Bank Polska S.A.

 • 12.04.2018 14:34

  STALPROFIL SA (16/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2017.

 • 12.04.2018 14:28

  STALPROFIL SA (15/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.04.2018 13:51

  STALPROFIL SA (14/2018) Zawarcie Umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław, odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów

 • 30.03.2018 08:05

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 08:02

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 12:52

  STALPROFIL SA (13/2018) Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń

 • 21.03.2018 11:41

  Stalprofil chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję

 • 21.03.2018 11:26

  STALPROFIL SA (12/2018) Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2017.

 • 01.03.2018 11:07

  STALPROFIL SA (11/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.02.2018 14:45

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 70,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 20.02.2018 14:36

  STALPROFIL SA (10/2018) Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umów Ramowych z PGNiG S.A. w przedmiocie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem.

 • 20.02.2018 14:12

  STALPROFIL SA (9/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 12.02.2018 14:20

  Oferta Stalprofilu o wartości 187,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 12.02.2018 14:01

  STALPROFIL SA (8/2018) Wybór oferty złożonej przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław, odcinek Brzeg - Kiełczów

 • 01.02.2018 15:31

  STALPROFIL SA (7/2018) Zawarcie przez konsorcjum firm w składzie: Stalprofil S.A. oraz Izostal S.A. dwóch umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawy izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 31.01.2018 12:56

  STALPROFIL SA (6/2018) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 29.01.2018 13:20

  STALPROFIL SA (5/2018) Rozwiązanie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 • 16.01.2018 10:45

  STALPROFIL SA (4/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 05.01.2018 08:37

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 93,78 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 05.01.2018 08:34

  STALPROFIL SA (3/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na budowę gazociągu relacji Tworóg - Tworzeń

 • 04.01.2018 10:11

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 75,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 04.01.2018 10:08

  STALPROFIL SA (2/2018) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 02.01.2018 12:07

  STALPROFIL SA (1/2018) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Kolb Sp. z o.o.

 • 13.12.2017 14:16

  Oferta Stalprofilu za 187,3 mln zł najkorzystniejsza cenowo w przetargu Gaz-Systemu

 • 13.12.2017 14:07

  STALPROFIL SA (26/2017) Informacja o otwarciu przez O.G.P. Gaz-System S.A. ofert na wykonanie gazociągu Brzeg - Kiełczów.

 • 12.12.2017 14:35

  STALPROFIL SA (25/2017) Powołanie Zarządu STALPROFIL S.A. na nasępną kadencję.

 • 12.12.2017 14:33

  STALPROFIL SA (24/2017) Zgoda Rady Nadzorczej na zbycie pakietu udziałów spółki KOLB sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej IZOSTAL S.A.

 • 17.11.2017 07:58

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 12:10

  STALPROFIL SA (23/2017) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego STALPROFIL S.A. za III kwartał 2017 roku.

 • 02.10.2017 11:19

  STALPROFIL SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 29.09.2017

 • 29.09.2017 13:41

  STALPROFIL SA (21/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 29.09.2017 13:40

  STALPROFIL SA (20/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

 • 29.09.2017 08:21

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 06.09.2017 14:23

  STALPROFIL SA (19/2017) Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. istotnej umowy z OGP Gaz-System S.A.

 • 30.08.2017 12:07

  STALPROFIL SA (18/2017) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 30.08.2017 10:23

  STALPROFIL SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 23.08.2017 09:12

  DM BDM obniżył rekomendację Stalprofilu do "akumuluj"

 • 16.08.2017 13:50

  STALPROFIL SA (16/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

 • 08.08.2017 14:10

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 71,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 08.08.2017 14:07

  STALPROFIL SA (15/2017) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 26.06.2017 14:28

  STALPROFIL SA (14/2017) Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 08.06.2017 11:12

  STALPROFIL SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 7.06.2017r.

 • 07.06.2017 15:19

  Stalprofil wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 07.06.2017 15:09

  STALPROFIL SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

 • 07.06.2017 15:07

  STALPROFIL SA (11/2017) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 07.06.2017 14:20

  STALPROFIL SA (10/2017) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 07.06.2017 14:03

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 97,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 30.05.2017 08:04

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 18:47

  STALPROFIL SA (9/2017) Zawarcie umowy z PGNiG Technologie S. A. na wykonanie robót budowlano - montażowych gazociągu DN 700 Hermanowice - Strachocina.

 • 04.05.2017 08:41

  STALPROFIL SA (8/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 7 czerwca 2017

 • 04.05.2017 08:36

  STALPROFIL SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 28.04.2017 15:00

  STALPROFIL SA (6/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2016.

 • 21.04.2017 09:05

  CAPEX Stalprofilu na '17 to 4 mln zł, spółka widzi dobre perspektywy dla rynku

 • 21.04.2017 08:34

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 08:32

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 13:18

  Stalprofil chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 19.04.2017 13:09

  STALPROFIL SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2016.

 • 03.03.2017 12:08

  STALPROFIL SA (4/2017) Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 10.02.2017 14:21

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę o wartości 117 mln zł

 • 10.02.2017 14:18

  STALPROFIL SA (3/2017) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 31.01.2017 13:54

  STALPROFIL SA (2/2017) Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

 • 16.01.2017 11:19

  STALPROFIL SA (1/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 28.12.2016 14:01

  STALPROFIL SA (35/2016) Powzięcie informacji od firmy TESGAS S.A. o nieprzedłużeniu ważności wadium stanowiącego zabezpieczenie złożonej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina"

 • 20.12.2016 09:04

  STALPROFIL SA (34/2016) Zawarcie umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych, przeznaczonych na budowę Gazociągu DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław.

 • 20.12.2016 08:43

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę o wartości 118,9 mln zł

 • 01.12.2016 10:58

  STALPROFIL SA (33/2016) Wpis połączenia spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego

 • 25.11.2016 10:17

  STALPROFIL SA (32/2016) Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.11.2016 10:16

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 118,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 24.11.2016 12:57

  STALPROFIL SA (31/2016) Ustalenie treści tekstu jednolitego Statutu STALPROFIL S.A.

 • 10.11.2016 08:15

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 14:11

  STALPROFIL SA (30/2016) Informacja o wyborze przez OGP Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina".

 • 19.10.2016 08:52

  STALPROFIL SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A.

 • 14.10.2016 14:35

  STALPROFIL SA (28/2016) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 14.10.2016 14:33

  STALPROFIL SA (27/2016) Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A. przez akcjonariuszy łączących się spółek.

 • 12.10.2016 15:18

  Stalprofil utworzył odpisy i rezerwy; wpływ na wynik brutto za III kw. to 14,4 mln zł

 • 12.10.2016 14:44

  STALPROFIL SA (26/2016) Podjęcie decyzji przez Zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. w sprawie zawiązania rezerw i utworzenia odpisów

 • 23.09.2016 10:23

  STALPROFIL SA (25/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

 • 01.09.2016 15:56

  STALPROFIL SA (24/2016) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 01.09.2016 15:53

  STALPROFIL SA (23/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

 • 30.08.2016 07:59

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 08:42

  STALPROFIL SA (22/2016) Zawarcie umów z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. na dostawy wyrobów hutniczych

 • 16.08.2016 11:38

  STALPROFIL SA (21/2016) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. i ZRUG Zabrze S.A.

 • 29.07.2016 10:35

  STALPROFIL SA (20/2016) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek STALPROFIL S.A. ze ZRUG Zabrze S.A.

 • 29.07.2016 10:34

  STALPROFIL SA (19/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Stalprofil SA i ZRUG Zabrze S.A.

 • 07.07.2016 10:17

  STALPROFIL SA (18/2016) Nabycie akcji ZRUG Zabrze S.A. od IZOSTAL S.A.

 • 05.07.2016 16:38

  Stalprofil zrestrukturyzuje działalność w zakresie usług budowy rurociągów

 • 05.07.2016 15:56

  STALPROFIL SA (17/2016) Przyjęcie Planu działań Grupy, wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów

 • 04.07.2016 13:59

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 23.06.2016 10:07

  STALPROFIL SA Informacja osoby obowiązanej o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki

 • 15.06.2016 12:33

  STALPROFIL SA Udzielenie poręczenia spółce zależnej IZOSTAL S.A.

 • 01.06.2016 10:30

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 13.05.2016 07:47

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 09:04

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Stalprofil, cena docelowa 14,6 zł

 • 09.05.2016 09:12

  STALPROFIL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 6.05.2016r.

 • 06.05.2016 14:15

  Stalprofil wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 06.05.2016 14:14

  STALPROFIL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 06.05.2016 14:10

  STALPROFIL SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 29.04.2016 12:37

  Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 100,7 mln zł uznana za najkorzystniejszą

 • 08.04.2016 15:15

  STALPROFIL SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 08.04.2016 15:07

  STALPROFIL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 08.04.2016 15:05

  STALPROFIL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.04.2016 15:03

  STALPROFIL SA Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2015.

 • 06.04.2016 15:09

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 21.03.2016 07:53

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:52

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 14:41

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao S.A.

 • 08.03.2016 11:19

  Stalprofil chce wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję

 • 08.03.2016 10:57

  STALPROFIL SA Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2015.

 • 27.01.2016 11:27

  STALPROFIL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 22.01.2016 12:36

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 30.12.2015 14:40

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

 • 23.12.2015 12:21

  Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 50,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą

 • 22.12.2015 12:01

  STALPROFIL SA Zamknięcie gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz OGP Gaz-System S.A.

 • 09.12.2015 15:39

  STALPROFIL SA Zawarcie Porozumienia dotyczącego rozliczenia kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 03.12.2015 10:58

  STALPROFIL SA Akceptacja wniosku ZRUG Zabrze S.A. dotyczącego nie zawinionego opóźnienia w realizacji kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk.

 • 13.11.2015 08:02

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 15:03

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 09.10.2015 14:51

  STALPROFIL SA Podpisanie protokołu odbioru końcowego gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV

 • 07.10.2015 14:44

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A.

 • 07.10.2015 14:43

  STALPROFIL SA Przedłużenie umowy kredytowej z PKO BP S.A.

 • 10.09.2015 15:00

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 09.09.2015 13:20

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 31.08.2015 10:35

  STALPROFIL SA Redukcja wartości gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej na rzecz OGP Gaz-System S.A.

 • 28.08.2015 08:11

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 11.08.2015 12:49

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 31.07.2015 15:37

  Stalprofil wykaże wynik netto za I poł. '15 mniejszy o 3,4 mln zł

 • 31.07.2015 15:20

  STALPROFIL SA Informacja o szacowanym negatywnym wpływie wyniku finansowego ZRUG Zabrze S.A. za I półrocze 2015r. na wyniki Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

 • 15.07.2015 14:57

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 12.06.2015 14:54

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 29.05.2015 14:32

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Pekao S.A.

 • 15.05.2015 08:16

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 14:06

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 21.04.2015 11:45

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 17.04.2015 18:10

  Gaz-System wybrał dostawców rur do sieci przesyłowych; kontrakt jest wart 1,84 mld zł (opis)

 • 17.04.2015 17:35

  Konsorcja Izostalu i Ferrum mają umowy na dostawy rur z Gaz-Systemem (aktl.)

 • 17.04.2015 16:13

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę na dostawę rur za 1,84 mld zł netto

 • 17.04.2015 08:49

  STALPROFIL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 16.04.2015r.

 • 16.04.2015 15:15

  Stalprofil wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 16.04.2015 15:11

  STALPROFIL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 16.04.2015 15:08

  STALPROFIL SA Powołanie Rady Nadzorczej Stalprofil SA na następną kadencję.

 • 16.04.2015 15:06

  STALPROFIL SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 08.04.2015 14:48

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 01.04.2015 08:37

  STALPROFIL SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

 • 27.03.2015 12:07

  STALPROFIL SA Treść sprawozdań Rady Nadzorczej Stalprofil SA

 • 27.03.2015 12:03

  STALPROFIL SA Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2014.

 • 20.03.2015 10:13

  STALPROFIL SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 20.03.2015 10:08

  STALPROFIL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

 • 20.03.2015 10:06

  STALPROFIL SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014

 • 20.03.2015 08:28

  Stalprofil w '14 poprawił wynik o 10 proc. rdr; w '15 zainwestuje 19,3 mln zł

 • 20.03.2015 07:52

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:50

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.03.2015 14:20

  STALPROFIL SA Wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu Szczecin - Gdańsk.

 • 17.03.2015 10:15

  STALPROFIL SA Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 06.03.2015 15:21

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 05.03.2015 13:17

  Stalprofil chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 05.03.2015 13:05

  STALPROFIL SA Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2014.

 • 27.02.2015 08:31

  STALPROFIL SA Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 20.02.2015 14:35

  Opóźnienie budowy gazociągu obniży wynik netto Stalprofilu o 14,2 mln zł

 • 20.02.2015 14:17

  STALPROFIL SA Korekta informacji o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. na wynik Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

 • 26.01.2015 12:01

  STALPROFIL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 16.01.2015 13:57

  STALPROFIL SA Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 15.01.2015 15:55

  STALPROFIL SA Podpisanie aneksów przedłużających umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 08.01.2015 09:36

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 23.12.2014 11:39

  Opóźnienie budowy gazociągu na Pomorzu obniży wynik netto Stalprofilu o 10,8 mln zł

 • 23.12.2014 11:30

  STALPROFIL SA informacja o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV na wynik Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A.

 • 21.11.2014 09:02

  STALPROFIL SA wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu Szczecin - Gdańsk

 • 14.11.2014 08:03

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 09:28

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV.

 • 31.10.2014 09:17

  STALPROFIL SA osiągnięcie wartości obrotów z P.P.B. MOSTOSTAL BĘDZIN Sp. z o.o. przekraczających próg 10% kapitałów własnych emitenta.

 • 29.10.2014 13:43

  STALPROFIL SA zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A. zabezpieczonego hipoteką

 • 03.10.2014 14:42

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 01.10.2014 14:18

  STALPROFIL SA zmiana harmonogramu robót przy budowie gazociągu Szczecin - Gdańsk

 • 29.08.2014 08:17

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 10.07.2014 14:36

  STALPROFIL SA zawarcie umowy na budowę gazociągu DN 500 Gałów - Kiełczów pomiędzy ZRUG Zabrze S.A., a OGP Gaz - System S.A.

 • 07.07.2014 12:55

  STALPROFIL SA zawarcie umowy sprzedaży wyrobów hutniczych z firmą MONTANA SA

 • 13.06.2014 09:16

  STALPROFIL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 12.06.2014r.

 • 12.06.2014 14:06

  Stalprofil wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 12.06.2014 14:02

  STALPROFIL SA treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA

 • 12.06.2014 13:58

  STALPROFIL SA podjęcie uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013

 • 12.06.2014 09:02

  STALPROFIL SA przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk.

 • 10.06.2014 15:00

  STALPROFIL SA - zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 09.06.2014 13:53

  STALPROFIL SA wybór oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej ZRUG Zabrze SA na budowę gazociągu DN 500 Gałów - Kiełczów

 • 03.06.2014 14:09

  STALPROFIL SA zawarcie umowy kredytowej i zastawu rejestrowego z Pekao SA

 • 27.05.2014 10:50

  STALPROFIL SA zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej ZRUG Zabrze S.A.

 • 16.05.2014 09:34

  STALPROFIL SA treść projektów uchwał ZWZ

 • 16.05.2014 09:33

  STALPROFIL SA zwołanie ZWZ

 • 15.05.2014 14:25

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System SA na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV

 • 15.05.2014 14:22

  STALPROFIL SA rekomendacja rady nadzorczej dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2013.

 • 15.05.2014 07:38

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 09:19

  STALPROFIL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

 • 30.04.2014 08:12

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 08:10

  STALPROFIL SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 23.04.2014 10:09

  Zarząd Stalprofilu proponuje dywidendę na poziomie 0,09 zł na akcję

 • 23.04.2014 10:03

  STALPROFIL SA rekomendacja zarządu dot. wysokości dywidendy za rok 2013

 • 17.04.2014 08:45

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 01.04.2014 10:36

  Stalprofil przeznaczy 20 proc. zysku na dywidendę mimo programu inwestycyjnego (wywiad)

 • 01.04.2014 10:31

  Stalprofil na przełomie '14/'15 z IPO ZRUG Zabrze chce pozyskać 35-50 mln zł

 • 26.03.2014 14:10

  STALPROFIL SA podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZRUG Zabrze SA

 • 03.03.2014 07:40

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 19.02.2014 11:25

  STALPROFIL SA zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 14.02.2014 08:53

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 03.02.2014 14:55

  STALPROFIL SA zawarcie umów kredytowych z mBank SA

 • 20.01.2014 15:43

  STALPROFIL SA - podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 09.01.2014 08:38

  STALPROFIL SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 23.12.2013 14:20

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank SA

 • 10.12.2013 15:28

  Stalprofil spodziewa się w IV kw. wyniku dodatniego, ale "bez rewelacji" (wywiad)

 • 21.11.2013 12:16

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

 • 18.09.2013 09:12

  STALPROFIL SA zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections SA

 • 30.08.2013 07:55

  STALPROFIL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 09.08.2013 11:43

  STALPROFIL SA zawarcie kolejnej transakcji handlowej z firmą MONTANA SA

 • 01.08.2013 12:28

  STALPROFIL SA transakcja sprzedaży akcji Stalprofil S.A. dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 01.08.2013 08:57

  STALPROFIL SA Transakcja sprzedaży akcji dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 01.08.2013 08:54

  STALPROFIL SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez MZZP Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza

 • 25.07.2013 10:12

  STALPROFIL SA zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV

 • 25.07.2013 10:10

  STALPROFIL SA zawarcie umów handlowych z podmiotem z Grupy ArcelorMittal

 • 18.07.2013 10:52

  STALPROFIL SA rejestracja połączenia z Stalprofil Finanse sp. z o.o

 • 28.06.2013 13:14

  STALPROFIL SA - rozwiązanie i zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA

 • 20.06.2013 12:59

  STALPROFIL SA nabycie pakietu akcji ZRUG Zabrze S.A. od PGNIG S.A.

 • 13.06.2013 09:22

  STALPROFIL SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 12.06.2013r.

 • 12.06.2013 15:28

  Stalprofil wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 12.06.2013 15:21

  STALPROFIL SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 12.06.2013 15:19

  STALPROFIL SA - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 04.06.2013 13:23

  STALPROFIL SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 16.05.2013 09:07

  STALPROFIL SA yreść projektów uchwał ZWZ

 • 16.05.2013 09:06

  STALPROFIL SA zwołanie ZWZ.

 • 15.05.2013 08:02

  STALPROFIL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 10:14

  Zarząd Stalprofilu proponuje dywidendę na poziomie 0,14 zł na akcję

 • 25.04.2013 10:04

  STALPROFIL SA rekomendacja zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2012.