Santander Bank Polska SA

skrót: SPL

Brak kursu dla wybranej firmy

Uniwersalny bank depozytowo-kredytowy, świadczący pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Oferta produktowa banku odpowiada na różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących/osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych. Dodatkowo bank prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami i funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego, działalności maklerskiej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Banco Santander SA68 880 77467,47%68 880 77467,47%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE5 123 5815,02%5 123 5815,02%

Kategoria • 15.01.2021 13:07

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2021) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

 • 15.01.2021 13:06

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2021) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

 • 17.12.2020 08:01

  Citi obniżył rekomendację dla PKO BP, Pekao i Santander BP do "neutralnie"

 • 11.12.2020 18:04

  KNF zaleca Santanderowi utrzymywanie wymogu dot. kredytów walutowych w wys. 0,034 pkt. proc.

 • 11.12.2020 17:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (29/2020) Decyjza Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

 • 11.12.2020 17:50

  SANTANDER BANK POLSKA SA (29/2020) Decyjza Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

 • 19.11.2020 14:42

  Santander BP w wynikach za IV kw. zawiąże rezerwę restrukturyzacyjną na ok. 121 mln zł

 • 19.11.2020 14:29

  SANTANDER BANK POLSKA SA (28/2020) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 19.11.2020 14:28

  SANTANDER BANK POLSKA SA (28/2020) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 16.11.2020 11:27

  SANTANDER BANK POLSKA SA (27/2020) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 16.11.2020 11:25

  SANTANDER BANK POLSKA SA (27/2020) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 10.11.2020 18:36

  SANTANDER BANK POLSKA SA (26/2020) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 10.11.2020 18:35

  SANTANDER BANK POLSKA SA (26/2020) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 04.11.2020 12:53

  SANTANDER BANK POLSKA SA (25/2020) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

 • 04.11.2020 12:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (25/2020) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

 • 03.11.2020 09:51

  Haitong podwyższył rekomendację dla Santander Bank Polska do "kupuj"

 • 02.11.2020 18:56

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii O spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 • 02.11.2020 18:47

  SANTANDER BANK POLSKA SA (24/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii O Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

 • 02.11.2020 18:46

  SANTANDER BANK POLSKA SA (24/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii O Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 29.10.2020 11:18

  Santander Bank Polska zamierza do końca 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób (opis)

 • 29.10.2020 10:32

  Santander Bank Polska zamierza do 31 XII 2022 r. zwolnić do 2 tys. osób

 • 29.10.2020 10:27

  SANTANDER BANK POLSKA SA (23/2020) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 29.10.2020 10:25

  SANTANDER BANK POLSKA SA (23/2020) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 27.10.2020 21:19

  VTB Capital podniósł rekomendację dla Santander Bank Polska do "kupuj", cena docelowa 200 zł

 • 27.10.2020 13:12

  KGHM wnioskuje o przedłużenie o rok obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 27.10.2020 11:15

  Santander BP oczekuje stabilizacji lub wzrostu marży odsetkowej (opis)

 • 27.10.2020 10:25

  Santander BP oczekuje stabilizacji lub wzrostu marży odsetkowej

 • 27.10.2020 08:55

  Wyniki Santander Bank Polska bardzo mocne; Millennium zgodnie z oczekiwaniami (opinia)

 • 27.10.2020 08:53

  Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 479,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.10.2020 08:03

  Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 479,8 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 27.10.2020 07:35

  Wyniki Santander Bank Polska w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.10.2020 07:25

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2020) Report of Santander Bank Polska Group for Quarter 3 2020

 • 27.10.2020 07:23

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.10.2020 07:22

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.10.2020 10:06

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW

 • 16.10.2020 18:21

  SANTANDER BANK POLSKA SA (22/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

 • 16.10.2020 18:20

  SANTANDER BANK POLSKA SA (22/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

 • 02.10.2020 08:11

  JP Morgan podniósł rekomendację dla Santander Bank Polska do "neutralnie"

 • 30.09.2020 14:48

  Polenergia ma umowę kredytową na 125 mln zł na budowę farmy wiatrowej Kostomłoty

 • 29.09.2020 15:54

  Fitch potwierdził rating IDR Santander BP na poziomie "BBB+" z perspektywą negatywną

 • 25.09.2020 09:53

  SANTANDER BANK POLSKA SA (21/2020) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.

 • 25.09.2020 09:52

  SANTANDER BANK POLSKA SA (21/2020) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.

 • 23.09.2020 11:49

  Największe banki w Polsce poradzą sobie z rezerwami CHF, problemy może mieć Getin Noble - Moody's

 • 23.09.2020 08:58

  UOKiK nałożył kary na BNP Paribas, Millennium i Santander za stosowanie niedozwolonych klauzul

 • 22.09.2020 08:45

  SANTANDER BANK POLSKA SA (20/2020) Zmiana dat przekazania raportów okresowych

 • 22.09.2020 08:43

  SANTANDER BANK POLSKA SA (20/2020) Zmiana dat przekazania raportów okresowych

 • 13.08.2020 13:02

  Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK do 158,5 zł

 • 12.08.2020 13:26

  Haitong obniżył cenę docelową akcji mBanku do 161,5 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"

 • 07.08.2020 14:40

  Haitong obniżył cenę docelową akcji Santander Bank Polska do 152,3 zł

 • 05.08.2020 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (19/2020) Zawarcie umów objęcia akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

 • 05.08.2020 15:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (19/2020) Zawarcie umów objęcia akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

 • 05.08.2020 10:19

  Rzecznik Finansowy pozwał Bank Handlowy i Santander Bank Polska

 • 22.06.2020 17:54

  ZWZ Santander Bank Polska zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy

 • 22.06.2020 17:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (16/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 22.06.2020 17:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (16/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 22.06.2020 17:29

  SANTANDER BANK POLSKA SA (15/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 22.06.2020 17:28

  SANTANDER BANK POLSKA SA (15/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 22.06.2020 17:26

  SANTANDER BANK POLSKA SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

 • 22.06.2020 17:22

  SANTANDER BANK POLSKA SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

 • 01.06.2020 17:18

  Obniżki stóp proc. zmniejszą wynik odsetkowy Grupy Santander BP w '20 o 635-700 mln zł

 • 01.06.2020 17:06

  SANTANDER BANK POLSKA SA (13/2020) Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

 • 01.06.2020 17:05

  SANTANDER BANK POLSKA SA (13/2020) Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

 • 28.05.2020 15:44

  Obniżka stóp przez RPP bardzo negatywna dla banków, ich akcje mocno spadają (opinia)

 • 26.05.2020 15:48

  KNF zawiesza postępowanie ws. banku hipotecznego w strukturach Santander Bank Polska

 • 26.05.2020 15:44

  SANTANDER BANK POLSKA SA (12/2020) Zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego w strukturach Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

 • 26.05.2020 15:42

  SANTANDER BANK POLSKA SA (12/2020) Zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego w strukturach Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

 • 20.05.2020 14:33

  SANTANDER BANK POLSKA SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, informacja o zamiarze zmiany Statutu oraz kandydaci na Członk

 • 20.05.2020 14:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, informacja o zamiarze zmiany Statutu oraz kandydaci na Członk

 • 20.05.2020 08:57

  Sąd zabezpieczył roszczenia Rzecznika Finansowego przeciwko Santander Bank Polska

 • 13.05.2020 13:24

  Aktualizacja programu EMTN Santandera nie oznacza, że emisje będą realizowane już teraz - Reluga

 • 13.05.2020 12:23

  Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santandera ws. programu euroobligacji

 • 13.05.2020 12:10

  SANTANDER BANK POLSKA SA (10/2020) Informacja o zatwierdzeniu prospektu podstawowego dotyczącego programu EMTN Santander Bank Polska S.A. oraz o ratingu agencji Fitch dla programu EMTN Santander Bank Polska S.A.

 • 13.05.2020 12:09

  SANTANDER BANK POLSKA SA (10/2020) Informacja o zatwierdzeniu prospektu podstawowego dotyczącego programu EMTN Santander Bank Polska S.A. oraz o ratingu agencji Fitch dla programu EMTN Santander Bank Polska S.A.

 • 07.05.2020 16:30

  Rzecznik Finansowy wystąpił do sądu przeciwko Santander Bank Polska (aktl.)

 • 07.05.2020 12:29

  Rzecznik Finansowy wystąpił do sądu przeciwko Santander Bank Polska

 • 06.05.2020 17:07

  Santander BP zawiesza projekt utworzenia banku hipotecznego w swoich strukturach

 • 06.05.2020 16:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (9/2020) Informacja Zarządu Santander Bank Polska S.A. dotycząca banku hipotecznego.

 • 06.05.2020 16:56

  SANTANDER BANK POLSKA SA (9/2020) Informacja Zarządu Santander Bank Polska S.A. dotycząca banku hipotecznego.

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 30.04.2020 16:13

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Santander Bank Polska do 158,4 zł

 • 28.04.2020 11:46

  Aktywność klientów Santandera w IV wyższa niż na początku pandemii, ale nadal niższa niż w I-II

 • 28.04.2020 08:58

  Wyniki Santander Bank Polska w I kw. słabe, reakcja rynku może być negatywna (opinia)

 • 28.04.2020 08:47

  Zysk netto Santander Bank Polska w I kw. wyniósł 170,9 mln zł, poniżej oczekiwań (opis2)

 • 28.04.2020 08:02

  Zysk netto Santander Bank Polska w I kw. wyniósł 170,9 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

 • 28.04.2020 07:32

  Zysk netto Santander Bank Polska w I kw. wyniósł 170,9 mln zł, poniżej oczekiwań

 • 28.04.2020 07:25

  Wyniki Santander Bank Polska w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2020 07:14

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2020) Report of Santander Bank Polska Group for Quarter 1 2020

 • 28.04.2020 07:12

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.04.2020 07:11

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.04.2020 11:48

  Haitong obniżył cenę docelową Santandera do 161,4 zł, podtrzymał zalecenie "neutralnie"

 • 15.04.2020 08:48

  SANTANDER BANK POLSKA SA (8/2020) Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę na negatywną w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa.

 • 15.04.2020 08:46

  SANTANDER BANK POLSKA SA (8/2020) Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę na negatywną w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa.

 • 14.04.2020 23:27

  Fitch zmienił perspektywę długoterminowego ratingu IDR Santander BP do negatywnej

 • 14.04.2020 18:36

  Pekao ma zapłacić 208 mln zł składki na BFG

 • 14.04.2020 18:07

  Santander Bank Polska ma zapłacić 227 mln zł składki na BFG

 • 14.04.2020 17:58

  SANTANDER BANK POLSKA SA (7/2020) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 14.04.2020 17:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (7/2020) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 09.04.2020 18:36

  Wynik odsetkowy grupy Santander BP niższy o 380-450 mln zł z powodu obniżki stóp proc. - szacunki

 • 09.04.2020 18:25

  SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2020) Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

 • 09.04.2020 18:24

  SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2020) Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

 • 03.04.2020 16:41

  BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW

 • 31.03.2020 10:45

  Zarząd Santandera rekomenduje niewypłacanie dywidendy, 50 proc. zysku chce pozostawić niepodzieloną

 • 31.03.2020 10:33

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2020) Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019

 • 31.03.2020 10:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2020) Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019

 • 11.03.2020 12:09

  Santander Consumer Bank planuje zwolnić do 430 osób do 31 marca 2021 roku

 • 10.03.2020 15:13

  Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 10.03.2020 14:41

  Po zaleceniu KNF maksymalna stopa dywidendy Santander BP za '19 wynieść może do 50 proc.

 • 10.03.2020 14:26

  SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2020) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych

 • 10.03.2020 14:24

  SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2020) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych

 • 20.02.2020 17:31

  Zysk netto grupy Santander BP w '19 wyniósł 2,14 mld zł, zgodnie ze wstępnymi danymi

 • 20.02.2020 17:19

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2020) Annual report of Santander Bank Polska Group for 2019

 • 20.02.2020 17:18

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2020) Annual report of Santander Bank Polska for 2019

 • 20.02.2020 17:16

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.02.2020 17:15

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.02.2020 17:13

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 20.02.2020 17:12

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.01.2020 12:42

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2020) Zmiana dat przekazania raportów okresowych

 • 30.01.2020 12:40

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2020) Zmiana dat przekazania raportów okresowych

 • 29.01.2020 10:42

  Santander spełnia warunki, by wypłacić dywidendę – prezes

 • 29.01.2020 10:32

  Do pierwszych emisji Santandera pod wymóg MREL może dojść w 2020 roku

 • 29.01.2020 10:29

  Rezerwa Santandera na kredyty FX wstępnie uzgodniona z audytorem

 • 29.01.2020 10:13

  Liczba pozwów Santandera w sprawach kredytów frankowych w IV kw. wzrosła o 250

 • 29.01.2020 10:05

  Santander liczy, że bez ewentualnych dodatkowych rezerw na kredyty FX, jego zysk w '20 wzrośnie

 • 29.01.2020 08:47

  Wyniki Santander Bank Polska powyżej oczekiwań (opinia)

 • 29.01.2020 08:19

  Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. '19 wyniósł 507 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 29.01.2020 07:57

  Trudno jednoznacznie ocenić wpływ wyroku TSUE na orzecznictwo sądów w sprawach kredytów FX - Santander

 • 29.01.2020 07:28

  Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. '19 wyniósł 507 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 29.01.2020 07:22

  Wyniki Santander Bank Polska w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.01.2020 07:14

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2020) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019

 • 29.01.2020 07:13

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2020) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019

 • 08.01.2020 09:06

  Rezerwa Santandera na franki nie jest duża, a na tzw. małe TSUE wyższa od zapowiedzi (opinia)

 • 07.01.2020 17:47

  Wpływ rezerw w grupie Santander BP na wynik przez opodatkowaniem IV kw. wyniesie 357 mln zł

 • 07.01.2020 17:20

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2020) Utworzenie istotnej rezerwy

 • 07.01.2020 17:18

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2020) Utworzenie istotnej rezerwy

 • 07.01.2020 10:18

  BGK ma umowę z Santanderem dot. współdzielenia ryzyka programu faktoringowego do kwoty 175 mln zł

 • 30.12.2019 16:04

  Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. akcji Santander Bank Polska

 • 30.12.2019 15:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (43/2019) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 30.12.2019 15:56

  SANTANDER BANK POLSKA SA (43/2019) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 24.12.2019 18:40

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Santander Bank Polska S.A.

 • 24.12.2019 18:39

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Santander Bank Polska S.A.

 • 20.12.2019 19:08

  Nationale-Nederlanden PTE zwiększył udział w akcjonariacie Santander Bank Polska do 5 proc.

 • 20.12.2019 18:53

  SANTANDER BANK POLSKA SA (41/2019) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

 • 20.12.2019 18:52

  SANTANDER BANK POLSKA SA (41/2019) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

 • 19.12.2019 19:37

  KGHM podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 18.12.2019 17:36

  BFG wyznaczył dla Santander Bank Polska MREL na poziomie 22,146 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko

 • 18.12.2019 17:20

  SANTANDER BANK POLSKA SA (40/2019) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

 • 18.12.2019 17:19

  SANTANDER BANK POLSKA SA (40/2019) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

 • 18.12.2019 14:48

  Santander Leasing ma pożyczkę z EBOiR na wsparcie inwestycji energooszczędnych MŚP

 • 16.12.2019 12:30

  Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 03.12.2019 08:59

  SANTANDER BANK POLSKA SA (39/2019) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 03.12.2019 08:58

  SANTANDER BANK POLSKA SA (39/2019) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 19.11.2019 15:40

  KNF obniża Santanderowi wymóg dot. kredytów walutowych do 0,04 pkt. proc.

 • 19.11.2019 15:30

  SANTANDER BANK POLSKA SA (38/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

 • 19.11.2019 15:30

  SANTANDER BANK POLSKA SA (38/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

 • 12.11.2019 18:09

  Santander Bank Polska nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego

 • 12.11.2019 17:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (37/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka w

 • 12.11.2019 17:50

  SANTANDER BANK POLSKA SA (37/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka w

 • 08.11.2019 10:35

  SANTANDER BANK POLSKA SA (36/2019) Dokonanie podziału Santander Securites S.A.

 • 08.11.2019 10:34

  SANTANDER BANK POLSKA SA (36/2019) Dokonanie podziału Santander Securites S.A.

 • 30.10.2019 17:39

  SANTANDER BANK POLSKA SA (35/2019) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.10.2019 17:38

  SANTANDER BANK POLSKA SA (35/2019) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.10.2019 12:34

  Santander skupia się na rozwoju organicznym, obecnie nie rozważa zakupu mBanku (opis)

 • 30.10.2019 10:46

  Santander skupia się na rozwoju organicznym, rozważy jednak okazje do akwizycji

 • 30.10.2019 10:32

  Negatywny wpływ małego TSUE na wynik odsetkowy grupy Santander w IV kw. może wynieść ok. 70 mln zł

 • 30.10.2019 10:21

  Santander liczy na 80-85 pb kosztów ryzyka w '19

 • 30.10.2019 10:14

  Santander podtrzymuje plan wzrostu zysku banku w ujęciu rok do roku

 • 30.10.2019 10:01

  Skutki wyroków po orzeczeniu TSUE ws. kredytów frankowych będą rozłożone w czasie - Santander

 • 30.10.2019 09:51

  Rezerwa Santandera na tzw. małe TSUE w IV kw. wyniesie 100-150 mln zł – prezes

 • 30.10.2019 09:00

  Wyniki Santandera w III kw. pod wpływem zdarzeń jednorazowych (opinia)

 • 30.10.2019 08:15

  Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 625,7 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 30.10.2019 07:38

  Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. wyniósł 625,7 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 30.10.2019 07:27

  Wyniki Santander Bank Polska w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2019 07:22

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2019) Report of Santander Bank Polska Group for Quarter 3 2019

 • 30.10.2019 07:21

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.10.2019 07:20

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.10.2019 08:21

  Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Pekao oraz "neutralnie" dla Santander i PKO BP

 • 18.10.2019 16:34

  SANTANDER BANK POLSKA SA (34/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

 • 18.10.2019 16:33

  SANTANDER BANK POLSKA SA (34/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

 • 07.10.2019 15:48

  Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska i Banku Handlowego

 • 30.09.2019 17:53

  SANTANDER BANK POLSKA SA (33/2019) Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.

 • 30.09.2019 17:52

  SANTANDER BANK POLSKA SA (33/2019) Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.

 • 27.09.2019 17:06

  SANTANDER BANK POLSKA SA (32/2019) Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.09.2019 17:05

  SANTANDER BANK POLSKA SA (32/2019) Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 23.09.2019 18:32

  Walne Santander Bank Polska za podziałem Santander Securities

 • 23.09.2019 17:49

  SANTANDER BANK POLSKA SA (31/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 23.09.2019 17:48

  SANTANDER BANK POLSKA SA (31/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 23.09.2019 17:47

  SANTANDER BANK POLSKA SA (30/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 23.09.2019 17:47

  SANTANDER BANK POLSKA SA (30/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 23.09.2019 17:45

  SANTANDER BANK POLSKA SA (29/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

 • 23.09.2019 17:44

  SANTANDER BANK POLSKA SA (29/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

 • 19.09.2019 13:52

  SANTANDER BANK POLSKA SA (28/2019) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 19.09.2019 13:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (28/2019) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 18.09.2019 17:33

  Podwyższenie buforu OSII nie zmienia podejścia Santandera do planów wypłaty dywidendy - Reluga

 • 17.09.2019 18:23

  KNF chce, by bufor OSII dla Santander Bank Polska wzrósł do 0,75 proc.

 • 17.09.2019 18:13

  SANTANDER BANK POLSKA SA (27/2019) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

 • 17.09.2019 18:12

  SANTANDER BANK POLSKA SA (27/2019) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

 • 17.09.2019 14:16

  Energa ma umowę kredytu ESG-linked o wartości 2 mld zł z konsorcjum pięciu banków (opis)

 • 17.09.2019 13:47

  Energa ma umowę kredytu o wartości 2 mld zł; środki mają być wykorzystane m.in. na OZE

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 12.09.2019 17:23

  SANTANDER BANK POLSKA SA (26/2019) Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.09.2019 17:22

  SANTANDER BANK POLSKA SA (26/2019) Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

 • 04.09.2019 18:14

  Societe Generale podniósł rekomendację Santander Bank Polska do "kupuj", cena docelowa 355 zł

 • 21.08.2019 11:56

  SANTANDER BANK POLSKA SA (25/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 21.08.2019 11:55

  SANTANDER BANK POLSKA SA (25/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 04.06.2019 14:23

  SANTANDER BANK POLSKA SA (17/2019) Agencja Moody's Investors Service podniosła rating dla Santander Bank Polska S.A.

 • 04.06.2019 14:22

  SANTANDER BANK POLSKA SA (17/2019) Agencja Moody's Investors Service podniosła rating dla Santander Bank Polska S.A.

 • 03.06.2019 14:02

  Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów Santander Bank Polska do "A2"

 • 18.04.2019 11:58

  SANTANDER BANK POLSKA SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 18.04.2019 11:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 16.04.2019 19:21

  Składka Santander BP na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 173,1 mln zł

 • 16.04.2019 19:16

  SANTANDER BANK POLSKA SA (12/2019) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 16.04.2019 19:15

  SANTANDER BANK POLSKA SA (12/2019) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 20.03.2019 16:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (10/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku

 • 20.03.2019 16:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (10/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku

 • 19.03.2019 17:37

  SANTANDER BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 19.03.2019 17:36

  SANTANDER BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 08.03.2019 08:51

  GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 • 05.03.2019 10:50

  Santander BP proponuje wypłatę dywidendy za akcję w wysokości 19,72 zł (opis)

 • 05.03.2019 10:26

  Santander BP proponuje wypłatę dywidendy za akcję 19,72 zł; za akcję serii M 14,68 zł

 • 05.03.2019 10:20

  SANTANDER BANK POLSKA SA (8/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 05.03.2019 10:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (8/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 04.03.2019 14:01

  SANTANDER BANK POLSKA SA (7/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 04.03.2019 14:01

  SANTANDER BANK POLSKA SA (7/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.02.2019 13:46

  W transakcjach pakietowych sprzedano 1.554.824 akcje Santandera BP po kursie 360 zł

 • 27.02.2019 18:42

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB do 1,55 mln akcji Santandera (popr.)

 • 27.02.2019 17:49

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB do 1,55 mln akcji Santandera

 • 27.02.2019 13:36

  Santander BP nie planuje emisji euroobligacji, a emisje pod MREL nie powinny być duże

 • 27.02.2019 13:34

  Santander BP oczekuje w '19 ok. 80 pb kosztów ryzyka i wzrostu NIM do 3,8 proc.

 • 27.02.2019 13:33

  Santander BP może skorygować koszty integracji i synergie z wydzieloną częścią DB

 • 27.02.2019 13:32

  Santander BP liczy na wzrost zysku i wysoki jednocyfrowy wzrost portfela kredytowego w '19 (wywiad)

 • 25.02.2019 20:23

  Wg KNF Santander BP spełnia kryteria do przeznaczenia na dywidendę do 25 proc. zysku za '18

 • 25.02.2019 20:07

  SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2019) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

 • 25.02.2019 20:06

  SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2019) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

 • 25.02.2019 15:04

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2019) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych - akcji serii N Santander Bank Polska S.A. do kapitału podstawowego Tier I

 • 25.02.2019 15:02

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2019) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych - akcji serii N Santander Bank Polska S.A. do kapitału podstawowego Tier I

 • 22.02.2019 17:42

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2019) Annual report of Santander Bank Polska Group for 2018

 • 22.02.2019 17:41

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2019) Annual report of Santander Bank Polska for 2018

 • 22.02.2019 17:40

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.02.2019 17:39

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.02.2019 17:38

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.02.2019 17:37

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 31.01.2019 15:06

  Santander BP szacuje koszty redukcji zatrudnienia na 70-90 mln zł

 • 31.01.2019 14:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2019) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 31.01.2019 14:56

  SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2019) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 30.01.2019 10:54

  Santander BP chce zakończyć negocjacje ze związkami zawodowymi w przyszłym tygodniu

 • 30.01.2019 10:42

  Santander BP liczy na wzrost marży odsetkowej do ok. 3,8 proc. w trakcie ‘19

 • 30.01.2019 10:34

  Santander BP nie spodziewa się dużych zmian kosztów ryzyka w ‘19

 • 30.01.2019 10:32

  Santander BP nie widzi okazji akwizycyjnych na rynku bankowym

 • 30.01.2019 10:27

  Santander BP spełnia wymogi, by przeznaczyć 25 proc. zysku na dywidendę (opis)

 • 30.01.2019 10:13

  Santander BP spełnia wymogi, by przeznaczyć 25 proc. zysku na dywidendę

 • 30.01.2019 09:51

  Wyniki Santander Bank Polska zaburzone przez przejęcie Deutsche BP (opinia, aktl.)

 • 30.01.2019 09:02

  Wyniki Santander Bank Polska zaburzone przez przejęcie Deutsche BP (opinia)

 • 30.01.2019 08:41

  Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. '18 wyniósł 767,1 mln zł (opis)

 • 30.01.2019 07:57

  Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. '18 wyniósł 767,1 mln zł

 • 30.01.2019 07:55

  Wyniki Santander Bank Polska w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.01.2019 07:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2019) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

 • 30.01.2019 07:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2019) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

 • 25.01.2019 09:57

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKO BP, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 18.01.2019 15:23

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy Santander BP na poziomie 0,92 p.p.

 • 18.01.2019 15:04

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019r. dla Santander Bank Polska

 • 18.01.2019 15:03

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019r. dla Santander Bank Polska

 • 10.01.2019 10:36

  Santander BP planuje zwolnić do 1.400 pracowników do końca '19 (opis)

 • 10.01.2019 10:01

  Santander BP planuje zwolnić do 1.400 pracowników do końca '19

 • 10.01.2019 09:47

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2019) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 10.01.2019 09:46

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2019) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 21.12.2018 16:14

  Santander BP uplasował całą emisję bankowych papierów wartościowych o wartości do 150 mln zł

 • 21.12.2018 16:02

  SANTANDER BANK POLSKA SA (50/2018) Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 21.12.2018 16:00

  SANTANDER BANK POLSKA SA (50/2018) Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 14.12.2018 16:23

  Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 150 mln zł

 • 14.12.2018 16:11

  SANTANDER BANK POLSKA SA (49/2018) Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 14.12.2018 16:10

  SANTANDER BANK POLSKA SA (49/2018) Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 29.11.2018 18:45

  KNF zaleca Santanderowi utrzymywanie wymogu dot. kredytów walutowych w wys. 0,47 pkt. proc.

 • 29.11.2018 18:29

  SANTANDER BANK POLSKA SA (48/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 29.11.2018 18:28

  SANTANDER BANK POLSKA SA (48/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 28.11.2018 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (47/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 28.11.2018 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (47/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 27.11.2018 16:10

  Santander BP planuje emisję bankowych papierów wartościowych do kwoty 200 mln zł

 • 27.11.2018 15:58

  SANTANDER BANK POLSKA SA (46/2018) Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

 • 27.11.2018 15:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (46/2018) Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

 • 23.11.2018 13:50

  SANTANDER BANK POLSKA SA (45/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

 • 23.11.2018 13:49

  SANTANDER BANK POLSKA SA (45/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

 • 22.11.2018 18:55

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii N spółki SANTANDER BANK POLSKA

 • 22.11.2018 18:43

  SANTANDER BANK POLSKA SA (44/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

 • 22.11.2018 18:42

  SANTANDER BANK POLSKA SA (44/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

 • 20.11.2018 16:37

  SANTANDER BANK POLSKA SA (43/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

 • 20.11.2018 16:36

  SANTANDER BANK POLSKA SA (43/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

 • 14.11.2018 15:26

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 14.11.2018 15:25

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 09.11.2018 10:39

  Santander BP sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska

 • 09.11.2018 10:01

  SANTANDER BANK POLSKA SA (41/2018) Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego San

 • 09.11.2018 10:00

  SANTANDER BANK POLSKA SA (41/2018) Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego San

 • 06.11.2018 15:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (40/2018) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 06.11.2018 15:30

  SANTANDER BANK POLSKA SA (40/2018) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 31.10.2018 13:49

  Santander BP planuje, że w XI dojdzie do integracji z DB, w ’19 koszty przejęcia ok. 100 mln zł (opis)

 • 31.10.2018 12:42

  Santander BP ocenia, że IV kw. może przynieść wzrost marży odsetkowej

 • 31.10.2018 11:13

  Santander nie wyklucza kolejnej emisji euroobligacji w '19

 • 31.10.2018 11:10

  Santander podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy w '19; będzie dążył do jej maksymalizacji

 • 31.10.2018 10:57

  Santander BP planuje, że w XI dojdzie do integracji z DB, w ’19 koszty przejęcia ok. 100 mln zł

 • 31.10.2018 08:53

  Wyniki Santander BP w III kw. bez zaskoczeń, obciążone wyższymi kosztami (opinia)

 • 31.10.2018 08:21

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Santander BP do "trzymaj", a cenę docelową do 369,1 zł

 • 31.10.2018 08:17

  Zysk netto Santander BP w III kw. '18 wyniósł 495,4 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 31.10.2018 07:25

  Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. '18 wyniósł 495,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 31.10.2018 07:20

  Wyniki Santander Bank Polska w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.10.2018 07:12

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2018) Report of Santander Bank Polska Group for Quarter 3 2018

 • 31.10.2018 07:11

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 07:10

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 25.10.2018 20:06

  GPW: Komunikat - SANTANDER BANK POLSKA SA

 • 25.10.2018 20:03

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1 spółki SANTANDER BANK POLSKA SA

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 22.10.2018 18:12

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii 1 spółki SANTANDER BANK POLSKA SA

 • 22.10.2018 14:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta

 • 22.10.2018 14:16

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta

 • 22.10.2018 11:29

  KNF obniżyła do 0,51 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych Santandera

 • 22.10.2018 11:19

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 22.10.2018 11:19

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 12.10.2018 16:52

  Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING Banku Śląskiego

 • 08.10.2018 14:31

  Santander chce do końca '18 zamknąć transakcję zakupu części Deutsche Bank Polska

 • 08.10.2018 12:04

  SANTANDER BANK POLSKA SA (38/2018) Nabycie przez Santander Bank Polska S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S

 • 08.10.2018 12:03

  SANTANDER BANK POLSKA SA (38/2018) Nabycie przez Santander Bank Polska S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S

 • 20.09.2018 15:57

  Santander Bank Polska wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

 • 20.09.2018 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (37/2018) Emisja senioralnych obligacji niezabezpieczonych Santander Bank Polska S.A. o wartości 500,000,000 EUR w ramach Programu EMTN.

 • 20.09.2018 15:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (37/2018) Emisja senioralnych obligacji niezabezpieczonych Santander Bank Polska S.A. o wartości 500,000,000 EUR w ramach Programu EMTN.

 • 17.09.2018 12:31

  PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

 • 10.09.2018 14:30

  Santander Bank Polska chce wypłacać dywidendę, koszty rebrandingu rozłoży na 2 lata

 • 07.09.2018 13:40

  BZ WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska, w weekend zmieni wizualizację oddziałów

 • 07.09.2018 12:48

  GPW: zmiana firmy BANK ZACHODNI WBK S.A. na SANTANDER BANK POLSKA S.A

 • 07.09.2018 12:45

  GPW: zmiana firmy BANK ZACHODNI WBK S.A. na SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 • 07.09.2018 08:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2018) Zmiana firmy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., zmiana siedziby, adresu i adresu strony internetowej oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromad

 • 07.09.2018 08:39

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2018) Zmiana firmy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., zmiana siedziby, adresu i adresu strony internetowej oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromad

 • 06.09.2018 18:27

  Nationale-Nederlanden OFE zszedł poniżej 5 proc. w BZ WBK

 • 06.09.2018 18:24

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 06.09.2018 18:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 31.08.2018 14:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2018) Wstępny rating Moody's Investors Service dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 31.08.2018 14:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2018) Wstępny rating Moody's Investors Service dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 31.08.2018 10:16

  Moody's przyznał rating "(P)Baa1" dla planowanej emisji euroobligacji BZ WBK, perspektywa pozytywna

 • 30.08.2018 16:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2018) Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 30.08.2018 16:36

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2018) Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.08.2018 14:50

  BZ WBK ma ponad 800 tys. kont z nowej oferty

 • 08.08.2018 15:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2018) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 08.08.2018 15:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2018) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 07.08.2018 20:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 07.08.2018 20:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 06.08.2018 10:03

  Vestor DM obniżył rekomendację BZ WBK do "akumuluj"

 • 31.07.2018 20:11

  KNF nie widzi podstaw do sprzeciwu wobec nabycia DB Securities przez BZ WBK

 • 31.07.2018 19:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.

 • 31.07.2018 19:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.

 • 25.07.2018 11:04

  BZ WBK nadal liczy na wzrost zysku w 2018 roku

 • 25.07.2018 08:58

  Wyniki BZ WBK neutralne, ale wysoka sprzedaż kredytów dobrze wróży na przyszłość (opinia)

 • 25.07.2018 08:10

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '18 wyniósł 635 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 25.07.2018 07:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '18 wyniósł 635 mln zł, powyżej konsensusu

 • 25.07.2018 07:39

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.07.2018 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Interim Report 2018 of Bank Zachodni WBK Group

 • 25.07.2018 07:33

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.07.2018 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.07.2018 19:27

  KNF zgodziła się na podział Deutsche Bank Polska przez wydzielenie części majątku do BZ WBK

 • 17.07.2018 19:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.

 • 17.07.2018 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 12.06.2018 16:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 12.06.2018 16:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 11.06.2018 10:45

  NN PTE ma ponad 5 proc. akcji BZ WBK

 • 11.06.2018 10:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

 • 11.06.2018 10:36

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

 • 06.06.2018 18:49

  GPW: 13 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii C spółki BANK ZACHODNI WBK S.A

 • 05.06.2018 19:35

  BZ WBK ma osiągnąć do '23 poziom 14,087 proc. sumy zobowiązań i funduszy własnych - BFG

 • 05.06.2018 19:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2018) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 05.06.2018 19:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2018) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 05.06.2018 13:02

  Zmiany w TOiP BZ WBK krótkoterminowo będą miały neutralny wpływ na wynik prowizyjny

 • 30.05.2018 12:55

  BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji o wartości do 5 mld euro

 • 30.05.2018 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2018) Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 30.05.2018 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2018) Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.05.2018 17:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2018) Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 29.05.2018 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2018) Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 29.05.2018 15:53

  KNF zgodziła się na nabycie przez BZ WBK akcji Deutsche Bank Polska

 • 29.05.2018 14:02

  NWZ BZ WBK zdecydowało o emisji akcji w związku z przejęciem części działalności Deutsche BP

 • 29.05.2018 13:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 29.05.2018 13:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 29.05.2018 13:33

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.05.2018 13:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 14:52

  Walne BZ WBK zdecydowało o zmianie nazwy na Santander Bank Polska

 • 16.05.2018 14:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 16.05.2018 14:48

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 16.05.2018 14:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2018 14:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2018 14:36

  BZ WBK wypłaci 3,10 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 16.05.2018 14:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 14:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 12:14

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2018) Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 12:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2018) Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 09.05.2018 18:43

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii F spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

 • 09.05.2018 18:38

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F spółki BANK ZACHODNI WBK S.A planowana jest na dzień 24 marca 2028 r.

 • 27.04.2018 19:10

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii F spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 26.04.2018 12:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zg

 • 26.04.2018 12:06

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zg

 • 24.04.2018 18:06

  Składka BZ WBK na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniesie 77,78 mln zł

 • 24.04.2018 17:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2018) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 24.04.2018 17:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2018) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 24.04.2018 11:14

  BZ WBK stawia na wzrost organiczny, ale może rozważyć dalsze przejęcia

 • 24.04.2018 11:07

  BZ WBK rozpocznie rebranding w III kw., koszty operacji rozłoży na dwa lata

 • 24.04.2018 11:06

  BZ WBK podtrzymuje, że zysk w '18 może być wyższy niż w '17

 • 24.04.2018 10:39

  BZ WBK po integracji z DB będzie dążyć do maksymalizacji wypłaty dywidendy

 • 24.04.2018 08:54

  BZ WBK i Millennium pokazały neutralne wyniki za I kw. (opinia)

 • 24.04.2018 08:40

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '18 wyniósł 438,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 24.04.2018 07:45

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '18 wyniósł 438,7 mln zł, wobec konsensusu 432,6 mln zł

 • 24.04.2018 07:40

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.04.2018 07:36

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2018

 • 24.04.2018 07:35

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.04.2018 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.04.2018 17:19

  Walne BZ WBK zdecyduje o zmianie nazwy na Santander Bank Polska

 • 19.04.2018 17:09

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja (aktl.)

 • 19.04.2018 16:34

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja

 • 19.04.2018 15:54

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 19.04.2018 15:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 17.04.2018 11:08

  BZ WBK chce wypłacić 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 17.04.2018 10:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 17.04.2018 10:55

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 11.04.2018 12:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2018) Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.

 • 11.04.2018 12:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2018) Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.

 • 05.04.2018 16:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2018) Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.-obligacje podporządkowane serii F

 • 05.04.2018 16:39

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2018) Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.-obligacje podporządkowane serii F

 • 20.03.2018 16:44

  BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1 mld zł

 • 20.03.2018 16:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2018) Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. - obligacje podporządkowane serii F

 • 20.03.2018 16:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2018) Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. - obligacje podporządkowane serii F

 • 19.03.2018 12:49

  KNF zaleciła BZ WBK niewypłacanie dywidendy za '17, dopuszcza wypłatę z zysku zatrzymanego za '16 (opis)

 • 19.03.2018 12:39

  KNF zaleciła BZ WBK niewypłacanie dywidendy za '17, dopuszcza wypłatę z zysku zatrzymanego za '16

 • 19.03.2018 12:33

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 i zysku zatrzymanego za rok 2016

 • 19.03.2018 12:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 i zysku zatrzymanego za rok 2016

 • 08.03.2018 10:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A. zgody na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.

 • 08.03.2018 10:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A. zgody na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.

 • 07.03.2018 14:34

  BZ WBK planuje utworzyć bank hipoteczny

 • 07.03.2018 14:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2018) Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.

 • 07.03.2018 14:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2018) Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.

 • 02.03.2018 13:39

  UOKiK dał zgodę na przejęcie przez BZ WBK aktywów Deutsche Bank Polska

 • 02.03.2018 13:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2018) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 02.03.2018 13:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2018) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 26.02.2018 11:45

  Vestor DM podniósł rekomendację BZ WBK do "kupuj"

 • 23.02.2018 16:16

  BZ WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły plan podziału i zawnioskują o zgodę KNF

 • 23.02.2018 15:19

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2018) Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 23.02.2018 15:18

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2018) Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 19.02.2018 20:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

 • 19.02.2018 20:03

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

 • 16.02.2018 08:35

  Book building BZ WBK zakończył się przy cenie 380 zł za akcję - źródło

 • 15.02.2018 17:41

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB 1,2 mln akcji BZ WBK (opis)

 • 15.02.2018 17:20

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB 1,2 mln akcji BZ WBK

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 13.02.2018 17:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK Group

 • 13.02.2018 17:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.02.2018 17:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.02.2018 17:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK

 • 13.02.2018 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.02.2018 17:08

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.02.2018 11:58

  BZ WBK planuje wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1 mld zł

 • 07.02.2018 11:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 07.02.2018 11:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 01.02.2018 15:34

  VTB Capital podniósł rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj", cena docelowa w górę do 480 zł

 • 01.02.2018 08:53

  Pekao IB obniżył rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj", cena docelowa w górę do 440 zł

 • 31.01.2018 10:50

  Przejęcie DBPL może utrudnić wzrost marży odsetkowej BZ WBK w ’18

 • 31.01.2018 10:39

  BZ WBK liczy na wzrost wyników banku w '18; chce wypłacić dywidendę za '17 (opis)

 • 31.01.2018 10:29

  Koszt ryzyka kredytowego BZ WBK wyniesie 0,8 proc. w '18, przy braku sprzedaży NPL

 • 31.01.2018 10:27

  BZ WBK liczy, że '18 przyniesie wzrost wyników banku; chce wypłacić dywidendę za '17

 • 31.01.2018 09:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

 • 31.01.2018 09:55

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

 • 31.01.2018 08:45

  Wyniki BZ WBK i ING Banku Śląskiego w IV kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 31.01.2018 08:28

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 549 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 31.01.2018 07:38

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 549 mln zł, wobec konsensusu 546,8 mln zł

 • 31.01.2018 07:33

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.01.2018 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

 • 31.01.2018 07:24

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

 • 30.01.2018 09:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

 • 30.01.2018 09:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

 • 29.01.2018 20:02

  Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej (opis)

 • 29.01.2018 19:53

  Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 14:06

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.01.2018 14:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 19.12.2017 12:34

  KNF wyznaczyła BZ WBK indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 0,71 proc.

 • 19.12.2017 12:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 19.12.2017 12:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 18.12.2017 16:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BANK ZACHODNI WBK SA

 • 18.12.2017 13:43

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

 • 18.12.2017 13:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

 • 18.12.2017 08:56

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla ING BSK do "kupuj", dla BZ WBK do "trzymaj"

 • 15.12.2017 15:31

  Przejęcie części Deutsche Bank Polska bez wpływu na ocenę kredytową BZ WBK - Fitch

 • 14.12.2017 11:26

  BZ WBK, po przejęciu części Deutsche Bank Polska, pozostanie otwarty na akwizycje

 • 14.12.2017 10:41

  Transakcja przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska korzystna dla BZ WBK (opinia)

 • 14.12.2017 09:57

  BZ WBK chce po przejęciu DBPL wypłacić 50 proc. zysku za '18 w formie dywidendy

 • 14.12.2017 08:52

  BZ WBK ma umowę przejęcia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł (opis)

 • 14.12.2017 08:33

  BZ WBK ma umowę przejęcia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

 • 14.12.2017 08:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2017) Informacja poufna - prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2017) Informacja poufna - prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:22

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2017) Informacja poufna - podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2017) Informacja poufna - podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2017) Opóźniona Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2017) Opóźniona Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 13.12.2017 15:30

  Mateusz Morawiecki złożył dyspozycję sprzedaży wszystkich posiadanych akcji BZ WBK

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 01.12.2017 19:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.12.2017 19:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.12.2017 18:46

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji serii M spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 28.11.2017 15:34

  KNF chce utrzymać BZ WBK bufor O-SII w wysokości 0,50 proc.

 • 28.11.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.11.2017 15:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.11.2017 11:00

  KNF obniżyła do 0,54 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych w BZ WBK

 • 28.11.2017 10:54

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2017) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 28.11.2017 10:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2017) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 03.11.2017 11:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 03.11.2017 11:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 26.10.2017 10:40

  Strategia BZ WBK zakłada wzrost organiczny, jednak bank nie wyklucza przejęć

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 10:19

  BZ WBK liczy na poprawę wskaźnika kosztów do dochodów

 • 26.10.2017 10:09

  BZ WBK liczy na lekki wzrost marży odsetkowej netto w IV kw.

 • 26.10.2017 08:46

  Reakcja inwestorów na wyniki BZ WBK może być neutralna (opinia)

 • 26.10.2017 08:39