Sonel SA

skrót: SON

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Mierniki wykorzystywane są do pomiaru rezystancji i impedancji pętki zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, prądów i napięć, temperatury oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wieczorkowski KrzysztofZWZ3 130 00022,36%3 130 00022,36%
Folta KrzysztofZWZ2 950 00021,07%2 950 00021,07%
Aviva OFEportfel1 399 6019,99%1 399 6019,99%
Nowakowski Mirosław1 150 3898,00%1 150 3898,00%
Walulik Jan1 016 7837,26%1 016 7837,26%
Sołkiewicz Tadeusz996 4007,11%996 4007,11%

Kategoria • 27.11.2020 07:49

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.11.2020 07:48

  SONEL SA (14/2020) Korekta raportu kwartalnego Sonel S.A. za III kwartał 2020

 • 25.11.2020 07:40

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 21.09.2020 07:40

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 23.06.2020 17:38

  SONEL SA (13/2020) Korekta raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 23.06.2020 r.

 • 23.06.2020 16:04

  SONEL SA (11/2020) Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.

 • 23.06.2020 15:36

  SONEL SA (12/2020) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 23.06.2020 15:36

  Sonel wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2020 15:23

  SONEL SA (10/2020) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 23.06.2020r.

 • 23.06.2020 15:15

  SONEL SA (9/2020) LISTA AKCJONARIUSZY POW. 5% W WZA SONEL S.A W DNIU 23.06.2020r.

 • 17.06.2020 13:56

  SONEL SA (8/2020) Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 28.05.2020 11:30

  SONEL SA (7/2020) Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

 • 26.05.2020 07:33

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 17.04.2020 17:12

  SONEL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.04.2020 17:09

  SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.03.2020 15:37

  SONEL SA (6/2020) Memorandum dotyczące podmiotu zależnego Foxytech Sp. z o.o.

 • 23.03.2020 14:52

  SONEL SA (5/2020) Informacja Zarządu Sonel S.A. o sytuacji w firmie przekazana w związku z epidemią koronawirusa

 • 23.03.2020 14:50

  Sonel z powodu niepewności związanej z koronawirusem nie planuje wypłacić dywidendy

 • 23.03.2020 14:36

  SONEL SA (4/2020) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału wyniku finansowego za 2019 rok

 • 20.02.2020 15:24

  Sonel chce zwiększyć rentowność kapitału własnego do ponad 17 proc. - strategia '20-'22

 • 20.02.2020 14:47

  SONEL SA (3/2020) Przyjęcie strategii rozwoju Sonel S.A. na lata 2020-2022

 • 20.02.2020 14:44

  SONEL SA (2/2020) Odwołanie prokury

 • 29.01.2020 14:14

  SONEL SA (1/20) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 26.11.2019 06:01

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.10.2019 16:17

  SONEL SA (17/2019) Likwidacja spółki zależnej Sonel Test and Measurement

 • 16.09.2019 07:38

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 04.09.2019 15:07

  SONEL SA (16/2019) List intencyjny w sprawie przejęcia podmiotu zależnego Foxytech

 • 20.05.2019 15:40

  SONEL SA (8/2019) Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej

 • 25.02.2019 15:00

  SONEL SA (3/2019) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, związanego z funkcjonowaniem spółki zależnej

 • 30.01.2019 10:03

  SONEL SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 23.01.2019 15:11

  Spółka Sonela ma umowę na 12,7 mln zł netto na dostawę liczników

 • 23.01.2019 14:56

  SONEL SA (1/2019) Zawarcie przez podmiot powiązany Foxytech Spółka z o.o. umowy z Tauron Dystrybucja SA na dostawę liczników

 • 11.12.2018 10:58

  SONEL SA (18/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 26.11.2018 07:12

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 10:15

  SONEL SA (17/2018) Sptrzedaż udziałów w spółce zależnej

 • 14.09.2018 08:13

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 30.07.2018 18:42

  SONEL SA (16/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.07.2018 10:24

  SONEL SA (14/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 12.07.2018 19:42

  SONEL SA (15/2018) Informacja o decyzji firmy audytorskiej o nie kontynuowaniu współpracy w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych Emitenta

 • 11.07.2018 16:58

  SONEL SA (14/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 25.05.2018 07:35

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 16:26

  SONEL SA (13/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 14.05.2018 15:58

  SONEL SA (12/2018) Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.

 • 14.05.2018 15:55

  Sonel wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za '17

 • 14.05.2018 15:47

  SONEL SA (11/2018) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.

 • 14.05.2018 15:30

  SONEL SA (10/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA SONEL S.A. w dniu 14 maja 2018r.

 • 28.04.2018 08:07

  SONEL SA (9/2018) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 18.04.2018 20:53

  SONEL SA (8/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 14 maja 2018 roku.

 • 18.04.2018 20:46

  SONEL SA (7/2018) Korekta numeracji raportów bieżących

 • 18.04.2018 19:53

  SONEL SA (5/2018) Zmiana terminu WZA SONEL S.A.

 • 18.04.2018 14:14

  SONEL SA (5/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

 • 06.04.2018 17:15

  SONEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.04.2018 17:11

  SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.04.2018 16:44

  Zarząd Sonela zarekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za '17

 • 06.04.2018 16:20

  SONEL SA (4/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A.

 • 02.03.2018 18:15

  SONEL SA (3/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących związanych z funkcjonowaniem spółek zależnych.

 • 19.02.2018 10:36

  SONEL SA (2/2018) Darowizna akcji dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, osobie blisko związanejSp

 • 29.01.2018 14:54

  SONEL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 01.12.2017 14:31

  SONEL SA (15/2017) Informacja o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dotyczących funkcjinowanie spółki zależnej FOXYTECH

 • 20.11.2017 07:41

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 18.09.2017 07:25

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 28.07.2017 09:35

  SONEL SA (14/2017) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeSp

 • 07.06.2017 08:23

  SONEL SA (13/2017) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeSp

 • 01.06.2017 15:13

  SONEL SA (12/2017) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 01.06.2017 15:09

  Sonel wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za '16

 • 01.06.2017 15:02

  SONEL SA (11/2017) Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.

 • 01.06.2017 14:54

  SONEL SA (10/2017) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 1.06.2017r.

 • 01.06.2017 14:40

  SONEL SA (9/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA SONEL S.A. w dniu 1 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 09:32

  SONEL SA (8/2017) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.05.2017 08:08

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 05.05.2017 11:11

  SONEL SA (7/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

 • 05.04.2017 14:56

  SONEL SA (6/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

 • 03.04.2017 07:43

  SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.04.2017 07:41

  SONEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.03.2017 16:41

  Sonel chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '16

 • 28.03.2017 16:37

  SONEL SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A.

 • 28.03.2017 16:19

  SONEL SA (4/2017) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • 13.02.2017 09:15

  SONEL SA (3/2017) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeSp

 • 26.01.2017 14:01

  SONEL SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 23.01.2017 09:49

  SONEL SA (1/2017) Zakończenie procesu odwoławczego przed KIO dotyczącego przetargu pn " Dodtawa statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej (zadanie nr 2)"

 • 05.12.2016 16:03

  SONEL SA (27/2016) Istotne zamówienie od firmy Lincoln Electric Luxembourg S.a.r.l.,

 • 21.11.2016 08:07

  SONEL SA (26/2016) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.11.2016 07:45

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 05.10.2016 19:52

  Oferta spółki Sonela za 17 mln zł najlepsza w przetargu Tauronu na liczniki

 • 05.10.2016 19:34

  SONEL SA (25/2016) Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy, przez spółkę zależną FOXYTECH Sp. z o.o,. liczników do Tauron Dystrybucja SA

 • 03.10.2016 07:55

  SONEL SA (24/2016) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.09.2016 07:56

  SONEL SA (23/2016) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.09.2016 09:09

  Sonel utworzył spółkę w USA, która zajmie się sprzedażą produktów spółki

 • 22.09.2016 08:56

  SONEL SA (22/2016) Utworzenie spółki zależnej w USA

 • 13.09.2016 10:33

  SONEL SA (21/2016) Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeSp

 • 31.08.2016 07:44

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 19.07.2016 12:16

  SONEL SA (20/2016) Umowa partnerska trójstronna z firmami TIM S.A. i ROTOPINO.PL S.A.

 • 23.06.2016 10:50

  SONEL SA Umowa znacząca z firmą MERAZET S.A.

 • 14.06.2016 09:01

  SONEL SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 13.06.2016 14:28

  SONEL SA Postanowienie o wpisie w KRS nowej treści Statutu

 • 07.06.2016 16:15

  SONEL SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 07.06.2016 10:13

  SONEL SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 13.05.2016 07:47

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.04.2016 14:44

  SONEL SA Powołanie Zarządu SONEL S.A.

 • 20.04.2016 09:59

  SONEL SA Zgoda Rady Nadzorczej SONEL S.A. na zawiązanie przez SONEL S.A. spółki w USA

 • 20.04.2016 09:27

  SONEL SA Powołanie członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 20.04.2016 09:02

  SONEL SA Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.

 • 20.04.2016 08:49

  Sonel wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję za '15

 • 20.04.2016 08:41

  SONEL SA Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 19.04.2016r.

 • 20.04.2016 08:30

  SONEL SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA SONEL S.A. w dniu 19.04.2016 r.

 • 14.04.2016 20:21

  SONEL SA Kandydatury na członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 24.03.2016 14:42

  SONEL SA Umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg

 • 24.03.2016 14:04

  SONEL SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

 • 18.03.2016 07:57

  Zarząd Sonela zarekomenduje 60 groszy dywidendy na akcję

 • 18.03.2016 07:48

  SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 07:45

  SONEL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 09:16

  SONEL SA Opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 04.03.2016 11:03

  Zarząd Sonela za wypłatą 0,6 zł dywidendy na akcję za '15

 • 04.03.2016 10:56

  SONEL SA Informacja o dywidendzie

 • 11.02.2016 12:12

  Sonel chce utworzyć spółkę w USA, jej celem będzie akwizycja firmy handlowej

 • 11.02.2016 12:05

  SONEL SA Powzięcie decyzji o rozpoczęciu działań związanych z zawiązaniem spółki w USA

 • 05.02.2016 16:17

  SONEL SA Umowa znacząca z LE Bester Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie, ul. Jana III Sobieskiego 19ABeBester Sp. z o.o. Jana III Sobieskiego 19 A, 58-263 Bielawaster Sp. z o.o. Jana III

 • 28.01.2016 12:37

  SONEL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.01.2016 09:47

  Noble Securities obniżył rekomendację dla Sonela do "akumuluj"

 • 13.11.2015 07:15

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.08.2015 07:43

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 20.08.2015 14:53

  SONEL SA Zmiana terminu przekazania raportów półrocznych w 2015 roku.

 • 23.06.2015 12:07

  SONEL SA Umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg

 • 16.06.2015 17:55

  SONEL SA Umowa znacząca z LE Bester Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie

 • 09.06.2015 09:18

  Noble Securities podwyższył cenę docelową akcji Sonela do 13,96 zł

 • 15.05.2015 15:23

  SONEL SA Powołanie członków Rady Nadzorczej SONEL SA

 • 15.05.2015 14:36

  SONEL SA Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.

 • 15.05.2015 14:34

  Sonel wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '14

 • 15.05.2015 14:26

  SONEL SA Uchwały podjęte przez WZA SONEL S.A. w dniu 15 maja 2015 r.

 • 15.05.2015 14:06

  SONEL SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA SONEL S.A. w dniu 15.05.2015 r.

 • 15.05.2015 07:41

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 14:39

  SONEL SA Uzupełnienie do raportu nr 7/2015 r. z dnia 30.04.2015 r.

 • 30.04.2015 10:30

  SONEL SA Umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg

 • 27.04.2015 12:48

  SONEL SA Kandydatura do Rady Nadzorczej SONEL S.A.

 • 15.04.2015 12:09

  SONEL SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

 • 07.04.2015 14:10

  SONEL SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.03.2015 12:22

  Sonel w ciągu 3 lat chce poprawić ROE z 13 proc. do 17 proc. - prezes

 • 20.03.2015 17:08

  SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:07

  SONEL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.03.2015 16:05

  Zarząd Sonela rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 19.03.2015 15:55

  SONEL SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A.

 • 13.02.2015 10:03

  SONEL SA Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • 27.01.2015 14:53

  SONEL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 29.12.2014 11:44

  SONEL SA informacja o zbyciu akcji SONEL S.A. przez podmiot posiadający więcej niż 5% ogólnej liczby głosów

 • 05.12.2014 12:42

  SONEL SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 27.11.2014 08:46

  SONEL SA umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg

 • 25.11.2014 10:19

  Sonel ma zamówienie za 12,9 mln zł

 • 25.11.2014 09:34

  SONEL SA umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg

 • 18.11.2014 15:29

  SONEL SA zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej

 • 14.11.2014 07:39

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 15.10.2014 15:38

  SONEL SA umowa znacząca z Lincoln Electric Company z siedzibą w USA, 22801 St. Clair Avenue Cleveland, OH 44117

 • 14.10.2014 15:25

  SONEL SA - umowa znacząca z LE Bester sp. z o.o.

 • 10.10.2014 11:09

  Noble Securities zaleca kupno Aplisensa i Sonela, trzymanie Apatora

 • 05.09.2014 11:31

  Sonel liczy w II połowie '14 na utrzymanie wzrostów z I półrocza

 • 15.07.2014 09:03

  SONEL SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 01.07.2014 14:40

  SONEL SA postanowienie o dokonaniu wpisu do KRS informacji o statucie

 • 06.06.2014 15:26

  SONEL SA zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej

 • 21.05.2014 11:47

  Sonel może w '14 co najmniej powtórzyć przychody z '13, a dywidenda może być wyższa

 • 15.05.2014 07:40

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 09:45

  SONEL SA powołanie przewodniczącego rady nadzorczej

 • 14.05.2014 08:45

  SONEL SA dywidenda dla akcjonariuszy

 • 14.05.2014 08:35

  Sonel wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '13

 • 14.05.2014 08:30

  SONEL SA uchwały podjęte na WZA 13.05.2014 r.

 • 14.05.2014 08:04

  SONEL SA lista akcjonariuszy posiadajacych powżej 5% głosów na WZA

 • 07.05.2014 15:55

  SONEL SA Informacja o transakcjach kupna/sprzedaży akcji dokonanych przez członka zarządu.

 • 15.04.2014 14:31

  Sonel chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 15.04.2014 14:26

  SONEL SA zwołanie WZ

 • 27.03.2014 15:18

  SONEL SA postanowienie o dokonaniu wpisu do KRS spółki z o.o. z partnerem zagranicznym

 • 26.03.2014 12:36

  Sonel w '14 mniej optymistyczny w związku z ryzykami w Rosji

 • 18.03.2014 11:04

  SONEL SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2014 rok

 • 08.02.2014 14:36

  SONEL SA zawiązanie spółki z partnerem zagranicznym

 • 27.01.2014 15:50

  SONEL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 21.11.2013 06:45

  Sonel chce wejść w inteligentne liczniki; pomoże mu w tym chiński partner (wywiad)

 • 21.11.2013 06:45

  Sonel oczekuje w ’13 lepszych wyników rdr; zysk może zostać w spółce (wywiad)

 • 06.11.2013 09:10

  SONEL SA zgłoszenie do UOKiK

 • 09.10.2013 14:33

  SONEL SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 13.09.2013 12:37

  Sonel liczy na poprawę wyników w '13 r. mimo słabszego I półrocza

 • 30.08.2013 07:08

  SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 18.06.2013 11:20

  SONEL SA wpis do KRS członka zarządu.

 • 15.05.2013 07:43

  SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 02.05.2013 08:59

  SONEL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

 • 24.04.2013 13:23

  ZWZ Sonela zdecyduje o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za '12

 • 24.04.2013 13:08

  SONEL SA zwołanie ZWZ

 • 23.04.2013 12:54

  SONEL SA zmiana zakresu oraz terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

 • 22.04.2013 06:21

  SONEL SA wybór biegłego rewidenta - korekta tematu

 • 22.04.2013 06:16

  SONEL SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok