Solar Company SA

skrót: SOL

Ostatnie notowanie z: 04.10.2019 09:12

Aktualny kurs0,62   0 %0 zł
Otwarcie0,643,20%
Minimum0,620,00%
Maksimum0,643,20%
Wolumen (szt.) 2061
Kurs odniesienia0,62
Widełki dolne0,58
Widełki górne0,70
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
22 0250,62
11500,62
24 0000,60
12 2220,59
211 8210,58
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,643 420 2
0,652 262 1
0,665 266 2
0,663 500 1
0,664 031 2
Spółka projektuje i produkuje autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych pod marka Solar, sprzedawanych w sklepach własnych i franczyzowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wakon Investments Ltd.8 995 00029,98%8 995 00029,99%
Veraques Ltd.4 497 50014,99%4 497 50015,00%
Stanmax Co Ltd.4 497 50014,99%4 497 50015,00%
Solar Company SA10 0000,03%10 0000,03%

Kategoria • 14.10.2019 20:45

  SOLAR COMPANY SA (25/2019) Nabycie akcji własnych

 • 11.10.2019 15:40

  SOLAR COMPANY SA (24/2019) Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki

 • 10.10.2019 13:01

  SOLAR COMPANY SA (23/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku

 • 08.10.2019 15:31

  SOLAR COMPANY SA (22/2019) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji

 • 07.10.2019 18:15

  GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami SOLAR COMPANY S.A.

 • 07.10.2019 17:49

  GPW zawiesi obrót akcjami spółki Solar Company w dniach 15-25 października

 • 03.10.2019 15:36

  SOLAR COMPANY SA (21/2019) Nabycie akcji własnych

 • 01.10.2019 18:02

  SOLAR COMPANY SA (20/2019) Rozpoczęcie skupu akcji własnych

 • 30.09.2019 19:23

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 16:47

  SOLAR COMPANY SA (19/2019) Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Spółki

 • 09.09.2019 14:58

  SOLAR COMPANY SA (18/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 roku

 • 06.09.2019 14:49

  SOLAR COMPANY SA (17/2019) Informacja o rejestracji przez sąd zmiany Statutu Spółki

 • 10.04.2019 15:46

  SOLAR COMPANY SA (6/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku

 • 29.03.2019 17:24

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:22

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 08.03.2019 13:40

  SOLAR COMPANY SA (5/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2019 roku

 • 08.02.2019 13:31

  SOLAR COMPANY SA (4/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 roku

 • 30.01.2019 09:51

  SOLAR COMPANY SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 15:32

  Fundusze Quercus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Solara

 • 15.01.2019 15:24

  SOLAR COMPANY SA (2/2019) Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 10.01.2019 15:27

  SOLAR COMPANY SA (1/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku

 • 07.01.2019 12:32

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i okres I - XII 2018 r. (tabela)

 • 10.12.2018 11:38

  SOLAR COMPANY SA (20/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2018 roku

 • 15.11.2018 15:52

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 09.11.2018 14:02

  SOLAR COMPANY SA (19/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2018 roku

 • 10.10.2018 13:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 10.10.2018 12:07

  SOLAR COMPANY SA (18/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku

 • 28.09.2018 15:39

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.09.2018 13:29

  SOLAR COMPANY SA (17/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2018 roku

 • 10.08.2018 11:01

  SOLAR COMPANY SA (16/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2018 roku

 • 10.07.2018 14:29

  SOLAR COMPANY SA (15/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku

 • 04.07.2018 17:22

  SOLAR COMPANY SA (14/2018) Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanyc

 • 22.06.2018 14:25

  SOLAR COMPANY SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie

 • 22.06.2018 14:05

  SOLAR COMPANY SA (12/2018) Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna li

 • 08.06.2018 15:12

  SOLAR COMPANY SA (11/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2018 roku

 • 30.05.2018 18:35

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 25.05.2018 15:12

  SOLAR COMPANY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 22 czerwca 2018 roku

 • 10.05.2018 14:18

  SOLAR COMPANY SA (9/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2018 roku

 • 27.04.2018 18:11

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:09

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 16:36

  Solar Company utworzy odpis na 43,8 mln zł aktualizujący wartość należności od dostawcy

 • 20.04.2018 16:20

  SOLAR COMPANY SA (8/2018) Decyzja Zarządu o zawiązaniu na dzień 31.12.2017r. odpisu aktualizującego wartość należności od głównego dostawcy "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka

 • 10.04.2018 15:08

  SOLAR COMPANY SA (7/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2018 roku

 • 27.03.2018 14:11

  SOLAR COMPANY SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 oraz zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

 • 09.03.2018 13:47

  SOLAR COMPANY SA (5/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2018 roku

 • 09.02.2018 15:03

  SOLAR COMPANY SA (4/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2018 roku

 • 08.02.2018 11:33

  SOLAR COMPANY SA (3/2018) Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pie

 • 31.01.2018 12:55

  SOLAR COMPANY SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 12.01.2018 10:04

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 10.01.2018 15:52

  SOLAR COMPANY SA (1/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2017 roku

 • 20.12.2017 16:40

  SOLAR COMPANY SA (23/2017) Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania za porozumieniem stron umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w zakresie roku obrotowego 2018

 • 20.12.2017 15:11

  SOLAR COMPANY SA (22/2017) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych w zakresie roku obrotowego 2018, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania i przeg

 • 15.12.2017 20:56

  SOLAR COMPANY SA (21/2017) Uchylenie przez właściwy organ Emitenta wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obroto

 • 08.12.2017 13:22

  SOLAR COMPANY SA (20/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2017 roku

 • 15.11.2017 16:25

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 10.11.2017 14:18

  SOLAR COMPANY SA (19/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2017 roku

 • 12.10.2017 16:59

  SOLAR COMPANY SA (18/2017) Informacja o publikacji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego złożonej przez Solar Company S.A. skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia ka

 • 10.10.2017 11:57

  SOLAR COMPANY SA (17/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2017 roku

 • 29.09.2017 16:15

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.09.2017 14:35

  SOLAR COMPANY SA (16/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2017 roku

 • 10.08.2017 16:43

  SOLAR COMPANY SA (15/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2017 roku

 • 10.07.2017 14:50

  SOLAR COMPANY SA (14/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2017 roku

 • 24.06.2017 14:25

  SOLAR COMPANY SA (10/2017) Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychż

 • 24.06.2017 14:11

  SOLAR COMPANY SA (11/2017) Korekta korekty raportu bieżącego numer 11/2017, błędny numer korygowanego raportu.

 • 23.06.2017 19:37

  SOLAR COMPANY SA (11/2017) Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychż

 • 23.06.2017 16:27

  SOLAR COMPANY SA (13/2017) Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.

 • 23.06.2017 15:51

  SOLAR COMPANY SA (12/2017) Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)

 • 23.06.2017 15:27

  SOLAR COMPANY SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie

 • 23.06.2017 15:15

  SOLAR COMPANY SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna li

 • 22.06.2017 14:58

  SOLAR COMPANY SA (9/2017) Powzięcie przez Emitenta informacji o decyzji osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A. o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję.

 • 09.06.2017 16:57

  SOLAR COMPANY SA (8/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2017 roku

 • 22.05.2017 15:51

  SOLAR COMPANY SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 23 czerwca 2017 roku

 • 15.05.2017 17:37

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 10.05.2017 16:05

  SOLAR COMPANY SA (6/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2017 roku

 • 10.04.2017 15:22

  SOLAR COMPANY SA (5/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017 roku

 • 31.03.2017 17:27

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 17:26

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.03.2017 14:30

  SOLAR COMPANY SA (4/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2017 roku

 • 10.02.2017 13:30

  SOLAR COMPANY SA (3/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2017 roku

 • 27.01.2017 15:16

  SOLAR COMPANY SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 11.01.2017 08:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za grudzień i cały 2016 r. (tabela)

 • 10.01.2017 14:27

  SOLAR COMPANY SA (1/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2016 roku

 • 09.12.2016 13:50

  SOLAR COMPANY SA (25/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2016 roku

 • 16.11.2016 22:46

  SOLAR COMPANY SA (24/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 14.11.2016 15:49

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 10.11.2016 11:09

  SOLAR COMPANY SA (23/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2016 roku

 • 10.11.2016 10:37

  SOLAR COMPANY SA (22/2016) Informacja o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800.000,00 zł.

 • 10.10.2016 08:33

  SOLAR COMPANY SA (21/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2016 roku

 • 09.09.2016 12:30

  SOLAR COMPANY SA (20/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2016 roku

 • 31.08.2016 18:34

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 31.08.2016 18:18

  SOLAR COMPANY SA (19/2016) Korekta składnika śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za I półrocze 2016 r.

 • 31.08.2016 16:44

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 10.08.2016 13:28

  SOLAR COMPANY SA (18/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2016 roku

 • 08.07.2016 13:33

  SOLAR COMPANY SA (17/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2016 roku

 • 24.06.2016 16:08

  SOLAR COMPANY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbi

 • 24.06.2016 16:04

  SOLAR COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważny

 • 10.06.2016 10:31

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2016 roku

 • 25.05.2016 21:42

  SOLAR COMPANY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 24 czerwca 2016 roku

 • 19.05.2016 15:34

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 18.05.2016 12:28

  SOLAR COMPANY SA Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozd

 • 16.05.2016 16:13

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 10.05.2016 15:45

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2016 roku

 • 08.04.2016 16:01

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2016 roku

 • 22.03.2016 15:14

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 22.03.2016 13:39

  SOLAR COMPANY SA Korekta składnika jednostkowego raportu rocznego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

 • 21.03.2016 20:09

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 19:26

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 13:50

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.03.2016 15:10

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2016 roku

 • 12.02.2016 17:00

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.02.2016 15:05

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2016 roku

 • 29.01.2016 13:57

  SOLAR COMPANY SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 13.01.2016 11:36

  SOLAR COMPANY SA Wniosek Spółki Solar Company S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 • 08.01.2016 15:06

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2015 roku

 • 18.12.2015 10:36

  SOLAR COMPANY SA Komunikat Zarządu Solar Company S.A.

 • 17.12.2015 15:58

  KNF nałożyła 800 tys. zł kary na Solar Company

 • 10.12.2015 16:31

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2015 roku

 • 01.12.2015 14:03

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 01.12.2015 12:07

  SOLAR COMPANY SA Informacja o połączeniu Solar Company S.A. ze spółką zależną - Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 15:24

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 10.11.2015 15:47

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2015 roku

 • 19.10.2015 15:25

  SOLAR COMPANY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów n

 • 19.10.2015 14:58

  SOLAR COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważny

 • 12.10.2015 09:56

  Wrzesień przeciętny dla branży odzieżowo-obuwniczej; wyróżniły się Bytom i Vistula (opinia)

 • 12.10.2015 09:01

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2015 roku

 • 02.10.2015 16:33

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej).

 • 02.10.2015 12:13

  SOLAR COMPANY SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką zależną - Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

 • 16.09.2015 14:28

  SOLAR COMPANY SA Oświadczenie o rezygnacji osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.

 • 16.09.2015 14:14

  SOLAR COMPANY SA Oświadczenie o rezygnacji osoby nadzorującej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.

 • 10.09.2015 15:54

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2015 roku

 • 31.08.2015 16:56

  SOLAR COMPANY SA Uzgodnienie i przyjęcie planu połączenia spółek: Solar Company S.A. ze spółką zależną Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

 • 31.08.2015 16:34

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 16:24

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.08.2015 22:08

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2015 roku

 • 10.07.2015 19:23

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2015 roku

 • 27.06.2015 10:14

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powierzeniu funkcji osobom nadzorującym (członkom Rady Nadzorczej)

 • 27.06.2015 08:19

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.

 • 27.06.2015 08:07

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)

 • 27.06.2015 07:53

  SOLAR COMPANY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów n

 • 27.06.2015 07:42

  SOLAR COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważny

 • 24.06.2015 16:37

  SOLAR COMPANY SA Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

 • 10.06.2015 13:12

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2015 roku

 • 29.05.2015 14:51

  SOLAR COMPANY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 26 czerwca 2015 roku

 • 22.05.2015 15:24

  SOLAR COMPANY SA Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.

 • 19.05.2015 16:21

  Solar chce przeznaczyć 2,1 mln zł na dywidendę za '14

 • 19.05.2015 16:13

  SOLAR COMPANY SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 15.05.2015 16:50

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 10.05.2015 20:45

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2015 roku

 • 05.05.2015 14:51

  ING OFE ma poniżej 5 proc. akcji Solar Company

 • 05.05.2015 14:41

  SOLAR COMPANY SA Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 17.04.2015 12:43

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.04.2015 14:50

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2015 roku

 • 23.03.2015 19:03

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 19:00

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 10.03.2015 09:11

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2015 roku

 • 25.02.2015 07:40

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek odzieżowych i obuwniczych

 • 24.02.2015 11:35

  SOLAR COMPANY SA Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 10.02.2015 10:34

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2015 roku

 • 30.01.2015 11:07

  SOLAR COMPANY SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 29.01.2015 14:57

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 09.01.2015 15:32

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 roku

 • 10.12.2014 16:59

  SOLAR COMPANY SA korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2014 roku

 • 10.12.2014 15:50

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2014 roku

 • 09.12.2014 14:36

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 09.12.2014 13:08

  SOLAR COMPANY SA korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

 • 14.11.2014 17:41

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 07.11.2014 15:41

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2014 r.

 • 05.11.2014 12:32

  SOLAR COMPANY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.10.2014 15:53

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2014 roku

 • 29.09.2014 14:37

  SOLAR COMPANY SA przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 12.09.2014 15:45

  SOLAR COMPANY SA - przekroczenie wartości kupna progu 10% kapitałów własnych od "Grutex" APH Jolanta Gruszka

 • 09.09.2014 13:28

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2014 roku

 • 01.09.2014 17:48

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 08.08.2014 13:30

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2014 r.

 • 10.07.2014 16:08

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2014 r.

 • 30.06.2014 07:44

  SOLAR COMPANY SA informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie

 • 30.06.2014 07:42

  SOLAR COMPANY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na

 • 18.06.2014 14:30

  SOLAR COMPANY SA przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.06.2014 16:40

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2014 r.

 • 30.05.2014 16:04

  Solar chce przeznaczyć 1,2 mln zł na dywidendę za '13

 • 30.05.2014 15:48

  SOLAR COMPANY SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na piątek, dnia 27 czerwca 2014 roku

 • 16.05.2014 15:58

  Solar Company chce wypłacić 1,2 mln zł dywidendy za '13

 • 16.05.2014 15:48

  SOLAR COMPANY SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 15.05.2014 16:43

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 09.05.2014 16:30

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2014 r.

 • 10.04.2014 13:45

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2014 r.

 • 03.04.2014 13:45

  SOLAR COMPANY SA informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa

 • 07.03.2014 17:30

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2014 r.

 • 27.02.2014 15:54

  SOLAR COMPANY SA - przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.02.2014 17:15

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2014 roku

 • 24.01.2014 11:22

  SOLAR COMPANY SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 15.01.2014 18:30

  SOLAR COMPANY SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 10.01.2014 16:13

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2013 r.

 • 08.01.2014 18:15

  SOLAR COMPANY SA możliwa rezygnacja osoby nadzorującej

 • 08.01.2014 17:45

  SOLAR COMPANY SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 12.12.2013 17:20

  SOLAR COMPANY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa

 • 11.12.2013 11:53

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2013 r.

 • 08.11.2013 15:46

  SOLAR COMPANY SA zawiadomienie akcjonariusza emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 08.11.2013 14:38

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2013 roku

 • 23.10.2013 12:08

  Solar widzi oznaki poprawy sprzedaży, liczy na wzrost marż (wywiad)

 • 22.10.2013 11:01

  SOLAR COMPANY SA rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezesa Zarządu)

 • 15.10.2013 09:48

  SOLAR COMPANY SA przekroczenie wartości kupna spółki od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych emitenta.

 • 08.10.2013 09:56

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2013 roku

 • 06.09.2013 11:00

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2013 roku

 • 03.09.2013 12:00

  SOLAR COMPANY SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.09.2013 11:50

  SOLAR COMPANY SA treść uchwał podjętych przez WZ

 • 30.08.2013 16:10

  SOLAR COMPANY SA załącznik do projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotny dla podejmowanych uchwał

 • 22.08.2013 18:34

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 13.08.2013 12:48

  SOLAR COMPANY SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 08.08.2013 14:00

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2013 r.

 • 07.08.2013 15:56

  SOLAR COMPANY SA infomuje

 • 05.08.2013 17:14

  SOLAR COMPANY SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2 września 2013 roku

 • 24.07.2013 18:34

  SOLAR COMPANY SA rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką Grant Thornton Frąckowiak

 • 10.07.2013 16:14

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2013 roku

 • 28.06.2013 15:04

  SOLAR COMPANY SA informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa

 • 27.06.2013 13:50

  SOLAR COMPANY SA - informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie

 • 27.06.2013 13:44

  WZ Solar Company zdecydowało o przeznaczeniu 6,3 mln zł na dywidendę z zysku za '12

 • 27.06.2013 13:41

  SOLAR COMPANY SA - wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2013 13:30

  SOLAR COMPANY SA treść uchwał podjętych przez WZ

 • 06.06.2013 16:14

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2013 r.

 • 15.05.2013 16:36

  SOLAR COMPANY SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 15:16

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2013 roku

 • 26.04.2013 17:09

  SOLAR COMPANY SA informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję