Solar Company SA

skrót: SOL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs3,64   -0,27 %-0,01 zł
Otwarcie3,650,00%
Minimum3,60-1,37%
Maksimum3,691,10%
Wolumen (szt.) 4508
Kurs odniesienia3,65
Widełki dolne3,29
Widełki górne4,01
Obroty (tyś. zł)16
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12003,51
27863,50
14303,49
15003,46
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,65592 1
3,69593 2
3,702 820 1
3,71799 2
Spółka projektuje i produkuje autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych pod marka Solar, sprzedawanych w sklepach własnych i franczyzowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wakon Investments Ltd.899 50029,98%899 50030,05%
Veraques Ltd.449 75014,99%449 75015,02%
Stanmax Co Ltd.449 75014,99%449 75015,02%
Solar Company SA6 3000,21%6 3002,15%

Kategoria • 13.01.2021 14:31

  SOLAR COMPANY SA (1/2021) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2020 roku

 • 30.12.2020 20:00

  Solar szacuje spadek przychodów w grudniu na ok. 25 proc. rdr

 • 30.12.2020 19:43

  SOLAR COMPANY SA (24/2020) Informacja Zarządu

 • 10.12.2020 12:40

  SOLAR COMPANY SA (23/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2020 roku

 • 13.11.2020 15:02

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 10.11.2020 13:10

  SOLAR COMPANY SA (22/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2020 roku

 • 30.10.2020 14:13

  SOLAR COMPANY SA (21/2020) Informacja o bieżącej sprzedaży, wstępnych wynikach za III kwartały 2020 oraz ws. wniosku do PFR

 • 09.10.2020 14:00

  SOLAR COMPANY SA (20/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 roku

 • 30.09.2020 17:30

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 14:10

  SOLAR COMPANY SA (19/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2020 roku

 • 10.08.2020 15:01

  SOLAR COMPANY SA (18/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 roku

 • 10.06.2020 14:51

  SOLAR COMPANY SA (15/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2020 roku

 • 05.06.2020 15:53

  SOLAR COMPANY SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich pro

 • 05.06.2020 15:45

  SOLAR COMPANY SA (13/2020) Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kap

 • 29.05.2020 16:09

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 13.05.2020 14:40

  SOLAR COMPANY SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 08.05.2020 14:09

  SOLAR COMPANY SA (11/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 roku

 • 08.05.2020 12:50

  SOLAR COMPANY SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 5 czerwca 2020 roku

 • 06.05.2020 15:23

  SOLAR COMPANY SA (9/2020) Informacja o zmianie adresu strony internetowej Spółki

 • 05.05.2020 21:22

  SOLAR COMPANY SA (8/2020) Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych

 • 30.04.2020 21:08

  SOLAR COMPANY SA (7/2020) Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na sytuację Spółki.

 • 10.04.2020 10:58

  SOLAR COMPANY SA (6/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2020 roku

 • 31.03.2020 19:33

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.03.2020 19:31

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.03.2020 18:37

  Polskie firmy powołują w obliczu kryzysu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

 • 13.03.2020 16:20

  SOLAR COMPANY SA (5/2020) Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na sytuację Spółki.

 • 10.03.2020 15:45

  SOLAR COMPANY SA (4/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2020 roku

 • 10.02.2020 15:50

  SOLAR COMPANY SA (3/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2020 roku

 • 24.01.2020 13:53

  SOLAR COMPANY SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 16.01.2020 14:09

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i okres I-XII 2019 r. (tabela, aktl.)

 • 13.01.2020 11:38

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i okres I-XII 2019 r. (tabela)

 • 10.01.2020 12:10

  SOLAR COMPANY SA (1/2020) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2019 roku

 • 10.12.2019 12:42

  SOLAR COMPANY SA (28/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2019 roku

 • 15.11.2019 13:52

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 08.11.2019 13:50

  SOLAR COMPANY SA (27/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2019 roku

 • 28.10.2019 11:15

  SOLAR COMPANY SA (26/2019) Pokrycie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi Spółki

 • 14.10.2019 20:45

  SOLAR COMPANY SA (25/2019) Nabycie akcji własnych

 • 11.10.2019 15:40

  SOLAR COMPANY SA (24/2019) Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki

 • 10.10.2019 13:01

  SOLAR COMPANY SA (23/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku

 • 08.10.2019 15:31

  SOLAR COMPANY SA (22/2019) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji

 • 07.10.2019 18:15

  GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami SOLAR COMPANY S.A.

 • 07.10.2019 17:49

  GPW zawiesi obrót akcjami spółki Solar Company w dniach 15-25 października

 • 03.10.2019 15:36

  SOLAR COMPANY SA (21/2019) Nabycie akcji własnych

 • 01.10.2019 18:02

  SOLAR COMPANY SA (20/2019) Rozpoczęcie skupu akcji własnych

 • 30.09.2019 19:23

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 16:47

  SOLAR COMPANY SA (19/2019) Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Spółki

 • 09.09.2019 14:58

  SOLAR COMPANY SA (18/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 roku

 • 06.09.2019 14:49

  SOLAR COMPANY SA (17/2019) Informacja o rejestracji przez sąd zmiany Statutu Spółki

 • 10.04.2019 15:46

  SOLAR COMPANY SA (6/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku

 • 29.03.2019 17:24

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:22

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 08.03.2019 13:40

  SOLAR COMPANY SA (5/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2019 roku

 • 08.02.2019 13:31

  SOLAR COMPANY SA (4/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 roku

 • 30.01.2019 09:51

  SOLAR COMPANY SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 15:32

  Fundusze Quercus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Solara

 • 15.01.2019 15:24

  SOLAR COMPANY SA (2/2019) Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 10.01.2019 15:27

  SOLAR COMPANY SA (1/2019) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku

 • 07.01.2019 12:32

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i okres I - XII 2018 r. (tabela)

 • 10.12.2018 11:38

  SOLAR COMPANY SA (20/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2018 roku

 • 15.11.2018 15:52

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 09.11.2018 14:02

  SOLAR COMPANY SA (19/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2018 roku

 • 10.10.2018 13:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 10.10.2018 12:07

  SOLAR COMPANY SA (18/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku

 • 28.09.2018 15:39

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.09.2018 13:29

  SOLAR COMPANY SA (17/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2018 roku

 • 10.08.2018 11:01

  SOLAR COMPANY SA (16/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2018 roku

 • 10.07.2018 14:29

  SOLAR COMPANY SA (15/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku

 • 04.07.2018 17:22

  SOLAR COMPANY SA (14/2018) Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanyc

 • 22.06.2018 14:25

  SOLAR COMPANY SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie

 • 22.06.2018 14:05

  SOLAR COMPANY SA (12/2018) Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna li

 • 08.06.2018 15:12

  SOLAR COMPANY SA (11/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2018 roku

 • 30.05.2018 18:35

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 25.05.2018 15:12

  SOLAR COMPANY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 22 czerwca 2018 roku

 • 10.05.2018 14:18

  SOLAR COMPANY SA (9/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2018 roku

 • 27.04.2018 18:11

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:09

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 16:36

  Solar Company utworzy odpis na 43,8 mln zł aktualizujący wartość należności od dostawcy

 • 20.04.2018 16:20

  SOLAR COMPANY SA (8/2018) Decyzja Zarządu o zawiązaniu na dzień 31.12.2017r. odpisu aktualizującego wartość należności od głównego dostawcy "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka

 • 10.04.2018 15:08

  SOLAR COMPANY SA (7/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2018 roku

 • 27.03.2018 14:11

  SOLAR COMPANY SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 oraz zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.

 • 09.03.2018 13:47

  SOLAR COMPANY SA (5/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2018 roku

 • 09.02.2018 15:03

  SOLAR COMPANY SA (4/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2018 roku

 • 08.02.2018 11:33

  SOLAR COMPANY SA (3/2018) Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pie

 • 31.01.2018 12:55

  SOLAR COMPANY SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 12.01.2018 10:04

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 10.01.2018 15:52

  SOLAR COMPANY SA (1/2018) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2017 roku

 • 20.12.2017 16:40

  SOLAR COMPANY SA (23/2017) Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania za porozumieniem stron umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w zakresie roku obrotowego 2018

 • 20.12.2017 15:11

  SOLAR COMPANY SA (22/2017) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych w zakresie roku obrotowego 2018, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania i przeg

 • 15.12.2017 20:56

  SOLAR COMPANY SA (21/2017) Uchylenie przez właściwy organ Emitenta wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obroto

 • 08.12.2017 13:22

  SOLAR COMPANY SA (20/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2017 roku

 • 15.11.2017 16:25

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 10.11.2017 14:18

  SOLAR COMPANY SA (19/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2017 roku

 • 12.10.2017 16:59

  SOLAR COMPANY SA (18/2017) Informacja o publikacji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego złożonej przez Solar Company S.A. skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia ka

 • 10.10.2017 11:57

  SOLAR COMPANY SA (17/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2017 roku

 • 29.09.2017 16:15

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.09.2017 14:35

  SOLAR COMPANY SA (16/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2017 roku

 • 10.08.2017 16:43

  SOLAR COMPANY SA (15/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2017 roku

 • 10.07.2017 14:50

  SOLAR COMPANY SA (14/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2017 roku

 • 24.06.2017 14:25

  SOLAR COMPANY SA (10/2017) Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychż

 • 24.06.2017 14:11

  SOLAR COMPANY SA (11/2017) Korekta korekty raportu bieżącego numer 11/2017, błędny numer korygowanego raportu.

 • 23.06.2017 19:37

  SOLAR COMPANY SA (11/2017) Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychż

 • 23.06.2017 16:27

  SOLAR COMPANY SA (13/2017) Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.

 • 23.06.2017 15:51

  SOLAR COMPANY SA (12/2017) Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)

 • 23.06.2017 15:27

  SOLAR COMPANY SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie

 • 23.06.2017 15:15

  SOLAR COMPANY SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna li

 • 22.06.2017 14:58

  SOLAR COMPANY SA (9/2017) Powzięcie przez Emitenta informacji o decyzji osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A. o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję.

 • 09.06.2017 16:57

  SOLAR COMPANY SA (8/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2017 roku

 • 22.05.2017 15:51

  SOLAR COMPANY SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 23 czerwca 2017 roku

 • 15.05.2017 17:37

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 10.05.2017 16:05

  SOLAR COMPANY SA (6/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2017 roku

 • 10.04.2017 15:22

  SOLAR COMPANY SA (5/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017 roku

 • 31.03.2017 17:27

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 17:26

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.03.2017 14:30

  SOLAR COMPANY SA (4/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2017 roku

 • 10.02.2017 13:30

  SOLAR COMPANY SA (3/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2017 roku

 • 27.01.2017 15:16

  SOLAR COMPANY SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 11.01.2017 08:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za grudzień i cały 2016 r. (tabela)

 • 10.01.2017 14:27

  SOLAR COMPANY SA (1/2017) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2016 roku

 • 09.12.2016 13:50

  SOLAR COMPANY SA (25/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2016 roku

 • 16.11.2016 22:46

  SOLAR COMPANY SA (24/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 14.11.2016 15:49

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 10.11.2016 11:09

  SOLAR COMPANY SA (23/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2016 roku

 • 10.11.2016 10:37

  SOLAR COMPANY SA (22/2016) Informacja o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800.000,00 zł.

 • 10.10.2016 08:33

  SOLAR COMPANY SA (21/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2016 roku

 • 09.09.2016 12:30

  SOLAR COMPANY SA (20/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2016 roku

 • 31.08.2016 18:34

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 31.08.2016 18:18

  SOLAR COMPANY SA (19/2016) Korekta składnika śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za I półrocze 2016 r.

 • 31.08.2016 16:44

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 10.08.2016 13:28

  SOLAR COMPANY SA (18/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2016 roku

 • 08.07.2016 13:33

  SOLAR COMPANY SA (17/2016) Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2016 roku

 • 24.06.2016 16:08

  SOLAR COMPANY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbi

 • 24.06.2016 16:04

  SOLAR COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważny

 • 10.06.2016 10:31

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2016 roku

 • 25.05.2016 21:42

  SOLAR COMPANY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 24 czerwca 2016 roku

 • 19.05.2016 15:34

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 18.05.2016 12:28

  SOLAR COMPANY SA Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozd

 • 16.05.2016 16:13

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 10.05.2016 15:45

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2016 roku

 • 08.04.2016 16:01

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2016 roku

 • 22.03.2016 15:14

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 22.03.2016 13:39

  SOLAR COMPANY SA Korekta składnika jednostkowego raportu rocznego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015

 • 21.03.2016 20:09

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 19:26

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 13:50

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.03.2016 15:10

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2016 roku

 • 12.02.2016 17:00

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.02.2016 15:05

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2016 roku

 • 29.01.2016 13:57

  SOLAR COMPANY SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 13.01.2016 11:36

  SOLAR COMPANY SA Wniosek Spółki Solar Company S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 • 08.01.2016 15:06

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2015 roku

 • 18.12.2015 10:36

  SOLAR COMPANY SA Komunikat Zarządu Solar Company S.A.

 • 17.12.2015 15:58

  KNF nałożyła 800 tys. zł kary na Solar Company

 • 10.12.2015 16:31

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2015 roku

 • 01.12.2015 14:03

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 01.12.2015 12:07

  SOLAR COMPANY SA Informacja o połączeniu Solar Company S.A. ze spółką zależną - Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 15:24

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 10.11.2015 15:47

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2015 roku

 • 19.10.2015 15:25

  SOLAR COMPANY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów n

 • 19.10.2015 14:58

  SOLAR COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważny

 • 12.10.2015 09:56

  Wrzesień przeciętny dla branży odzieżowo-obuwniczej; wyróżniły się Bytom i Vistula (opinia)

 • 12.10.2015 09:01

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2015 roku

 • 02.10.2015 16:33

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej).

 • 02.10.2015 12:13

  SOLAR COMPANY SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką zależną - Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

 • 16.09.2015 14:28

  SOLAR COMPANY SA Oświadczenie o rezygnacji osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.

 • 16.09.2015 14:14

  SOLAR COMPANY SA Oświadczenie o rezygnacji osoby nadzorującej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.

 • 10.09.2015 15:54

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2015 roku

 • 31.08.2015 16:56

  SOLAR COMPANY SA Uzgodnienie i przyjęcie planu połączenia spółek: Solar Company S.A. ze spółką zależną Solar Dystrybucja Sp. z o.o.

 • 31.08.2015 16:34

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 16:24

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.08.2015 22:08

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2015 roku

 • 10.07.2015 19:23

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2015 roku

 • 27.06.2015 10:14

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powierzeniu funkcji osobom nadzorującym (członkom Rady Nadzorczej)

 • 27.06.2015 08:19

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.

 • 27.06.2015 08:07

  SOLAR COMPANY SA Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)

 • 27.06.2015 07:53

  SOLAR COMPANY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów n

 • 27.06.2015 07:42

  SOLAR COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważny

 • 24.06.2015 16:37

  SOLAR COMPANY SA Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

 • 10.06.2015 13:12

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2015 roku

 • 29.05.2015 14:51

  SOLAR COMPANY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 26 czerwca 2015 roku

 • 22.05.2015 15:24

  SOLAR COMPANY SA Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.

 • 19.05.2015 16:21

  Solar chce przeznaczyć 2,1 mln zł na dywidendę za '14

 • 19.05.2015 16:13

  SOLAR COMPANY SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 15.05.2015 16:50

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 10.05.2015 20:45

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2015 roku

 • 05.05.2015 14:51

  ING OFE ma poniżej 5 proc. akcji Solar Company

 • 05.05.2015 14:41

  SOLAR COMPANY SA Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 17.04.2015 12:43

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.04.2015 14:50

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2015 roku

 • 23.03.2015 19:03

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 19:00

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 10.03.2015 09:11

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2015 roku

 • 25.02.2015 07:40

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek odzieżowych i obuwniczych

 • 24.02.2015 11:35

  SOLAR COMPANY SA Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 10.02.2015 10:34

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2015 roku

 • 30.01.2015 11:07

  SOLAR COMPANY SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 29.01.2015 14:57

  SOLAR COMPANY SA Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 09.01.2015 15:32

  SOLAR COMPANY SA Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 roku

 • 10.12.2014 16:59

  SOLAR COMPANY SA korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2014 roku

 • 10.12.2014 15:50

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2014 roku

 • 09.12.2014 14:36

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 09.12.2014 13:08

  SOLAR COMPANY SA korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

 • 14.11.2014 17:41

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 07.11.2014 15:41

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2014 r.

 • 05.11.2014 12:32

  SOLAR COMPANY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.10.2014 15:53

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2014 roku

 • 29.09.2014 14:37

  SOLAR COMPANY SA przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 12.09.2014 15:45

  SOLAR COMPANY SA - przekroczenie wartości kupna progu 10% kapitałów własnych od "Grutex" APH Jolanta Gruszka

 • 09.09.2014 13:28

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2014 roku

 • 01.09.2014 17:48

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 08.08.2014 13:30

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2014 r.

 • 10.07.2014 16:08

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2014 r.

 • 30.06.2014 07:44

  SOLAR COMPANY SA informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie

 • 30.06.2014 07:42

  SOLAR COMPANY SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na

 • 18.06.2014 14:30

  SOLAR COMPANY SA przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.06.2014 16:40

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2014 r.

 • 30.05.2014 16:04

  Solar chce przeznaczyć 1,2 mln zł na dywidendę za '13

 • 30.05.2014 15:48

  SOLAR COMPANY SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na piątek, dnia 27 czerwca 2014 roku

 • 16.05.2014 15:58

  Solar Company chce wypłacić 1,2 mln zł dywidendy za '13

 • 16.05.2014 15:48

  SOLAR COMPANY SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 15.05.2014 16:43

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 09.05.2014 16:30

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2014 r.

 • 10.04.2014 13:45

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2014 r.

 • 03.04.2014 13:45

  SOLAR COMPANY SA informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa

 • 07.03.2014 17:30

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2014 r.

 • 27.02.2014 15:54

  SOLAR COMPANY SA - przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.

 • 10.02.2014 17:15

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2014 roku

 • 24.01.2014 11:22

  SOLAR COMPANY SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 15.01.2014 18:30

  SOLAR COMPANY SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 10.01.2014 16:13

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2013 r.

 • 08.01.2014 18:15

  SOLAR COMPANY SA możliwa rezygnacja osoby nadzorującej

 • 08.01.2014 17:45

  SOLAR COMPANY SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 12.12.2013 17:20

  SOLAR COMPANY SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa

 • 11.12.2013 11:53

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2013 r.

 • 08.11.2013 15:46

  SOLAR COMPANY SA zawiadomienie akcjonariusza emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji

 • 08.11.2013 14:38

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2013 roku

 • 23.10.2013 12:08

  Solar widzi oznaki poprawy sprzedaży, liczy na wzrost marż (wywiad)

 • 22.10.2013 11:01

  SOLAR COMPANY SA rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezesa Zarządu)

 • 15.10.2013 09:48

  SOLAR COMPANY SA przekroczenie wartości kupna spółki od "Grutex" APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych emitenta.

 • 08.10.2013 09:56

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2013 roku

 • 06.09.2013 11:00

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2013 roku

 • 03.09.2013 12:00

  SOLAR COMPANY SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.09.2013 11:50

  SOLAR COMPANY SA treść uchwał podjętych przez WZ

 • 30.08.2013 16:10

  SOLAR COMPANY SA załącznik do projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotny dla podejmowanych uchwał

 • 22.08.2013 18:34

  SOLAR COMPANY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 13.08.2013 12:48

  SOLAR COMPANY SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 08.08.2013 14:00

  SOLAR COMPANY SA - miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2013 r.

 • 07.08.2013 15:56

  SOLAR COMPANY SA infomuje

 • 05.08.2013 17:14

  SOLAR COMPANY SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2 września 2013 roku

 • 24.07.2013 18:34

  SOLAR COMPANY SA rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką Grant Thornton Frąckowiak

 • 10.07.2013 16:14

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2013 roku

 • 28.06.2013 15:04

  SOLAR COMPANY SA informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa

 • 27.06.2013 13:50

  SOLAR COMPANY SA - informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie

 • 27.06.2013 13:44

  WZ Solar Company zdecydowało o przeznaczeniu 6,3 mln zł na dywidendę z zysku za '12

 • 27.06.2013 13:41

  SOLAR COMPANY SA - wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2013 13:30

  SOLAR COMPANY SA treść uchwał podjętych przez WZ

 • 06.06.2013 16:14

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2013 r.

 • 15.05.2013 16:36

  SOLAR COMPANY SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 15:16

  SOLAR COMPANY SA miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2013 roku

 • 26.04.2013 17:09

  SOLAR COMPANY SA informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję