Sunex SA

skrót: SNX

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Większość produkcji trafia na eksport.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Polska Ekologia sp. z o.o.2 354 32958,01%3 354 32966,31%
Kalyciok Romuald700 00017,25%700 00013,84%

Kategoria • 07.01.2021 13:26

  SUNEX SA (2/2021) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2020 r.

 • 07.01.2021 12:42

  SUNEX SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 22.12.2020 16:06

  SUNEX SA (38/2020) Nabycie nieruchomości przez Spółkę

 • 01.12.2020 15:37

  SUNEX SA (37/2020) Zawarcie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. dotyczących zakupu nieruchomości

 • 26.11.2020 16:32

  SUNEX SA (36/2020) Informacja o zmianach umów finansowej Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

 • 23.11.2020 16:12

  SUNEX SA (35/2020) Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji.

 • 23.11.2020 16:09

  SUNEX SA (34/2020) Ukończenie realizacji inwestycji.

 • 17.11.2020 15:47

  SUNEX SA (33/2020) Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.

 • 13.10.2020 14:45

  SUNEX SA (32/2020) Powołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.

 • 13.10.2020 14:41

  SUNEX SA (31/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.

 • 13.10.2020 14:37

  SUNEX SA (30/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.

 • 06.10.2020 14:39

  SUNEX SA (29/2020) Złożenie wszystkich dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce

 • 02.10.2020 13:52

  SUNEX SA (28/2020) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2020 r.

 • 30.09.2020 12:22

  SUNEX SA (27/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

 • 24.09.2020 15:40

  SUNEX SA (26/2020) Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

 • 16.09.2020 15:37

  SUNEX SA (25/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał.

 • 09.09.2020 14:33

  SUNEX SA (24/2020) Decyzja KDPW S.A w sprawie podziału akcji SUNEX S.A.

 • 24.08.2020 14:12

  SUNEX SA (23/2020) Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 10.06.2020 17:46

  SUNEX SA (12/2020) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2020 rok

 • 05.05.2020 16:24

  SUNEX SA (9/2020) Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 30.04.2020 17:14

  SUNEX SA (8/2020) Informacja na temat wpływu różnic kursowych na wycenę aktywów i pasywów w I kwartale 2020 roku

 • 21.04.2020 16:06

  SUNEX SA (7/2020) Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

 • 02.04.2020 17:54

  SUNEX SA (6/2020) Informacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2020 roku

 • 02.04.2020 15:57

  SUNEX SA (5/2020) Zawarcie nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.

 • 19.03.2020 16:19

  SUNEX SA (4/2020) Informacje dotyczące wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Emitent

 • 27.02.2020 14:40

  SUNEX SA (3/2020) Uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy sp.j.

 • 08.01.2020 13:02

  SUNEX SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 07.01.2020 16:00

  SUNEX SA (1/2020) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2019 r.

 • 20.12.2019 16:08

  SUNEX SA (40/2019) Poręczenie za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

 • 05.12.2019 16:58

  SUNEX SA (39/2019) Zmiana w zakresie istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao S.A.

 • 22.11.2019 16:07

  SUNEX SA (38/2019) Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.

 • 23.10.2019 16:05

  SUNEX SA (36/2019) Korekta raportu nr 36/2019. Zmiana umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim

 • 16.10.2019 15:31

  SUNEX SA (37/2019) Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 15.10.2019 12:04

  SUNEX SA (36/2019) Zmiana umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim

 • 02.10.2019 16:01

  SUNEX SA (35/2019) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2019 r.

 • 18.09.2019 12:30

  SUNEX SA (34/2019) Zmiana umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim

 • 16.09.2019 17:14

  SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 06.09.2019 14:42

  SUNEX SA (33/2019) Decyzja w sprawie finansowania projektu rozbudowy i wdrożenia nowych produktów.

 • 04.09.2019 17:21

  SUNEX SA (32/2019) Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 30.08.2019 13:50

  SUNEX SA (31/2019) Informacja o zmianie umowy z ING Bank Śląski

 • 19.08.2019 16:00

  SUNEX SA (30/2019) Zmiana umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 19.08.2019 12:25

  SUNEX SA (29/2019) Umowa o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - aktualizacja

 • 31.05.2019 13:45

  SUNEX SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

 • 21.05.2019 13:17

  Sunex planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 14 mln zł

 • 21.05.2019 09:06

  Sunex chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2019 08:34

  SUNEX SA (13/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.05.2019 19:08

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 22.03.2019 16:15

  SUNEX SA (7/2019) Raport niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości wyceny i prezentacji prac badawczych i rozwojowych

 • 11.03.2019 12:29

  SUNEX SA (6/2019) Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.

 • 07.03.2019 14:56

  SUNEX SA (5/2019) Zawarcie umowy o dofinasowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 06.03.2019 14:59

  SUNEX SA (4/2019) Wypowiedzenie umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 07.02.2019 15:34

  SUNEX SA (3/2019) Zawarcie istotnych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.

 • 25.01.2019 13:57

  SUNEX SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 07.01.2019 13:46

  SUNEX SA (1/2019) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2018 roku

 • 19.11.2018 09:10

  Sunex chce utrzymać tempo wzrostu przychodów; inwestuje w moce produkcyjne

 • 19.11.2018 08:21

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 16.11.2018 12:04

  SUNEX SA (26/2018) Zawarcie umowy z ING Bankiem Śląskim o kredyt technologiczny na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych

 • 02.10.2018 15:17

  SUNEX SA (25/2018) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2018 r.

 • 02.10.2018 00:04

  SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 01.10.2018 23:34

  SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 12.09.2018 15:12

  SUNEX SA (24/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 13.07.2018 16:37

  SUNEX SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 06.07.2018 14:03

  SUNEX SA (22/2018) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych SUNEX S.A. za lata 2018 i 2019

 • 03.07.2018 10:40

  SUNEX SA (21/2018) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w II kwartale 2018 r.

 • 29.06.2018 15:24

  SUNEX SA (20/2018) Zawarcie umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim

 • 29.06.2018 15:05

  SUNEX SA (19/2018) Poręczenie za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

 • 22.05.2018 15:40

  SUNEX SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 22.05.2018 r.

 • 22.05.2018 15:35

  SUNEX SA (17/2018) Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 22.05.2018 r.

 • 14.05.2018 19:14

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 26.04.2018 16:21

  SUNEX SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 22.05.2018 r. wraz z projektami uchwał.

 • 19.04.2018 15:40

  SUNEX SA (15/2018) Przekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 12.04.2018 16:00

  SUNEX SA (14/2018) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 09.04.2018 18:49

  SUNEX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 03.04.2018 16:10

  SUNEX SA (13/2018) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2018 r.

 • 03.04.2018 16:08

  SUNEX SA (12/2018) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych w związku z realizacją zamówienia publicznego.

 • 29.03.2018 16:13

  SUNEX SA (11/2018) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 26.03.2018 14:33

  SUNEX SA (10/2018) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych

 • 02.03.2018 17:10

  SUNEX SA (9/2018) Informacja o spodziewanym istotnym zamówieniu

 • 28.02.2018 13:40

  SUNEX SA (8/2018) Informacja o planowanym pozyskaniu finansowania.

 • 05.02.2018 16:05

  SUNEX SA (7/2018) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 02.02.2018 15:42

  SUNEX SA (6/2018) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 02.02.2018 15:37

  SUNEX SA (5/2018) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych

 • 29.01.2018 18:12

  SUNEX SA (4/2018) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 12.01.2018 15:42

  SUNEX SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 08.01.2018 14:48

  SUNEX SA (2/2017) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2017 roku

 • 03.01.2018 14:55

  SUNEX SA (1/2018) Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 13.11.2017 08:21

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 20.10.2017 21:46

  SUNEX SA (39/2017) Informacja o planowanym pozyskaniu finansowania.

 • 13.10.2017 16:09

  SUNEX SA (38/2017) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 06.10.2017 15:58

  SUNEX SA (37/2017) Wyrok sądowy w sprawie roszczeń Emitenta

 • 04.10.2017 15:55

  SUNEX SA (36/2017) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2017 r.

 • 04.09.2017 08:16

  SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 01.09.2017 16:14

  SUNEX SA (35/2017) Przekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 01.09.2017 14:10

  SUNEX SA (34/2017) Rozwiązanie istotnej umowy współpracy.

 • 23.08.2017 13:34

  SUNEX SA (33/2017) Wejście w życie aneksu do umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 22.08.2017 16:22

  SUNEX SA (32/2017) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych

 • 16.08.2017 19:43

  SUNEX SA (31/2017) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 25.07.2017 12:44

  SUNEX SA (30/2017) Aneks do umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank

 • 10.07.2017 22:34

  SUNEX SA (29/2017) Korekta raportu okresowego - Jednostkowgo Raportu Rocznego SUNEX S.A. za 2016 rok

 • 04.07.2017 17:58

  SUNEX SA (28/2017) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za okres 01.01.2017- 30.06.2017 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

 • 03.07.2017 16:22

  SUNEX SA (27/2017) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w II kwartale 2017r

 • 30.06.2017 15:12

  SUNEX SA (26/2017) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 27.06.2017 19:25

  SUNEX SA (25/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 27.06.2017 r.

 • 27.06.2017 19:15

  SUNEX SA (24/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na nową kadencję.

 • 27.06.2017 16:34

  SUNEX SA (23/2017) Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 27.06.2017 r.

 • 14.06.2017 16:10

  SUNEX SA (22/2017) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 01.06.2017 18:58

  SUNEX SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 27.06.2017 r. wraz z projektami uchwał.

 • 26.05.2017 15:39

  SUNEX SA (20/2017) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 15.05.2017 18:53

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 04.05.2017 16:01

  SUNEX SA (19/2017) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 24.04.2017 15:36

  SUNEX SA (18/2017) Spełnienie się warunku umowy o dofinansowanie

 • 21.04.2017 16:13

  SUNEX SA (17/2017) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 10.04.2017 12:58

  SUNEX SA (16/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SUNEX S.A.

 • 10.04.2017 12:53

  SUNEX SA (15/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.

 • 10.04.2017 12:16

  SUNEX SA (14/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.

 • 03.04.2017 18:33

  SUNEX SA (13/2017) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2017r.

 • 03.04.2017 17:26

  SUNEX SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 31.03.2017 16:12

  SUNEX SA (12/2017) Zmiana terminu realizacji pozostałej opcji odkupu akcji od DM BOŚ

 • 24.03.2017 13:52

  SUNEX SA (11/2017) Spełnienie się warunku udostępnienia kredytu przez ING Bank Śląski S.A.

 • 24.03.2017 11:58

  SUNEX SA (10/2017) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie

 • 17.03.2017 20:06

  SUNEX SA (9/2017) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 15.03.2017 22:05

  SUNEX SA (8/2017) Informacja o łącznej wartości umów finansowych z podmiotami z grupy ING.

 • 24.02.2017 14:43

  SUNEX SA (7/2017) Zmiana terminu realizacji pozostałej opcji odkupu akcji od DM BOŚ

 • 22.02.2017 16:07

  SUNEX SA (6/2017) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 31.01.2017 17:24

  SUNEX SA (5/2017) Przekroczenie wartości zamówień Odbiorcy progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 30.01.2017 17:03

  SUNEX SA (4/2017) Zwolnienie dodatkowych przejściowych zabezpieczeń umowy o linię (kredytu).

 • 24.01.2017 10:41

  SUNEX SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 16.01.2017 16:06

  SUNEX SA (2/2017) Przekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 13.01.2017 22:05

  SUNEX SA (1/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie

 • 27.12.2016 13:28

  DM BOŚ zmniejszył zaangażowanie w Sunex, ma 2,01 proc. głosów na WZ

 • 27.12.2016 13:17

  SUNEX SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SUNEX S.A.

 • 23.12.2016 14:32

  SUNEX SA (39/2016) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce SUNEX S.A.

 • 23.12.2016 14:23

  SUNEX SA (38/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.

 • 13.12.2016 15:39

  SUNEX SA (37/2016) Informacja w związku z realizacją opcji odkupu akcji od DM BOŚ.

 • 05.12.2016 20:13

  SUNEX SA (36/2016) Uzgodnienie warunków realizacji opcji odkupu akcji od DM BOŚ.

 • 21.11.2016 16:00

  SUNEX SA (35/2016) Podpisanie istotnej umowy sprzedaży.

 • 18.11.2016 15:42

  SUNEX SA (34/2016) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 08.11.2016 22:36

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 04.11.2016 22:11

  SUNEX SA (33/2016) Oferta sprzedaży akcji.

 • 04.11.2016 16:22

  SUNEX SA (32/2016) Aneks do umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank.

 • 27.10.2016 16:04

  SUNEX SA (31/2016) Wstępne uzgodnienia warunków umowy sprzedaży.

 • 07.10.2016 17:52

  GPW: animator emitent spółki SUNEX SA

 • 07.10.2016 17:49

  GPW: animator rynku dla akcji SUNEX SA

 • 07.10.2016 15:11

  SUNEX SA (30/2016) Informacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2016r.

 • 30.09.2016 14:15

  SUNEX SA (29/2016) Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 26.09.2016 18:34

  SUNEX SA (28/2016) Okresowa weryfikacja płynności akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW - wrzesień 2016

 • 22.09.2016 16:10

  SUNEX SA (27/2016) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta

 • 21.09.2016 15:36

  SUNEX SA (26/2016) Rozwiązanie istotnej umowy.

 • 08.09.2016 14:00

  SUNEX SA (25/2016) Spełnienie się warunków uruchomienia kredytu.

 • 29.08.2016 17:17

  SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 25.08.2016 15:30

  SUNEX SA (24/2016) Informacja dotycząca czynników istotnie wpływających na wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

 • 25.08.2016 15:20

  SUNEX SA (23/2016) Zawarcie umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 15.07.2016 16:32

  SUNEX SA (22/2016) Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 14.07.2016 16:30

  SUNEX SA (21/2016) Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 12.07.2016 16:43

  SUNEX SA (20/2016) Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za okres 01.01.2016- 30.06.2016r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

 • 12.07.2016 16:20

  SUNEX SA (19/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.

 • 12.07.2016 16:17

  SUNEX SA (18/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 12.07.2016 r.

 • 12.07.2016 16:12

  SUNEX SA (17/2016) Treść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 12.07.2016r.

 • 06.07.2016 18:18

  SUNEX SA (16/2016) Wezwanie do zaniechania naruszeń.

 • 16.06.2016 14:40

  SUNEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 12.07.2016 r. wraz z projektami uchwał.

 • 13.06.2016 08:52

  SUNEX SA Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.

 • 10.06.2016 15:29

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 19.05.2016 16:11

  SUNEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 19.05.2016 r.

 • 19.05.2016 16:03

  SUNEX SA Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 19.05.2016r.

 • 19.05.2016 15:40

  SUNEX SA Powołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.

 • 09.05.2016 17:12

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 22.04.2016 16:38

  SUNEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 19.05.2016 r.

 • 21.04.2016 22:03

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 11.04.2016 12:43

  SUNEX SA Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

 • 06.04.2016 14:53

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 31.03.2016 21:10

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 24.03.2016 16:18

  SUNEX SA Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 21.03.2016 20:22

  SUNEX SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 17.02.2016 15:54

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień Odbiorcy progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 14.01.2016 08:29

  SUNEX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 05.01.2016 13:03

  SUNEX SA Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej.

 • 17.12.2015 12:10

  SUNEX SA Otrzymanie certyfikatu Solar Keymark dla kolektorów słonecznych serii AMP.

 • 14.12.2015 16:18

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 16.11.2015 18:14

  SUNEX SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 10.11.2015 16:16

  SUNEX SA Zakończenie procesu scalenia akcji SUNEX S.A.- uzupełnienie niedoborów scaleniowych.

 • 04.11.2015 09:13

  SUNEX SA Wybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za 2015 rok.

 • 02.11.2015 15:58

  SUNEX SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji SUNEX S.A.

 • 30.10.2015 19:25

  SUNEX SA Przekroczenie łącznej wartości umów z podmiotami z grupy ING progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 23.10.2015 11:46

  SUNEX SA Zawieszenie obrotu akcjami SUNEX S.A. w związku z planowanym scaleniem akcji.

 • 22.10.2015 18:47

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami SUNEX SA

 • 15.10.2015 15:35

  SUNEX SA Uzupełnienie raportu nr 23/2015 - Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 15.10.2015 15:15

  SUNEX SA Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 15.10.2015 09:25

  SUNEX SA Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce SUNEX S.A.

 • 14.10.2015 17:14

  SUNEX SA Zawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych.

 • 07.10.2015 15:14

  SUNEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNEX S.A. w dniu 06.10.2015r.

 • 06.10.2015 16:36

  SUNEX SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Sunex S.A.

 • 06.10.2015 16:20

  SUNEX SA Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Sunex. S.A.

 • 06.10.2015 15:59

  SUNEX SA Treść uchwał podjętych na NWZA SUNEX S.A. w dniu 06.10.2015r.

 • 22.09.2015 15:58

  SUNEX SA Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.

 • 10.09.2015 20:27

  SUNEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 06.10.2015 r. wraz z projektami uchwał.

 • 31.08.2015 20:18

  SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 20.08.2015 14:43

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 17.08.2015 16:17

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 03.08.2015 17:54

  GPW: po sesji 3 sierpnia 2015 r. listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland zostaną uzupełnione o pakiet akcji SUNEX

 • 31.07.2015 12:50

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień Odbiorcy progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 31.07.2015 12:15

  SUNEX SA Zmiana typu i terminu przekazania raportu okresowego SUNEX S.A.

 • 30.07.2015 20:17

  SUNEX SA Przekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS Sp. z o.o. sp. k. progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

 • 30.07.2015 11:12

  Sunex wprowadza nowe produkty; nie wyklucza emisji akcji i wypłacania dywidendy (wywiad)

 • 30.07.2015 09:04

  Kurs akcji Sunex spadł w debiucie na GPW o 1,96 proc.

 • 29.07.2015 18:58

  GPW: wykreślenie akcji SUNEX z list uczestników NCIndex30 i NCIndex

 • 29.07.2015 15:21

  SUNEX SA Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za okres 01.01.2015-30.06.2015r.

 • 28.07.2015 17:57

  SUNEX S.A. Uzyskanie dostępu do systemu ESPI jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW

 • 28.07.2015 16:09

  GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki SUNEX SA

 • 28.07.2015 16:08

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SUNEX SA

 • 28.07.2015 16:07

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SUNEX SA

 • 28.07.2015 13:12

  SUNEX SA PRZENIESIENIE NOTOWAŃ AKCJI SUNEX S.A. NA RYNEK GŁÓWNY GPW Z DNIEM 30.07.2015 ROKU.

 • 28.07.2015 12:25

  Sunex przejdzie na parkiet główny GPW 30 lipca

 • 27.07.2015 16:46

  SUNEX SA Warunkowa rejestracja akcji SUNEX S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 • 22.07.2015 10:55

  SUNEX SA Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego

 • 16.07.2015 14:47

  SUNEX SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

 • 14.07.2015 12:57

  SUNEX SA Zawarcie istotnej umowy

 • 10.07.2015 15:38

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Sunex

 • 10.07.2015 15:21

  SUNEX SA ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO SUNEX S.A.

 • 17.06.2015 15:03

  SUNEX SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Sunex S.A.

 • 17.06.2015 13:53

  SUNEX SA Powołanie Prezesa Zarządu Sunex S.A.

 • 17.06.2015 11:51

  SUNEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNEX S.A. w dniu 16.06.2015 r.

 • 17.06.2015 10:58

  SUNEX SA Treść uchwał podjętych na ZWZA SUNEX S.A. w dniu 16.06.2015 r.

 • 25.05.2015 10:38

  SUNEX SA Podpisanie listu intencyjnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i BOŚ Ekosystem Sp. z o.o.

 • 19.05.2015 20:10

  SUNEX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 19.05.2015 19:56

  SUNEX SA Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych.

 • 19.05.2015 19:53

  SUNEX SA Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych

 • 19.05.2015 19:33

  SUNEX SA Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki SUNEX S.A..

 • 19.05.2015 18:47

  SUNEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.

 • 19.05.2015 18:10

  SUNEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.

 • 19.05.2015 16:28

  SUNEX SA Informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect".

 • 19.05.2015 16:19

  SUNEX SA Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej.

 • 19.05.2015 12:20

  SUNEX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 18.05.2015 15:19

  SUNEX SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 18.05.2015 12:22

  SUNEX SA Raport Roczny SUNEX S.A. za 2014 rok.

 • 16.05.2015 09:40

  SUNEX SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok.

 • 15.05.2015 13:40

  SUNEX SA Zamiana akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 14.05.2015 11:21

  SUNEX SA Raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

 • 11.05.2015 14:36

  SUNEX SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

 • 30.04.2015 17:07

  SUNEX SA Otrzymanie ekspertyzy budowlanej. Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie. dstąpienie od umów zw. z budową hali produkcyjnej. Aktualizacja planów inwestycyjnych.

 • 20.04.2015 13:10

  SUNEX SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

 • 01.04.2015 16:55

  SUNEX SA Zawarcie aneksów do umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej

 • 26.02.2015 14:38

  SUNEX SA Rejestracja zmian statutu Emitenta

 • 16.02.2015 17:00

  SUNEX SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

 • 06.02.2015 11:08

  SUNEX SA Zawarcie umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej.

 • 02.02.2015 17:30

  Sunex złożył w KNF prospekt; planuje przenosiny na rynek główny

 • 02.02.2015 17:11

  SUNEX SA Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki SUNEX S.A.

 • 29.01.2015 13:38

  SUNEX SA Informacja o transakcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2014 nie przekroczyła 5000 euro

 • 22.01.2015 08:35

  SUNEX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 11.12.2014 13:55

  SUNEX SA Podpisanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2014 rok spółki SUNEX S.A.

 • 26.11.2014 14:40

  SUNEX SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 25.11.2014 r.

 • 26.11.2014 14:24

  SUNEX SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Sunex S.A.

 • 26.11.2014 14:06

  SUNEX SA Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Sunex. S.A.

 • 26.11.2014 13:52

  SUNEX SA Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. z dnia 25.11.2014 r.

 • 14.11.2014 19:04

  SUNEX SA Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

 • 06.11.2014 13:16

  SUNEX SA Zawarcie umowy w przedmiocie sporządzenia Prospektu Emisyjnego Emitenta

 • 31.10.2014 11:31

  SUNEX SA Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.

 • 31.10.2014 11:31

  SUNEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 25.11.2014 r. wraz z projektami uchwał.

 • 31.10.2014 11:13

  SUNEX SA Wybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2014 rok.

 • 30.10.2014 10:53

  SUNEX SA Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

 • 30.10.2014 09:53

  SUNEX SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki na dzień 25.11.2014 r. wraz z projektami uchwał.

 • 30.10.2014 09:41

  SUNEX SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki na dzień 25.11.2014 r. wraz z projektami uchwał.

 • 27.10.2014 09:42

  SUNEX SA Wybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok

 • 17.10.2014 16:21

  SUNEX SA zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

 • 17.10.2014 16:09

  SUNEX SA Zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych

 • 03.09.2014 13:05

  SUNEX SA Rejestracja zmian Satutu Emitenta

 • 12.08.2014 15:18

  SUNEX SA Zamiana akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela

 • 18.07.2014 19:10

  SUNEX SA Zmiana akcjonariusza większościowego Emitenta

 • 18.07.2014 19:06

  SUNEX SA zawiadomienia o zmianie udziału w głosach

 • 18.07.2014 18:53

  SUNEX SA zawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych

 • 17.07.2014 16:01

  SUNEX SA Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

 • 15.07.2014 15:05

  SUNEX SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.

 • 09.07.2014 16:06

  SUNEX SA Utrata statusu jednostki dominującej

 • 02.07.2014 10:02

  SUNEX SA wykaz akcjonariuszy

 • 01.07.2014 15:10

  SUNEX SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 01.07.2014 09:20

  SUNEX SA Treść uchwał podjętych na ZWZA.

 • 27.06.2014 13:03

  SUNEX SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach

 • 04.06.2014 14:54

  SUNEX SA Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.

 • 04.06.2014 14:08

  SUNEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.

 • 04.06.2014 13:56

  SUNEX SA zwołanie ZWZ

 • 30.05.2014 13:47

  SUNEX SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

 • 28.05.2014 13:35

  SUNEX SA korekta raportu ESPI nr 2/2014 - zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu

 • 15.05.2014 16:10

  SUNEX SA Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

 • 30.04.2014 14:59

  SUNEX SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

 • 11.04.2014 15:20

  SUNEX SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu

 • 24.03.2014 14:40

  SUNEX SA informacja na temat publikacji zapytań inwestorów dot. emitenta

 • 14.02.2014 12:24

  SUNEX SA Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

 • 31.01.2014 07:39

  SUNEX SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 10.01.2014 12:04

  SUNEX SA transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.12.2013 16:34

  SUNEX SA Podpisanie umów o badanie i ocenę sprawozdań finasowych za rok 2013

 • 14.11.2013 17:49

  SUNEX SA rozpoczęcie publikacji raportów skonsolidowanych

 • 05.11.2013 15:13

  SUNEX SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 14.08.2013 16:08

  SUNEX SA Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

 • 01.08.2013 13:05

  SUNEX SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2013 r.

 • 03.07.2013 15:17

  SUNEX SA zawarcie umowy o dofinansowanie

 • 28.06.2013 11:38

  SUNEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 25.06.2013

 • 26.06.2013 15:23

  SUNEX SA treść uchwał podjętych na ZWZ.

 • 24.06.2013 15:43

  SUNEX SA wypowiedzenie umowy z autoryzowanym doradcą

 • 15.05.2013 17:42

  SUNEX SA Raport Roczny SUNEX S.A za 2012 rok

 • 09.05.2013 13:59

  SUNEX SA przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • 08.05.2013 14:09

  SUNEX SA Raport okresowy za I kwartał 2013 roku