Sanwil SA

skrót: SNW

Ostatnie notowanie z: 13.07.2020 11:40

Aktualny kurs2,36   -2,48 %-0,06 zł
Otwarcie2,420,00%
Minimum2,34-3,31%
Maksimum2,420,00%
Wolumen (szt.) 44208
Kurs odniesienia2,42
Widełki dolne2,18
Widełki górne2,66
Obroty (tyś. zł)105
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1010 1512,50
34 1302,48
223 0002,46
222 5002,42
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,587 023 1
2,606 016 4
2,621 000 1
2,644 980 3
Producent materiałów powlekanych. Tkaniny są wykorzystywane m.in. w przemyśle meblowym, obuwniczym, odzieżowym, czy motoryzacyjnym. Produkty spółki trafiają na rynki krajowe oraz zagraniczne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
AgioFunds TFI SAprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 110 666 65363,86%10 666 65366,65%
Sanwil SA700 0004,19%700 0004,19%

Kategoria • 25.06.2020 16:43

  SANWIL HOLDING SA (20/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 05.06.2020 19:21

  SANWIL HOLDING SA (19/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 29.05.2020 20:19

  SANWIL HOLDING SA (18/2020) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.

 • 27.05.2020 19:41

  SANWIL HOLDING SA (17/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 26.05.2020 23:02

  SANWIL HOLDING SA (16/2020) Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 26.05.2020 21:41

  SANWIL HOLDING SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 25.05.2020 21:37

  SANWIL HOLDING SA (14/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 22.05.2020 15:21

  SANWIL HOLDING SA (13/2020) Stanowisko Emitenta w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji Spółki

 • 20.05.2020 20:54

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.05.2020 20:54

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.04.2020 18:08

  SANWIL HOLDING SA (12/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 28.04.2020 20:42

  SANWIL HOLDING SA (11/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.04.2020 21:09

  SANWIL HOLDING SA (10/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.04.2020 15:40

  SANWIL HOLDING SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

 • 02.04.2020 14:09

  SANWIL HOLDING SA (8/2020) Stanowisko SANWIL HOLDING S.A. w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

 • 10.03.2020 16:04

  SANWIL HOLDING SA (7/2020) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki

 • 05.03.2020 14:07

  SANWIL HOLDING SA (6/2020) Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

 • 25.02.2020 12:54

  SANWIL HOLDING SA (5/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 21.02.2020 08:23

  SANWIL HOLDING SA (4/2020) Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych.

 • 30.01.2020 20:11

  SANWIL HOLDING SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.01.2020 19:55

  SANWIL HOLDING SA (2/2020) I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.01.2020 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.01.2020 r.

 • 03.01.2020 18:10

  SANWIL HOLDING SA (1/2020) I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki.

 • 30.12.2019 17:51

  SANWIL HOLDING SA (14/2019) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 23.12.2019 16:45

  Sanwil Holding skupił 700 tys. akcji własnych po 0,90 zł za akcję

 • 23.12.2019 16:32

  SANWIL HOLDING SA (13/2019) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.12.2019 16:31

  SANWIL HOLDING SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 22.11.2019 08:20

  Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych po cenie 0,90 zł za akcję

 • 22.11.2019 07:56

  SANWIL HOLDING SA (11/2019) Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

 • 21.11.2019 22:40

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 13:50

  SANWIL HOLDING SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r.

 • 28.10.2019 16:43

  SANWIL HOLDING SA (9/2019) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 30.09.2019 21:33

  SANWIL HOLDING SA (8/2019) Zawarcie umowy pożyczki

 • 30.09.2019 21:31

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 14:21

  SANWIL HOLDING SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 31.05.2019 14:03

  Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych

 • 31.05.2019 13:52

  SANWIL HOLDING SA (3/2019) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.

 • 30.05.2019 17:11

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.01.2019 19:25

  SANWIL HOLDING SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 30.11.2018 19:08

  SANWIL HOLDING SA (13/2018) Tekst jednolity statutu

 • 29.11.2018 21:37

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 16:03

  SANWIL HOLDING SA (12/2018) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 01.10.2018 18:50

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.09.2018 12:17

  SANWIL HOLDING SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2018 r.

 • 29.06.2018 18:24

  SANWIL HOLDING SA (10/2018) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejna kadencję

 • 29.06.2018 13:14

  SANWIL HOLDING SA (9/2018) I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję. IV. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.

 • 01.06.2018 18:59

  SANWIL HOLDING SA (8/2018) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 01.06.2018 17:22

  SANWIL HOLDING SA (7/2018) Informacja dot. skupu akcji Emitenta

 • 30.05.2018 18:07

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.04.2018 19:31

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 19:27

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 14:05

  SANWIL HOLDING SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r.

 • 17.04.2018 13:22

  SANWIL HOLDING SA (5/2018) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r.

 • 12.03.2018 17:10

  SANWIL HOLDING SA (4/2018) Nabycie nieruchomości gruntowej

 • 01.03.2018 16:54

  SANWIL HOLDING SA (3/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 16.02.2018 18:48

  SANWIL HOLDING SA (2/2018) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 29.01.2018 19:59

  SANWIL HOLDING SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.11.2017 19:14

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 13:54

  SANWIL HOLDING SA (20/2017) Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

 • 09.11.2017 18:49

  GPW: Komunikat - SANWIL HOLDING SA

 • 19.10.2017 14:35

  SANWIL HOLDING SA (19/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 04.10.2017 13:03

  SANWIL HOLDING SA (18/2017) Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW

 • 22.09.2017 19:40

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 19:24

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 12:59

  SANWIL HOLDING SA (17/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 03.07.2017 17:36

  W wezwaniu na Sanwil Holding nie złożono żadnego zapisu

 • 30.06.2017 15:00

  SANWIL HOLDING SA (16/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta

 • 28.06.2017 19:26

  SANWIL HOLDING SA (15/2017) I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2017 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2017 r.

 • 10.06.2017 11:39

  SANWIL HOLDING SA (14/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 20:28

  SANWIL HOLDING SA (13/2017) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 30.05.2017 18:47

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 14:12

  SANWIL HOLDING SA (12/2017) Sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A.

 • 26.05.2017 21:14

  SANWIL HOLDING SA (11/2017) Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.

 • 16.05.2017 17:43

  Cena w wezwaniu na Sanwil Holding podniesiona do 0,75 zł

 • 08.05.2017 17:56

  Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 34,01 proc. akcji Sanwil Holding (opis)

 • 08.05.2017 17:43

  Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 34,01 proc. akcji Sanwil Holding

 • 02.05.2017 16:44

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 02.05.2017 16:40

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 14:07

  SANWIL HOLDING SA (10/2017) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2016 r.

 • 15.03.2017 17:26

  SANWIL HOLDING SA (9/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta - aktualizacja

 • 04.03.2017 14:52

  SANWIL HOLDING SA (8/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta.

 • 23.02.2017 10:53

  SANWIL HOLDING SA (7/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 10.02.2017 17:13

  SANWIL HOLDING SA (6/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 09.02.2017 16:58

  SANWIL HOLDING SA (5/2017) Emisja akcji serii E Spółki - wydanie akcji

 • 06.02.2017 16:26

  SANWIL HOLDING SA (4/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.01.2017 11:01

  SANWIL HOLDING SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.01.2017 19:48

  SANWIL HOLDING SA (2/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.01.2017 12:48

  SANWIL HOLDING SA (1/2017) Emisja akcji serii E Spółki - aktualizacja

 • 30.12.2016 14:51

  SANWIL HOLDING SA (38/2016) Zapis na akcje serii E Emitenta

 • 29.12.2016 15:41

  SANWIL HOLDING SA (37/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 29.12.2016 15:34

  SANWIL HOLDING SA (36/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 14.11.2016 20:01

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 13.10.2016 14:00

  SANWIL HOLDING SA (35/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - aktualizacja

 • 12.10.2016 15:15

  SANWIL HOLDING SA (34/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 31.08.2016 19:53

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 21:27

  SANWIL HOLDING SA (33/2016) Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

 • 24.08.2016 16:30

  SANWIL HOLDING SA (32/2016) Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

 • 29.07.2016 11:36

  SANWIL HOLDING SA (31/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 29.07.2016 11:27

  SANWIL HOLDING SA (30/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 06.07.2016 18:18

  SANWIL HOLDING SA (29/2016) Informacja o wszczęciu postępowania sądowego - wniesienie powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta

 • 05.07.2016 18:35

  SANWIL HOLDING SA (28/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 30.06.2016 16:48

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 30.06.2016 16:40

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A.

 • 16.06.2016 11:34

  SANWIL HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.05.2016 18:44

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19.05.2016 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 19.05.2016 r.

 • 18.05.2016 18:08

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 18.05.2016 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 18.05.2016 r.

 • 13.05.2016 17:22

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 19:26

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 05.05.2016 18:07

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 05.05.2016 17:21

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 19:08

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 18:59

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 18:45

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:42

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:40

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:38

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:32

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:29

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 25.04.2016 20:10

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 25.04.2016 18:47

  SANWIL HOLDING SA Treść projektów uchwał na ZWZ w dniu 18 maja 2016 r. - aktualizacja

 • 25.04.2016 18:37

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.04.2016 18:23

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.04.2016 16:45

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 20.04.2016 17:52

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 15.04.2016 13:06

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - aktualizacja

 • 14.04.2016 18:43

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 09.03.2016 17:32

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A.

 • 09.03.2016 17:28

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 29.02.2016 20:02

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 29.01.2016 14:44

  SANWIL HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 17:40

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.01.2016 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 15.01.2016 r.

 • 15.01.2016 17:05

  SANWIL HOLDING SA Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

 • 17.12.2015 14:45

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ.

 • 13.11.2015 16:26

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.10.2015 14:09

  SANWIL HOLDING SA Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 30.09.2015 16:18

  SANWIL HOLDING SA Informacja dotycząca procesu sprzedaży akcji spółki zależnej

 • 30.06.2015 13:41

  SANWIL HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.06.2015 18:39

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.06.2015 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 26.06.2015 r.

 • 25.06.2015 21:22

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 25.06.2015 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 25.06.2015 r.

 • 11.06.2015 10:28

  SANWIL HOLDING SA Informacja dot. zatwierdzenia układu z wierzycielami w spółce zależnej - aktualizacja

 • 30.05.2015 18:03

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 29.05.2015 18:41

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 15.05.2015 17:46

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 18:13

  SANWIL HOLDING SA Informacja dotycząca rozpoczęcia procesu sprzedaży akcji spółki zależnej

 • 13.05.2015 17:10

  SANWIL HOLDING SA Informacja dot. zatwierdzenia układu z wierzycielami w spółce zależnej

 • 24.04.2015 19:28

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.04.2015 19:09

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 21.04.2015 17:38

  SANWIL HOLDING SA Informacja dot. postanowienia o zawarciu układu z wierzycielami w spółce zależnej

 • 20.03.2015 18:24

  SANWIL HOLDING SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 20.03.2015 13:42

  SANWIL HOLDING SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 16.03.2015 19:22

  SANWIL HOLDING SA Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

 • 11.03.2015 19:52

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki SANWIL HOLDING SA

 • 11.03.2015 18:29

  SANWIL HOLDING SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu, zasad przyjmowania i unieważnienia zleceń dla akcji SANWIL HOLDING S.A. w związku z ich połączeniem

 • 11.03.2015 15:54

  SANWIL HOLDING SA Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji - aktualizacja

 • 09.03.2015 16:15

  SANWIL HOLDING SA Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji

 • 02.03.2015 20:38

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 14:36

  SANWIL HOLDING SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego QSr/IV/2014

 • 30.01.2015 14:00

  SANWIL HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 07.01.2015 19:23

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 16.12.2014 11:45

  SANWIL HOLDING SA rejestracja przez sąd zmian w statucie emitenta

 • 16.12.2014 11:40

  SANWIL HOLDING SA rejestracja przez sąd nowej serii, wartości nominalnej i ilości akcji Emitenta

 • 05.12.2014 18:33

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta

 • 05.12.2014 14:45

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta - sprostowanie

 • 04.12.2014 16:07

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 03.12.2014 17:07

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 14.11.2014 18:08

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 23.10.2014 15:58

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 07.10.2014 15:20

  SANWIL HOLDING SA - zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 02.10.2014 11:46

  SANWIL HOLDING SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 01.10.2014 r.

 • 01.10.2014 12:17

  SANWIL HOLDING SA I. treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.09.2014 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.09.2014 r.

 • 13.08.2014 16:16

  SANWIL HOLDING SA informacja dotycząca działań Spółki celem usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów

 • 01.07.2014 19:30

  SANWIL HOLDING SA powołanie prezesa zarządu na kolejna kadencję

 • 01.07.2014 08:06

  SANWIL HOLDING SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30.06.2014

 • 18.06.2014 12:35

  SANWIL HOLDING SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.06.2014 12:53

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - sprostowanie

 • 10.06.2014 12:42

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta

 • 10.06.2014 12:31

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 04.06.2014 18:57

  SANWIL HOLDING SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 04.06.2014 17:39

  SANWIL HOLDING SA odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SANWIL HOLDING S.A.

 • 01.06.2014 14:00

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta

 • 31.05.2014 17:42

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta

 • 15.05.2014 21:23

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 16:36

  SANWIL HOLDING SA zwołanie ZWZ, treść projektów uchwał na ZWZ

 • 29.04.2014 19:54

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 29.04.2014 19:52

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 08.04.2014 12:10

  SANWIL HOLDING SA udzielenie prokury

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 17.03.2014 19:13

  SANWIL HOLDING SA informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

 • 03.03.2014 23:12

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 03.03.2014 18:25

  SANWIL HOLDING SA informacja zarządu w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii D

 • 26.02.2014 14:10

  SANWIL HOLDING SA - zmiana terminu przekazania raportu okresowego QSr/IV/2013

 • 10.02.2014 16:52

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 05.02.2014 13:49

  SANWIL HOLDING SA - zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

 • 31.01.2014 17:59

  SANWIL HOLDING SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 10.12.2013 19:23

  SANWIL HOLDING SA zawarcie aneksów do umów pożyczek udzielonych spółce zależnej

 • 30.08.2013 20:28

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.06.2013 13:46

  SANWIL HOLDING SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2013 12:59

  SANWIL HOLDING SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 12.06.2013 r.

 • 13.06.2013 12:56

  SANWIL HOLDING SA I. treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 12.06.2013 r.

 • 15.05.2013 20:32

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 23.04.2013 19:33

  SANWIL HOLDING SA zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2012