Sanwil SA

skrót: SNW

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent materiałów powlekanych. Tkaniny są wykorzystywane m.in. w przemyśle meblowym, obuwniczym, odzieżowym, czy motoryzacyjnym. Produkty spółki trafiają na rynki krajowe oraz zagraniczne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
AgioFunds TFI SAprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 110 666 65363,86%10 666 65366,65%
Sanwil SA700 0004,19%700 0004,19%

Kategoria • 03.12.2020 18:46

  Krynica Vitamin i Sanwil Holding zastąpią Capital Park i Idea Bank w indeksie sWIG80

 • 27.11.2020 17:21

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 02.11.2020 18:15

  SANWIL HOLDING SA (28/2020) Szacunkowe wyniki finansowe spółki zależnej za 3 kwartały 2020 roku

 • 09.10.2020 19:32

  SANWIL SA (27/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 06.10.2020 19:31

  SANWIL SA (26/2020) Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów

 • 30.09.2020 18:40

  SANWIL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 21.09.2020 19:26

  SANWIL SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 18.08.2020 14:54

  SANWIL HOLDING SA (24/2020) Informacja o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie z powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta

 • 25.06.2020 16:43

  SANWIL HOLDING SA (20/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 05.06.2020 19:21

  SANWIL HOLDING SA (19/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 29.05.2020 20:19

  SANWIL HOLDING SA (18/2020) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.

 • 27.05.2020 19:41

  SANWIL HOLDING SA (17/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 26.05.2020 23:02

  SANWIL HOLDING SA (16/2020) Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 26.05.2020 21:41

  SANWIL HOLDING SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 25.05.2020 21:37

  SANWIL HOLDING SA (14/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 22.05.2020 15:21

  SANWIL HOLDING SA (13/2020) Stanowisko Emitenta w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji Spółki

 • 20.05.2020 20:54

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.05.2020 20:54

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.04.2020 18:08

  SANWIL HOLDING SA (12/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 28.04.2020 20:42

  SANWIL HOLDING SA (11/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 21.04.2020 21:09

  SANWIL HOLDING SA (10/2020) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.04.2020 15:40

  SANWIL HOLDING SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

 • 02.04.2020 14:09

  SANWIL HOLDING SA (8/2020) Stanowisko SANWIL HOLDING S.A. w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

 • 10.03.2020 16:04

  SANWIL HOLDING SA (7/2020) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki

 • 05.03.2020 14:07

  SANWIL HOLDING SA (6/2020) Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem

 • 25.02.2020 12:54

  SANWIL HOLDING SA (5/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.

 • 21.02.2020 08:23

  SANWIL HOLDING SA (4/2020) Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych.

 • 30.01.2020 20:11

  SANWIL HOLDING SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.01.2020 19:55

  SANWIL HOLDING SA (2/2020) I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.01.2020 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.01.2020 r.

 • 03.01.2020 18:10

  SANWIL HOLDING SA (1/2020) I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki.

 • 30.12.2019 17:51

  SANWIL HOLDING SA (14/2019) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 23.12.2019 16:45

  Sanwil Holding skupił 700 tys. akcji własnych po 0,90 zł za akcję

 • 23.12.2019 16:32

  SANWIL HOLDING SA (13/2019) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.12.2019 16:31

  SANWIL HOLDING SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 22.11.2019 08:20

  Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych po cenie 0,90 zł za akcję

 • 22.11.2019 07:56

  SANWIL HOLDING SA (11/2019) Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

 • 21.11.2019 22:40

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 13:50

  SANWIL HOLDING SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r.

 • 28.10.2019 16:43

  SANWIL HOLDING SA (9/2019) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 30.09.2019 21:33

  SANWIL HOLDING SA (8/2019) Zawarcie umowy pożyczki

 • 30.09.2019 21:31

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 14:21

  SANWIL HOLDING SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

 • 31.05.2019 14:03

  Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych

 • 31.05.2019 13:52

  SANWIL HOLDING SA (3/2019) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.

 • 30.05.2019 17:11

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.01.2019 19:25

  SANWIL HOLDING SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 30.11.2018 19:08

  SANWIL HOLDING SA (13/2018) Tekst jednolity statutu

 • 29.11.2018 21:37

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 16:03

  SANWIL HOLDING SA (12/2018) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 01.10.2018 18:50

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.09.2018 12:17

  SANWIL HOLDING SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2018 r.

 • 29.06.2018 18:24

  SANWIL HOLDING SA (10/2018) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejna kadencję

 • 29.06.2018 13:14

  SANWIL HOLDING SA (9/2018) I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję. IV. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.

 • 01.06.2018 18:59

  SANWIL HOLDING SA (8/2018) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 01.06.2018 17:22

  SANWIL HOLDING SA (7/2018) Informacja dot. skupu akcji Emitenta

 • 30.05.2018 18:07

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.04.2018 19:31

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 19:27

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 14:05

  SANWIL HOLDING SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r.

 • 17.04.2018 13:22

  SANWIL HOLDING SA (5/2018) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r.

 • 12.03.2018 17:10

  SANWIL HOLDING SA (4/2018) Nabycie nieruchomości gruntowej

 • 01.03.2018 16:54

  SANWIL HOLDING SA (3/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 16.02.2018 18:48

  SANWIL HOLDING SA (2/2018) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 29.01.2018 19:59

  SANWIL HOLDING SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.11.2017 19:14

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 13:54

  SANWIL HOLDING SA (20/2017) Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

 • 09.11.2017 18:49

  GPW: Komunikat - SANWIL HOLDING SA

 • 19.10.2017 14:35

  SANWIL HOLDING SA (19/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 04.10.2017 13:03

  SANWIL HOLDING SA (18/2017) Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW

 • 22.09.2017 19:40

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 19:24

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 12:59

  SANWIL HOLDING SA (17/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 03.07.2017 17:36

  W wezwaniu na Sanwil Holding nie złożono żadnego zapisu

 • 30.06.2017 15:00

  SANWIL HOLDING SA (16/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta

 • 28.06.2017 19:26

  SANWIL HOLDING SA (15/2017) I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2017 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2017 r.

 • 10.06.2017 11:39

  SANWIL HOLDING SA (14/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 20:28

  SANWIL HOLDING SA (13/2017) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 30.05.2017 18:47

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 14:12

  SANWIL HOLDING SA (12/2017) Sprzedaż akcji spółki zależnej Draszba S.A.

 • 26.05.2017 21:14

  SANWIL HOLDING SA (11/2017) Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.

 • 16.05.2017 17:43

  Cena w wezwaniu na Sanwil Holding podniesiona do 0,75 zł

 • 08.05.2017 17:56

  Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 34,01 proc. akcji Sanwil Holding (opis)

 • 08.05.2017 17:43

  Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 34,01 proc. akcji Sanwil Holding

 • 02.05.2017 16:44

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 02.05.2017 16:40

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 14:07

  SANWIL HOLDING SA (10/2017) Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2016 r.

 • 15.03.2017 17:26

  SANWIL HOLDING SA (9/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta - aktualizacja

 • 04.03.2017 14:52

  SANWIL HOLDING SA (8/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta.

 • 23.02.2017 10:53

  SANWIL HOLDING SA (7/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 10.02.2017 17:13

  SANWIL HOLDING SA (6/2017) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 09.02.2017 16:58

  SANWIL HOLDING SA (5/2017) Emisja akcji serii E Spółki - wydanie akcji

 • 06.02.2017 16:26

  SANWIL HOLDING SA (4/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 23.01.2017 11:01

  SANWIL HOLDING SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.01.2017 19:48

  SANWIL HOLDING SA (2/2017) Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 09.01.2017 12:48

  SANWIL HOLDING SA (1/2017) Emisja akcji serii E Spółki - aktualizacja

 • 30.12.2016 14:51

  SANWIL HOLDING SA (38/2016) Zapis na akcje serii E Emitenta

 • 29.12.2016 15:41

  SANWIL HOLDING SA (37/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 29.12.2016 15:34

  SANWIL HOLDING SA (36/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 14.11.2016 20:01

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 13.10.2016 14:00

  SANWIL HOLDING SA (35/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - aktualizacja

 • 12.10.2016 15:15

  SANWIL HOLDING SA (34/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 31.08.2016 19:53

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 21:27

  SANWIL HOLDING SA (33/2016) Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

 • 24.08.2016 16:30

  SANWIL HOLDING SA (32/2016) Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

 • 29.07.2016 11:36

  SANWIL HOLDING SA (31/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 29.07.2016 11:27

  SANWIL HOLDING SA (30/2016) Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 06.07.2016 18:18

  SANWIL HOLDING SA (29/2016) Informacja o wszczęciu postępowania sądowego - wniesienie powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta

 • 05.07.2016 18:35

  SANWIL HOLDING SA (28/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 30.06.2016 16:48

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 30.06.2016 16:40

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A.

 • 16.06.2016 11:34

  SANWIL HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.05.2016 18:44

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19.05.2016 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 19.05.2016 r.

 • 18.05.2016 18:08

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 18.05.2016 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 18.05.2016 r.

 • 13.05.2016 17:22

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 19:26

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 05.05.2016 18:07

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 05.05.2016 17:21

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 19:08

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 18:59

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 18:45

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:42

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:40

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:38

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:32

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 26.04.2016 12:29

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 25.04.2016 20:10

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 25.04.2016 18:47

  SANWIL HOLDING SA Treść projektów uchwał na ZWZ w dniu 18 maja 2016 r. - aktualizacja

 • 25.04.2016 18:37

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.04.2016 18:23

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.04.2016 16:45

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 20.04.2016 17:52

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 15.04.2016 13:06

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - aktualizacja

 • 14.04.2016 18:43

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 09.03.2016 17:32

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A.

 • 09.03.2016 17:28

  SANWIL HOLDING SA Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

 • 29.02.2016 20:02

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 29.01.2016 14:44

  SANWIL HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 17:40

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 15.01.2016 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 15.01.2016 r.

 • 15.01.2016 17:05

  SANWIL HOLDING SA Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej

 • 17.12.2015 14:45

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ.

 • 13.11.2015 16:26

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.10.2015 14:09

  SANWIL HOLDING SA Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta

 • 30.09.2015 16:18

  SANWIL HOLDING SA Informacja dotycząca procesu sprzedaży akcji spółki zależnej

 • 30.06.2015 13:41

  SANWIL HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.06.2015 18:39

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.06.2015 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 26.06.2015 r.

 • 25.06.2015 21:22

  SANWIL HOLDING SA I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 25.06.2015 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 25.06.2015 r.

 • 11.06.2015 10:28

  SANWIL HOLDING SA Informacja dot. zatwierdzenia układu z wierzycielami w spółce zależnej - aktualizacja

 • 30.05.2015 18:03

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 29.05.2015 18:41

  SANWIL HOLDING SA I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

 • 15.05.2015 17:46

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 18:13

  SANWIL HOLDING SA Informacja dotycząca rozpoczęcia procesu sprzedaży akcji spółki zależnej

 • 13.05.2015 17:10

  SANWIL HOLDING SA Informacja dot. zatwierdzenia układu z wierzycielami w spółce zależnej

 • 24.04.2015 19:28

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.04.2015 19:09

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 21.04.2015 17:38

  SANWIL HOLDING SA Informacja dot. postanowienia o zawarciu układu z wierzycielami w spółce zależnej

 • 20.03.2015 18:24

  SANWIL HOLDING SA Informacja o powołaniu osoby nadzorującej

 • 20.03.2015 13:42

  SANWIL HOLDING SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

 • 16.03.2015 19:22

  SANWIL HOLDING SA Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

 • 11.03.2015 19:52

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki SANWIL HOLDING SA

 • 11.03.2015 18:29

  SANWIL HOLDING SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu, zasad przyjmowania i unieważnienia zleceń dla akcji SANWIL HOLDING S.A. w związku z ich połączeniem

 • 11.03.2015 15:54

  SANWIL HOLDING SA Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji - aktualizacja

 • 09.03.2015 16:15

  SANWIL HOLDING SA Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji

 • 02.03.2015 20:38

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 14:36

  SANWIL HOLDING SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego QSr/IV/2014

 • 30.01.2015 14:00

  SANWIL HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 07.01.2015 19:23

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 16.12.2014 11:45

  SANWIL HOLDING SA rejestracja przez sąd zmian w statucie emitenta

 • 16.12.2014 11:40

  SANWIL HOLDING SA rejestracja przez sąd nowej serii, wartości nominalnej i ilości akcji Emitenta

 • 05.12.2014 18:33

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta

 • 05.12.2014 14:45

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta - sprostowanie

 • 04.12.2014 16:07

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 03.12.2014 17:07

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 14.11.2014 18:08

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 23.10.2014 15:58

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 07.10.2014 15:20

  SANWIL HOLDING SA - zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 02.10.2014 11:46

  SANWIL HOLDING SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 01.10.2014 r.

 • 01.10.2014 12:17

  SANWIL HOLDING SA I. treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.09.2014 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.09.2014 r.

 • 13.08.2014 16:16

  SANWIL HOLDING SA informacja dotycząca działań Spółki celem usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów

 • 01.07.2014 19:30

  SANWIL HOLDING SA powołanie prezesa zarządu na kolejna kadencję

 • 01.07.2014 08:06

  SANWIL HOLDING SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30.06.2014

 • 18.06.2014 12:35

  SANWIL HOLDING SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.06.2014 12:53

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - sprostowanie

 • 10.06.2014 12:42

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta

 • 10.06.2014 12:31

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 04.06.2014 18:57

  SANWIL HOLDING SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 04.06.2014 17:39

  SANWIL HOLDING SA odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SANWIL HOLDING S.A.

 • 01.06.2014 14:00

  SANWIL HOLDING SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta

 • 31.05.2014 17:42

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta

 • 15.05.2014 21:23

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 16:36

  SANWIL HOLDING SA zwołanie ZWZ, treść projektów uchwał na ZWZ

 • 29.04.2014 19:54

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 29.04.2014 19:52

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 08.04.2014 12:10

  SANWIL HOLDING SA udzielenie prokury

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 17.03.2014 19:13

  SANWIL HOLDING SA informacja o niestosowaniu wybranych zasad zawartych w zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

 • 03.03.2014 23:12

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 03.03.2014 18:25

  SANWIL HOLDING SA informacja zarządu w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii D

 • 26.02.2014 14:10

  SANWIL HOLDING SA - zmiana terminu przekazania raportu okresowego QSr/IV/2013

 • 10.02.2014 16:52

  SANWIL HOLDING SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 05.02.2014 13:49

  SANWIL HOLDING SA - zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

 • 31.01.2014 17:59

  SANWIL HOLDING SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 10.12.2013 19:23

  SANWIL HOLDING SA zawarcie aneksów do umów pożyczek udzielonych spółce zależnej

 • 30.08.2013 20:28

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.06.2013 13:46

  SANWIL HOLDING SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2013 12:59

  SANWIL HOLDING SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 12.06.2013 r.

 • 13.06.2013 12:56

  SANWIL HOLDING SA I. treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 12.06.2013 r.

 • 15.05.2013 20:32

  SANWIL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 23.04.2013 19:33

  SANWIL HOLDING SA zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2012