Synektik SA

skrót: SNT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:49

Aktualny kurs31,90   0 %0 zł
Otwarcie320,31%
Minimum31,50-1,25%
Maksimum320,31%
Wolumen (szt.) 2433
Kurs odniesienia31,90
Widełki dolne28,80
Widełki górne35,20
Obroty (tyś. zł)77
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15031,60
221831,50
317031,40
210031,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
32,10570 2
32,20100 1
32,30198 1
32,501 618 2
Producent radiofarmaceutyków oraz rozwiązań informatycznych, a także dostawca urządzeń medycznych i usług serwisowo-pomiarowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii, w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii. Spółka posiada również ośrodek badawczo-rozwojowy i centrum badań klinicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Książek, Mariusz Wojciechwraz z K Holding s.a.r.l i Książek Holding sp. z o.o.2 229 05626,13%2 229 05626,13%
Melhus Company Ltd.2 134 98025,03%2 134 98025,03%
Value FIZ Subfundusz 1569 2746,67%569 2746,67%
NN Investment Partners TFI SA430 8425,05%430 8425,05%

Kategoria • 15.01.2021 12:41

  SYNEKTIK SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lutego 2021 roku.

 • 13.01.2021 14:04

  SYNEKTIK SA (3/2021) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na sprzedaż systemu da Vinci

 • 13.01.2021 10:04

  SYNEKTIK SA (2/2021) Powołanie członków Zarządu

 • 12.01.2021 14:27

  Synektik chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 12.01.2021 14:18

  SYNEKTIK SA (1/2021) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

 • 05.01.2021 18:31

  Fundusz AgioFunds TFI ma poniżej 5 proc. Skarbca

 • 22.12.2020 17:27

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 22.12.2020 17:22

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 09.12.2020 19:12

  GPW Benchmark: zmiany w sWIG80, sWIG80TR, WIG oraz WIG-Poland

 • 09.12.2020 17:19

  Synektik zastąpi Work Service w sWIG80

 • 08.12.2020 14:26

  SYNEKTIK SA (36/2020) Informacja o podpisaniu istotnej umowy na sprzedaż systemu Intrabeam do radioterapii śródoperacyjnej

 • 07.12.2020 13:37

  SYNEKTIK SA (35/2020) Umowa o współpracy z Genomtec SA - aktualizacja informacji

 • 30.11.2020 14:54

  SYNEKTIK SA (34/2020) Umowa o współpracy z Genomtec SA - aktualizacja informacji

 • 26.11.2020 17:35

  Synektik modyfikuje harmonogram badań klinicznych kardioznacznika z powodu pandemii

 • 26.11.2020 17:07

  SYNEKTIK SA (33/2020) Wpływ pandemii COVID-19 na strategiczny projekt Grupy

 • 24.11.2020 09:47

  SYNEKTIK SA (32/2020) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 19.11.2020 12:48

  SYNEKTIK SA (31/2020) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Intrabeam do radioterapii śródoperacyjnej

 • 16.11.2020 08:40

  Synektik miał 2,9 mln zł zysku netto w IV kw. roku 2019/2020

 • 16.11.2020 07:48

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2019 QSr

 • 06.11.2020 14:07

  Kursy spółek biotechnologicznych w górę; umowa OncoArendi zwiększa zainteresowanie branżą (opinia)

 • 03.11.2020 11:49

  SYNEKTIK SA (30/2020) Podpisanie znaczącej umowy dotyczącej sprzedaży systemu Da Vinci

 • 27.10.2020 11:27

  SYNEKTIK SA (29/2020) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 16.10.2020 08:40

  SYNEKTIK SA (28/2020) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 29.09.2020 09:33

  SYNEKTIK SA (27/2020) Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution

 • 24.09.2020 13:34

  SYNEKTIK SA (26/2020) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 • 23.09.2020 16:34

  Zarząd Synektika nie widzi przeszkód do wypłaty dywidendy

 • 21.09.2020 16:53

  SYNEKTIK SA (25/2020) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 11.09.2020 11:41

  Wartość rynku robotyki chirurgicznej w Polsce wyniesie 566,1 mln zł w '25 - PMR i Upper Finance

 • 11.08.2020 09:34

  Synektik miał 1,2 mln zł zysku netto w III kw. roku 2019/2020

 • 11.08.2020 07:49

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.08.2020 07:55

  EVR wycenia akcje Enel-Medu na 13,60 zł, a Synektika na 29,40 zł

 • 31.07.2020 16:07

  Synektik zawarł z firmą Genomtec umowę o współpracy

 • 31.07.2020 15:48

  SYNEKTIK SA (24/2020) Zawarcie listu intencyjnego z Genomtec SA - aktualizacja informacji

 • 23.06.2020 16:24

  Synektik chce współpracy z Genomtec przy komercjalizacji testów na SARS-CoV-2, rozważa inwestycję w spółkę

 • 23.06.2020 15:49

  SYNEKTIK SA (19/2020) Zawarcie listu intencyjnego z Genomtec S.A.

 • 09.06.2020 17:10

  SYNEKTIK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.04.2020 09:01

  SYNEKTIK SA (18/2020) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 14.04.2020 14:41

  SYNEKTIK SA (17/2020) Informacja o wygranym przetargu dot. systemu Da Vinci

 • 09.04.2020 15:07

  SYNEKTIK SA (16/2020) Uzupełnienie składu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

 • 02.04.2020 10:10

  SYNEKTIK SA (15/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik - KOREKTA

 • 01.04.2020 17:21

  Przychody Synektika ze sprzedaży sprzętu medycznego wzrosły w II kw. o ok. 104 proc. - szacunki

 • 01.04.2020 16:36

  SYNEKTIK SA (15/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik

 • 06.03.2020 12:31

  SYNEKTIK SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku.

 • 04.03.2020 12:03

  SYNEKTIK SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 03.03.2020

 • 03.03.2020 15:20

  Synektik wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 03.03.2020 15:15

  SYNEKTIK SA (12/2020) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 03.03.2020 14:34

  SYNEKTIK SA (11/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 26.02.2020 18:58

  Synektik miał 37,59 mln zł przychodów w I kw. roku 2019/2020, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 26.02.2020 18:02

  Synektik miał 37,59 mln zł przychodów w I kw. roku 2019/2020, zgodnie z szacunkami (popr.)

 • 26.02.2020 17:39

  Synektik miał 37,59 mln zł w I kw. roku 2019/2020, zgodnie z szacunkami

 • 26.02.2020 17:13

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.02.2020 13:26

  Synektik ma umowę na sprzedaż systemu da Vinci za 12,9 mln zł netto

 • 20.02.2020 13:13

  SYNEKTIK SA (10/2020) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 17.02.2020 15:17

  SYNEKTIK SA (9/2020) Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 10.02.2020 10:37

  SYNEKTIK SA (8/2020) Zgłoszenie projektu nowej uchwały i zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 03.02.2020 12:53

  SYNEKTIK SA (7/2020) Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2020 16:18

  SYNEKTIK SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2020 roku.

 • 29.01.2020 18:57

  Zarząd Synektika rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 29.01.2020 18:43

  SYNEKTIK SA (5/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 22.01.2020 14:02

  NN Investment Partners TFI ma mniej niż 5 proc. na walnym Synektika

 • 22.01.2020 13:57

  SYNEKTIK SA (4/2020) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 21.01.2020 09:25

  EVR obniżył rekomendację Enel-Medu do "sprzedaj", utrzymał "kupuj" dla Synektika

 • 17.01.2020 14:04

  Synektik liczy na zbliżone rdr przychody w I poł. roku 2019/2020 - wiceprezes

 • 15.01.2020 16:20

  Grupa Synektik szacuje, że w IV kw. '19 miała 37,5 mln zł przychodów ze sprzedaży

 • 15.01.2020 15:54

  SYNEKTIK SA (3/2020) Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 roku finansowego 2019

 • 13.01.2020 14:10

  Backlog Synektika na koniec '19 wyniósł 9,2 mln zł

 • 13.01.2020 13:55

  SYNEKTIK SA (2/2020) Wartość backlog i quota log Synekik SA

 • 02.01.2020 11:43

  SYNEKTIK SA (1/2020) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 20.12.2019 17:26

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.12.2019 17:23

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 08.11.2019 07:24

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2018 QSr

 • 30.10.2019 14:51

  SYNEKTIK SA (28/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 25.10.2019 14:14

  SYNEKTIK SA (27/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał

 • 11.10.2019 14:39

  Synektik zamierza rozpocząć w '20 trzecią fazę badań nad kardioznacznikiem (wywiad)

 • 11.10.2019 14:39

  Przychody Synektika w kolejnych latach powinny rosnąć w tempie kilkunastu-kilkudziesięciu proc. (wywiad)

 • 09.10.2019 16:12

  SYNEKTIK SA (26/2019) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 27.09.2019 13:25

  SYNEKTIK SA (25/2019) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 19.09.2019 13:25

  SYNEKTIK SA (24/2019) Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 13.08.2019 14:51

  SYNEKTIK SA (23/2019) Podpisanie znaczącej umowy

 • 31.05.2019 16:10

  SYNEKTIK SA (17/2019) Raport z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 przekazany do Komisji Europejskiej

 • 31.05.2019 07:17

  SYNEKTIK SA (16/2019) Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

 • 31.05.2019 07:16

  SYNEKTIK SA (16/2019) Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

 • 16.04.2019 08:42

  NN Investment Partners TFI ma powyżej 5 proc. na walnym Synektika

 • 16.04.2019 08:33

  SYNEKTIK SA (13/2019) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 22.03.2019 09:12

  SYNEKTIK SA (11/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2019 roku.

 • 20.03.2019 10:40

  SYNEKTIK SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 19.03.2019

 • 01.03.2019 15:25

  SYNEKTIK SA (9/2019) Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 01.03.2019 08:53

  SYNEKTIK SA (8/2019) Wartość backlog i quota log Grupy Synektik - aktualizacja

 • 28.02.2019 09:38

  SYNEKTIK SA (7/2019) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 21.02.2019 17:50

  Grupa Synektik miała w I kw. roku finansowego 18/19 EBITDA na poziomie 11,8 mln zł

 • 21.02.2019 17:17

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.02.2019 14:26

  SYNEKTIK SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku / KOREKTA

 • 18.02.2019 15:51

  SYNEKTIK SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku

 • 14.02.2019 17:27

  Grupa Synektik szacuje, w I kw. roku finansowego 2018 EBITDA wyniosła 11,5 mln zł

 • 14.02.2019 17:09

  SYNEKTIK SA (5/2019) Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik SA na dzień 31 grudnia 2018

 • 14.02.2019 16:52

  SYNEKTIK SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku 2018

 • 14.02.2019 16:06

  SYNEKTIK SA (3/2019) Zawarcie umowy na dofinansowanie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny

 • 24.01.2019 08:52

  Grupa Synektik szacuje, że w IV kw. '18 miała 65,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (opis)

 • 24.01.2019 08:14

  Grupa Synektik szacuje, że w IV kw. '18 miała 65,5 mln zł przychodów ze sprzedaży

 • 24.01.2019 08:00

  SYNEKTIK SA (2/2019) Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 2018/2019 r.

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 22.01.2019 08:04

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.01.2019 07:59

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 11.01.2019 12:46

  SYNEKTIK SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 21.12.2018 15:34

  Synektik zakończył II fazę badań kardioznacznika metodą PET-CT

 • 21.12.2018 14:54

  SYNEKTIK SA (40/2018) Zakończenie II fazy badań kardioznacznika metodą PET-CT na zaplanowanej grupie pacjentów

 • 14.12.2018 09:30

  East Value Research obniżył ceny docelowe dla akcji Enel-Med i Synektik

 • 14.12.2018 09:17

  Synektik zawarł od X kontrakty o wartości 49,1 mln zł

 • 14.12.2018 09:08

  SYNEKTIK SA (39/2018) Wartość backlog i quota log Grupy Synektik - aktualizacja

 • 13.12.2018 14:00

  SYNEKTIK SA (38/2018) Podpisanie znaczącej umowy

 • 10.12.2018 15:13

  SYNEKTIK SA (37/2018) Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków

 • 21.11.2018 12:28

  SYNEKTIK SA (36/2018) Podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

 • 14.11.2018 17:08

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 7/2017 QSr

 • 13.11.2018 15:20

  Synektik ma umowę z Medicoverem na sprzedaż systemu Da Vinci

 • 13.11.2018 14:39

  SYNEKTIK SA (35/2018) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 17.10.2018 09:34

  SYNEKTIK SA (34/2018) Przewidywane wyniki sprzedaży Q7 2017/2018 r.

 • 15.10.2018 15:38

  Synektik ma umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii na 12,9 mln zł (opis)

 • 15.10.2018 14:41

  Synektik ma umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii na 12,9 mln zł

 • 15.10.2018 14:00

  SYNEKTIK SA (33/2018) Podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

 • 10.10.2018 10:13

  Fundusze Franklin Templeton mają poniżej 5 proc. akcji Synektika

 • 10.10.2018 10:03

  SYNEKTIK SA (32/2018) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 09.10.2018 13:00

  SYNEKTIK SA (31/2018) Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 04.10.2018 08:56

  SYNEKTIK SA (30/2018) Przyznanie istotnego dofinansowania na realizację prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków

 • 25.09.2018 16:34

  Synektik zakłada, że zrealizuje w '18 wzrost przychodów w przedziale 30-40 proc.

 • 25.09.2018 15:36

  Synektik ocenia, że dystrybucja da Vinci istotnie wpłynie na finanse; pierwsze efekty w '18

 • 24.09.2018 11:56

  SYNEKTIK SA (29/2018) Podpisanie znaczącej umowy

 • 19.09.2018 15:07

  Fundusz AgioFunds TFI ma powyżej 5 proc. na walnym Synektika

 • 19.09.2018 14:42

  SYNEKTIK SA (28/2018) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 14.09.2018 18:38

  Trigon TFI ma poniżej 5 proc. akcji Synektik

 • 14.09.2018 18:31

  SYNEKTIK SA (27/2018) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 11.09.2018 09:24

  SYNEKTIK SA (26/2018) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 07.09.2018 10:35

  SYNEKTIK SA (25/2018) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarzadcze

 • 03.09.2018 09:00

  SYNEKTIK SA (24/2018) Wartość backlog i quota log Grupy Synektik - aktualizacja

 • 21.08.2018 08:39

  SYNEKTIK SA (23/2018) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 09.08.2018 10:42

  SYNEKTIK SA (22/2018) Podpisanie znaczącej umowy

 • 09.08.2018 10:38

  Vestor DM rekomenduje "kupuj" Synektik z ceną docelową 20 zł

 • 03.08.2018 07:43

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 6/2017 QSr

 • 05.07.2018 14:28

  SYNEKTIK SA (21/2018) Umowa w sprawie sprzedaży robotów chirurgicznych da Vinci

 • 04.07.2018 14:20

  SYNEKTIK SA (20/2018) Zarejestrowanie przez Sąd połączenia podmiotów zależnych od Synektik SA

 • 06.06.2018 14:38

  Synektik ma porozumienie ws. produkcji radioznacznika Axumin w Polsce

 • 06.06.2018 14:13

  SYNEKTIK SA (19/2018) Umowa współpracy w zakresie produkcji i dystrybucji radioznacznika Axumin

 • 30.05.2018 14:33

  SYNEKTIK SA (18/2018) Podjęcie uchwał w sprawie połączenia podmiotów zależnych od Synektik S.A.

 • 28.05.2018 15:50

  SYNEKTIK SA (17/2018) Podpisanie znaczącej umowy

 • 11.05.2018 18:13

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 5/2017 QSr

 • 26.04.2018 16:55

  SYNEKTIK SA (16/2018) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej

 • 11.04.2018 10:27

  SYNEKTIK SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

 • 10.04.2018 15:10

  SYNEKTIK SA (14/2018) Treść uchwał podjętych na NWZA spólki Synektik SA w dniu 10.04.2018

 • 10.04.2018 14:46

  SYNEKTIK SA (13/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 06.04.2018 17:06

  SYNEKTIK SA (12/2018) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 06.04.2018 16:46

  SYNEKTIK SA (11/2018) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 06.04.2018 12:20

  SYNEKTIK SA (10/2018) Otrzymanie przez Spółkę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z wykonania uprawnienia osobistego

 • 05.04.2018 15:10

  SYNEKTIK SA (9/2018) Złożenie rezygnacji przez Członków Rady Nadzorczej

 • 29.03.2018 14:22

  SYNEKTIK SA (8/2017) Nabycie udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.

 • 26.03.2018 16:54

  SYNEKTIK SA (7/2018) zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów Monrol Poland LTD sp. z o.o.

 • 22.03.2018 15:08

  SYNEKTIK SA (6/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 15.03.2018 14:18

  SYNEKTIK SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.04.2018 roku.

 • 15.03.2018 10:24

  SYNEKTIK SA (4/2018) Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 02.02.2018 07:51

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2017 QSr

 • 15.01.2018 14:19

  Grupa Synektik szacuje, że w IV kwartale '17 miała 34 mln zł przychodów ze sprzedaży

 • 15.01.2018 13:54

  SYNEKTIK SA (3/2018) Przewidywane wyniki sprzedaży za Q4 2017r.

 • 15.01.2018 11:36

  SYNEKTIK SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

 • 09.01.2018 13:34

  Synektik liczy na wzrost udziału w rynku radioznaczników w Polsce do '22 do 42 proc. (opis)

 • 09.01.2018 13:27

  Zarząd Synektika może pod koniec '18 zarekomendować wypłatę dywidendy

 • 09.01.2018 12:53

  Synektik liczy na wzrost udziału w rynku radioznaczników w Polsce do '22 do 42 proc.

 • 03.01.2018 09:28

  SYNEKTIK SA (1/2018) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 29.12.2017 12:41

  NN OFE ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym Synektika

 • 29.12.2017 12:32

  SYNEKTIK SA (38/2017) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 28.12.2017 10:13

  SYNEKTIK SA (37/2017) Informacja o nabyciu udziałów w akcjach spółki

 • 27.12.2017 08:11

  East Value Research rekomenduje "sprzedaj" Enel-Med i "kupuj" Synektik

 • 21.12.2017 10:54

  Synektik ma umowę na zakup spółki Monrol Poland za ok. 14,7 mln zł

 • 21.12.2017 10:20

  SYNEKTIK SA (36/2017) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych.

 • 07.12.2017 16:34

  SYNEKTIK SA (35/2017) Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 06.12.2017 14:20

  SYNEKTIK SA (34/2017) Podpisanie znaczącej umowy

 • 05.12.2017 14:20

  SYNEKTIK SA (33/2017) Powołanie członków Zarządu

 • 24.11.2017 13:23

  SYNEKTIK SA (32/2017) Podpisanie znaczącej umowy w obszarze urządzeń do terapii

 • 20.11.2017 13:33

  SYNEKTIK SA (31/2017) Podpisanie znaczącej umowy

 • 15.11.2017 11:58

  SYNEKTIK SA (30/2017) Zawarcie umowy na realizację prac badawczych w ramach projektu Platforma Evolution

 • 03.11.2017 09:12

  Synektik widzi wzrost przetargów w ochronie zdrowia, uczestniczy w postępowaniach na 30 mln zł

 • 03.11.2017 07:39

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 14:59

  SYNEKTIK SA (29/2017) Włączenie pierwszego pacjenta do badania II fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 20.10.2017 10:58

  SYNEKTIK SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2017 roku.

 • 17.10.2017 10:50

  SYNEKTIK SA (27/2017) Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 16.10.2017

 • 17.10.2017 10:36

  SYNEKTIK SA (26/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 11.10.2017 14:06

  SYNEKTIK SA (25/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 09.10.2017 16:53

  SYNEKTIK SA (24/2017) Przyznanie Spółce istotnego dofinansowania na realizację prac badawczych w ramach projektu Platforma Evolution

 • 26.09.2017 10:58

  SYNEKTIK SA (23/2017) Podpisanie znaczącej umowy

 • 21.09.2017 12:45

  SYNEKTIK SA (22/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.09.2017 19:52

  SYNEKTIK SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.10.2017

 • 15.09.2017 12:02

  SYNEKTIK SA (20/2017) Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 25.08.2017 07:58

  SYNEKTIK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 27.07.2017 14:44

  SYNEKTIK SA (19/2017) Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej dotycząca II fazy badań klinicznych kardioznacznika.

 • 03.07.2017 11:28

  SYNEKTIK SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 roku.

 • 29.06.2017 12:20

  SYNEKTIK SA (17/2017) Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 28.06.2017

 • 29.06.2017 09:53

  SYNEKTIK SA (16/2017) Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik S.A. nowej kadencji

 • 28.06.2017 16:29

  SYNEKTIK SA (15/2017) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 26.06.2017 15:36

  SYNEKTIK SA (14/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 26.06.2017 15:12

  SYNEKTIK SA (13/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 26.06.2017 14:49

  SYNEKTIK SA (12/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 26.06.2017 14:29

  SYNEKTIK SA (11/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 23.06.2017 15:03

  SYNEKTIK SA (10/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2017 12:10

  SYNEKTIK SA (9/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2017 09:40

  SYNEKTIK SA (8/2017) Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 07.06.2017 12:59

  Synektik chce produkować radioznaczniki na potrzeby badań klinicznych (wywiad)

 • 26.05.2017 12:20

  SYNEKTIK SA (7/2017) Korekta numeru raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 26.05.2017

 • 26.05.2017 10:27

  SYNEKTIK SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2017

 • 10.05.2017 17:34

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 21.04.2017 07:30

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 07:25

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 18:03

  SYNEKTIK SA (5/2017) Informacja o transakcji zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 07.04.2017 10:03

  TFI PZU ma mniej niż 5 proc. akcji Synektika

 • 07.04.2017 09:56

  SYNEKTIK SA (4/2017) Informacja o transakcji zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 30.03.2017 08:01

  East Value Research podwyższył cenę docelową akcji Synektika do 21,2 zł

 • 15.02.2017 14:54

  Synektik spodziewa się ożywienia na rynku urządzeń med. w II poł. '17 (wywiad)

 • 14.02.2017 17:05

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 31.01.2017 12:31

  Synektik może wypłacić dywidendę w '19

 • 31.01.2017 09:39

  Synektik zakłada średnioroczny wzrost przychodów o 30-40 proc. w latach 2017-21 (opis)

 • 31.01.2017 08:57

  Synektik zakłada średnioroczny wzrost przychodów o 30-40 proc. w latach 2017-21

 • 31.01.2017 08:46

  SYNEKTIK SA (3/2017) Strategia rozwoju Grupy Synektik 2017-2021

 • 24.01.2017 16:49

  SYNEKTIK SA (2/2017) Prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży za czwarty kwartał 2016

 • 17.01.2017 10:50

  SYNEKTIK SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 20.12.2016 10:21

  Synektik ma umowę na realizację II fazy badań nad kardioznacznikiem

 • 20.12.2016 10:02

  SYNEKTIK SA (27/2016) Zawarcie umowy na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 14.11.2016 11:26

  SYNEKTIK SA (26/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09 listopada 2016 roku.

 • 10.11.2016 11:40

  SYNEKTIK SA (25/2016) Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 09.11.2016

 • 03.11.2016 12:49

  Synektik zacznie II fazę badań nad kardioznacznikiem w '16, chce pozyskać partnera

 • 03.11.2016 07:28

  SYNEKTIK SA (24/2016) Informacja o zakończeniu I fazy badań klinicznych

 • 31.10.2016 14:08

  Synektik liczy na dobrą sprzedaż urządzeń medycznych w IV kw.

 • 31.10.2016 07:52

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.10.2016 10:23

  SYNEKTIK SA (23/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.11.2016 roku.

 • 10.10.2016 17:14

  SYNEKTIK SA (22/2016) Prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży za trzeci kwartał 2016 r.

 • 07.10.2016 17:48

  SYNEKTIK SA (21/2016) Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej

 • 30.09.2016 18:59

  SYNEKTIK SA (20/2016) Informacja o stanie realizacji I fazy badań klinicznych

 • 19.09.2016 16:31

  SYNEKTIK SA (19/2016) Informacja o transakcjach nabycia znaczących pakietów akcji

 • 29.08.2016 07:05

  Synektik chce zamknąć II fazę badań kardioznacznika w '17; liczy na znaczny wzrost wyników

 • 23.08.2016 07:35

  SYNEKTIK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 09.08.2016 09:57

  SYNEKTIK SA (18/2016) Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik S.A. na 30.06.2016 oraz informacja o wpływie zdarzeń o charakterze niegotówkowym na wyniki finansowe okresu.

 • 29.07.2016 08:28

  Szacunkowa EBITDA Synektik za II kw. '16 to 163.000 zł

 • 29.07.2016 08:19

  SYNEKTIK SA (17/2016) Prognozowany poziom zysku EBITDA Synektik S.A. na 30.06.2016 oraz informacja o wpływie zdarzeń o charakterze niegotówkowym na wyniki finansowe okresu.

 • 28.07.2016 20:28

  SYNEKTIK SA (16/2016) Informacja o stanie realizacji I fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 23.06.2016 11:54

  SYNEKTIK SA Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 07.06.2016 12:57

  SYNEKTIK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 czerwca 2016 roku.

 • 07.06.2016 09:59

  SYNEKTIK SA Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 06.06.2016

 • 12.05.2016 09:03

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji

 • 10.05.2016 15:21

  SYNEKTIK SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2016 roku.

 • 09.05.2016 10:58

  Synektik chce zwiększyć eksport i wejść do krajów bałtyckich; liczy na wzrost wyników

 • 09.05.2016 07:22

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 12:21

  SYNEKTIK SA Podpisanie umowy o współpracy z firmą Carl Zeiss

 • 25.04.2016 07:49

  East Value Research obniżył cenę docelową akcji Synektika do 20 zł

 • 22.04.2016 07:20

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.04.2016 07:11

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 12.04.2016 15:59

  Synektik oczekuje w '16 wyraźnego wzrostu sprzedaży radiofarmaceutyków

 • 12.04.2016 14:59

  Synektik oczekuje w '16 wyraźnego wzrostu sprzedaży radiofarmaceutyków

 • 07.04.2016 16:50

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.03.2016 09:29

  Synektik ma umowę na dofinansowanie projektu wartego 3,69 mln euro

 • 22.03.2016 09:02

  SYNEKTIK SA Podpisanie znaczącej umowy dot. dofinansowania projektu w ramach programu MPŚ Instrument Horyzont 2020.

 • 25.02.2016 16:01

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik SA

 • 25.02.2016 15:49

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik S.A.

 • 15.02.2016 13:46

  Synektik chce wydać na inwestycje w '16 blisko 7,6 mln zł, pracuje nad strategią

 • 08.02.2016 17:36

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 27.01.2016 08:44

  SYNEKTIK SA Szacunkowe wyniki po IV kwartale 2015 r.

 • 15.01.2016 09:44

  SYNEKTIK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólne liczby głosów na NWZA w dniu 13 stycznia 2016

 • 14.01.2016 15:40

  SYNEKTIK SA Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 13.01.2016

 • 13.01.2016 11:10

  SYNEKTIK SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.

 • 12.01.2016 10:58

  SYNEKTIK SA Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza zmiany projektu uchwały zgłoszonej na NWZA Synektik S.A.

 • 15.12.2015 14:09

  SYNEKTIK SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016 roku.

 • 08.12.2015 16:10

  SYNEKTIK SA Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne

 • 23.11.2015 18:07

  Synektik dostanie 3,69 mln euro dofinansowania z UE

 • 23.11.2015 17:46

  SYNEKTIK SA Pozytywna weryfikacja projektu Spółki w ramach programu MŚP Instrument Horyzont 2020.

 • 17.11.2015 10:21

  Synektik ogłosi plany rozwoju na lata 2016-2020 na początku przyszłego roku

 • 12.11.2015 07:23

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.10.2015 10:45

  Synektik dostanie 5,6 mln zł dofinansowania na rozwój kardioznacznika

 • 27.10.2015 10:28

  SYNEKTIK SA Podpisanie znaczącej umowy dot. dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • 14.10.2015 11:13

  SYNEKTIK SA Podpisanie znaczącej umowy na dostawę sprzętu medycznego

 • 09.10.2015 13:15

  SYNEKTIK SA Zawarcie aneksu do Umowy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 • 02.10.2015 14:13

  SYNEKTIK SA Informacja o zmianie udziału poniżej 10%

 • 21.08.2015 08:17

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Medicalgorithmics, podtrzymał zalecenia Synektika i Voxela

 • 20.08.2015 14:13

  SYNEKTIK SA Zawarcie aneksu do Umowy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 • 04.08.2015 14:51

  SYNEKTIK SA Pozytywna weryfikacja projektu Spółki w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw".

 • 10.07.2015 12:32

  SYNEKTIK SA Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne

 • 22.06.2015 15:31

  Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Synektik poniżej 5 proc.

 • 22.06.2015 15:07

  SYNEKTIK SA Informacja o zmianie udziału poniżej 5%

 • 16.06.2015 15:30

  SYNEKTIK SA Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 15.06.2015 10:45

  SYNEKTIK SA Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych

 • 10.06.2015 12:55

  SYNEKTIK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015 roku.

 • 10.06.2015 12:28

  SYNEKTIK SA Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 09.06.2015

 • 03.06.2015 12:22

  Synektik złożył ofertę w przetargu o wartości 20,8 mln zł netto

 • 03.06.2015 12:03

  SYNEKTIK SA Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 22.05.2015 17:06

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik S.A.

 • 22.05.2015 17:04

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik S.A.

 • 15.05.2015 08:15

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 11:23

  SYNEKTIK SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.06.2015 roku.

 • 05.05.2015 12:01

  SYNEKTIK SA Istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w Warszawie w zakresie uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku IASOcholine®

 • 23.04.2015 12:19

  SYNEKTIK SA Podpisanie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

 • 20.03.2015 19:58

  SYNEKTIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 15:34

  SYNEKTIK SA Podpisanie umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

 • 06.03.2015 08:37

  DM BZ WBK obniżył ceny docelowe Synektika i Voxela, podniósł Medicalgorithmics

 • 27.02.2015 09:22

  SYNEKTIK SA Temat: Pozytywna weryfikacja projektu Spółki w ramach konkursu RPOWM/1.5.1.2014

 • 19.02.2015 13:45

  Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI mają mniej niż 5 proc. Synektika

 • 19.02.2015 13:32

  SYNEKTIK SA Informacja o zmianie łącznego udziału poniżej 5%

 • 09.02.2015 12:13

  Noble Funds TFI ma poniżej 5 proc. Synektika

 • 09.02.2015 11:59

  SYNEKTIK SA Informacja o zmianie udziału poniżej 5%

 • 19.01.2015 15:40

  SYNEKTIK SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 18.12.2014 16:18

  SYNEKTIK SA powołanie nowego członka zarządu

 • 08.12.2014 15:43

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji

 • 01.12.2014 18:35

  SYNEKTIK SA rejestracja zakładu w zakresie uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku w Warszawie

 • 14.11.2014 17:35

  SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.10.2014 08:42

  Norges Bank Investment Management ma ponad 5 proc. Synektiku

 • 27.10.2014 08:33

  SYNEKTIK SA nabycie akcji spółki powyżej progu 5%

 • 22.10.2014 09:10

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji Synektiku do 32,5 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 20.10.2014 17:41

  GPW: Komunikat - SYNEKTIK SA

 • 20.10.2014 11:42

  Synektik zyskał prawa własności do 4 produktów farmaceutycznych za 2,8 mln euro (aktl.)

 • 20.10.2014 11:28

  Synektik zyskał prawa własności do 4 produktów farmaceutycznych za 2,8 mln euro

 • 20.10.2014 11:09

  SYNEKTIK SA nabycie znaczących aktywów

 • 16.10.2014 18:26

  GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland

 • 15.10.2014 13:46

  SYNEKTIK SA termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 14.10.2014 16:27

  WSE: Resolution - SYNEKTIK

 • 14.10.2014 16:10

  SYNEKTIK SA dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 14.10.2014 09:04

  Kurs Synektiku wzrósł w debiucie na GPW o 1,8 proc.

 • 13.10.2014 17:31

  GPW: Komunikat (NewConnect)

 • 13.10.2014 17:28

  GPW: Komunikat - SYNEKTIK SA

 • 13.10.2014 14:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SYNEKTIK SA

 • 13.10.2014 14:38

  SYNEKTIK SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Synektik S.A. do obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 13.10.2014 14:37

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SYNEKTIK SA

 • 13.10.2014 14:37

  GPW: wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki SYNEKTIK SA

 • 13.10.2014 14:22

  SYNEKTIK SA Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Synektik S.A. oraz unieważnienie zleceń maklerskich na akcje tej spółki

 • 13.10.2014 13:12

  Synektik zadebiutuje na rynku głównym GPW we wtorek

 • 08.10.2014 14:13

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 06.10.2014 14:37

  SYNEKTIK SA Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

 • 06.10.2014 11:15

  SYNEKTIK SA Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 03.10.2014 20:33

  SYNEKTIK SA Zawarcie istotnej umowy

 • 02.10.2014 17:10

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Synektiku

 • 02.10.2014 17:04

  SYNEKTIK SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

 • 26.09.2014 16:44

  Fundusze Aviva Investors Poland mają poniżej 5 proc. akcji Synektiku

 • 26.09.2014 16:36

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 14.08.2014 17:02

  Wyniki Synektik w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.08.2014 16:01

  SYNEKTIK SA Skonsolidowany raport kwartalny za IIkw 2014

 • 30.07.2014 14:15

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji

 • 30.06.2014 11:47

  SYNEKTIK SA korekta raportu ESPI nr 18/2014: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki , które odbyło sie w dniu 26 czerwca 2014"

 • 30.06.2014 11:07

  SYNEKTIK SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2014 roku.

 • 27.06.2014 13:27

  SYNEKTIK SA Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Spółki

 • 27.06.2014 13:23

  SYNEKTIK SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 27.06.2014 10:19

  SYNEKTIK SA Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik S.A. w dniu 26.06.2014

 • 25.06.2014 15:30

  SYNEKTIK SA Informacja o złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

 • 23.06.2014 08:13

  Dr Kalliwoda podniósł wyceny Polmedu, Enel-Medu, Synektiku; obniżył dla Voxela

 • 18.06.2014 12:24

  SYNEKTIK SA Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 17.06.2014 16:51

  Synektik SA przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kandydatów na członków RN

 • 10.06.2014 14:45

  Synektik Spółka Akcyjna Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 04.06.2014 15:13

  SYNEKTIK SA Rozliczenie płatności końcowej dotyczącej Centrum Badawczo ? Rozwojowego wynikającej z umowy o dofinansowanie nr POIG.04.05.02-00-010/12-00

 • 29.05.2014 11:23

  SYNEKTIK SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2014 roku.

 • 29.05.2014 10:41

  SYNEKTIK SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014 roku.

 • 20.05.2014 16:05

  SYNEKTIK SA Tytuł : "Korekta raportu ESPI nr 16/2014: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 20.05.2014 11:06

  SYNEKTIK SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.05.2014 10:52

  SYNEKTIK SA Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik S.A. w dniu 19.05.2014

 • 15.05.2014 10:55

  SYNEKTIK SA złożenie przez akcjonariusza projektów do uchwały na NWZA Synektik SA

 • 15.05.2014 10:46

  SYNEKTIK SA Złożenie przez akcjonariusza projektów do uchwały na NWZA Synektik S.A.

 • 14.05.2014 17:03

  SYNEKTIK SA Skonsolidowany raport kwartalny za Ikw 2014

 • 06.05.2014 13:30

  SYNEKTIK SA Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne

 • 29.04.2014 13:31

  SYNEKTIK SA Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2013

 • 23.04.2014 11:54

  SYNEKTIK SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 19.05.2014 r.

 • 23.04.2014 11:18

  SYNEKTIK SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 19.05.2014 r.

 • 22.04.2014 15:48

  SYNEKTIK SA treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18.04.2014

 • 22.04.2014 11:54

  SYNEKTIK SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 18 kwietnia 2014 roku.

 • 16.04.2014 18:45

  SYNEKTIK SA istotne zdarzenie: otrzymanie zezwolenia na wytwarzania w zakładzie produkcyjnym w Warszawie

 • 15.04.2014 10:49

  SYNEKTIK SA Korekta raportu ESPI nr 11/2014

 • 15.04.2014 10:37

  SYNEKTIK SA korekta raportu EBI nr 15/2014

 • 14.04.2014 10:19

  SYNEKTIK SA złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZA

 • 14.04.2014 09:59

  SYNEKTIK SA Złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ

 • 14.04.2014 06:01

  Synektik rozważa akwizycje produktów i mocy produkcyjnych w Europie Zachodniej

 • 10.04.2014 14:08

  SYNEKTIK SA korekta raportu ESPI nr 8/2014

 • 10.04.2014 13:32

  SYNEKTIK SA Korekta raportu EBI nr 12/2014

 • 09.04.2014 05:52

  SYNEKTIK SA Jednostkowy raport roczny Synektik S.A. za rok obrotowy 2013

 • 25.03.2014 16:20

  Wprowadzenie embarga na import sprzętu med. do Rosji bez wpływu na spółki z GPW (analiza)

 • 24.03.2014 14:55

  SYNEKTIK SA informacja o przekroczeniu powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 24.03.2014 14:48

  SYNEKTIK SA informacja o przekroczeniu poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce

 • 19.03.2014 12:53

  SYNEKTIK SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 18.04.2014 r.

 • 19.03.2014 12:16

  SYNEKTIK SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 18.04.2014 r.

 • 21.02.2014 09:20

  Trigon podniósł cenę docelową Synektiku do 31,8 zł z 17,7 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 14.02.2014 14:36

  Noble Funds FIO ma ponad 5 proc. Synektika

 • 14.02.2014 14:34

  SYNEKTIK SA informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 12.02.2014 06:05

  SYNEKTIK SA Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2013

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 09:12

  SYNEKTIK SA informacja o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym

 • 27.01.2014 15:10

  SYNEKTIK SA korekta raportu EBI nr 8/2014

 • 27.01.2014 10:31

  SYNEKTIK SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 23.01.2014 09:53

  SYNEKTIK SA zarejestrowanie przez sąd połączenia spółek IASON Sp. z o.o. i Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje Sp. z o.o.

 • 21.01.2014 09:45

  SYNEKTIK SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E oraz zakończenie notowania praw do akcji serii E

 • 20.01.2014 18:30

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SYNEKTIK SA

 • 16.01.2014 11:45

  SYNEKTIK SA uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii E i złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E

 • 10.01.2014 14:40

  Altus TFI ma ponad 5 proc. Synektiku

 • 10.01.2014 14:26

  SYNEKTIK SA Informacja o zmianie udziału powyżej 5%

 • 10.01.2014 12:19

  SYNEKTIK SA korekta raportu 1/2014: Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

 • 10.01.2014 11:41

  SYNEKTIK SA informacja o zmianie udziału poniżej 10%

 • 09.01.2014 15:27

  SYNEKTIK SA informacja o zmianie udziału poniżej 10%

 • 09.01.2014 12:23

  SYNEKTIK SA informacja o zmianie udziału poniżej 5%

 • 09.01.2014 08:22

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

 • 08.01.2014 12:09

  SYNEKTIK SA złożenie dokumentów do KDPW

 • 08.01.2014 11:02

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

 • 03.01.2014 18:11

  GPW: Komunikat - SYNEKTIK SA

 • 03.01.2014 15:42

  SYNEKTIK SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 02.01.2014 15:23

  SYNEKTIK SA uchwała zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E na NewConnect

 • 02.01.2014 14:10

  GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki SYNEKTIK

 • 02.01.2014 11:24

  SYNEKTIK SA rozwiązanie oraz zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

 • 24.12.2013 12:10

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

 • 24.12.2013 11:02

  SYNEKTIK SA wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Newconnect

 • 20.12.2013 12:11

  Fundusze Aviva Investors Poland mają ponad 5 proc. Synektiku

 • 20.12.2013 11:55

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

 • 20.12.2013 11:49

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji

 • 19.12.2013 11:11

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 19.12.2013 11:07

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu

 • 19.12.2013 10:35

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji na papierach wartościowych

 • 19.12.2013 10:26

  SYNEKTIK SA informacja o transakcji na papierach wartościowych

 • 17.12.2013 15:58

  SYNEKTIK SA Uchwała KDPW o rejestracji praw do akcji serii E

 • 17.12.2013 14:29

  SYNEKTIK SA wniosek o wprowadzenie akcji serii E spółki do ASO

 • 17.12.2013 10:56

  Templeton Asset Management ma 12,65 proc. głosów na walnym Synektika

 • 17.12.2013 10:43

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 16.12.2013 15:02

  ING OFE wszedł do akcjonariatu Synektika

 • 16.12.2013 14:51

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 16.12.2013 12:51

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 12.12.2013 16:42

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu

 • 12.12.2013 16:35

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu

 • 12.12.2013 16:14

  SYNEKTIK SA Informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 12.12.2013 15:51

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 12.12.2013 12:43

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu

 • 11.12.2013 14:31

  SYNEKTIK SA złożenie dokumentów do KDPW

 • 06.12.2013 13:29

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 06.12.2013 13:03

  SYNEKTIK SA informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 05.12.2013 13:38

  Synektik może wypłacić dywidendę za '14; chce przejść na główny rynek GPW w '14 (wywiad)

 • 29.11.2013 20:38

  SYNEKTIK SA plan połączenia spółek

 • 27.11.2013 09:07

  SYNEKTIK SA zgoda rady nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego

 • 20.11.2013 09:55

  SYNEKTIK SA uzyskanie zezwolenia na użytkowanie obiektu wytwarzania radiofarmaceutyków

 • 20.11.2013 09:31

  SYNEKTIK SA podpisanie przez spółkę aneksu do znaczącej umowy

 • 19.11.2013 09:33

  SYNEKTIK SA zawarcie znaczącej umowy na prowadzenie wspólnych badań i zakup licencji

 • 13.11.2013 14:56

  SYNEKTIK SA podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne

 • 06.11.2013 09:53

  SYNEKTIK SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 04.11.2013 15:30

  SYNEKTIK SA informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 10.10.2013 12:41

  SYNEKTIK SA podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne

 • 10.10.2013 11:34

  SYNEKTIK SA uchwała zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii BBB na rynku NewConnect

 • 09.10.2013 19:12

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SYNEKTIK SA

 • 08.10.2013 13:50

  SYNEKTIK SA Podpisanie przez spółkę aneksu do umowy

 • 04.10.2013 12:00

  SYNEKTIK SA złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii BBB na rynku NewConnect

 • 03.10.2013 08:16

  Dr. Kalliwoda Research zaleca kupno Synektiku i Voxela

 • 02.10.2013 18:58

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SYNEKTIK SA

 • 20.09.2013 10:21

  SYNEKTIK SA podpisanie znaczących umów w postępowaniu o zamówienia publiczne

 • 18.09.2013 09:33

  SYNEKTIK SA Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 • 18.09.2013 09:24

  SYNEKTIK SA wniosek o wprowadzenie akcji serii BBB do ASO

 • 17.09.2013 12:15

  SYNEKTIK SA uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii BBB

 • 16.09.2013 14:51

  SYNEKTIK SA podpisanie przez spółkę zależną znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne

 • 12.09.2013 06:01

  SYNEKTIK SA zawarcie istotnej umowy i aneksu do istotnej umowy

 • 10.09.2013 09:51

  SYNEKTIK SA podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne

 • 09.09.2013 11:51

  SYNEKTIK SA złożenie dokumentów do KDPW

 • 30.08.2013 17:00

  SYNEKTIK SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 14.08.2013 11:06

  SYNEKTIK SA Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2013

 • 07.08.2013 15:27

  SYNEKTIK SA istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w zakresie uruchomienia produkcji drugiego radiofarmaceutyku - IASOflu

 • 31.07.2013 08:51

  SYNEKTIK SA podpisanie znaczących umów w postępowaniu o zamówienia publiczne

 • 26.07.2013 14:51

  SYNEKTIK SA podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne

 • 25.07.2013 14:08

  SYNEKTIK SA - dookreślenie wysokości kapitału zakładowego