Skotan SA

skrót: SKT

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych. Podstawowym projektem biotechnologicznym spółki łączącym docelowo powyższe obszary pozostaje rozwój technologii i spektrum produktowego związanego ze szczepem drożdży Yarrowia Lipolytica, który docelowo Spółka zamierza uplasować w ramach swoich produktów w sektorze paszowym oraz suplementacji diety ludzkiej. W obszarze innowacyjnych procesów technologicznym najważniejszym projektem spółki jest projekt wytwarzania energii elektrycznej z gazów odpadowych i wodorowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Karkosik, Roman Krzysztofwraz z podmiotem zależnym4 387 82016,25%4 387 82016,25%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 31.12.2020 14:09

  SKOTAN SA (29/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 29.12.2020 20:02

  SKOTAN SA (28/2020) Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem

 • 29.12.2020 18:34

  SKOTAN SA (27/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I

 • 28.12.2020 14:12

  SKOTAN SA (26/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L,M,N,O,P

 • 23.12.2020 18:43

  SKOTAN SA (25/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C

 • 22.12.2020 23:22

  SKOTAN SA (24/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G, H, J

 • 22.12.2020 22:29

  SKOTAN SA (23/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K

 • 08.12.2020 17:27

  SKOTAN SA (22/2020) Włączenie wzbogaconej biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności

 • 30.11.2020 18:25

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 02.11.2020 19:58

  SKOTAN SA (21/2020) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 listopada 2020 r.

 • 02.11.2020 19:50

  SKOTAN SA (20/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 2 listopada 2020 r.

 • 21.10.2020 13:31

  SKOTAN SA (19/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi

 • 05.10.2020 16:50

  SKOTAN SA (17/2020) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi - korekta raportu

 • 05.10.2020 16:04

  SKOTAN SA (18/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 2 listopada 2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 05.10.2020 15:46

  SKOTAN SA (17/2020) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi

 • 30.09.2020 22:51

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 18.09.2020 16:38

  SKOTAN SA (16/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O

 • 31.08.2020 19:51

  SKOTAN SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 19:45

  SKOTAN SA (14/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 • 28.08.2020 22:32

  SKOTAN SA (13/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku

 • 04.08.2020 19:07

  SKOTAN SA (12/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku

 • 04.08.2020 18:50

  SKOTAN SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

 • 24.06.2020 15:12

  SKOTAN SA (9/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O

 • 01.06.2020 22:21

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 23:19

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.05.2020 23:05

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 11.05.2020 16:37

  SKOTAN SA (8/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 22.04.2020 14:45

  SKOTAN SA (7/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P

 • 21.04.2020 17:47

  SKOTAN SA (6/2020) Szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. oraz informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki

 • 20.04.2020 14:06

  SKOTAN SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

 • 16.03.2020 14:11

  SKOTAN SA (4/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O

 • 28.02.2020 15:42

  SKOTAN SA (3/2020) Informacja dotycząca obligacji serii N i O

 • 31.01.2020 17:18

  SKOTAN SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 07.01.2020 16:26

  SKOTAN SA (1/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M

 • 31.12.2019 16:37

  SKOTAN SA (36/2019) Informacja dotycząca obligacji serii F,L,M

 • 31.12.2019 11:39

  SKOTAN SA (35/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I

 • 21.12.2019 13:13

  SKOTAN SA (34/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K

 • 20.12.2019 13:19

  SKOTAN SA (33/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J

 • 05.12.2019 20:28

  SKOTAN SA (32/2019) Wcześniejszy wykup części obligacji serii K

 • 29.11.2019 21:02

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 15:32

  SKOTAN SA (31/2019) Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie

 • 22.10.2019 15:58

  SKOTAN SA (30/2019) Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie

 • 17.10.2019 23:34

  SKOTAN SA (29/2019) Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019

 • 30.09.2019 19:24

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.09.2019 15:40

  SKOTAN SA (28/2019) Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie

 • 27.09.2019 14:36

  SKOTAN SA (27/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 26.09.2019 17:02

  SKOTAN SA (26/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G

 • 02.09.2019 21:20

  SKOTAN SA (25/2019) Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie

 • 31.05.2019 22:04

  SKOTAN SA (17/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

 • 30.05.2019 17:47

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 15:43

  SKOTAN SA (16/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

 • 30.05.2019 15:20

  SKOTAN SA (15/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.

 • 17.05.2019 15:22

  SKOTAN SA (14/2019) Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności

 • 15.04.2019 17:17

  SKOTAN SA (12/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca"

 • 12.04.2019 20:11

  SKOTAN SA (11/2019) Emisja obligacji serii P

 • 26.03.2019 16:34

  SKOTAN SA (8/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I

 • 25.03.2019 16:33

  SKOTAN SA (7/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii C, F i L

 • 28.02.2019 22:27

  SKOTAN SA (6/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

 • 28.02.2019 21:59

  SKOTAN SA (5/2019) Informacja dotycząca obligacji serii I

 • 26.02.2019 19:24

  SKOTAN SA (4/2019) Emisja obligacji serii O

 • 20.02.2019 18:18

  SKOTAN SA (3/2019) Emisja obligacji serii N

 • 25.01.2019 11:36

  SKOTAN SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 15.01.2019 14:27

  SKOTAN SA (1/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H

 • 31.12.2018 10:57

  SKOTAN SA (33/2018) Informacja dotycząca obligacji serii H

 • 18.12.2018 19:09

  SKOTAN SA (32/2018) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E

 • 14.12.2018 15:55

  SKOTAN SA (31/2018) Emisja obligacji serii M

 • 14.12.2018 13:27

  SKOTAN SA (30/2018) Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki

 • 05.12.2018 19:35

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SKOTAN S.A.

 • 05.12.2018 18:39

  GPW zawiesza notowania Skotanu od 12 do 27 grudnia

 • 03.12.2018 22:30

  SKOTAN SA (29/2018) Uzgodnienie harmonogramu procesu scalenia akcji Spółki oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

 • 26.11.2018 18:59

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 19.11.2018 14:40

  SKOTAN SA (28/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 30.10.2018 17:31

  SKOTAN SA (27/2018) Zawarcie umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

 • 16.10.2018 18:34

  SKOTAN SA (26/2018) Emisja obligacji serii L.

 • 28.09.2018 19:47

  SKOTAN SA (25/2018) Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C

 • 31.08.2018 17:43

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 29.08.2018 18:45

  SKOTAN SA (24/2018) Emisja obligacji serii K

 • 22.08.2018 14:52

  SKOTAN SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.08.2018 14:17

  SKOTAN SA (22/2018) Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu wodorowego

 • 28.06.2018 17:17

  SKOTAN SA (21/2018) Umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • 27.06.2018 15:45

  SKOTAN SA (20/2018) Usunięcie Spółki z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 • 22.06.2018 21:30

  SKOTAN SA (18/2018) Tre�� uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 20:43

  SKOTAN SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 17:53

  SKOTAN SA (17/2018) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu: "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"

 • 14.06.2018 23:15

  SKOTAN SA (16/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 21:23

  SKOTAN SA (15/2018) Decyzja PARP w sprawie przedłużenia terminu wdrożenia wyników badań projektu: "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"

 • 04.06.2018 19:04

  SKOTAN SA (14/2018) Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 • 29.05.2018 11:24

  SKOTAN SA (13/2018) Wniosek PARP o zawieszenie egzekucji

 • 28.05.2018 18:22

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 20:37

  SKOTAN SA (12/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 25.05.2018 20:27

  SKOTAN SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 24.05.2018 17:33

  SKOTAN SA (10/2018) Emisja obligacji serii J

 • 17.05.2018 20:49

  SKOTAN SA (9/2018) Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 25.04.2018 15:19

  SKOTAN SA (8/2018) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 19.04.2018 12:35

  SKOTAN SA (7/2018) Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki - korekta

 • 18.04.2018 00:02

  SKOTAN SA (7/2018) Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki

 • 30.03.2018 09:52

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 09:25

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 28.02.2018 18:25

  SKOTAN SA (6/2018) Emisja obligacji serii I

 • 26.02.2018 18:34

  SKOTAN SA (5/2018) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 22.02.2018 17:27

  SKOTAN SA (4/2018) Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 31.01.2018 18:51

  SKOTAN SA (3/2018) Otrzymanie decyzji PARP w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 26.01.2018 09:42

  SKOTAN SA (2/2018) Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów

 • 24.01.2018 17:51

  SKOTAN SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 28.12.2017 17:11

  SKOTAN SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 20.12.2017 13:39

  SKOTAN SA (32/2017) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie przedłużenia zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 12.12.2017 15:35

  SKOTAN SA (31/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 11.12.2017 16:49

  SKOTAN SA (30/2017) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D, E i F

 • 17.11.2017 12:24

  SKOTAN SA (29/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 13.11.2017 17:47

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 15:50

  SKOTAN SA (28/2017) Emisja obligacji serii H

 • 27.10.2017 14:32

  SKOTAN SA (27/2017) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie przedłużenia zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 02.10.2017 19:05

  SKOTAN SA (26/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 28.09.2017 17:58

  SKOTAN SA (25/2017) Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C

 • 21.09.2017 19:38

  SKOTAN SA (24/2017) Emisja obligacji serii G

 • 08.09.2017 22:49

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 15:13

  SKOTAN SA (23/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

 • 07.08.2017 22:22

  SKOTAN SA (22/2017) Emisja obligacji serii F

 • 17.07.2017 17:52

  SKOTAN SA (21/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 14.07.2017 15:55

  SKOTAN SA (20/2017) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E

 • 10.07.2017 21:20

  SKOTAN SA (19/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 10.07.2017 20:32

  SKOTAN SA (18/2017) Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie

 • 05.07.2017 20:53

  SKOTAN SA (17/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 03.07.2017 20:40

  SKOTAN SA (16/2017) Otrzymanie pisma dotyczącego wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich

 • 30.06.2017 14:50

  SKOTAN SA (15/2017) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E

 • 24.05.2017 19:12

  SKOTAN SA (14/2017) Ustalenie składu i powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

 • 24.05.2017 18:59

  SKOTAN SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2017 r.

 • 24.05.2017 18:38

  SKOTAN SA (12/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 maja 2017 r.

 • 18.05.2017 21:41

  SKOTAN SA (11/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku

 • 16.05.2017 23:12

  SKOTAN SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2017 18:44

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 21:38

  SKOTAN SA (9/2017) Proponowane zmiany Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 21:33

  SKOTAN SA (8/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku

 • 27.04.2017 21:12

  SKOTAN SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 maja 2017 r.

 • 31.03.2017 21:15

  SKOTAN SA (6/2017) Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki

 • 28.03.2017 17:35

  SKOTAN SA (5/2017) Emisja obligacji serii E.

 • 20.03.2017 22:30

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 22:16

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 09.03.2017 17:55

  SKOTAN SA (4/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 02.03.2017 13:46

  SKOTAN SA (3/2017) Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości w spółce zależnej Emitenta

 • 22.02.2017 22:12

  SKOTAN SA (2/2017) Otrzymanie ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu wodorowego

 • 19.01.2017 16:44

  SKOTAN SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 13.12.2016 17:39

  SKOTAN SA (21/2016) Emisja obligacji serii D.

 • 14.11.2016 17:08

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 30.09.2016 22:24

  SKOTAN SA (20/2016) Spłata zaliczki wobec SYNTHOS S.A. z tytułu odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz emisja obligacji serii C.

 • 23.09.2016 19:00

  SKOTAN SA (19/2016) Informacja o odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona miała zostać zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 20.09.2016 22:57

  SKOTAN SA (18/2016) Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 31.08.2016 17:23

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 15:17

  SKOTAN SA (17/2016) Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 27.07.2016 21:21

  SKOTAN SA (16/2016) Otrzymanie decyzji administracyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA w sprawie projektu wodorowego

 • 24.06.2016 17:14

  SKOTAN SA Spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 24.06.2016 17:08

  SKOTAN SA Zatwierdzenie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 16:52

  SKOTAN SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016r.

 • 24.06.2016 16:48

  SKOTAN SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 czerwca 2016r.

 • 20.06.2016 22:52

  SKOTAN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2016 22:42

  SKOTAN SA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 20.05.2016 17:24

  SKOTAN SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2016 roku

 • 19.05.2016 23:36

  SKOTAN SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2016 roku

 • 19.05.2016 23:13

  SKOTAN SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 18:27

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 20.04.2016 18:46

  SKOTAN SA Zawarcie przez Skotan S.A. warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 07.04.2016 21:05

  SKOTAN SA Zbycie nieruchomości fabrycznej w Skoczowie

 • 05.04.2016 22:42

  SKOTAN SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.

 • 05.04.2016 19:07

  SKOTAN SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.

 • 21.03.2016 17:56

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:41

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 14.01.2016 16:10

  SKOTAN SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 05.01.2016 18:33

  SKOTAN SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

 • 10.12.2015 20:06

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 30.11.2015 21:57

  SKOTAN SA Zakończenie realizacji projektu " Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica "

 • 30.11.2015 21:46

  SKOTAN SA Zakończenie realizacji projektu " Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6"

 • 27.11.2015 21:21

  SKOTAN SA Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 25.11.2015 18:43

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.11.2015 17:41

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 21:33

  SKOTAN SA Zakończenie realizacji projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"

 • 20.10.2015 21:51

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.09.2015 22:15

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 22.09.2015 22:07

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 22.09.2015 21:58

  SKOTAN SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2015 23:14

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw"

 • 10.09.2015 22:42

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica

 • 31.08.2015 21:48

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 31.08.2015 14:37

  SKOTAN SA Korekta numeracji raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku

 • 28.08.2015 21:44

  SKOTAN SA Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca

 • 26.06.2015 23:58

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 26.06.2015 23:53

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6.

 • 22.05.2015 16:52

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 19.05.2015 22:47

  SKOTAN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2015 21:56

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 17:12

  SKOTAN SA Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r.

 • 30.04.2015 16:34

  SKOTAN SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r.

 • 30.04.2015 16:27

  SKOTAN SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

 • 30.04.2015 15:59

  SKOTAN SA Zakończenie projektu "Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt".

 • 30.04.2015 14:02

  SKOTAN SA Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 • 24.04.2015 16:36

  SKOTAN SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2015 roku

 • 02.04.2015 23:58

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.04.2015 22:25

  SKOTAN SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2015 roku

 • 02.04.2015 22:10

  SKOTAN SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2015 r.

 • 31.03.2015 23:11

  SKOTAN SA Odstąpienie od kontynuacji projektu "Weryfikacja wartości probiotycznych w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica"

 • 23.03.2015 18:29

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:58

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 17.03.2015 22:33

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 10.03.2015 21:25

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.03.2015 19:23

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 27.02.2015 20:42

  SKOTAN SA Wydłużenie okresu realizacji umowy w projekcie "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw".

 • 30.01.2015 22:11

  SKOTAN SA Odstąpienie od kontynuacji projektu "Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości"

 • 20.01.2015 17:18

  SKOTAN SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 31.12.2014 12:44

  SKOTAN SA odstąpienie od kontynuacji projektu

 • 21.11.2014 07:40

  SKOTAN SA powołanie na nową kadencję prezesa zarządu

 • 14.11.2014 17:13

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 23.10.2014 07:38

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 01.09.2014 17:37

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 04.08.2014 16:13

  SKOTAN SA rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 25.07.2014 17:17

  SKOTAN SA zktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt

 • 18.07.2014 07:35

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6

 • 17.07.2014 17:39

  SKOTAN SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 30.06.2014 17:27

  SKOTAN SA zmiana w składzie zarządu spółki

 • 16.06.2014 19:13

  SKOTAN SA wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2014 r.

 • 16.06.2014 19:08

  SKOTAN SA zmiany w statucie dokonane przez ZWZ spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku

 • 16.06.2014 18:51

  SKOTAN SA ustalenie składu rady nadzorczej na kolejną kadencję

 • 16.06.2014 18:42

  SKOTAN SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16 czerwca 2014r.

 • 20.05.2014 18:49

  SKOTAN SA zestawienie zamierzonych zmian statutu, które będą przedmiotem obrad ZWZ

 • 20.05.2014 17:39

  SKOTAN SA projekty uchwał na ZWZ

 • 20.05.2014 17:03

  SKOTAN SA zwołanie ZWZ na 16 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 07:14

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 17:27

  SKOTAN SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.04.2014 17:17

  SKOTAN SA - zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 28.02.2014 21:51

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt

 • 28.02.2014 21:50

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 22.01.2014 19:48

  SKOTAN SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 30.12.2013 21:45

  SKOTAN SA odstąpienie od realizacji umowy

 • 29.11.2013 18:05

  SKOTAN SA - wydłużenie okresu realizacji umowy

 • 18.11.2013 19:28

  SKOTAN SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych emitenta

 • 31.10.2013 21:43

  SKOTAN SA wydłużenie okresu realizacji umowy

 • 22.10.2013 19:11

  SKOTAN SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.09.2013 18:19

  SKOTAN SA zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo instalacji eksperymentalnej

 • 19.09.2013 17:09

  SKOTAN SA - zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo instalacji badawczej

 • 13.09.2013 18:08

  SKOTAN SA zawarcie aneksu do warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester Sp. z o.o.

 • 02.09.2013 17:31

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 19:30

  SKOTAN SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych emitenta

 • 16.08.2013 19:43

  SKOTAN SA spełnienie jednego z warunków umowy warunkowej zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki zależnej Skotan-Ester Sp. z o.o.

 • 08.08.2013 21:59

  SKOTAN SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 01.08.2013 19:24

  SKOTAN SA zawarcie umowy o wykonawstwo instalacji eksperymentalnej

 • 13.07.2013 20:58

  SKOTAN SA zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki zależnej Skotan-Ester Sp. z o.o.

 • 28.06.2013 06:18

  SKOTAN SA akcjonariusze - 5% liczby głosów na ZWZA

 • 28.06.2013 06:03

  SKOTAN SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 27.06.2013 21:51

  SKOTAN SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 14.06.2013 18:56

  SKOTAN SA uzyskanie zgody na przejście do II etapu projektu Bio na Eko

 • 15.05.2013 07:09

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 17:33

  SKOTAN SA - informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 19.04.2013 12:40

  SKOTAN SA odrzucenie przez sąd apelacyjny apelacji AT Agrar Technik w sprawie przeciwko spółce