Skotan SA

skrót: SKT

Ostatnie notowanie z: 13.07.2020 11:41

Aktualny kurs2,09   3,47 %0,07 zł
Otwarcie2,061,98%
Minimum2,040,99%
Maksimum2,114,46%
Wolumen (szt.) 21938
Kurs odniesienia2,02
Widełki dolne1,86
Widełki górne2,26
Obroty (tyś. zł)46
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0001,99
78 9621,98
11 2001,98
21 4001,97
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,0411 340 6
2,051 224 1
2,064 332 4
2,076 500 2
Grupa prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych. Podstawowym projektem biotechnologicznym spółki łączącym docelowo powyższe obszary pozostaje rozwój technologii i spektrum produktowego związanego ze szczepem drożdży Yarrowia Lipolytica, który docelowo Spółka zamierza uplasować w ramach swoich produktów w sektorze paszowym oraz suplementacji diety ludzkiej. W obszarze innowacyjnych procesów technologicznym najważniejszym projektem spółki jest projekt wytwarzania energii elektrycznej z gazów odpadowych i wodorowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Karkosik, Roman Krzysztofwraz z podmiotem zależnym4 387 82016,25%4 387 82016,25%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 24.06.2020 15:12

  SKOTAN SA (9/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O

 • 01.06.2020 22:21

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 23:19

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 15.05.2020 23:05

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 11.05.2020 16:37

  SKOTAN SA (8/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 22.04.2020 14:45

  SKOTAN SA (7/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P

 • 21.04.2020 17:47

  SKOTAN SA (6/2020) Szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. oraz informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki

 • 20.04.2020 14:06

  SKOTAN SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

 • 16.03.2020 14:11

  SKOTAN SA (4/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O

 • 28.02.2020 15:42

  SKOTAN SA (3/2020) Informacja dotycząca obligacji serii N i O

 • 31.01.2020 17:18

  SKOTAN SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 07.01.2020 16:26

  SKOTAN SA (1/2020) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M

 • 31.12.2019 16:37

  SKOTAN SA (36/2019) Informacja dotycząca obligacji serii F,L,M

 • 31.12.2019 11:39

  SKOTAN SA (35/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I

 • 21.12.2019 13:13

  SKOTAN SA (34/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii K

 • 20.12.2019 13:19

  SKOTAN SA (33/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H i J

 • 05.12.2019 20:28

  SKOTAN SA (32/2019) Wcześniejszy wykup części obligacji serii K

 • 29.11.2019 21:02

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 15:32

  SKOTAN SA (31/2019) Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie

 • 22.10.2019 15:58

  SKOTAN SA (30/2019) Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie

 • 17.10.2019 23:34

  SKOTAN SA (29/2019) Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019

 • 30.09.2019 19:24

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.09.2019 15:40

  SKOTAN SA (28/2019) Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie

 • 27.09.2019 14:36

  SKOTAN SA (27/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 26.09.2019 17:02

  SKOTAN SA (26/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G

 • 02.09.2019 21:20

  SKOTAN SA (25/2019) Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie

 • 31.05.2019 22:04

  SKOTAN SA (17/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

 • 30.05.2019 17:47

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 15:43

  SKOTAN SA (16/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

 • 30.05.2019 15:20

  SKOTAN SA (15/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.

 • 17.05.2019 15:22

  SKOTAN SA (14/2019) Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności

 • 15.04.2019 17:17

  SKOTAN SA (12/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca"

 • 12.04.2019 20:11

  SKOTAN SA (11/2019) Emisja obligacji serii P

 • 26.03.2019 16:34

  SKOTAN SA (8/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I

 • 25.03.2019 16:33

  SKOTAN SA (7/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii C, F i L

 • 28.02.2019 22:27

  SKOTAN SA (6/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

 • 28.02.2019 21:59

  SKOTAN SA (5/2019) Informacja dotycząca obligacji serii I

 • 26.02.2019 19:24

  SKOTAN SA (4/2019) Emisja obligacji serii O

 • 20.02.2019 18:18

  SKOTAN SA (3/2019) Emisja obligacji serii N

 • 25.01.2019 11:36

  SKOTAN SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 15.01.2019 14:27

  SKOTAN SA (1/2019) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H

 • 31.12.2018 10:57

  SKOTAN SA (33/2018) Informacja dotycząca obligacji serii H

 • 18.12.2018 19:09

  SKOTAN SA (32/2018) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E

 • 14.12.2018 15:55

  SKOTAN SA (31/2018) Emisja obligacji serii M

 • 14.12.2018 13:27

  SKOTAN SA (30/2018) Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki

 • 05.12.2018 19:35

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SKOTAN S.A.

 • 05.12.2018 18:39

  GPW zawiesza notowania Skotanu od 12 do 27 grudnia

 • 03.12.2018 22:30

  SKOTAN SA (29/2018) Uzgodnienie harmonogramu procesu scalenia akcji Spółki oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

 • 26.11.2018 18:59

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 19.11.2018 14:40

  SKOTAN SA (28/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 30.10.2018 17:31

  SKOTAN SA (27/2018) Zawarcie umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego

 • 16.10.2018 18:34

  SKOTAN SA (26/2018) Emisja obligacji serii L.

 • 28.09.2018 19:47

  SKOTAN SA (25/2018) Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C

 • 31.08.2018 17:43

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 29.08.2018 18:45

  SKOTAN SA (24/2018) Emisja obligacji serii K

 • 22.08.2018 14:52

  SKOTAN SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.08.2018 14:17

  SKOTAN SA (22/2018) Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu wodorowego

 • 28.06.2018 17:17

  SKOTAN SA (21/2018) Umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • 27.06.2018 15:45

  SKOTAN SA (20/2018) Usunięcie Spółki z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 • 22.06.2018 21:30

  SKOTAN SA (18/2018) Tre�� uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 20:43

  SKOTAN SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 17:53

  SKOTAN SA (17/2018) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu: "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"

 • 14.06.2018 23:15

  SKOTAN SA (16/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 21:23

  SKOTAN SA (15/2018) Decyzja PARP w sprawie przedłużenia terminu wdrożenia wyników badań projektu: "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"

 • 04.06.2018 19:04

  SKOTAN SA (14/2018) Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 • 29.05.2018 11:24

  SKOTAN SA (13/2018) Wniosek PARP o zawieszenie egzekucji

 • 28.05.2018 18:22

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 20:37

  SKOTAN SA (12/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 25.05.2018 20:27

  SKOTAN SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 24.05.2018 17:33

  SKOTAN SA (10/2018) Emisja obligacji serii J

 • 17.05.2018 20:49

  SKOTAN SA (9/2018) Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 25.04.2018 15:19

  SKOTAN SA (8/2018) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 19.04.2018 12:35

  SKOTAN SA (7/2018) Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki - korekta

 • 18.04.2018 00:02

  SKOTAN SA (7/2018) Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki

 • 30.03.2018 09:52

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 09:25

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 28.02.2018 18:25

  SKOTAN SA (6/2018) Emisja obligacji serii I

 • 26.02.2018 18:34

  SKOTAN SA (5/2018) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 22.02.2018 17:27

  SKOTAN SA (4/2018) Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 31.01.2018 18:51

  SKOTAN SA (3/2018) Otrzymanie decyzji PARP w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 26.01.2018 09:42

  SKOTAN SA (2/2018) Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów

 • 24.01.2018 17:51

  SKOTAN SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 28.12.2017 17:11

  SKOTAN SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

 • 20.12.2017 13:39

  SKOTAN SA (32/2017) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie przedłużenia zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 12.12.2017 15:35

  SKOTAN SA (31/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 11.12.2017 16:49

  SKOTAN SA (30/2017) Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D, E i F

 • 17.11.2017 12:24

  SKOTAN SA (29/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 13.11.2017 17:47

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 15:50

  SKOTAN SA (28/2017) Emisja obligacji serii H

 • 27.10.2017 14:32

  SKOTAN SA (27/2017) Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie przedłużenia zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki

 • 02.10.2017 19:05

  SKOTAN SA (26/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 28.09.2017 17:58

  SKOTAN SA (25/2017) Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C

 • 21.09.2017 19:38

  SKOTAN SA (24/2017) Emisja obligacji serii G

 • 08.09.2017 22:49

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 15:13

  SKOTAN SA (23/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.

 • 07.08.2017 22:22

  SKOTAN SA (22/2017) Emisja obligacji serii F

 • 17.07.2017 17:52

  SKOTAN SA (21/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 14.07.2017 15:55

  SKOTAN SA (20/2017) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E

 • 10.07.2017 21:20

  SKOTAN SA (19/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 10.07.2017 20:32

  SKOTAN SA (18/2017) Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie

 • 05.07.2017 20:53

  SKOTAN SA (17/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 03.07.2017 20:40

  SKOTAN SA (16/2017) Otrzymanie pisma dotyczącego wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich

 • 30.06.2017 14:50

  SKOTAN SA (15/2017) Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E

 • 24.05.2017 19:12

  SKOTAN SA (14/2017) Ustalenie składu i powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

 • 24.05.2017 18:59

  SKOTAN SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2017 r.

 • 24.05.2017 18:38

  SKOTAN SA (12/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 maja 2017 r.

 • 18.05.2017 21:41

  SKOTAN SA (11/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku

 • 16.05.2017 23:12

  SKOTAN SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2017 18:44

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 21:38

  SKOTAN SA (9/2017) Proponowane zmiany Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 21:33

  SKOTAN SA (8/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 maja 2017 roku

 • 27.04.2017 21:12

  SKOTAN SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 maja 2017 r.

 • 31.03.2017 21:15

  SKOTAN SA (6/2017) Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki

 • 28.03.2017 17:35

  SKOTAN SA (5/2017) Emisja obligacji serii E.

 • 20.03.2017 22:30

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 22:16

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 09.03.2017 17:55

  SKOTAN SA (4/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego

 • 02.03.2017 13:46

  SKOTAN SA (3/2017) Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości nieruchomości w spółce zależnej Emitenta

 • 22.02.2017 22:12

  SKOTAN SA (2/2017) Otrzymanie ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu wodorowego

 • 19.01.2017 16:44

  SKOTAN SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 13.12.2016 17:39

  SKOTAN SA (21/2016) Emisja obligacji serii D.

 • 14.11.2016 17:08

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 30.09.2016 22:24

  SKOTAN SA (20/2016) Spłata zaliczki wobec SYNTHOS S.A. z tytułu odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej oraz emisja obligacji serii C.

 • 23.09.2016 19:00

  SKOTAN SA (19/2016) Informacja o odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona miała zostać zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 20.09.2016 22:57

  SKOTAN SA (18/2016) Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 31.08.2016 17:23

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 15:17

  SKOTAN SA (17/2016) Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 27.07.2016 21:21

  SKOTAN SA (16/2016) Otrzymanie decyzji administracyjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA w sprawie projektu wodorowego

 • 24.06.2016 17:14

  SKOTAN SA Spełnienie się jednego z warunków zawieszających umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 24.06.2016 17:08

  SKOTAN SA Zatwierdzenie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 16:52

  SKOTAN SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016r.

 • 24.06.2016 16:48

  SKOTAN SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 24 czerwca 2016r.

 • 20.06.2016 22:52

  SKOTAN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2016 22:42

  SKOTAN SA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 20.05.2016 17:24

  SKOTAN SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2016 roku

 • 19.05.2016 23:36

  SKOTAN SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2016 roku

 • 19.05.2016 23:13

  SKOTAN SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r.

 • 16.05.2016 18:27

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 20.04.2016 18:46

  SKOTAN SA Zawarcie przez Skotan S.A. warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta

 • 07.04.2016 21:05

  SKOTAN SA Zbycie nieruchomości fabrycznej w Skoczowie

 • 05.04.2016 22:42

  SKOTAN SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.

 • 05.04.2016 19:07

  SKOTAN SA Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A.

 • 21.03.2016 17:56

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:41

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 14.01.2016 16:10

  SKOTAN SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 05.01.2016 18:33

  SKOTAN SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

 • 10.12.2015 20:06

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 30.11.2015 21:57

  SKOTAN SA Zakończenie realizacji projektu " Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica "

 • 30.11.2015 21:46

  SKOTAN SA Zakończenie realizacji projektu " Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6"

 • 27.11.2015 21:21

  SKOTAN SA Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 25.11.2015 18:43

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.11.2015 17:41

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 21:33

  SKOTAN SA Zakończenie realizacji projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"

 • 20.10.2015 21:51

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 30.09.2015 22:15

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 22.09.2015 22:07

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 22.09.2015 21:58

  SKOTAN SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2015 23:14

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw"

 • 10.09.2015 22:42

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica

 • 31.08.2015 21:48

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 31.08.2015 14:37

  SKOTAN SA Korekta numeracji raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku

 • 28.08.2015 21:44

  SKOTAN SA Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca

 • 26.06.2015 23:58

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 26.06.2015 23:53

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6.

 • 22.05.2015 16:52

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 19.05.2015 22:47

  SKOTAN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2015 21:56

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 17:12

  SKOTAN SA Korekta raportu zawierającego wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r.

 • 30.04.2015 16:34

  SKOTAN SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r.

 • 30.04.2015 16:27

  SKOTAN SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

 • 30.04.2015 15:59

  SKOTAN SA Zakończenie projektu "Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt".

 • 30.04.2015 14:02

  SKOTAN SA Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 • 24.04.2015 16:36

  SKOTAN SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2015 roku

 • 02.04.2015 23:58

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.04.2015 22:25

  SKOTAN SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2015 roku

 • 02.04.2015 22:10

  SKOTAN SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2015 r.

 • 31.03.2015 23:11

  SKOTAN SA Odstąpienie od kontynuacji projektu "Weryfikacja wartości probiotycznych w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica"

 • 23.03.2015 18:29

  SKOTAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:58

  SKOTAN SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 17.03.2015 22:33

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 10.03.2015 21:25

  SKOTAN SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.03.2015 19:23

  SKOTAN SA Aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 27.02.2015 20:42

  SKOTAN SA Wydłużenie okresu realizacji umowy w projekcie "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw".

 • 30.01.2015 22:11

  SKOTAN SA Odstąpienie od kontynuacji projektu "Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości"

 • 20.01.2015 17:18

  SKOTAN SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 31.12.2014 12:44

  SKOTAN SA odstąpienie od kontynuacji projektu

 • 21.11.2014 07:40

  SKOTAN SA powołanie na nową kadencję prezesa zarządu

 • 14.11.2014 17:13

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 23.10.2014 07:38

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 01.09.2014 17:37

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 04.08.2014 16:13

  SKOTAN SA rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 25.07.2014 17:17

  SKOTAN SA zktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt

 • 18.07.2014 07:35

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6

 • 17.07.2014 17:39

  SKOTAN SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 30.06.2014 17:27

  SKOTAN SA zmiana w składzie zarządu spółki

 • 16.06.2014 19:13

  SKOTAN SA wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2014 r.

 • 16.06.2014 19:08

  SKOTAN SA zmiany w statucie dokonane przez ZWZ spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku

 • 16.06.2014 18:51

  SKOTAN SA ustalenie składu rady nadzorczej na kolejną kadencję

 • 16.06.2014 18:42

  SKOTAN SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16 czerwca 2014r.

 • 20.05.2014 18:49

  SKOTAN SA zestawienie zamierzonych zmian statutu, które będą przedmiotem obrad ZWZ

 • 20.05.2014 17:39

  SKOTAN SA projekty uchwał na ZWZ

 • 20.05.2014 17:03

  SKOTAN SA zwołanie ZWZ na 16 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 07:14

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 17:27

  SKOTAN SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.04.2014 17:17

  SKOTAN SA - zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 28.02.2014 21:51

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt

 • 28.02.2014 21:50

  SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

 • 22.01.2014 19:48

  SKOTAN SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 30.12.2013 21:45

  SKOTAN SA odstąpienie od realizacji umowy

 • 29.11.2013 18:05

  SKOTAN SA - wydłużenie okresu realizacji umowy

 • 18.11.2013 19:28

  SKOTAN SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych emitenta

 • 31.10.2013 21:43

  SKOTAN SA wydłużenie okresu realizacji umowy

 • 22.10.2013 19:11

  SKOTAN SA informacja o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.09.2013 18:19

  SKOTAN SA zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo instalacji eksperymentalnej

 • 19.09.2013 17:09

  SKOTAN SA - zawarcie aneksu do umowy o wykonawstwo instalacji badawczej

 • 13.09.2013 18:08

  SKOTAN SA zawarcie aneksu do warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester Sp. z o.o.

 • 02.09.2013 17:31

  SKOTAN SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 19:30

  SKOTAN SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych emitenta

 • 16.08.2013 19:43

  SKOTAN SA spełnienie jednego z warunków umowy warunkowej zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki zależnej Skotan-Ester Sp. z o.o.

 • 08.08.2013 21:59

  SKOTAN SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 01.08.2013 19:24

  SKOTAN SA zawarcie umowy o wykonawstwo instalacji eksperymentalnej

 • 13.07.2013 20:58

  SKOTAN SA zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów spółki zależnej Skotan-Ester Sp. z o.o.

 • 28.06.2013 06:18

  SKOTAN SA akcjonariusze - 5% liczby głosów na ZWZA

 • 28.06.2013 06:03

  SKOTAN SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 27.06.2013 21:51

  SKOTAN SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 14.06.2013 18:56

  SKOTAN SA uzyskanie zgody na przejście do II etapu projektu Bio na Eko

 • 15.05.2013 07:09

  SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 17:33

  SKOTAN SA - informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 19.04.2013 12:40

  SKOTAN SA odrzucenie przez sąd apelacyjny apelacji AT Agrar Technik w sprawie przeciwko spółce